pdu baix congost

Download PDU Baix Congost

Post on 24-Jul-2015

270 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PLA DIRECTOR URBANSTIC DEL BAIX CONGOSTMSTER PROFESSIONAL DESTUDIS TERRITORIALS I URBANSTICSCarme YesteXavier AlarcnAnna CampsRocio Macias

  Lluis Brau (tutor)Abril de 2011

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici1Marc territorial

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici1Marc territorial

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici1Marc territorial

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici1Marc territorial

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici2Anlisi del P.T.M.B.

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici2Anlisi del P.T.M.B.Xarxa viria existent

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici2Anlisi del P.T.M.B.Xarxa viria P.T.M.QUART CINTURVIES DE CONNEXI

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici2Anlisi del P.T.M.B.Xarxa ferroviria existent

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici2Anlisi del P.T.M.B.Xarxa ferroviria P.T.M.LNEA ORBITAL

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici2Anlisi del P.T.M.B.

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici3Marc fsic i infraestructures

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici3Marc fsic i infraestructures

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici3Marc fsic i infraestructuresEspais lliuresRiu Congost

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici3Marc fsic i infraestructuresProteccions del P.T.M.

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici3Marc fsic i infraestructuresUsos del sl

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici3Marc fsic i infraestructuresXarxa ferroviria existentVIC-PUIGCERDGIRONA-PORTBOU

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici3Marc fsic i infraestructuresXarxa viria existentC-17AP-7C60Ronda de GRANOLLERS

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici4Anlisi de lmbit

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici4Anlisi de lmbitDensitat de poblaci59.691 Habitants14,9 km16.076 Habitants6,7 km18.114 Habitants29,1 km10.291 Habitants36,9 km

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici4Anlisi de lmbitZones urbanitzables residencials previstes pel planejament vigent

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici4Anlisi de lmbitQualificaci professional:Tcnics manufacturers, operaris i personal sense qualificaci.

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici4Anlisi de lmbitInformaci socioeconmica i estructura productiva

  Alta desocupaci, sobretot a CanovellesSector Industrial amb un pes important, especialment a les Franqueses V. i CanovellesSector serveis amb un pes important (menor ndex a les Franqueses V.) * Valor Afegit Brut. 2006

  AgriculturaIndstriaConstrucciServeisMunicipindex desocupaciVAB (%)VAB (%)VAB (%)VAB (%)Granollers16,56%0,04%29,71%7,03%63,22%Franqueses del valls16,19%1,15%51,03%13,00%34,83%Canovelles20,92%0,11%40,61%13,66%45,63%Roca del Valls12,17%1,09%35,40%13,28%50,23%Ametlla del Valls10,98%0,87%31,09%14,78%53,26%

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici4Anlisi de lmbitInformaci socioeconmica i estructura productiva

  - Es comprova lalt pes del sector industrial a lmbit del PDU- Relatiu baix pes del sector serveis a lmbit

  AgriculturaIndstriaConstrucciServeisComarcaVAB (%)VAB (%)VAB (%)VAB (%)mbit PDU0,65%37,57%12,35%49,43%Valls oriental0,43%38,26%10,39%50,92%Vals Occidental0,07%30,40%10,15%59,39%Maresme1,08%16,39%14,90%67,63%Baix llobregat0,17%28,72%10,50%60,61%Alt Peneds0,81%38,28%10,13%50,78%Garraf0,71%18,35%15,56%65,38%

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici4Anlisi de lmbitSl urbanitzable industrialGrau de consolidaci del sl industrial i

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici4Anlisi de lmbitGrau de coneixement de les empreses

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici4Anlisi de lmbitPRINCIPALS CONCLUSIONS DAFO:

  TEIXIT INDUSTRIAL DIVERSIFICAT

  EXISTNCIA CLSTER ALIMENTARI (PROD. ECOLGIC)

  CLTER HBITAT (IL-LUMINACI, MOBLES,...)

  CLSTER SECTOR SALUT I BIOMDICINA (POTENCIAT AMB LA PRESNCIA DE LHOSPITAL UNIVERSITARI DE GRANOLLERS, I FARMACUTIQUES)

  POTENCIALITAT PEL LIDERATGE DE GRANOLLERS EN LMBIT DELS SERVEIS DE LA GENT GRAN, DEPENDNCIA I SERVEIS SOCIALS.

  DEFICINCIES ESTRUCTURALS EN LA XARXA DINFRAESTRUCTURES (CONNEXI ENTRE ELS NUCLIS)

  DISPERSI DELS POLGONS INDUSTRIALS

  ESTRUCTURA INTERNA DELS POLGONS INDUSTRIALS DESORGANITZADA.

  FALTA TREBALL CONJUNT ENTRE LA FORMACI PROFESSIONAL I EMPRESES.

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici4Anlisi de lmbit

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupament

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentPROPOSTES DEL PLA DIRECTOR URBANSTIC

  Estratgia de reordenaci del tranport pblic ferroviari. Reforament de les rees de centralitat metropolitana. Reforament de les rees especialitzades industrials.

  Compleci i articulaci de la xarxa viria bsica.Definici de les tipologies viries. Reconsideraci de la ronda de Granollers.

  Definici de la xarxa cvica estructurant.Continuitat amb el sistema despais oberts.

  Delimitaci i definici del contingut de les rees estratgiques s i de desenvolupament.

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentXarxa ferroviria existentVIC-PUIGCERDGIRONA-PORTBOU

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentVIC-PUIGCERDGIRONA-PORTBOUMATARXarxa ferroviria P.T.M.REFOR LINEA MERCADERIES

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentVIC-PUIGCERDGIRONA-PORTBOUMATARLINEA EXCLUSIVA DE MERCADERIES + NOVA TERMINAL DE DESCRREGAINTERCANVIADOR DE PASSATGERS PER3 LINEES DE RODALESXarxa ferroviria PROPOSADA

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentVIC-PUIGCERDGIRONA-PORTBOUMATARXarxa ferroviria PROPOSADA

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentC-17AP-7C60Ronda de GRANOLLERSXarxa viria existent

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentC-17AP-7C60Ronda de GRANOLLERSXarxa viria PROPOSADAB-40

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentC-17AP-7C60Ronda de GRANOLLERSXarxa viria PROPOSADAB-40

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentXarxa CVICA estructurantPonts existents sobre el Congost

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentXarxa CVICA estructurantPonts proposats sobre el Congost

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentXarxa CVICA estructurantPrimria

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentXarxa CVICA estructurantSecundria

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentXarxa CVICA estructurantCamins paisatgstics

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentXarxa CVICA estructurantSuperposici xarxa viria

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentEstratgies pels assentamentsEIX TECNOLGICCLUSTER BIOMDIC I SALUTMBIT TRANSICI RESIDENCIAL-INDUSTRIALSERVEIS A EMPRESA - FORMACICOMPACTACI REEQUIPAMENT ZONA RESIDENCIALRE-EQUIPAMENT INDUSTRIAL (EST. MERCADERIES)RE-EQUIPAMENT DESTRUCTURES VIRIESCREIXEMENT RESIDENCIAL TERCIARI ALTA DENSITATCREIXEMENT RESIDENCIAL PARC URB PLURIMUNICIPALPARC URB PLURIMUNICIPALDENSIFICACIEIX TERCIARI

 • P.D.U. Baix Congost Grup 2 Mster professional destudis territorials i urbanstics 10 edici5Estratgies de desenvolupamentEIX TERCIARI COMERCIAL - FORMACIEIX TECNOLGICE