P. Nikolic Vidusa: Pepel i opelo - ogledi o istoriji Balkana srednjeg vijeka

Download P. Nikolic Vidusa: Pepel i opelo - ogledi o istoriji Balkana srednjeg vijeka

Post on 22-Jan-2018

72 views

Category:

Education

25 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1 </p></li><li><p>2 </p><p>PEPEL I OPELO </p><p>Petko Nikoli Vidua </p><p>Kitchener, On, Canada, 2015. </p></li><li><p>3 </p><p> Copyright 2015. by Petko Nikolic </p><p> Ova publikacija u cjelini ili u dijelovima ne smije se umnoavati, </p><p>pretampavati ili prenositi u bilo kojoj formi ili bilo kojim sredstvom bez </p><p>dozvole autora, niti moe biti na bilo koji drugi nain ili bilo kojim drugim </p><p>sredstvom distribuirano ili umnoavano bez odobrenja autora. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p></li><li><p>4 </p><p>. </p><p>Sadraj </p><p>Umjesto predgovora 6 </p><p>Vranduk 7 </p><p>Misterija hrama na Crkvinama u Crnoj Gori 8 </p><p>Prosto ko pasulj 10 </p><p>Mah 11 </p><p>Ratni pokli: Huraaa 16 </p><p>Lepenski ili Labenski vir 17 </p><p>Dob i doba 22 </p><p>Lepenski vir i ljetna dugodnevnica 25 </p><p>Solarni simboli Lepenskog vira 26 </p><p>Dolmeni u Crnoj Gori 30 </p><p>UFO-i su realnost naeg svijeta 33 </p><p>Jo malo o Brigima 35 </p><p>Daka i Daani 36 </p><p>ta kau evolucionisti 38 </p><p>Ideoloko-politika revolucija 40 </p><p>I Zemlja je razmjerena brojevima Pi i Fi 42 </p><p>21. jun Vidovdan 44 </p><p>Knjiga Slovensko-arijske vede 47 </p><p>Baja 53 </p><p>Svetovidov trostruki vilni krst 54 </p><p>Znanje s neba dolazi 56 </p><p>Pelda (pelta) 57 </p><p>Srbska Atlantida zablude i lai 60 </p><p>Pelta i srbski grb 62 </p><p>Pele (Pela) polinezijska boginja vatre i vulkana 68 </p><p>Pepel i opelo 70 </p><p>Sve to je dobro, nestaje 74 </p><p>Kut i pleme Kui 75 </p><p>Znak Y (ra) na steku 76 </p><p>Neopagani i bezbonici 77 </p><p>Sfinga je spomenik stvaranju svijeta 78 </p><p>Jun i June 81 </p><p>Porijeklo kamenih kugli 82 </p><p>Svitac, svetlica, svet i svetlost 89 </p><p>Znak J 90 </p></li><li><p>5 </p><p>Ivan Kupalo (Ivanjdan) 96 </p><p>Krst Sv. Jovana Krstitelja 98 </p><p>Manastir Sv. Arhangela kod Prizrena 99 </p><p>Rtanj 105 </p><p>Sveteniki inovi dvovjernih krestjana 108 </p><p>Srbi su bili i ostali dvovjerci 110 </p><p>Knez Lazar razoritelj Duanovog carstva 112 </p><p>O imenu Beograda 114 </p><p>Srbi nisu Javanovi potomci 116 </p><p>Pelaski bog Domatrios 120 </p><p>Bog Dodol, Donola i dodolske pjesme 120 </p><p>Ime Imbros 124 </p><p>Srbi u Bibliji 126 </p><p>Japodi 130 </p><p>Keltski votivni reljef 133 </p><p>O drvetu zapisu 137 </p><p>Hrastovi i krstovi 139 </p><p>Laganje 140 </p><p>Gospod 142 </p><p>Mara, Morigan, Mora i Ognjena Marija 142 </p><p>Made by God 143 </p><p>Kosmaj i Kosovo 145 </p><p>Peleg predak Pelazga 147 </p><p>Rosh Hashanah i crkvena Nova godina 2015. godine 149 </p><p>Rijeena tajna porijekla Cigana 152 </p><p>Hej, bre 155 </p><p>Na steku krst sa etiri C156 </p><p>Svetovidov hram na Peteri 158 </p><p>Takav je ovdje adet 161 </p><p>Kraj svijeta je poeo 162 </p><p>O Autoru 164 </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>. </p><p>. </p><p>. </p><p>. </p><p>. </p></li><li><p>6 </p><p>. </p><p>Umjesto predgovora </p><p> Nakon rata i bombi devedesetih godina prolog vijeka nastupilo je </p><p>vrijeme Interneta i ednog otkrivanja znanja i istine. I to je prolo u </p><p>petnaest godina. </p><p> Nastupa buduih petnaest godina nostalgije starih staraca i vrijeme </p><p>tupog sivila ivotnog beznaa mladih staraca, vrijeme porobljenih </p><p>gubitnika i vrijeme poraenih pobjednika. </p><p> Onda slijedi vrijeme opteg pustonog rastakanja, vrijeme brisanja </p><p>prolog i vrijeme nepostojanja budueg, vrijeme u kojem ce poetak biti </p><p>kraj i kraj poetak. </p><p>18. avgusta 2015. godine. </p><p>..Autor </p><p>. </p></li><li><p>7 </p><p>VRANDUK </p><p>Sl. 1. Pogled na Vranduk. </p><p> Stari grad i tvrava Vranduk malo je mjesto na brdu u klancu sa lijeve strane </p><p>rijeke Bosne, oko 10 km sjeverno od Zenice (srednja Bosna). Ime Vranduk je </p><p>keltskog porijekla, po keltskom bogu branitelju i zatitniku Branu, Bradusu </p><p>(Branku): Bran &gt; Brandus &gt; Branduk &gt; Vranduk. Kelti su gavrana zvali bran, a </p><p>znamo da je gavran vran. Gavran i vrana pripadaju istom rodu (Corvus, lat.). I </p><p>gavranovi i vrane imaju svoj govor, te svakog nepoznatog uljeza na svojoj </p><p>teritoriju imenuju odreenim glasovnim znakom opasnosti, obavjetavajui tako sve </p><p>lanove svoje druine o pridolom strancu. Tako je i gavran nazvan bran, jer je </p><p>svojim znakom opasnosti branio i Kelte. </p><p> Poto keltsko (gaelik) DUK, DUCA (3) = BRDO, BRIJEG, ime VRANDUK </p><p>znai BRDO GAVRANOVO. </p><p>. </p><p> (1) R. A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, p. 214. </p><p>http://4.bp.blogspot.com/-cYMYkzltMLk/VddAWyf65MI/AAAAAAAAKEY/ZRHchsD7sZY/s1600/vranduj.jpg</p></li><li><p>8 </p><p>MISTERIJA HRAMA NA CRKVINAMA U CRNOJ GORI </p><p>Sl. 2. Crkvina na brdu kod Homerovog grada Ilija (fotografija preuzeta sa </p><p>Facebook-grupe "Crna Gora - Homerova kolijevka" Novaka Andesilia). </p><p>Sl. 3. Crvenom linijom markirani dio zida sa pravcom istoka zatvara ugao od 24 </p><p>stepena. Ispred oltarskog dijela je svastika vaskrsenja. </p><p>http://2.bp.blogspot.com/-0UfhjrVUYtk/VTUlBt7crKI/AAAAAAAAI90/ZFBTYaAxDw8/s1600/10498546_850167475050390_7564083168940927000_o.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-MzKGmwC0qaM/VTUnhzSwdYI/AAAAAAAAI-Q/wfxDK9s0MIA/s1600/10505565_785105774893011_3002368151254642939_n.jpg</p></li><li><p>9 </p><p>Sl. 4. Ulaz u hram bio je iz portala uz stepenice sa zapadne strane. </p><p> U portalu su bila dva stupa (crveni krugovi, slika 4) isto kao u portalu </p><p>Solomonovog hrama u Jerusalimu. Iz portala u brod hrama vodile su stepenice </p><p>sa osam-devet stepenika, to znai da je visina od tla do nivoa patosa u brodu hrama </p><p>bila oko 1,60 - 1,80 metara. Iz broda se uz etiri stepenika ulazilo u Svetinju nad </p><p>svetinjama (oltarski dio hrama) na istonoj strani hrama. </p><p> Svetinja nad svetinjama (oltarski dio) ima specifian srcolik izgled sa krstom po </p><p>sredini podijeljen na etiri dijela. To otkriva namjenu hrama: to je hram Sunca i ta </p><p>etiri dijela oko krsta su etiri godinja doba (dva iznad i dva ispod poprene linije </p><p>krsta). </p><p> U odnosu na pravac istoka hram je oko 24 stepena usmjeren jugoistono. Poto </p><p>je zimski solsticij na 23,5 stepeni jugoistono od linije istoka, to bi moglo da znai </p><p>da je ovaj hram bio posveen bogu zimskog solsticija kao to je to bio Svaroi kod </p><p>prehrianskih Srba i Slovena. </p><p>.. </p><p>. </p><p>http://3.bp.blogspot.com/-0KnDdTi8ZHk/VTUqLp9WEJI/AAAAAAAAI-s/EZVc7ZiDUGU/s1600/10984132_785041844899404_5265661832351308120_n.jpg</p></li><li><p>10 </p><p>PROSTO KO PASULJ </p><p>Sl. 5. Godinja doba sa zimskim i ljetnim solsticijem (neolit, Kina). </p><p>. </p><p>http://2.bp.blogspot.com/-DKDbDn04ysI/VTqcC3E8pAI/AAAAAAAAJBM/GOI7E8aZoWE/s1600/picassos_of_pottery9b2bd1c8b6e5bee140af.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-exuB8Y_-A3g/VTqcJROxypI/AAAAAAAAJBU/BrYoJMFRH7c/s1600/picassos_of_pottery9b2bd1c8b6e5bee140af+-+Copy.jpg</p></li><li><p>11 </p><p>MAH </p><p>Sl. 6. Mah na peinskom crteu (Bandiagara Cliffs, Mali Rock Art Site). </p><p>Sl. 7. Mah kod starih Maja. </p><p>http://1.bp.blogspot.com/-aJUv5A0CbGc/VUN-tS6r2GI/AAAAAAAAJCY/VQpzHl8mgBY/s1600/imagesZUGI2G5I.jpg</p></li><li><p>12 </p><p>Sl. 8. Mah na steku i na ilustraciji Miroslavljevog jevanelja. </p><p>Sl. 9. Maice za vatru su u obliku maha i svastika je sastavljena od etiri maha. </p><p> Kao simbol Sunca mah susreemo jo od vremena vinanske kulture i u </p><p>mnogim drevnim civilizacijama irom Zemlje. Sanskritsko mah znai drevan, jak, </p><p>moan, silan. Mah je solarni simbol: podupira neba, dra neba, to je u </p><p>prenesenom smislu Sunce kao drza ivota na Zemlji. </p><p> Od rijei mah nastale su rijei kao mag, magnet, maina, mo, monje. </p></li><li><p>13 </p><p>Sl. 10. Dva maha na glavi boga Sunca kod prekolumbovskih Indijanaca June </p><p>Amerike. Dva maha ovdje su simboli snage Sunca proljea i ljeta. </p><p>Sl. 11. Mah na keltskom kamenu (Estela antropomorfa de Minuciano III, </p><p>Pontremoli, Italy). </p></li><li><p>14 </p><p>Sl. 12. Miraistiki bog Kronos (Aeon, Zervan, Serban) sa dva maha u rukama (2. </p><p>v.n.e., Mithrum of Ostia, Italy). </p><p>Sl. 13. Skupa sa spiralom mah na kineskom simbolu Choku Rei znai: centar moi </p><p>kosmosa je ovdje. </p></li><li><p>15 </p><p>Sl. 14. Mah na Hristovoj togi (6. v.n.e., Church San Michele in Africisco, Ravenna, </p><p>Italy). </p><p>Sl. 15. Mah kao masonski simbol Tubalkain. </p></li><li><p>16 </p><p>RATNI JURINI POKLI HURA </p><p>Sl. 16. Juri, huraaa! </p><p> Drevni srbski ratni jurini pokli "huuraaaa" je sloenica sastavljena od dvije </p><p>rijei: </p><p> a) hu (dugo "u")... </p><p> b) ra </p><p> a) Sankritsko huu je rije dozivanja, uzvik istog znaenja kao dananji srbski </p><p>uzvik u vokativu: oooo! Uzvik huu u starini znaio je isto kao dananje hoo u rijei </p><p>hooruk, gdje je hoo pozivni znak radnoj grupi za momenat zajednike akciju pri </p><p>nekom zajednikom radu. </p><p> b) Rije Ra je najstarije ime Sunca. I tako ratni jurini pokli Huraaaa je zov </p><p>Sunca u pomo, zov upuen Bogu Sunca, jer je Srbima Sunce bilo Bog, a ujedno i </p><p>poziv ratnicima da se bore u slavu Boga Sunca, jer ako i poginu slava Sunca ih eka, </p><p>Raj ih eka. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>.. </p><p>http://3.bp.blogspot.com/-kt9yd0v2HbA/VUzWGJyLeWI/AAAAAAAAJFc/dBobla16MuY/s1600/celtic-warriors.jpg</p></li><li><p>17 </p><p>LEPENSKI ILI LABENSKI VIR </p><p>Sl. 17. Zevs u liku labuda sa boginjom Ledom (Letom). </p><p> Ptica labud dobila je ime po svojoj bijeloj boji. Korijen rijei labud je lab-. I </p><p>hajdemo sad po tragu ovog korijena irom Evrope i svijeta citatom iz knjige Pavela </p><p>J. afarika O poreklu Slovena: </p><p> - Labaea, Lebaea, , ( , eig. III. Dard., 456. </p><p> .) 712 .; , </p><p> , ; : </p><p> Gavanes, Aeropus, Perdoccas Argo in Illyricos profugerunt, et ex Illyriis </p><p>transgressi superiorem Macedoniam pervenerunt ad urbem Lebaeam [VIII]. </p><p> 137. </p><p> , </p><p> ( Axios, , Lebaea </p><p>Bermius: ): </p><p> , [ </p><p>.) </p><p> - Labeatis ( . 19 . .. . .. .: </p><p> . </p><p> - Labutza (., 527- 550) ., , </p><p> ; , </p><p>http://1.bp.blogspot.com/-Dd4CMeM97vU/VeH5UjE_GkI/AAAAAAAAKGQ/cnflFZmqrnM/s1600/74e17d35dc2a1446879db9a7051dc6ed.jpg</p></li><li><p>18 </p><p> , , , , </p><p>, , , </p><p> , , , </p><p>, , . ., , </p><p>, , .; , a-lb-us, , </p><p> , , , , , , </p><p> ; </p><p> Vidimo da je rijeka Laba u dananjoj njemakoj postala Elba jer su znaenja </p><p>imena Laba i Elba ista: bijela. Oko Labe u Polablju ivjeli su Polabljani. Tako sve </p><p>rijei sa korijenom lab- u citatu afarikove knjige imaju znaenje bijel. Poto je </p><p>korijen lab- i u rijei labud, dakle rije labud znai bijel. Otkud to? To je za poetak </p><p>ove prie, a sad idemo dalje. </p><p> U rijei Lab je sanskritsko ab kao dio rijei abjiniipati to znai Sunce. </p><p>Sanskritsko abja je lotus, a lotus raste iz vode kao rezultat suneve vatre i vode. </p><p>Sanskritsko abda je vrijeme godine, dok sanskritsko abhaa znai sjaj, divota, </p><p>velianstvo, ar. Od oblika ab metatezom je nastalo ba (Bal). Od ba izvedeno je be </p><p>(Bel), da bi vremenom be prelo u pe (sanskritsko peru = vatra, sunce, Perun). </p><p>Sjetimo se Herodotove prie o brigijskoj rijei becos (bekos) kao najstarijoj rijei na </p><p>svjetu koja je znaila hljeb. Vremenom je od becos postalo pekos (pei). Sve to </p><p>kazuje da je Lab sa korijenom ab- stariji od oblika Bal i Bel. </p><p> Rije Laponija izvedena je od korijena lab-: Lab-onija &gt; Laponija, to znai </p><p>bijela, jer je ta zemlja pokrivena snijegom. Stanovnik Labonije je Labonac, tj. </p><p>Laponac. Ime Liban nastalo od laban to znai bijel. Hebrejsko ime Laban takodje </p><p>znai bijel. </p><p> Poto lab znai bijel, dakle Lab, Bal, Bel i Alb etiri su rijei istog znaenja: </p><p>bijel. Dnevno Sunce je bijelo. Sunce je nekad bilo Bog, te je Bijeli Bog prvo nazvan </p><p>Lab, pa Bal i na kraju Bel. Na sanskritu bijela je sveta (veta), a to isto znai i srbska </p><p>rije sveta, te je ime srbskog Boga nekad bilo Belobog, Beli Vid ili Svetovid. </p><p> Imena Bal i Bel su poznata su kao imena Boga i bogova, ali Lab kao ime Boga </p><p>nije poznato. Vidjeli smo da je nosilac znaenja u imenu Lab sanskritsko ab-. Moe </p><p>li se tom korijenu ui u smisaoni trag? Moe i idemo ka tome! </p><p> Bog daje ljudima ivot i hranu. Boiji dar je dobitak ljudima. Pogledajmo kako </p><p>glasi rije dobitak u nekim jezicima: </p><p> sanskrit: labha = dobitak, znanje, razumijevanje, uivanje, </p><p> sanskrit: labhya = dobitak, znanje, razumijevanje, uivanje, </p></li><li><p>19 </p><p> Indonezija: laba = dobitak, </p><p> Malezija: labah = dobitak, </p><p> Malayalam: lbha = dobitak, </p><p> Pendzab: lbha = dobitak, </p><p> hindu: lbha = dobitak, </p><p> sinhala: labha = dobitak, </p><p> telugu: lbha = dobitak, </p><p> irski: leaba = dobitak </p><p> Sve nabrojane rijei postale su od istog korijena lab-. Od ovog korijena nastala </p><p>je i rije hljeb. To je prvo i ovjeku najvanije davanje od Boga Sunca. Od oblika </p><p>hlab i rije se razvijala ka dananjem obliku hljeb zvan i beli kolo &gt; beli kola. Usne </p><p>su labrnje, jer se u njih unosi lab i kad neko jede, on laba, to je dalo lapa (b&gt; p), </p><p>kasnije klopa. Stari oblik pohlaban (ko puno jede) danas je pohlapan i pohlepan. A </p><p>sve je postalo od lab, a Lab je ime Sunca, a Sunce je bilo Bog koji daba (da-ba), Bog </p><p>Daba. Sanskritsko da znai davanje, darivanje, a sanskritsko bha znai svjetlost, </p><p>toplota, grijanje, stvaranje. I eto drevnog izvornog znaenja sanskritskog korijena </p><p>ba-: u semitskim jezicima ab ili av, ponekad abu ili ava znai otac. Tako i Daba </p><p>znai Davalac Otac, Dajbog. </p><p> Sunce se kree, a ono to se kree, a ipak je fiksirano na jednom mjestu (ovdje </p><p>nebu), je labavo. Znaenje rijei labavo prenijelo se na sve fiksirano to se u istom </p><p>mjestu pokree: labrnje (usne) se kreu pri jedenji i prianju. Nekadanje govoriti </p><p>bilo je laprdati (&lt; labrdati) a danas je to samo u pejorativnom, rugakom znaenju. </p><p>Tako je Sunce Lab (Bijelo Sunce) svojim ponaanjem na nebu uticalo da su i neke </p><p>rije po Sunevom imenu i ponaanju Sunca nastajale. </p><p> Idemo sad do Lepenskog vira: </p><p> Na Lepenskom viru smo nali tri znaka. Oni su od kamena, postavljeni ili </p><p>ukopani kraj rtvenika. Njihovi oblici su: A </p><p> Posmatrani iz razliitih uglova, oni menjaju svoju formu, a samim tim sugeriu </p><p>i novu sadrinu. Promena svetlosti takoe uestvuje u ovom procesu. U zavisnosti </p><p>od doba svetlosni zraci sunca padaju iz razliitih uglova pa na taj nain bacaju </p><p>svetlost na pojedine delove ovih znakova, to dovodi do toga da se oni razdvajaju, </p><p>spajaju, ili uz promenu pozicije posmatranja komponuju novu formu, to im opet </p><p>daje novu sadrinu. (Radivoje Pei, Vinansko pismo i drugi gramatoloki ogledi. </p><p>Beograd, 1995, str. 4.) </p><p> Dakle su u Lepenskom viru kraj rtvenika naena tri znaka: A . Tu su </p><p>dva potpuna jasna dva slova: A i L, dok je tree slovo u ovom poloaju slovo , a </p></li><li><p>20 </p><p>moda u obrnutom smijeru moe biti i slovo B. Pogledajmo ovu sliku iz knjige </p><p>Alberta Pajka Moral i Dogma: </p><p>Sl. 18. Trougao u oreolu iza Boije glave je znak slova B, a to isto slovo </p><p>samarianskog pisma nalazi se u desnom trouglu sa istim poloajem. Tu su tri </p><p>trougla sa tri poetna slova imana Boga: Samash (dole desno), Lug (dole lijevo) i </p><p>Bal (slike iz knjige Morals and Dogma, A. Pike). </p><p>Ako je znak u obrnutom poloaju, onda je to slovo B, te natpis A izgleda </p><p>ovako: A </p><p>L A B </p><p>Tako dobijemo rije Lab, a naeno je ba kod rtvenog oltara. itano s lijeva to je </p><p>LAB, itano s desna to je BAL. U poloaju sa bazom ka zemlji znak je D (Zemlja, </p><p>dom, kua ljudska), a sa bazom ka nebu znak je simbol neba kao Boije kue. Ujedno je to znak i Boijeg smrtonosno bolno-bodue nebeske strijele vatre i groma. </p><p>Lepenci su se bavili ribolovom, dakle su amcima plovili irokim Dunavom, a grom </p><p>esto udara ljude u amcima na vodi. Tako vidimo da je Lab isto to i Bal, isto to i </p><p>Bel, isto to i Beli, isto to i Sunce, isto to i Bog Sunca, isto to i Daba, isto to i </p><p>Dajbog, isto to i Otac Davalac. </p><p>http://3.bp.blogspot.com/-OZfKTYV_jBQ/VeH5cDfbX7I/AAAAAAAAKGY/-UqwAGsuzF4/s1600/306-6ad179c099+-+Copy+(11)+-+Copy+-+Copy+-+Copy+-+Copy+-+Copy+-+Copy.jpghttp://1.bp....</p></li></ul>