om, partner, p51-450 sm, 96111003100, 2010-02, lawn mower ... · manutenÇÃo .....17-19...

Click here to load reader

Post on 11-Nov-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 532 43 09-05 Printed10.07.09 BY in U.S.A.www.partner.biz

  Instruktionsbog Ls disse instruktioner omhyggeligt og forst dem, fr du bruger denne maskine.

  Ohjekirja Lue nm ohjeet huolellisesti ja varmista, ett ymmrrt ne ennen kuin kytt tt konetta.

  Handbok Ls noga dessa anvisningar och se till att du frstr dem innan du anvnder denna maskin.

  Hndbok med bruksanvis-ningerVennligst les nye gjennom disse bruk-sanvisningene for vre siker p at du forstr de fr du tar maskinen i bruk.

  Manual de InstruesFavor ler com ateno e verifi car se compreendeu bem as seguintes instrues antes de utilizar a m-quina.

  .

  P51-450SM

 • 2

  INNHOLDSFORTEGNELSESIKKERHETSREGLER ...............SIDE 3-8TEKNISKE DATA..................................... 9OVERSIKT ............................................. 10MONTERING .................................... 11-12INNSTILLING......................................... 13START OG STOPP........................... 14-15BRUK AV KLIPPEREN.......................... 16VEDLIKEHOLD................................. 17-19GENERELLE OPPLYSNINGER ............ 19

  PT NDICE PGINAINSTRUES DE SEGURANA......... 3-8ESPECIFICAES TCNICAS .............. 9VISO GERAL....................................... 10MONTAGEM .................................... 11-12AJUSTES............................................... 13PARTIDAS E PARADAS .................. 14-15UTILIZAO.......................................... 16MANUTENO ................................ 17-19INFORMAES GERAIS ..................... 19

  INDHOLDSFORTEGNELSESIKKERHEDSREGLER...............SIDE 3-8TEKNISKE SPECIFIKATIONER.............. 9OVERSIGT............................................. 10MONTERING .................................... 11-12INDSTILLING......................................... 13START OG STOP ............................. 14-15ANVENDELSE AF KLIPPEREN............ 16EFTERSYN ....................................... 17-19GENERELLE OPLYSNINGER............... 19

  INNEHLLSFRTECKNINGSKERHETSFRESKRIFTER SIDAN 3-8TEKNISKA DATA..................................... 9VERSIKT ............................................. 10MONTERING .................................... 11-12INSTLLNING ....................................... 13START OCH STOPP......................... 14-15ANVNDNING AV KLIPPAREN............ 16UNDERHLL .................................... 17-19ALLMNNA UPPLYSNINGAR.............. 19

  SISLT SIVUTURVAOHJEET.................................... 3-8TEKNISI TIETOJA................................. 9YLEISKATSAUS.................................... 10KOKOAMINEN ................................. 11-12ST................................................... 13KYNNISTYS JA PYSYTYS.......... 14-15LEIKKURIN KYTT ............................ 16KUNNOSSAPITO ............................. 17-19YLEIST ................................................ 19

  ....................... 3-8 ................................ 9 ................................................ 10 .......................... 11-12 ............................................ 13 ............... 14-15 ................................................... 16..................................... 17-19 ..................... 19

  19

  Rengring av luftfi lter. Lossa skruven, ta av locket och ta ur fi lterinsatsen. Rengr fi ltret i fotogen. Tillstt 2-3 matskedar olja som frdelas ordentligt i fi ltret.

  Rengjring av luftfi lter. Lsn skruen, ta av dekselet og fjern fi lterinnsatsen. Rengjr fi ltret i sprit. Tilsett 2-3 spiseskjeer olje, som fordels godt i fi lteret.

  Rengring af luftfi lter. Lsn skruen, tag dkslet af og fjern fi lter-indsatsen. Rengr fi lteret i petroleum. Tilst 2-3 spiseskefulde olie, som fordeles godt i fi lteret.

  IImansuodattimen puhdistus. Irrota ruuvi, poista kansi ja suodat-timen irrotettava osa. Puhdista suodatin paloljyss. Lis 2-3 ruokalusikalista ljy, joka tulee levitt kunnolla suodatinpin-nalle.

  Limpeza do fi ltro de ar. Gire o porta-fi ltro no sentido anti-horrio e retire a composio do fi ltro. Cleanse the fi l ter in kerosene. Add 2-3 spoonfuls of oil and spread it evenly through out the fi lter.

  . , . . 23 .

  (1) SKRUV(2) FILTER(3) HUS

  (1) SKRUE(2) FILTER(3) HUS

  (1) SKRUE(2) FILTER(3) HUS

  (1) RUUVI(2) SUODATIN(3) KOTELO

  1 3

  2

  PT

  PT

  (1) PARAFUSO(2) FILTRO(3) CORPO

  (1) (2) (3)

  ALLMNNA UPPLYSNINGGARTransportLossa tndstiftkabeln. Tm bensin tanken. Vid transport med allmnna transportmedel mste bde bensin och olja tmmas ur.

  GENERELLE OPPLYSNINGERTransportTa av pluggledningen. Tm bensintanken. Ved offentlig transport m bde bensin og olje tmmes.

  GENERELLE OPLYSNINGERTransportFjern tndkablet. Tm benzintanken. Ved transport med of-fentlige transportmidler skal bde benzin og olie aftappes.

  YLEISTKuljetusIrroittakaa tulpan johto. Tyhjenn tankki. Julkisissa kulje-tusvlineis kuljetettaessa sek bensiini ett ljy tulee poistaa koneesta.

  INFORMAES GERAISTransporteRemova o terminal da vela de ignio. Esvazie o tanque de gasolina. Para transporte pblico, o leo do motor e a gasolina devem ser removidos.

  . . , .

  PT

 • 18

  rligen (efter ssongens slut)Slipning och balansering av kniven. Lossa tndstiftkabeln. Att stta fast och ta bort knivarna krver att du anvnder skydd-shandskar. Skruva av kniven och lmna den till slipning och balansering p en serviceverkstad. Dra t skruvarna ordentligt nr Ni stter fast kniven igen.

  rlig (etter sesongslutt)Sliping og balansering av kniven. Ta av pluggledningen. Mon-tering og fjerning av kniven krever bruk av beskyttelseshansker. Skru av kniven og lever den til sliping og balansering p et ser-viceverksted. Trekk skruen ordentlig til ved montering.

  PT

  rligt eftersyn (efter endt sson) Slibning og afbalancering af kniven. Fjern tndkablet. Brug af beskyttelseshandsker er pkrvet ved montering og afmontering af klingen. Skru kniven af og indlever den til slibning og afbalancering p et ser-vicevrksted. Trk skruen godt til ved montering.

  Vuosittain (joka sauden jlkeen) Tern hionta ja tasapainoittaminen. Irroittakaa tulpan johto. Leikkurin tern asentaminen ja irroittaminen vaati suojaksineiden kytt. Ruuvatkaa ter irti ja toimittakaa se huoltoverstaalle hiottavaksi ja tasapain-oitettavaksi. Kootessanne kiinnittk ruuvi kunnolla.

  Anualmente (ao fi nal da estao)Esmerilhamento e balanceamento da lmina de corte. Remova o terminal da vela de ignio. Desa-parafuse a lmina de corte e leve-a a uma ofi cina especializada para afi ar e balancear. Aperte o parafuso corretamente ao mont-la novamente.

  ( ) . . . . , .

  Byt olja varje ssong, eller efter 25 timmars krning. Kr motorn varm, stanna motorn och ta bort tndkabeln. Ta bort drnering-spluggen p motorns undersida och tappa ur oljan. Fyll drefter p ny olja. SAE 30 kan anvndas.

  Skift olje hver sesong, eller etter 25 timers kjring. Kjr motoren varm, stans motoren og ta bort tenningskabelen. Ta bort dre-neringspluggen pa undersiden av motoren og tapp av oljen. Fyll deretter p ny olje. SAE 30 kan brukes.

  Skift olie hver sson eller efter 25 timers brug. Lad motoren blive varm, stands den og fjern tndkablet. Fjern aftapningsproppen p undersiden af mororen og tap olien af. Fyld ny olie p. SAE 30 kan anvendes.

  Vaihtakaa ljy kerran kaudessa tai 25 tunnin kytn jlkeen. Kyttk moottori lmpimksi, pysyttk se ja irroittakaa sy-tytyskaapeli. Poistakaa tyhjennystulppa moottorin alapuolelta ja antakaa ljyn valua ulos. Tyttk tmn jlkeen uudella ljyll. SAE 30 voidaan kytt.

  Troque o leo ao fi nal de cada estao ou aps cada 25 horas de operao. Deixe o motor ligado e aquecido e retire o terminal da vela de ignio. Remova a tampa do fundo do motor e drene todo o leo. Encha com leo novo. Uma sugesto o SAE 30.

  25 . , . . . SAE 30.

  1

  (1) DRNERINGS- PLUGGFROLJA

  (1) DRENERINGS- PLUGGFOROLJA

  (1) AFTAPNINGSPROP, OLIE

  (1) LJYNPOIST- OAUKONTULPPA

  (1) VLVULA DE DRENAGEM LEO

  (1)

  PT

  PT

  3

  Stanna rotorbladet nr grsklipparen mste lutas fr trans port ver omrden andra n grs och vid transport till och frn omrdet som skall klippas.

  Anvnd aldrig maskinen med defekta skydd, eller utan skerhetsanordningar, till exempel avskrmare och/eller grsuppsamlare, p plats.

  ndra inte strypklackens instllning eller kr motorn p allt fr hg hastighet. Om motorn krs med fr hg hastighet kan detta ka riskerna fr olyckor och personskador.

  Koppla ur alla blad- och drivkopplingar innan motorn startas.

  Starta motorn frsiktigt enligt instruktionerna och hll ftterna vl undan frn rotorbladet.

  Luta inte grsklipparen vid start om det inte behvs. Om s r fallet, luta inte mer n absolut ndvndigt och lyft endast den del som r vnd bort frn anvndaren.

  Starta inte motorn stende framfr grsutblset. Stoppa inte hnder eller ftter nra eller under roterande

  delar. Hll alltid ur vgen fr utblset. Plocka aldrig upp eller frsk bra grsklipparen nr

  motorn r igng. Stanna motorn och koppla ur tndstiftshatten:

  - innan du rensar utkastet frn ma te ri al som fastnat;- innan du kontrollera, rengr eller reparerar grsklip-

  paren;- efter det att du har krt in i ett frmmande freml.

  Undersk grsklipparen fr att se om den har skadats och utfr reparationer innan du ter startar och kr maskinen;

  - om maskinen brjar att vibrerat onormalt mycket (kontrollera omedelbart).

  Stanna motorn:- nr du lmnar grsklipparen;- innan pfyllning av drivmedel sker.

  Minska gasreglagets instllning medan motorn stannar och om motorn r frsedd med en avstngningsven-til ska du stnga av brnsletillfrseln efter avslutad klippning.

  k lngsamt vid anvndande av psatt ste.

  IV. Underhll och Frvaring Se till att alla muttrar, bultar och skruvar r ordentligt

  tdragna fr att vara sker p att utrustningen r sker att anvnda.

  Se till att det inte fi nns bensin i tanken om du frvarar utrustningen i en byggnad dr ngorna kan n ppen eld eller gnistor.

  Lt motorn svalna innan du frvarar den i ett stngt utrymme.

  Undvik brandrisk genom att se till att motorn, ljuddm-paren, batterihllaren och bensinfrvaringsutry- mmet r fritt frn grs, lv och verfl dig smrjmedel.

  Kontrollera ofta att grsuppsamlare inte r sliten eller trasig.

  Av skerhetskl skall slitna eller skadade delar ome-delbart bytas ut.

  Om du mste tmma bensintanken ska detta gras utomhus.

  Skerhetsfreskrifter fr roterande grsklippareVIKTIGT: Denna klippare kan klippa av hnder och ftter samt slunga ivg freml. Underltenhet att flja skerhetsanvisningarna kan resultera i allvarliga skador eller ddsfall.

  I. vning Ls noga igenom anvisningarna. Se till att du har

  bekantat dig med alla reglage och hur utrustningen ska anvndas.

  Tillt aldrig barn eller personer som inte r infrstdda med anvisningarna att anvnda grsklipparen. Lokala freskrifter kan reglera frarens lder.

  Anvnd aldrig klippare om personer, speciellt barn, eller husdjur uppehller sig i nrheten.

  Kom ihg att fraren r ansvarig fr olyckor eller olyck-stillbud som pverkar andra personer eller deras gor och godelar.

  II. Frberedelser Br alltid kraftiga skor och lngbyxor under anvndning

  av klipparen. Var aldrig barfota eller br sandaler nr du anvnder utrustningen.

  Undersk noga omgivningen dr utrustningen ska anvndas och avlgsna alla freml som kan komma att slungas ivg av maskinen.

  VARNING - Bensin r ytterst lttantndligt.- Frvara alltid brnsle i behllare som r avsedda

  fr detta ndaml.- Fyll alltid p brnsle utomhus och rk inte under

  tiden.- Fyll p brnsle innan motorn startas. Avlgsna aldrig

  locket till bensintanken eller fyll p bensin medan motorn r igng eller medan den fortfarande r varm.

  - Om du skulle spilla bensin ska du inte starta mot-orn utan rulla undan maskinen frn omrdet med den utspillda bensinen samt undvika alla former av gnistbildning tills dess att bensinen har dunstat.

  - Stt alltid tillbaka locket till bensintanken och andra behllare.

  Erstt trasiga ljuddmpare. Utfr alltid en visuell inspektion fr att kontrollera att

  knivbladen, bultarna och klipparen inte r slitna eller skadade fre starten. Erstt hela satsen av knivblad och bultar fr att bibehlla balansen.

  Var frsiktig nr du roterar ett knivblad p en maskin med fl era blad eftersom detta kan frorsaka att ven de andra bladen roterar.

  III. Anvndning Kr inte motorn i ett slutet rum dr farliga mngder av

  koloxid kan samlas. Klipp endast i dagsljus eller under fullgott artifi ciellt

  ljus. Undvik bruk i vtt grs, om mjligt. Tnk p stabilt fotfste i sluttningar. G, spring aldrig. Vid bruk av roterande grsklippare, klipp lngs med

  sluttningar, aldrig upp och ner. Iakta extrem varsamhet vid byte av riktning i

  sluttning. Klipp inte verdrivet branta partier. Iakta extrem varsamhet vid dragande av grsklipparen

  mot dig.

 • 4

  Plenklipperen skal aldri brukes med defekte vernein-nretninger, eller uten at sikkerhetsinnretninger, f.eks. defl ektorer og/eller gressfangere, er p plass.

  Du m ikke ndre motorens regulatorindstilling eller overskride motorens tilladte hastighed. Hvis motoren krer med for stor hastighed, kan det forge risikoen for personskader.

  Kople ut alle blad- og kjrekltsjer fr motoren startes.

  Start motoren eller skru p motoren forsiktig etter instruksene og med fttene plassert p god avstand fra bladet.

  Ikke skr plenklipperen nr motoren startes eller skrus p, unntatt hvis klipperen m skrs for startes. I s fall, ikke skr mer enn absolutt ndvendig, og lft kun den delen som vender bort fra brukeren.

  Ikke start motoren nr du str foran utladningsren-nen.

  Ikke putt hender eller ftter i nrheten av eller under de roterende delene. Hold alltid avstand fra utladning-spningen.

  Plenklipperen skal aldri lftes opp eller bres nr motoren er i gang.

  Stopp motoren og kople fra tennpluggledningen:- fr blokeringer eller tilstopninger i grs udkaster rret

  fjernes;- inden kontrol, rengring eller arbejde p plneklip-

  peren; - efter at have ramt et fremmedlegeme. Efterse

  plneklipperen for skader og foretag reparationer, fr du starter maskinen og benytter den igen;

  - hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, kon-troller den omgende.

  Stopp motoren:- nr du forlater plenklipperen;- fr du fyller drivstoff.

  Reducer hastigheden, mens motoren standses. Hvis motoren er udstyret med en afsprringsventil, lukkes for brndstoffet, nr du er frdig med at sl grs.

  G sakte nr det brukes etterplate.

  IV. Vedligeholdelse og Oplagring Srg for, at alle mtrikker, bolte og skruer er spndt

  sikkert for at sikre, at udstyret er i forsvarlig driftsms-sig stand.

  Udstyret m aldrig oplagres med ben zin i tanken i en bygning, hvor dampene kan komme i forbindelse med ben ild eller gnister.

  Lad motoren kle af, fr plneklipperen oplagres i en lukket bygning.

  Brandfaren reduceres, ved at rengre motoren, lyd-potten, batterirummet og brndstofomrdet for grs, blade og overskydende smrefedt.

  Efterse klippeaggregatet hyppigt for slid eller beska-digelse.

  Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerheds-grunde.

  Hvis brndstoftanken skal tmmes, skal det gres udendrs.

  Sikre driftsmetoder for gangkontrollerte roterende plenklippereVIGTIGT: Denne plneklipper kan, i vrste fald, amputere hnder ogfdder og slynge genstande langt vk. Hvis du ikke flger flgende sikkerhedsinstruktioner, kan det medfre alvorlige kvstelser eller dd.

  I. Uddannelse Ls instruktionerne omhyggeligt. Du br have kendskab til betjeningsgrebene og korrekt

  brug af udstyret. Lad ikke brn, eller personer der ikke har kendskab til

  instruktionerne, benytte plneklipperen. Benyt ikke plneklipperen, mens mennesker, specielt brn, eller kledyr opholder sig i nrheden.

  Husk, at freren eller brugeren er ansvarlig for ulyk-ker eller evt. faresituationer, der forekommer, overfor andre mennesker eller deres ejendom.

  II. Forberedelse Nr du slr grs, skal du altid benytte solidt fodtj og

  lange bukser; du m ikke vre barfodet eller g med bne sandaler.

  Efterse omrdet grundigt, hvor plneklipperen skal benyttes, og fjern alle genstande, som kan slynges vk af maskinen.

  ADVARSEL - Benzin er yderst brandfarligt. - Opbevar brndstof i dunke, der er godkendt til

  formlet.- Pfyld kun brndstof udendrs. Rygning er forbudt

  ved pfyldning af brndstof. - Pfyld brndstof, fr motoren startes. Tag aldrig

  dkslet af brndstoftanken eller pfyld ben zin, mens

  motoren er i gang eller er varm. - Ved spild af brndstof: For at undg at antnde

  brndstoffet m du ikke forsge at starte motoren, fr du har fl yttet maskinen vk fra stedet, hvor brndstoffet blev spildt.

  Udskift evt. defekte lydpotter. Forud for brug, br du altid efterse flgende grundigt

  for slid eller skader: Knive, knivbolte og skrehoveder. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte i st, for at bevare balancen.

  Da maskinen har fl ere knive, br du vre forsigtig, fordi de andre knive kan dreje med, nr du drejer n kniv.

  III. Betjening Lad ikke motoren g i lukkede rum, hvor der kan

  udvikles farlig kulilte. Benyt kun plneklipperen i dagslys eller i god kunstig

  belysning. Unng bruke utstyret p vtt gress, der dette er

  praktisk mulig. Forsikre deg om at du trr stdig i skrninger. G, ikke lp. Med roterende maskiner med hjul, klipp p tvers av

  skrninger, ikke oppover og nedover. Vr spesielt forsiktig nr du skifter retning i

  skrninger. Ikke klipp i spesielt bratte skrninger. Vr spesielt forsiktig nr du setter den i revers eller

  trekker plenklipperen mot deg. Stopp bladet dersom plenklipperen m holdes p skr

  for transportering p andre underlag enn gress, og ved trans port av plenklipperen til og fra det omrdet som skal klippes.

  17

  UnderhllTag alltid bort tndkabeln fre reparation, rengring eller underhllsarbete. Efter 5 timmar, drag t skruvar och muttrar. Kontrollera oljan. Nr klipparen lggs p sidan mste tndstiftet vara hgsta punkt.

  VedlikehoodTa alltid av pluggledningen fr reparasjon, rengjring eller vedlikeholds-arbeide. Etter 5 timer, trekk til skruer og muttere. Sjekk oljen. Nr klipperen tippes p siden m tennpluggen vre hyeste punkt.

  PT

  EftersynFjern altid tndkablet fra tndrret fr rep a ra tion, rengring eller vedligeholdelsesarbejde. Efter 5 tim-ers drift stram alle skruer og mtrikker. Check olien. Nr klipperen anbringes p siden skal tndrret vre hjeste punkt.

  KunnossapitoIrroittakaa aina tulpan johto ennen kuin ryhdytte korjaamaan, puhdista-maan tai muuten huoltamaan konetta. Kun knoetta on kytetty 5 tuntia, ruuvit ja mutterit tulee kirist. Tarkistakaa ljy. Kun leikkuri knnetn kyljelleen tulee sytytystulpan olla ylinpn.

  ManutenoSempre remova o ter mi nal da vela de ignio antes de fazer reparos, limpeza ou trabalho de manuteno. Se a mquina fi car mais de cinco horas ligada, torne a apertar os parafusos e porcas. Verifi que o leo. A vela de ignio deve estar na parte mais superior da mquina quando esta estiver virada para cima.

  , . 5 , . . .

  RegelbundetStanna motorn och skruva upp oljestickan. Nivn skall ligga mellan FULL och ADD. NOTERA: Oljestickan mste vara helt nerskruvad fr att visa korrekt oljeniv. Undvik att fylla fr mycket olija.

  RegelmessigStans motoren og skru peilpinnen opp. Nivet skal ligge mellom FULL og ADD. MERK: Peilepinnen m vre helt nedskrudd for at riktig oljeniv skal vises. Unng fylle p for mye olje.

  PT

  RegelmssigtStands motoren og check oliestanden i motoren. Den skal vre mellem FULL og ADD. BEMRK: lget skal vre skruet helt p for at give rigtig indikation af oliestanden p pinden. Undg at fylde for meget olie p.

  SnnllisestiPysyttk moottori ja irroittakaa mittatikku. ljyn tulee olla kohtien FULL ja ADD vlill. HUOMAUTUS: Mittatikun tulee olla ruuvattu aivan alimpaan kohtaan jotta se voi osoittaa ljyn oikean mrn.

  A intervalos regularesDesligue o motoredes aparafuse a vareta. O nvel deve estar entre CHEIO e ADICIONAR. OBS: A vareta deve ser aparafusada at o fi m para indicar o nvel correto do leo. Ao adicionar leo, evite encher demais.

  . FULL () ADD (). : . .

 • 16

  KyttLeikkuria ei tule kytt maastossa jonka kaltevuuskulma on enemmn kuin 15. Tllin ilmenee ongelmia moottorin voitelussa.

  UtilizaoA cortadora no deve ser utilizada em terrenos com declives de mais de 15, pois isso pode resultar em problemas com a lubrifi cao do motor.

  15. .

  MAX 15

  MAX 1/3

  AnvndningKlipparen br inte anvndas i terrng som lutar mer n 15. Problem med motorns smrjning kan d uppst.

  BrukKlipperen br ikke brukes i terreng som heller mer enn 15. Problem med motorens smring kan da oppstg.

  AnvendelseFor at undg smringsproblemer br klipperen ikke anvendes i terrn der hlder mere end 15.

  PT

  Omgrsmattan vxer snabbt klipp 2 gnger i veckan. Klipp aldrig mer n 1/3 av grsets lngd. Detta gller srsklit under torrperioder. Klipp frst med stor klipphjd. Kontrollera resultate och snk til nskad hjd. Om grset r extra lngt, kr sakta och klipp ev. tv gnger.

  Ved sterk vekst klipp 2 ganger pr. uke. Klipp aldri mer enn 1/3 av gressets lengde, spesielt i trre perioder. Klipp frstse gang med stor klippehyde. Kontroller resultatet og senk til nsket hyde. Er gresset ekstra langt, kjr sakte, evt. klipp to ganger.

  Innan klippningen pbrjas br grenar, dvistar, stenar etc, av-lgsnas frn grsmattan.

  Fr klippingen starter m grener, leker, steiner, osv. fjernes fra plenen.

  Inden klipningen pbegyndes, br man fjerne grene, legetj, sten o.s.v. fra plnen, da dette kan beskadige kniv eller motor.

  Ennen leikkaamista tulee nurmikolta poistaa oksat, leikkikalut, kivet jne.

  Antes de comear, remover do gramado quaisquer objetos tipo gravetos, brinquedos e pedras.

  , , , .

  PT

  PT

  Klip grsset 2 gange om ugen i den kraftigste vkstperiode. Klip aldrig mer en 1/3 af grslngden, isr ikke i trre perioder. Foretag den fste klipning med plnrklipprtrn infdyillry i rn sg fr hjeste positioner. Check resultatet, og snk derefter klipperen ned i nsket hjde. Hvis grsset er ekstra langt, kr langsomt, evt. klip 2 gange.

  Ruohonkasvun ollessa voimakkaimmillaan leikkaus tulee suorittaa 2 kertaa viikossa. lk koskaan leikatko enemp kuin 1/3 ruohonpituudesta, erityisesti kuivina fausina. Ensimmisell kerralla leikatkaa korkealta. Tarkistakaa tulos ja alentaakaa leijuukorkeutta toivottuun korkeuteen. Mikli ruoho on erityisen pitk, tulee ajo suorittaa hitaasti, tai tehd se kahteen kertaan.

  Corte a grama duas vezes por semana durante os perodos de crescimento mais ativo. Nunca corte mais de 1/3 do comprimento da grama, especialmente durante os perodos secos. Selecione uma altura alta de corte ao usar a mquina pela primeira vez. Examine o resultado e ento selecione a altura mais baixa desejada. Corte devagar ou faa duas sesses de corte, se a grama estiver muito comprida.

  . 1/3 , . , . . .

  5

  Stop klingen hvis grsslmaskinen skal vippes nr der krydses andre overfl ader end grs, og nr grsslmaskinen transporteres til og fra stedet som skal sls.

  Anvend aldrig grsslmaskinen med defekt beskyt-telse, eller uden sikkerhedsudstyr, for eksempel afl edninger og/eller grsopsamlere istedet.

  Motorens regulatorinnstillinger m ikke endres, og motoren m ikke kjres for fort. Drift av motoren med ekstra sterk hastighet kan forrsake personskader.

  Frigr alle klinge og drifts koblinger fr motoren startes.

  Start motoren eller tilslut motoren forsigtigt i henhold til instruktionerne og med fdderne passende langt fra klingen.

  Grsslmaskinen m ikke vippes nr motoren startes eller tilsluttes, undtagen hvis grsslmaskinen skal vippes for at starte. I dette tilflde m den ikke vip-pes mere end absolut ndvendigt og kun den del som vender vk fra operatren m vippes.

  Start ikke motoren hvis De str foran udladningsrenden. Hold ikke hnder eller fdder tt p eller under

  drejende dele. Hold hele tiden afstand til udladning-sbningen.

  Grsslmaskinen m ikke lftes eller bres nr motoren er i gang.

  Stop motoren og frigr tndkablet:- fr du skal rengjre blokkeringer eller forhindre

  tilstopping av gress-sjakten;- fr du kontrollerer, rengjr eller arbeider p gressklip-

  peren;- hvis du har kommet bort i en fremmed gjenstand,

  m du kontrollere gressklipperen nye for se om eventuell skade og reparasjoner m utfres fr du kan ta utstyret i bruk igjen;

  - hvis maskinen begynner med unormale vibrasjoner (dette m underskes yeblikkelig).

  Stop motoren: - hver gang De gr vk fra grsslmaskinen;- fr pfyldning af brndstof.

  Sl ned strupeinnstillingen hvis motoren lper ut, og hvis motoren er utstyrt med en avstengningsventil, sl av bensinen nr du er ferdig med klippe gresset.

  Kr langsomt hvis der anvendes et psat sde.

  lV. Vedlikehold og Oppbevaring Pass p at alle skruer og bolter sitter godt fast for

  kunne forsikre deg om at utstyrets driftsforhold er gode og trygge.

  Maskinen m aldri oppbevares med bensin i tanken innendrs hvor dunstene kan n pen fl amme eller gnister.

  La motoren avkjles fr gressklipperen settes til op-pbevaring hvor som helst.

  For kunne redusere fare for brann, m motoren, lyddemperen, batteriseksjonen og bensinbeholderen holdes borte fra gressomrder, lv, eller omrder som er omgitt av meget olje.

  Sjekk gressfangeren ofte for unng slitasje eller skade.

  Slitte eller delagte deler m sjekkes ofte av sikker-hetsmessige rsaker.

  Hvis bensintanken m tmmes, m dette gjres utendrs.

  Sikre fremgangsmder til betjening af fodgnger-styrede roterende grsslmaskinerVIKTIG: Denne klipperen er i stand til kutte av hender og ftter samt kaste ting rundt omkring. Hvis du unnlater overholde de flgende sikkerhetsforanstaltninger kan dette resultere i alvorlig skade eller ddsfall.

  I. Opplring Bruksanvisningene m leses nye. Pass godt p at du

  gjr deg kjent med betjeningsutstyret og lrer hvordan det skal brukes.

  La aldri barn eller uvedkommende personer som ikke er kjente med bruksanvisningene bruke gressklipperen/traktoren. Lokale retningslinjer kan eventuelt begrense operatrens aldersgrense.

  Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller dyr, befi nner seg i nrheten.

  Husk alltid p at operatren eller brukeren har ansvaret for de ulykker eller farer som eventuelt forekommer p andre mennesker eller deres eiendommer.

  II. Forberedelse Nr gressklipperen/traktoren er i bruk, er det viktig

  at freren alltid bruker kraftige sko og lange bukser. Kjretyet m ikke drives barbent eller med pne sandaler.

  Kontroller hele omrdet hvor utstyret skal brukes og fjern eventuelle ting som lett kan bli slengt omkring av maskinen.

  ADVARSEL - Bensin er meget brannfarlig.- Oppbevar brensel i spesielle beholdere laget til dette

  forml.- Fyll kun p bensin utendrs. Det er viktig huske

  p at ryking mens man fyller p bensin er meget farlig.

  - Bensinen m tilsettes fr maskinen startes. Ta aldri lokket av bensintanken eller tilsett bensin mens motoren er i gang eller mens den er varm.

  - Hvis du tilfeldigvis sler med bensin, m du ikke prve starte motoren. Flytt maskinen bort fra det omrdet hvor du slte, og la vr start motoren igjen helt til bensinlukten har forsvunnet.

  - Sett alle lokkene p brenselstankene og beholderne godt fast igjen.

  Fjern alle defekte lyddempere. Fr du tar maskinen i bruk, m du alltid sjekke kjretyet

  visuelt for vre sikker p at bladene, bladskruene og hele skjremonteringen ikke har blitt slitt eller skadet. Eventuelle slitte eller skadede blader og skruer erstattes i satser slik at balansen opprettholdes til alle tider.

  P maskiner med fl ere blader, vr forsiktig da rotering av ett blad, kan forrsake at andre blader ogs begyn-ner rotere.

  III. Drift Denne maskinen m ikke brukes innenfor et begrenset

  omrdet hvor farlig karbonmonoksid kan oppsamles. Bruk gressklipperen/traktoren kun om dagen eller med

  godt kunstig lys. Undg brug af maskinen p vdt grs, hvis muligt. Vr altid sikker p fodfste p skrninger. G, lb aldrig. For rotormaskiner p hjul, sls langs med fl aderne p

  skrninger, aldrig op og ned. Vr yderst forsigtig hvis der skiftes retning p

  skrninger. Sl ikke meget stejle skrninger. Vr yderst forsigtig hvis grsslmaskinen vendes

  eller trkkes imod Dem.

 • 6

  Pysyt ter, jos ruohonleikkuri tytyy kallistaa kuljetu-sta varten tai ylittesssi muita pintoja kuin ruohikkoa ja kuljettaessasi ruohonleikkuria leikattavalle alueelle tai silt pois.

  l koskaan kyt ruohonleikkuria, jona turvasuojat ovat viallisia tai ilman paikoilleen kiinnitettyj turvalait-teita, esimerkiksi ohjauslevyj ja/tai ruohonkerji.

  l muuta moottorin stj tai aja moottoria liian suu-rilla nopeuksilla. Jos moottoria ajetaan ylinopeuksilla voi henkilvamman vaara lisnty.

  Vapauta kaikki tern ja ajokytkimet ennen moottorin kynnistyst.

  Kynnist moottori ja kytke moottoriin virta varoen ohjeiden mukaan ja jalat kunnolla erossa terst.

  l kallista ruohonleikkuria moottoria kynnistettess tai kytkettess moottoriin virta paitsi jos ruohonleikkuri on tarkoitettu kallistettavaksi kynnistettess. Tss tapauksessa l ehdottomasti kallista enemp kuin on tarpeen ja nosta ainoastaan kyttjst poispin olevaa osaa.

  l kynnist moottoria seisten poistokourun edess.

  l laita ksi tai jalkoja pyrivien osien lhelle. Pysy aina sivussa poistoaukosta.

  l koskaan nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin kydess.

  Pysyt moottori ja irrota sytytystulpan johto:- ennen kuin puhdistat tukoksia tai poistat esteen

  poistokourusta;- ennen kuin tarkistat, puhdistat tai huollat konetta.- jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista ruohon-

  leikkuriin kohdistunut vahinko ja korjaa ennen kuin aloitat ja kytt sit uudelleen;

  - jos kone alkaa trist epnormaalisti (tarkista heti) terlaite on vahingoittunut.

  Pysyt moottori:- aina jttesssi ruohonleikkurin;- ennen polttoaineen lisyst.

  Vhenn kaasun st moottorin hidastamiseksi; jos moottorissa on sulkuventtiili, knn polttoaine pois ruohonleikkauksen ptytty.

  Aja hitaasti kyttesssi hinattavaa istuinta.

  IV. Huolto ja Silytys Pid kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla varmistaak-

  sesi, ett vlineist on hyvss toimintakunnossa. l koskaan silyt konetta bensiinin ollessa siliss

  rakennuksessa, jossa hyryt voivat joutua kosketuksiin avoimen liekin tai kipinn kanssa.

  Anna moottorin jhty ennen kuin silytt sit missn suljetussa tilassa.

  Palovaaran vhentmiseksi, pid moottori, vaimen-nin, akkuosasto ja bensiinin sailytyspaikka vapaana ruohosta, lehdist tai liiallisesta rasvasta.

  Tarkista usein, ettei ruohonkerj ole kulunut ja muuten huonossa kunnossa.

  Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuuden vuoksi.

  Mikli polttoainesili on tyhjennettu, on se suoritet-tava ulkona.

  Kyden ohjattavien ruohonleikkureiden turvalliset kytttavatTRKE: Tm leikkuri voi vahingoittaa ksi ja jalkoja ja se voi heitt esineit. Alla olevin turvallisu-ussntjen laiminlyminen voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan.

  I. Koulutus Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu stimiin ja opettele

  vlineiden oikea kytt. l koskaan anna lasten tai ihmisten, jotka eivt ole

  tutustuneet kyttohjeisiin, kytt ruohonleikkuria. Paikalliset snnt voivat rajoittaa ajajan ik.

  l koskaan leikkaa ruohoa, kun ihmisi, varsinkin lapsia on lhell.

  Muista, ett ajaja tai kyttj on vastuussa alueella toisille ihmisille sattuvista onnettomuuksista tai vaar-oista.

  II. Valmistelu Ruohoa leikattaessa on aina kytettv vahvoja jalki-

  neita ja pitki housuja. l kyt konetta paljain jaloin tai avoimin sandaalein.

  Tarkasta huolellisesti alue, jolta ruoho leikataan ja poista kaikki esineet, joita kone voi heitell ympri.

  VAROITUS! Bensiini on hyvin tulenarkaa.- Silyt polttoaine thn tarkoitukseen erityisesti

  suunnitelluissa astioissa.- Lis polttoainetta ainoastaan ulkona; l tupakoi

  polttoainetytn aikana.- Lis polttoainetta ennen kuin kynnistt moottorin.

  l koskaan poista tulppaa polttoainesilist tai lis bensiini moottorin ollessa kynniss tai kuu-man.

  - Jos bensiini likkyy, l yrit kynnist moot-toria, vaan siirr kone pois likkymalueelta ja vlt luomasta mitn sytytyslhdett ennen kuin bensiinihyryt ovat hvinneet.

  - Pane kaikki polttoainesiliiden ja astioiden kannet huolellisesti paikoilleen.

  Vaihda vialliset nenvaimentimet. Ennen kytt tarkista aina visuaalisesti, ett tert,

  terien pultit ja leikkuulaite eivt ole kuluneita tai vau-rioituneita. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet tert ja pultit sarjoittain tasapainon silyttmiseksi.

  Moniterisiss koneissa on oltava varovainen, yhden tern pyrittminen voi aiheuttaa toisten terien pyri-misen.

  III. Kytt l kyt moottoria suljetussa tilassa, johon voi keryty

  vaarallisia hiilimonoksidihyryj. Leikkaa ruoho vainpivnvalossa tai hyvss valaist-

  uksessa. Mikli mahdollista, vlt kyttmst laitetta mrll

  nurmikolla. Varmista aina jalansijasi rinteiss. Kvele, l koskaan juokse. Kuljeta pyrill varustettuja vaakatasoleikkureita

  rinteiden pitkittissuunnassa, l koskaan yls ja alas.

  Ole rimmisen varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteiss.

  l leikkaa erittin jyrkki rinteit. Ole erittin varovainen peruuttaessasi tai vetesssi

  ruohonleikkuria itsesi kohti.

  15

  (1) YLEMPI OHJAIN(2) KYTTSDIN (3) KYNNISTYSKAHVA

  (1) CABO SUPERIOR(2) BRAO DE FREIO(3) CABO DE ARRANQUE

  (1) (2) (3)

  PT

  PT

  1

  2

  3

  Kynnistys ja PysytysAsettakaa leikkuri tasaiselle alustalle. Huom: ei sepelille tai soralle jne. Tyttk tankki puhtaalla bensiinill, ei ljysekoitteisella. Sek lyijytnt ett lyijypitoista bensiini, voidan kytt. lk tyttko bensiini moottorin ollessa kynniss. Kylm moottoria kynnistettess, paina rikastinta kolme (3)

  kertaa ennen kuin yritt kynnistyst. Paina rikastinta voimak-kaasti. Tm ei yleens ole vlttmtnt kynnistettess moottoria joka on ollut jo kynniss muutaman minuutin.

  Painakaa kyttsdin ohjainta vastaan ja vetk nopeasti kynnistyskahvasta. Pstk kynnistysnaru hitaasti takai-sin.

  Sammuttakaa moottori irroittamalla ote kyttstimest.HUOMAA: Kylmll sll ryypytys tytyy ehk suorittaa uudel-leen. Lmpimll sll liika ryypytys taas saattaa kastella tulpat, jolloin moottori ei kynnisty. Jos moottori saa liikaa polttoainetta, on odotettava muutama hetki ennen uutta yrityst. Moottoria El SAA ryypytt enemp.

  Arranque e ParadaColoque a cortadora numa superfcie plana. Obs.: evite cascalho ou similar. Encha o tanque com gasolina, sem mistura com leo. A gasolina pode conter ou no chumbo. No abastea gasolina com o motor ligado. Para ligar o motor frio, aperte o boto de injeo tres (3) vezes

  antes de tentar dar partida. Aperte com fi rmeza. Mantenha o brao de freio do motor na posio IN. Vire a

  chave de ignio para a posio ligar. Para DESLIGAR o motor, solte o brao de freio do motor.OBS: Em locais com baixas temperaturas, pode ser necessrio repetir os passos do boto de injeo. Em locais quentes, o excesso de injeo pode causar afogamento e impedir a partida do motor. Se voc afogar o motor, espere alguns minutos antes de tentar dar partida e NO repita os passos da injeo.

  . : . , . . . ,

  (3) . . .

  . .

  , .

  : , . , . , . , .

 • 14

  (1) VRE STYRE (2) MANVERREGLAGE (3) STARTHANDTAG

  (1) VRE STYRE (2) MANVRERINGSKONTROLL (3) STARTHNDTAK

  (1) STYRETS OVERDEL (2) BETJENINGSHNDTAG (3) STARTHNDTAG

  1

  2

  3

  Start och StoppPlacera klipparen p plant underlag. Obs. ej p singel, grus eller liknande. Fyll tanken med ren bensin, ej oljeblandad. Blyfri och blyhaltig bensin kan anvndas. Fyll inte p bensin medan motorn r igng. Vid start av kall motor ska du trycka p fl daren (3) gnger

  fre start. Tryck kraftigt. Detta steg behver vanligen inte utfras nr du startar en motor som redan varit i gng ngra mi nut er.

  Hll manverraglaget mot der vre styret och drag i starthand-taget snabbt. Tillt inte starthandtaget att snppa hllbaka.

  Stanna motorn genom att slppa manverreglaget.OBS: I kylig vderlek kan dessa fl dningssteg behva upprepas. I varm vderlek kan alltfr mycket anvndning av fl daren leda till att motorn fl dar och inte startar. Om detta intrffar ska du vnta ngra minuter innan du frsker starta p nytt och INTE upprepa fl dningsstegen.

  Start og StoppPlasser klipperen p plant underlag. Obs. ikke p singel, grus el. lign. Fyll tanken med ren bensin, ikke oljeblandad. Bde blyfrioch blyholdig bensin kan benyttes. Fyll ikke bensin mens motoren gr. For kunne starte en kald motor, m hjelpepedalen trykkes (3)

  ganger fr du prver. Trykk hardt. Dette skrittet er vanligvis ikke ndvendig nr du skal starte en motor som allerede har vrt i gang i noen f minutter.

  Hold manvreringskontrollen mot styret og dra raskt i starthnd-taket. Slipp startsnret sakte tilbake.

  Stans motoren ved slippe manvreringskontrollen.MERK: I kaldt vr kan det vre ndvendig gjenta de tidligere nevnte skritt. Hvis du gir for meget gass i varmt vr, kan dette resultere i at motoren blir overfyllt. Hvis dette skjer, br du vente noen minutter fr du prver starte motoren igjen.

  Start og StopPlacr klipperen p et jvnt underlag, (ikke grus, rald og lign.) Fyld tanken med ren benzin, ikke olieblandet. Bde blyfri og blyholdig benzin kan anvendes. Fyld ikke benzin p mens motoren gr. En kold motor startes, ved at trykke p tipperen (3) gange

  inden De forsger at starte motoren. Tryk hrdt. Det er normalt ikke ndvendigt at tippe, nr De starter en motor, som allerede har vret startet i et par minutter.

  Hold betjeningshndtaget ind mod styret og trk hurtigt i starthndtaget. Lad startsnoren g langsomt tilbage.

  Stands motoren ved at give slip p betjeningshndtaget.BEMRK: I koldt vejr kan det vre ndvendigt at gentage tipningen. I varmt vejr kan overtipning forrsage overfyldning og motoren vil ikke starte. Sfremt De overfylder motoren, br De vente et par minutter, inden De forsger at starte og BR IKKE gentage tipningen.

  7

  PTTreinamento para operar com segurana para pedestres Cortador de grama giratrio manobradoIMPORTANTE: Esta mquina de corte capaz de amputar mos e ps e lanar objetos. A falta de observao das instrues de segurana a seguir pode causar ferimentos srios ou morte.

  I. Treinamento Leia as instrues com ateno. Familiarize-se com

  os controles e o uso apropriado do equipamento. Nunca devem ser deixadas crianas ou pessoas que

  no conhecem as instrues usar o cortador de grama. As normas locais podem impor um limite para a idade do operador.

  Nunca corte quando pessoas, sobretudo crianas ou animais, estiverem perto.

  Deve ser lembrado que o operador ou o usurio responsvel por acidentes ou perigos causados a outras pessoas ou sua propriedade.

  II. Preparao Enquanto estiver cortando, use sempre calados de

  segurana e calas compridas. No opere o equi-pamento quando estiver descalo ou com sandlias abertas.

  Deve-se inspecionar a rea onde o equipamento for usado e remova todos os objetos que podem ser lanados pela mquina.

  AVISO - o combustvel altamente infl amvel.- Armazene o combustvel em recipientes apro-

  priados para tal fi nalidade.- Abastea somente ao ar livre e no fume en-

  quanto estiver abastecendo.- Acrescente combustvel antes de dar a partida

  no motor. Nunca remova a tampa do tanque de combustvel ou acrescente gasolina enquanto o motor estiver funcionando ou quando o motor est quente.

  - Se derramar gasolina no deve ser dada a partida no motor , mas desloque a mquina longe da rea de derramamento e evite de criar qualquer fonte de ignio at dissipar os vapores de gasolina.

  - Recoloque todos os tanques de combustvel e tampas de recipiente fi rmemente.

  Substitua os silenciadores com defeito. Antes do uso, inspecione sempre visualmente para ver

  que as lminas, parafusos das lminas e o conjunto de corte no estejam danifi cados. Substitua lminas estragadas ou gastas e parafusos nos jogos para preservar o contrapeso.

  Em mquinas com multi-lminas, tome cuidado que virando uma lmina pode causar a rotao de outras lminas.

  III. Operao No coloque o motor em funcionamento num espao

  fechado onde podem se acumular fumos perigosos de monxido de carbono.

  Corte somente com a luz do dia ou com boa luz artifi cial.

  Evite de fazer o equipamento funcionar em grama molhada, onde possvel.

  Esteja sempre certo de seu piso nos declives. Ande, nunca corra. Para mquinas giratrias com rodas, corte atravs da

  superfcie das pendncias, nunca para cima e para baixo.

  Tome muito cuidado quando trocar de direo nas pendncias.

  No corte excessivamente em pendncias n-gremes.

  Tome o mximo cuidado quando inverter ou puxar o cortador de grama na prpria direo.

  Trave a lmina se o cortador de grama tiver que ser inclinado para o transporte quando cruzar superfcies diferentes de grama e quando transportar o cortador de grama para e a rea a ser cortada.

  Nunca opere o cortador de grama com protees defeituosas, ou sem dispositivos de segurana, por exemplo, defl etores e/ou separadores de grama, no lugar.

  No troque as confi guraes do ajuste do motor e no acelere demais o motor. Fazendo o motor funcionar com excesso de velocidade pode aumentar o risco de ferimentos s pessoas.

  Desconecte todas as lminas e a caixa de velocidade antes de dar a partida no motor.

  D a partida no motor ou ligue o motor cuidadosamente de acordo com as instrues e com os ps bem longe da lmina.

  No incline o cortador de grama quando der a partida no motor ou ligar, exceto se o cortador de grama tiver que ser inclinado para partir. Nesse caso, no incline mais do que o absolutamente necessrio e levante somente a parte que est longe do operador.

  No d a partida no motor quando estiver na frente da rampa de descarga.

  No coloque mos ou ps prximo ou embaixo de partes rotativas. Mantenha sempre livres as aberturas de descarga.

  Nunca pegue ou transporte o cortador de grama enquanto o motor estiver funcionando.

  Pare o motor e desligue o fi o da vela de ignio:- antes de limpar as obstrues ou liberar a

  rampa;- antes de controlar, limpar ou trabalhar no corta-

  dor de grama;- depois de ter batido num objeto estranho. In-

  specione os danos no cortador de grama e faa as reparaes antes de reiniciar e funcionar o cortador de grama;

  - se o cortador de grama inicia a vibrar irregular-mente (controle imediatamente).

  Pare o motor:- sempre quando deixar o cortador de grama;- antes de reabastecer.

  Reduza a regulao do afogador enquanto o motor fi car parado e, se o motor tiver a vlvula de interrupo, desligue o combustvel quando terminar de cortar.

  Ande devagar quando usar um assento posterior.

  IV. Manuteno e Armazenamento Mantenha todas as porcas e parafusos apertados para

  estar seguro que o equipamento possa trabalhar em condio de segurana.

  O equipamento nunca deve ser armazenado com gasolina dentro do tanque no interior de um edifcio onde os fumos possam alcanar uma chama aberta ou fasca.

  Deixe o motor arrefecer antes de armazenar em lugar fechado.

  Para reduzir o perigo de fogo, mantenha o motor, silenciador, compartimento de bateria e rea de armazenamento de gasolina, livre de grama, folhas ou graxa excessiva.

  Controle com freqncia o coletor de grama quanto a desgaste e deteriorao.

  Por segurana substitua peas gastas ou danifi cadas.

  Se o tanque de combustvel tiver que ser descarregado, isto deve ser feito ao ar livre.

 • 8

  : . , .

  I. .

  .

  . .

  , , .

  .

  II. ,

  . .

  .

  .

  .

  .

  . .

  , , .

  .

  . ,

  , . .

  .

  III.

  .

  .

  , .

  .

  , . ,

  .

  .

  .

  .

  , .

  , / .

  . .

  .

  , .

  , . , , .

  .

  . .

  .

  :

  . ,

  . .

  :

  ( ).

  :

  . .

  , .

  , .

  IV. ,

  .

  , .

  .

  , , , .

  . ,

  . ,

  .13

  InstllningKlipparen kan stllas in i olika klipphjder. Stll in nskad klip-phjd med spaken vid respektive hjul. Tryck spaken mot hjulet och reglera klipphjden.

  InnstillingPlenklipperen kan innstilles i forskjellige klippehyder. Still inn den den nskede klippehyde ved hjelp av spaken ved de respektive hjul. Trykk spaken mot hjulet og reguler klippehyden.

  IndstillingPlneklipperen kan indstilles i forskellige klippehjder. Der ind-stilles i den nskede klippehjde ved hjlp af lftestangen ved hjulene. Lftestangen trykkes ind mod hjulet, og klippehjden reguleres.

  StLeikkuri voidaan st viiteen eri leikkuukorkeuteen. Sd haluttu leikkuukorkeus ko. Pyrn res olevalla vivulla. Paina vipua pyr vasten ja sd leikkuukorkeus.

  AjusteA cortadora pode ser regulada para cortar em nveis diferentes. Selecione o nvel desejado ajustando a alavanca situada em cada roda. Mova a alavanca de encontro roda e selecione o nvel de corte.

  . . . , .

  PT

  OljepfyllningFyll olja i motorn. SAE30 kan anvndas. (Ls igenom de bifogade instruktionerna fr motorn).

  OljepfyllingFyll olje p motoren. SAE30 kan benyettes. (Se ogs de vedlagte instruksjonene for behandling av motoren).

  OliepfyldningFyld olie p motoren. SAE30 kan anvendes. (Ls ogs motorens betjeningsvejledning).

  ljyntyyyTyttk ljy moottoriin. SAE30 ovat sopivia ljyj. (Lue mys mukana toimitetut moottorin kyttohjeet).

  Abastecimento de leo Abastea o motor com leo. Uma sugesto o SAE30. (Leia tambm as instrues de operao de motor, em anexo).

  . SAE30. (, ).

  PT

 • 12

  1

  Att Bygga Om Grsklipparen Montering av avfallshakarens galler (1).

  For Gjre Om Klipper Montering av gressdekselet (1).

  Konvertering Af Slmaskine Montering af pladen p affaldshakkeren (1).

  Leikkurin Muunto Mulcher-levyn asennus (1).

  Para Converter A Cortadora Placa trituradora (1) instalada.

  (1).

  PT

  9

  Dessa symboler kan frekomma p enheten eller i den dokumentation som levererats tillsammans med produkten. Lr knna dem och deras innebrd.

  Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert p din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene br lres slik at du kan forst hva de betyr.

  Disse symboler kan fi ndes p din plneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at lre og forst deres betydning.

  Nm symbolit voivat esiinty laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa kirjallisuudessa. Opi ymmrtmn niiden merkitys.

  Os seguintes smbolos podem estar presentes na sua mquina ou nos folhetos que acompanham o produto. Leia e aprenda o signifi cado de cada um.

  . .

  PT

  51

  17 75

  148

  22,7

 • 10

  2

  1

  4

  6

  3

  5

  7

  11

  MONTERINGHandtag Fll upp handtaget i pilktning. Nr handtaget r uppfllt, drag t vingmuttrarna.

  MONTERINGHndtakHndtaket trekkes ut i pilens retning. Nr hndtaket er sltt opp, trekk til vingemutterne.

  MONTERINGHndtagHndtaget trkkes ud i pilens retning. Nr hndtaget er slet op, spndes vingemtrikkerne.

  ASENNUSKahvaNosta kahvaa nuolen suuntaan. Kun kahva on jlhll, kirist siipimutterit.

  MONTAGEMCaboPuxe o cabo para cima, na direo da seta. Com o cabo virado para cima, aperte as porcas borboleta.

  . , .

  PT