P. Nikolic Vidusa: Pepel i opelo - ogledi o istoriji Balkana srednjeg vijeka

Download P. Nikolic Vidusa: Pepel i opelo - ogledi o istoriji Balkana srednjeg vijeka

Post on 22-Jan-2018

60 views

Category:

Education

22 download

TRANSCRIPT

1 2 PEPEL I OPELO Petko Nikoli Vidua Kitchener, On, Canada, 2015. 3 Copyright 2015. by Petko Nikolic Ova publikacija u cjelini ili u dijelovima ne smije se umnoavati, pretampavati ili prenositi u bilo kojoj formi ili bilo kojim sredstvom bez dozvole autora, niti moe biti na bilo koji drugi nain ili bilo kojim drugim sredstvom distribuirano ili umnoavano bez odobrenja autora. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 . Sadraj Umjesto predgovora 6 Vranduk 7 Misterija hrama na Crkvinama u Crnoj Gori 8 Prosto ko pasulj 10 Mah 11 Ratni pokli: Huraaa 16 Lepenski ili Labenski vir 17 Dob i doba 22 Lepenski vir i ljetna dugodnevnica 25 Solarni simboli Lepenskog vira 26 Dolmeni u Crnoj Gori 30 UFO-i su realnost naeg svijeta 33 Jo malo o Brigima 35 Daka i Daani 36 ta kau evolucionisti 38 Ideoloko-politika revolucija 40 I Zemlja je razmjerena brojevima Pi i Fi 42 21. jun Vidovdan 44 Knjiga Slovensko-arijske vede 47 Baja 53 Svetovidov trostruki vilni krst 54 Znanje s neba dolazi 56 Pelda (pelta) 57 Srbska Atlantida zablude i lai 60 Pelta i srbski grb 62 Pele (Pela) polinezijska boginja vatre i vulkana 68 Pepel i opelo 70 Sve to je dobro, nestaje 74 Kut i pleme Kui 75 Znak Y (ra) na steku 76 Neopagani i bezbonici 77 Sfinga je spomenik stvaranju svijeta 78 Jun i June 81 Porijeklo kamenih kugli 82 Svitac, svetlica, svet i svetlost 89 Znak J 90 5 Ivan Kupalo (Ivanjdan) 96 Krst Sv. Jovana Krstitelja 98 Manastir Sv. Arhangela kod Prizrena 99 Rtanj 105 Sveteniki inovi dvovjernih krestjana 108 Srbi su bili i ostali dvovjerci 110 Knez Lazar razoritelj Duanovog carstva 112 O imenu Beograda 114 Srbi nisu Javanovi potomci 116 Pelaski bog Domatrios 120 Bog Dodol, Donola i dodolske pjesme 120 Ime Imbros 124 Srbi u Bibliji 126 Japodi 130 Keltski votivni reljef 133 O drvetu zapisu 137 Hrastovi i krstovi 139 Laganje 140 Gospod 142 Mara, Morigan, Mora i Ognjena Marija 142 Made by God 143 Kosmaj i Kosovo 145 Peleg predak Pelazga 147 Rosh Hashanah i crkvena Nova godina 2015. godine 149 Rijeena tajna porijekla Cigana 152 Hej, bre 155 Na steku krst sa etiri C156 Svetovidov hram na Peteri 158 Takav je ovdje adet 161 Kraj svijeta je poeo 162 O Autoru 164 .. .. .. . . . . . 6 . Umjesto predgovora Nakon rata i bombi devedesetih godina prolog vijeka nastupilo je vrijeme Interneta i ednog otkrivanja znanja i istine. I to je prolo u petnaest godina. Nastupa buduih petnaest godina nostalgije starih staraca i vrijeme tupog sivila ivotnog beznaa mladih staraca, vrijeme porobljenih gubitnika i vrijeme poraenih pobjednika. Onda slijedi vrijeme opteg pustonog rastakanja, vrijeme brisanja prolog i vrijeme nepostojanja budueg, vrijeme u kojem ce poetak biti kraj i kraj poetak. 18. avgusta 2015. godine. ..Autor . 7 VRANDUK Sl. 1. Pogled na Vranduk. Stari grad i tvrava Vranduk malo je mjesto na brdu u klancu sa lijeve strane rijeke Bosne, oko 10 km sjeverno od Zenice (srednja Bosna). Ime Vranduk je keltskog porijekla, po keltskom bogu branitelju i zatitniku Branu, Bradusu (Branku): Bran > Brandus > Branduk > Vranduk. Kelti su gavrana zvali bran, a znamo da je gavran vran. Gavran i vrana pripadaju istom rodu (Corvus, lat.). I gavranovi i vrane imaju svoj govor, te svakog nepoznatog uljeza na svojoj teritoriju imenuju odreenim glasovnim znakom opasnosti, obavjetavajui tako sve lanove svoje druine o pridolom strancu. Tako je i gavran nazvan bran, jer je svojim znakom opasnosti branio i Kelte. Poto keltsko (gaelik) DUK, DUCA (3) = BRDO, BRIJEG, ime VRANDUK znai BRDO GAVRANOVO. . (1) R. A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, p. 214. http://4.bp.blogspot.com/-cYMYkzltMLk/VddAWyf65MI/AAAAAAAAKEY/ZRHchsD7sZY/s1600/vranduj.jpg8 MISTERIJA HRAMA NA CRKVINAMA U CRNOJ GORI Sl. 2. Crkvina na brdu kod Homerovog grada Ilija (fotografija preuzeta sa Facebook-grupe "Crna Gora - Homerova kolijevka" Novaka Andesilia). Sl. 3. Crvenom linijom markirani dio zida sa pravcom istoka zatvara ugao od 24 stepena. Ispred oltarskog dijela je svastika vaskrsenja. http://2.bp.blogspot.com/-0UfhjrVUYtk/VTUlBt7crKI/AAAAAAAAI90/ZFBTYaAxDw8/s1600/10498546_850167475050390_7564083168940927000_o.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-MzKGmwC0qaM/VTUnhzSwdYI/AAAAAAAAI-Q/wfxDK9s0MIA/s1600/10505565_785105774893011_3002368151254642939_n.jpg9 Sl. 4. Ulaz u hram bio je iz portala uz stepenice sa zapadne strane. U portalu su bila dva stupa (crveni krugovi, slika 4) isto kao u portalu Solomonovog hrama u Jerusalimu. Iz portala u brod hrama vodile su stepenice sa osam-devet stepenika, to znai da je visina od tla do nivoa patosa u brodu hrama bila oko 1,60 - 1,80 metara. Iz broda se uz etiri stepenika ulazilo u Svetinju nad svetinjama (oltarski dio hrama) na istonoj strani hrama. Svetinja nad svetinjama (oltarski dio) ima specifian srcolik izgled sa krstom po sredini podijeljen na etiri dijela. To otkriva namjenu hrama: to je hram Sunca i ta etiri dijela oko krsta su etiri godinja doba (dva iznad i dva ispod poprene linije krsta). U odnosu na pravac istoka hram je oko 24 stepena usmjeren jugoistono. Poto je zimski solsticij na 23,5 stepeni jugoistono od linije istoka, to bi moglo da znai da je ovaj hram bio posveen bogu zimskog solsticija kao to je to bio Svaroi kod prehrianskih Srba i Slovena. .. . http://3.bp.blogspot.com/-0KnDdTi8ZHk/VTUqLp9WEJI/AAAAAAAAI-s/EZVc7ZiDUGU/s1600/10984132_785041844899404_5265661832351308120_n.jpg10 PROSTO KO PASULJ Sl. 5. Godinja doba sa zimskim i ljetnim solsticijem (neolit, Kina). . http://2.bp.blogspot.com/-DKDbDn04ysI/VTqcC3E8pAI/AAAAAAAAJBM/GOI7E8aZoWE/s1600/picassos_of_pottery9b2bd1c8b6e5bee140af.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-exuB8Y_-A3g/VTqcJROxypI/AAAAAAAAJBU/BrYoJMFRH7c/s1600/picassos_of_pottery9b2bd1c8b6e5bee140af+-+Copy.jpg11 MAH Sl. 6. Mah na peinskom crteu (Bandiagara Cliffs, Mali Rock Art Site). Sl. 7. Mah kod starih Maja. http://1.bp.blogspot.com/-aJUv5A0CbGc/VUN-tS6r2GI/AAAAAAAAJCY/VQpzHl8mgBY/s1600/imagesZUGI2G5I.jpg12 Sl. 8. Mah na steku i na ilustraciji Miroslavljevog jevanelja. Sl. 9. Maice za vatru su u obliku maha i svastika je sastavljena od etiri maha. Kao simbol Sunca mah susreemo jo od vremena vinanske kulture i u mnogim drevnim civilizacijama irom Zemlje. Sanskritsko mah znai drevan, jak, moan, silan. Mah je solarni simbol: podupira neba, dra neba, to je u prenesenom smislu Sunce kao drza ivota na Zemlji. Od rijei mah nastale su rijei kao mag, magnet, maina, mo, monje. 13 Sl. 10. Dva maha na glavi boga Sunca kod prekolumbovskih Indijanaca June Amerike. Dva maha ovdje su simboli snage Sunca proljea i ljeta. Sl. 11. Mah na keltskom kamenu (Estela antropomorfa de Minuciano III, Pontremoli, Italy). 14 Sl. 12. Miraistiki bog Kronos (Aeon, Zervan, Serban) sa dva maha u rukama (2. v.n.e., Mithrum of Ostia, Italy). Sl. 13. Skupa sa spiralom mah na kineskom simbolu Choku Rei znai: centar moi kosmosa je ovdje. 15 Sl. 14. Mah na Hristovoj togi (6. v.n.e., Church San Michele in Africisco, Ravenna, Italy). Sl. 15. Mah kao masonski simbol Tubalkain. 16 RATNI JURINI POKLI HURA Sl. 16. Juri, huraaa! Drevni srbski ratni jurini pokli "huuraaaa" je sloenica sastavljena od dvije rijei: a) hu (dugo "u")... b) ra a) Sankritsko huu je rije dozivanja, uzvik istog znaenja kao dananji srbski uzvik u vokativu: oooo! Uzvik huu u starini znaio je isto kao dananje hoo u rijei hooruk, gdje je hoo pozivni znak radnoj grupi za momenat zajednike akciju pri nekom zajednikom radu. b) Rije Ra je najstarije ime Sunca. I tako ratni jurini pokli Huraaaa je zov Sunca u pomo, zov upuen Bogu Sunca, jer je Srbima Sunce bilo Bog, a ujedno i poziv ratnicima da se bore u slavu Boga Sunca, jer ako i poginu slava Sunca ih eka, Raj ih eka. .. .. .. .. http://3.bp.blogspot.com/-kt9yd0v2HbA/VUzWGJyLeWI/AAAAAAAAJFc/dBobla16MuY/s1600/celtic-warriors.jpg17 LEPENSKI ILI LABENSKI VIR Sl. 17. Zevs u liku labuda sa boginjom Ledom (Letom). Ptica labud dobila je ime po svojoj bijeloj boji. Korijen rijei labud je lab-. I hajdemo sad po tragu ovog korijena irom Evrope i svijeta citatom iz knjige Pavela J. afarika O poreklu Slovena: - Labaea, Lebaea, , ( , eig. III. Dard., 456. .) 712 .; , , ; : Gavanes, Aeropus, Perdoccas Argo in Illyricos profugerunt, et ex Illyriis transgressi superiorem Macedoniam pervenerunt ad urbem Lebaeam [VIII]. 137. , ( Axios, , Lebaea Bermius: ): , [ .) - Labeatis ( . 19 . .. . .. .: . - Labutza (., 527- 550) ., , ; , http://1.bp.blogspot.com/-Dd4CMeM97vU/VeH5UjE_GkI/AAAAAAAAKGQ/cnflFZmqrnM/s1600/74e17d35dc2a1446879db9a7051dc6ed.jpg18 , , , , , , , , , , , , . ., , , , .; , a-lb-us, , , , , , , , ; Vidimo da je rijeka Laba u dananjoj njemakoj postala Elba jer su znaenja imena Laba i Elba ista: bijela. Oko Labe u Polablju ivjeli su Polabljani. Tako sve rijei sa korijenom lab- u citatu afarikove knjige imaju znaenje bijel. Poto je korijen lab- i u rijei labud, dakle rije labud znai bijel. Otkud to? To je za poetak ove prie, a sad idemo dalje. U rijei Lab je sanskritsko ab kao dio rijei abjiniipati to znai Sunce. Sanskritsko abja je lotus, a lotus raste iz vode kao rezultat suneve vatre i vode. Sanskritsko abda je vrijeme godine, dok sanskritsko abhaa znai sjaj, divota, velianstvo, ar. Od oblika ab metatezom je nastalo ba (Bal). Od ba izvedeno je be (Bel), da bi vremenom be prelo u pe (sanskritsko peru = vatra, sunce, Perun). Sjetimo se Herodotove prie o brigijskoj rijei becos (bekos) kao najstarijoj rijei na svjetu koja je znaila hljeb. Vremenom je od becos postalo pekos (pei). Sve to kazuje da je Lab sa korijenom ab- stariji od oblika Bal i Bel. Rije Laponija izvedena je od korijena lab-: Lab-onija > Laponija, to znai bijela, jer je ta zemlja pokrivena snijegom. Stanovnik Labonije je Labonac, tj. Laponac. Ime Liban nastalo od laban to znai bijel. Hebrejsko ime Laban takodje znai bijel. Poto lab znai bijel, dakle Lab, Bal, Bel i Alb etiri su rijei istog znaenja: bijel. Dnevno Sunce je bijelo. Sunce je nekad bilo Bog, te je Bijeli Bog prvo nazvan Lab, pa Bal i na kraju Bel. Na sanskritu bijela je sveta (veta), a to isto znai i srbska rije sveta, te je ime srbskog Boga nekad bilo Belobog, Beli Vid ili Svetovid. Imena Bal i Bel su poznata su kao imena Boga i bogova, ali Lab kao ime Boga nije poznato. Vidjeli smo da je nosilac znaenja u imenu Lab sanskritsko ab-. Moe li se tom korijenu ui u smisaoni trag? Moe i idemo ka tome! Bog daje ljudima ivot i hranu. Boiji dar je dobitak ljudima. Pogledajmo kako glasi rije dobitak u nekim jezicima: sanskrit: labha = dobitak, znanje, razumijevanje, uivanje, sanskrit: labhya = dobitak, znanje, razumijevanje, uivanje, 19 Indonezija: laba = dobitak, Malezija: labah = dobitak, Malayalam: lbha = dobitak, Pendzab: lbha = dobitak, hindu: lbha = dobitak, sinhala: labha = dobitak, telugu: lbha = dobitak, irski: leaba = dobitak Sve nabrojane rijei postale su od istog korijena lab-. Od ovog korijena nastala je i rije hljeb. To je prvo i ovjeku najvanije davanje od Boga Sunca. Od oblika hlab i rije se razvijala ka dananjem obliku hljeb zvan i beli kolo > beli kola. Usne su labrnje, jer se u njih unosi lab i kad neko jede, on laba, to je dalo lapa (b> p), kasnije klopa. Stari oblik pohlaban (ko puno jede) danas je pohlapan i pohlepan. A sve je postalo od lab, a Lab je ime Sunca, a Sunce je bilo Bog koji daba (da-ba), Bog Daba. Sanskritsko da znai davanje, darivanje, a sanskritsko bha znai svjetlost, toplota, grijanje, stvaranje. I eto drevnog izvornog znaenja sanskritskog korijena ba-: u semitskim jezicima ab ili av, ponekad abu ili ava znai otac. Tako i Daba znai Davalac Otac, Dajbog. Sunce se kree, a ono to se kree, a ipak je fiksirano na jednom mjestu (ovdje nebu), je labavo. Znaenje rijei labavo prenijelo se na sve fiksirano to se u istom mjestu pokree: labrnje (usne) se kreu pri jedenji i prianju. Nekadanje govoriti bilo je laprdati (< labrdati) a danas je to samo u pejorativnom, rugakom znaenju. Tako je Sunce Lab (Bijelo Sunce) svojim ponaanjem na nebu uticalo da su i neke rije po Sunevom imenu i ponaanju Sunca nastajale. Idemo sad do Lepenskog vira: Na Lepenskom viru smo nali tri znaka. Oni su od kamena, postavljeni ili ukopani kraj rtvenika. Njihovi oblici su: A Posmatrani iz razliitih uglova, oni menjaju svoju formu, a samim tim sugeriu i novu sadrinu. Promena svetlosti takoe uestvuje u ovom procesu. U zavisnosti od doba svetlosni zraci sunca padaju iz razliitih uglova pa na taj nain bacaju svetlost na pojedine delove ovih znakova, to dovodi do toga da se oni razdvajaju, spajaju, ili uz promenu pozicije posmatranja komponuju novu formu, to im opet daje novu sadrinu. (Radivoje Pei, Vinansko pismo i drugi gramatoloki ogledi. Beograd, 1995, str. 4.) Dakle su u Lepenskom viru kraj rtvenika naena tri znaka: A . Tu su dva potpuna jasna dva slova: A i L, dok je tree slovo u ovom poloaju slovo , a 20 moda u obrnutom smijeru moe biti i slovo B. Pogledajmo ovu sliku iz knjige Alberta Pajka Moral i Dogma: Sl. 18. Trougao u oreolu iza Boije glave je znak slova B, a to isto slovo samarianskog pisma nalazi se u desnom trouglu sa istim poloajem. Tu su tri trougla sa tri poetna slova imana Boga: Samash (dole desno), Lug (dole lijevo) i Bal (slike iz knjige Morals and Dogma, A. Pike). Ako je znak u obrnutom poloaju, onda je to slovo B, te natpis A izgleda ovako: A L A B Tako dobijemo rije Lab, a naeno je ba kod rtvenog oltara. itano s lijeva to je LAB, itano s desna to je BAL. U poloaju sa bazom ka zemlji znak je D (Zemlja, dom, kua ljudska), a sa bazom ka nebu znak je simbol neba kao Boije kue. Ujedno je to znak i Boijeg smrtonosno bolno-bodue nebeske strijele vatre i groma. Lepenci su se bavili ribolovom, dakle su amcima plovili irokim Dunavom, a grom esto udara ljude u amcima na vodi. Tako vidimo da je Lab isto to i Bal, isto to i Bel, isto to i Beli, isto to i Sunce, isto to i Bog Sunca, isto to i Daba, isto to i Dajbog, isto to i Otac Davalac. http://3.bp.blogspot.com/-OZfKTYV_jBQ/VeH5cDfbX7I/AAAAAAAAKGY/-UqwAGsuzF4/s1600/306-6ad179c099+-+Copy+(11)+-+Copy+-+Copy+-+Copy+-+Copy+-+Copy+-+Copy.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-aYO_rks9Aus/VeH5kI4VnBI/AAAAAAAAKGg/uCJD58twA3I/s1600/Vir_Bukvar.jpg21 Sl. 19. Ovu sarmatsku tamgu S. Rjabikov cita ra-be pokazujui da je ra donji znak, a be gornji (vidi tekst sa linka u fusnoti). Petar Skok u svom Etimologijskom rjeniku kae za rije lijep (lep) da je najvjerovatnije nastala od sveslovenskog i praslovenskog pridjeva *l i kae: Vjerojatno je taj semantiki razvitak u vezi sa staroslavenskom kulturom zemlje, blata: lonarstvom, gradnjom kua (pletera) od blata, itd. Kako neko nekome moe biti lep zato jer ga podsjea na blato!? Isto tako neki tvrde da je Lepenski vir dobio ime po lepiti (blato). Sanskritsko lepayati, na koju se Skok poziva, znai mazati, a znamo da srbsko lijepiti (lepiti) znai spajati neto neim ili neto sa neim. I kakve to veze ima sa smislom rijei lep (lijep)? Latinsko bellus znai lep (lijep). To je danas u italijanskom bello, bellisimo. U portugalskom je bela (belo), u panskom je bello. Sve ove rijei za ljepotu upuuju na bjelinu, na svjetlost, na Sunce, a u srbsko lep kau upuuje na blato!? Kod nas kao da vlada pravilo: ako je neko naunik, ili je lud, ili mu je namjera da proizvodi ludake. Sanskritsko labhya oznaava fiziku i karakternu ljepotu: uven, ugledan, stasit, kran, pristojan, prikladan, razuman, dobitan, uspjean, pravi. I u sanskritskom labhya korijen je lab-. kao i u njemakom: lieblich, lieb (drag, voljen, mio, ljubak, ljubazan, dobar, vrijedan, lijep). Njemako lieblich, lieb postalo je od sanskritskog labhya, koje potie od jo starijeg Lab, to je ime Boga i koje je u srbskom dalo lep: lab > leb > lep. Lep je onaj to je fiziki i duevno i slian Bogu Labu. .. .. Link: http://www.anthroglobe.info/docs/Sergei/scythian-sarmatian-religion.htm http://4.bp.blogspot.com/-Cg0TCuocOSI/VeMcfN8TlwI/AAAAAAAAKG8/VDpQp4upTPE/s1600/scy_sar2_fig11.gif22 Sl. 20. Lab - Bal U ono drevno vrijeme Lepenski vir zvao se Labeni vir, Labenski vir (Beli vir), u kojem je bio rtvenik bogu Labu sa natpisom LAB ( A ). Drevni Lepenci, sljedbenici boga Laba, bili su Labeni, potonji Slabeni, tj. Slaveni. Otud i mnotvo onomastikih naziva irom Evrope izvedenih od imena Lab. DOB I DOBA Sl. 21. Dob http://4.bp.blogspot.com/-siImDDu0_Pk/VeH5nUJxH_I/AAAAAAAAKGo/4diE2Ey86mY/s1600/photo.jpg23 Ako se slovo (D) doda na slovo (B) dobije se slovo (O) i zajedno sa slovom O znae DOB (vrijeme), a sve se odnosi na nebo, tj. Sunce. Sl. 22. Doba Krst je slovo A, te upisano A u DOB je DOBA. Ako su ubiljeene i etiri take, to znai ETIRI (godinja) DOBA. 24 Sl. 23. Indijanski petroglif u Ariznoni sa znakom kao simbolom ljetnog solsticija. Sl. 24. Sumerski piktografski (cuneiform) nain pisanja rijei VO (engleski OX) oko 3000. god. st. ere. 25 U sanskritu rije VO glasi BALINTOS, u trakom bijae BOLINTOS, a u savremenom srbskom nakon prelaza B u V je VOL, poto se u nominativu L nalo na kraju sloga, prelo je u O, te danas imamo VO sa dugim O na kraju. Sumerski piktografski znak sastoji se od dva znaka vinanskog pisma: - (B-L) = *B(O)L, gdje je (B) glava vola, a obrnuto (L) su rogovi. LEPENSKI VIR I LJETNA DUGODNEVNICA Sl. 25. Umjetnikova rekonstrukcija izlaska Sunca nad Treskavcem i kua sa ognjitem kulture Lepenskog vira. .. 26 Kue Lepenaca imaju oblik brda Treaskavac na lijevoj, suprotnoj obali Dunava. Ognjita u tim kuama simbolino predstavljaju vatru Sunca na tom brdu, vjerovatno da dan ljetne dugodnevnice (ljetnog solsticija), jer su oko ognjita okomito pobijene kamene ploe kako bi iscrtale zrake Sunca. Sunce je predstavljeno rtvenikom iznad ognjita. Mjesto izlaska Sunca na dan ljetne dugodnevnice u nae vrijeme treba utvrditi na licu mjesta, ali nije nemogue da je na taj dan u ono davno vrijeme Sunce izlazilo ba na vrhu Treskavca. SOLARNI SIMBOLI KULTURE LEPENSKOG VIRA Sl. 26. Kugle su simboli Sunca. 27 Dva kruna znaka kao motivi na petroglifima i na stecima uz antropomorfne prikaze solarnih boanstava simboli Sunca proljea i ljeta. Iste te znakove vidimo i na kamenoj figuri kulture Lepenskog vira. Po tri prsta na ruci ove figure su tri mjeseca proljea i tri mjeseca ljeta. To je boginja plodnosti i roda u vrijeme ovih godinjih doba. Sl. 27. Solarni simbol Lepenske kulture, sumerski simbol, simbol na steku i simbol drevnih domorodaca Haitija. Sl. 28. Lepenski simbol u normalnom poloaju. 28 U gornjem lijevom uglu slike je solarni simbol sa skulpture Lepenskog vira. Slian simbol vidimo na vrhu stabla Sunevog drveta ivota kao motiv sumerske kulture i tu predstavlja ljetni solsticij, jer je na vrhu stabla, a to je vrijeme kad je Sunce na najvioj taki zenita na dan ljetne dugodnevnice prvog dana ljeta. Sunce u obliku rozete na nebeskoj sohi kao Sunevim prestolom o ljetnom solsticiju vidimo i na steku. Znak u ovoj poziciju kod drevnih domorodaca Haitija predstavlja proljetni i jesenji ekvinocij. Simbol iz Lepenskog vira je u kosom poloaju (slika 27), te je nemogue sa sigurnou rei da li se odnosi na zimski, ili ljetni solsticij, ali e prije biti da se radi o Suncu na ljetni solsticij, jer crtica sa strane Sunevog prestola mogla bi da markira ljeto kao najglavnije i najtoplije godinje doba u odnosu na blagu toplinu proljea sa druge strane prestola. U tom sluaju postolje Sunevog prestola oznaava pravac istoka iz kojeg Sunce ishodi (slika 28). Sl. 29. Idol solarnog boanstva. Ovu figuru Lepenskog vira (slika 29) nazivaju Sirena, a neki Vodena vila, to nikako ne moe odgovarati namjeni kumira, jer je to kumir solarnog boanstva. To se vidi se po mnogim znacima na figuri. Sa jedne strane su strelice "" koje pokazuju vrijeme podizanja Sunca od juga ka sjeveru od poetka zime do kraja proljea, a na suprotnoj strani strelice "V" pokazuju sputanje Sunca sa sjevera ka jugu od poetka ljeta do kraja jeseni. 29 etiri kruga (romba) sa jedne strane su etiri sunana i topla mjeseca u prvom, a sa druge strane su etiri sunana i topla mjeseca u drugom polugoditu. To je ukupno osam toplih sunanih mjeseci, a hladni jesenji i zimski dani trajali su etiri mjeseca godinje. Dva romba na sredini je polugodinja sezona kad je Sunce iznad nebeskog ekvatora u vrijeme proljea i ljeta, a ispod je polugodinja sezona kad je Sunce ispod ekvatora u vrijeme jeseni i zime. Oi su dan kad se zavrava trajanje prva etiri topla sunana mjeseca u vrijeme rasta Sunca i duljanja dana (zeleno), a nastaje sezona sljedea etiri sunana mjeseca nastankom ljeta (crveno) kad Sunce pada i dan kraa. Dakle je to dan ljetnog solsticija na dan ljetne dugodnevnice. Sl. 30. Lijevo u vrhu slike je sarmatsko-skitski kamen "baba", a na ostalim crno- -bijelim slikama su motivi na stecima. Dole lijevo je figura kulture Lepenskog vira nazvana "Posljednji pogled" (tako je kad arheolozi imaju smisla za poeziju, a nemaju znanja simbologije). 30 Linije oiju i nosa simboli su vida, svjetlosti, Sunca, dakle to nije nikakav alosni posljednji pogled, nego svijetli i radosni pogled Sunca na zimski i ljetni solsticij. DOLMENI U CRNOJ GORI Sl. 31. Dolmen u Bjelopavlicima izmeu sela Frutak i Kujava u okolini Danilovgrada u Crnoj Gori. Dolmeni su su grobovi prvih ljudi iza biblijskog potopa. Poto su prvi ljudi iza biblijskog potopa ivjeli i po 350-450 godina (zato su od njihovih kasnijih potomaka smatrani divovima i bogovima), to znai da je Zemljina gravitacija tada bila mnogo slabija, te je i kamenje bilo mnogo lake, a ljudi mnogo snaniji i zato su ondanji ljudi mogli podizati ogromno kamenje i praviti ovakve grobove. Manje dolmene pokrivali su tumulima, a velike su ostavljali bez tumula. Dolomene su podizali Jafetovi potomci. Evo dva manja dolmena i u Crnoj Gori datirani na oko 5000 godina stare ere, to je vrlo precizno, jer je po Bibliji Septuaginti Potop je bio 2242 godina prije hrianske ere, a po mazoretskom rukopisu Biblije bio je 2656. godine stare ere (tako je i po hronologiji Velike piramide). To je period vuedolske kulture. Potomci Jafetovog sina Gomera, kasniji istorijski Brigi (Frigi), Traani, Kimbri ili Simbr, tj. Sebri, bili su na Balkanu neposredno nakon Potopa, jer evo im i grobovi na Balkanu. http://4.bp.blogspot.com/-gHeQXBvQ_LE/VVt3vRUUiqI/AAAAAAAAJLs/SSYYSadZO18/s1600/Bjelopavlici.jpg31 Sl. 32. Dolmen na lokalitetu Rake, ispod tvrave Nehaj, Sutomore, Crna Gora. Na artefaktu naenom u dolmenu kod Danilovgrada je istorijski najstariji tkz. keltski krst. U sredini je simbol Sunca sa etiri godinja doba (etiri rupice), a dva kruga u pravcu poprenih krakova krsta su proljetni i jesenji ekvinocij (plavi krugovi). Na ovim krakovima su simboli u znaku X (kasnije nazvani "runa dagaz"), simboli svjetlosti, dana vida. Na desnoj strani donji dio znaka X je zima, centralna taka spajanja trouglova je proljetni ekvinocij, gorni trougao je proljee. Na lijevoj strani je sve isto, samo sto je tu donja jesen, a gornje ljeto (to je "orai", tj. vrijeme godine). Krst presijeca krugove: to su najvjerovatnije orbite Mjeseca i Zemlje sa orbitama planeta Markura i Venere (unutranji krugovi) pa onda dolazi najiri prsten Sunevog kruga. Po njemu su simboli Sunca: krug sa takom u sredini. Taj simbol mnogo je stariji od istog takvog simbola naenom u Egiptu te ga nazvae egipatskim simbolom. Ispod krsta na Sunevom krugu pie ORAI. http://1.bp.blogspot.com/-KfVhopkKS1Q/VVt4r_LXzSI/AAAAAAAAJME/lgcnf3IjgHQ/s1600/Rake,+u+Spi%C4%8Danskom+polju+kod+Sutomora.jpg32 Sl. 33. Bronzani krst iz dolmena u Bjelopavliima kod Danilograda. Sl. 34. Krst iz dolmen u Bjelopavliima kod Danilograda. U dnu krsta pie: ORAI (u Indiji postoji grad Orai, a na tamilskom "orai" znai "podizanje znaka"). Rije "orai" ima veze sa rijeju "hora (ora)" sto znai "vrijeme", jer je O-krst uvijek bio simbol vremena godine. http://3.bp.blogspot.com/-J2Js8qzJEX8/VVt943GDynI/AAAAAAAAJMo/mXlL5MeG1a4/s1600/11329888_825241917546063_1768135695333576126_n.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-YP1CSVSS0gw/VVt5XerpYvI/AAAAAAAAJMc/NZgyTWITj2I/s1600/37-ffde7189ed+-+Copy.jpg33 Ako ikada pokau oien krst, sve e biti jasnije, mada mislim da ovaj krst nikada nee biti javno izloen i da ce potpasti pod skrivenu istoriju isto kao to se krije porijeklo keltskog krsta u manastiru ia. .. UFO-i SU REALNOST NAEG SVIJETA UFO ili NLO, tj. nepoznati letei objekti, realnost su naeg svijeta, a samo je pitanje ta su, odakle i kako dolaze. Ovo to sam vidio ove veeri 17. maja 2015. godine otklonilo je svaku moju sumnju u postojanje UFO-a. Poto je sutra Victoria Day, kanadski nacionalni praznik, po kanadskom obiaju uoi tog dana po gradskim parkovima, parkiima i iz kunih bata ispaljuju se rakete i prave vatrometi. I veeras sam izaao na uzvieno mjesto da posmatram nee li se odnekle pojaviti neki UFO. Poto su prethodne veeri vatrometi bili zapaeniji po junoj strani grada Kitchenera (tada sam vidio est UFO-a), ove veeri sam osmatrao sjeverni horizont sa vidnim uglom od 180 stepeni, dakle sam imao pregled horizonta od istoka do zapada. Najvei i najrakosniji vatromet bio je na istonom dijelu grada, te sam u tom pravcu najee zadravao pogled, ali sam pregledao sav sjeverni horizont od istoka do zapada. I od istoka poeli su da se javljaju UFO-i. Njihovo narandasto svjetlo pojavljivalo se iz neba odjednom i umjerenom brzinom kretali su se pravolinijski prema sjeverozapadu, a dim mojih cigareta pokazivao je strujanje vazduha od zapada ka istoku. Brojao sam im sekunde leta od pojave do nestanka: vidljivi su od 60 do 70 sekundi. I kao i prethodne veeri pojavilo ih se est u razmaku od oko jednog sata. Nita nije bilo neobino, jer to isto gledao sam nekoliko puta i prole godine, a i prethodne veeri, te to po malo prelazi u dosadu (svakog uda za tri dana). A onda se zaista desilo pravo udo: vrlo blizu zapadno od mene, na oko 30-40 stepeni iznad horizonta odjednom i niotkuda pojavi se ogromna crveno uarena kugla sa utim bljetavo-zrakastim svjetlom okolo. udo! Onako velika i uarena blago i polako sputa se u pravcu mog mjesta, to je dokaz da je nastavila kretanje pod istim uglom pod kojim se pojavila odozgo. to je prilazila blie, oblik joj je od 34 Sl. 35. Ove predstave UFO-a najvjerovatnije nisu matovitost umjetnika, ve relna vienja njihovog vremena. okruglog prelazio u elipsasti. Kad se dola skoro do iznad mene, u blagom luku je promijenila pravac prema sjeveru i nastavila u tom pravcu dok joj je svjetlost postepeno smanjivala sve do nestanka. Traei neto sa ime bih uporedio njenu veliinu, ugledao sam na oblinjoj zgradici veliku TV-satelitsku antenu. Eto tolika je bila ta letea kugla pri samoj pojavi gledajui iz mog mjesta osmatranja. ekao sam jo pola sata , ali se nita novo nije desilo. Sjeo sam za kompjuter i poeo da traim slike UFO-a koje su neki ranije vidjeli. I evo skoro identinog prikaza na slici iz 15. vijeka, samo to je boja objekta koji sam ja vidio svijetlo crvena (objekat sa deanske freske je sline boje). Sve ovo to ovdje zapisah vidjelo je jo ljudi, od kojih su neki bili na istom mjestu gdje i ja, a neke od njih i lino poznajem. U prvim veernjim satima 17. maja 2015. godine vidio i vieno zabiljeio Petko Nikoli http://3.bp.blogspot.com/-_5_MtmeikMg/VVnvKeCDCLI/AAAAAAAAJLI/XVW_ZQk6zUc/s1600/37-ffde7189ed+-+Copy+(4).jpg35 JO MALO O BRIGIMA Brigi su stanovnici brigova (bregova, brda), dakle su Brigani, tj. Brani. Postojbina Briga je Brigija, a to je kasniji Helm, tj. Balkan. Brigi su oni to su im Egipani (po Herodotu) priznali da su najstariji narod na svijetu. Od Briga su se izrodili Kimbri, tj. Simbri, tj. Sirbi, tj. Serbi. Dio Kimbra dugo je drao ime svojih predaka pod imenom Briganti za koje Strabo kae da su dio alpskog keltskog plemena Vindelia. Ime francuske pokrajine Burgundija znai isto kao i Brigija. Naselili su Brigi i Englesku, a Ptolomej pie da ih je bilo i u Irskoj. Kao uspomenu na drevnu zemlju Brigiju Kimbri su imali boginju Brigantiju, boginju pobjede. Ovdje emo se malo zabaviti nekim zabiljeenim i sauvanim rijeima drevnih Briga: BEKOS (en. bread) je KRUH, HLJEB. BEKOS se pee u BEKARI, tj. u PEKARI (B > P). KRUH se pee ispod BEKE, tj. PEKE (B > P): PEKA je SA, a Krajinici SA zovu PEKA. Tako je vremenom kod potomaka Briga rije BEKOS dobila proireno znaenje na sve to se pee, jer je BEKTI (BEK-TI) dalo PEKTI, a PEKTI je dalo PEI. Tako je i BEKA postala PEKA. Brigijski korijen BER- (en. to bear) sa znaenjem NOSITI sauvan je u srbskoj rijei BERI (NABERI). Brigijsko BRATER (en. brother) je BRAT, BRATO. Brigijsko BREIT (en. break, crack) je preko BREITI dalo srbsko PREBITI. Brigijsko EZIS (en. hedgehod) je srbsko JEZ. Pogledajmo: NA-J- EZIS > NAJEI. Brigijsko GORDION (en. town) je GRAD. ta u sutini znai brigijsko GORDION? Kad je ovjek GORD, on ide sa visoko uzdignutom glavom i visoko uzdignutim egom svoga JA. Iz toga vidimo da je znaenje rijei GORDION imenovanje visine: VISINA brda na kojem se nalazi gradi i VISINA bedema tog grada. Korijen GOR- je i u srbskoj rijei GORA, a GORA je VIS, zar ne? Evo i ovaj primjer koji Petar Skok navodi u svom Etimologijskom rjeniku: grad m (Vuk), ie., baltoslav., sveslav. i praslav. *gordz U svom Etimologijskom rjeniku Petar Skok pretpostavlja da je rije GRAD nastala od sveslovenskog i praslovenskog GORDZ. Ne, nije tano: nastala je od 36 brigijskog GORD to i danas kod Srba znai isto: GORD (VISOK, samim ti je VRST, JAK, SILAN). Brigijsko KNAIKA (en. woman) je dananje srbsko SNAJKA. Brigijsko MATAR je srbsko MATER. Brigijsko ZAMELOS, ZAMELON (en. human being, mortal) je SMRTNIK, ROB, ono to se ZAMEE metlom ili lopatom, to je prolazno i nestaje: ZAMELO SE. Brigijsko BELTE je dalo dananju srbsko BLATO. Brigijsko GERME (en. warm) to znai TOPLO i danas je kod Srba GERMA, jer GERMA daje tolpotu za vrenje kvasa. Brigijsko KAKON je srbska rije KAKA, a KAKA je sve to ne valja da se dira. Brigijsko DAKET (en. does, causes) to znai NE, NEMOJ, IZAZOV, UZROK nastalo je od dvije rijei: DAK-KET. Sa prijedlogom NA korijen DAK- dao je NADAKET > NATAKET > NATAKNUT. Sa prijedlogom NA i rijeju DAKETITI (od NA-DAK-KETITI) nastalo je NADAKLETITI > NATAKLEITI. To je kad se neko za nas zakai da ga se ne moemo ale otresti, jer KET (KETITI) znai stalno biti na jednom mjestu. Brigijsko BALAIOS (en. large) znai Velik, a to je srbsko BALVAN, BALI, jer je VELIK, a sve je izvedeno BAL = BEL = BOG. ............................... . . 37 DAKA I DAANI Sl. 36. Dakija Daki Dakoi ili Daani bili su grana Traana i oko toga u istoriji nema spora. Spor je po emu je Dakija (Dacia, lat.) dobila ime? Jedni govore da je to od latinske rijei draco, drugi idu toliko u krajnost da pominju drevno semitsko boanstvo Dagona, pa grijeei preko Dagona prave drugu greku nalazei i kod Daana to boanstvo (mada tome nigdje traga nema). Tako onda poistovjeujui Srbe sa Daanima (to nije sporno) tvrdei da su Srbi nekad vjerovali u Dagona. I nalaze kamene figure kulture Lepenskog vira i tvrde da je to Dagon. ta rei na to? Nita, samo odmahnuti rukom i rei im da se uozbilje i prestanu lupetati, jer je Dakija dobila ime na vrlo jednostavan nain: sanskritsko "daka" znai "voda", te su Traani koji su ivjeli preko dake (preko vode rijeke Ister, tj. preko Dunava) nazvani Daki, odnosno Daani, a njihova zemlja Dakija. I nema tu nikakvog dragona (zmaja), niti ima nekog Dagona, a da je u jeziku dananjih Srba, potomaka bivih Traana, sauvana uspomena na sanskritsku, tj. http://4.bp.blogspot.com/-0i1idor_AHk/VV5iXSkTCmI/AAAAAAAAJNo/_PX41cwlvzM/s1600/300-400-dacians_thracians_and_illyrians_during_the_celtic_invasion_of.png38 staru srbsku rije "daka" (to znai "voda"), svjedoi muko vlastito ime Dako, koje u slovenskom jeziku znai Vodan. I jo jedna potvrda toga jeste da rije Dako kao zajednika imenica mnoine glasi Daki, Dakoi, Dakani i oblik Dakani po pravilima slovenskog jezika dala je oblik Daani (k je prelo u ). I to je to! TA KAU EVOLUCIONISTI Kau evolucionisti da je ovjek od nekog primata (majmuna) nastao: siao majmun sa drveta i poeo po zemlji da trai hranu. U redu, ali i ostali majmuni milionima i milionima godina silaze na zemlju da trae hranu, a opet su majmuni. Neosporno je da prilagoavanje ivotnoj sredini postoji i zato na razliitim geografskim podrujima postoje razliiti izgledi jedne iste vrste, te brazilski vuk nije isti balkanskom vuku, ali da jedna vrsta moze da preu u neku drugu vrstu, to je nemogue. Zato su ovjeku potrebne haljine da bi opstao, a nema dlakavo tijelo kao i ostali majmuni da bi se zatitio od studeni, jer ako je evolucijom put od jednostavnijeg ka sloenijem prilagodjavanjem okolini, zato je rutavom ovjekovom pretku otpalo krzno koje mu je i te kako bilo potrebno za zatitu od studeni? Eno vuk: pred zimu naraste mu dlaka krzna, a u proljee sama otpadne. Zato nije tako i sa ovjekom bilo? Sl. 37. ovjeku raste brada od mladalakog doba pa do smrti. http://1.bp.blogspot.com/-5k4rMnlYCPw/VXrzmEpu_1I/AAAAAAAAJfM/gi4zLqTm82Q/s1600/OG_beardking.jpg39 Sl. 38. ovjeku kosa neprekidno raste. Sl. 39. ovjeku nokti stalno rastu. .. http://3.bp.blogspot.com/-t4i2JhnxEZ8/VXrz3w1WGBI/AAAAAAAAJfc/IzJ4HInb_9k/s1600/965429_n_a_3_jpgd5331b5cd91e33e309a71efe47266c30.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-9SfPt5b1KmI/VXrzHErs3vI/AAAAAAAAJfE/yJmVEyccpIc/s1600/a97868_n12.jpg40 Zato majmunu cijelog ivota ne raste brada i zato nikad ne mora da sijee nokte, a ovjek mora i da se brije i sia i da nokte sijee? Ako je kod ovjeka neprekidni rast brade, brkova, nokata i kose nastao evolucijom u prelazu od majmuna ka ovjeku kroz prilagodjavanje prirodi, zato je to odlika samo ovjeka i ni jedne druge vrste sisara. Ako je priroda kroz evoluciju od majmuna stvorila ovjeka, jer je majmun radio, zato mu je dala da mu kosa, brada, brkovi i nokti stalno rasu i ometaju ga pri radu? I na kraju pitanje: ako su brada, brkovi kosa i nokti uslovljeni prirodom kao prirodna potreba ovjekovog ivota, zato se ovjek brije, sia i sijee nokte i zato mnogi ljudi elave ako je po prirodi kosa prijeko potrebna? Evo sada zakljuka po evolucionistima: bolestima su uzrok brijanja, sianja i sijeenja nokata, jer sve je to od prirode kroz evoluciju dato ovjeku da bi bio zdrav. Toliko o evoluciji i "pametnim" evolucionistima! IDEOLOKO-POLITIKA REVOLUCIJA Biblija Starog i Novog Zavjeta svjedoi da od zaetka do uspostavljanje jedne nove religije ljudska drutva, koja se zateknu u zoni nove religije, prolaze kroz revolucionarni svjetovni i duhovni prevrat voen sljedbenicima nove religije. Ubijanje istaknutih i tvrdokornih sljedbenika stare religije nije nita drugo do uklanjanje ideoloko-politikih protivnika suprotne strane. Nasilno prevoenje u novu vjeru, ruenje svetilita stare religije i uklanjanje tragova njihovog postojanja, a sve radi utvrivanja novog teokratskog vladajueg sistema. To je odlika religijskih revolucija (jedino stari Rimljani nisu tako inili, nego su na svom dravnom prostoru stvarali sinkretizam svih religija). Kao primjer tome uzeemo ideoloku Francusku buroasku revoluciju koja je startala sa parolom "Bratstvo, jednakost, sloboda". I ta se desilo? Svjedoci smo da danas nema ni jednakosti, ni bratstva ni slobode , niti je toga ikada bilo nakon te revolucije, nego iz dana u dan obinom narodu biva sve gore i gore, te smo danas u modernom robovlasnikom sistemu. Kad se zbog nemilosrdne pljake naroda nagomila toliko ekonomskih problema da vladajua oligarhija lako moe izgubiti vlast, oni izazovu svjetske ratove. Ili uzmimo hrianstvo za primjer: od ozvanienja hrianstva dravnom ideologijom Rimskog carstva desilo se Sedam vaseljenskih sabora: Prvi vaseljenski 41 sabor bio je 325. godine, Sedmi 787. godine, a Osmi vaseljenski sabor bie 2016. godine. Zato su bili potrebni toliki vaseljenski sabori? Zato to ideoloke revolucije mogu da traju vijekovima, a poto su zasnovane na laima, njihove lai vremenom se razobliavaju i ideologija gubi snagu u zavedenom narodu i da bi vladajua religijska oligarhija uvrstila svoje pozicije, povremeno se vri korigovanje dotine lai zvane vjera. a to korigovanje nije nita drugo do nova osmiljena la za nastupajui period vremena. Otkud u islamu neprekidni meusobni ratovi muslimana? Zato to se ne slau po tumaenju samog islama i svaka njihova sekta ima svoju istinu o tome ta je islam i kako se ivi islamom. Ovdje emo pokazati jedan od primjera religijske revolucije od vremena uvoenja hrianstva kod Rusa i vidjeemo kako se u Rusiji zatirao stari, da bi se uvrstio novi, hrianski politiko-ideoloki poredak: "Jer nema nita tajno to nee biti javno; niti bi to sakriveno, a da ne izae na vidjelo". (Mk. 4,22) Sl. 40. Srui, zatri, a grau iskoristi za svoju bogomolju. http://2.bp.blogspot.com/-0ZQvUToouyU/VXY0kW_DjyI/AAAAAAAAJc8/LXiIDrdT-ow/s1600/0_958d2_fbca8c47_orig.jpg42 Sl. 41. Iskopavanjima 1999-2000. godine u temeljima ruskog manastira otkriveni su stari nagrobni spomenici sa prehrianskim simbolima ruskih dvovjeraca i staroobrednika iz vremena 13-16. vijeka ( , .; - , ). I ZEMLJA JE RAZMJERENA BROJEVIMA Pi i Fi Astronomija kae da je Zemljin ekvator dug oko 40075 km, a Velika piramida svojim mjerama pokazuje da je ekvator dug 40077, 274 km. Kojom brzinom se Zemlja okree oko svoje ose te za jedan dan od 24 sata napravi potpuni krug? Sa duinom ekvatora od 40075 km mora da se okree brzinom od 463,8310185 m/s, dok za duinu od 40077,274 km brzina iznosi 463,857338 m/s. Sad emo da vidimo ta i kako o duini Zemljinog ekvatora kau iracionalni brojevi Pi (3,14159...) i Fi (1,618033988...): 3,14159 = 9,869587728 I sad emo broj 9,869587728 uveavati mnoenjem sa brojem Fi: 1) 9,869587728 x 1,618033988 = 15,96932839 2) 15,96932839 x 1,618033988 = 25,8389161 http://3.bp.blogspot.com/-ZpULZxnjp4k/VXY248H6PRI/AAAAAAAAJeY/7LWg2d5jPvI/s1600/1551261_original.jpg43 Sl. 42. Zemljin ekvator 3) 25,8389161 x 1,618033988 = 41,80824447 5) 41,80824447 x 1,618033988 = 67,64716053 6) 67,64716053 x 1,618033988 = 109,4554049 7) 109,4554049 x 1,618033988 = 177,1025653 8) 177,1025653 x 1,618033988 = 286,5579701 9) 286,5579701 x 1,618033988 = 463,6605351 Ako bi se neki objekt kretao brzinom od 463,6605351 m/s, za 24 asa preao bi 40.060,27023 km. Eto tako o duini Zemljinog ekvatora govore brojevi Pi i Fi. Ako broj Pi mnoimo brojem Fi, onda u osmom mnoenju sa brojem Fi dobijemo broj 147,587856 i ako bi se neki objekt kretao brzinom od 147,587856 m/s, za 24 44 asa preao bi 12.751,59076 km i to bi bio ekvatorski dijametar Zemlje iji je ekvator dug 40.060,27023 km. I sad pitanje: kreacija ili evolucija ("Veliki prasak"), jer ovi brojevi su u svemu stvorenom? 21. JUN - VIDOVDAN Sl. 43. Svetovid iz Retre (na glavi Svetovida je sokolovo krilo, a ispod pasa je soko rairenih krila). Beli Vid, Sveti Vid ili Svetovid vrhovni je Bog srbske prehrianske vjere i pravoslavnih Srba dvovjeraca (krestjana ili krstjana). Svetovid je Bog Sunca i Bog rata, jer je vrelo ivotvorno Sunce uvijek u ratu sa hladnom i smrtnom tamom. 45 Meu mnogim kumirima u zatrpanim ruevinama srbskog (slovenskog) hrama u Retri naen je i kumir Svetovida: , . : . ( . // . .. . - .: , "!", 2006.) Jedna od slovenskim runama napisana rije na pomenutom kumiru je rije "NEMIZA". Sanskritsko naimisa znai trenutan, prolazan i prisutan svakog trenutka. Ko je trenutan, prolazan i prisutan svakog trenutka? To je Bog, Vinji Bog, Svetovid, Vrhovni Bog prehrianskih i dvovjernih Srba krestjana (Svetovid je kod Srba hristijanizacijom izjednaen sa Hristom, jer je po hrianskoj vjeri Isus Hrist Sunce Pravde i svjetlost svijetu). Svetovid se raa svake godine na zimski solsticij kao Mali Bog Boi Svaroi (kasnije tu ulogu preuzima Isus Hrist kao novoroeno Sunce Pravde). Od svog roenja Mladi Bog raste i jaa ka Bogu proljea: ka ratniku Jarilu (Jurju). Svetovid je i Bog Radgost, Svetovid je i Perun i Dajbog i Hromi Daba. Svetovid je Kupalo i Stari i Mladi Koledo, jer je sve to Sunce u godinjim sezonama, a Bog Sunca je Svetovid. Svetovid je Bog znanja i Kreator. Svetovid je Bog Rod i Bog Otac srbskog roda. Sanskritsko lola znai kreui, nemirni, nestani, okreui. Sanskritsko lola je i munja i plodonosac. Sunce nikad mira nema, uvijek je u pokretu okretanja preko i oko zemlje. Sunce je vatra koja stvara munje, ono je pokreta i oplodna snaga Zemlje. Zbog svih tih osobina Sunce je lola, jer tako i djevojke (enski princip Zemlje) svoje momke zovu (lola je muki oplodni princip). Sanskritsko lela je ona koja treperi, drhti. To je simbolika Zemlje kao enskog principa oliena u simbolici boginje Lele (Ljelje), a Sunce je lola Ljeljo, bog plodnosti. Sve to svojim postojanjem potkrepljuju srbska narodna imena Lela, Ljilja, Lelo i zajedniko muko ime lola. Vuk je zabiljeio da jelena u Dubrovniku, Hercegovini, Bosni i Baranji zovu ljeljen, a jelen je u drevnim vremenima irom svijeta bio simbol Sunca: Ljeljo > ljeljen. Ljeti obiaj paljenja tkz. lila nije nita drugo do simbolika plodonosnog spajanja elemenata zemlje (drvetove kore) i vatre (Sunca). I ime cvijea ljiljan svojim oblikom i svojom simbolikom upuuje na Sunce Lelu, tj. Ljelju. Najjaa snaga Svetovidovog Sunca je na na dan ljetne dugodnevnize 21. Juna (ljetni solsticij) na prvi danu ljeta. To je Vidov dan ili Vidovdan. 46 Sl. 44. Svetovid na steku iz Donje Zgoe (replika). U dnu steka je simbolina predstava susreta proljea (desno) i ljeta (lijevo) na dan Vidovdana. U srednjoj sekciji, meu dvanaest postepeno rastuih mjeseci, na prestolu sa Bojim ezlom u desnoj ruci sjedi Svetovid. I tu je prikazan Vidovdan olien u liku Svetovida izmeu est mjeseci od poetka zime do kraja proljea i est mjeseci od poetka ljeta do poetka zime. U sekciji na vrhu je kua Vidovdana izmeu kua zime i proljea sa jedne, te ljeta i jeseni sa druge strane. Na kui Vidovdana je Svetovidov soko. . . http://4.bp.blogspot.com/-he2eZXnCZmk/VYWBnXUooPI/AAAAAAAAJiM/WiHr5F4K21k/s1600/v.jpg47 KNJIGA SLOVENSKO-ARIJSKE VEDE Knjiga Slovensko-arijske vede napisana je od strane jezuita u prvoj polovini 20. vijeka u vrijeme pred II svj. rat, kako bi naivne ruske pravoslavne starovjerce i slovensske neopagane kroz sadraj ove knjige pribliili vjerovanjima budizma, hinduizma (reinkarnacija) i rimokatolike crkve (pakao, istiliste, Bogorodica), dakle prilagoavanje rimokatolicizmu u duhu religije NWO. Tako npr. u ovim "Slovensko-arijskim vedama autor (ili autori) svijet Nava predstavlja kao Pakao sa istilistem, sto je rimokatoliki dogmat o istilistu. Osim toga, ni Srbi, niti bilo koji od slovenskih naroda, nisu vjerovali u Pakao, negu u Nav, svijet mrtvih predaka koji je negdje u svijetu Prava. Ima u toj knjizi i raznih Bogorodica i svakakvih izmiljotina to veze nema sa srbskom prehrianskom vjerom. Slovenska mitologija nije poznavala Pakao kao mjesto boravka dua umrlih ljudi, ve samo svijet Nava koji je negdje u svijetu Prava. EO ili EA (PEKLO) je na bjeloruskom je PAKAO, Slovaci govore PEKLO, Poljaci PIEKLO, esi kau PEKLO. Da u Slovensko-arijskim vedama autor tvrdi da PAKAO postoji, evo dokaza: http://1.bp.blogspot.com/-tAcyukuwvXA/VYBTiMMkB2I/AAAAAAAAJgk/VfAm6xwbX8E/s1600/Slavo-Aryan_Veda_cover.png48 ; ... , , ? , , ! ( 1, 14 , 14) , , , ... , , , ... ... , , , ... , ... ( 8, 6 , 118) , , , , ... ( 8, 11, 123) Tama neprobudna ta je do pakao, ad! , ... . , , 49 , ... ... , , , , ... ( 8, 8, 120) , , , - ... , , ... , , ... , , , ... , , , ... ( 9, 9 , 137) , - . , ... ( 9, 15 ,143) , , , , . . , , , , . ( , , , stihovi 72-85) 50 , . ( , , , stihovi 108110) , , , . , , , ( , , , stihovi 138145) , , . , . ( , , , stihovi 158-159) , , , , , , , . , , . ( , , , stihovi 163-168) , , : , , , , , , , , , , . ( , , stihovi 144-151) 51 Srbi i svi Sloveni vjerovali su u Triglava, Boije Trojstvo, i pri nazdravljanju uvijek su pridavali najvei znaaj treoj ai. Autor Slovensko-arijskih veda zabranjuje treu asu i to je dokaz autorove naklonosti judaizmu. Po Slovensko-arijskim vedama zabranjeno je nazdravljati i piti treu asu: : , - , ! , , , ... , , ... , ... ( 3, 9, 41) U KNJIZI SLOVENSKO-ARIJSKE VEDE TVRDI SE DA SU DREVNI SRBI I SVI SLOVENI VJEROVALI U REINKARNACIJU I TO JE LA NAD LAIMA: - , , - , , , . . , , . . ( , 52 , stihovi 39-57) Pa kazuje kasnije: , , . , , , , . , , . ( , , stihovi 39-57) Sve to svjedoi da se ne radi ni o kakvoj drevnoj knjizi ispisanoj na zlatnim tablicama, nego se radi o podvali nedavno napisanoj po instrukcijama religijskog sinkretizma Novog svjetskog poretka. Uz sve to, da nije u fusnotama autorovih linih tumaenja njegovih (ili njihovih) rijei i stihova, to bi bila ova knjiga bila bi potpuno nerazumljiva. Nita u njoj nema osim pukog moralisanja zasnovanog na drevnoj ruskoj slovenskoj tradiciji. . . . . . . . . . 53 BAJA Sl. 45. I obini pauk maloj djeci je strana baja. Kad mala djeca hoe da idu gdje ne treba, ili poele da diraju to ne treba, govori im se: "Ne, ne! Ujee te baja!" U srbskom jeziku rije baja moe da upuuje na malog insekta, a moe i na neko strano imaginarno bie koje moe da povrijedi, da ujede, pa ak i da pojede dijete! Moe to biti obini bezazleni pauk, a moe strana sedmoglava adaja. To bie zvano baja izaziva strah, dok u sanskritu iza rijei baya nema nikakvog bia, ve sanskritsko baya znai samo strah. To je jo jedan dokaz da su rijei srbskog jezika znaenjem tanije, simbolikom bogatije i emotivnim nabojem izraajnije od istih rijei sanskrita. .. 54 SVETOVIDOV TROSTRUKI VILNI KRST I sino sam pratio zalazak Sunca. Vidovdan je bio, najdui dan u godini kad Sunce dostie svoju najviu taku na zenitu sjevernog neba. Prole godine na isti kalendarski dan Sunce je premailo taku svog zalaska za cijelu duinu Sunca, a jue je jedva dodirnulo tu taku, to znai da to varira. I kad je Sunce zalo, otiao sam na junu stranu zgrade. Uz pie i cigaru sjedili smo na balkonu estog sprata, ekajui nee li u prvi sumrak biti vatromet, kao to na isti datum bijae prole godine kad su se uz vatromet pojavljivali i UFO-i. Sl. 46. Svetovidov trostruki vilni krst na petroglifima i na stecima kao Boiji znak mira. http://2.bp.blogspot.com/-6BewUEiU4Yo/VYmxv4_Si-I/AAAAAAAAJlE/Dw_eSpoh9e0/s1600/42-6acc52147e.jpg55 Sl. 47. Neobina pojava na jugoistonom nebu u ranim veernjim satima na Vidovdan, 21. juna 2015. godine. I ne bi vatrometa, ni jedna raketa, ali bijae drugo udo nikad vieno: iz niskog, blago povijenog kruga mraka, koji je dolazio od jugoistone strane, uobliio se veliki crni krug prenika oko deset veliina Sunca. To je tano u pravcu gdje Sunce izlazi na prvi dan zime o zimskom solsticiju. Iz tog "crnog Sunca" izbilaje su tri duge crne zrake pruajui se i irei prema sjeverozapadu skoro do take zenita. Kad si zbunjen, onda zaboravi na sve i smete se, te se samo udi onom to gleda. I kako je vrijeme prolazilo, dolazei mrak nebom se polako podizao i "crno Sunce" sa svoja tri crna zraka dizalo se postepeno u vis. Da li je optika varka, ili http://4.bp.blogspot.com/-_afPhvpP0h0/VYgy7eP82zI/AAAAAAAAJjg/aCewwvIusZk/s1600/Algiz_1.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-iWNRxzgmJ18/VYmz3i08_4I/AAAAAAAAJlQ/Y5ZfQtlIAdk/s1600/Evening_sky_near_Passau.jpg56 neto drugo, ali do tad mrani dio neba ispod znaka postao je plavkast, a i "crno Sunce" sa svojim zrakama postadate plavkasto. Komentarisali smo ta te trostruke vile znae: mozda je to predznak rata ili neeg stranog? A onda se neko sjeti rune algiz, njenog znaenja i trokrakog modernog znaka mira. I tako se odmotavalo rjeenje: to je Svetovidov trostruki vilni krst, znak Vidovdana i Bojeg mira (bezbonici su ovaj znak obrnuli naopake). Sve je to trajalo oko pola sata. Taka pojavljivanja ovog znaka je suprotna taki Sunevog zalaska na ljetni solsticij (Vidovdan), dakle tano na onom mjestu gdje Sunce izlazi na zimsli solsticij. Tri zrake su proljee (Juraj) sa istone, Vidovdan (Svetovid) u sredini i ljeto (Perun) prema zapadnoj strani neba. I tim redom su nestajali: prvo je nestala zraka proljea koja je bila prema istoku, pa polako nestade srednja, a najdue potraja zraka ljeta. Velika je misterija kako to nastane, a da postoji kao fenomen, istinski postoji. Nije svijet ono ni to nam crkva govori, niti je ono ta nam zvanina nauka govori. Svijet je mnogo, mnogo sloeniji od toga. ZNANJE S NEBA DOLAZI Sl. 48. Srednja udaljenost Sunca od Zemlje je 149597870 km (1 astronomska jedinica). "Ko umnoava znanje, umnoava muku." (Propovjednik, 1,18) Odgonetanjem znaenja mjera Velike piramide bavim se jo od 1996. godine. Mnogo toga sam saznao i mislio sam da vie tu nema ta da se trai, ali evo danas saznah neto novo: kako je srednja udaljenost Sunca od Zemlje iskazana mjerama Piramide. Sad emo i to pokazati! http://2.bp.blogspot.com/-aHwUx6k82dI/VYdTBUIF7LI/AAAAAAAAJi4/FFqDn2pH6BU/s1600/sunearthorbitsmall3ss2.jpg57 Srednja udaljenost Sunca od Zemlje = 149 597 870 km (1 astronomska jedinica) = 5 889 679 921 259,84252 ini. I sad ovu prostornu duzinu udaljenosti Sunca od Zemlje podvrgnemo vremenu i brzini mjeru: da bi neki objekat za jedan dan preao duinu od 5 889 679 921 259,84252 ini, treba da se kree brzinom od 68 167 591,68125 ini u sekundi Brzina Zemljine rotacije oko Sunca = 29,78588148 km/s = 1 172 672,4984252 ini u sekundi. I gle: 68 167 591,681249 : 1 172 672,4984 = 58,13011883 ini = deseti dio Piramidine visine (Piramida je visoka 5813,011883 ini). 68 167 591,68125 ini = 1731,45682870375 km = radijus Mjeseca. Ljudi nita ne mogu saznati dok im se s neba ne kae i sve to danas ljudi znaju, to im je otkriveno za dobrobit ljudi i svih zemaljskih stvorenja, ali su mnoga znanja od ljudi zloupotrijebljena, a zloupotreba znanja je tempirana atomska bomba nad glavom ovjeanstva i ukupnog ivota na Zemlji. PELDA (PELTA) Sl. 49. Etrurski vojnici sa titovima zvanim "pelta" (starogrko "" znai "tit"). http://1.bp.blogspot.com/-gPD5OSyGbaI/VZViJcPo8sI/AAAAAAAAJpA/vLiCDZv43zA/s1600/197-ba504bbfe3.jpg58 Sl. 50. Bro-amajlijamajlija rimskih vojnika kao tit pelta (2. vijek n. e.; nevini simbolima i laovi to zovu "lunica"). Na brou je jasno vidljiv simbol Sunca: krug sa takom u sredini. Sl. 51. Solarni simbol C (S) je simbol raanja, ivota i besmrtnosti (kopa na kaiu rimskog vojnika i sarmatski broevi). http://4.bp.blogspot.com/-1nn3micjeSk/VZVUAUrUK9I/AAAAAAAAJoM/qm4IFtYSR88/s1600/306-6ad179c099.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-GynzTxWYhv0/VZVWBEeEccI/AAAAAAAAJoY/vP48R1IKJPE/s1600/306-6ad179c099+-+Copy+(3).jpg59 Sl. 52. Srbski grb sa peltama: "Gospod je snaga moja i tit moj." (Ps. 28, 7). Evo dokaza da rije pelta ne pripada starogrkom jeziku (kako zvanino tvrde), nego je iz srpskog jezika u kojem se sveta slika i sveti lik nekad nazivao pelda: "plda f (16. v., hrv.-kajk., slov., Lika, K) = peld m (jedna potvrda) '1 (svetaka) slika, primjer (semu svtu za peldu K), kip, lik, oblik, obrazac, kalup,..." (P. Skok, Etimologijski rjenik hrvatskoga ili srpskoga jezika" JAZU, Zagreb, 1971) Skok kae da peldati znai praviti kumire. Pri izgovoru od rijei pelda do rijei pelta lako dolazi do promjene, jer se ono zvuno d izgovara kao bezvuno t. Etimoloki korijen rijei pelda je pel- za koji Skok kod rijei pelen tvrdi da znai paliti. Zar se Sunce ne pali svake zore i svakog dana? U maarskom plda znai slika, slikovitost. Malo li je srbskih rijei u maarskom? Pogledajmo i ovaj primjer: "Oni su tvrdo zapeli". Kad neko zapne, tu se radi se o velikoj snazi, te su se napeli. Sve su ovo sloenice u kojima postoji i korijen pel-: zapeli, napeli, propeli, uspeli, odapeli. Korijen pel- nosi u sebi znaenje sile, snage, aktivno djelotvorne energije. Sanskritsko pelati, pel znai ii, pokretati. Sve su to odlike Sunca u odnosu na Zemlju i ivot na Zemlji, odlike Boga u odnosu na svijet, jer "Gospod je snaga moja i tit moj". (Psalm, 28, 7) Zato se novoroene umotava u pelenu (i ovdje je korijen pel-)? Zato jer je pelena nejakom djetetu zatita, a pelda je sveta slika za zatitu pojedinca, porodice, plemena i naroda i zato je pelda (pelta) tit. I rijei i slike sve govore: to je solarni simbol, sveti simbol Sunca i Boga Sunca sa imenom pelda ili pelta i smisao simbola je raanje, ivot i besmrtnost. Tim svetim simbolom Srbi sebe stavljaju pod Boju zatitu, ali laovi i glupaci meu Srbima uporno ponavljaju da je to simbol Mjesec srbske Atlantide. 60 SRBSKA ATLANTIDA - ZABLUDE I LAI Kod Srba lai prolaze kao od ale i zaista pod kapom nebeskom nema naroda da se lake hvata na la i da se lake pali na la kao to je to sluaj sa Srbima. Prirodna neotpornost na la je teka hronina bolest Srba i ta bolest smrtno razara tijelo Srbstva. Sl. 53. Keramika Anasazi Pueblo Indijanaca iz Ariznone. Evo krsta sa etiri simbola C, tj. sa etiri ocila (drevna keramika Anasazi Pueblo Indijanaca Arizone). Krst je simbol Sunca u etiri godinje sezone, dakle je simbol godine i godinjih doba. Kvadrat je simbol Boijeg mira, a otvor u centru kvadrata ujedno je i simbol Sunca na krstu. etiri C (ocila) jesu simboli Sunca koje ivot daje, dakle su simboli Boga koji je stvorio Sunce i kroz Sunce svemu na Zemlji ivot daje. Simbol C je i ema fraktalnog drveta ivota. I govorimo godinama: to su drevni univerzalni simboli svjetlosti, simboli Sunca, simboli etiri godinje sezone, simboli raanja, ivota i besmrtnosti, simboli Boijeg nebeskog fraktalnog drveta ivota, ali umno bolesnom Srbinu daba priati! Prva i najnovija srbska la: http://3.bp.blogspot.com/-ivLw8FWbPU4/Vdc_Gho3GmI/AAAAAAAAKEI/KlMFY6YNfFI/s1600/Native+American+Pottery+With+Hmong+Designs3.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-ysaN-DZpjNI/Vdc_OZSFi8I/AAAAAAAAKEQ/5uknC7cgI4A/s1600/11836679_868116846591903_4868806088551612532_n.jpg61 "Nacionalni simbol Srba iz Dunavske Srbije je krst sa etiri ocila (cirilina slova S), i nalazi se u vinanskom pismu. Dakle, sve ove kulture (Vinanska i Tanilanska) su proizale iz srpske kulture koja se raselila s potonule domovine. Iako je ovo nacionalni simbol Srba, potpuno je izbledelo secanje na to ta on, u stvari, predstavlja. Krst sa etiri S predstavlja centar sveta kojeg okruuju etiri reke. Tako su Srbi (Sorabi) s pravom svoju kolevku smatrali centrom sveta. To je bila najrazvijenija, najstarija, zapravo jedina civilizacija tog doba." Druga, provizantijska srbska la: "Y 13. , (1261-1453), . , . . . (), ( ) ( )." Treca, svetosavksa la: "U srpskom narodu se koristi znak sa etiri slova S to oznaava rei Svetog Save: Samo sloga Srbina spaava! Meutim, retko ko zna zato se pie u toj formi i oko krsta." etvrta, fantazerska la: "Kipovi Serbone iz Efesa su dobro poznati: tijelo je podeljeno na zone. Na glavi ima kulu od vie katova, po jednog lava pod svakom rukom, na prsima i trbuhu veliki broj sisa. Cijeli donji dio tijela je izdeljen na zone u kojima su predstavljene razne ivotinje i insekti. Zbog njene viestruke uloge ponegdje je predstavljena s tri glave od kojih je svaka bila glava neke ivotinje. esto je predstavljena s lukom i strijelama. Iznad ela imala je obino simbol Mjeseca, ili je Njezina odeda bila ukraena s krstom i etiri mlada Mjeseca (krst s etiri c)." La je najubitanije oruje, smrtonosno otrovno oruje. PELTA I SRBSKI GRB Pelta je ratni tit specifinog oblika, a Pelazgi su narod sa specifinim imenom i specifinom istorijom. Govore da je rije pelta nastala od grke rijei plt () i tvrde da to znai tit. Ali u Homerovoj Ilijadi na grkom originalu nigdje se tit ne zove pelte, pelta, nego aspida (), a to svjedoi da pelta nije grka rije. 62 Sl. 54. Pelta je bio i tit Amazonki (3. v. Roman Hadrumetum, Sousse, Tunisia). Govorei o rijei pelen P. Skok kae: Rije je balkanska slavenskog podrijetla, jer je posudie svi balkanski narodi: rum. pelin, arb. pelin pored pelini = pelim (Gege), cine. piluu, pilonu, ngr. -, tur. pelin, peln. Upr. lot. peljumi. Izvodi se od iste osnove *pel- od koje i paliti (v.), sa istim semantikim razvitkom kao gorak od gorjeli (v.). (Petar Skok, Etimologijski rjenik hrvatskoga i srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971) Uporedimo: pelen pelta? Osnova je pel- i to je istog znaenja kao i osnova pal- u rijei paliti. Poto je znaenje osnove pel- jednako znaenju osnove pal-, dakle je i rije pelta istog znaenja kao i rije paliti, a to je vatra, plam, plamen. Oblik paliti je slian sanskritkom phalgu to znai crven, crvenkast. To je boja vatre, boja plama, plamena: gdje je vatra, tu je svjetlost; gdje je svjetlost, tu su toplota i vid; a gdje su toplota i vid, tu su ivot i znanje. http://1.bp.blogspot.com/-XKhBHQBviR8/VdD3J1UCCXI/AAAAAAAAKBQ/gE96DG0b5Ns/s1600/HouseOfOstrichesMosaic.png63 Sl. 55. Pelargonium (geranius) Pelagia, in Natural History the name by which Pliny and other of the ancient naturalists have usually called purpura. (Abhraham Rees, D.D. F.R.S. F.L.S. S. Amer. Soc., The Cyclopdia or Universal Dictionary of Arts, Sciences and Literature, Vol. XXVI, London, 1819) Sl. 56. Peliosanthes javonica Dakle je rije pelagia kod starih pisaca znaila purpuran, purpurna, a purpurna boja je od tamnocrvene do ljubiaste, a i jedna i druga su boja plamena. To je glavni razlog zato su neke biljke cvjetnjae dobile svoja imena: ime biljke pelargonium je http://2.bp.blogspot.com/-iHiQL1M3xkM/VdD6vriQAvI/AAAAAAAAKBg/zxq8V47cHo0/s1600/Pelargonium.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-HYD5SLOcjyw/VdD9P3NcV7I/AAAAAAAAKB0/1bJTdVOuiUc/s1600/peliosanthes+javonic.jpg64 po purpurnim cvjetovima, biljka astragalus pelecinus sa bijelo-purpurnom bojom svog cvijeta, biljka Peliosanthes javonica ima potpuno bijeli cvijet, biljka Peltaria alliacea takoe ima bijele cvjetove, dok Peliosanthes macrostegia purpurni cvijet. Otkud sad to? Zato jer u svom imenu imaju isti korijen pel-, a i bijela i crvena i purpurna su boje Sunca. Dakle korijen pel- obuhvata sve boje sunca. Tako biljka Spreading Pellitory ili Pellitory of the wall ima purpurno stablo i bijele cvjetove. U imenima nabrojanih biljaka je korijen pel-: pel-argonium, pel-ecinus, pel-iosanthes, pel-litory, pel-tario? Davali su im imena po dominantnoj boji: purpurna i bijela, a to su boje vatre i boje Sunca. To je onaj isti korijen pel- iz srbske rijei pelen, isti korijen iz rijei pelta. Sl. 57. Ptica Topaza pella (Crimson topaz). Jedna vrsta kolibria nazvana je imenom Topaza pella, a poznata je i pod imenom Crimson topaz. Pogledamo li njenu boju, bie nam jasno zato tu ptiicu http://3.bp.blogspot.com/-svUQTZexZBQ/VdD-4V1RU4I/AAAAAAAAKB8/K_BFj0MTP8E/s1600/A_crimson_topaz_bird_(Topaza_pella)__Colour_lithograph,_ca__Wellcome_V0022183.jpg65 zovu jos i Crimson topaz: u imenu Crimson topaz rije topaz je ostao topaz, a rije pella prevedena je na rije crimson to znai tamnocrven i eto jednog od prvobitnog, kod Srba zaboravljenog i od drugih sakriveno-preutanog znaenja korijena pel- u rijei pelta: tamnocrvena boja, boja plamena, boja vatre, boja Sunca. Sl. 58. Sunev krst sa etiri pelte (bro iz rimskog vremena, 2. v.n.e.) Kau da engleska rije pellucidity (pellucid) znai providnost, prozranost, bistrina. Jasno je da svojim dijelom pel- ova rije upuuje na Sunce, jer latinsko lcidus znai svijetal, jasan, a za pel jedni govore da je od latinskog per, to znai kroz, a drugi opet tvrde da per znai vrlo, a u stvari to latinsko per istog je znaenja kao i sanskritsko per u rijei peru: dostavljanje, davanje svjetlosti. Tako pellucidity znai dostavljanje, davanje suneve bistrine, davanje suneve vidnosti, vidne bistrine. Kad jako ljetno Sunce ugrije, ono u glavu pee. Pecivo je hrana koja se pee u pei. U rijeima pee, pecivo, pe osnova je pek-. Zajedniki dio u korijenima pel- i pek- je pe-. Iza svega stoji vatra koja u pei pee pecivo. Rekli smo da sanskritsko peru znai Sunce, vatra, spasenje, dostavljanje, davanje, sjeme, klica. Sve nabrojano pripada Suncu koje ivot daje, a vidimo da je u sanskritskom peru prva rije pe nosilac je svih navedenih znaenja: Sunce, vatra, spasenje, dostavljanje, davanje, sjeme, klica (ru znai gru, gruvanje i odatle je ime Perun). Dakle je prosta rije pe glavni nosilac znaenja koja se pripisuju Suncu, a rije pe nalazi se i u rijei pelta. Lazi, lazi, Lazare! Na sileni Jarilo! Oj Jarilo boilo! http://2.bp.blogspot.com/-OxxaTFXSHl0/VdEBVt6POzI/AAAAAAAAKCI/_hrKXv9RqHA/s1600/251265824451.jpg66 Na prestrani rabrilo! (Obredna narodna pjesma lazarica) Rijei zapisane kao lazi, lazi originalno glase lasi, lasi, sto imperativno znai sjaj, sijaj, sjaji (sanskritsko las, lasa znai sjajni, bljetavi, isto kao i srbsko laskat, a lastilo je sjajilo). U rijei Pelasg (Pe-las-g > Pe-laz-g) imamo Pe kao nosilac znaenja vatra i las sa znaenjem svijetal, bljestav, sjajan). Pelazg je vatreno-sjajan, Belazg. Kad je Sunce u punoj dnevnoj snazi, Sunce je bijelo. Bijela boja je simbol radosti. Bijela boja je povezana sa svjetlom, dobrotom, nevinou, istoom i djevianstvom. Bijela boja je simbol savrenstva. Starobiblijski Bog Starac Dana je bijel, a poto je bijel on je Bijeli Bog, Belobog, Beli Vid. Pogledajmo kako u nekim modernim neslovenskim jezicima glasi rije bijel: baskijski: zuri (suri je na sanskritu gospodar, boansto, a u srbskom zuri znai gleda jednu taku) danski: hvid (vid je na sanskritu znanje, u srbskom je vid), holandski: wit (wit = vit = vid), estonski: valge (semitski bog Sunca je Val = Bal = Bel = Beli), finski: valkoinen, norveki: hvit, svedki: vit, islandski: hvitur, galicijski: branco (Sunce je branitelj ivota), portugalski: branko, francuski: blanc, italijanski: bianco panski: blanco, latvijski: balts (srbska imena Bala, Bela, Belizar, Velizar), litvijsko: baltas, irski: bn (sanskritsko bhaanu znai sjaj, svjetlost, sunce), mongolski: (kad Sunce jako grije, Srbi govore: "Al cagari!") U objanjenju odrednice bijel Skok kae: Sveslav. po korijenu odgovara lit. boluoti balti bijeliti se, baltas, balas bijel, lot. bals blijed. Prema tome i slavensko i baltiko znaenje bijele boje, kao i njemako weiss albus, razvilo se iz svjetlosti, sjaja. To primarno znaenje svjetlosti jo se ouvalo u izrazu bijeli svijet (Petar Skok, Etimologijski rjenik hrvatskoga i srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971) 67 U ono staro vrijeme na prostoru dananje Italije nastanilo se pleme Peligni (Pelignians, Paeligni). Vrhovni bog Pelegina bio je Jupiter Pelino ili Jupiter Paleno (Jupiter Palenos, lat.). Njihova boginja je Pelina ili Palinea. Po ovim bogovima hriani uvode Svetog Pelina (St. Pelino ili St. Pelinus, Pelinus of Brindisi). Jupiter Pelino, Jupiter Paleno ili Jupiter Palenus isto je kao Jupiter Svijetli, Jupiter Beleni, Jupiter Belenus, a pel je isto kao bel, peli isto kao beli, pelta je isto kao belta sa znaenjem svijetla, bljestava, sunana. Tako je Pela, glavni grad drevne Makedonije, zapravo Bela, a Pelazgi su Belazgi. Pelako ime Sunca je Peli (Beli), a Grci kau Hlios (). Peli ili Beli je dra i uvar vatre i toplote, izvor vida, zatitnik, davalac, izvor sjemena ivota, dra i zatitnik ivota. On je Sunce i Bog Sunca, spasilac svijeta. Keltski bog Beli, Belenus, Belenos, Beleni, Belinus, Bel, Beli Mawr je bog Sunca to je isto kao i peliginski bog Pelino (Paleni), to je isto kao Vidas (Vidasus), bog panonskih i balkanskih Kelta. Srbima nije potrebno prevoditi znaenje ovih imena, jer je i srbski Bog Sunca Beli Vid. Kod zapadnih Kelta boginja proljea je Beltana to je isto kao i peliginska boginja Pelinis (Pelinus), isto kao boginja panonskih i balkanskih Kelta (Bela) Thana, isto kao i nekadanja srbska boginja Dana (zvijezda Danica). Kod Finaca i Estonaca danas postoji kult boga plodnositi i vegetacije sa imenom Pellon Pekko. Americki indijanska plemena naroda Anasazi imaju boga sjemena i plodnosti pod imenom Kokopelli. Zanimljivo je da se ime Pela (Pele) sauvalo u panteonu domorodaca Havaja: Pela je havajska boginja vatre, munja, vjetrova i vulkana. U grkom jeziku pelte je primilo znaenje rijei tit, ali zato to to nije rije grkog jezika, Grci nikad nisu znali ta je njeno pravo znaenje, nisu znali da ta pelta ima oblik i znaenje neke druge pelte, neega to je u originalnom znaenju izvor vatre, svjetlosti, izvor toplote, izvor vida, izvor raanja, ivota. To su etiri svjetlosne Suneve pelte, etiri slova "C" (Ce), etiri ognjila, etiri ocila, etiri Suneva kresa u etiri godinja doba oko bijelog krsta Beloga Vida na Sunevom vatrenom crvenom polju srbskog grba. ................................. . . ................................. ................................. ........................... ......................... 68 PELE (PELA) POLINEZIJSKA BOGINJA VATRE I VULKANA Sl. 59. Polinezija Polinezija je skup od preko 1000 hiljadu ostrva u Tihom okeanu istono od Melanezije i Mikronezije. Polineani su arijska rasa i njihov jezik pripada indo-evropskoj grupi. U ovoj temi pokazaemo odakle potie i sta znai ime polineanske boginje vatre i vulkana: Pele ili Pela, a samim tim pokazae se i odakle potiu Polineani. Zato je ova boginja dobila ime Pele ili Pela i ta je znaenje njenog imena? Odgovor traimo po postojeim rijeima srbskog jezika, tanije po srbskoj rijei pelen. Govorei o rijei pelen lingvista Petar Skok kae: "Rije je balkanska slavenskog podrijetla, jer je posudie svi balkanski narodi: rum. pelin, arb. pelin pored pelini = pelim (Gege), cine. piluu, pilonu, ngr. -, tur. pelin, peln. Upr. lot. peljumi. Izvodi se od iste osnove *pel- od koje i paliti (v.), sa istim semantikim razvitkom kao gorak od gorjeli (v.). (Petar Skok, Etimologijski rjenik hrvatskoga i srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971) Uporedimo: pelen Pele (Pela)! Osnova je pel- i po Skoku to je istog znaenja kao i osnova pal- u rijei paliti. Poto je znaenje osnove pel- jednaka znaenju osnove http://1.bp.blogspot.com/-fVszOnQ31Ag/VdSjqEyajVI/AAAAAAAAKDM/Vwdiuu8_z1s/s1600/F2_large.jpg69 pal-, dakle je ime Pele (Pela)istog znaenja kao i rije pale, a to je vatra, plam, plamen i zato je Pele boginja vatre i vulkana. Rije paliti slina je sanskritkom phalgu, to znai crven, crvenkast. To je boja vatre, boja plama, plamena. Isto znaenje nalazimo i u drugim rijeima istog korijena: Pelagia, in Natural History the name by wich Pliny and other of the ancient naturalists have usually called purpura. (Abhraham Rees, D.D. F.R.S. F.L.S. S. Amer. Soc., The Cyclopdia or Universal Dictionary of Arts, Sciences and Literature, Vol. XXVI, London, 1819) Dakle je rije pelagia kod starih pisaca znaila purpuran, purpurna, a purpurna boja su tamnocrvena i ljubiasta, a i jedna i druga nalaze se u boji plamena. Biljka Peliosanthes macrostegia ima purpurni cvijet, a biljka Spreading Pellitory ili Pellitory of the wall ima purpurno stablo. Biljka pelargonium ima purpurni cvijet, a takvu boju sadri i cvijet biljke astragalus pelecinus. I svuda je korijen pel-, ba isti korijen kao u imenu boginje Pele (Pela). Vrsta ptica iz roda kolibrija imenovana je imenom Topaza pella, a poznata je i pod imenom Crimson topaz. Zato tu pticu zovu jo i Crimson topaz? Zato to crimson znai tamnocrven i eto prvobitnog znaenja korijena pel-: plamen, vatra. Rije crimson je u engleskom jeziku od 1400. godine, a njeni stariji oblici su cremesin, crymysyn i cramoysin (u starom panskom je cremesin). Ako rije cremesin napimo onako kako se izgovara, to je kremezin i eto skoro cijele srbske rijei kremen, a kremen je sluio za ukresivanje, paljenje vatre. (3) U 4. vijeku stare ere na dijelu prostora dananje Italije ivio je narod Peligni (Pelignians, Paeligni, Peligni). Vrhovni bog Peligna bio je Jupiter Pelino ili Jupiter Paleno (Jupiter Palenos, lat.). Njihova boginja je Pelina ili Palinea. Po ovim bogovima hriani uvode Svetog Pelina (St. Pelino ili St. Pelinus, Pelinus of Brindisi). Pogledajmo: Jupiter Pelino - boginja Pele (Pela): isti korijen, isto znaenje: vatra, svjetlost. "Fornander in 'he Polynesian Race,' says: 'In Hawaiian Pele is a fire-goddess who dwells in volcanoes...In Tahitian Pere is a volcano.' These varieties of the name Pele, Fornander carries back also to the pre-Malay dialects of the Indian Archipelago, where pelah means 'hot, belem to 'burn'. Then he goes back still farther to the Celtic Bel or Belen (the sun god), the Spartan Bela (the sun), and the Babylonian god Bel. It might be worth while for some student of the Atlantic Coast or Europe to find the derivation of the name Pele as applied." (William Drake Westervelt, Hawaiian Legends of Volcanoes, Boston, G.H. Ellis Press, 1916, pg. 67) 70 "Fornander, u 'Polinezijska rasa', kae: 'U havajskom Pele je boginja vatre koja prebiva u vulkana...U tahitskom Pere je vulkan'.") Ovi varijeteti imena Pele, Fornander nosi nazad u pre-malajski dijalekt Indijskog arhipelaga, gdje pelah znai 'vru', belem 'gorei'. Zatim ide jo dalje unazad do keltskog Bela ili Belena (bog sunca), spartanskog Bele (sunce), i do vavilonskog Bela. To moe biti vrijedno za neke izuavatelje Atlantske obale Evrope da nau porijeklo imena Pele kako je navedeno." I eto nali smo: ime polinezijske boginje Pele istog je korijena i istog znaenja kao i ime peligninskog boga Jupiter Pelino ili Jupiter Palino, isto kao keltsko Bela, Belen, isto kao spartansko Bela, isto kao vavilonsko Bel, isto kao srbski Beli (Vid) ili Belobog, isto kao i srbsko pelin koje je izvedeno od korijena pel- kao i srbsko plamen, a osnovno znaenje svega nabrojanog je vatra. PEPEL I OPELO Sl. 60. Vatra i pepel (pepeo). U svom "Etimologijskom rjeniku" o porijeklu rijei pelin Petar Skok kae: "Upr. lot. peljumi. Izvodi se od iste osnove *pel- od koje i paliti (v.), sa istim semantikim razvitkom kao gorak od gorjeli (v.)." (1) http://4.bp.blogspot.com/-Dz24ZkN5nt8/VdX09viJo7I/AAAAAAAAKDk/-QoCrvefk04/s1600/Tukanja20070321Ognjiste.jpg71 Korijen u rijei pelin je pel- i to Skok poistovjeuje sa znaenjem rijei paliti, dakle poistovjeuje sa vatrom. U rijei pepeo takoe imamo korijen pel-, jer je osnovni oblik pepel (pepel >pepeo) i korijen pel- javlja se i danas u svim padeima, osim u nominativu u kojem je l na kraju sloga prelo u o. A pogledajmo sa im u vezu Skok dovodi postanak rijei pepeo: "Upor. u starom moravskom popelme stfda dies cinerum. Ie. korijen *pel- 'prah, brano'..." (2) Ovdje Skok tvrdi da je pepeo nastalo od korijena pel- to znai brasno (prah), a sve inercijom prema latinskom, da bi na kraju kazao: "U baltikoj grupi bez reduplikacije s formantom -eno: lit. pelenai, lot. pelni, stprus. pelanne, lat. pollen, gen. -ini. Po drugom je tumaenju, koje zastupaju Mikloi, Persson, Zubat, Osten-Scken, Trautmann i Mladenov, ie. korijen *pel- i u prijevoju *'. Pojavljuje se ne samo u pepeo, nego i u stcslav. poleti, polj > spolti (K) 'ansengen', odatle kauzativum s prijevojem > a paliti, planuti, plamen (v.). Za ove rijei nema baltikih paralela. Zbog toga je ispravnije s Walde-Pokornyjem dijeliti pepeo od paliti i stavljati pod ie. korijen *pol-l *ple-\ *plo- u znaenju 'brennen, warm sein' i dalje moda u vezu s ie. korijenom *(s)p(K)el- svijetliti se koji nije potvren u slavinama, nego stisl. flor < flowe, u niz. vlouw, njem. flau, lau." (3) Za latinsko pollen danas svi govore da znai prah, brano, mada i ovdje postoji korijen pel-, isti korijen koji se nalazi i u latinskom pridjevu pellucid. Govore da je u rijei pellucid prva rije pel dala latinsko per to znai kroz, te tako latinskom pellucid daju znaenje sjaj kroz, jer lucere znai svijetal. Vidjeemo da to nije tako, jer mnogo je vremena proteklo do postanja latinskog jezika i krijen pel- uopte ne znai per-, niti je to per- nastalo od pel-. Pogledajmo latinsku rije pollen. Polen je onaj uti prah na cvijetu i kau da rije pollen potie od latinskog pollen to njima znai mill dus, fine flour, tj. mlinsko brasno, fino brano, te navode vezu tog znaenja sa rijejima polenta koja se pravi od oljutenog jema (peeled barley) i pulvis (pulveris, gen.) to znai brano. I sve ovo njima potie od indo-evropskog korijena pel- to, kau, znai brano, te i oni, kao i Skok, povezuju to sa latvijskim pelenai, starocrkvenoslovenskim popelu i ruskim ppel i sve im to znai pepeo. (1) Petar Skok, Etimologijski rjenik hrvatskoga i srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971 (2) Ibid. (3) Ibid. 72 Tako se zakljuuje da i pepeo i polen (pollen) znae brano to etimoloki, morfoloki i semantiki uopte nije tano. U sanskritu, kao najstarijem pisanom izvoru indo-evropskih jezika, nema korijena pel- koji bi znaio prah, brano, ak nema bilo koje rijei sa tim korijenom, dakle je sve njihovo proizvoljno izmiljanje neega to uopte ne postoji. Polen je pelud sa korijenom pel-. Latinsko pellucid je sloenica u kojoj je prva rije pel. Latvijski pelni je pepeo, a Litvanci kau pelenai. I njema je to brano!? Pa gdje je tu pamet, gdje je tu logika? Kakve je boje pelud, odnosno polen? ute je boje. Ima li ute boje u vatri koja stvara pepel? Ima! Ime polinezijske boginje vatre i vulkana je Pele, Pela, a dobila je takvo ime po korijenu pel- koji je nosilac znaenja vatra, a boja vatre je i uta kao i boja Sunca, svjetlosti i zvjezda. Dakle su i rijei pellucid i pelud (polen) svojim korijenom pel- morali dobiti ime po utoj boji svjetlosti i ne znae prah (brano), kao to to nije ni znaenje rijei pepeo. Pa od ega je nastala rije pepeo, tj. pepel. Rije pepeo (pepel) nastala je od dvije rijei: pa-pel. Sanskritsko pa (paa) znai zatita, uvanje, dranje, straarenje, pazitelj. Sanskritsko pa znai jo i vladar. ta se deava kad vatru pokrijemo pepelom, kad je zapremo (zagrnemo) pepelom? Zapreti vatru pepelom znai sprijeiti vatru da gori otvorenim plamenom, uvati vatru, jer tada pepel kontrolie vatru, vlada vatrom sputavajui je da brzo izgori. Pod pepelom vatra traje danima. Pepel je uvar vatre, straar nad vatrom, pazitelj vatre. Evo sanskritske rijei pa u srbskim rijeima: paziti, a to je isto kao uvati, straariti. Izraz pasti ovce znai uvati ovce, paziti ovce, straariti nad ovcama. I kae Skok: "korijen pa-, koji se nalazi i u pasti 'uvati' (v.), rairen formantom . Za to rairenje nema potvrda: u drugim ie. jezicima." ** Nije to korijen pa-, nego cijela punoznana rije potvrena u sanskritu, a eto je i u srbskom jeziku u rijeima paziti, pasti, palica, palija, jer sve to znai uvati, paziti, te rije pa uz rije pel (vatra) bukvalno znai uvar vatre, pazitelj vatre, vladar vatre, a vatra je svjetlost, malo Sunce na kunom ognjitu i zato je vatra bila sveta skupa sa ognjitem. Dakle pepel (pepeo) znai uvar vatre. Rije pa u starocrkvenoslovenskom bila je zamijenjena prijedlogom po-: popel (po-pel) sa znaenjem po vatri, dok u obliku pepel (pe-pel) prvo pe ima znaenje kao pe u rijei pei: vrelina. Tako oblik pepel znai vrelina vatre. Pepeo (pepel) zove se i lug, jer je Lug bio kelstki bog svjetlosti i sunca. Sumerski i asirski carevi bili su ujedno i prvosvetenici sa tutulom lugal to je znailo svijetli (odatle potie vjerovanje da su carevi, kraljevi i faraoni potomci Sunca). umovito mjesto gdje je bilo svetilite sa vatrom nazvano je lug. Oko svojih hramova zigurata 73 drevni narodi Bliskog istoka sadili su lugove, jer su na ziguratima bili oltari sa vatrom. Sl. 61. Zapretena vatra pod pepelom. I u modernoj medicini vatra (toplota) slui za oienje (sterilizaciju). Preskakanje vatre oiava i tijelo i duu. Rije pel isto znai to i bel (bijel) i sve to je belo jeste i isto. Kljuala voda prethodno pomijeana sa lugom zove se lukija (lug-sija) i slui za oienje (pranje) haljina. Pepelom su se posipali vjernici u velikom pokajanju radi oienja od grijeha. Vjerovanje da vatra isti i duu od grijeha je bilo je u obiaju spaljivanja grenih pokojnika (djeca i ene u drugom stanju nisu spaljivani, jer su smatrani istim, bezgrenim, belim). Sam obiaj spaljivanje zvan je opelo (oienje, obelenje, izbelenje due). Rije opelo ostala je sa istim smislom pri sahrani pokojnika kod Srba hriana vjerovanjem da se molitvom dua pokojnika isti od grijeha. . . .. ... http://2.bp.blogspot.com/-bx5Y7QlE7lg/VdYQqQ7JzOI/AAAAAAAAKD0/GkM0t2a6wNY/s1600/pepel.png74 SVE TO JE DOBRO, NESTAJE Sl. 62. Solarni simboli sa stare sruene zgrade ( St. Jacobs, Waterloo, Ontario). Sve to je dobro, a tie se ljudi (kao i ovi solarni simboli), nestaje sa Zemlje. http://4.bp.blogspot.com/-3QeDoLxQIz0/VZVOhY9wAZI/AAAAAAAAJn0/79d4tNy6ruY/s1600/DSC00002.JPGhttp://4.bp.blogspot.com/-HMajsj6IjRE/VZVOlwIngSI/AAAAAAAAJn8/kCBp0FZDfFc/s1600/DSC00003.JPG75 KUT I PLEME KUI Sl. 63. Kut ta je KUT? To je prostor koji zatvaraju dvije linije (zrake) koje ishode iz jedne take. Sanskritsko KUTA je VIS, VISINA, BRDO, GORA, PLANINA, a to isto znai i sanskritsko KUTHI. Meu mnogim glupostima dananjih Srba stoji i glupa tvrdnja da je rije KUT hrvatska, mada i Srbima niu KUTNJI zubi, imaju KUTIJE i prave KUE (kut-ja > kua). Sl. 64. Crnogorska plemena i pleme Kui http://3.bp.blogspot.com/-kZNFp3vDeDs/VZQqonGH38I/AAAAAAAAJnQ/tzryk7JolDA/s1600/basic-triangle-outline.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-zO1dSqjvKLo/VZQyEpYdGyI/AAAAAAAAJng/J21ZaoNLzqk/s1600/brdaherc.jpg76 Poto sanskritsko KUTA (KUTHI) znai VIS, GORA, BRDO, PLANINA stanovnici visova, gora, brda i planina su KUTI ili KUTHI, to je u srbskom jeziku dalo KUI (pleme KUI ivi na istoku Crne Gore). KUI su porijeklom starosjedioci Balkana, potomci drevnih Briga (Friga, Brana), osnivaa Troje. U Brane spadaju i Bjelopavlii, Piperi, Rovani, Moraani, Bratonoii i Vasojevii (svi su se vremenom mijeali sa pridolim Slovenima). ZNAK Y (RA) NA STEKU Sl. 65. Antropomorfno Sunce sa znakom Ra (Y) kao motiv na steku (Kamensko, Olovo). Sanskritsko RA znai VATRA, SJAJ, TOPLOTA, ZLATO, UITAK, DAVANJE, BRZINA. RA je najstarije IME SUNCA. RA je ravasti ili raljasti znak Sunca i Boga Sunca i sa svoja tri kraka simbol je Boijeg Trojstva. Ovaj znak pojavljuje se irom svijeta od vremena neolitskih peinskih crtea, preko petroglifa do naih srednjovijekovnih steaka. Pravoslavni hrianski episkopi nosili su svoje omofore u znaku Y. Albert Pajk u svojoj knjizi "Morals and Dogma" ovaj simbol zove mistinim znakom Y. .. .. http://1.bp.blogspot.com/-r6JAoeTO0oQ/VZQowjUpFWI/AAAAAAAAJm8/R21g9EhO0_k/s1600/290-5d86f4f858.jpg77 NEOPAGANI I BEZBONICI Sl. 66. Perunika i solarni simboli. Vedska religija poznavala je i priznavala Boije Trojstvo, poznavala je to i priznavala keltska religija, poznavala i priznavala slovenska prehrianska religija. Da dananje srbske neopagane (rodovjerce, starocjerce, rodoverne) vode protivnici Trojinog Boga, vidi se po njihovom preziru broja tri: u "Slovensko-arijskim vedama", toj knjizi-podvali zabranjuje se pijenje tree ae kao zdravice, a u pristupu ovom pokretu neki polazu dvije zakleteve o odricanju od hrianstva (ak ni tu nee broj tri). U vjeri dananjih "rodovjeraca" nema Triglava, jer ima tri glave, jer to njih mnogo podsjea na hriansku Svetu Trojicu. Prehriani rodovjerci nosili su triskel http://2.bp.blogspot.com/-3drptCJxr3g/VYw2u-gWyCI/AAAAAAAAJmU/YZlQ7bEfVp8/s1600/113-d450e57e3f+-+Copy.jpg78 kao svetu amajliju, a imaju li nai dananji neopagani triskel? Sumnjam! Evo jedna od na internet dostupnih slika simbola modernih rodovjeraca: meu desetinama simbola nema triskela ni u jednoj varijanti! Kau da je Perunika Perunov simbol, a pogledajmo ove vrste perunike koje su u znaku broja tri, a neopagani ne ele triskelion kao svoj znak. Dakle je glavna svrha postojanja dananjih neopaganskih pokreta borba protiv vjere u Boije Trojstvo. SFINGA JE SPOMENIK STVARANJU SVIJETA Sl. 67. Sfinga je simbol sazvijea Lava. "U poetku stvori Bog nebo i zemlju." (Knjiga stvaranja, 1, 1) Po hronologiji Velike piramide poetak stvaranja svijeta je 10.000 godina prije stare ere. Jedan dan stvaranja trajao je 100 godina. "Potom ree Bog: Neka budu videla na svodu nebeskom, da dele dan i no, da budu znaci vremenima i danima i godinama; I neka svetle na svodu nebeskom, da obasjavaju zemlju. I bi tako. I stvori Bog dva videla velika: videlo vee da upravlja danom, i videlo manje da upravlja nou, i zvezde. I postavi ih Bog na svodu 79 nebeskom da obasjavaju zemlju. I da upravljaju danom i nou, i da dele svetlost od tame. I vide Bog da je dobro. I bi vee i bi jutro, dan etvrti." (Knjiga stvaranja, 1, 14-19) Po Velikoj piramidi Sunce, Mjesec i zvijezde stvoreni su 368,441 godina od poetka stvaranja, dakle u etvrtom vijeku stvaranja (biblijski etvrti dan). Sve ovo svjedoi sfinga u Gizi, koja je napravljena kao spomenik tom vremenu. Sl. 68. Na sfingi je jo vidljiv simbol Sunca. Poto je sfinga simbol sazvijea Lava i ima na sebi simbol Sunca, jasno je da je sfinga graena kao spomenik vremenu stvaranja svijeta, stvaranju svjetlosti, dakle i vremenu stvaranja Sunca, Mjeseca i zvijezda. Piramida pokazuje da su Sunce, Mjesec i zvijezde stvoreni 368,441 godina od poetka stvaranja, to je tano 9631,559 godina do poetka hrianske ere. Sfinga u Gizi je spomenik vremenu stvaranja svijeta, a ko je i kad napravio sfingu, to se ne zna. Moda su je isklesali graditelji Velike piramide u vremenu izmeu 3440-3320. godine st. ere, a moda je napravljena i mnogo ranije, jer neke zvijezde jutarnje i neki sinovi Boiji radovali su se stvaranju svijeta. http://2.bp.blogspot.com/-xRiG0V14azA/VZqEZ6t1NBI/AAAAAAAAJtU/bxijTywo258/s1600/113-d450e57e3f+-+Copy+(2).jpg80 Sl. 69. Put proljetne ravnodnevnice (Vernal equinox) kroz milenije i znakove zodijaka (9632-4443. god. st. ere). Sl. 70. Proljetni ekvinocij je u poetku sazvijea Ribe (Pisces) 147,5 g. st. ere. U sazvijeu Ovna (Aries) je od 2296. godine st. ere, a u znaku Bika (Taurus) je 4443. g. st. ere. U optoj precesiji kretanja Sunca kroz 30 stepeni jednog sazvijea (putanja Sunevom ekliptikom) neki astronomi i astrolozi uzimaju period oko 2160 godina, meutim tano vrijeme je 2147,5 godina, dakle za 12,5 godina manje, to svjedoe i neki astronomi i astrolozi, a to svjedoi i Velika piramida svojim mjerama. .. .. 81 JUN I JUNE Odakle potie i ta znai ime mjeseca "juni"? Sl. 71. Nekadanje sazvijee June, danas je sazvijee Bik (Taurus), a ime je davano po snazi Sunca u proljee i u ljeto. . Sanskritsko yuni znai jedinstvo, spoj, dodir. Ali kakve to ima veze sa imenom mjeseca juni? Evo veze: rije juni stara je preko 6,5 hiljada godina i odnosi se na dan godine kad su zima i proljee istog dana bili u jedinstvu, u spoju i dodiru u sazvijeu June prije preko 6000 godina. Ondanje sazvijee June dananje je sazvijee Bik. Od sredine 4443 - 2295. g. st. ere prvi dan proljea (proljetni ekvinocij) bio je u sazvijeu Juneta, dananjeg Bika. ta je june? June je mladi bik, jo punom snagom nezapasan mladi bik, junoa. Poto je Sunce na prvi dan proljea ulazilo u sazvijee Junca, bilo je to mladalako Sunce, Sunce junoa, jer tek krajem proljea i poetkom ljeta ono je u punoj snazi. . http://4.bp.blogspot.com/-L3JQIqjk8Js/VZW9IPBeSpI/AAAAAAAAJpo/UYluI2NSmQw/s1600/Sidney_Hall_-_Urania's_Mirror_-_Taurus.jpg82 PORIJEKLO KAMENIH KUGLI Sl. 72. Kamena kugla u Kostariki. irom svijeta nalaze se misteriozne kamene kugle, koje izazivaju uenje i bude matu o svom postanku. Otkud i kako su postale objasniemo u ovom prilogu, a da bismo to objasnili, uzeemo kao polazite opis jednog metorita palog u blizini Soko--Banje 1877. godine. Govorei o sastavu meteorita palog kod Soko-Banje dr Josif Pani spominje tri vrste "umetaka" (sastava) u meteoritu i za treu vrstu kae: "Najjae pada u oi trei rod umetaka, jer predstavlja kugle razliite veliine, od 0,2-10 mm i tad dosta pravilne, drugda da su te kugle mnogo vee, ne pravilne, po kadto nalik na reni oblutak - najvea takova neprevalna kugla ima ove prenike 30,0 18,0 i 20,0 mm; sve su ove kugle s polja i iznutra ugasitije od ostale unutarnje mase, a i zrno im je mnogo sitnije; kad se preseku nemaju koncentrinih crta, kao to se to via u drugih meteorita. Kad se te kugle od ostale mase odvale - kao to se to moe da vidi na vie mesta na jakovnom prelomu meteorita - one ostavljaju glatke jame." (1) Dakle se u meteoritu nalaze kugle razliite veliine, koje kad se odvale od meteorite, u meteoritu ostavljaju glatke jame. Pogledajmo neke meteorite sa takvim jamama: (1) Dr Josif Pani, Soko-Banja, prvi meteorit u Srbiji, Glasnik srbskog uenog drutva, Knjiga XLVIII, Beograd, 1880, str. 263. http://1.bp.blogspot.com/-doJ3243tnx8/VaMFiX5fjtI/AAAAAAAAJyg/B6nltNLgQ_0/s1600/415445_kamena-kugla_ff.jpg83 Sl. 73. Meteoriti sa jamama u kojima su bile kamene kugle. Pri prolasku kroz Zemljinu atmosferu, a zbog velike brzine i trenja sa vazduhom, meteorit se uari i rasprsne, te neke od kamenih kugli odvajaju se od veih dijelova meteorite, padaju na zemlju i ostaju na tlu. Eto, to je odgovor otkud pravilne kamene kugle irom Zemlje. Najvea kugla Soko-Banjskog meteorita imala je prenik oko 3 cm. U Kostariki se nalaze kugle prenika preko 2 m, ima ih prenika oko 1,7 m, a najvie ih je manjih prenika. Veliine kugli zavise od veliine meteorita u kojem su se nalazile, te emo prema veliini Soko-Banjskog meteorita i njegovoj specifinoj teini odrediti kolika je bila njegova priblina veliina: http://3.bp.blogspot.com/-kBjQ9fgQjAQ/VaOqnyA7u8I/AAAAAAAAJzM/RNl24nt2Kyw/s1600/3kilometeorA.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-9ulzmyng5Zo/VaOqmxJjksI/AAAAAAAAJzE/EswDw-yNFYs/s1600/136+kg,+Toluca+iron+meteorite,+Mexico,+1776.+g..jpg84 "Svo meteorsko kamenja to nam je od vlasti predato, ili smo prilikom putovanja u Banju pribrali, iznosilo je preko 49 kilograma, to e po svoj prilici da bude vea polovina svega onoga, to je ovom prilikom na zemlju palo, ..." (2) " Specifina je tea naem meteoritu 3,502, srednja cifra od dva merena komada bez kore; gorespomenute (str. 263) nepravilne kugle 3.451" (3) Ako je vea polovina Sokobanjskog meteorita bila 49 kg, onda je njegova srednja veliina bila oko 45 kg, to znai da je ovaj meteorit bio teak oko 90 kg. Pomou srednje specifine teine meteorita da se izraunati da je meteorit (u sluaju da je bio kao kugla), imao prenik oko 36,6 cm. I sad emo veliinu prenika meteorita uporediti sa veliinom prenika najvee kugle u ovom meteorite, a najvea kugla je imala prenik 3,00 cm: 36,6 : 3 = 12,2 cm Broj 12,2 je razmjera odnosa prenika meteorita i prenika njegove najvee kugle. Na osnovu ove razmjere sad moemo izraunati pribline prenike svih meteorita po veliinama njihovih kugli. Kao primjer uzeemo neku najveu kuglu iz Kostarike iji je prenik oko 2,00 m i njen prenik u centimetrima pomnoiemo sa razmjerom 12,2 (cm): 200 x 12,2 = 2440 cm = 24,40 m = prenik meteorita iz kojeg je ispala kugla prenika 200 cm. Ako pretpostavimo da je srednja specifina teina ovog meteorita bila 3,502 (kao specifina teina Soko-Banjskog meteorita), onda je teina ovog kostarikanskog meteorita bila oko 27-28 tona. Ako li je specifina teina kostarikanskog meteorita bila manja, onda su i njegova veliina i teina bile manje, ali ne mnogo. Dimenzije jesu ogromne, ali i kataklizma biblijskog potopa takoe je bila uasno ogromna. Sa specifinom teinom 3,502 a vidimo koliko su bili veliki i teki meteoriti ije su kugle imale sljedee dimenzije: - kugla prenika 100 cm odgovara meteoritu prenika 1220 cm sa teinom oko 3329,6 tona, - kugla prenika 80 cm odgovara meteoritu prenika 976 cm sa teinom od oko 1704,76 tona, - kugla prenika 60 cm odgovara meteoritu prenika 732 cm sa teinom oko 719 tona, . (1) Dr Josif Pani, Soko-Banja, prvi meteorit u Srbiji, Glasnik srbskog uenog drutva, Knjiga XLVIII, Beograd, 1880, str. 245. (2) Ibid, str. 265. 85 - kugla prenika 30 cm odgovara meteoritu prenika 366 cm sa teinom oko 90 tona. - kugla prenika 20 cm odgovara meteoritu prenika 244 cm sa teinom oko 26,63 tona, - kugla prenika 10 cm odgovara meteorite prenika 122 cm sa teinom oko 3,33 tone, - kugla prenika 5 cm odgovara meteoritu prenika 61 cm sa teinom oko 0,416 tona - kugla prenika 2,5 cm odgovara meteoritu prenika 30,5 cm sa teinom oko 52 kg - kugla prenika 1 cm odgovara meteorite prenika 12,2 cm sa teinom oko 3,33 kg Sve kugle nabrojanih veliina mogle su poticati iz pojedinanih velikih meteorita, a treba imati na umu da meteoriti uglavnom nemaju oblik pravilnih kugli, nego su neki kuglasti, neki nepravilnog izduenog oblika (slike ispod). Sl. 74. Kugle u meteoritu. http://3.bp.blogspot.com/-PjuqpBJ-W24/VaPBWF8VluI/AAAAAAAAJ0c/WXqcCmHSp6E/s1600/Carvedstoneball10.jpg86 Sl. 75. Uglazane eteoritske kugle posluile su drevnom umjetniku za isrctavanje solarnih simbola. Kad su padali ovako ogromni meteori iz koji su se irom Zemlje rasprile velike kamene kugle? Padali su u vrijeme velikog biblijskog potopa. Mnoge od ovih kugli pokrivene se muljem, lavom ili sedimentnim stijenama, kao one Francuskoj i u Vrgorcu u Hrvatskoj koje vidimo na slikama ispod: Sl. 76. Kamene meteoritske kugle u Francuskoj. http://4.bp.blogspot.com/-JtdY8BHUDLA/VaPAAybNRmI/AAAAAAAAJ0I/-qPes_7IL5g/s1600/stoneball1.gifhttp://4.bp.blogspot.com/-Ib6ls-sMZns/VaPJhLQ5iLI/AAAAAAAAJ1U/-VpXmfGu9TQ/s1600/1_-Stone-Spheres-4.jpg87 Sl. 77. Kamene kugle prenika 2-30 cm na lokaciji Dalmatine kod Vrgorca otkrivene su 2009. godine pri gradnji ceste A1 Zagreb-Split-Dubrovnik ("Dalmatine"). "U laboratoriju Geoloko-paleontolokog zavoda prepilila se jedna od dvije poslane kugle. Nakon to je pila s dijamantnim sjeivom polako poela prodirati u kuglu, desetak okupljenih strunjaka poelo se aliti na raun novinskih napisa kako su kugle zapravo jaja dinosaura ili pretpovijesne balote. ala je prestala u trenutku kad se zauo tup udarac. Iako pila nije oteena, reeno je kako je otrica naila na neto tvrdo unutar kugle. Interes je narastao jo i vie. Sat vremena kasnije, uvijelo se kako je kugla iznutra potpuno drugaija nego izvana. Naime, glatka sivkasta povrina ispresijecana je koncentrinim krugovima tamnije nijanse, a centar kugle gotovo je sasvim crn." (Izvor: dalje.com, hrvatsko izdanje, 15. svibnja 2010. 11:15h Link: http://dalje.com/hr-hrvatska/koju-tajnu-skrivaju-misteriozne-kamene-kugle-nadjene-kod-vrgorca/305452 ) Kamene kugle iz Vrgorca imaju one koncentrine krugove koje pri opisu kugli Soko-Banjskog meteorita spominje dr Josif Pani: "...kad se preseku nemaju koncentricnih crta, kao to se to via u drugih meteorita." http://dalje.com/hr-hrvatska/koju-tajnu-skrivaju-misteriozne-kamene-kugle-nadjene-kod-vrgorca/305452http://dalje.com/hr-hrvatska/koju-tajnu-skrivaju-misteriozne-kamene-kugle-nadjene-kod-vrgorca/305452http://4.bp.blogspot.com/-49Oit9WRzBI/VaPCs2QRdXI/AAAAAAAAJ0o/YTyvD9ecQVI/s1600/d3_zps078a70c1.jpg88 Kamene kugle iz Vrgorca imaju koncentrine krugove, dakle su one iz meteorita i zato je hrvatska vlast dobila naredbu da ih zabetonira, jer je za svjetske gazde bolje sprijeiti, nego li teoriju evolucije lijeiti. Sl. 78. Presjek kamene kugle iz Vrgorca (crni centar kugle zaustavio je pilu sa dijamantskim sjeivom). Sastav tog crnog centra hrvatski geolozi nisu objavili. Sl. 79. Hrvatske vlasti su naredile da se nalazite kamenih kugli kod Vrgorca zabetonira. Zato? Dakle je jasno: kamene kugle su iz meteora koji su padali na Zemlju u vrijeme opte kataklizme u vrijeme biblijskog potopa. http://2.bp.blogspot.com/-cVYKOla7Ptw/VaPFCZRtSmI/AAAAAAAAJ00/okzEXnJw5rc/s1600/cb2b78f7-aa23-4e58-be1f-e01573a7c5d6.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-R7LQzi7fFzs/VaPGXwFVotI/AAAAAAAAJ1A/5GbbQ2DAFFM/s1600/dzzp201110181539100.jpg89 SVITAC, SVETLICA, SVET I SVETOST Sl. 80. Svitac ta je svitac? Svitac je buba koja se u veernjim satima ljetnih noi pojavljuje na seoskim poljima, livadama i dvoritima u vrijeme koevine i zrenja ita. Svitac se zove i kresnica, krijesnica, jer na zadnjem dijelu tijela ima kres (vatru), odnosno sjaj, tj. svjetlo: - svetlo (ek.), - svjetlo (ijek.), - svitlo (ik.) ta je svjetlica? Svjetlica je brzi bljesak i to je drugo ime munje. Ime joj je po svjetlu: - svetlica (ek.) - svjetlica (ijek.) - svitlica (ik.) ta je svijet? Svijet je sve oko nas, ali svijet je i grupa ili mnotvo ljudi: - svet (ek.), - svijet (ijek.), - svit (ik.) Dan je bijel, svjetlosti je bijela i u sebi sadri sve boje svjetlosnog spektra. Sanskritsko svet znai bijel. Boja Sunca je bijela, osim pri izlasku i zalasku. ta je svetac? Svetac je sveti ovjek, stanovnik neba? Svetost je bijela Boja boja, jer i Bog i itelji neba imaju bijelu boju: Bijeli Vid je poznat i pod imenom Sveti Vid ili Svetovid. Dakle je Bog bijel. Pogledajmo kako je Hrist izgledao kad se na Tavoru preobrazio u svoje nebesko tijelo: 90 "I preobrazi se pred njima, i zasja se lice Njegovo kao sunce a haljine Njegove postadoe bele kao svetlost." (Mat.17,2) U svom boanskom tijelu Hrist je bijel kao svjetlost dnevnog Sunca. Pogledajmo jedno vienje Boga u Knjizi proroka Danila gdje Danilo opisuje Boga Starijeg Od Dana (Stariji Od Vremena), a zovu ga jo i Starac Dana (u stvari je to Vinji Bog): "Gledah dokle se postavie prestoli, i starac sede, na kome bee odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao ista vuna, presto Mu bee kao plamen ognjeni, tokovi Mu kao oganj razgoreo." (Dan.7,9) Sunce u danu je bijelo, Bog Sunca je bijel: Bel, Beleni, Belenis, Belobog, Beli Vid, Svetovid. Bijel je Vinji Bog i sve to je bijelo ujedno je i sveto, jer su rijei bijel i svet istog znaenja (sinonimi). Serafimi pjevaju: Svet, Svet, Svet je Gospod nad vojskama (Is. 6,3). Zato tri puta ponavljaju rije svet? Zato jer objavljuju Trojinost Boiju. ZNAK J Sl. 81. Na glavi antropomorfnog Sunca je znak obrnutog slova J (peinski crte, starije kameno doba). . 91 "I svri Bog do sedmog dana dela svoja, koja uini; i poinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja uini; I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan poinu od svih dela svojih, koja uini." (Knjiga postanja, 2, 2-3) ta je taj 7. dan i gdje je taj 7. dan? Jevreji kau da je to subota i svete subotu kao sedmi dan u kojeg je, nakon stvaranja svijeta, poinuo Bog. Sl. 82. Znak "J" Sl. 83. Znak "J" kao dio ligature u vinanskom pismu. Sl. 84. Drevni hinduistiki znak broja 7. Prvi znak s lijeva je najstariji (obrnuto slovo J). Od tog znaka slijede razvojne faze do dananjeg znaka broja 7. http://2.bp.blogspot.com/-IELA0VwI5KA/VZwuMzHBhwI/AAAAAAAAJwI/VsLigRF5S0c/s1600/306-6ad179c099+-+Copy+(3).jpghttp://1.bp.blogspot.com/-iQfUpnGrPN4/VZwurnSJV7I/AAAAAAAAJwM/fM4zj_IF6e8/s1600/vincansko-pismo-srbija-1.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-STinYqjPJpw/VZwqewLbozI/AAAAAAAAJv8/pBCC4_B14Fg/s1600/197-ba504bbfe3.jpg92 Sl. 85. Svastika je sastavljena od znakova J. Sl. 86. Svastike od znaka J (vatinska kultura, 13. v. st. ere). http://2.bp.blogspot.com/-0Hd_zIq8zi0/VZ5SRq11rxI/AAAAAAAAJwk/FpgmeaMN1Tc/s1600/113-d450e57e3f.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-CqbSn46OQpU/VZ5SpATANZI/AAAAAAAAJws/H8ej-FBvhVg/s1600/Vatinska+kultura.jpg93 Sl. 87. Na ovoj slici je znak obrnutoj velikog slova J na preistorijskom peinskom crteu (Cueva del Pirutano, Spain). Tu je boanstvo Sunca sa podignutim znakom J u desnoj ruci, a ispod su isti znakovi na stecima (lijevo je steak u Novom Selu kod Kupresa, a desno motiv na steku na lokaciju Bie polje, Mukoa, Mostar). Sl. 88. Indijanski petroglifi (Coso range, Little Lake, California) i motiv znaka J na steku u Lediima kod Trnova blizu Sarajeva. http://2.bp.blogspot.com/-jBuONR9tGZc/VZwowWss3BI/AAAAAAAAJvc/sE-2tF2xNrE/s1600/51-209ed5628a+-+Copy.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-8VJs2wM8WLQ/VZwpG3d7SBI/AAAAAAAAJvk/t24onGqOi5w/s1600/51-209ed5628a.jpg94 Sl. 89. Ispod znakova broja sedam je petroglif junoamerikih Indijanaca (Toro Muerto, Peru). Tu je Sunce oko kojeg su krst i svastika od etiri kukasta simbola oblika velikog slova J. To je isti znak kakav vidimo kod hinduista kao znak broja 7. Iste takve znakove vidimo oko krsta na steku (Zeleno polje, Rogatica). U dnu slike vidimo razvojni put znaka broja 8: od bramanskog znaka sasvim lijevo, koji je znak svastike vaskrsenja, do modernog broja 8. Znak obrnutog velikog slova J prvi je glas i prvo slovo sanskritske rijei peru, to je jedno od sanskritskih imena Sunca, vatre i darodavca (srpskog Dajboga). Tog oblika je i starofeniansko slovo P (). Dakle su mnogi stari narodi, meu kojima su i Indijanci i Srbi graditeji steaka, sauvali sjeanje na sanskritsku rije peru i 95 nekadanje prvo slovo P () kojim je ta rije ko zna kad pisana. Svastike su samo razliite varijacije tog znaka. Peru je vatra, vatra je Sunce, Sunce je Perun, Perun je Bog, jer i po biblijskoj tvrdnji Bog je oganj: "Jer je Bog na oganj koji spaljuje." (Jev. 12, 29) Sanskritski znak (asta) znai znak i osam. To je sanskritski znak broja 8, a broj 8 je simbol vjenosti, jer je Bog vjean. Taj znak je svojim oblikom isti hinduistikom znaku broja 7, isti fenianskom slovu P (), isti kao simboli Sunca na piktografima, petroglifima i stecima: J = P = peru, vatra, Sunce, Bog. Sanskritsko yoni znai izvor, porijeklo, materica, mjesto roenja, voda, rasa, sjeme, mjesto poinka, proljee. Sanskritsko Jagatkartr je Brahma, stvaralac svijeta, otac Manua, koji je po vedskim spisima prvi ovjek od kojeg potiu svi ljudi, a to isto znai sanskritsko janyu i jurni (srbski Juraj). Hebrejsko slovo Y (yod) je prvo slovo rijei YHVH (Jahve), a rije Jahve znai Bog. Dakle i tu imamo J. Sanskritsko jiiv znai iv: pored boginje ive naravno da je jedno od imena Boga bilo iv (sanskritsko Jiv), te je znak J njegov znak. ivi Bog spominje se i u Bibliji, samo to prevodioci ime ivi piu malim slovom: "Po tom ete spoznati, da je ivi Bog u sredini vaoj..." (Is.Nv. 3, 10) "A Gospod je pravi Bog, Bog ivi i Car Veni." (Jeremija, 10,10) Dakle je znak "J" kao znak broja 7, broja 8 i slova P () simboli vatre Sunca i simbol Boga Sunca sa znaenjem: vatra, Sunce, iv, ivot. .... 96 IVAN KUPALO (IVANJDAN) " , , !... , . , . : ! . , ." , : . , ." (Milo S. Milojevi, Pesme i obiaj ukupnog naroda srbskog, Obrdene pesme, Beograd, 1869) Ivanjdan, 7. juli gregorijanskog, 24. juni julijanskog kalendara, danas je crkveni praznik Roenje Sv. Jovana Krstitelja. Ime Ivan nastalo je po sanskritskoj rijei (starosrbskom) iva to znai najblie i kretanje. Vrba je iva jer raste blizu vode i brzo raste (kree se), a voda je na sanskritu jivaka. Sanskritsko jivaka znai jo i ivot, dugoivee, ivotvorno. Sanskritsko jivaka je dananje srbsko ivot, ivotvorno (boginja iva, a njeno 97 sanskritsko ime je Jivana, skraeno Jiva, tj. ivana ili iva). U svim ovim rijeima korijen je iva-, od ega je izvedeno ime Ivan. Sl. 90. Nekad je preskakanje vatre bilo djeja igra. Sjeam se kad smo na Ivanjdan dan loili ivanjske krijese i preskakali vatre. Tih obiaja vie nema, jer sve to smo u obiajima uvali i njegovali, to jedno po jedno u zaborav odbacujemo. Poetkom hrianske ere na Ivanjdan padae prvi dan ljeta, kao to to u nae vrijeme biva 21. juna gregorijanskog kalendara (Vidovdan). Odatle kod Srba obiaj pletenja vijenca od cvijea, a vijenac je kruni simbol Sunevog kretanja nebom (sanskritsko ven znai kretanje). Cvijee u vijencu simbol je raanja, rasta, ljepote i radosti ivota. Poto je Ivanjdan bio prvi dan ljeta, bio je to i praznik Kupala. Kupanje na ovaj dan bilo je vjerski obiaj prehrianskih Srba i Srba pravoslavnih dvovjernih krestjana (svjedok tome je spominjanje apostola Petra u obrednim pjesmama o Ivanu Kupalu). Smatralo se da kupanje na dan Ivana Kupala oiava tijelo i duu kao i preskakanje vatre. Hrianska crkva je ovo kupanje pretvorila u krtenje i eto jasnog dokaza da su stari Srbi imali obiaj krtenja svake godine na dan Ivana Kupala, a oni najhrabriji kupali su se i na prvi dan zime na praznik Roenja Boia Svaroia, tj. na Boi. Sjena tog obiaja je crkveni praznik Krstovdan 18. januara gregorijanskog, ili 5. januara julijanskog kalendara. Pa se pitam da li bi hrianstvo ikada zaivilo kao vjera da nije na srbskim prehrianskim obiajima ustanovljeno.. http://2.bp.blogspot.com/-ok7doYX8mDo/VZvW3V6BEdI/AAAAAAAAJvI/deDXGHX_vlU/s1600/491386_profimedia0198372136_f.jpg98 KRST SV. JOVANA KRSTITELJA Sl. 91. Sveti Jovan krstitelj sa krstom. Da li smo ikad razmiljali zato se na freskama i ikonama Sveti Jovan Krstitelj prikazuje sa krstom, kad je krst kao hrianski simbol nastao tek kasnije nakon Hristovog raspea? Govorei o Isusu Hristu Jovan Krstitelj ree svojim uenicima ovo: "On treba da raste, a ja da se umanjujem." (Jn.3,30) ta znae ove Jovanove rijei da Hrist treba da raste, a on (Jovan) da se umanjuje? Znae ovo: Sunce (Hrist) je roen na zimski solsticij i prvi dan zime kad Sunce iz najnie take na junom nebu poinje da se penje u vis i kad dan poinje da raste, a Jovan je roen na Ivanjdan kad Sunce sa najvie sjeverne take poinje da se sputa ka jugu i dan poinje da se umanjuje. Poetkom hrianske ere na Ivanjdan, dan koji crkva slavi kao Roenje Svetog Jovana Krstitelja (8. jul gregor. 24. jun julij. kal.) bio je ljetni solsticij, prvi dan ljeta i najdui dan godine (Vidivdan). Jovanov krst je znak tog ljetnog solsticija, znak tog dana, znak Sunca! 99 MANASTIR SV. ARHANGELA KOD PRIZRENA Za Manastir Svetih Arhangela govore da je zadubina srbskog cara Duana Silnog (kralj 1331-1346, car 1346-1355). Manastir se se nalazi u kanjonu reke Bistrice jugoistono od Prizrena. Vele da je graen u periodu od 1343-1352. godine i kau da je graen na mjestu starije kultne graevine. Da li je tu bila starija crkva, ili je bilo neto jo mnogo starije od te "starije crkve"? Pogledaemo poloaj, stil gradnje, materijal gradnje i motive na fragmentima hramova ovog manastira. Sl. 92. Bijela strelica pokazuje da je oltar hrama u gornjem lijevom uglu slike okrenut jugozapadu. Crvena i plava strelica pokazuju prvac hramova prema jugoistoku, a ne istoku. http://4.bp.blogspot.com/-G7ncPIy6-_g/VOZhm9ZbPGI/AAAAAAAAH44/IGD4ncL-cIs/s1600/bgt.jpg100 Sl. 93. U cokli hrama je koso klesano kamenja, a iznad su fasadni pravilno klesani kameni blokovi ne ba malih dimenzija. Iz kojeg je to vremena i ko je to gradio? Srednji vijek i vrijeme cara Duana? Nee biti! Sl. 94. Cokla od koso klesanih kamenih blokova, jedinstven i vrlo rijedak nain obrade kamena u gradnji hramova uopte i jedinstven u gradnji hrianskih hramova. http://1.bp.blogspot.com/-jGpcGdms1g8/VOTZDkIJ7QI/AAAAAAAAH2U/BPjG7J9Rdos/s1600/1122364682_f5xp53nhj6g_bscap000.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-f-CYP_glgnQ/VOTZj5miubI/AAAAAAAAH2k/o0rVYgm68uM/s1600/1012430_343883369095215_7013594336723914329_n.jpg101 Sl. 95. Blokovi su klesani pod uglom oko 45 stepeni. http://4.bp.blogspot.com/-zwvfTvDl99g/VOTaVPq98SI/AAAAAAAAH28/LDmie9-UnPI/s1600/10320897_341674059316146_4148137916827492845_o.jpg102 Sl. 96. Cokla uvenog Jupiterovog hrama u libanskom Balbeku svojim koso klesanim kamenom slina je cokli Manastira Svetih Arhangela. Vrijeme gradnje temelja ovog hrama nauci je nepoznato. http://3.bp.blogspot.com/-lLwKoNzoHz4/VeeMJ6UnZiI/AAAAAAAAKH0/_cDyUMOgHZU/s1600/Baalbek-old-photo.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-7YxsvAmdzlM/VeeLwR92tgI/AAAAAAAAKHs/fbW20e-NFaU/s1600/IMG_1142-640x427.jpg103 Sl. 97. U cokli ruevina hrama starobiblijskog hananskog boga neba Ela (Ila) u Hebronu nalaze se i koso klesani kameni blokovi, vrlo slini koso klesanim blokovima Manastira Sv. Arhangeli. Otkud ta slinost i zato ovako klesanog kamena u hrinaskim hramovima jo negdje nema? Sl. 98. Zar ovakvi gromadni blokovi da budu klesani u vrijeme cara Duana? http://2.bp.blogspot.com/-ym5zvXhDAGU/VeeM8oBZxVI/AAAAAAAAKH8/nk5l42c9hXA/s1600/Mamre+north+wall+with+pilasters,+tb122906124[7].jpghttp://4.bp.blogspot.com/-tNZ765VdM_E/VOTaDi69nzI/AAAAAAAAH20/cN3ZVdpeXDk/s1600/1965618_341673902649495_4438949288101578397_o.jpg104 Sl. 99. Megalitni blokovi nisu tek tako mogli biti postavljeni na golu zemlju. Ovaj kvadratni blok (oko 2 x 2 m) nije mogao biti nosa obinog potpornog stuba u brodu crkve Duanovog doba, jer je preglomazan i zauzimao bi mnogo prostora u unutranjosti hrama. Koja mu je svrha? ta je ispod sloja trave? Plonik? Da li je ovaj uljebljeni kamen nekada sluio za oticanje krvi sa paganskog rtvenika? Postoji mnogo pokazatelja da su hramovi Manastira Svetih Arhangela kod Prizrena u rimsko vrijeme bili mitraistiki, a prije toga hramovi neke drevne prehrianske vjere i od hrianstva moda stariji ak oko 1-2 milenijuma. Gdje su nai arheolozi svih prolih godina? utanjem se pokriva zavjera protiv istorije Balkana i protiv istorije Srba. . http://3.bp.blogspot.com/-L80R1swxgn8/VOTa5vkKUkI/AAAAAAAAH3M/xoR5bNQ5cQQ/s1600/10407272_326210367529182_6367797164846263131_n.jpg105 RTANJ Sl. 100. Rtanj Evo naoh jedno nauno objanjenje o imenu planine Rtanj: Sadanji naziv planine i istoimenog naselja, se susree sa latinskom rijei Artan (preuzete od jo starije civilizacije, veruje se Artanije) koja vue korenicu od Art i Artificius. Art predstavlja neto to je oblikovano i doraivano rukom dok Artificius oznaava pojam za vetako ili neprirodno. Iz ovih podataka se tumai da je Rtanj vetaka ili neprirodna planina. Neki ime Rtnja povezuju sa starom zemljom Artanijom. Artanija na sanskritu znai neobraena, divlja zemlja to je Artanija i bila negdje ne dalekom ruskom sjeveru. I u emi je tu slinost sa imenom Rtnja? Nikakva! Korijen rijei Artan i korijen latinskih rijei art i artifikus je isti korijen kao i korijen u engleskoj rijei arm (ruka), gdje je korijen ar- (od grkog "arthron" to znai "spoj" i latinskog "armus" to znai "rame"). Tvrde da je ar- pra-indo-evropsko i znai mjesto spajanja. Mjesto gdje je ruka spojena sa tijelom je rame. Sanskritsko arpayati (ar) je "mjesto odvajanja" i glasovnom metatezom suprotno je obliku srbskog korijena ra- u rijei rame. Mjesto spajanja ujedno je i mjesto odvajanja, dakle srbsko "ra-" u rijei "rame" i englesko "ar-" u rijei "arm" pokazuju isto mjesto, s tim da srbsko http://3.bp.blogspot.com/-cpGzkmcXkTQ/VawX-UjKH6I/AAAAAAAAJ3g/2C8AUHdgLds/s1600/5926896187_76b7525597_b.jpg106 "ra-" oznaava taku mirovanju u mjestu spajanja, dok englesko "ar-" oznaava odvajanje od take spajanja. Po tome zakljuujemo da latinsko ime "Artan" nije nastalo od latinskog korijena "ar-" koji znai "spoj" i "odvajanje", jer Rtanj nema nikakvog znaenja u smislu nekog spajanja ili odvajanja, nego je latinska rije "Artan" nastala od neeg drugog i nekim drugim nainom. Pokazaemo koji je to nain, odnosno pokazaemo kako je nastalo latinsko ime Rtnja "Artan". Znamo da je rt otri, iljati dio kopna koji zadire u more. Rtanj je otri planinski iljak koji zadire u nebo. Rt je dakle otri izdueni iljak. U ratu se koriste otri izdueni maevi, otri izdueni noevi, otra izduena koplja, otre izduene strijele. Ima li rije "rt" po svom postanku, po svom obliku i po svom znaenju ikakve veze sa rijeju "rat"? Pogledajmo ovo: "t m (Vuk) = t, gen. fia (Vodice, Istra, K) pored rat, gen. rata (Vodice) = rt (Hvar, est toponim) = ret (Vrbnik, na, ureti, 1347) = Rat, gen. Rata (Ljubia), dalmatinski poluotok, zvan Peljeac..." (1) Dakle rije "t " ima etimoloku, morfoloku i semantiku vezu sa rijeju "rat". Etimoloka veza je po postanku, morfoloka po obliku i semantika po znaenju. Latinsko Artan, kao ime Rtnja, samo je moglo nastati od starog srbskog Ratan, dakle od korijena Rat- i nastavka -an kao i kod pridjeva zlatan (zlat-an). Sanskritsko ratati (rat) znai buka, hujanje, tutnjava, gruvanje, grmljavina. Oblik i znaenje sankritskog ratati, rat sauvano je u srbskoj imenici rat i u pridjevu ratn > ratni > ratnik. Iz stare srbske rijei Ratan slog Ra- metatezom je dao latinsko Ar-, tj. latinsko Artan na isti nain i istim govornim putem kao to su srbske rijei Rasa, Ras dale latinsku rije Arsa, isto kao to je Rasia, tj. rijeka Raka u Istri dala latinsko Arsia. Ratan ili Artan znailo je "otri iljati vrh buke, hujanja, tutnjave, gruvanja i grmljavine". Da li su te pojave tamo uobiajene, ili se javljaju samo kao predskazanje rata, to bi okolno stanovnitvo iz tradicije i svog linog iskustva moralo znati. Priaju da Rtanj puno zrai, nose instrumente i crtaju grafikone? Zar je neko udo da Rtanj zrai? Svako brdo, svaki vis zrai, naroito krenjaki vis kao vis krenjake Velike piramide u Gizi. I drvee zrai, naroito visoko drvee kao ....................................... (1) Petar Skok, Etimologijski rjenik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga III, JAZU, Zagreb, 1973, str. 162. 107 hrast i zato to zrai najee ga gromovi udaraju, jer se + (plus) i (minus) privlae. Zraenja Zemlje i zraenje Sunca izazivju stvaranje magle i oblaka na vrhovima planina. Sl. 101. Oblak na vrhu Rtnja. Rtanj je krenjacka visoka iljata planina i normalno je da zrai i normalno je da elektronski naboji tu stvaraju razna udesa kao to su loptaste munje. Nita tu nema neprirodno, ali danas je mnogima u modi fantazija radi zamlaivanja onih to umno ne mogu da razlukuju fantaziju od realnosti. to se tie toga da li je to prirodna ili vjetaka piramida, to svako normalan vidi: prirodna je od prirodnog kamenog materijala, vjetaka od rukom klesanog i zidanog kamena. . . . . http://1.bp.blogspot.com/-Cb-3fH_Cktk/VawYKmNK44I/AAAAAAAAJ3o/WMeWGSF3EHw/s1600/66858478650d4397a6dfc0423508474_v4_big.jpg108 SVETENIKI INOVI DVOVJERNIH KRESTJANA Sl. 102. Svetenici narodne Crkve srbskih dvovjernih krestjana (freska, Crkva Sv. Ahilija, Arilju, 13. vijek). Srednjevijekovna srbska narodna Crkva dvovjernih krestjana (krstjana) imala je svoje svetenstvo zvano strojnici. ta je stroj? Stroj je poredak, poredak po injenju radnje, poredak po inovima (vojska se i danas postrojava po veliini). Najvii in u tom crkvenom stroju bio je djed, iza djeda su gosti, iza gosta su starci. Rije djed ima svoje hipokoristike oblike did, dida, dido, deda, dedo, edo, ed. Djed je vrlo stara rije i nalazimo je u sanskritskom obliku dhida to znai pamet, um, znanje, razumijevanje. Kod drevnih Egipana djed je stub na kojem stoji nebo, nosa neba, nebeska soha. Djed je in najstarijeg mukog lana porodice i in najstarijeg u stroju duhovnika meu dvovjernim pravoslavnim krestjanima. ta znai i odakle potie rije gost? ta je gost u kui srbskog domaina? Gost je svetinja kod srbskog naroda i svi ukuani jednog doma trude se da gostu u njihovom domu ugode i dok je kod njih da mu ni dlaka s glave faliti ne smije. Marko Miljanov u djelu "Primjeri ojstva i junatva" pria o oveku koji je u svoj dom primio bjegunca koji je bjeao pred potjerom. ak i kad je saznao da mu je taj bjegunac ubio sina, i dalje je reskirao da strada sa itavom familijom, a da gosta sauva. http://2.bp.blogspot.com/-FQQWcWedSzY/VbJyCMKe8HI/AAAAAAAAJ38/GV1i25o6KRM/s1600/12-gon_37388_lg+-+Copy+(2).gif109 Veliku je ast imao gost kod srbskog domaina, ali sve te vanjske forme odnosa prema gostu nita ne kazuju zato se gostu odaje tolika ast i ta je izvorni smisao u drevnom znaenju rijei gost? Zato emo malo proetati uporednom lingvistikom da vidimo ima li u drugim jezicima ista ili slina rije sa istim ili slinim znaenjem iz kojeg bi mogao da proistie i srbski obiaj tolikog potovanja gosta. I u sanskritu postoji jedina rije oblikom i znaenjem srodna srbskom gost: sanskritsko gosthi i znai rodbinska, veza. Meutim, znamo da je obim znaenja srbskog pojma gost mnogo iri od rodbinske veze, jer je kod Srba gost i onaj ko nije u rodbinskoj vezi sa domainom i njegovim rodom, ve je gost svako ko je uao u domainovu kuu, jer postoje i zvani i nezvani gosti. Na indonezijskom otoku Bali u 18. vijeku sagraena je palata pravde nazvana Kertha Gosa. Rije Kertha znai mjesto gdje se kralj sastaje sa svojim ministrima kako bi raspravljali o pitanjima zakona i pravde, a rije gosa znai objava, najava, mjesto iz kojeg se neto objavljuje. Onaj ko ima pravo drugima neto da objavljuje moe biti samo neki starjeina i od ove rijei gosa poinjemo traenje znaenja srbske rijei gost. Korijen rijei gost je sanskritska rije go to je jedno od imena Sunca, to znai da je u rijeci gost osnovno znaenje svjetlost. Ko je drevnim ljdima objavljivao zakone i pravdu? Objavljivali su aneli koje je Bog slao ljudima da ue ljude: starobiblijski Avram je ugostio tri nezvana i nepoznata gosta (tri anela), a Lot je po cijenu asti svojih keri i po cijenu vlastitog ivota titio svoja dva nezvana i nepoznata gosta (dva anela). U onim dalekim drevnim vremenima aneli su bili starjeine ljudima, plemenima i narodima, toliko mone starjeine da su ih ljudi potovali kao bogove. Da li sluajno engleska rije ghost svojim oblikom ima veze sa srbskom rijeju gost? Englesko ghost, koje potie od srednjevijekovnog engleskog gost, gast (staroengleski gst) znai duh, dua, prikaza, bie. U jeziku dananjih Kumbra (Cumbri) u Engleskoj gos znai sluitelj, sluga, a na gaelik jeziku (jezik kota) gosda znai duh i znai svjetlosni spektar. Gaelik gost-aios znai starost, a gost-aosmhor znai star, s tim da danas i kotski lingvisti znaju da je znaenje starost, star u rijeima aios, aosmhor, dok znaenje i porijeklo rijei gost ne znaju, izgubilo se u zaboravu. Aneli su i duh i svjetlosni spektar, jer su takvi tijelom. Aneli su bili Boiji staratelji nad ljudima i sva ta znaenja svjetlosti i starateljstva bila su originalno znaenje u srbske rijei gost, ali su prestankom javljanja anela ta znaenja zaboravljena, samo je svaki gost kod Srba iz tih vremena kroz vremena ostao u asti i potovanju. Kad nam neko u drutvu kae Ja sam svoj goso, ta to znai? Da li je goso skraeno od gospodin i da li smisao sintagme svoj goso znai biti svoj gospodin? 110 Biti svoj gospodin!? Biti gospodin je radi drugih, a ne radi sebe, dakle nije to, nego znai ja sam slobodan od neijeg starjeinstva nada mnom, ja sam svoj starjeina, svoj goso. To znai da je oblik goso nastao od oblika gost (gost > goso). Poto goso znai starjeina, a nastalo je od rijei gost, znai da i rije gost znai starjeina. To je je in i u vojnoj hijerarhiji i gost (goso, starjeina) izdaje strojnicima zapovijesti, objave i najave. Gost je starjeina i zato je gost kod Srba ostao u asti i potovanju jo iz onih vremena kad su aneli (ghosts, en.) kao Boiji sluitelji (gos, kumbrik), i kao ljudske starjeine (gosti) davali ljudima objave o zakonu i pravdi. U srbskoj narodnoj Crkvi dvovjernih krestjana od gosta inom nii strojnici bili su starci. Sad, sudei po srbskom narodnom obiaju, tu imamo malu neloginost: kako neko (gost) moe da bude starjeina starcima, jer su starci neprikosnoveni zakon kod Srba? Evo kako: nisu oni svoj in starci dobili po svojoj starosnoj dobi, nego su po svom zaduenju bili strci, staratelji nad narodom. I sad svetenike hijerarhijske inove Crkve dvovjernih krestjana vidimo ovako: djed je in kao in danasnjeg patrijarha, gost je u rangu arhiepiskopa, a strac je bio u rangu dananjeg vladike (episkop). SRBI SU BILI I OSTALI DVOVJERCI Sl. 103. Nadgrobnik u stilu steka. 111 Sl. 104. Nadgrobnik sa motivima stecaka: zmija na bonoj strain krsta. (Poenje, optina abljak). Da su Srbi bili i ostali dvovjerci (neke Srbe grkoortodokse ne raunamo u to), svjedoe sauvani srbski narodni obiaji vezani za kalendarska vremenska zbivanja i svjedoe steci svojim motivima. Ovdje imamo nadgrobnike iz Crne Gore na groblju pored crkve u Poenju (optina abljak), gdje su neki nadgrobnici ukraeni po uzoru na steke. Na ovoj krstai je izobrana zmija. U hrianstvu je zmija simbol djavola, Sotone i nikad jedna porodica grkoortodoksnih hriana svom pokojniku ne bi na spomeniku postavili lik zmije. Pa otkud na tom krstu zmija? Zmija je tu iz prehrianske vjere, jer u prehrianskoj vjeri Srba zmija je simbol snage Sunevog vremena, tj. simbol Sunevog puta nebom. I kao to se nejako zimsko Sunce sa juga podigne ka sjevernom nebu i sve oivi, tako je ovom zmijom simbolino predstavljeno podizanje pokojnikove due od zemlje ka nebu, ka raju. . http://3.bp.blogspot.com/-DrrZ5TxK-GA/VawR00UtYeI/AAAAAAAAJ3I/JakQq9VU8es/s1600/113-d450e57e3f+-+Copy+(3).jpg112 KNEZ LAZAR RAZORITELJ DUANOVOG CARSTVA Svako ko iz umjetnikog knjievnog djela (ovdje epska narodna pjesma) gradi sebi istoriju, taj ve ivi u lanom mitu i lae sam sebi i lae svima oko sebe. A ta je bilo onda kad je knez Lazar pogazio zakletvu poloenu caru Duanu da e ostati vjeran Duanovom sinu Urou, zakonitom nasljedniku Duanovog prestola i Duanovog carstva? Lazar je pljunuo na zakletvu, a time pljunuo na asni krst i pljunuo na Boga u Kog se na koljenima sa rukom na asnom krstu zakleo i krenuo je protiv carevia Uroa kao i kralj Vukain. Je li i to Lazarevo opredjeljenje za Nebesko carstvo? Nije, ve Lazarevo opredjeljenje za zemaljsko carstvo. Je li mogue, kukavni Srbi, da je vama gaenje zakletve koju neko da zaklinjui se asnim krstom i Svemoguim Bogom u crkvi pred svetenstvom, vlastelom i narodom, da je vama to isti um, isto srce i ista volja? Jeste li vi bolesni i u mozgu i u srcu i dui? Da li ste vi, laovi i zli uitelji srbski, Boji ili ste Sotonini sluitelji? Preispitajte se kome tim svojim laima sluite veliajui izdaju gaenjem zakletve kao izdajnikovu zaslugu za Nebesko carstvo. Dokle ete, vi laovi crkveni, vi laovi politiki i vi laovi svjetskih laova, dokle ete svojim laima sluivati srbski narod? Dokle ete pljuvati na ljudsku ast i potenje, dokle ete pljuvati na ljudsko i viteko ojstvo, dokle ete pljuvati po istini, po asnom krstu i po Bogu? Ide li narod svjesno za vaim laima, spasa narodu nema i propace Srbi i bie izbrisani iz Knjige ivota i zemaljskog i nebeskog carstva i kao takav nije za aljenje. Nema Srbina da nije uo za slavno carstvo cara Duana Silnog. U svom vremenu veliki je bio i slavan car Duan, velika i uvena bijae njegova drava sa njegovim Zakonikom i velika i silna bjee opta mo Dusanovog maa i Duanovog bogatstva. Najboljim evropskim vitezovima onog doba bila je velika ast da budu primljeni u linu gardu cara Duana, jer velikom caru samo najbolji i najasniji vitezovi mogu da budu na platnom spisku. Velik je bio Duan u ondanjoj Evropi, velik ostao u ondanjoj srbskoj, evropskoj i svjetskoj istoriji i s pravom Srbi pominju cara Duana. Ali je neto nejasno u ponaanju dananjih Srba, a to je zato dananji Srbi kao najveeg svog svetitelja i patriotu slave jednog od uzronika propasti Duanovog carstva, zato veliaju i slave kneza Lazara koji se odmetnuo od Uroa, sina Duanovog i zakonitog nasljednika Duanove krune. Lazar je skupa sa Mrnjeveviima "na komate razdrobio carstvo" kao Njego ree. Duan je bio oenjen Jelenom, Lazar Milicom. Jelena i Milica su roene sestre, kerke Vratka, praunuka Nemanjinog sina Vukana. Vukain je bio krteni kum Duanovog sina Uroa. No i bez toga i Lazar i Vukain su po ondanjem obiaju svome caru pred patrijarhom i narodom poloili zakletvu na vjernost i caru i carevom zakonitom nasljedniku Urou, ali su po Duanovoj smrti prekrili svoje zakletve, 113 otkazali poslunost Urou, poniavali i u bijedi drali Uroa, da bi se 1367. godine na Kosovu Vukain sa svojom vojskom sukobio sa pristalicama Uroevim i pobijedio ih. Lazar nije htio sa svojom vojskom da pomogne Urou, ve je sve gledao sa strane, te ga je zbog toga odmah nakon bitke Nikola Altomanovi htio da ubije, ali mu je Lazar izmakao. Nakon te bitke ubrzo je Vukain ubio svoje krteno kume Uroa. Mrnjavevii su prigrabili za sebe juni i istoni dio Duanovog carstva, a Lazar sjeverni. I svi su se trudili da kao "nezakonitu" ukinu srbsku patrijariju koju je proglasio car Duan I koju je carigradski patrijarh anatemisao. Lazar je lino dao velike pare da se ta patrijarija ukine i da se srbska crkva opet stavi pod kontrolu carigradskog (grkog) patrijarha, odnosno da se prizna srbska patrijarija tek od vremena kneza Lazara. I tako je i bilo. Lazar je zbacio Duanovog patrijarha i alje crkvenu delegaciju u Carigrad koja je (parama) izmolila carigradskog patrijarha da skine anatemu i da proglasi novu srbsku patrijariju sa novim patrijarhom (Lazarovim izabranikom). Zato su Mrnjavevii i knez Lazar proglasili srbsku patrijariju Duanovog vremena nezakonitom? Zato to je patrijarh te patrijarije krunisao Duana za cara i samim tim to su patrijariju i njenog patrijarha proglasili nezakonitim, time su i Duanovo krunisanje proglasili nezakonitim, a samim tim pred njima i pred grkom crkvom ni Duanov sin Uro nije bio zakoniti nasljednik Duanovog carstva. To je i razlog zato car Duan, jedini od Nemanjia, nije proglaen za sveca. Time su Mrnjavevii i Lazar preko grke crkve svoje zakletve caru Duanu proglasili nevaeim, jer su se zakleli u (po njima) nezakonitoj crkvi i time su opravdali svoje neposluanje Urou i time opravdali unitenje Duanovog carstva. Sve dakle u saradnji sa Grcima, velikim neprijateljima Duanovim. Bila je to istorijska izdaja Boga i vjere lanim zaklinjanjem Bojim imenom, izdaja cara lanom zakletvom i izdaja Duanove Srbije razbijanjem njene cjelovitosti. I rezultate svega znamo: Vukain i Ugljea gaenje svojih zakletvi i svoju izdaju platili su glavama na Marici 1370. (1371) god., a Lazar na Kosovu 1389. godine. I sad jedno ljudsko i vjersko pitanje: zato Lazara, zakletvolomca i jednog od glavnih unititelja Duanovog carstva, danani Srbi slave kao velikog sveca i borca za Hristovu Nebesku Srbiju? Jedan obini laov, zakletvolomac, izdajnik i Boga i cara i ruitelj najvee i najslavnije srbske drave, kako je mogue da je on takav u tolikoj asti i slavi kod Srba uzdignut? ............................................ Izvor: Panta Srekovi, Rasprava o caru Urou, Glasnik srpskog uenog drutva, Knjiga 84, Beograd, 1885, str. 271-407. 114 O IMENU BEOGRADA Singidunum, staro ime Beograda. Mnogo je nagaanja o znaenju imena Singidunum, ali pravi dokaz niko ne postavlja i sve se svodi na "pretpostavlja se" i "misli se". To nikakvi dokazi nisu. Kako je postala i ta znai rije Singudunum? Rije Singidunum je sloenica od dvije rijei: Singi-dunum. Odakle i kako je postala i sta znai rije singi, odakle i kako je postala i sta znai rije dunum? Poto je dunum, druga rije u imenu Singidunum, poznata po postojeim rjenicima, evo njenog etimoloko-semantikog traga i znaenja: dun (1) je rije keltskog jezika i znai gomila, kamara, hrpa, utvrda, utvrenje, tvrava, zamak, dvor. Oblik dunum je latinizirani oblik keltske rijei dun. Keltko dun sauvano je u srbskom jeziku kao korijen rijei duni u izrazu "duni ga" to je dalo "tuni ga", tj. "udari ga". Keltsko dunt znai duvati i ovu rije imamo u srbskim rijeima duni, uduni (snaan pokret vazduha je vjetar: duni, vjetre). Dun nosi znaenje snage, a gdje je snaga, tu je utvrda, utvrenje, tvrava. I to smo rijeili. Ostaje da se bavimo rijeju singi. Singi? ija je to rije? Keltska? Nije keltska, jer je nigdje u postojeim knjigama svih grana keltskog jezika nema, a da je ikada bila, neko bi je ve zabiljeio. Pa ija je? E, to e nam otkriti korijen rijei singi, a korijen je sin-. "Sini, jarko, sa istoka Sunce", prvi je stih jedne stare srbske narodne ljubavne pjesme. ta znai imperativ sini? Znai zasvijetli, zasijaj, obasjaj, bljesni, a sve to ne moe bez izvora svjetlosti, ne moe bez vatre. Sinuti znai zasijati svjetlou. Perunova gromovita munja u trenu sine, a kad neko dobije jak udarac u glavu, sine mu pred oima. Korijen rijei singi je sin-. To je korijen i imena planine Sinaj na kojoj je Mojsije vidio sjaj vatre buna koji ne sagorijeva, planine na kojoj je Mojsije primio onih Deset Bojih zapovijesti i za svo vrijeme Mojsijevog boravka na vrhu Sinaja, vrh planine je sijao svjetlou (od korijena sin- je ime planine Sinjajevina). U jeziku Gutob ili Bodo Gadaba jeziku, tkz. Munda jezik Indije (oblast Koraput, Odisha, Visakhapatnam oblast drave Andhra Pradesh), jeziku kojim govori oko devet miliona ljudi, i danas postoji rije singi (2). I ta znai ta rije? Znai svitanje (sini), dan, svjetlost, Sunce, a izvedena je od rijei singil to znai vatra. Singi--bonga je Sunce Bog, vrhovni bog indijskog Munda plemena. Eto korijena sin- iz kojeg su nastale srbske rijei sinuti, sini i eto korijena rijei singi u imenu grada Singiduna, tj. Singidunuma: Singi je Sunce, ime vrioca radnje sinuti, sini, imenica koja je ostala u dalekom zaboravu prolosti. Evo imena Sunca u jezicima naroda centralne Indije (3): 115 Ho (Kol)...................Singi Kol (Singhbhum)......Singi Bhumij......................Singi Mundala....................Singi Gadaba......................Singi Chentsu......................Bela Khond........................Bela Singidunum! Singidun! Suneva gromila, Suneva hrpa. ta je to Suneva gromila, Suneva hrpa? To je vjetako kameno uzvienje na kojem su drevni podizali svoje oltare Suncu i tu je nekad u davnoj prolosti bio oltar Sunca, tu je bio Sunev dvor. Oko svetilita podizana je zatitna ograda, Suneva tvrava, Sunev gard i na kraju Sunev grad, da bi preko keltskog (srbskog) Belog Boga Sunca Bela (Bel, Belin, Belenus, Belenos, Belinus, Vidas, Vidasus, Beli Vid) postao Beli grad, Beograd. .... .. .. .. . .. .. (1) Neil M'Alpine, A pronouncing Gaelic Dictionary, Second edition, Edinbur-gh, 1733, pg. 114. (2) Capt. C. J. F8. S. Forbes, Comparative grammar of the languages of fur-ther India, London, 1881, pg. 138 (3) W. W. Hunter, A Comparative Dictionary of the non-Aryan Languages of India and High Asia, London, Trubner & Company, 1868, pg. 158 116 SRBI NISU JAVANOVI POTOMCI Sl. 105. Rimska pijaca robova. Javan (, gr.) je unuk Nojev, sin Jafetov, brat Gomerov, Magogov, Madajev, Tubalov, Meehov i Tirasov. Svi koji su se bavili biblijskom genealogijom naroda jednoglasni su da su Grci potomci Javanovi, odnosno potomci Javanovih sinova: "A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim." (Knjiga postanja,10,4) Elisa je najstariji Javanov sin (, gr.) i po njemu su svi Grci nazvane Heleni: grko (Hllnes) potie od grkog oblika imena (Elisa): > , . Po Knjizi Jaerovoj, jednoj od verzija hebrejskog Starog Zavjeta, prvo stanite Javanovih sinova bila je zemlja Mikdonia, to ne moe biti nita drugo do prvobitna priobalna Makedonija sa ostrvima Jonskog (Javanskog) mora ( , gr.). Knjiga Jaerova takoe kae: "I sinovi Eliini su Almanim, a oni su takoer otili i sami gradove izgradili; to su gradovi smjeteni izmeu planina Jobu i Shibathmo; i od njih bili su ljudi Lumbardi koji ive nasuprot planinama Jobu i Shibathmo, i oni osvojili zemlju Italia i ostali ondje do dananjega dana." (Book of Jasher,10,15) http://1.bp.blogspot.com/-A1Zky09VNw0/Vbjc379NOYI/AAAAAAAAJ7A/LP670IoHQM4/s1600/men-bid-on-women-at-a-slave-market-hm-herget.jpg117 Potomci Javanovog sina Tarsisa (, gr.) su Grci sa Kipra. U vrijeme Rimljana Tarsus je provincija na Kipru sa istoimenim glavnim gradom. Kao i ostali Grci i oni su bili poznati trgovci i brodovim stizali u ondanje najpoznatije trgovake centre. Kad je Bog slao proroka Jonu da prorokuje u Ninevi, Jona je htio da pobjegne brodom meu mnogoboce u Tarsis (Kipar): "A Jona usta da bei u Tarsis od Gospoda, i siav u Jopu nae lau koja iae u Tarsis i plativ vozarinu ue u nju da otide s njima u Tarsis od Gospoda.." (Jona,1, 3) Oito je da Tarsis (, gr.) nije daleko od palestinske Jope i da se u Tarsis putuje samo brodom. Potomci Javanovog sina Kitima (, gr.) naselie se u oblasti Romim pored rijeke Tibra: "I sinovi Chittim su Romim koji ive u dolini Canopia pored rijeke Tibreu." (Book of Jasher,10,16) Istorijski je poznato da je 8. vijek stare ere vrijeme osnivanja Rima, a samo stotinjak godina ranije Grci su poznati kao istorijski narod, to znai da su potomci Javanovog sina Kitima osnivai Rima. Da je to tano svjedoi religija Rimljana u kojoj su svi bogovi iz grkog panteona. U Septuaginit Bibliji ime jednog od Javanovih sinova je Rodanim (, gr.). Tako je zapisano i u Mazora Bibliji (1.Dnevnika, 1,7). Zbog slinosti drevnih hebrejskih slova D i R prevodioci su grijesili i slovo R prevodili kao D, te ime Rodanim postaje Dodanim. U Knjizi Jaerovoj je Dudonim. Potomci Dudonima (Rodanima) su juno od Rodopskih planina (Septuaginta ih naziva Rodijani (, gr.): "I sinovi Dudonim su oni koji ive u gradovima na moru Gihon, u zemlji Bordna." (Knjiga Jaerova,10,17) Rije Gihon je od grkog (gaia) to znai zemlja. Egejsko more ( ) znai Zemljino more. Rije Bordna oznaava tamnocrvenu boju zemlje (sanskritsko bradhna i srbsko borda). Znaenje tamnocrvene boje je u imenu Rodopa, tj. Rodopskih planina (. gr.). Trako rodop znai kao i srbsko rudast, tj. tamnocrven. Rua je crvena i na na grkom je rodo () . Dakle Srbi nikako nisu i ne mogu biti Javanovi (Jovanovi) potomci kako neki tvrde. Da su Grci Javanovci, a Srbi potomci Togarmini, svjedoi karakter Javanovih potomaka i karakter Togarminih potomaka kazanog u Jezekiljevom prorotvu kad se govori o fenianskom gradu Tiru: 118 Tarsis trgovae s tobom mnogim svakojakim blagom; sa srebrom, s gvoem, s kositerom i s olovom dolaahu na sajmove tvoje. Javan, Tuval i Meseh behu tvoji trgovci; s duama ljudskim i sudima bronzanim dolaahu na sajmove tvoje. A koji su od doma Togarminog, s konjima i konjicima i mazgama dolaahu na sajmove tvoje. (Jezekilj,27,12-14) Na pijaci u Tiru Javanovci su prodavali sve, pa ak i due ljudske (ljude raznih uzrasta), a potomci Togarmini nisu to inili, ve su prodavali obinu robu dotjeranu na konjima i mazgama. Sl. 106. Lana "Javanija". Ovdje je karta iz knjige. J. Deretia " Antika Srbija, Novi Sad, 2000, str. 21). I kao to vidimo Balkan je Javanija, originalna zemlja Javanovih sinova. Javan je jedan od sedmorice Jafetovih sinova. Tako pie u pomenutoj knjizi: " , , . , ." Po Deretiu Srbi nemaju svoju zemlju od poetka, ve su u samom poetku razbacani po drugim narodima. A ija je Javanija (Jovanija), iji se najstarije kulture sa ovog podruja koje Jovan Dereti pripisuje Jovancima, tj. Javanovcima? Da zavirimo u Bibliju ta ona kae: 119 "Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras. A sinovi Gomerovi: Ashenas i Rifat i Togarma. A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim. Od njih se razdelie ostrva narodna na zemljama svojim, svako po jeziku svom i po porodicama svojim, u narodima svojim." (Knjiga stvaranja,10,2-5) A sad citat iz Deretieve knjige (str.21): " : , , , , , , , , . : , . : , , . : ' , , , .' ' ' ." Tako Dereti "ostrva narodna" pripisuje samo Javanovcima mada u Bibliji (Knjiga stvaranja,10,5) znaenje 5. stiha obuhvata i sinove Gomerove i sinove Javanove i sve potomke svih sinova Jafetovih ije se potomstvo u Septuaginti i Mazori Biblijama ne spominje, ali se se spominje u Knjizi Jaerovoj, koja je takoe jedna od hebrejskih varijanti Biblije Starog Zavjeta. Ko su Javanovci, potomci Jafetovog sina Javana, to znaju svi bibliolozi i svi su u tome jednoglasni: Javanovci su Grci. Evo ta kae "Knjiga Jaerova o Javanovcima i njihovom prvom stanitu: "I djeca Javanova su Javanim koji se naselie u zemlju Makdonija". (Knjiga Jaerova,10,13) Zemlja Makdonija ta je Makedonija odakle su se uz obale mora rairili Grci po svim svojim antikim primorskim kolonijama. Od imena Javan (Jovan) izvedeno je ime Jonskog mora: grko "o" ita se isto kao u grkoj rijei ",iota, jota", te je "o" u stvari "Jovio" po Javanu: Jovanovo (Javanovo) more! Rimljani su grkog Zevsa zvali Jove. Da su biblijski praoci zbog svoje ivotne sile i dugovjenosti od njihovih potomaka smatrani bogovima divovima ili titanima, to I Dereti pria (str. 23) kad kae da su neki Jafeta smatrali Posejdonom "jer su njegovi potomci naselili ostrva" ali nije htio da kae koji titan je Jovan (Javan) bio. Da, naselili su Javanovi potomci ostrva od ostrva u Jonskom moru do ostrva oko Jave i ostrva oko Japana. Deretieva Javanija iri Javanovce (Grke) sa obje strane rijeke Save i Dunava, dakle i preko cijelog Balkana, Panonije i Podunavlja, to po Deretiu znai sve stare kulture sa ovih podruja javanske (grke), a ne srbske. udan neki uitelj mnogih dananjih Srba i vrlo udni njegovi srpski aci i fanovi. Jasno da jasnije biti ne moe: Srbi nisu Javanovi potomci! 120 PELAKI BOG DOMATROS Sl. 107. Monogram pelaskog boga Domatrosa (Dodona) i Atar (Atro) zoroastranski bog vatre. DOM-ATROS = DOM VATRE. BOG DODOL, DODOLA I DODOLSKE PJESME Najstarije srbske obredne pjesme su dodolske pjesme. Uz odreeni scenski ritual dodolske pjesme pjevaju se za vreme ljetnje sue. Cilj im je da umilostive Boga da pusti kiu. U svom Rjeniku Vuk Karadi pie: "Nekoliko djevojaka, kad je sua, idu po selu od kue do kue, te pjevaju i slute da udari kia. Jedna se djevojka svue do koulje sa svijem, pa se onako gola uvee i obloi razlinom travom i cvijeem tako, da se nigdje ne vidi ni malo, i to se zove dodola (nainila se kao dodola - reku djevojci, ili eni, koja se mnogo nakitila po glavi): pa onda zau od kue do kue. Kad dou pred kuu, onda dodola igra sama, a one druge djevojke stanu u red i pjevaju razline pjesme; potom domaica ili drugo kakvo eljade uzme pun kotao ili kabao vode, te izlije na dodolu, a ona jednako igra i okree se. U dodolskijem se pjesmama na kraju uza svaku vrstu: oj dodole, dodole!" Mi idemo preko sela, oj dodo le! moj boole! a oblaci preko neba, oj dodo le! moj boole! Iz oblaka prsten pade, 121 oj dodo le! moj boole! ujagmi ga kolovoa, oj dodo le! moj boole! Pogledajmo refren: oj dodo le, moj boole. Kad se izgubi znanje o znaenju neke rijei, onda se i rije pogreno zapisuje, jer vidimo da se narodni pjeva u molitvenom obraanju oj dodo le, moj boole obraaBogu snishodljivo mu tepajui rijeju Boole. Poto je Boole hipokoristika imena Bog, onda je tom Bogu ime Dodol i pravilni zapis je ovako: Mi idemo preko sela, oj Dodole, moj Boole! a oblaci preko neba, oj Dodole, moj Boole! Iz oblaka prsten pade, oj Dodole! moj Boole! Ujagmi ga kolovoa, oj Dodole! moj Boole! Bogu je ime Dodol! Pogledajmo sljedeu pjesmu: Molimo se Vinjem Bogu Oj dodo, oj dodole Da udari rosna kia Oj dodo, oj dodole Da porosi naa polja Oj dodo, oj doodle I enicu ozimicu Oj dodo, oj doodle I dva pera kukuruza Oj dodo, oj dodole. (Zapisano 1976. godine, selo Boljare, Vlasotince. Kaziva Olga Miloevi. Zabiljeili: Ljiljana Miloevi, uenica i nastavnik Miroslav Mladenovi) 122 Prepiimo i ovu pjesmu po pravilnom izgovoru narodnog pjevaa: Molimo se Vinjem Bogu Oj Dodo, oj Dodole! Da udari rosna kia Oj Dodo, oj Dodole! Da porosi naa polja Oj Dodo, oj Dodole! I enicu ozimicu Oj Dodo, oj Dodole! I dva pera kukuruza Oj Dodo, oj Dodole! I ovdje narodni pjeva tepa svom Bogu Dodolu zovui ga Dodo. Ko je Bog Dodol (Dodo)? Drevni Pelasti imali su boanstvo sa imenom Dodona, to je po profesoru Radivoju Peiu isto kao i pelaki Domatros, isto kao i slovenski Dabog (Dajbog): I upravo sarmatskim pismom nastao je monogram pelakog boanstva Domatros koji od Pelasta preuzimaju i Kriani pre XVIII pre Hrista. Milan Budimir nas izvetava da glavno muko boanstvo ima arhaian kult u epirskom naselju Dodoni sa osobenim svetenicima i kaluerima negrkog porekla. Doputena je veza starobalkanskog, dogrkog, to e rei Pelakog htonskog boanstva Do-dona, Do-matros, odnosno Dios sa Dabog i to s toga sto sporedni oblik za Dabog glasi Da-bog. (R. Pei, Optuujem utanje, Pei i sinovi, Beograd, 2001, str. 41) I kakve veze ima pelasko muko boanstvo Dodona (Domatros) i slovenski Dabog sa bogom Dodolom (Dodom)? Ima, ima veze, samo polako! Pogledamo li rije Dodol, u njoj odmah uoavamo srbsku rije do za koju danas tvrde da je prijedlog koji uvijek oznaava kretanje od jednog do drugog mjesta. Danas to jeste prijedlog, ali nekad davno u starini to je bila jednoslona imenica do u znaenju linija, pravac, razmak, mjera, vrijeme i tu rije i danas imamo u rijei dob, doba. Nalazimo je i u sanskritskom dolaa to znai ritam, zamah, mah, osciliranje. Zar Sunce nema svoj ustaljeni ritam izlaska, kretanja i zalaska? Zar to nije svakodnevno osciliranje Sunca? Uzmimo sanskritsko bhaa (svjetlo) i dodajmo ispred srbskog do: do-bha >doba. I eto linije, eto mjere vremena trajanja svjetlosti (dana) od izlaska do zalaska Sunca, od istoka do zapada: do-ba> doba. Dakle u rijei Dodol rije do znai razmak, trajanje, vrijeme. Velani su Kimbri, a Kimbri su samo jedno od drevnih imena Srba. U jeziku engleskih Velana Kimbra (Cymrieg language) i danas postoji rije dodol. Velko dodol sastoji se od dvije proste rijei: do-dol. I ta dodol znai? Znai postavljen, namjeten, centriran. Velko dodi znai staviti, postaviti, namjestiti, dati, a velko dodiad je postavljanje, davanje, darivanje. I u svim navedenim velkim rijeima 123 rije do je nosilac potvrdnog znaenja: da (jest), a rije dol znai kriva linija, krivulja, a to isto znai i srbsko dol (Srbi penis nazivaju krivak). I evo na crteu grafike predstave znaenja imena Dodol ili Dodo: Sl. 108. Dodol (Dodo) je ime Boga Sunca: Sunceva putanja nebom je krivulja. Bog Dodol (Boole Dodo) je Sunce, Bog Sunca, Vinji Bog, kasnije Perun i Dabog), a djevojka ogrnuta travom i cvijeem je Dodola (Zemlja). Tako je dodolskim ritualom simbolino-scenski predstavljena veza ljudi sa Bogom Ocem Suncem i Majkom Zemljom, a od Boga Dodole traena kia ovdje je potreba Majke Zemlje da od Sunca Oca bude kiom kao nebeskom spermom oploena da bi ljudima rodila ljetinu. Tako od pelaskog boanstva Dodone (Domatrosa), pa preko srbskih dodolskih pjesama i imena boga Dodole dolazimo do velanske rijei dodol sa jasnim dokazom da su i Srbi i Velani Kimbri porijeklom i od Pelasta kao potomaka Jafetovog sina Gomera po kome su i ime dobili: Gimiri, Khumri, Cimerijani, Cimeri, Kimmeri, Kimbri, Simbri, Zimri, Sirbi... ............................. 124 IME IMBROS Rije ime ta znai? Potom ree Bog: Da nainimo oveka po svom obliju, kao to smo mi, koji e biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih ivotinja to se miu po zemlji. I stvori Bog oveka po obliju svom, po obliju Bojem stvori ga; muko i ensko stvori ih (Knjiga stvaranja,1, 26-27) ovjek je stvoren po liku Boijem, to znai da je ovjek slika Boija. Engleska rije image znai slika, lik, a kau da je porijeklo te rijei je u starofrancuskom image, od latinskog imago. Dakle je stvoreni ovjek kopija, imitacija Boga. U rijei ime korijen je im-, a taj korijen je i u rijeima image, imago, imitacija. Da li korijen im- ima veze sa Bogom, tj. sa imenom Boga? Korijen im- nalazimo i u srbskim rijeima: ima, imanje, imaan, zamaan, itd. Onaj koji ma imanje je bogat, a sanskrtsko bhaga znai milostivi gospodar, sunce, bogatstvo, napredak, ponos, ljepota, milost, dobra nada. Po ovome vidimo da srbska rije Bog ima sva znaenja sanskritske rijei bhaga, te tako vidimo da je sve to povezano i sa rijeima ima, imanje, imaan, zamaan, jer su bogatstvo i imanje rijei istog znaenja. Korijen im- je i u rijei simbol: s-im-bol, a simbol je slika koja na neto upuuje, simbol je znak neega: s-im-bol. Latinski bulla je peat, amajlija, znak; italijanski bollo je peat, kod Srba je to bula (peatni document). Simbol je originalnog, pravog lika znak, peat: s-im-bol je s-likom-peat. Kad se novoroenom djetetu daje ime, daje se po nekom znaku, tj. po nekom simbolu zemaljskog ili nebeskog svijeta i dijete kao lik cijeli ljudski ivot nosi taj simbol kao svoj znak. Odakle potie, gdje je izvorite rijei ime i njenom korijenu im-? Pogledajmo ovo: traki bog Sunca je Imbros, Imbrasos (neki istoriari izjednaavaju ga sa Hermesom, glasnikom bogova). Ime ovog boga sastoji se od dvije rijei: im-bros, im-brasos. Im- je korijen rijei image, a image je slika. Srbsko bro je od pelazgo-trakog bros (brasos). Preko Kelta Engezi imaju rije brooch (bro), ali pojma nemaju (ili nee da imaju) odakle rije potie. Srbsko obraz je izvedeno od o-bras (svijetal obraz). Englezi bronzu zovu brass, a u starovedskom brasa je vatra. Sanskritsko bhraz znai sjaj. Tako dolazimo do zakljuka da ime Imbros (Im-bros) znai lik vatre, lik sjaja, a poto su i vatra i sjaj odlike Sunca, Imbros znai lik Sunca. Keltima drevne Britanije bog Otac Sunce zvao se Ambres, Ambisagrus. Od trakog Imbros (Imbrasus) do keltskog Ambres (Ambisagrus) u jeziku nije dalek put. 125 Keltsko amail, amair, aman znai koji vidi, dok keltsko amais znai znak. Amajlija je znak, lik boga ili lik, slika boanstava. Znai da je na mjestu korijena im-, kod zapadnih Kelta korijen am-. Kod Egipana Amon je bog Sunca: Am-on. Egipatsko on znai svjetlost, sunce. U Egiptu je bio grad On. Grci su ga zvali Heliopolis, a Hebreji Beth-Shemesh (grad Sunca). Egipatsko Am- jednako je keltskom Am- i jednako je pelazgo-trakom Im- to znai lik, slika. Pelazgi su prije helenizacije ivjeli i na ostrvima Lemnos i Imbros, a kasnije su prozvani Samotraani. To znai da su se na ovom terenu Pelazgi izmijeali sa Traanima i asimilirali se u Traane. Poto tragove znaenje imena njihovog boga Imbrosa i imena ostrva Imbros nalazimo u korijenu dananjih srbskih rijei (ime, imanje, imaan, zamaan, obraz...), dakle su dananji Srbi porijeklom i od Traani i od Pelazgi . Pelako-traki bog Imbros jedan je od pelakih bogova tkz. Kabira (Kabeiroi, ). Semiti su ih zvali cabiri, to znai moni, jaki. Kabiri ili Kaberoi su Gameiri, Gomeriti, Gimiri ili srbskim jezikom reeno: Sabiri ili Saberoi, drevni preci ondanjih Pelazga koji su u kultu predaka kroz vremena izjednaeni sa bogovima: "...Budimir je u opsenoj analizi identifikovao opteslov. simbe(e)rosa imenom dogrkog veziste Hermesa Imbros (od starijeg Simbros) i keramikim terminima simblos, (s)ipya, gambrion, lat. simpuvium, Simbruvium itd." (Ljubomir Kljaki, Protokulturni arealizam, Milan Budimir i problem protoslovenskih protoindoevropljana, Catena Mundi, Knjiga druga, Beograd, 2014, str. 841) Rijei ime sa korijenom im- znai lik, slika, znak, simbol, peat originala, a ime Imbros je od starijeg Simbros. I to je dokaz da su Srbi od Gomera: Gimiri, Cimeri, Cimbri, Kimbri, Sabiri, Saberoi... kasnije Sebri, tj. Srbi. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .............................. 126 SRBI U BIBLIJI Sl. 109. Cimbri sa ubarama (Nimrud bas-relief, 9-8 century BC). Prorok Jeremija je prorokovao oko 626. godine stare ere. U njegovoj knjizi pie: And all the kings of Zimri, and all the kings of Elam, and all the kings of the Medes, (Bible, King James version, Jeremiah,25,25) Da vidimo kako je to prevedeno u srbskim prevodima: Svi kraljevi od Zimrija, svi kraljevi od Elama, svi kraljevi od Medije; (Prevod: Ivan ari) sve kraljeve Zimrija, sve kraljeve Elama i sve kraljeve Medije; (Jeruzalemska Biblija) svim kraljevima Zimrija, svim kraljevima Elama, svim kraljevima Medeje; (Prevod: Tomislav Dretar) I sve careve Zimrijske, i sve careve Elamske, i sve careve Midske, (Prevod: Danii-Karadi) Ovi Zimri ive uz Elamite i Mede (u prevodu Danii-Karadi, ne sluajno, pogreno stoji Midi, jer Medi i Midi nisu isti narod, niti su bili na istom podruju). 127 Sl. 110. U vrijeme Sargona II (vladao Asirijom od 722 705. god. st. e) i Eshadrona (vladao od 681 669. god. st. ere) markirani dio Zagros-planina najvjerovatnije je bio stanite Zimra. Sl. 111. Markirani dio na karti je Kuban - Kubusna (Khubusna). ta piu drugi izvori o Zimrima? http://4.bp.blogspot.com/-yY8lCNemVKM/VcfG8pKoZDI/AAAAAAAAKAM/9D65ii9y4yo/s1600/i-025-big.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-HPDlicxxysc/VcfKaVIMZLI/AAAAAAAAKAY/l-ru6ntPfv0/s1600/molotschna+to+kuban.jpg128 a)Esarhaddon took twenty-one of their cities, carried of their spoil, and placed the yoke of their empire heavily upon them. Somewhere in the same region he met Tiuspa, the roving warrior of the Cimmerians or Zimri, whose own contry was remote in the province of Khubusna, and destroyed him and all his army with the sword (The Hittites, Their Inscriptions and Their History, by John Campbel, M.A., LL.D. Volume 2, London, 1891, pg. 249) Asarhadon uze dvadeset i jedan njihov grad nosei svoj plijen i stavi teki jaram svog carstva na njih. Negdje u istoj regiji susretne Tijuspu, nasilnog ratnika Cimerijana ili Zimra, ija je udaljena zemlja u provinciji Kubusna, i njega i svu njegovu armiju uniti maem. Kubusna (Khubusna) je stari naziv Kubana istono od Krima. Tu su ivjeli Cimeri prije no to su ih Skiti potisli i istjerali. b) ZimriA difficult name od a nation God judgedoften taken as a copying change from the Hebrew for Cimmerians (Holman QuickSource Bible Dictionary, by the International Bible Society, 1984, ISBN 978-0-8054-9446-4) Zimri problematino ime naroda u Boijem sudu (Jer.25:25) esto uzimano kao od Hebreja drugo ime za Cimerijane. c) In the worlds early history, an old race was known as Gomr, Cumr, Cimmerii, Cumbri, and Kymbry. The Khorsabad inscrinptions, which have a Scythic element among other old people refer to Cymry, or Tsrimri, a name it is supposed, which designated nomadic tribes without reference to any race or nationality, and which, by their wandering habits as Cumry or Tsrimiri, where distinguished from the settled peasantry of the country. Where the Zimri, whom Jeremiah (xxv. 25) associated with the Elamites and Medes, portion of this people? The Cymri of Britain where thought by Sir A. Alison to have been a branch of the Kimmerians of whom Herodotus wrote (Britain and the Gael: or Notice of old and successive races, by William Beall, Second edition, London, 1860, pg. 26) U najranijoj istoriji svijeta jedna stara rasa poznata je kao Gomir, Cumr, Cimmeri, Cumbri i Kumbri. Khorsabad zapis, koji ima skitske elemente, pored ostalih starih naroda izvjetava i o Kumrima ili Zrimirima, a to ime je prepostavka, oznaava nomadska plemena bez identifikovane rase ili nacionalnosti, koji po njihovim lutajuim navikama su Kumri ili Zrimiri, koji su izdvojeni od naseljenih seljaka u zemlji. d) The primary operational area used by the Cimmerians, and so their proper home at the time of Sargon II and Esarhaddon, was obviously the Zagros, including Media. (Who were the Cimmerians, and where did they come from? Sargon II, the 129 Cimmerians, and Rusa I, by Anne Katrine Gade Kristensen, Copenhagen 1988, pg. 103) Glavno operativno podruje koriteno od Kimerijana i njihov glavni dom u vrijeme Sargona II i Esarhadona oigledno je bio Zagros, ukljujui Mediju. e) It is evident, therefore, that the country north of the Black Sea was the place of the Cimmerians, the people of Gomer, and the Crimea still bears testemony of the fact: Gomer, Gomerin, Gimiri, Cimmerii, Crimea. (Alonzo T. Jones, Empires of the Bible, New York, 1897, reprinted 2004, ISBN 1-57258-288-X, pg. 8) Evidentno je, dakle, da je zemlja sjeverno od Crnog mora bila mjesto Cimerijana, naroda Gomera, i Krim jo uvijek sadri svjedoanstvo tog dokaza: Gomer, Gomerin, Gimiri, Kimeri, Krim. f) Cyrus created a Persian empire Aryan in character, but in wich there are not a single Aryan province. Its name was derived from the Pereshites, Parsi, or Parisii, branch of the Celtic Zimri or Cymri, (The Hittites, Their Inscriptions and Their History, by John Campbel, M.A., LL.D. Volume 2, London, 1891, pg. 304) Kir je stvorio Persijsko carstvo, arijsko po karakteru, ali u kojem nema ni jedne arijske provincije. To ime izvedeno je od Peresiti. Parsi, ili Parisi, grana Kelta Zimra ili Kimra. Keltko pleme Parisi osnivai su Pariza. To je isto pleme koje je osnovalo Pariz. U ovom postupku analize vaan deo predstavlja i utvrivanje odnosa Aristofanovih Kimberoi prema slovenskom simb(e)ru u kome se skriva potonji sebar. U obliku Kimmerioi ovaj etinom je poznat autoru Odiseje. (Ljubomir Kljaki, Protokulturni arealizam, Milan Budimir i problem protoslovenskih protoindoevropljana, Catena Mundi, Knjiga II, priredio Predrag R. Dragi Kijuk, drugo izdanje, Beograd, 2014, str, 841) Budimir je naroito isticao oblast metalurgije, vojne i grnarske industrije vezane za ime Kimera i Sigina, to jest Simbera, Sembera, Sebara ili Srbalja, kao i plovilaka ili brodarska umea vezana za ime Neura ili Naura brodotea, takoe srpsko-slovenskog plemena, kojima treba pridruiti arhitekturu u ksilotektonici kod afarikovih Budina i pismenost Peievih i Vasievih Vinanaca (Sigina-Kimera-Sembera). (Aleksandar M. Petrovi, Kratka arheografija Srba, Novi Sad, 1997) U Rumuniji, istono od Temivara, i danas postoji grad Simeria (Zimerija < Zimri, Zimeri, Cimeri, Simeri, Simbri, Sibri, Srbi). Dakle se i Srbi Zimri pominju u Bibliji. .. 130 JAPODI Sl. 112. Japodi su ivjeli od slovenaskih Ali, obale Kvarnerskog zaliva do podruja oko rijeke Une. Japodi( (Iapodi, Japydes, . gr.) bili su ratoborno pleme Balkana. Od starih vremena naseljavali oblast od slovenakih Alpi prema jugoistoku do Istre, te obalnim dijelom Kvarnerskog zaliva (nekadanja oblast Vlaha Morlaka), pa sjeverno http://4.bp.blogspot.com/-w7B74E27qxA/VcAXFqscrzI/AAAAAAAAJ9Y/u_BV5XKpRb0/s1600/mapa_iliria.jpg131 od Velebita oko rijeka Kupe, Une, rijeke Save i grada Siska (Segestica). Glavni grad Japoda bio je Metulum. Japodi su se tetovirali kao i ostala plemena Ilirije i Trakije. Sl. 113. Japodi (Nacionalni parka Una, selo Ripa, Biha). Japodi su najstarije stablo plemena Ilirije. Rimljani po...inju da oh napadaju oko 171. god. st. ere, a prvi put su pokoreni od Rimljana 129.g. st. ere. Zbacuju rimsku vlast ustankom 78-76. g. st. ere. Iimperator Oktavijan Avgust konano ih pokorava 34. g. st. ere. Otkud ime Japod, Japodi (. gr.)? Japodi su dobili ime po svom pretku Jafetu (yapet", heb.). Hebrejsko japet (yapa) znai proirenje, uveanje, mada ima i tvrdnji da znai svijetal, plavokos, lijep. Koje znaenje je pravo i kako ga nai? Sanskritsko praja znai narod (Srbi u Bosni i danas kazu raja za skup svojih prijatelja i poznanika). Sanskritsko pita znai otac. Da li je ime Jafet skraeni oblik od Prajapita: Japita? Sanskritsko ja moe da znai roeni, pobjednik, rastui, rasa, pleme, rod. Sva ova znaenja imaju veze sa ocem i ocem naroda. Pogledajmo i ovaj primjer: m (hrv.-kajk.; prema Vuku ide u varoki jezik) sinonim: tata, aa, otac. (P. Skok, Etimologijski rjenik hrvatskoga i srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971) http://4.bp.blogspot.com/-e656SdfjIA8/VcAaFyOn6pI/AAAAAAAAJ9k/f_L6trttga4/s1600/Japodi.jpg132 Jafet, Japet, Japa, Japodi, Japodiia! To je vrlo blisko sanskritskom jaspatya sa znaenjem "drava oevog roda, oeva oblast, dok jaspati znai glava familije, glava porodice". Sl. 114. Japodi (Nacionalni parka Una, selo Ripa, Biha). Svi navedeni primjeri upuuju na Jafeta, Japeta, Japu kao oca mnogih rastuih naroda. Poto Japodi nose ime po svom ocu Japi, Japetu, Jafetu oni su najstarije stablo mnogih naroda Jeftovaca. Japodi su imali boga Vidasa (Vidasus, lat.) i boginju Danu (Thana, lat.) i to svjedoi keltsku pripadnost ovog plemena, mada zvanini istoriari tvrde da su oni smjesa Kelto-Ilira. Tako govore jer po svaku cijenu u zvaninoj istoriji treba odrati la da su po cijeloj Iliriji (Balkanu) bili prisutn Iliri kao posebni narod. Oruje i titovi Japoda su keltskog tipa. Da je Vidas kasniji srbski bog Sunca Beli Vid, Sveti Vid ili Svetovid, u to nema sumnje, a ko je Dana (Thana) svakom Srbinu je jasno: to je srbsko ime zvijezde Danice. Drei se grke rijei za Vlahe "Morovlasi" (, gr.) potomci Japoda su kasnije nazvani Morlacima, Morovlasima, Crnim Vlasima. Bili su to romanizirani Kelti Balkana. Govorei o Morlacima Alberto Fortis u svom djelu Put po Dalmaciji tvrdi da su u drevna vremena Morlaci bili rasprostranjeni od Jadranskog do Sjevernog ledenog mora. Jezik Japoda, iako slaviziran, izgubio se tek u vremenu oko Prvog svjetskog rata. Japodi su takoe ostavili tragove svog bitisanja kroz elemente svoje nonje u narodnoj nonji Liana i Krajinika. http://4.bp.blogspot.com/-oJCOX9hbHQ4/VcAaYEfrwPI/AAAAAAAAJ9s/D1ExqkCm1WA/s1600/protected_anitadesign5383951Japodskikonjanik.jpg133 KELTSKI VOTIVNI RELJEF Sl. 115. Keltski votivni reljef iz itarjeva (Arheoloki muzej u Zagrebu). udni su arheolozi, udni kao vjerski fanatici, jer kao takvi od svojih dogmata nikad, ili skoro nikad svoj um ne smiju odvojiti i svojim umom na osnovu dokaza ne smiju govoriti. Ponekad je tome i nedostakak opteg znanja arheologa, nedostatak znanja iz nauka koje oni u svojim kolama ne izuavaju, a to su opta lingvistika i simbologija. Jedan od primjera uskog i skuenog jednosmjernog znanja arheologa je tumaenje ovog reljefnog prikaza boanstva panonsko-balkanskih Kelta rimskog perioda. Pretpostavljaju da je ovdje prikazana grka boginja Nemeza (Nemesis). I na osnovu ega arheolozi to pretpostavljaju? Pretpostavljaju na osnovu samo tri slova jedne skraeno napisane rijei: NEM (Nemesis). Tano je da je u grkoj mitologiji bila boginja Nemesis, tano je da su i Rimljani imali bozanstvo Paks Nemesis (Pax Nemesis), ali ako vjerujemo onome to na ovom reljefu vidimo, oigledno je da ovdje nije prikazana enska osoba, jer nema enske grudi (nema dojke), niti je obuena u ensku haljinu. Znai da to nije ensko, nego muko boanstvo. To je bog ratnik sa ratnikim titom i simbolima koji opisuju njegove boanske osobine: baklja, pero, trozubac, kolo, zmija, grifon. http://1.bp.blogspot.com/-v4wFG3KFYaQ/Vb-TuV6X_YI/AAAAAAAAJ8Q/xEIK6CIg04w/s1600/ANDAUTONIJA-%C5%A0%C4%87itarjevo-II-a-002.jpg134 tit pokazuje da se radi o boanstvu rata. Na titu je romboidni znak to je simbol neba, simbol znanja, stvaranja i zivota. Dakle je bog (nebo) koji je davalac znanja i zatitnik (tit) znanja, stvaranja i ivota. To je sve ispriano titom i simbolom na titu. Ispod tita je kolo vremena sa est paoca: krug kola oko paoca je nebo, a est paoca je stvaralaka ema cvijeta drveta ivota, to znai da je ovim kolom oznaen bog koji u vremenu stvara i odrava ivot, a znamo da ivot na zemlji ovisi od Sunca, dakle se radi o solarnom bogu, o bogu Sunca (Taranis, keltski bog groma, takoe je prikazivan je sa ovim kolom). Iza tita je baklja kao simbol svjetlosti i prosvjetljenja. Svjetlost je Sunce, a prosvjetljenje je vid. Vid je znanje, jer svo znanje o spoljnom svijetu dobijamo kroz svjetlost, te razlikujemo bezbijedni pravac od pravca provalije. Dakle baklja je simbol boga svjetlosti, boga vida i znanja (prosvjetljenja). Pero je simbol umno-duhovnog uzdizanja u vie sfere. Perom se pie znanje. Drevni ratnici su svoje kacige ukraavali perima, pridajui time sebi boanske atribute ratnika Sunca. Druidi su svoje haljine ukraavali perima, a to su inili i vraevi. Kao simbol Sunca i neba orao je i nebeska i zemaljska ptica, dakle je pero simbolina veza izmeu zemaljskog i nebeskog. Sl. 116. Keltski bog Esus (Esho) sa trozupcem. Trozubac je boije trojstvo, to znai da je na ovom reljefu jedan od tri keltska boga koji ine keltsko Sveto Trojstvo: Teutates (Lug), Esus i Taranis. Na keltskom novcu je Esus prikazan sa trozupcem, dakle je i ovaj bog na reljefu istog ranga kao i Esus: lan je keltskog Trojstva. Zmija u lijevoj ruci je simbol vremena (slika 104). Ispod zmije je grifon. Grko , gryphon, ili , grpn (gryphus, lat.) znai savijen. Akadsko je karbu znai krilato stvorenje, a slian oblik i znaenje ima i hebrejsko http://3.bp.blogspot.com/-EwKxz938y1E/Vb-cBhJ0rdI/AAAAAAAAJ8g/9gAGprZp7fo/s1600/lt9474.jpg135 kerv, te neki znaenje rijei grifon vide u hebrejskoj rijei cherub, to ,je heruvim, "svjetlosni andjeo". ta znai grifon nai emo u sanskritu i u srbskom. Sl. 117. Sunce sa sjajnim plamteim zracima kao sa svjetlosnom grivom, tj. ogrlicom. Sanskritsko grhnoti, grh znai plamtei, sjajni, a plamtee i sjajne suneve zrake rasipaju se oko sunca. Sanskritsko "grisma" znai ljeto, a "griaveya" znai "ogrlica". Od korijena "gri-" nastale su srbske rijei griva, grivna, jer se griva konju u trku zrakasto rasipa oko vrata. Tu je i srbska rije za ukras grivna koja sja u kosi, u vijencu, oko vrata i na ruci. "Grijan" je irsko ime Sunca i tu je korijen "gri-". Keltsko "gribhean" znai "grifon" sa znaenjem "kao sunce". Iz ovoga je jasno da rije "grifon" nikako nije od grkog "grpn" to znai "savijeno", nego "grifon" znai " plamtei, svijetli kao sunce". (Gaelic Dictionary in two parts, I. Gaelic and English. - II. English and Gaelic Dictionary, London, 1825) Rije "grifon" je od sanskritskog korijena "gri-" i nalazi se u irskom imenu Sunca "Grian" i u irskoj rijei "grianach" to znai "sunan, topal", te u u srbskim rijeima "griva, grijan, grivna". Ako se pera u ptica, koja po glavi prave ubu, pruaju niz vrat, onda se i to zove griva: griva, grivina, grivaica, grivna, grivnica, grivka, grivnjaa, grivo nazivi su jarebica; griva = grivac = grinjac, gen. grinjca = grivnj (Vuk), grivan, grivanj, grima, grimi, grimlja, griva, grive, grivenja, grivinas, grivIja, grivnalj, grivno (18. v.), grivnja, grivnjak, grivo nazivi su za golubove; griva (Lika, hipokoristik) 'ovca grivasta', grivac, gen. vca pas, konj grivast. grvan m grivasta domaa ivotinja' prema grivnica 'grivasta koza', grivua kuka, http://3.bp.blogspot.com/-Tm9XOVL4FQw/Vb-ern69qqI/AAAAAAAAJ8s/hVPbiH2nF8E/s1600/Preschool-sun-theme.jpg136 grivulja ovca, grvonja vo; grivnjaa je i guska Baltike paralele jo znaajnije objanjavaju to znaenje: lot. grva delta, ue rijeke, (P. Skok, Etimologijski rjenik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971, odrednica griva) Sl. 118. Golub griva. Sve to ima sjajni znak na elu ili na vratu je grivasto, to znai da je srbsko griva, grivna povezano sa sanskritskim grhnoti, grh, a oboje su sa znaenjem sjajni, plamtei, svjetlosni povezane sa rijeju grifon (grivon). SaKod Rimljana grifon je simbol boga Sunca, Apola. Sjaj grifona simbol je vatre (Sunca), glava orla i krila simboli su neba (vazduha), a tijelo lava simbol je snage zemlje. Dakle opet trojstvo zemaljskih elemenata: vazduh, zemlja, vatra, ali i dualnost: nebo - zemlja. Dva stupa sa strana su nosai neba (slika 104) sa istom simbolikom kao i biblijski stupovi Jahin i Boaz, stupovi Solomonovoga hrama. Iznad jednog je Sunce (istok), a iznad drugog je Mjesec (zapad). Nad glavom boanstva je nebo kao polumjesec: to je simbol najvie take zenita sjevernog neba, simbol nebeske kupole iznad tla. Najviu taku u zenitu sjevernog neba Sunce dostigne na prvi dan ljeta, na dan ljetnog solsticija, u danu koji je kod prehrianskih Srba pripadao Svetom Vidu. Dakle je to keltski Vid, Vidas ili Vidasus, koji se poistovjeuje sa Esusom. A ta emo sa onom rijeju Nms, tj. Nemesis? To emo objasniti sljedeim primjerom! Meu mnogim kumirima u zatrpanim ruevinama slovenskog hrama u Retri naen je i kumir Svetovida: http://1.bp.blogspot.com/-6Yv_7miQQJI/Vb-g9HrVq5I/AAAAAAAAJ84/TqI93nWDkyg/s1600/columba-palumbus_zps06b1cd65.jpg137 , . : . ( . // . .. . - .: , "!", 2006.) Jedna od napisanih rije na pomenutom kumiru iz Retre je rije "Nemiza". Sanskritsko "naimisa" znai "trenutan, prolazan i prisutan svakog trenutka". Ko je trenutan, prolazan i prisutan svakog trenutka? To je Bog, Vinji Bog, Vidas kao Bog Srba Kelta, Svetovid kao Bog prehrianskih i dvovjernih Srba krestjana, a sve je hristijanizacijom izjednaeno sa Isusom Hristom, jer je po hrianskoj vjeri Hrist Sunce Pravde i svjetlost svijetu i kao takav lan je hrianskog Svetog Trojstva. O DRVETU ZAPISU Sl. 119. Zavjetni hrast zapis. Da bi se shvatio vjersko-duhovni znaaj drveta zapisa u srbskoj vjeri, prvi i jedini uslov je da tuma mora biti na srbski nain duhovno vjerom obdaren, a to znai vjerovati u duhovni svijet Boga i bogova, u svijet vila i vilenjaka, vjerovati u onostrane sile dobra i zla, u onostrane metafizike sile koje ovjeku pomau ili 138 odmau, koje ovjeka tite zbog ovjekovih dobrih djela, ili kanjavaju ovjeka zbog njegovih zlih djela. Prve sile, sile dobra, trae od ovjeka da kao Boija tvorevina ivi u harmoniji sa prirodom kao optom Boijom tvorevinom i sve dok se ovjek tako ponaa, ovjek je dio prirode i duom je dio nevidljivih sila dobra na onoj strani, a kad se tako ne ponaa, svrstava sebe ovjek u one sile zla i okree se protiv Boga remetei normalnu harmoniju svoje due i nanosi sebi zlo. Praktino ivotno narodno iskustvo to svjedoi i zna mnotvo takvih primjera koje narod i danas prepriava. ovjek pravi kuu i za nosee grede i krovne rogove u umi posijee hrast i vie hrastova, jer je hrast dugovjean, vrst i otporan. ovjek mora imati kuu, kua je ovjeku neophodna. ovjek mora imati i talu i ambare i ostale pratee objekte, raktilo za rad i predmete svog domainstva. Domain u umi sijee samo kad mora, jer mu uma treba, hrast mu gladne godine treba, za svinje treba. Da li je ovjek prekrio prirodne zakone ako radi ono to mora, hoe li se tom sjeom ovjek zlom okrenuti protiv Boga i sila dobra? Nee, jer je priroda izvor ovjekovog opstanka na zemlji i data je ovjeku da je radi, uva i koristi za potrebe svog ivota. To je to se hrastova po umama tie. Ali kad mjetani sela posade hrast na odabranom mjestu na kojem se starci i domaini okupljaju da pod hrastom vijeu ine raspravljajui i rjeavajui sporove mirei zavaene ili vjenaju mlade, kad domain u svom imanju posadi hrast za uspomenu roenja svog djeteta ili za uspomenu u rat otilog sina koji je negdje u tudjini poginuo i nije se kui vratio; ili posadi ovjek hrast na grobu iznad glave tragino umrlog lana svoje porodice, ili iz bilo kog drugog razloga posada hrast, takvi hrastovi su zavjeti, svetinja, zapisi vremena za priu i uspomenu i takvi hrastovi su spomenici neije ivotne sree ili ivotne tuge, spomenici nekog ugovora i dogovora, spomenici nekog dogaaja, takvi hrastovi bili su Srbima svetinja, a u svetinju se ne dira, od svetinje se grane ne lome i ne nose kui, svetinja se ne sijee. Drvo u umi je kao ito na njivi: slui ovjekovom ivotu u ovozemaljskim ovjekovim potrebama. Zavjetni drvo zapis slui duhovnom ovjekovom ivotu kao spona ovjeka sa Bogom, sa bogovima, duhovnim biima i ljudima iteljima onog svijeta, povezuje ovjeka sa moralnim zakonima i opominje ljude na djela dobra i djela zla, te tako podsjeaju ovjeka da nije itelj samo ovog, nego i privremeni sadanji i budui vjeni itelj onog svijeta. To je glavni i jedini razlog zato oni koji ne vjeruju u Boga po srbskoj narodnoj vjeri ne mogu da shvate znaaj drveta zapisa i zato oni sijeku stabla zapisa, jer takvi ljudi ili imaju neku dugu vjeru ili uopte ne vjeruju u Boga, te kao takvi ne spadaju u veinski srbski narod i na svim poljima bore se protiv srbskog naroda i njegove tradicionalne narodne vjere. 139 . HRASTOVI I KRSTOVI (u spomen 600-godinjem hrastu u Savincu, posjeenom pred zoru 23. 07. 2015.) Sl. 120. Posjeeni hrast u Savincu. Nekad su Srbi hrastove sadili.Danas Srbi krstove sade Nebeskom rukom osveeneGrobne znake zemljom siju Srbi su tada divovi bilito sije u zemlju, to i raa Due im Bogu posveeneIz krstova samo suze kliju Nekad su Srbi hrastove sadili..I klice suza zemljom rastu Godovi hrastova zapise piuI etva se skora sprema A danas Srbi krstove sade....I suznoga bie hleba I duom bezbonom diu.Al' radosnog Srbu nema. Nekad su Srbi hrastove sadili Ivanjskim vencima ih krasili Danas Srbi krstove sade Ne bi li sreu spasili .. .. 140 LAGANJE Srbski neopagani rodovjerci tvrde da su ovo srbski narodni nazivi mjeseci: januar koloeg, februar seko, mart derikoa, april laitrava, maj cvetanj, jun trenjar, jul etvar, avgust gumnik, septembar grozdober, oktobar - umopad, novembar studen, decembar koledar. Da to nije tano, evo srbskog kalendara sa srbskim nazivima mjeseci iz 1878. godine: Sl. 121. Srbski kalendar za 1878. godine i imena mjeseci (Orao, veliki ilustrovani kalendar za godinu 1878, Novi Sad, 1877.) 141 Sl. 122. Kalendar sa srbskim nazivima mjeseci (Orao, veliki ilustrovani kalendar za godinu 1878, Novi Sad, 1877.) Laovi mogu lagati jedno vrijeme, mogu i dva vremena i stotine vremena, ali jednom istina izae na vidjelo. Zasto srbski laovi lau narodu? Lau radi manipulacije i ostavarivanja od srbskih dumana datih im ciljeva i to uvijek ide na unitavanje narodnih korijena i na rasrbljavanje srbskog naroda. Zato su "srbski rodoverci" i sve svoje praznine dane uklopili u papski gregorijanski kalendar. .. 142 GOSPOD U prethodnom lanku imali smo priu o rijei gost, a sad emo malo o rijei Gospod, o rijei kojom se Srbi obraaju Tvorcu: Etimologijski je rije samo slavenska. Iz ie. mogu se tumaiti samo njeni elementi. Uzimlje se openito da je praslavenska sloenica od *gostpod (P. Skok, Etimologijski rjenik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971)) Rije Gospod je sloenica od dvije rijei: gost-pod, odnosno od gos- i sanskritskog (protosrbskog) bodha. Gost znai svijetli starjeina i to znaenje sadrano je u korijenu gos- koji se nalazi i u rijei Gospod. A ta u imenu Gospod znai rije pod? To je skraeni oblik protosrbskog (sanskritskog) bodha iz kojeg se zvuno b, nakon gubljenja skupine t u rijei gost, u izgovoru izjednaava sa bezvunim s koje se nalazi na kraju korijena gos- i tako zvuno b prelazi u bezvuno p: gostbodha > gos-bhoda > gos-bod > gospod. Posto rije bodha znai znanje, pamenje, opaanje, razumijevanje, svijest, osjeajnost, kazivanje, pouavanje, budnost, cvjetanje, po tome rije Gospod znai svijetli starjeina znanja, pamenja, opaanja, razumijevanja, svijesti, osjeajnosti, kazivanja, pouavanja, budnosti i cvjetanja. MARA, MORIGAN, MORA I OGNJENA MARIJA Boginja Mara u hinduizmu je boginja smrti. Morigan (Mrrgan) je keltska boginja smrti. Srbska boginja smrti je Mora (ona u svom imenu nema rije Ognjena). Sve to govori da znaenje imena Morigan i Mora treba traiti u sanskritu: sanskritsko mara znai smrt, a sanskritsko rgha znai nasilje. Sanskritsko mara je etimoloki izvor imena keltske boginje smrti Morigan, srbske boginje More i ime Marija (Ognjena): mara znai smrt, mora. Sanskritsko ghrni znai uaren, plamen, ljut, svijetli, svjetlosni zrak. Tako ime Maraghrni (Mara-ghrni) znai smrt uarena, smrt plamena, smrt ljuta, smrt svjetlosna. Sanskritsko agni je oganj: Agni Mara isto je kao i Ognjena Marija, odnosno isto kao i Mara Rgha, jer su agni i rgha istog znaenja: ar, oganj. U svemu reenom nalazimo i trag porijekla i znaenja imena praznika Ognjena Marija, tj. Ognjena Mora. Ognjena je zato jer ona ubija ognjenom, uarenom svjetlosnom munjom, a Marija (Mara) je zato to mori smru. Korijen je dakle u sanskritu i vedskoj religiji. 143 Dana 30. jula (17. jula julijanskog kalendara) kod Srba je sveti neradni dan: Ognjena Marija! Da li je crkva ovu boginju zamijenila velikomuenicom Marinom, ili je hrianska svetica Marina u srbskom narodu dobila ulogu boginje prehrianskog srbskog panteona, to je otvoreno pitanje? MADE BY GOD Sl. 123. Boije ezlo kao motiv na krilima leptira i na stecima. Na svojoj tvorevini Tvorac ponekad stavi i svoj zatitni znak da se i pred ljudima vidi i zna ko je to dizajnirao i napravio. Tako je na krilima ovog leptira Bog http://4.bp.blogspot.com/-0-22ew0l0Wg/Vbjd8PgOnqI/AAAAAAAAJ7M/xbFYogKH71o/s1600/12-gon_37388_lg+-+Copy.gifhttp://2.bp.blogspot.com/-W2A4gdKMmDc/VbjeJAErWpI/AAAAAAAAJ7c/DjDeATyZbvQ/s1600/34-90b01e34b9.jpg144 postavio dva svoja ezla, upravo onakva ezla kakva viamo na praistorijskim peinskim crteima, na petroglifima i na stecima. I kad nevjerujui upitaju: "A ima li dokaz da Bog postoji?", odgovor njima je vrlo jasan: dokazi Boijeg postojanja su svuda oko nas, ali ako si iz svog srca Boga iselio i tu svoju gordost uselio, duhovno si slijep si i te znakove ne moe da vidi! Sl. 124. Najstariji simbol Sunca po krilima leptira i na petroglifima drevnih ljudi. to jest, jest: ipak su Boiji radovi ukraeniji i za oko privlaniji, jer uitelj je uitelj, a aci su aci! . . . . . . 145 KOSMAJ I KOSOVO Utuvili su nam u glavu da je Kosovo dobilo ime po ptici kos. Ako je to tano, po emu je Kosmaj dobio ime? Po ptici kos? Molim vas, nemojte da se zezamo i pravimo mutavi. Kosovo je dobilo ime po keltskoj rijei kos koju su Latini poeli pisati svojim nainom: cos. Keltsko cos ima vie znaenja: rupa, udubljenje, nizina, krivulja, kriva linija, kosina. Sl. 125. Strane prevouglog trougla. Pogledajmo trougao: kosinus (cosine, lat.) ugla alfa () dobije se kad se visina podijeli za duinom hipotenuze, koja je zapravo kosa linija gledajui iz mjesta ugla alfa (). U odnosu na vrh trougla mjesto ugla alfa () je u dnu, u rupi. Pravac hipotenuze je kriva linija CA i to je kosina, kos (cos) i kos(ina) ide prema vrhu A. Svaka kosina se zavrava vrhom, visom. Otra linija brda je kosa, na vrhu glave je kosa, ali je kosa za koenje trave savijena, kriva i dobila je ime po jednom od znaenja keltske rijei cos. Uzmemo li da je taka A vrh nekog brda, tad e izlazee Sunce prvo e osvijetliti taj vrh. Gledajui iz take C u taj osvijetljeni vrh rei emo da je Sunce sinulo i po tome je nastala latinska rije trigonometrije: sinus. Tako je i keltsko Kosmaj sastavljeno od dvije rijeci: Kos-maj. Kos je rupa, nizina, a gledanje iz rupe u vrh brda je kosina. Keltska rije maj (may) vezana za praznik oienja (izbjelenja, bijelenja) uz proslavu dana boginje Beltane oko 1. maja. Beltane je paznik Suneve vatre. Keltsko Bel znai svijetli, svjetlosni, sjajni, dakle znai bijeli jer je tokom dana i Sunce bijelo. Rije tan znai vatra i od keltske rijei tan izvedena su srbska vlastita imena: Tanasija, Tanasko, Tana, Dana. Keltsko may u rijei Kosmaj ima isto znaenje kao i srbska rije mah: sila, snaga, mo. Keltsko maj i dalje nalazimo u nekim srbskim rijeima: maj (ime mjeseca) majka, maja, Maja, zamajac. http://4.bp.blogspot.com/-SWAB4_LXKso/Vd3oU56qWQI/AAAAAAAAKFA/Odce0QRCgS4/s1600/Fig3.png146 Sunce je vatra i Sunce pri izlasku ukoso vatrom, kao svojom snagom (bjelinom, svjetlou), prvo sine na vrhove brda te tako u cijeloj okolini oko brda Kosmaja prvo ukoso sine na Kosmaj. Ovdje Kos znai kosina, kosa, a u krajnjem smislu je vis koji se nalazi na kraju kosine. Sl. 126. Kosmaj Sl. 127. Kosovo Pogledajmo i satelitski snimak Kosova: Kosovo je u nizini, u rupi izmeu visokih planina. Dakle opet keltska rije kos (cos). Kelti su bili Cimerijani, Cimeri, Cimbri, Simbri, Sirbi, Serbi, Sebri, Srbi. Dakle ptica kos nema veze sa imenom Kosovo. http://1.bp.blogspot.com/-S4jDm3hiRdA/Vd3pja_qqDI/AAAAAAAAKFM/_4FoRMZeAFU/s1600/kosmaj.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-qlkZR0mpIUA/Vd3py8cDljI/AAAAAAAAKFU/j1MwsRaMr-k/s1600/206-c9d35b6938.jpg147 PELEG - PREDAK PELAZGA PELEG je peti od Noja, etvrti od Sema. Roen je 2557. godine i nakon 237 godina ivota umro 2320. godine. Ime PELEG (Pleg, Pleg) kau da znai dio, dioba, podjela. Znaenje su nali u sljedeem citatu Biblije: A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera. A Everu se rodie dva sina: jednom bjee ime Peleg, jer se u njegovo vrijeme razdijeli zemlja, a bratu njegovom ime Jektan. (Stvaranje,10,24-25) U vrijeme PELEGOVOG roenja sruena je vavilonska kula i ondanjim narodima zemlje Sinare (umera, Sumera) razdijeljena je zemlja, te su se odatle razilazili na sve strane. Dakle je to bilo 2557. godine st. ere, u stotoj godini nakon opteg potopa. PELEG je dobio ime u spomen te diobe naroda i zemlje po narodima, ali ime PELEG ne znaci dio, dioba, podjela. Pri podjeli zemlje, parcele se obiljeavaju kamenim meaima zvanim mejnici: mejnik je BELEG (ek.) koji BELEI pravac mee kao granice izmeu razdijeljenih parcela. Mejnik je KAMENI BELEG, a kamen je PELA (plla, ). Rije PELA nije iz grkog jezika: to je rije potomaka PELEGOVIH, potomaka SEMOVIH. Drevni grad PELA u staroj Makedoniji bio je grad PELAZGA. BELEG i PELEG znae isto: ZNAK. Tako je isto BELA i PELA, BELAZGI i PELAZGI. Da li je starija rije: BELEG ili rije PELEG? Kako to znati? Znaemo po jeziku umeraca, jer je to stariji jezik sa starijim rijeima. umersko BAL znai USPRAVITI, POSADITI (1), a znamo da se svaki BELEG ili PELEG uspravlja i pobija u zemlju. umersko BALAG = BALANGU, jednina od BALAGGU krik rata (2). BALAG je BELEG na granici zemlje i on je NAPOMENA i OPOMENA na rat strancima koji dou do granice te zemlje. Sanskritsko BALATE (BAL) je SPOMENUTI, NAPOMENUTI (engleski: mention). Posaeni BELEG (PELEG) upravo slui za to, ba kao i svaki SPOMENIK. Dakle je od oblika BELEG i PELEG starije sumersko-sanskritska 148 osnova BAL (glasovi B i P isti su po mjestu izgovora i kad je u pitanju jednaenje po zvunosti lako prelaze jedan u drugog). PELAZGI su bili Semiti, dakle nisu CIMBRI koji su Jafetovci, to znai da nisu bili Srbi, ali su se krvno izmijeali sa ondanjim Cimbrima (Srbima), te su krvno dio dananjih Srba, kao to su dio i dijela dananjih Bugara, Bonjaka, Crnogoraca, Hrvata, Grka i Italijana, pa i dijela dananjih iptara. Pelagonija bijae matina zemlja istorijskih Pelazga, ali dolaskom Helena i pod helenskim pritiskom Pelazgi su se naseljeljavali po Kananu i po ostrvima Mediterana jugozapadno od Malte (Pelagie Island), te ih je bilo i na podruju Adrijatika. Poluostrvo PELJEAC i ostrvo PELAGOSA (kasnije Pelagrua, dananja Palagrua) pelaki su toponimi. Obiajem u nainu sahranjivanja stanovnici Velebita uvaju spomen na svoje pelako porijeklo, mada oni toga nisu svjesni: sahranjuju se po drevnom hebrejskom obiaju: tijelo pokojnika ne polae se u sanduk, ve se umotava u platno, a grobno mjesto se obiljeava spomenicima mirilima. . . . . . . . . . (1) John Dyneley Prince, Materials for a Sumerian Lexicon, Part I, J. C. Hinrichssche Buchhandlung, Leipzig, 1907. p. 51. (2) Ib. 149 ROSH HASHANAH I CRKVENA NOVA GODINA 2015. GODINE Ove 2015. godine judejska Nova godina (Rosh Hashanah) i pravoslavna crkvena Nova godina padaju na isti dan: 14. septembar. To je u stvari 1. septembar julijanskog crkvenog kalendara. Po crkvenom predanju tog dana u estom danu stvaranja svijeta Bog je stvorio ovjeka. Pretpostavimo da je na onaj dan kad je stvoren ovjek bio ljetni solsticij, prvi dan ljeta kad je Sunce na najvioj taki sjevernog neba, jer za tako veliki dogaaj treba i najvei i najasniji dan godine to Vidovdan zaista jeste. To je dakle bio Vidovdan 1. septembra julijanskog kalendara. Koliko je to dana udaljeno od dananjeg Vidovdana koji po astronomskom vremenu u nae vrijeme pada na 8. jun julijanskog kalendara. Od podne 1. septembra do podneva 21. juna je 85 dana ili 2040 sati, tj. 122 400 minuta. Ta razlika vremena skoro svakih 128 godina kroz julijanski kalendar u odnosu na gregorijanski izazvala je pomijeranje Vidovdana za jedan dan na nii datum od onog 1. septembra ka dananjem 8. junu. Da vidimo koliko je godina potrebno da se nakupi 122 400 minuta: 122 400 : 10,8 = 11 333,33333 godina Po Bibliji je jedan dan stvaranja trajao 1 dan, a po apostolu Petru moda i 1000 godina, dakle za Bibliju trajanje stvaranja svijeta uopte nije vano. Meutim, Velika piramida pokazuje da je jedan dan stvarajnja trajao 100 godina da je ovjek stvoren u estom vijeku 571,8 godina od poetka stvaranja: 11 333,33333 + 571,8 = 11 905,13333 godina od poetka stvaranja svijeta do 1906. godine hrianske ere. Po zvaninom kalendaru SPC ljetni solsticij na dan 8. juna julijanskog kalendara (21. jun greg.) otpoeo je 1900. godine (proraunska razlika u odnosu na zvanino kalendarsko stanje je 5 godina i 1,6 mjeseci, to je zanemarljivo u odnosu na toliko dug period vremena). Da je ovo tano, svjedoe nam pravoslavni crkveni kalendari za 1899 i 1900. godinu (donje slike): 150 Sl. 128. Pravoslavni crkveni kalendar za januar 1899. godine pokazuje da je pravoslavni Boi bio 25. decembra julijanskog ili 6. januara gregorijanskog kalendara (Izvor: Orao - veliki ilustrovani kalendar za godinu 1899, izdanje Srpske manastirske tamparije u Gornjim Karlovcima). 151 Sl. 129. Pravoslavni crkveni kalendar za januar 1900. godine pokazuje da je pravoslavni Boi bio 25. decembra julijanskog ili 7. januara gregorijanskog kalendara, to znai da je napunjena kalendarska razlika vremena od jednog dana i po tropskom gregorijanskom kalendaru pravoslavni Boi nije vie 6. januara gregorijanskog, ve 7. januara gregorijanskog kalendara (Izvor: Orao - veliki ilistrovani kalendar za godinu 1900., izdanje Srpske manastirske tamparije u Gornjim Karlovcima). 152 ta sve to znai? Znai da je tana tvrdnja Pravoslavne crkve da je ovjek stvoren 1. septembra i znai da je tano vrijeme stvaranja svijeta koje pokazuje Velika piramida. RIJEENA TAJNA PORIJEKLA CIGANA Sl. 130. Mapa po Herodotu: iz pogranine oblasti izmeu Medije i Indije, Sigini (Cigini ili Cigani) doselili su se iznad Istera (Dunava). Ko su Cigani milenijumsko je pitanje o kojem istorija uti, a odgovor je vrlo lak: Cigani su Herodotovi Sigini: . . : , . , o ece eeapa, , , 153 ; . . , , . . '''', . (Herodot, Istorija, V, 9) Po emu znamo da su dananji Cigani Herodotovi Sigini? Prvo to svjedoi je njihovo ime: Sigin > Cigin > Cigo > Cigan. Drugo to svjedoi da su Cigani Herodotovi Sigini jesu siginski konji duge dlake koje Herodot spominje i opisuje: Sl. 131. Ciganski konj. 154 , a o ece eeapa, , , ; . Sl. 132. Gypsy Horse, rundavi konj Sigina (Cigina, Cigana). Rundavi konji Sigina (ili Cigina) postoje i danas i evo ih na fotografijama. Ova vrsta dugodlakih konja zove se optim imenom Ciganski konj (Gypsy Horse). Kanarisko (Kannada/Canarese) SIGI () znai ODVOJENI, ODIJELJENI, OTCIJEPLJENI, ODSJEENI. Eto siginskih dugodlakih konja, eto Medije, eto Indije uz Mediju, eto Sigina daleko odvojenih od Midije iznad Istera (Dunava). ... 155 HEJ, BRE Sl. 133. ta ti je, bre? Uvijeno u romantiku ono BRE iz Srbije tumae kao skraeno od BRATE, a svi znamo da se BRE govori samo onda kad smo iznenaeni neijim negativnim rijeima ili postupkom. Govori se i enama, dakle nikako ne moe biti skraenica od BRATE. Velko BREAN (1) znai NJAKATI (kao magarac), a BREBWL (2) znai GLUPAN, BUDALA, MAGARAC. BRE je keltska skraenica od BREAN, (BRE-AN) i BREBWL (BRE-WL) i znai GLUPAN, BUDALA, MAGARAC. ........................... (1) Dictionary of the Welsh language by Daniel Silvan Evans, J. Henry Silvan Evans, Carmarthen: William Spurrell: London: Simpkin, Marshall, & CO., 1887, p. 529. (2) Spurrells Welsh-English Dictionary, Tewlfth Edition, Edited by J. Bodvan Anwil, Tarmarten, W. Spurrell & Son, 1934, p. 52. 156 NA STEKU KRST SA ETIRI C Sl. 135. Stilizovani krst sa etiri C. 157 Sl. 136. Stilizovani krst sa etiri C jasno je vidljiv na steku. . 158 SVETOVIDOV HRAM NA PETERI Sl. 137. Satelitski snimak hramova na Peterskoj visoravni. Svetovidov Hram Sunca godine na Peterskoj visoravni: svakom godinjem dobu posveen je jedan hram, svakoj Svetovidovoj glavi jedan oltar: 1. zima = Svaroi (Mladi Koledo), 2. proljee = Jarilo (Juraj), 3. ljeto = Perun,... 4. jesen = (Dajbog (Stari Koledo) 159 Sl. 138. Svetovidov hram na Peteri. Svetovid je Sunce i vrhovni bog (u ruskom panteonu zove se Rod). Njegov simbol je znak "C" nazvan i ognjilo, ocilo ili kresivo, a u stvari je simbol fraktalnog drveta ivota, simbol raanja, rasta i ivota i besmrtnosti. Bog Sunevog vremena godine je Hors i njegov simbol je azdia (azdija)* prikazana na ezlima njegove vlasti. Hramovi na Peteri graeni su u znaku Svetovidovog znaka "C" oko Horsovog ezla. ................................ *Ovakve prikaze boga Horsa neko je uinjenom podvalom nazvao "Vaznesenje Aleksandra Makedonskog" i tako je i ostalo. 160 Sl. 139. Hors sa ezlima sa azdi(j)ama (ruska dijedema, 12. vijek). 161 TAKAV JE OVDJE ADET Kao primjer umnog kanalisanja naveemo rije ADET. Petar Skok za ADET kae ovako: "ADET, takoer hadt m (kao hada za ada), sinonim danas gotovo na itavom teritoriju za obiaj, uredbu, red (Vuk). Elezov'. l, 4 t 2, 491 b i lj e i za Kosmet akcenat det, gen. deta i prilog adet 'obino, onako kako je uobiajeno'. Opi je balkanski turcizam (adet, prilog adeta 'vritablement, tout simplement') arapskog podrijetla u istom znaenju (ar. (1) I kae doktor lingvistike da je rije ADET "balkanski turcizam arapskog podrijetla". Tako rade dravni cenzori kad ele kanalisati um narodu: skoro svako ko proita tu la, povjeruje da je to istina! Keltsko (gaelik) ADH = ADET = OBIAJ, ZAKON (2) ADH je keltska rije, rije Pikta koji su dio Briga (Friga), a Brigi su dio Traana, a Kelto-Traani bili su irom Evrope i Male Azije. I zato bi to bio "balkanski turcizam arapskog podrijetla"? Ali takav je od voa na Balkanu ADET: uzmi narodu sve, oepuraj mu imovinu, znanje, razum i duu mu oguli, nabaci mu ular na glavu, osedlaj, jai i uivaj, dok onaj ispod sedla re o svom slavnom istorijsko-povijesnom porijeklu. ........................... (1) P. Skok, Etimologijski rjenik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga I, JAZU, Zagreb, 1971, p.str. 9. (2) R. A. Armstrong, Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, p. 6. 162 KRAJ SVIJETA JE POEO Sl. 140. Arheoloki spomenici Palmira u Siriji minirani su i srvnjeni sa zemljom od crne armade kao izvrnog ratnog sluitelja crno-zlatnog boga Dolara. Crno-zlatni bog Dolar sjeo je na svoj presto i postao Vrhovni gospodar zemaljskog neba i sve Zemlje, te svojom crnom armadom unitava i zatire sve pred sobom: zatire stare narode i stare religije, zatire stare arheoloke spomenike starih kultura i civilizacija, zatire sve to ga podsjea na vrijeme i vremena kad nije imao vlast, ve je u svijetu bio nepoznat, progonjen i prezren. Svjetske vojne supersile i njihove politike i duhovne voe, svjetski narodi i pripadnici svih svjetskih religija, i sami sluitelji i robovi crno-zlatnog boga Dolara, sluitelji i robovi Vrhovnog gospodara svijeta, pomonici su njegovi, te kao takvi nijemom podrkom posmatraju ova zatiranja. Rat protiv Vinjeg Boga i rat protiv covjeanstva, rat protiv prirode i svega u prirodi, opti rat protiv planete Zemlje i svega na Zemlji uveliko traje pred oima cijelog svijeta i svijet sve gleda i svijet uti. Crno-zlatni bog Dolar dugim marem svoju crnu armadu sa Bliskog istoka izmjestio je u Evropu i na Balkan, uz Dunav, na mjestu gdje je bijeli ovjek Arijac, obdaren Bojim darom vedskog znanja, odatle pismom vinanske kulture otvorio oi znanja svim ljudima svijeta, rairivi pismo po svijetu. 163 Crna sila crne armade crno-zlatnog boga Dolara, tog novoustolienog Vrhovnog gospodara svijeta u Evropi gradi svoje logistike baze, iz kojih e jedne skore crne noi na datu komandu svog crno-zlatnog boga Dolara u momentu biti obuena u crne uniforme i naoruana krenuti na svoj krvavi pir zatiranja. Plan Crnog Boga Dolara skrojen je u drevnoj prolosti, zavjereniki i tajno. Njegova glava je judaizam, njegove ruke su hrianstvo i islam, grudi i stomak su mu kaptalizam, a njegove noge su nauka i tehnologija. Ima li spasa od crne armade Crno-zlatnog boga Dolara. Jedini spas je Tvorac Vinji Bog, Veliki Ratnik i Gospod nad Nebeskim vojskama, Bog Otac kojeg su ljudi zaboravom i pohlepom prognali iz svojih srca, prognali iz svojih ivota, prognali iz svojih porodica i kua, prognali iz Boijeg hrama Zemlje, tog jedinog Boijeg hrama sa nebeskom kupolom na kojoj danom Sunce Boijim sjajem, toplinom i nesebinom ljubavlju svemu na Zemlji ivot daje, a nou Mjesec sa zvijedama svijetle molitve svom Tvorcu ini. Hoe li se narodi Evrope i svijeta vratiti Vinjem Bogu? Teko, jer lai njihove o vjerama njihovim i gordost njihova to im ne daju. Tako je i sa dananjim Srbima: po svojim kuama, stanovima, crkvama, manastirima i irom srbske zemlje kroz globalistiki papo-ekumenizam ve odavno su se Srbi priklonili crno-zlatnom bogu Dolaru, te njegovim prvosvetenicima i svetenicima ruke uz poklonjenje ljube i od njih zlih zle blagoslove trae i dobijaju. I sruie Vinji Bog nesveti i neisti hram Zemlje i spalie ga ognjem skupa sa crno-zlatnim bogom Dolarom i njegovom crnom armadom, i sve neisto izgorjee i neisti ljudi i due ljudske izgorjee, a to bude sveto i isto preivjee i ivjee na novoj Zemlji sa novim nebom. Kad e to da bude? Bie vrlo skoro, ali onda kad se tome niko ne bude nadao i vrijeme od jednog prosjenog ljudskog vijeka do tada nee proi. .. .. .. 164 O AUTORU Petko Nikolic Vidua roen je na Vidui kod Kaknja na dan Sv. Petke 27. (14.) oktobra 1951. godine. Osnovnu kolu pohaao je u Modrinju (optina Kakanj) i u Perinom Hanu kod Zenice, a srednju u Zenici. Studirao u Sarajevu. Kao prosvjetni radnik radio u zenikim osnovnim kolama. U Kanadi ivi i radi od 1993. godine. Autor je nekoliko knjiga o Velikoj piramidi. U izdanju Izdavake kue Pei i sinovi u Beogradu 2014. g. objavljena mu je knjiga Steci, la i bogumili a bavio se i poezijom (knjiga Nebeski glasonoa, Knjievni klub Studenac, Teanj, 1990). U elektronskom izdanju objavio je zbirke ogleda iz srbske etnologije i mitologije, simbologije, etimologije i istorije. To su e-knjige Perunovi zapisi, Zabranjeno znanje, Boja slova i Petroglifi i steci. 165