Pla d Ordenació Urbanística Municipal ?· Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Mediona (Adaptat…

Download Pla d Ordenació Urbanística Municipal ?· Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Mediona (Adaptat…

Post on 23-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal

  Mediona (Adaptat al Text Refs de la Llei dUrbanisme DL 1/2010 i al seu Reglament D 305/2006) ___________________________________________________________________________________________________________________________

  APROVACI DEFINITIVA TEXT REFS . febrer 2012 ___________________________________________________________________________________________________________________________

  1. MEMRIA INFORMATIVA ___________________________________________________________________________________________________________________________

  AJUNTAMENT DE MEDIONA

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

 • APROVACI DEFINITIVA

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pla d'Ordenaci Urbanstica Municipal de Mediona . Memria Informativa . 1

  INDEX

  1. INTRODUCCI................................................................................................................................................ 2

  2. EMMARCAMENT TERRITORIAL ................................................................................................................. 2

  2.1 DADES ADMINISTRATIVES I GEOGRFIQUES ................................................................................................. 22.2 SITUACI GEOGRFICA ............................................................................................................................... 32.3 NUCLIS DE POBLACI .................................................................................................................................. 3

  3. EL MEDI FSIC ................................................................................................................................................ 4

  3.1 GEOMORFOLOGIA ....................................................................................................................................... 43.2 GEOLOGIA .................................................................................................................................................. 43.3 EDAFOLOGIA ............................................................................................................................................... 53.4 LITOLOGIA................................................................................................................................................... 53.5 PENDENT .................................................................................................................................................... 53.6 HIDROLOGIA ............................................................................................................................................... 6

  3.6.1 Aiges superficials ................................................................................................................................. 63.6.2 Aiges subterrnies ................................................................................................................................ 7

  3.7 CLIMA ......................................................................................................................................................... 7

  4. EL MEDI BITIC ............................................................................................................................................. 8

  4.1 VEGETACI ................................................................................................................................................. 84.2 FAUNA ........................................................................................................................................................ 8

  4.2.1 Diversitat biolgica ................................................................................................................................ 94.3 USOS DEL SL ............................................................................................................................................ 94.4 ESPAIS NATURALS PROTEGITS ................................................................................................................. 10

  4.4.1 Pla dEspais dInters Natural (PEIN).................................................................................................. 104.4.2 Xarxa natura 2000 i hbitats dinters comunitari ................................................................................ 10

  4.5 PAISATGE ................................................................................................................................................. 11

  5. EL MEDI SOCIAL.......................................................................................................................................... 12

  5.1 DEMOGRAFIA ............................................................................................................................................ 125.1.1 Context comarcal ................................................................................................................................. 125.1.2 Demografia a Mediona ......................................................................................................................... 12

  5.2 ACTIVITAT ECONMICA ............................................................................................................................. 145.2.1 Context comarcal ................................................................................................................................. 145.2.2 Economia a Mediona ............................................................................................................................ 155.2.3 Poblaci activa .................................................................................................................................... 155.2.4 Nivell de qualificaci de la poblaci ocupada ...................................................................................... 165.2.5 Sectors productius ................................................................................................................................ 16

  5.3 HABITATGE ............................................................................................................................................... 185.3.1 Tipologia dels habitatges del municipi ................................................................................................. 18

  5.3.2 Caracterstiques dels habitatges principals .......................................................................................... 185.3.3 Habitatges de protecci oficial ............................................................................................................. 19

  5.4 EVOLUCI HISTRICA DEL MUNICIPI ........................................................................................................... 195.5 CARACTERSTIQUES DELS ASSENTAMENTS................................................................................................ 195.6 PATRIMONI CULTURAL ............................................................................................................................... 20

  6. INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS ................................................................................................. 23

  6.1 COMUNICACIONS I TRANSPORTS ............................................................................................................... 236.2 EQUIPAMENTS MUNICIPALS ....................................................................................................................... 246.3 ZONES VERDES ......................................................................................................................................... 256.4 SERVEIS TCNICS I AMBIENTALS ................................................................................................................ 25

  7. ORDENACI DEL TERRITORI ................................................................................................................... 27

  7.1 PLANIFICACI TERRITORIAL ....................................................................................................................... 277.1.1 Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) ...................................................................................... 277.1.2 Pla Territorial Metropolit de Barcelona (PTMB) ................................................................................ 287.1.3 Pla Director Territorial de l'Alt Peneds .............................................................................................. 31

  7.2 PLANEJAMENT URBANSTIC MUNICIPAL ...................................................................................................... 347.2.1 Planejament vigent ............................................................................................................................... 347.2.2 Modificacions puntuals del planejament ............................................................................................... 35

  8. BIBLIOGRAFIA I FONTS DINFORMACI ............................................................................................... 36

  AGRAMENTS Agram a lalcalde, als regidors, a la secretria i als tcnics de lAjuntament de Mediona el seu inters i collaboraci en aquest apartat del futur POUM de Mediona, al Consell Comarcal de lAlt Peneds, aix com als responsables i tcnics del Servei Territorial dUrbanisme de Barcelona. A tots ells, moltes grcies.

 • APROVACI DEFINITIVA

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pla d'Ordenaci Urbanstica Municipal de Mediona . Memria Informativa . 2

  1. INTRODUCCI La Memria Informativa s el resultat de lanlisi dels elements del medi fsic, del medi social, del medi econmic i de lordenaci urbanstica actual. Conixer les caracterstiques i les principals problemtiques del municipi, s un exercici primordial per poder elaborar amb una base slida lordenaci i la normativa del Pla dOrdenaci Urbanstic Municipal (POUM) de Mediona. La Memria Informativa correspon a la primera part de la Memria descriptiva i justificativa del Pla, tal i com estableix lart. 59.a de la DL 1/2010 TRLU i art.69.2 del Reglament 305/2006. El primer captol sinicia amb una memria descriptiva dels aspectes demmarcament territorial del municipal de Mediona i continua el segon captol referit a lanlisi daquells elements que estan relacionats amb el medi fsic: morfologia, geologia, pendents, hidrologia, clima, vegetaci, fauna, diversitat biolgica, espais naturals, etc.; i el paisatge, amb un anlisi del seu estat i d'aquells elements ms destacats. El tercer captol tracta el medi social de Mediona; estructura de la poblaci, demografia, i processos dimmigraci, entre altres. Aix mateix, es realitza un petit anlisi de la relaci de la poblaci resident en el municipi amb el mercat de treball (poblaci activa, poblaci ocupada i poblaci aturada). En el quart captol s'analitza lactivitat econmica del municipi amb una visi global on es descriu levoluci de lestructura econmica del municipi i les rees dinfluncia i dependncia econmica de Mediona en el si de la comarca i lrea rural de lAlt Peneds. Continua amb les caracterstiques bsiques del sector primari, secundari, terciari i de la construcci. Dins el sector de la construcci sha aprofundit sobre les caracterstiques globals de lhabitatge. El cinqu captol aprofundeix sobre els assentaments de poblaci. En aquesta lnia es tracten els orgens i evoluci histrica dels nuclis de poblaci, aix com les seves caracterstiques urbanes. Tamb s'aborden els bns patrimonials a travs dels monuments i llocs dinters del patrimoni cultural i arquitectnic del municipi. El sis captol tracta de les infraestructures del transport, donant especial rellevncia a les infraestructures de comunicaci viries (comarcals i locals), aix com dels serveis tcnics i dels equipaments pblics del municipi. El set captol entra de ple en lanlisi del planejament, aprovat o en fase de tramitaci, que afecti directa o indirectament el municipi de Mediona. S'analitza tant la planificacai territorial (Pla Territorial Metropolit de Barcelona i Pla Director Urbanstic de lAlt Peneds) com el planejament urbanstic municipal, que en aquest cas sn les Normes Subsidiries, vigents des de lany 1983, amb les seves modificacions puntuals (DOGC el 08.09.1993).

  2. EMMARCAMENT TERRITORIAL

  2.1 Dades administratives i geogrfiques Provncia: Barcelona. Partit Judicial: Vilafranca del Peneds. Consell Comarcal: Alt Peneds. Arxiprestat: St. Feliu de Llobregat Alada 430 m. Extensi: 47.55 Km2 Poblaci: 2.251 (2007) Poblaci a lestiu de ms de 5.000 hab 11 nuclis de poblaci N habitatges existents: 1.352 N dhabitatges secundaris: 731 (2001) N de vehicles 1.591 (2006) Terrenys forestals 58% Lmita amb els termes segents: limita al N amb Torre de Claramunt (Anoia) i el Carme (Anoia), al NE amb Cabrera dIgualada (Anoia), al SE amb Sant Pere de Riudebitlles i Sant Quint de Mediona, al S amb Font-Rub, i a lO amb la Llacuna (Anoia). Dades sobre l'Ajuntament: Adrea: Carrer de Dr. Trueta, 10 08773 Mediona (Barcelona) Telf: 93. 898.50.02 Fax: 93. 898.52.99 e-mail: mediona@diba.es Figura 2.1.1 Ortofotomapa i plnol topogrfic del municipi

  Font: Elaboraci prpia a partir de cartografia de lICC

 • APROVACI DEFINITIVA

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pla d'Ordenaci Urbanstica Municipal de Mediona . Memria Informativa . 3

  2.2 Situaci geogrfica Mediona es troba ubicat a 70 kms de Barcelona, 25 km al nord de Vilafranca del Peneds, a 20 km al nordest de Sant Sadurn d'Anoia i a 100 km al nordest de Tarragona. LAlt Peneds s una comarca interior amb una extensi de 1.182, 46 km2, i es troba entre situada a la depressi Pre-litoral Catalana, entre el masss de lOrdal i del Garraf i la barrera muntanyosa de les serres de Mediona, Puigfred i Ancosa. Els seus limits fsics no sn gaire definits, ja que no sajusten a determinats accidents geogrfics. Est voltat per lAnoia, lAlt Camp, el Baix Peneds i el Garraf. Amb aquestes dues ltimes formaria...

Recommended

View more >