osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen - oph.fi .3 ainoastaan kokonaisia tutkinnon osia voidaan

Download OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN - oph.fi .3 Ainoastaan kokonaisia tutkinnon osia voidaan

Post on 19-Feb-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

OSAAMISENTUNNISTAMISENJATUNNUSTAMISEN

MITOITUKSENPERIAATTEETJAARVOSANOJENMUUNTAMINEN

AMMATILLISESSAKOULUTUKSESSA

OPH5012018

OPETUSHALLITUSUTBILDNINGSSTYRELSEN

2018

SISLT OSAAMISENTUNNISTAMISENJATUNNUSTAMISENMITOITUKSENPERIAATTEETJAARVOSANOJENMUUNTAMINENAMMATILLISESSAKOULUTUKSESSA.........................................1

1 OSAAMISENTUNNUSTAMINENAMMATILLISESTAPERUSTUTKINNOSTA.............................1

1.1 Ammatillisenperustutkinnonyhteisettutkinnonosat1.8.2018voimassaolevienperusteidenmukaan.....................................................................................................................1

1.2 Ammatillisenperustutkinnonyhteisettutkinnonosat31.7.2018astivoimassaolevienperusteidenmukaan.....................................................................................................................1

1.3 Ammatillisenperustutkinnonammatillisettutkinnonosat1.8.2018voimassaolevienperusteidenmukaan.....................................................................................................................2

1.4 Ammatillisenperustutkinnonammatillisettutkinnonosatennen1.8.2018voimassaolevienperusteidenmukaan........................................................................................................2

2 OSAAMISENTUNNUSTAMINENAMMATTIJAERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA..................3

2.1 Ammattijaerikoisammattitutkinnontutkinnonosatvoimassaolevienperusteidenmukaan..........................................................................................................................................3

2.2 Muidenkuinvoimassaolevienammattijaerikoisammattitutkinnonperusteidenmukaansuoritetuttutkinnonosat................................................................................................3

3 OSAAMISENTUNNUSTAMINENLUKIOOPINNOISTA............................................................4

3.1 Aikuistenlukiokoulutus......................................................................................................4

3.2 Lukioopintojenarvosanojenmuuntaminen.....................................................................5

4 OSAAMISENTUNNUSTAMINENKORKEAKOULUOPINNOISTA...............................................5

5 MUUOPISKELIJANHANKKIMAOSAAMINEN.........................................................................6

6 ARVOSANOJENMUUNTAMINEN..........................................................................................6

LIITTEET

1

OSAAMISENTUNNISTAMISENJATUNNUSTAMISENMITOITUKSENPERIAATTEETJAARVOSANOJENMUUNTAMINENAMMATILLISESSAKOULUTUKSESSA

Aiemminhankitunosaamisentunnistamisestajatunnustamisestasdetnammatillisestakoulutuksestaannetunlain(531/2017)4647:ss.Samanlain47:nmukaanOpetushallitusvoimrtosaamisentunnistamisenjatunnustamisenmitoituksenperiaatteistasekarvosanojenmuuntamisesta.

Koulutuksenjrjestjntehtvnonopiskelijanesittmienasiakirjojenjamuidenselvitystenperusteellaselvitt,tunnistaajatunnustaaopiskelijanaiemminhankittuosaaminen,jokavastaasuoritettavantutkinnontaikoulutuksenperusteidenammattitaitovaatimuksiataiosaamistavoitteita.Valtioneuvostonasetuksessaammatillisestakoulutuksesta(673/2017)10:ssonsdettytarkemmintutkintokoulutuksenopiskelijanaiemminhankitunosaamisentunnustamisenmenettelytavat,jotkakoulutuksenjrjestjntuleetiedottaaopiskelijoille.

Tmnmryksensisltvastaavaltioneuvostonasetuksen10:sssdettyjaiemminhankitunosaamisentunnustamisenmenettelytapoja.

1 OSAAMISENTUNNUSTAMINENAMMATILLISESTAPERUSTUTKINNOSTA

1.1 Ammatillisenperustutkinnonyhteisettutkinnonosat1.8.2018voimassaolevienperusteidenmukaan

Voimassaolevienammatillistenperustutkinnonperusteidenmukaanarvioidutjatodennetutyhteisettutkinnonosattainiidenosaalueetsisllytetnosaksisuoritettavanammatillisenperustutkinnonyhteisitutkinnonosiataiosaalueita:

yhteisiintutkinnonosiinenintn35osaamispisteenlaajuisesti.

Lisksiopiskelijansuoritustenmukaantunnustettuaosaamistavoidaansisllytt ammatillisiintutkinnonosiin yhteistentutkinnonosienosaalueisiin,lukioopintoihintaimuihinjatko

opintovalmiuksiatukeviinopintoihinenintn25osaamispisteenlaajuisesti,josperustutkinnonperusteidenmuodostuminensenmahdollistaa.

Ainoastaankokonaisiatutkinnonosiataiyhteistentutkinnonosienosaalueitavoidaansisllyttsuoraansuoritettavaanammatilliseenperustutkintoon.

1.2 Ammatillisenperustutkinnonyhteisettutkinnonosat31.7.2018astivoimassaolevienperusteidenmukaan

Ennen31.7.2018voimassaolevienammatillistenperustutkinnonperusteidenmukaanarvioiduistajatodennetuistayhteisisttutkinnonosistatainiidenosaalueistakoulutuksenjrjestjtoimittaatiedotkoulutuksenjrjestjnnimemlleosaamisenarvioijalletunnustamistavarten.Arvioijaarvioiopiskelijanedellmainitunosaamisenajantasaisuudenjavastaavuudentaulukko1:nperiaatteidenmukaanpakollistenosaamistavoitteidenosalta.Opiskelijanaiemminsuoritettujavalinnaisia

2osaamistavoitteitavoidaantunnustaavastaavienosaalueidenvalinnaisiksiosaamistavoitteiksi.Lisksiopiskelijanaiemminsuorittamiavalinnaisiaosaamistavoitteitavoidaantunnustaamuihinkuintaulukossa1mriteltyihinosaalueidenpakollisiinosaamistavoitteisiin,mikliosaaminenvastaaperustutkinnonperusteissamriteltyjosaamistavoitteita.Muutoinosaamisentunnustaminentehdn1.1.kohdassakuvattujenperiaatteidenmukaan.

Ainoastaankokonaisiayhteisitutkinnonosiatainiidenosaalueitavoidaantunnustaasuoritettavaanammatilliseenperustutkintoon.Josaiemminhankittu,arvioitujatodennettuosaaminenvastaavainosittaintutkinnonosaataiyhteistentutkinnonosienosaalueita,osaaminenosoitetaanvainsiltosin,kuinsiteioleaiemminarvioitu.

1.3 Ammatillisenperustutkinnonammatillisettutkinnonosat1.8.2018voimassaolevienperusteidenmukaan

Voimassaolevienammatillistenperustutkinnonperusteidenmukaanaiemminarvioidutjatodennetutammatillisettutkinnonosatsisllytetnsuoritettavanammatillisenperustutkinnonniihinammatillisiintutkinnonosiin,joidenammattitaitovaatimuksiaaiemminhankittuosaaminenvastaajajostutkinnonmuodostuminensenmahdollistaa.

Ammatillisiatutkinnonosiavoidaansisllyttsuoritettavanammatillisenperustutkinnon

ammatillisiintutkinnonosiin ammatillisiinvalinnaisiintutkinnonosiin:Tutkinnonosatoisestaammatillisesta

perustutkinnosta,ammattitutkinnostataierikoisammattitutkinnosta,enintn15osaamispisteenlaajuisesti.

Ainoastaankokonaisiatutkinnonosiavoidaansisllyttsuoraansuoritettavaanammatilliseenperustutkintoon.

1.4 Ammatillisenperustutkinnonammatillisettutkinnonosatennen1.8.2018voimassaolevienperusteidenmukaan

Ennen1.8.2018voimassaolevienammatillistenperustutkinnonperusteidenmukaanarvioiduistajatodennetuistaammatillisistatutkinnonosistakoulutuksenjrjestjtoimittaatiedotkoulutuksenjrjestjnnimemilleosaamisenarvioijilletunnustamistavarten.Arvioijatarvioivatopiskelijanedellmainitunosaamisenajantasaisuudenjavastaavuudensuoritettavanammatillisenperustutkinnonammatillistentutkinnonosienammattitaitovaatimuksiin.Muutoin osaamisen tunnustaminen tehdn 1.3 kohdassa kuvattujen periaatteidenmukaan.

3Ainoastaankokonaisiatutkinnonosiavoidaantunnustaasuoritettavaanammatilliseenperustutkintoon.Josaiemminhankittu,arvioitujatodennettuosaaminenvastaavainosittaintutkinnonosaa,osaaminenosoitetaanvainsiltosin,kuinsiteioleaiemminarvioitu.

2 OSAAMISENTUNNUSTAMINENAMMATTIJAERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA

2.1 Ammattijaerikoisammattitutkinnontutkinnonosatvoimassaolevienperusteidenmukaan

Voimassaolevientutkinnonperusteidenmukaanaiemminarvioidutjatodennetutammattitaierikoisammattitutkinnontutkinnonosatvoidaansisllyttsuoritettavanammatillisenperustutkinnonniihinammatillisiintutkinnonosiin,joidenammattitaitovaatimuksiaaiemminhankittuosaaminenvastaajajostutkinnonmuodostuminensenmahdollistaa.Ammatillisia tutkinnon osia voidaan sisllytt suoritettavan ammatillisenperustutkinnon ammatillisiintutkinnonosiin ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin: Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta

perustutkinnosta,ammattitutkinnostataierikoisammattitutkinnosta,enintn15osaamispisteenlaajuisesti.

Ainoastaankokonaisiatutkinnonosiavoidaansisllyttsuoraansuoritettavaanammatilliseenperustutkintoon.Voimassaolevientutkinnonperusteidenmukaanaiemminsuoritetutammattitaierikoisammattitutkinnonarvioidutjatodennetutammatillisettutkinnonosatvoidaansisllyttsuoraansuoritettavanammattitaierikoisammattitutkinnonniihinammatillisiintutkinnonosiin,joidenammattitaitovaatimuksiaaiemminhankittuosaaminenvastaajajostutkinnonmuodostuminensenmahdollistaa.Tunnustettavanosaamisenlaajuusmrytyysuoritettavantutkinnonperusteissamrtyntutkinnonmuodostumisenjatutkinnonperusteissamriteltyjenammatillistentutkinnonosienlaajuuksienmukaan.

2.2 Muidenkuinvoimassaolevienammattijaerikoisammattitutkinnonperusteidenmukaansuoritetuttutkinnonosat

Muidenkuinvoimassaolevienammattitaierikoisammattitutkinnonperusteidenmukaansuoritetuistajaarvioiduistaammatillisistatutkinnonosistakoulutuksenjrjestjtoimittaatiedotkoulutuksenjrjestjnnimemilleosaamisenarvioijilletunnustamistavarten.Arvioijatarvioivatopiskelijanedellmainitunosaamisenajantasaisuudenjavastaavuudensuoritettavantutkinnonammatillistentutkinnonosienammattitaitovaatimuksiin.

Muutoin osaamisen tunnustaminen tehdn 2.1 kohdassa kuvattujen periaatteidenmukaan.

4

Ainoastaankokonaisiatutkinnonosiavoidaantunnustaasuoritettavaanammatilliseentutkintoon.Josaiemminhankittu,arvioitujatodennettuosaaminenvastaavainosittaintutkinnonosaa,osaaminenosoitetaanvainsiltosin,kuinsiteioleaiemminarvioitu.

Tunnustettavanosaamisenlaajuusmrytyysuoritettavantutkinnonperusteissamrtyntutkinnonmuodostumisenjatutkinnonperusteissamriteltyjenammatillistentutkinnonosienlaajuuksienmukaan.

3 OSAAMISENTUNNUSTAMINENLUKIOOPINNOISTA

Opiskelijaonvoinutaiemminsuorittaalukioopintojataivoisuorittaasamanaikaisestiammatillisenperustutkinnonsuorittamisenyhteyde

View more >