Översikt elektromekanik & temperaturkontroll

of 8 /8
ELEKTROMEKANIK & TEMPERATURKONTROLL

Upload: oem-international

Post on 06-Apr-2016

236 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Översikt av sortimentet inom produktgrupp Elektromekanik & Temperaturkontroll, OEM Electronics.

TRANSCRIPT

Page 1: Översikt Elektromekanik & Temperaturkontroll

ELEKTROMEKANIK & TEMPERATURKONTROLL

Page 2: Översikt Elektromekanik & Temperaturkontroll

OEM Electronics marknadsför kom-ponenter och utrustning till elektronik- och apparattillverkare i norra Europa.

Tillsammans med våra leverantörer, som tillhör de ledande inom sina respektive områden, erbjuder vi ett stort applikationskunnande och ett heltäckande sortiment. Detta gör att vi kan ge våra kunder rätt komponent och lösning för varje behov samt

Stort applikationskunnandeoch ett heltäckande sortiment.

tillföra kompetens och service på ett effektivt sätt.

För att vara specialister och hålla hög teknisk kompetens kring våra produkter, har vi delat in oss i tre produktområden. Varje produkt-område har sina egna produkt-specialister och säljare.

Urban Malm, vd

KunskapVi har lång erfarenhet från olika branscher och projekt. Vi ägnar all vår tid till sådant som våra kunder ägnar sig åt några gånger per år. Våra produkt-specialister och säljare säkerställer att du alltid får rätt råd och lösning för varje tillfälle.

TillgänglighetVi fi nns här för dig, för att dina projekt ska löpa smidigt och i rätt riktning.

Med personlig försäljning samt tät och tydlig kommunikation, vill vi att våra kunder ska känna trygghet i samarbetet med oss.

LogistikFör att du som kund ska kunna tillverka effektivt måste komponenterna komma fram i rätt tid. Såväl i utvecklings-fasen som vid produktion. Vi arbetar i vårt kvalitetssystem med ständiga förbättringar och har en processkvalitet på 99,6% till våra kunder.

Ett långsiktigt samarbete med en trygg partner.

Elektromekanik & Temperaturkontroll• Fläktar• Strömställare• Värmare• Termostater• Kylprofi ler• Indikering

KundanpassadeTangentbord & Displayer• Membrantangentbord• Silikongummitangentbord• TFT-displayer• Monokroma-displayer• Skyddsfönster

Material & Utrustning• Lödmaterial• Termiskt/elektriskt ledande material• Ingjutningsmaterial• Industrilim/smörjande pasta• Lödstationer & Rökutsug• ESD-material

Produktområden

Page 3: Översikt Elektromekanik & Temperaturkontroll

3www.oemelectronics.se

Vi erbjuder komponenter inom elektromekanik, kyla och värme.

Vi är en av de ledande aktörerna i Sverige på temperaturrelaterade komponenter och marknadsför allt från fläktar, kylare och värmeelement till mer komplexa termiska lösningar.

När det gäller elektromekaniska komponenter erbjuder vi en rad konkurrenskraftiga alternativ. Här hittar du allt från olika strömställare till ljud- och ljusindikering.

KundanpassningarVi ser till att din produkt anpassas precis efter din applikation. Det kan vara allt från små förändringar på standard-komponenter till helt nyutvecklade produkter.

Förutom anpassningar på produkten i sig erbjuder vi även möjlighet till olika typer av delmontage för att leverera en så komplett lösning som möjligt.

KontaktytorVi har byggt en organisation som säker-ställer tillgänglighet och hög kunskap.

Säljare, produktansvariga och innesäljare ser gemensamt till att du får snabba svar och att du känner dig trygg i att alltid kunna nå oss - från projektfas ända till serieleverans.

ELEKTROMEKANIK & TEMPERATURKONTROLL

1. BEHOVSANALYS 2. PROJEKTPLAN 3. DESIGNFAS 4. PROTOTYP 5. FÖRSERIE 6. LEVERANS

Projekt Vid utvecklingen av en ny produkt väger ofta tid och planering tungt. Här är valet av samarbetspartner mycket viktig för

att uppnå trygghet och tillförlitlighet för dig som kund. För att vara tydliga i vårt projektarbete jobbar vi tillsammans enligt

en modell som anpassas efter aktuellt behov. På så sätt får vi en gemensam planering och målsättning.

Vår projektmodell.

Page 4: Översikt Elektromekanik & Temperaturkontroll

4 www.oemelectronics.se

KYLA

• Axialfl äktar

• Radialfl äktar

• Centrifugalfl äktar

• Kylprofi ler

• Termiska material

• Peltierkylning

Page 5: Översikt Elektromekanik & Temperaturkontroll

5www.oemelectronics.se

• Luftvärme

• Kontaktvärme

VÄRME

• Skåpvärmare

• Termostater

• Automatsäkringar

• Överhettningsskydd

Page 6: Översikt Elektromekanik & Temperaturkontroll

6 www.oemelectronics.se

STRÖM-STÄLLARE

• Vaggbrytare

• Vippbrytare

• Tryckbrytare

• Vandalbrytare

• Miniatyrströmställare

• Mikrobrytare

• Vridströmställare

• Tidströmställare

Page 7: Översikt Elektromekanik & Temperaturkontroll

7www.oemelectronics.se

• Ljudindikering

• Ljusindikering

• Lysdioder

• Ljusledare • Rattar

INDIKERING

Page 8: Översikt Elektromekanik & Temperaturkontroll

KontorOEM Electronics ABBox 1025 (Förrådsvägen 2) 573 29 TRANÅS075 - 242 45 [email protected]

LeveransadressOEM Electronics ABDalagatan 4 573 42 TRANÅS075 - 242 45 [email protected]