Prezentace služeb

Download Prezentace služeb

Post on 04-Aug-2015

317 views

Category:

Services

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p> 1. Pspvkov organizace SOCILN SLUBY UHERSK BROD (SSUB) poskytuje sv sluby od 1. 1. 2005. Zizovatelem je Msto Uhersk Brod. www.ssub.cz 2. Poskytujeme nsledujc sluby: Peovatelsk sluba Sociln aktivizan sluby pro rodiny s dtmi Denn stacion Nzkoprahov zazen pro dti a mlde Vtrnk 3. PEOVATELSK SLUBA Lid pochybuj o tom, co kte, ale uv tomu, co dlte. (K. Svtl) 4. Adresa zazen Peovatelsk sluba Uhersk Brod (PS) Za Humny 2292 688 01 Uhersk Brod (na sdliti pod novou poliklinikou) PS psob v Uherskm Brod a tak ve Starm Hrozenkov, v Such Lozi, v Bystici pod Lopenkem a v Bnov. 5. KOMU JE SLUBA URENA Slubu neposkytujeme: - osobm, kter nepotebuj pomoc jin osoby, - uivatelm nvykovch ltek (alkohol, drogy), - osobm s infeknm onemocnnm. - seniorm, kte pi bnch innostech potebuj pomoc jin osoby, - osobm se zdravotnm postienm, kter potebuj pomoc jin osoby, - rodinm s dtmi (ti a vce souasn narozench dt). 6. JAK SLUBY POSKYTUJEME ternn pijedeme k vm do bytu a pomeme s tm, co u sami nezvldnete, ambulantn vy mete pijt za nmi (pop. vs pivezeme) do hygienickho stediska na oeten nohou nebo k proveden hygieny. Pi je mono poskytnout denn vetn sobot, nedl a svtk od 6:00 do 22:00 hod, vdy podle poteb uivatele. 7. V EM PESN MEME POMOCI Pe o vlastn osobu podn jdla a pit; oblkn a svlkn; pomoc pi pohybu v byt; pesun na lko nebo vozk. Osobn hygiena myt, sprchovn, koupel; pe o vlasy a nehty; pomoc pi pouit WC. Strava pprava a podn jdla a pit; dovoz nebo donka obd. Domcnost bn klid; drba spotebi; nkupy a pochzky; pran a ehlen prdla apod. Kontakt s okolm doprovod dosplch a dt k lkai, do koly, na ady apod. 8. Zkladn sazbou je 120 K za hodinu prce peovatelky. Pokud sluba netrv celou hodinu, je cena pomrn krcena. Dovoz obda je za 17 K. Za vyprn a dal manipulaci s prdlem tujeme 60 K za 1 kg prdla. KOLIK NAE SLUBY STOJ 9. Respekt vi rozhodnut a vli klienta. Kad lovk sm nejlpe pozn, co potebuje. Pracujeme tak, abychom zachovvali lidskou dstojnost, pracujeme bez pedsudk, nepouvme dn omezujc opaten. Zdarma poskytujeme zkladn sociln poradenstv. Poskytujeme pomoc osobm, kter o sebe nemohou peovat samy. CO OD NS METE OEKVAT 10. Nae pomoc je takovho rozsahu, aby mohli nai klienti zstat co nejdle ve svm domcm prosted. Podporujeme zachovn rodinnch a sousedskch vazeb a pomoc rodinnch pslunk, soused nebo ptel. Nae pomoc a podpora vychz z osobnch poteb klienta. Co lovk zvldne sm, v tom jej podporujeme, co nezvldne, v tom mu pomeme. 11. SOCILN AKTIVIZAN SLUBY PRO RODINY S DTMI UHERSK BROD Dobr rodinn ivot nen nikdy dlem nhody, ale vdy tm, o co se museli usilovat ti, kte ho sdl. (James H. S. Bossard). 12. Adresa zazen: Sociln aktivizan sluby pro rodiny s dtmi Uhersk Brod U lebu 1066 688 01 Uhersk Brod 13. Podporujeme rodiny s dtmi, kter se ocitly v dlouhodob nepzniv sociln situaci, pi kter je ohroen vvoj dt. Tyto rodiny motivujeme a aktivizujeme ke zmn. Poadujeme, aby se rodie na een problmu spolupodleli. 14. Komu pomhme Pomhme osobm peujcm alespo o jedno dt, u kterho je ohroen jeho vvoj v dsledku nevyhovujc situace v rodin, kterou rodie nedok sami bez dal pomoci pekonat. Jedn se o rodiny s dtmi do 18 let vku v ORP Uhersk Brod. 15. Kde pomhme Pomhme v ternu, tzn. navtvujeme rodiny pmo v jejich domcnostech, nebo v mst, kde sdlme (U lebu 1066, Uhersk Brod). Pracujeme pevn v pirozenm prosted rodiny. 16. Jak pomhme vedenm rodi k zapojovn dt do innost spojench s domcnost (klid, nkupy), podporou a ncvikem rodiovskho chovn vetn veden hospodaen a udrovn domcnosti, podporou v jednn na adech, kolch ukzkou spolen hry, kter vede k rozvoji dtte, podporou a motivac k asti dt v kroucch, na letnch tborech, k pstovn hobby u dosplch, ke smysluplnmu spolenmu trven volnho asu v rodin, 17. aktivnm naslouchnm a ncvikem modelovch situac pro jednn na adech, pomoc s vyplnnm formul a se sepisovnm rznch dost, nap. o zamstnn, bydlen, spltkovho kalende, vedenm k upevnn komunikace s ir rodinou, informovnm o spoleenskm dn v okol, apod. ukzkou a ncvikem domc ppravy dtte na vyuovn, 18. Sluby jsou poskytovny v pracovn dny v dob od 7:00 do 15:30. PO-T do 17:00 hodin po pedchoz domluv s uivateli. Sluby jsou poskytovny bezplatn. 19. Nejvtm tstm v ivot lovka je vdom, e ns nkdo miluje proto, jac jsme, nebo spe pesto, jac jsme. (Romain Rolland) 20. ADRESA ZAZEN Denn stacion pro osoby s tlesnm a mentlnm postienm Uhersk Brod budova Nemocnice s poliklinikou Uhersk Brod Partyzn 2174 688 01 Uhersk Brod PROVOZN DOBA kad pracovn den v dob od 7:00 do 16:00 hodin. 21. KOMU JE SOCILN SLUBA URENA ? V dennm stacioni jsou sluby sociln pe poskytovny: lidem, kte jsou z dvodu mentlnho, tlesnho nebo kombinovanho postien sten nebo pln zvisl na pravideln pomoci jin osoby, lidem se stedn tkm a tkm mentlnm, tlesnm nebo kombinovanm postienm, lidem ve vku od 16 do 60 let. 22. 23. CO SOCILN SLUBA NABZ ? Sociln sluba pomh svm uivatelm zvldat zkladn ivotn poteby a podporuje jejich osobn aktivity. Nejvt podl poskytovanch innost tvo pomoc pi zvldn bnch kon pe o uivatele sociln sluby jako je pomoc pi oblkn a svlkn, pomoc pi pesunu na lko nebo vozk, pomoc pi samostatnm pohybu uivatele ve vnitnm prostoru, pomoc a podpora pi podvn jdla a pit a pomoc pi konech osobn hygieny. 24. Aktivizan a volnoasov aktivity jsou nedlnou soust sociln sluby, s ohledem na clovou skupinu jsou zameny pevn na aktivizan innosti, jejich smyslem je poslen fyzick, psychick a sociln strnky uivatele sluby. 25. Uivatel sociln sluby maj monost vyuvat nabdku tzv. fakultativnch slueb, kter odr jejich poteby a poadavky a jejich smyslem je obohatit zkladn nabdku slueb. Souasn nabzme tyto fakultativn sluby: Peprava uivatele sociln sluby, ppadn imobilnho uivatele sociln sluby z msta bydlit do zazen poskytovatele a zpt a peprava mezi specializovanmi pracoviti. 26. KOLIK PENZ SOCILN SLUBY STOJ ? Sociln sluba je poskytovan za hradu. Vchoz sazbou pro vpoet hrad za jednotliv kony je 100 K za hodinu. Pokud poskytovn kon, vetn asu nezbytnho k jejich zajitn, netrv celou hodinu, ve hrady se pomrn krt. Ve hrady je u kadho uivatele sociln sluby individuln, odr mru podpory a pe, kterou uivatel bhem dne potebuje zajistit. Prmrn hrada uivatele za poskytovn sociln sluby v dennm stacioni in cca 200 K za den. 27. NZKOPRAHOV ZAZEN PRO DTI A MLDE VTRNK UHERSK BROD Zde je bezpenji ne na ulici. 28. Adresa: NZDM Vtrnk Vtrn 2060 688 01 Uhersk Brod Poslnm nzkoprahovho zazen je poskytovat dtem a mldei pomoc a zzem a omezit tak negativn psoben vlivu ulice na jejich ivot. 29. NZDM zabezpeuje dtem a mldei: podporu pro zvldnut obtnch ivotnch udlost, snen socilnch rizik, zven socilnch schopnost a dovednost, posilovn motivace vzdlvat se, smyslupln trven volnho asu, podporu v zalenn do skupiny vrstevnk i do spolenosti. 30. Kdo me NZDM navtvovat: Clovou skupinou jsou dti a mlde ve vku od 6 - 10 let a od 11 - 20 let, kte zavaj nepzniv sociln situace, nemohou i nechtj se zapojit do bnch volnoasovch aktivit, dvaj pednost trven volnho asu mimo rodinu, se vzhledem ke svmu ivotnmu stylu dostvaj do konfliktu. 31. NZDM Vtrnk nabz: pomocnou ruku ve kolnch zleitostech (monost douovn, tvorba kol), monost seberealizace, tvoen, pomoc se zvldnm obtnch ivotnch situac, pomoc nalzt msto mezi kamardy a vrstevnky, pomoc pi uplatovn prv a zjm, msto, kde me trvit svj voln as mimo domov. 32. Otevrac doba NZDM Vtrnk 6-10 let pondl - 12:00 - 17:00, ptek- 11:00- 14:00, ter, steda, tvrtek- zaveno 11-20 let pondl - zaveno, ter, steda, tvrtek- 13:00 - 18:00, ptek- 14:00 - 18:00 Kapacita zazen je 20 osob ptomnch v jeden okamik. 33. Dkujeme za pozornost www.ssub.cz </p>