power electronics and energy conversion...

1

Upload: others

Post on 17-Nov-2019

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Power Electronics and Energy Conversion Labusers.okan.edu.tr/baris.ozturk/PEEC_Lab_Pics/PEEC_Lab_Poster.pdf · Güç Elektroniği ve Enerji Dönüşümü Ar-Ge Laboratuvarı ileri

Güç Elektronigi ve Enerji Dönüsümü Laboratuvarı

İletişim: OKAN Üniversitesi Tuzla Kampüsü - Mühendislik Mimarlık Fakültesi – D100

PEEC Lab. Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. S. Barış ÖZTÜRK Tel: 0 (216) 677 1630 (dahili: 1973, 1922) e-mail: [email protected]

Amacı

Güç Elektroniği ve Enerji Dönüşümü Ar-Ge Laboratuvarı

ileri teknoloji ekipmanlar ile elektrik makinaları, motor

sürücüleri ve güç elektroniği sistemlerinin simülasyon ve

30 kW’a kadar gerçek zamanlı kontrolünü gerçekleştirecek

tüm alt yapıya sahiptir.

Güç Elektroniği ve Enerji Dönüşümü Laboratuvarı (PEEC)

Ar-Ge faaliyetleri açısından endüstrinin ihtiyacı olan yeni

nesil elektrik makinaları, enerji dönüşümü sistemleri, güç

elektroniği topolojileri ve ileri motor kontrol sürücülerini

birçok farklı uygulama alanında kullanılmak üzere

geliştirmek ve üretimine katkı sağlamak amacını

gütmektedir.

PEEC Lab’ının Ar-Ge’deki en öncelikli amacı güç

elektroniği, elektrik makinaları ve sürücüleri alanında

sektörün temel ve önemli mühendislik problemlerini teorik

bulgular yardımıyla simülasyon ortamında modelleyip

analiz ettikten sonra prototip gelişimi sürecinde

mühendislik becerisi de katarak basit, verimli ve ekonomik

bir şekilde çözüme ulaştırmaktır.

Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde

bulunan "Power Electronics and Clean Energy Systems"

yüksek lisans programı ile “Mechatronics Engineering”

doktora programı PEEC Lab’ının araştırma yetenekleriyle

direkt olarak örtüşmektedir. PEEC Labı alt yapısı 20 adet

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisine tez ve projelerini

tamamlamaları için gerekli bilgisayar, yazılım ve donanım

desteğini sağlayacak kapasitededir.

“Power Electronics and Energy Conversion Lab”

OKAN Üniversitesi – Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Ana Araştırma Konuları

• Manyetik dişliler

• Dalga ve gelgit enerjisi dönüşüm teknikleri

• Enerji iletim sistemleri: Rüzgar türbinleri, mikro-türbinler,

solar

• Akıllı şebeke ve bileşenleri

• Yardımcı güç generatörleri

• Elektrik makinaları için güç konvertörleri ve multilevel

güç sistemleri

• Kesintisiz güç kaynakları (UPS)

• Anahtarlamalı güç kaynakları (SMPS)

• Pozisyon sensörlü ve sensörsüz elektrik motor sürücüleri

• DSP ve mikrokontrolör ile güç elektroniği sistemlerinin

gerçek zamanlı kontrolü

• Farklı uygulamalar için yeni nesil elektrik makinalarının

geliştirilmesi

• Maxwell 2D/3D, Pspice, PSIM, SIMetrix/SIMPLIS,

Simplorer, ve Matlab/SIMULINK ile modelleme ve

simülasyon geliştirme

• Elektromekanik sistemler için durum gözlemleme ve hata

analizi

• Elektrikli ve hibrit elektrikli araçlar

• Elektromekanik enerji depolama sistemleri (Bataryalar,

yakıt pilleri, volanlar, süper kapasitörler, vb.)

• Şebeke için aktif güç filtreleri ve yükselticili doğrultucular

• Yakıt hücreleri ile çalışan elektrik motor sürücüleri

• Güç elektroniği ve elektromekanik sistemleri için batarya

kontrol sistemleri

Devam Eden Araştırmalar

• AC motorları kendi kendini işletmeye alma

• Düşük, çok düşük hızlarda ve alan zayıflatma bölgesinde

pozisyon sensörsüz sürücü geliştirme (EV, e-bisiklet ve

e-motorsiklet)

• AC motorlar için Doğrudan Moment Kontrol (DTC)

tekniği iyileştirmeleri

• Askeri uygulamalar için çok-fazlı AC motor sürücü

geliştirme (5-6-7 fazlı)

• Doğrudan Güç Kontrol (DPC) metodu ile rüzgar

generatörü MPPT kontrolü

• Elektrikli ulaşım araçları için batarya kontrolü

• Tekerlek içi sistemler için hub motor tasarımı ve kontrolü

(hall sensörlü ve pozisyon sensörsüz)

• Asansör motor tasarımı

• Elektrikli ulaşım sistemleri için rejeneratif fren kontrolü

(EV, e-bisiklet ve e-motorsiklet)

• Elektromekanik sistemler için gerilim ve akım bilgileri

kullanarak gerçek zamanlı hata tespiti

Devam Eden Projeler

TUBİTAK - 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer

Geliştirme Programı Projesi: Geniş Hız Yelpazesinde

Çalışan, Doğrudan Tahrikli, Pozisyon Sensörsüz Küçük

Güçlü Bir Sürekli Mıknatıslı Senkron Generatör Sisteminin

Kontrolü ve Gerçeklenmesi

Başlangıç: 01/04/2013 Bitiş: 01/10/2015

Proje Toplam Bütçesi: 108,544 TL

Elektrikli Araçlar İçin Tahrik Sistemi Sürücü Kontrol

Algoritması Geliştirme Projesi:

Başlangıç: 01/07/2012 Bitiş: Devam Ediyor

Tamamlanan Projeler

Elektrikli Bisiklet Projesi: Üç adet pozisyonu belirleyen hall-

sensör ile çalışan dıştan rotorlu hub şeklindeki fırçasız

doğru akım motorunun sonlu elemanlar yöntemiyle

bilgisayar ortamında dizaynı ile hall sensörlü hız kontrolünü

sağlayacak elektronik kartın tasarlanması ve sistemin çok

düşük hız ve nominal hızda tam yük altında çalışacak

şekilde modellenip buna ilişkin mikroişlemci yazılımının

gerçekleştirilmesi.

Dişlisiz Sürekli Mıknatıslı Asansör Motoru Tasarımı:

Asansörlerde kullanılmak üzere farklı hız ve güçlerde

(Kabin hızı 0.63 m/s, 1 m/s ve 1.6 m/s; Motor gücü

1kW'dan 12 kW'a kadar) düşük hızlı ve yüksek momentli

sürekli mıknatıslı senkron makinanın bilgisayar ortamında

tasarımının gerçekleştirilmesi.