[PPT]PowerPoint Presentation - PHILOSOPHIA BAHASA viewDasar Nasional Dasar Sektoral Strategi Program Projek Aktiviti PowerPoint Presentation OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint ...

Download [PPT]PowerPoint Presentation - PHILOSOPHIA BAHASA  viewDasar Nasional Dasar Sektoral Strategi Program Projek Aktiviti PowerPoint Presentation OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint Presentation PowerPoint ...

Post on 19-May-2018

214 views

Category:

Documents

2 download

TRANSCRIPT

 • DASAR-DASAR KERAJAAN

  *

  *

  *

 • TAKRIF DASAROBJEKTIF DASAR AWAM NEGARASEJARAH PEMBANGUNAN NEGARADASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARADASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIKDASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

  SKOP PERBINCANGAN

  *

  *

  *

 • KENYATAAN yang dibuat oleh kerajaan berkenaan negara dan CARA MELAKSANAKANNYA oleh pentadbir/pengurus. Professor Bauer, Public Administration Review Vol. XXX, No. 4, July/August 1970Satu pengistiharan (hasrat dan ideologi kerajaan) dibuat dari semasa ke semasa untuk menyelesaikan/mendapatkan hasil/mencapai objektif.Dasar juga merupakan pengistiharan hasrat dan nilai kerajaan terhadap sesuatu fenomena, isu, perkara, keadaan dan masalah dalam masyarakat.Dasar awam merupakan rangkaian senarai matlamat dan objektif utama kerajaan yang menetapkan garis panduan untuk tindakan yang selaras dalam menyelesaikan isu, masalah dan keperluan perlaksanaan.

  TAKRIF DASAR

  *

  *

  *

 • KENAPA DASAR DIBUAT?

  Meningkatkan kecekapan dan produktivitiMengurangkan kos pengurusan/pentadbiranMengatasi masalah atau krisisMeletakkan asas pentadbiran negara/organisasiPanduan bagi mencapai objektifMenyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik dipraktikanPenyesuaian/penyelarasan program sedia ada

  *

  *

 • KENAPA DASAR-DASAR KERAJAAN PERLU DIFAHAMI?

  Supaya dapat merangka program dan pelan tindakan bagi mencapai objektifMengatasi masalah dan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dasar-dasar berkenaanTerlibat secara langsung (pelaksana dasar) kepada rakyat (sasaran)

  *

  *

 • Dasar NasionalDasar Sektoral Strategi ProgramProjekAktiviti

  *

  *

 • DASAR IALAH..

  KERANGKAPANDUANPELANSTRATEGIPETUNJUK

  DIRANGKA UNTUK

  TERJEMAHKAN WAWASAN POLITIK KERAJAAN KEPADA PROGRAM DAN TINDAKAN UNTUK MENCAPAI HASIL YANG DIINGINI

  WAWASAN KEPUTUSAN - PELAKSANAAN

  RUMUSAN

  *

  *

  *

 • OBJEKTIFDASAR AWAM NEGARA

  MATLAMAT WAWASAN 2020MATLAMAT DASAR PEMBANGUNAN

  NASIONAL

  PERTUMBUHAN DAN PENGAGIHAN

  EKONOMI

  KEDAULATAN DAN KETAHANAN NEGARAMENINGKAT KUALITI HIDUP RAKYAT

  *

  *

  *

 • EKONOMI SEBELUM MERDEKABRITISH = PECAH & PERINTAHPENGENALAN KAUM = PENEMPATAN/FUNGSI EKONOMI

  KESAN = JURANG EKONOMI KETARA

  AKIBAT = TIDAK PUAS HATI ANTARA KAUM

  KEMUNCAK = 13 MEI 1969

  DASAR EKONOMI BARU (DEB)

  *

  *

  *

 • SAMBUNGAN

  56

  60

  65

  70

  75

  80

  90

  95

  2000

  2020

  Year

  85

  05

  *

  *

 • DASAR-DASAR UTAMA

  RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG I (RRJP 1) DASAR EKONOMI BARU (DEB) 1971-1990 RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP2) DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL 1991-2000 RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG III (2001-2010) DASAR WAWASAN (1990-2020) WAWASAN 2020

  *

  *

 • *

  *

  DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA

 • DASAR UTAMA EKONOMI

  Perdagangan bebas/ eksportPembangunan Ekonomi & Luar Bandar

  Pertumbuhan yang saksama, 1971-90

  Pembangunan Keseluruhan, 1991-2020

  Pembangunan Seimbang,

  1991-2000

  Membina Bangsa yang Berdaya Tahan & Berdaya Saing, 2001-2010

  Dasar Ekonomi Baru (DEB)

  WAWASAN 2020

  Dasar Pembangunan

  Nasional (DPN)

  Dasar Wawasan Negara (DWN)

  Pra-DEB,

  1957-70

  *

  *

 • RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG I(OPP1), 1971 - 1990

  terkandungnya

  Objektif utama yang hendak dicapai

  PERPADUAN NASIONAL

  Strategi serampang dua mata :

  Pembasmian Kemiskinan Penyusunan Semula Masyarakat

  DASAR EKONOMI BARU (NEP)

  *

  *

 • RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II(OPP2), 1991 - 2000

  Terkandungnya

  Objektif untuk mencapai

  PEMBANGUNAN SEIMBANG

  Dalam usaha membina masyarakat yang lebih

  BERSATU PADU DAN ADIL

  DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (NDP)

  *

  *

 • RRJP3 -DASAR WAWASAN NEGARA

  Tema : Meningkatkan keutuhan dan daya saing negara

  Dimensi Baru :

  Membangunkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai masyarakat berasaskan pengetahuan

  Menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan dalam negeri

  Menjadikan sektor pertanian, pembuatan, dan perkhidmatan lebih dinamik

  Membasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil yang miskin

  Mencapai penyertaan Bumiputra yang berkesan serta pemilikan ekuiti sekurang-kurangnya 30 peratus menjelang 2010

  Meningkatkan penyertaan Bumiputra dalam sektor utama ekonomi

  Mengorientasikan semula pembangunan sumber manusia bagi menyokong pembentukan masyarakat yang berasaskan pengetahuan

  *

  *

 • KADAR KEMISKINAN DAN PURATA PENDAPATAN

  (SEMENANJUNG MALAYSIA, 1970)

  Sumber: Banci Penduduk 1979, Jabatan Perangkaan

  *

  *

  KaumKadar Kemiskinan(%)Pendapatan Purata Keluarga SebulanMelayuCinaIndiaLain-lain64.826.039.244.8$172.00$394.00$304.00$813.00

  *

 • HAKMILIK SAHAM DALAM SYARIKAT-SYARIKAT BERHAD, 1971

  *

  *

  PemilikanJumlah Pemilikan($ juta)%1. Bumiputera perseorangan dan agensi amanahBumiputera perseoranganAgensi amanah

  2. Bukan bumiputera Warga asing279.6168.7110.9

  2,233.24,051.34.32.61.7

  34.061.7Jumlah6,843.7100.00

  *

 • PEMBAHAGIAN PEKERJAAN MENGIKUT KAUM 1970

  Sumber: Jabatan Perangkaan, (1970)

  *

  *

  SektorMelayu%Cina%India%Lain-lain%PertanianPerlombonganPerniagaan/perdagangan, pentadbiran awam, pelajaran, pertahanan dan kemudahan awam67.632.142.619.958.745.511.57.510.71.00.71.2

  *

 • ASAS DASAR PECAH & PERINTAH + PERISTIWA 13 MEI 69

  OBJEKTIF:

  BEZA EKONOMI,

  SOSIAL, BUDAYA,

  PENEMPATAN DLL.

  PERPADUAN

  (1971 1990)

  *

  *

  *

 • STRATEGI

  BASMI KEMISKINAN

  SUSUN SEMULA

  MASYARAKAT

  DASAR EKONOMI BARU (DEB)

  *

  *

  *

 • PENCAPAIAN:

  PEMBASMIAN KEMISKINAN

  *

  *

  *

 • Sumber: RM6 hlm. 36

  KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KAWASAN-KAWASAN

  BANDAR-LUAR BANDAR, 1970 DAN 1990

  *

  *

  19701990StrataJumlah isirumah miskin(,000)Kadar Kemiskinan(%)Jumlah isirumah miskin(,000)Kadar Kemiskinan(%)Luar BandarBandarGolongan termiskinKemiskinan keseluruhan705.985.9--58.721.3--530.389.1143.1619.421.87.54.017.1

  *

 • PENCAPAIAN:

  PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT

  *

  *

  *

 • KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KUMPULAN ETNIK (%)

  Sumber: Jabatan Perangkaan, (Banci 1970; H.I.S. 1984 & 1987)

  *

  *

  Kumpulan Etnik197019841987Semenanjung MalaysiaBumiputeraCinaIndiaLain-lainSabahBumiputeraCinaLain-lainSarawakBumiputeraCinaLain-lain49.364.826.039.244.8-------18.425.87.810.122.033.139.26.212.431.941.69.34.017.323.87.09.724.335.341.96.35.024.733.26.70

  *

 • KEAHLIAN KUMPULAN IKHTISAS BERDAFTAR MENGIKUT KAUM 1985 DAN 1988

  Sumber: Kajian Separuh Penggal RML, 1989 *Sektor swasta di Semenanjung Malaysia sahaja

  *

  *

  Kumpulan IkhtisasBumiputeraCinaIndia198519881985198819851988ArkitekAkauntanJurutera (hingga 2-5-88)Doktor GigiDoktorDoktor VeterinarJurukurPeguam*118306403724189214725327192514489230716532063005045762966980647119921264101060676407910,512569225814549712491021380030418872034148814315885361228521945754JUMLAH(%)631822.2857125.117,40761.219,98558.4394613.9487814.3

  *

 • ASAS GANTI DEB TERUSKAN STRATEGI DEB

  OBJEKTIF = KEKAL PERPADUAN

  DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (1991 2000)

  PERPADUAN

  EKONOMI

  =

  =

  STABIL

  POLITIK

  *

  *

  *

 • Teruskan strategi DEB bagi kukuhkan perpaduan negara

  Wujudkan keseimbangan optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama

  Pembangunan yang seimbang antara sektor-sektor utama ekonomi dan saling melengkapi

  DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI

  *

  *

  *

 • Kurang dan hapuskan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara galak perkongsian faedah pertumbuhan secara adil dan saksama

  Kurangkan jurang pembangunan ekonomi antara negeri, wilayah dan bandar-luar bandar kukuh integrasi nasional

  Membangunkan masyarakat progresif di mana kesejahteraan dinikmati semua rakyat dan cintakan negara

  Pembangunan sumber manusia tenaga kerja berdisiplin & produktif serta mahir utk. Hadapi cabaran pembangunan dalam masyarakat perindustrian tanpa jejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat

  DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI

  *

  *

  *

 • ASAS Gabungan DEB & DPNObjektif utama capai perpaduan nasional Bangsa Malaysia yang bersatu-padu, progresif, makmur dan saksamaJuga berlandaskan cabaran strategik Wawasan 2020Penekanan kepada pembinaan negara yang berdaya tahan, berdaya saing dan masyarakat bersatu-padu dan saksama untuk memastikan perpaduan dan kestabilan sosial

  DASAR WAWASAN NEGARA (2001 2010)

  *

  *

  *

 • Tidak akan wujud Malaysia yang maju sepenuhnya sehingga kita akhirnya dapat mengatasi 9 CABARAN STRATEGIK yang kita hadapi sejak kelahiran kita sebagai sebuah negara merdeka

  Tun Dr Mahathir bin Mohamad

  WAWASAN 2020 (1991-2020)

  *

  *

  *

 • WAWASAN 2020

  Satu visi jangkapanjang sebagai arah dasar yang luas yang meliputi pelbagai aspek berkaitan pembangunan negara dalam hubungan dengan perkembangan ekonomi dunia keseluruhannyapanduan arah tujuanpanduan sasaran negarajangkamasa

 • PEMBANGUNAN MENYELURUH

  dari segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan kebudayaan

  meningkatkan kualiti dan taraf hidup agar setanding dengan negara maju yang lain

  * Pembangunan Ekonomi *

  Pertumbuhan purata ekonomi sebanyak 7%

  setahun

  Peningkatan KDNK sebanyak 8 kali gandaPeningkatan pendapatan per kapita sebanyak 4

  kali ganda

  WAWASAN 2020

  melalui

  *

  *

 • CABARAN 1

  Mewujudkan sebuah negara yang bersatu

  yang matlamatnya dikongsi bersama.

  Sebuah negara yang aman,

  berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum,

  hidup harmoni,

  bekerjasama sepenuhnya,

  secara adil dan didokong oleh satu

  bangsa Malaysia

  yang mempunyai kesetiaan politik

  dan dedikasi kepada negara.

  *

  *

 • CABARAN 2

  Mewujudkan negara yang berjiwa bebas,

  tenteram dan maju dengan keyakinan

  terhadap diri sendiri,

  bangga dengan apa yang

  ada, dengan apa yang dicapai,

  gagah menghadapi

  pelbagai masalah. Masyarakat yang mudah

  dikenali dari sikap ingin mencapai

  kecemerlangan, sedar kemampuannya,

  tidak mengalah kepada sesiapa

  dan dihormati oleh rakyat negara lain.

  *

  *

 • CABARAN 3

  Mewujudkan masyarakat demokratik

  dan mengamalkan satu bentuk

  persefahaman matang iaitu demokrasi

  masyarakat Malaysia

  yang boleh menjadi contoh kepada

  banyak negara membangun.

  *

  *

 • CABARAN 4

  Mewujudkan masyarakat

  yang bermoral dan beretika,

  kukuh dalam nilai

  agama dan kerohanian

  dan didorong

  oleh tahap etika yang tinggi.

  *

  *

 • CABARAN 5

  Mewujudkan masyarakat yang

  liberal dan bertolak ansur,

  di mana masyarakat pelbagai kaum

  di Malaysia bebas mengamalkan

  adat, kebudayaan

  dan kepercayaan agama mereka

  dan pada masa yang sama

  meletakkan kesetiaan mereka pada

  satu negara.

  *

  *

 • CABARAN 6

  Mewujudkan masyarakat

  saintifik dan progresif,

  mempunyai daya perubahan tinggi

  dan memandang ke hadapan.

  Bukan sahaja

  pengguna teknologi tetapi juga

  penyumbang kepada tamadun

  saintifik dan

  teknologi masa hadapan.

  *

  *

 • CABARAN 7

  Mewujudkan masyarakat penyayang

  dan budaya menyayangi

  iaitu sistem sosial di mana

  kepentingan masyarakat lebih utama

  daripada diri sendiri,

  dan kebajikan insan tidak berkisar

  kepada orang perseorangan

  tetapi di sekeliling sistem keluarga

  yang kukuh.

  *

  *

 • CABARAN 8

  Memastikan masyarakat adil

  dalam bidang ekonomi.

  Wujud perkongsian sepenuhnya

  bagi setiap rakyat dalam

  perkembangan ekonomi.

  Masyarakat sedemikian tidak wujud

  jika masih ada pengenalan

  ekonomi berdasarkan kaum

  dan fungsi.

  *

  *

 • CABARAN 9

  Mewujudkan masyarakat makmur

  yang mempunyai

  ekonomi yang boleh

  bersaing, dinamik, giat dan

  berdaya tahan.

  *

  *

 • DASAR PERINDUSTRIAN NEGARADASAR PERTANIAN NEGARADASAR PERSYARIKATAN MALAYSIADASAR PENSWASTAAN

  DASAR-DASAR UTAMA YANG LAIN

  *

  *

  *

 • DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

  *

  *

  *

 • PROGRAM PERINDUSTRIAN NEGARA

  Era Pra- & Kemerdekaan

  (1950-an and 1960-an)

  Rancangan Malaya 1 & 2

  (1956 - 1965)

  Rancangan Malaysia 1

  (1965 - 1970)

  -Industri eksport

  -yg. menyediakan peluang kerja yg. besar

  MP 1

  PIP 1 & 2

  Era Pasca-Kemerdekaan (1971 - 2020)

  MP 2

  MP 3

  Era Wawasan 2020

  (Strategic Directions)

  MP3MP6MP8MP10

  MP4MP7MP9MP 11

  2020

  Getah & Timah

  (Negara Maju)

  (1970-an)

  (1986 - 2020)

  (1980-an)

  Pembangunan memberangsangkanAtasi sektor pertanianGubal PIP

  *

  *

  *

 • 3 FEB. 19863 MATLAMAT UTAMA:

  SEKTOR PERKILANGAN SEBAGAI PEMANGKIN PERTUMBUHAN PERINDUSTRIAN

  GALAK PENGGUNAAN SEPENUHNYA SUMBER ASLI NEGARA

  TINGKATKAN TAHAP R&D TEKNOLOGI TEMPATAN ASAS BAGI SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN

  PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP)

  *

  *

  *

 • untuk mencapai negara perindustrian:

  Tumpu kepada 12 industri khusus untuk perluas industri negara; eksport ke luar (perkilangan)- berasaskan sumber tempatan:-

  Getah, Sawit, Kayu-kayan, Makanan, Logam Bukan Ferus, Kimia, Galian Bukan Logam

  5 sektor lain = elektrik/elektronik, alatan pengangkutan, mesin/kejuruteraan, tekstil & Pakaian

  Majukan secara intensif industri-industri berasaskan sumber utk. eksport + pelbagai & meningkatkan industri bukan berasaskan sumber untuk eksport

  Majukan industri berat terpilih utk. sokong industri eksport

  e.g. kereta nasional

  Bangunkan teknologi & sumber manusia (tenaga rakyat)penyelidikan, pemindahan teknologi

  PIP: STRATEGI

  *

  *

  *

 • Mengurangkan perbelanjaan dalam pembinaan Infrastruktur dengan memberi tumpuan kepada pertumbuhan industri di kws yang telah sedia mempunyai kemudahan infrastruktur yang diperlukan

  Modenkan + susun semula struktur perindustrianPertingkatkan pembangunan IKS

  Perkukuhkan institusi yg. bertanggungjawab kepada pembangunan sektor pembuatan

  Susun semula sistem galakan perindustrian sedia ada utk. pupuk kecekapan & daya saing yg. lebih tinggi

  Maju & gunakan sistem perkhidmatan maklumat bersepadu

  PIP: STRATEGI

  *

  *

  *

 • Pencapaian awal memberangsangkan24.3% KDNK16.6% gunatenaga (1988)

  Kemelesetan ekonomi kerajaan terpaksa kaji semula undang2, syarat2 & peraturan2 pentadbiranPerbaiki iklim pelaburanUtk. kurangkan kos pengendalian & pengeluaran perniagaan

  PIP: PERMASALAHAN

  *

  *

  *

 • Dasar Perlindungan Perdagangan Negara-negara Maju & Newly Industrilised Countries (NIC)Blok Perdagangan: NAFTA, EU etc.

  Persaingan dari negara maju & NIC - WTO

  ISU

  Sejauhmana daya saing pengusaha Malaysia?

  PIP: PERMASALAHAN

  *

  *

  *

 • DASAR PERTANIAN NEGARA

  *

  *

  *

 • 12 Januari 1984Garis panduan Kerajaan & Swasta bangunkan sektor pertanian

  OBJEKTIF

  Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui kecekapan dan keberkesanan pengemblengan sumber-sumber negara demi menggiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara

  DASAR PERTANIAN NEGARA

  *

  *

  *

 • Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran

  DASAR PERTANIAN NEGARA: OBJEKTIF

  Maju dan tingkatkan hasil & mutu komoditi berpotensi eksport/bahan gantian import serta komoditi terpilih untuk sektor makanan & perindustrian

  kadar kemiskinan

  kualiti hidup

  keluarga

  *

  *

  *

 • PENGGUNAAN SUMBER SECARA OPTIMUM

  Pemulihan dan Penyatuan tanah pertanian terbiar diberi tumpuan dan diperluaskan

  PEMESATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI BERASASKAN PERTANIAN

  Pengeluaran Pertanian dihubungkait dengan sektor pembuatan pemprosesan & pembuatan bagi pertanian iaitu makanan dan bukan makanan

  PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (P & P)

  DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI

  *

  *

  *

 • Pembukaan Tanah BaruPembangunan In-situPerkhidmatan Sokongan PertanianPenswastaan & penyertaan pihak SwastaPembangunan KomoditiProgram Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung & Luar Bandar

  DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI

  *

  *

  *

 • *

  Ketidakstabilan harga komoditi luar kawalanSekatan perdagangan oleh negara pengimport komoditi untuk jaga kepentingan sendiriKekurangan tenaga kerja penghijrahan belia ke bandarMinat pelabur kurang berbanding sektor pembuatanKaedah tradisionalTanah terbiarSaiz tanahSikap petani

  DASAR PERTANIAN NEGARA: MASALAH

  *

  *

 • DASAR PERTANIAN

  DPN 1 ( 1984 1991 )

  DPN 2 ( 1992 1997 )

  DPN 3 ( 1998 2010 )

  *

  *

  *

 • DPN 3 1998 - 2010

  Meningkatkan sekuriti makanan - food security Meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanianMengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lainMewujudkan sumber pertumbuhan yang baru untuk sektor pertanianMemulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampanGabungan sistem bersepadu melalui teknik saintifik sektor tanaman, ternakan, perhutanan, perikanan dengan pelancongan - agrotourismIntergrasi perhutanan dan pertanian - agroforestry

  *

  *

  *

 • DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

  *

  *

  *

 • DASAR PERSYARIKATAN

  Perkongsian bijak

  Smart Partnership and

  Win Win Situation

  Between

  Public & Private Sector

  *

  *

  *

 • DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: OBJEKTIF

  Wujud kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swasta demi pembangunan negara dan faedah bersama sektor awam bg, fasilitator; swasta jentera pertumbuhan negara

  Hapuskan sifat permusuhan antara kedua-dua sektor > galak perkongsian maklumat, saling fahami prosedur & matlamat kedua belah pihak

  Tingkatkan hasil negara

  *

  *

  *

 • DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI

  Penerangan dasar kepada para pegawai & eksekutif awamPenubuhan Panel Persyarikatan Malaysia di peringkat jabatanSurat Pekeliling Am Bil. 2/84Pendedahan pegawai awam menerusi program sangkutan di syarikat swasta & kursus-kursus pengurusan perniagaan di INTAN

  *

  *

  *

 • DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI

  Penyebaran maklumat perniagaan yang diperolehi oleh agensi kerajaan di luar negeri kepada pihak swastaMeningkat hubungan antara agensi-agensi kerajaan sebagai langkah untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap & berkesan kepada pihak swastaPanduan Pelaksanaan PKPA Bil. 9/2001; 1 Julai 1991

  *

  *

  *

 • DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

  Kerjasama erat sektor awam & swasta memungkinkan penggemblengan sumber-sumber negara dengan lebih baik untuk memajukan negaraPeranan yang dimainkan oleh penjawat awam amat penting untuk kejayaan dasar iniPelaksanaan dasar ini beri kesan besar terhadap kejayaan dasar-dasar awam negara yang lain

  *

  *

  *

 • DASAR PENSWASTAAN

  *

  *

  *

 • DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN

  Mac 1983Menyokong Dasar Persyarikatan Malaysia

  Penswastaan = Pemindahan kepentingan/pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta

  *

  *

  *

 • DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN

  Mengurangkan beban kewangan kerajaanMeninggikan kecekapan dan penghasilan kerja birokrasiMenggalakkan pertumbuhan ekonomiPengagihan sumber secara cekapMempercepatkan pencapaian hasrat DEB

  *

  *

  *

 • DASAR PENSWASTAAN

  Cara Penswastaan: (Projek Sedia Ada)Penjualan AsetPajakanKontrak PengurusanPengkorporatanPenyenaraian Awam (Public Listing)Penukaran Tanah Pembelian Oleh Pengurusan (Management Buy Out)

  *

  *

  *

 • DASAR PENSWASTAAN

  Cara Penswastaan: (Projek Baru)Bina-Milik-Kendali-Pindah (Build-Own-Operate-Transfer)/BOOTBina-Kendali (BO) / Bina-Milik-Kendali (BOO)Bina-Milik-Kendali-Pajak-Pindah(Build-Own-Operate-Lease-Transfer) / BOLT

  *

  *

  *

 • DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK

  *

  *

  *

 • DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK

  Dasar Pendidikan Kebangsaan

  Dasar Kebudayaan Kebangsaan

  Dasar Pandang Ke Timur

  Dasar Bersih, Cekap dan Amanah

  Dasar Pengurusan Perbelanjaan Awam

  Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam

  Kepimpinan Melalui Teladan

  Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

  Dasar Sains dan Teknologi

  Dasar Sosial Negara

  Dasar Wanita Negara

  *

  *

  *

 • DASAR PENDIDIKAN

  FALSAFAH

  MELAHIRKAN INSAN BERILMU DAN BERAKHLAK, SEIMBANG DAN HARMONIS, SEJAHTERA DIRI DAN MEMBERI SUMBANGAN KEPADA KESEJAHTERAAN NEGARA

  *

  *

  *

 • DASAR PENDIDIKAN

  MATLAMAT

  MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG BERSATUPADU, BERDISIPLIN DAN TERLATIH

  *

  *

  *

 • DASAR PENDIDIKAN

  STRATEGI

  BAHASA KEBANGSAAN SEBAGAI

  PENGANTAR UTAMA

  KURIKULUM YANG SAMA DAN

  BERORIENTASIKAN MALAYSIA

  SISTEM PEPERIKSAAN YANG SAMAKEGIATAN KOKURIKULUM

  *

  *

  *

 • MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YANG MENYELURUH, SEIMBANG DAN BERSEPADU

  MENDEMOKRASIKAN PENDIDIKAN DARI SEGI PELUANG DAN MUTU

  MENGGALAKKAN AKTIVITI KO-KURIKULUM

  Dasar Pendidikan

  *

  *

  *

 • DASAR KEBUDAYAAN

  TIGA PRINSIP DASAR (RESOLUSI KONGRES 1971)BERTERAS BUDAYA RAKYAT ASAL

  RANTAU INI

  UNSUR-UNSUR BUDAYA LAIN YANG

  SESUAI BOLEH DITERIMA

  ISLAM MENJADI UNSUR PENTING DALAM PEMBENTUKAN

  *

  *

  *

 • DASAR KEBUDAYAAN

  OBJEKTIF

  MENGUKUH PERPADUAN NEGARAMEMBENTUK IDENTITI DAN PERIBADI NASIONALMENINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN - FIZIKAL DAN ROHANI YANG SEIMBANG

  *

  *

  *

 • OBJEKTIF

  MENINGGIKAN PRESTASI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN NEGARAMEWUJUDKAN NILAI DAN ETIKA KERJA YANG POSITIF

  DASAR PANDANG KE TIMUR

  *

  *

  *

 • PENEKANAN

  RAJIN DAN BERDISIPLINSETIA KEPADA ORGANISASIMENGUTAMAKAN KUMPULANPRODUKTIVITI DAN KUALITIPENINGKATAN KECEKAPANKEJAYAAN JANGKA PANJANGPEKERJA SEBAGAI RAKAN

  DASAR PANDANG KE TIMUR

  *

  *

  *

 • STRATEGI`BENCHMARKINGPERUBAHAN SIKAPLATIHAN DAN KURSUS

  DASAR PANDANG KE TIMUR

  *

  *

  *

 • OBJEKTIF

  MEWUJUDKAN SATU ETIKA KERJA DAN PERKHIDMATAN DENGAN SIFAT TERPUJI

  DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH

  *

  *

  *

 • BERSIHBERMORAL, BERKECUALI, TIDAK

  KHIANAT DAN IRIHATI

  CEKAPPROAKTIF, MAHIR, CEPAT, TEPAT DAN

  BERKUALITI

  AMANAHRELA, IKHLAS, GIGIH, JUJUR

  DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH

  *

  *

  *

 • DASAR PENGURUSAN PERBELANJAAN AWAM

  *

  *

  *

 • DEFINISI

  Dasar Pengurusan Perbelanjaan Sektor Kerajaan Yang Terdiri Daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan-kerajaan Negeri, Agensi Kerajaan Dan Kerajaan-kerajaan Tempatan

  *

  *

  *

 • BELANJAWAN SEKTOR AWAM

  Sebagai Alat Di Dalam Pengurusan Ekonomi Negara Kerana Ia Mempengaruhi Jenis Aktiviti Dan Menentukan Tingkat Aktiviti Ekonomi Keseluruhannya

  *

  *

  *

 • BELANJAWAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

  Belanja Pembangunan

  Belanja Mengurus

  SUMBER HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN

  Hasil Cukai

  Hasil Bukan Cukai

  Terimaan Bukan Hasil

  *

  *

  *

 • BELANJA MENGURUS

  Perbelanjaan Berulang Di Mana Peruntukan Perlu Disediakan Setiap Tahun. Di Antara Perbelanjaan Yang Terlibat : Gaji, Pencen, Ganjaran, Tuntutan Perjalanan, Pembelian Perabot, Alatulis, Perkakasan Dan Lain-lain Perbelanjaan. Sumber Pembiayaan Adalah Dari Hasil Kerajaan.

  *

  *

  *

 • BELANJA PEMBANGUNAN

  Melibatkan Perbelanjaan Projek-projek Ekonomi Dan Sosial Yang Boleh Memberi Faedah Terus Kepada Rakyat.

  *

  *

  *

 • DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DI DALAM PENTADBIRAN

  *

  *

  *

 • DASAR PENERAPAN MURNI DALAM PENTADBIRAN

  Sebagai Usaha Menerapkan Nilai-nilai Positif Dan Murni Untuk Diamalkan Oleh Sekalian Penjawat-penjawat Awam Khasnya Dan Bagi Sekalian Masyarakat Malaysia Amnya

  *

  *

  *

 • OBJEKTIF

  Membentuk Sebuah Masyarakat Malaysia Yang Beramanah, Beridentiti Dan Disegani Oleh Masyarakat Lain

  Menubuhkan Sebuah Negara Yang Bahagia

  Menghapuskan Sikap Negatif Dalam Menjalankan Tugas Yang Dipertanggungjawab

  Menghasilkan Perkhidmatan Yang Bermutu

  *

  *

  *

 • NILAI-NILAI MURNI

  Amanah

  Bertanggungjawab

  Ikhlas

  Dedikasi

  Tekun

  Berdisiplin

  Bekerjasama

  Berbudi Mulia

  Bersyukur

  *

  *

  *

 • STRATEGI

  Tumpuan Kepada Perkhidmatan Awam

  Mengadakan Penerangan Dan Penjelasan Kepada Anggota Awam

  *

  *

  *

 • KEPIMPINAN MELALUI TELADAN

  *

  *

  *

 • KEPIMPINAN MELALUI TELADAN

  Kempen Dilancarkan Pada 19 Mac 1983 Oleh Bekas PM

  Tujuan : Untuk Menanam Dan Memupuk Ciri-ciri Kepimpinan Yang Berkesan Bagi Dicontohi, Dihayati Dan Diamalkan Oleh Segenap Lapisan Anggota Kerajaan Malaysia

  *

  *

  *

 • PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN NEGARA

  Matlamat peningkatan daya pengeluaran negara boleh dikategorikan kepada berikut:-

  (a) Untuk meninggikan kadar pertumbuhan ekonomi dan menyusun semula struktur dan ketidak- seimbangan ekonomi dalam negara. (b) Untuk mempastikan penggunaan sumber-sumber negara dengan optima dan mengelakkan pem- baziran yang merugikan. (c) Untuk memperkukuhkan asas perindustrian supaya ianya dapat bersaing di pasaran bebas antarabangsa dengan berkesan.

  *

  *

 • Strategi Pelaksanaan

  Secara kasar pendekatan untuk meningkatkan daya pengeluaran negara dilaku melalui beberapa cara-cara berikut:-

  (a) Pembaikan kepada Sistem dan Organisasi (b) Penggunaan teknologi yang sesuai (c) Penerapan nilai baru (d) Dasar-dasar baru

  *

  *

 • DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI

  Matlamat asas ini boleh dipecahkan kepada dua, iaitu:

  (i) Pembangunan keupayaan sumber-sumber S & T negara ini seperti tenaga teknik dan saintifik, institusi- institusi penyelidikan,institusi-institusi pengajian tinggi, dan lain-lain ke arah pembentukan keupayaan teknologi tempatan (develop indigeneous technology capability); dan (ii) Pembangunan keupayaan pengusaha-pengusaha tempatan dalam memilih, merunding, menyerap, menyesuaikan, membaih dan menginovasikan teknologi asing (keupayaan menerima pemindahan teknologi) yang mengalir masuk ke dalam negeri ini melalui perjanjian kerjasama, pembelian terus, kerjasama teknik, projek-projek usahasama, penggunaan lesen atau franchise dan lain-lain.

  *

  *

 • Strategi

  Strategi pembangunan S & T yang menjadi asas kepadakeupayaan memajukan satu sektor perindustrian yang dinamikakan meliputi beberapa faktor utama seperti berikut:

  (i) Pembangunan, Keselamatan dan Kesejahteraan Sosial S & T akan diberi keutamaan dalam dasar pembangunan negara (ii) Perkaitan Dasar Sains dan Teknologi Negara Dengan Dasar-Dasar Lain (iii) Peningkatan Perkhidmatan Saintifik(iv) Berdikari (v) Maklumat S & T (vi) Penyelidikan dan Pembangunan (P & P)

  *

  *

 • ... Strategi

  (vii)Peranan Sektor Swasta (viii)Pemindahan Teknologi (ix) Komputerisasi (x) Pusat-Pusat Kecemerlangan Sains (xi) Pelan Tindakan

  *

  *

 • DASAR SOSIAL NEGARA

  Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.

  *

  *

 • Matlamat

  Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020.

  *

  *

 • Objektif Umum

  Menjamin setiap individu, keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik, agama,budaya,gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan.

  *

  *

 • Objektif Khusus

  Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum, Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya:

  a. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi;

  b. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat;

  c. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial; dan

  d. Menjana sinergi multisektor.

  *

  *

 • DASAR WANITA NEGARA

  Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga, masyarakat, ekonomi dan politik negara, kerajaan mengakui bahawa strategi-strategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan.

  *

  *

 • Objektif

  Objektif-objektif Dasar Wanita Negara ialah:

  (i) untuk menjamin perkongsian yang saksama di antara lelaki dan wanita dalam pemilikan sumber dan maklumat, di samping mendapatkan peluang dan faedah dari pembangunan; dan

  (ii) untuk mengintegrasikan kaum wanita ke dalam semua sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan keperluan mereka bagi tujuan meningkatkan mutu kehidupan, membasmi kemiskinan, menghapuskan kejahilan dan buta huruf serta memastikan negara berada dalam keadaan aman dan makmur.

  *

  *

 • Strategi-strategi Pelaksanaan

  Bagi membantu pihak perancangan dan pelaksanaan Dasar Wanita Negara (DWN), beberapa strategi dibentuk bagi menjamin kecekapan, keberkesanan, keselarasan dan keseragaman dasar dan tindakan sperti berikut:

  (a) Memperkukuhkan Unit Hal Ehwal Wanita (HAWA) Sebagai Jentera Pembangunan Negara

  (b) Mengorientasikan Dasar dan Tindakan Agensi Kerajaan Supaya Memasukkan Proses Perancangan, Pelaksanaan dan Pengawasaan Program-program Pengintegrasian Wanita

  (c) Pendidikan dan Latihan Untuk Menyedarkan Pihak Pentadbiran Kerajaan Mengenai Isu Wanita

  (d) Penglibatan Badan-badan Bukan Kerajaan

  (e) Membasmi Diskriminasi dan Mengambil Tindakan Tegas (f) Memajukan dan Menyelaras Penyelidikan Mengenal Isu Wanita

  (g) Peruntukan Anggaran Belanjawan

  *

  *

 • Dasar-dasar Yang Berkaitan Dengan Hubungan Luar Negeri

  *

  *

 • DASAR ASIA TENGGARA SEBAGAI KAWASAN AMAN, BEBAS DAN BERKECUALI (ZOPFAN)

  Diumumkan Pada Dunia 27 Nov 1971

  Diilhamkan Oleh Malaysia

  Objektif Asia Tenggara Sebagai Kawasan Aman, Bebas Dan Berkecuali Dari Pergolakan Dan Pertelingkahan Kuasa-kuasa Dunia

  *

  *

  *

 • DASAR MALAYSIA TERHADAP ANTARTIKA

  Isu Dibangkitkan Oleh Bekas PM Ketika Berucap Dalam Sesi Ke-37 PBB Pada September 1982 Serta Sidang Kemuncak Negara-negara Berkecuali Pada Mac 1983

  Pendirian Malaysia Benua Antartika Penting Dari Segi Pengaruhnya Terhadap Ekologi, Alam Sekitar Dan Cuaca Dunia

  Konsep Antartika Sebagai Warisan Bersama

  *

  *

  *

 • RANCANGAN KERJASAMA TEKNIKAL MALAYSIA (MTCP)

  Mesyuarat Serantau Ketua-ketua Negara Komanwel Di Sydney (Feb. 1978)

  Kertas Kerja Malaysia Mengenai Penubuhan Program MTCP Kepada Jemaah Menteri

  Kerjasama Dan Bantuan Malaysia Kepada Negara-negara Membangun Khasnya Dalam Bidang-bidang Kepakaran Malaysia

  *

  *

  *

 • RUMUSAN

  TAKRIF DASAROBJEKTIF DASAR AWAM NEGARASEJARAH PEMBANGUNAN NEGARADASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARADASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIKDASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

  *

  *

  *

 • RRJP I1971 - 1990-DEB

  RRJP II 1991 - 2000-DPNFASA I

  WAWASAN 2020

  RRJP III2001 - 2010-DWNFASA II

  WAWASAN

  2020

  WAWASAN 1991 - 2020

  2020

  *

  *

  *

 • TERIMA KASIH DI ATAS PERHATIAN ANDA

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

Recommended

View more >