pla d’ordenació urbanística municipal de boadella i les ...· rigen de la referencia.i...

Download Pla d’ordenació urbanística municipal de Boadella i Les ...· rigen de la referencia.i l’apartat

Post on 11-Dec-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Pla dordenaci urbanstica municipal de Boadella i Les Escaules

Maig 2013 Catleg de bens protegits - 1

1. Memria .................................................................................................................................... 2

1.1. Objecte ............................................................................................................................... 3 1.2. Justificaci de la redacci del catleg ............................................................................... 3 1.3. Legislaci urbanstica i llei 9/1993 del patrimoni cultural catal ........................................ 3

1.4. Documents que composen el catleg ................................................................................ 4 1.5. Mtode de treball ............................................................................................................... 4 1.6. Estructura de les fitxes del catleg .................................................................................... 5

1.6.1. Tipologia ..................................................................................................................... 5 1.6.2. Afectaci / riscos ...................................................................................................... 10

1.6.3. Protecci existent ..................................................................................................... 10 1.6.4. Valors que motiven la protecci dels bns catalogats ............................................. 11 1.6.5. Justificaci catalogaci ............................................................................................. 11 1.6.6. Categoria de protecci ............................................................................................. 11 1.6.7. Nivell de protecci .................................................................................................... 12

1.6.8. Elements protegits .................................................................................................... 13 1.6.9. Croquis element ....................................................................................................... 14

1.6.10. Tipus dintervenci admeses .................................................................................. 14

2. Llistat dels elements ............................................................................................................. 15

Fitxes patrimoni histric-artstic : elements arquitectnics, arqueolgics i conjunts urbans .. 15 Fitxes patrimoni natural ........................................................................................................... 16

Fitxes patrimoni geolgic ........................................................................................................ 16 Elements regulats genricament ............................................................................................ 17

3. Normativa ............................................................................................................................... 18

4. Plnol situaci bens catalogats ........................................................................................... 44

5. Fitxes patrimoni histric-artstic : elements arquitectnics, arqueolgics i conjunts

urbans ........................................................................................................................................ 45

6. Fitxes patrimoni natural i geolgic ...................................................................................... 46

7. Elements regulats genricament ......................................................................................... 47

8. Inventari de construccions de pedra seca ......................................................................... 49

Pla dordenaci urbanstica municipal de Boadella i Les Escaules

Maig 2013 Catleg de bens protegits - 2

1. Memria

Pla dordenaci urbanstica municipal de Boadella i Les Escaules

Maig 2013 Catleg de bens protegits - 3

1.1. Objecte

s objecte daquest Catleg la protecci, la conservaci, la investigaci, la difusi i el foment

del patrimoni histric, artstic i natural de Boadella i Les Escaules.

El patrimoni histric artstic est integrat per tots els bns mobles o immobles relacionats amb

la histria i la cultura del municipi, que per llur valor histric, artstic, arquitectnic, arqueolgic o

documental mereixen una protecci i una defensa especials, de manera que puguin sser

gaudits pels ciutadans i puguin sser transmesos en les millors condicions a les generacions

futures.

La protecci dels edificis, doncs, no t sentit nicament des del punt de vista de la seva bellesa

en s mateixos, sin que el patrimoni arquitectnic ens mostra a travs de la seva lectura,

levoluci de la tipologia edificatria que no s ms que el reflex de levoluci histrica i la

manera de viure en cada poca.

El patrimoni natural correspon a diferents elements, espais o conjunts naturals i ambientals que

pel seu valor cal preservar i potenciar pel seu manteniment en el temps.

1.2. Justificaci de la redacci del catleg

La redacci del Catleg del Pla d'Ordenaci Urbanstica Municipal de Boadella i Les Escaules

planteja nous objectius, respon a noves necessitats i incorpora nombroses novetats. La revisi

eleva a 57 els elements de patrimoni arquitectnic i arqueolgic, a 8 espais dinters natural i

paisatgstic i a un espai dinters geolgic.

El nou Catleg es basa en la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Catal, i

sadapta als articles 59 i 69 de la LUC, i els articles 77 i 95 del RLU.

El que es pretn s la redacci dun document base que serveixi per reconixer la cultura, la

histria i la peculiaritat del poble, elements identificadors i expressi de I' estima i sentiment del

lloc on es viu. Aquest document de preservaci, conservaci daquests elements, per, ha de

poder comptabilitzar alhora les proteccions amb les condicions urbanstiques existents i futures.

1.3. Legislaci urbanstica i llei 9/1993 del patrimoni cultural catal

El nou Catleg es basa en la Llei 9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Catal i el

Decret 78/2002 de 5 de mar de protecci del patrimoni arqueolgic i arquitectnic.

La Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Catal (Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya nm. 1.807 del 11.10.1.993) defineix en el seu article 1 el patrimoni cultural catal

com aquell integrat per tots els bns mobles o immobles relacionats amb la histria i la cultura

de Catalunya que per llur valor histric, artstic, arquitectnic, arqueolgic, paleontolgic,

etnolgic, documental, bibliogrfic, cientfic o tcnic mereixin una protecci i una defensa

especials, de manera que puguin sser gaudits pels ciutadans i puguin sser transmesos en

les millors condicions a les generacions futures" establint en el ttol 1er tres categories de

protecci comunes a bns mobles, immobles i immaterials: els bns culturals dinters

nacional, els bns catalogats i la resta de bns integrants de l'ampli concepte de patrimoni

cultural.

Dacord amb les determinacions de la Llei 9/1993, amb les consideracions i valors de cada

element es cataloguen com a bns culturals dinters nacional (BCIN) , bns culturals dinters

local (BCIL) , i altres elements dinters municipal (BPU).

Pla dordenaci urbanstica municipal de Boadella i Les Escaules

Maig 2013 Catleg de bens protegits - 4

La facultat de declarar els bns culturals dinters nacional, la categoria de protecci de major

rang, correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya i s equivalent amb els bns dinters

culturals (BIC) que defineix la Llei del Patrimoni Histric Espanyol, i han de ser inscrits en el

Registre de Bns Culturals dinters Nacional. La segona categoria, els bns catalogats, sobt

amb la declaraci dels bns immobles com a bns culturals dinters local, competncia que

correspon al ple de lajuntament en municipis de ms de cinc mil habitants o al ple del consell

comarcal en municipis fins a cinc mil habitants, que s el cas de Boadella i Les Escaules i que

culmina amb la inscripci en el Catleg del Patrimoni Cultural Catal.

La resta de bns dinters que no hagin estat objecte de declaraci ni de protecci segons les

categories anteriors i que formin part del patrimoni cultural catal dacord amb larticle 1 de la

Llei, es poden protegir a travs de mecanismes que, com el present Catleg, es basen en la

legislaci urbanstica, podent parlar, per tant, de bns integrats del patrimoni cultural catal.

Finalment, cal dir que la Llei cont tamb una regulaci addicional del patrimoni arqueolgic,

completada amb el Decret 78/2002 de 5 de mar de reglament de protecci del patrimoni

arqueolgic i paleontolgic de Catalunya, presentant com a novetat principal la introducci dels

espais de protecci arqueolgica, que sn aquells on, per evidncies materials, per

antecedents histrics o per altres indicis, es presumeix lexistncia de restes arqueolgiques o

paleontolgiques. La seva declaraci es determina per resoluci del Conseller de Cultura.

Dacord amb larticle 3 de la Llei "... els ajuntaments han de vetllar per la integritat del patrimoni

cultural catal, tan pblic com privat, i per la protecci, la conservaci, lacreixement, la difusi i

el foment daquest patrim