Prof. dr Ana Trbović, B92, 24.11.2012

Download Prof. dr Ana Trbović, B92, 24.11.2012

Post on 22-Jan-2018

239 views

Category:

Education

5 download

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. B92 Drava da pomae kreativnost24. novembar 2012. | 12:10 | Izvor: TanjugBeograd -- Srbija mora da promeni pravac dravne pomoi kako bi unapredila konkurentnost irazvila kreativne industrije to je osnov strategije razvoja razvijenih zemalja."To se zove pametna dravna pomo i podrazumeva da ne pomaete gubitae i ono to jeneodrivo ve pomo usmeravate u inovacije i kreativne industrije, u one privredne grane kojeimaju ansu da se razvijaju i pomognu izvoz i investicije", objasnila je dekan Fakulteta zaekonomiju finansije i administraciju (FEFA) Ana Trbovi.Trbovi je napomenula da Srbija ima Fond za inovacije koji se trenutno finansira iz fondovaEvropske unije (EU), ali da drava treba da garantuje dugorono postojanje te institucije.Prema Trbovi, kreativne industrije nisu samo one koje na prvi mah zvue kreativno, kaoto je filmska ili modna industrija, ve i inenjerska struka i biomedicinska nauka.To, na neki nain, sve zajedno ini sektor koji se naziva kreativnim industrijama u kojimaEvropa nalazi osnov za dalji rast i konkurentnost u odnosu na druga trita, ukazala je Trbovi.Filmska industrija u Srbiji ve ima rezultate u privlaenju produkcije u zemlju i razvijanja tegrane, srpski strunjaci i inenjeri rade projekte za Dubai ili Dansku, dok je klaster modneindustrije okupio kompanije koje su zajedniki kupile program da predvidjaju modne trendoveunapred i da uhvate korak sa svetom, istakla je Trbovi i dodala da takve projekte treba dapomae drava.Kreativne industrije su posebno priznate, u Evropi i u Sjedinjenim Amerikim Dravama, alipostaju prepoznatljive i u Aziji jer taj kontinent vie ne zasniva konkurentnost na jeftinoj radnojsnazi ve proizvodi inovativne proizvode od automobila do raunara, rekla je Trbovi."To je znak i da Evropa treba jo vie da podri svoje kreativne industrije, kako ne bi postala naneki nain muzej ekonomije, ve ostala predvodnik inovacija u svetu", smatra Trbovi.Dekan FEFA je naglasila da je u Srbiji u uslovima krize i pada ivotnog standarda teko objasnitida deo budeta ide za ulaganje u neto to e dati rezultatetek za 10, 20 godina."Ukoliko to sada ne radimo mi emo dublje da tonemo. A to je sindrom Afrike i nerazvijenihzemalja koje jako sporo sustiu korak sa ostalima gde mi ne elimo, da upadnemo u istu zamkurazvoja. Zato je vano da vie ulaemo u nauku", upozorila je Trbovi.Ona je navela primer Irske koja je investirala i pruala dravnu pomo priznatim i poznatimnaunicima, ne samo irskog porekla."Kod nas takvi ljudi u ije je obrazovanje ve uloeno i dalje na alost odlaze jer nisu motivisani.esto kroz neke od naih dobrih fakulteta subvencioniemo razvijene zemlje, mnogo uloimo u </li><li> 2. nekog dobrog elektroinenjera koji ode da radi u inostranstvu, jer ne moemo da ponudimodovoljno dobru zaradu za taj nivo kvalifikacija", predoila je Trbovi.</li></ol>