Osnovi Delovanja Fizikalne Terapije

Download Osnovi Delovanja Fizikalne Terapije

Post on 30-Oct-2014

32 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Osnovi delovanja fizikalne terapijeZahvaljujudi napredku fizike i hemije,kao osnovnih prirodnih nauka,mogude je danas razumeti mnoge fenomene u fizikalnoj terapiji i unapreivati ovu disciplinu sve vedom raznovrsnodu tehnika i procedura. Meutim,ne treba shvatiti da postoje objanjenja za sva pitanja u ovoj oblasti .</p> <p>Naprotiv ,mnoga dejstva fizikalne terapije nisu ni priblino objanjena.Laboratorijska ispitivanja u ovoj oblasti jo nisu tako usavrena da bi mogla da nam daju odgovore na sva pitanja koja nas interesuju.Od interakcija atomskih i molekularnih sistema,kao i njihovih delova,zavise mnogi fenomeni koje nazivamo:toplotom,svetlodu,elektricitetom...</p> <p>Molekuli svakog tela se nalaze u prirodi u stalnom kretanju.To kretanje je vie izraeno kod toplih tela, ono je izraeno i kod hladnih tela,ali znatno manje.Jedino na apsolutnoj nuli(-273 C),moe se registrovati apsolutni mir molekula.</p> <p>Ukoliko delujemo na neko telo,bilo kojim oblikom energije(elektrina,toplotna..),moemo registrovati porast temperature tog tela.Ako temperatura tela raste,mogu se registrovati termo-elektricne i foto-termike pojave. Provodljivost vazduha oko tog tela raste zbog odvajanja slobodnih elektrona iz atomskih sistema koji se zagrevaju.Ukoliko je energija koja deluje na telo veda utoliko su ove pojave burnije i obrnuto.</p> <p>Uopteno moemo redi da fizikalna terapija ima stimulativni efekat koji poboljava normalne funkcije organizma,a manjim delom utie na unitavanje tetnih uzronika i mikroorganizama koji dovode do obolevanja i poremedaja.</p> <p>Fizikalna terapija se sastoji u primeni veoma blagih inteziteta raznih oblika fizike energije i kao takva deluje sedativno,analgetiko i antiflogistino to je ini najprirodnijim oblikom leenja.Ako se mali intenziteti fizikih agenasa ponavljaju u odreenom vremenskom periodu veoma su povoljni u pogledu fiziolokih i terapjskih efekata.</p> <p>Uloga fizikalne terapije u rehabilitaciji povreenih i obolelihProduenjem ljudskog veka,razvojem saobradaja i industrije uvedava se broj kako starih,tako i mladih osoba kod kojih je potrebno primeniti fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.Ovom leenjnu podleu hirurki, ortopedski,neuroloki,internistiki bolesnici kao i bolesnici u koronarnoj jedinici i intezivnoj nezi.Veoma esti pacijenti u poslednje vreme su deca.</p> <p>Prednost fizikalne terapije je u tome to se jaina nadraaja moe stepenovati i tako postidi efekat bez vedeg opteredenja za ceo organizam. JAINA NADRAAJA JE INDIVIDUALNA ZA SVAKOG PACIJENTA. Osnovni princip fizikalne terapije u rehabilitaciji povreenih i obolelih je zapoeti rehabilitaciju to pre, strogo voditi rauna o indikacijama i kontraindikacijama.</p> <p>Primena rane rehabilitacije i fizikalne terapije daje povoljne rezultate ,skraduje vreme potrebno za oporavak i na taj nain se oboleli,odnosno povreeni,ranije ukljuuje u ivot i posao,to je i osnovni cilj rehabilitacije u svakom drutvu.</p>