Pamflet CDA Amsterdam Centrale Stad

Download Pamflet CDA Amsterdam Centrale Stad

Post on 09-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het pamflet van CDA Amsterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014.

TRANSCRIPT

<ul><li><p>onze zorg!</p><p>Veilig opgroeien</p><p>Marijke Shahsavari-Jansen</p><p>Amsterdam</p></li><li><p>Veilig opgroeienonze zorg!</p><p>Het CDA wil zich inzetten voor een veilig,schoon en bereikbaar Amsterdam. Een stadwaar je fijn kunt wonen, werken en winkelen.Een stad waar je veilig kunt opgroeien, enveilig oud kunt worden in je eigen buurt. Datbetekent dat er woningen zijn voor elkegeneratie: families, studenten, singles ensenioren.</p><p>Het CDA wil dat Amsterdam een aantrekkelijkestad wordt en blijft voor ouderen en gezinnen.Daarom: meer ouderenhuisvesting,kindvriendelijke buurten, vrijheid vanschoolkeuze, invloed en betrokkenheid vanouders bij het onderwijs, ondersteuning vansportverenigingen.</p><p>Meer samenlevingminder overheid</p><p>Het CDA staat voor een zorgzame stad waarmensen verantwoordelijkheid nemen: voorzichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving.Normen en waarden horen daarbij: nietbelerend, maar betrokken. Dat vraagt om eenbescheiden overheid die burgers de ruimtebiedt om die verantwoordelijkheid te dragen ente delen, maar wel de basis goed op ordeheeft. Op dit moment is de gemeentelijkeoverheid te groot en te bemoeizuchtig. Er zijnte veel ambtenaren. Dat leidt tot verspilling,hoge lasten en te veel regels. Het CDA kiestvoor een kleinere gemeentelijke overheid enmeer ruimte voor maatschappelijke initiatieven.</p></li><li><p>Zorgen voorwie zorg nodig heeft</p><p>Ouderen verdienen onze steun! Door landelijkemaatregelen moeten ouderen steeds langerthuis blijven wonen. Vaak willen ze dat ook.Maar de gemeente moet dat wel mogelijkhelpen maken. Daarom knokt het CDA voormeer geschikte ouderenwoningen in de stad.Wij zetten in op het stimuleren van onderlingcontact om vereenzaming tegen te gaan, engoede hulp bij huishouden voor ouderen diedat nodig hebben. Chronisch zieken engehandicapten, die ook drastisch gekortdreigen te worden, krijgen de steun die zenodig hebben.</p><p>Meer woonruimtevoor middeninkomens</p><p>Er zijn te weinig betaalbare woningen voormiddeninkomens in Amsterdam. Dat geldtzowel voor koop als huur. Dat is heel slecht,want de middengroepen vormen deruggengraat van de samenleving. En als je eenhuis wil kopen krijg je vaak te maken met deoneerlijke en verplichte erfpacht. Het CDAvindt dat iedereen het recht moet krijgen om degrond onder hun eigen woning te kopen,streeft naar lagere lasten voor erfpachters eneen eerlijker systeem. Daarnaast wil het CDAdat er meer huizen worden gebouwd voorgezinnen en middeninkomens, en meerkansen voor zelfbouw.</p></li><li><p>Samen werkenaan de economie</p><p>Het CDA staat voor een samenleving die werkten een eerlijke economie. Wij zetten in opwerk, werk en werk. De gemeente schept zelfgeen banen, maar moet zoveel mogelijk ruimtebieden aan ondernemers. Amsterdamsebedrijven lopen te vaak tegen onnodigebureaucratie op. Minder regels, meer kansen.</p><p>Teveel Amsterdamse jongeren wordenopgeleid voor banen die er niet zijn. Daardooris de jeugdwerkloosheid hoog, terwijltegelijkertijd vacatures onvervuld blijven. HetCDA vindt dat de gemeente keihard in moetzetten op een betere aansluiting vanopleidingen op de arbeidsmarkt.</p><p>Amsterdam</p><p>Wilt u meer weten over het CDA,onze standpunten of de campagne?</p><p>telefoon 020-5523476e-mail cda@raad.amsterdam.nl</p><p>adres Amstel 1 (stadhuis)1011 PNAmsterdam</p><p>twitter CDAAmsterdamfacebook cda.amsterdam</p><p>website www.cda.nl/amsterdam</p></li></ul>