osnovna moralna teologija - kratice dce deus caritas est: benedikt xvi. 2006 (orig. 2005).bog je...

Download Osnovna moralna teologija - Kratice DCE Deus caritas est: Benedikt XVI. 2006 (orig. 2005).Bog je ljubezen

Post on 05-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Univerza v Ljubljani

  Teološka fakulteta

  Akademsko leto 2008/2009

  Osnovna moralna

  teologija

  (za interno uporabo študentov)

  Pripravil: as.dr. Roman Globokar

 • Kratice

  DCE Deus caritas est: Benedikt XVI. 2006 (orig. 2005). Bog je

  ljubezen. CD 112. Ljubljana: Družina.

  VS Veritatis splendor: Janez Pavel II. 2004 (orig. 2003). Sijaj

  Resnice. CD 52. Ljubljana: Družina.

  OT Optatam Totius: Drugi vatikanski koncil. Odlok o duhovniški

  vzgoji.

  GS Gaudium et Spes: Drugi vatikanski koncil. Pastoralna

  konstitucija o Cerkvi v sednjem svetu.

  DonV Donum Vitae: Kongregacija za verski nauk. 1987. Navodilo o

  daru življenja. CD 36. Ljubljana: Družina.

  HV Humanae Vitae: Pavel VI. 1968. Okrožnica o posredovanju

  človeškega življenja.

  STh Tomaž Akvinski, Summa Theologiae.

 • 3

  1. poglavje: Identiteta moralne teologije

  1. poglavje: Identiteta moralne teologije

  Literatura:

  Aramini, Michele. 2004. Introduzione alla Teologia morale. Casale Monferrato: Portalupi Editore.

  Benedikt XVI. 2006. Evropa – kje si: izzivi prihodnosti. Maribor: Slomškova založba. Bretzke, James T. 2004. A Morally Complex World: Engaging Contemporary Moral

  Theology. Collegeville: Liturgical Press. Brugues, Jean-Louis. 2004. Corso di teologia morale fondamentale: 2. Le fonti della

  morale e le tappe storiche. Bologna: Edizioni Studio Domenicano. Chiavacci, Enrico. 1996. Invito alla teologia morale. 2. Brescia: Queriniana. Chiavacci, Enrico. 2007. Teologia morale fondamentale. Assisi: Cittadella Editrice. Demmer, Klaus. 1995. Seguire le orme di Cristo: Corso di Teologia Morale Fondamentale.

  Roma: PUG. Gatti, Guido. 2001. Manuale di teologia morale. Torino: Elledici. Gula, Richard M. 1989. Reason informed by Faith: Foundations of Catholic Morality. New

  York; Mahway: Paulist Press. Habermas, Jürgen. 1983. Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt am

  Main: Suhrkamp. MacNamara, Vincent. 2004. New Life for Old: On Desire and Becoming Human. Dublin:

  Columba. MacNamara, Vincent. 2006. Approaching Christian Morality. V: Hannon, Patrick. Moral

  Theology: A Reader. 72-81. Dublin: Veritas. Pessina, Adriano. 1999. Bioetica: L'uomo sperimentale. Milano: Bruno Mondadori. Rotter, Hans. 1997. Verantwortung für das Leben: Ethische Fragen am Lebensbeginn.

  Innsbruck: Tyrolia. Schallenberg, Peter. 2005. Moralna teologija. Ljubljana: Družina. Stres, Anton. 1999. Etika ali Filozofija morale. Ljubljana: Družina. Weber, Max. 1992. Politik als Beruf. Tübingen: J. C. B. Mohr.

 • 4

  1. poglavje: Identiteta moralne teologije

  1. Moralna izkušnja

  Spraševanje o moralnosti je staro toliko, kolikor je staro človeštvo. Moralnost je

  nekaj, kar je vsem ljudem prirojeno. Kot svobodna in zavestna bitja se moramo

  odločati. Nihče ne more uiti spraševanju o tem, kaj naj stori, kako naj se vede. Pred

  teoretičnim razpravljanjem o moralnosti se vsak človek sooči z izkušnjo moralnosti.

  Pred vsakim razmišljanjem o dobrem in zlu (etika, morala) je splošna človeška

  izkušnja o dobrem in zlu (moralnost, etičnost). Izkušnje so torej izhodišče za

  refleksijo. Razmišljanje o moralnosti je razmišljanje o tistem najbolj specifično

  človeškem. Ko se sprašujemo, kaj je dobro, se v globini pravzaprav sprašujemo,

  kdo je sploh človek, kakšna je pot njegove uresničitve, kako naj živi, da bo uresničil

  svoje bivanje. Poglabljanja v moralna vprašanja nas torej vabijo na pot

  poglobljenega spoznavanja in razumevanja samega sebe, na pot iskanja zadnjega

  smisla našega obstoja. »Raziskovanje o moralnosti je enakovredno raziskovanju

  razumevanja samega sebe« (Chiavacci 2007, 19).

  1.1 OBČEČLOVEŠKI POJAV

  Vsak človek teži k »dobremu življenju«, želi kar najbolje uresničiti svoje življenje,

  svoja hrepenenja, svoje želje. Človek izbira tisto, za kar je prepričan, da bo najbolje

  zadovoljilo njegovo teženje po uresničenem življenju.

  Moralnost je občečloveški pojav in ni omejen samo na verojoče ljudi. Gotovo

  obstajajo med ljudmi razlike v pojmovanjih, kaj je dobro. Ostajajo različna

  prepričanja o tem, kaj je dobro. V marsičem lahko prihaja tudi do temeljnih

  razhajanj. Danes se vse bolj zavedamo, da je dojemanje moralnosti v marsičem

  tudi kulturno pogojeno, da obstajajo razlike med različnimi kulturami v prepričanju,

  kaj je dobro. Kljub temu pa lahko trdimo, da človek v vseh kulturah razlikuje med

  dobrim in zlim. Človek ne more, da ne bi razločeval, ne more se postaviti onkraj

  dobrega in zlega. Če se distancira od poglobljenega razločevanja, se je že odločil,

  da je to distanciranje nekaj dobrega. Človek je torej moralno bitje; bitje, ki mu

  notranji glas govori, da ni vseeno, kako se odloči. Tega notranjega čuta ni moč

  skrčiti na neko drugo človeško izkušnjo, kot so npr. užitek, interes, uspeh,

 • 5

  1. poglavje: Identiteta moralne teologije preživetje. Človek doživlja, da mora nekaj storiti, čeprav ob tem ne doživlja užitka

  ali pa uspeha. Ker je človek, je dolžan delati dobro. Moralni čut predpostavlja, da je

  človek sposoben razpolagati in smiselno usmerjati svoje življenje. Človek se torej

  ne odziva samo na zunanje okoliščine, ni »lutka« nekih zunanjih okoliščin, ni samo

  splet različnih pogojenosti (genske, psihološke, družbene …), ampak je gospodar

  svojega lastnega življenja, sposoben zavestnih, svobodnih in odgovornih odločitev.

  Pred teoretičnimi razmišljanji o tem, kaj je dobro, se vsakdo sooča s praktičnimi

  moralnimi vprašanji: Kaj naj storim? Kako naj se odločim? Teorija (etika) ima izvor

  torej v konkretni človeški izkušnji (moralna dilema). Vsakdo izmed nas živi tako, da

  izbira. Vsak naš dan zaznamujejo različne izbire, velike in majhne, globoke in

  površinske, pomembne in manj pomembne. Vsak trenutek pravzaprav ponuja

  izbiro. Trenutki, v katerem pride posebnost človeka še posebej do izraza, so

  trenutki, ko posameznik premisli in zavestno izbere, kaj bo naredil iz sebe znotraj

  različnih možnosti, ki jih ima (=odločitev). Tisto, kar zaznamuje moralno odločitev,

  je, da gre za zavestno, svobodno in odgovorno odločitev.

  Tudi v moralni teologiji obstajajo »dobri argumenti za to, da ne začnemo z Bogom

  ali s Kristusom ali s Svetim pismom, ampak z dejstvom človekove moralne

  izkušnje« (MacNamara 2006, 73). Dejstvo je, da vsi ljudje zavedamo, da

  razlikujemo med dejanji, ljudmi, nameni, nagnjenji, značaji, itd., za katere pravimo,

  da so dobri, od tistih, za katere pravimo, da so slabi. Če pa se globlje vprašamo, ni

  takoj jasno razvidno, zakaj je nekaj dobro. Ne gre samo za to, da ne vemo, katero

  dejanje je dobro, ampak se nam postavlja vprašanje, kaj je sploh dobro, kaj

  označuje beseda dobro. Vendarle se vsi strinjamo, da ostaja nek zorni kot, ki

  razločuje med dobrim in zlim. Pri tem seveda ne gre za stvar okusa (kot npr. pri

  hrani), tudi ne gre zgolj za izražanje zgolj subjektivnih pogledov (»mi je všeč«),

  ampak obstaja nek trdnejši temelj, na podlagi katerega presojamo, da je nekaj

  dobro in nekaj drugega slabo. Tisto, za kar smo prepričani, da je dobro, je potrebno

  tudi utemeljiti. Potrebno je podati razloge, argumente, s katerimi podkrepimo svoje

  prepričanje. Pri tem pa nikakor ne moremo mimo izkušnje, sicer lahko kaj hitro

  zapademo v abstraktno dokazovanje idealnega dobrega, ki pa konkretnemu

  človeku kaj dosti ne koristi.

 • 6

  1. poglavje: Identiteta moralne teologije Pomembno je torej, da razmišljanje o moralnosti začnemo na podlagi izkušenj.

  Izkušnje so tiste, ki človeku pomagajo, da ne naredi iste napake, ampak da raste in

  napreduje. Najboljša je seveda neposredna osebna izkušnja, vendar nam ni

  potrebno povsod začeti znova. Obstajajo tudi izkušnje naših prednikov in izkušnje

  naših bližnjih, ki jim lahko zaupamo, in le-te nam pomagajo pri našem odločanju. Ni

  nujno potrebno, da vsako stvar sam preizkusim; lahko me prepriča neka oseba,

  neka knjiga, nek film. Tudi zdravniku ni nujno, da bi sam izkusil vse bolezni, da bi

  lahko postavil pravo diagnozo in pričel s terapijo. Isto velja za duhovnika pri

  svetovanju in spovedi; ni nujno, da sam izkusi zakonsko življenje, da bi lahko

  zakoncem svetoval.

  1.2 ZNAČILNOSTI MORALNE IZKUŠNJE

  Pojem dobrega uporabljamo tudi izven področja moralnosti. Govorimo o »dobrem

  igralcu«, pri čemer ne mislimo na njegov moralni značaj, ampak na odlično

  izvedeno vlogo. Prav tako lahko govorimo o »dobrem nožu«, ki dobro reže, pri

  čemer mislimo na ostrino noža, ki omogoča, da je namen orodja optimalno

  dosežen. Pravimo lahko celo, da je nekdo sicer »dober zdravnik«, ampak »obupen

  človek«, kar pomeni, da profesionalno