Prof.dr Ana Trbović, Pravda, 19.09.2012.

Download Prof.dr Ana Trbović, Pravda, 19.09.2012.

Post on 22-Jan-2018

237 views

Category:

Education

6 download

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. Objavljeno: 19. septembar 2012, 20:43Ekonomija |Uskladiti obrazovanje sa potrebama privredeBEOGRAD U Srbiji postoji nesklad izmeu uvreenog miljenja da imamo obrazovanuradnu snagu i stava privrede da to nije u potpunosti tano i da kompanije velika sredstvamoraju da ulau u njihovu dodatnu obuku, ocenjeno je danas na Menadment forumujugoistone Evrope u Privrednoj komori Srbije. Predsednik Udruenja korporativnih direktora SrbijeToplica Spasojevi istakao je da je odliv ljudskog kapitala najee usud malih zemalja kojenemaju politiku stabilnost ili ljudima ne pruaju mogunosti da se zaposle na odgovarajuimradnim mestima.On je ocenio da odliv mozgova iz Srbije nije odraz sebine ambicije tih ljudi koji su otili veposledica injenice da ne mogu da nau posao, a podaci govore da je u populaciji izmeu 20 i 30godina nezaposlenost 45 odsto.Da bi se odliv radne snage smanjio neophodno je obezbediti ravnomeran razvoj zemlje, tako dase ljudi ne sele u vee sredine I ostavljaju pusta pojedina podruja zemlje, zatim dovoenjefizike infrastrukture na odgovrajui nivo u celoj zemlji I politika stabilnost.Profesorka Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju Ana Trbovi ukazala je na jazizmeu potreba privrede i obrazovanja ljudi koji izlaze iz kola i koji esto obuku imaju naneodgovarajuim, zastarelim, mainama.Jedna od posledica loeg obrazovanja kadra za potrebe proizvodnje je i injenica da Srbija umnogim granama ne ume da pravi proizvode ujednaenog, doslednog kvaliteta, to stvaraproblem pri izvozu, rekla je Trbovi. </li><li> 2. Takoe, ljudi iz srednjih kola izlaze sa neodgovarajuim nivoom pismenosti, koja obuhvata iusmeno izraavanje, poznavanje stranih jezika I tehniku pismenost, navela je ona.Podseajui da je nezaposlenost kljuni izazov u Srbiji, potpredsednica Privredne komore SrbijeVidosava Dagi naglasila je da Srbija nema strategiju ciljanog razvoja u funkciji zapoljavanja,po ugledu na EU.Ona je navela da u kolama imamo zastarele obrazovne profile, veoma otporne na promene zbogkrutih nastavnih planova, loih resursa u kolama I neodgovarajueg nastavnog kadra.</li></ol>