nora flooring systems - nora milieuvriendelijkheid

Click here to load reader

Post on 30-Jun-2015

232 views

Category:

Design

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. nora rubber vloerbedekkingen wereldmarktleiderMilieuvriendelijkheid een dialoog PVC-vrij

2. Natuurlijk denken wij aan de toekomst:nora RUBBER VLOERBEDEKKING2 3. Inhoud4Grondstoffen8VerwerkingEen belangrijke groep van de onderneming is Freudenberg Bausysteme, welke het product nora rubber vloerbedekking produceert, een materiaal met uitstekende eigenschappen. Naast het zuiver economische voordeel wordt de waarde van een product echter in toenemende mate bepaald door de milieuvriendelijkheid ervan een aspect dat in de Freudenberg groep is vastgelegd in de ondernemingsprincipes en richtlijnen voor het milieu en de bescherming van de werknemer.10GebruikRecycling, afvalverwerking en verpakkingFreudenberg Bausysteme is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid tegenover het milieu. Milieubescherming is al vele jaren gelijkgesteld aan alle andere belangrijke doelstellingen van de onderneming. Deze brochure geeft een globaal overzicht van de relevante criteria voor het milieu. Van de productie tot aan de verwerking en van het gebruik en de afvalverwerking tot aan het gedrag in geval van brand. De brochure geeft antwoord op de belangrijkste vragen over de milieuvriendelijkheid van nora rubber vloerbedekking.6ProductieprocesFreudenberg is een gediversieerde familieonderneming met activiteiten op de gebieden dichtingstechniek, vliesmaterialen, huishoudelijke producten, chemische specialiteiten, bouwsystemen en IT-dienstverleningen. De ondernemingsgroep is werkzaam in 54 landen met meer dan 30.000 medewerkers.Erkenning van de milieuvriendelijkheid1820Ondernemingslosoe ten aanzien van de bescherming van het milieu en de werknemerToepassingsgebieden en referenties2224 3 4. GRONDSTOFFEN 5. GRONDSTOFFENWaaruit bestaat nora rubber vloerbedekking?Welke kwaliteitseisen stellen wij?Waar komen de grondstoffen vandaan? 6. De basis van nora rubber vloerbedekking zijn hoogwaardige synthetische en natuurrubberkwaliteiten. Daarbij komen mineralen, gewonnen uit natuurlijke bronnen, en milieuvriendelijke kleurpigmenten. Productieresten worden als waardevolle stoffen geschikt gemaakt voor verdere verwerking in het productieproces.Een wezenlijke eis is dat nora rubber vloerbedekking vrij van PVC-weekmakers (ftalaten) en halogenen (bv. chloor) is. Doordat er geen PVC wordt gebruikt, komt er in geval van brand geen chloorwaterstofgas vrij, dat in combinatie met bluswater corrosief zoutzuur vormt. Bovendien ontstaan er ook geen toxische, halogeneerde dioxines en furanen. Daarnaast stellen wij tal van ecologische eisen aan de kwaliteit van de gebruikte rubbersoorten, die alleen vervuld kunnen worden door kwalitatief zeer sterke leveranciers. In de vloerbedekking wordt bijvoorbeeld uitsluitend zeer hoogwaardig natuurrubber van de zuiverste kwaliteit gebruikt. Hierdoor wordt een continu kwaliteitsniveau gegarandeerd ondanks de natuurlijke verschillen. Wij hechten er grote waarde aan dat onze leveranciers gecerticeerd zijn volgens de internationale normen ISO 9000 vv en ISO 14001. De grondstofcontrole wordt afgerond door regelmatige tests van een onafhankelijk instituut. De recepten voor onze nora vloerbedekkingen worden voortdurend verbeterd door onze afdeling Onderzoek en Ontwikkeling om naast de hoogste kwaliteit ook een zo groot mogelijke milieuvriendelijkheid te bereiken. Al vele jaren gebruiken wij slijpsel en stansbramen uit het productieproces als recyclingmateriaal in onze productie. Zodoende wordt recycling al lange tijd bij de productie in de praktijk gebracht. Met norament 945 grano en norament 992 hebben wij vloerbedekkingen met een groot aandeel gerecycled materiaal (tot 50 %) in het assortiment. Hoogwaardige, milieuvriendelijke kleurpigmenten zorgen mede voor de uitstekende optische indruk van nora vloerbedekkingen. Natuurrubber is een grondstof die weer aangroeit, en die uit het plantensap van de tropische rubberboom (Helvea brasiliensis) wordt verkregen en in rubberen balen wordt geperst. Synthetisch rubber wordt door de polymerisatie van bepaalde raffinaderijproducten van aardolie verkregen. Het is mogelijk om door doelgerichte productie rubbersoorten met speciale eigenschappen te verkrijgen. Van deze 'op maat' geproduceerde rubbersoorten kunnen door het toevoegen van hoogwaardige mineralen uit natuurlijke bronnen en andere componenten bruikbare rubbermengsels gemaakt worden.4 7. Kiezelkrijt uit natuurlijke bronnen is een wezenlijk bestanddeel van nora vloerbedekking.Rubber een veelzijdig materiaal met universele mogelijkheden.5 8. PRODUCTIEPROCESWaterlopen en groenzones bepalen het karakter van de productievestiging van Freudenberg Bausysteme in Weinheim. 9. PRODUCTIEPROCESWelke betekenis hebben ecologische factoren bij de productie?Welke eisen worden er gesteld aan het productieproces? 10. nora rubbervloeren worden gemaakt met de modernste productie-installaties. Freudenberg Bausysteme KG, leider op het gebied van innovatie bij de productie van rubber vloerbedekkingen, past consequent productiemethodes toe die natuurlijke hulpbronnen sparen en het milieu niet belasten. Het hoge ontwikkelingsniveau van de productietechniek garandeert de erkende topkwaliteit van nora rubber vloerbedekking. Het voor het productieproces noodzakelijke koelwater circuleert in kringlopen, zodat de verbruikte hoeveelheid vers water tot een minimum beperkt wordt. In de eigen krachtcentrale wordt elektrische energie en processtoom als belangrijkste energiedrager volgens het principe van de kracht-warmtekoppeling met een hoog rendement, en daarmee zo milieuvriendelijk gegenereerd. Al het afvalwater wordt gereinigd in de eigen zuiveringsinstallatie. Deze installaties zijn gebouwd volgens de nieuwste technieken. Een doelgerichte selectie van de grondstoffen en de exacte sturing van de processen bij de productie van nora vloerbedekking garandeert dat er geen emissies ontstaan, die de medewerkers of het milieu in gevaar kunnen brengen, ondanks verwerkingstemperaturen van meer dan 170 C. Het productieproces wordt regelmatig gecontroleerd op emissies.nora vloerbedekking wordt geproduceerd in Duitsland, de productieprocessen zijn onderworpen aan strenge eisen, zoals ze maar in enkele landen ter wereld bestaan. Freudenberg Bausysteme KG is gevalideerd volgens EMAS, een in de hele EU geldige, vrijwillige auditprocedure. In dit verband wordt regelmatig een milieuverklaring*) gepubliceerd. De onderneming is bovendien gecerticeerd volgens internationale normen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagementsysteem). *) op te roepen onder www.nora.comEigen productiecontrole tijdens de productie van nora vloerbedekkingen6 11. De typische levervorm van norament zijn vierkante tegels, die ontstaan door vulkanisatie in het hogedrukpersen.noraplan wordt continu tot banen gevulkaniseerd.7 12. VERWERKINGDoor het elastische materiaal, handige levervormen en de mogelijkheid van verwerking met oplosmiddelvrije, milieuvriendelijke dispersielijmen is nora vloerbedekking zeer verwerkingsvriendelijk. 13. VERWERKINGMet welke milieuvriendelijke hulpstoffen worden nora vloerbedekkingen gelijmd? 14. Het leggen van nora vloerbedekking in tegels of banen kan in de regel gebeuren met oplosmiddelvrije, milieuvriendelijke dispersielijmen. Zo bieden leidende lijmproducenten producten aan voor nora vloerbedekking, die als zeer emissiearm volgens EC1 resp. South Coast (CA) Air Quality Management, District 1168, geclassiceerd zijn. norament vloerbedekking kan in extreem belaste omgevingen gelegd worden met oplosmiddelvrije meercomponentenlijmen. nora vloerbedekking hoeft niet gevoegd te worden, omdat ze geen weekmakers bevatten, die uit de bedekking kunnen treden en het milieu zouden kunnen belasten. De maatstabiliteit van de banen en tegels in gelegde toestand maakt het voegen, met uitzondering van bepaalde kwaliteiten, overbodig. Dit is een aanzienlijk voordeel bij het verwerken. nora trapsystemen, traptegels en plinten kunnen met nora Stepx 240/ nora Prox speciale droge lijm van de rol gelegd worden. Deze zeer krachtige droge lijm is geurloos en onschadelijk voor het milieu, vrij van oplosmiddelen, hoogkokers, formaldehyde, chloor, weekmakers en conform TRGS 610. Andere voordelen zijn een wezenlijk snellere montage, de onmiddellijke begaanbaarheid en de hoge kleefkracht.8 15. De sinds vele jaren gegeven productinformatieseminaries en legcursussen hebben het vertrouwen in het materiaal rubber gesterkt.Een bijzonder milieuvriendelijke en rendabele oplossing is het leggen van norament trapvormen en nora plinten met speciale droge lijm van de rol.9 16. GEBRUIKEen architecturale klassieker van Lord Norman Foster. In het Willis Corroon kantoorgebouw in Ipswich bewijst norament zich al bijna 30 jaar. 17. GEBRUIK LEVENSDUUR Hoe staat het met de levensduur van nora vloerbedekkingen? 18. Een lange levensduur betekent een lange gebruiksperiode en daarmee worden de natuurlijke hulpbronnen ontzien. nora vloerbedekking is extreem belastbaar en slijtagebestendig. De extreem lange levensduur ligt duidelijk boven het gemiddelde van die van andere elastische vloerbedekkingen. Juist om deze reden geniet rubber vloerbedekking de voorkeur op plaatsen die zeer frequent bezocht worden.In de Rotterdamse Ahoy-hal bewijst norament vloerbedekking en norament trapvormen zich al meer dan 30 jaar bij talloze evenementen.De buitengewone slijtagebestendigheid en extreem lange levensduur van nora vloerbedekkingen wordt gellustreerd aan de hand van het voorbeeld van de entreehal van de Universiteit Bielefeld. Hier bewijst norament zich al meer dan 27 jaar, ondanks dat de vloerbedekking elke dag door zon 20.000 studenten betreden wordt.10 19. nora vloerbedekking wordt reeds vele jaren ook gebruikt in treinwagons. Ondanks de extreme en zeer frequente belasting ziet de vloerbedekking er na vele jaren nog aantrekkelijk uit.Met name bij industrile toepassingsgebieden met hoge belasting munten de voor vorkheftrucks geschikte nora vloerbedekkingen uit.Werd 40 jaar lang door passagiers inclusief bagagewagens miljoenen keren belast: norament 925 noppenbedekking op de luchthaven Frankfurt Rhein-Main.11 20. GEBRUIK REINIGING EN ONDERHOUD Hoe staat het met de reiniging en het onderhoud van nora vloerbedekkingen?Rubber oppervlak (1:100)Vinyl tegels oppervlak (1:100)PVC-oppervlak (1:100)12Linoleumoppervlak (1:100) 21. Het voor nora rubber vloerbedekking typische voordeel van het gesloten oppervlak in combinatie met nora cleanguard en nora cleanguard plus maakt een probleemloze en efficinte reiniging mogelijk. De extreme slijtagebestendigheid van de vloerbedekkingen biedt ten aanzien van verzorging en onderhoud een hele reeks voordelen. Een coating is niet nodig, dus: geen vorming van looppaden; geen afsplinteren of verkleuren van de coating; geen problemen voor de schoonmaakdienst bij de verwijdering van afval na de basisreiniging. Deze voordelen hebben met name bij langere gebruikstijden een zeer gunstig effect op de prijs-kwaliteitverhouding. Want de onderhoudskosten voor reiniging en verzorging van een vloerbedekking bedragen een veelvoud van de aanschafkosten. Neutrale, van elkaar onafhankelijke expertiseverslagen bevestigen de rendabiliteit en het enorme besparingspotentieel bij het gebruik van nora vloerbedekking. Vraag in dit verband ook onze speciale documentatie over de rendabiliteit van nora vloerbedekking aan. Kosten in /m2 400380,46 /m2 350307,10 /m2 303,77 /m2300258,06 /m2250200150136,19 /m2100 nora rubber vloerbedekking PVC keramische tegels linoleum terrazzo tapijt95,10 /m2500123456789101112131415h JaarDe kostenberekeningen zijn gebaseerd op het expertiseverslag van Suzanne R. Barnes, AIA, CFM Consultant and Former Director of Design, Florida HospitalOffice of Design, Orlando, Florida.Besparing in bij een gebouwoppervlak van 1.000 m2 40.00034.650 35.000 30.00019.930 25.000 20.000 15.00015.190 10.0009.610 5.000Besparing bij het gebruik van noraplan in vergelijking met PVC gelakt PVC homogeen PVC met coating linoleum zonder oppervlakteafwerking 3,2 mm0 -5.00012345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20h JaarNegatieve waarden betekenen dat het concurrerend product op dit moment voordeliger is.De besparingswaarden zijn gebaseerd op expertiseverslagen van de heer Erich Nussbaummller, algemeen gerechtelijk bedigt en gecerticeerd deskundige voor de reiniging van monumenten, gevels en gebouwen, Wolfern, Oostenrijk.13 22. GEBRUIK BINNENRUIMTELUCHT (INDOOR-AIR-QUALITY) Komen er tijdens het gebruik van nora vloerbedekkingen substanties vrij, die schadelijk zijn voor de gezondheid en die de kwaliteit van de binnenlucht aantasten?Bij nora vloerbedekkingen is de emissie van substanties in concentraties die schadelijk zijn voor de gezondheid, uitgesloten. Zo is het gebruik door kinderen, ook bij direct contact met de vloer, absoluut onbezwaarlijk.14 23. De laatste jaren speelt de kwaliteit van de binnenruimtelucht een alsmaar belangrijkere rol voor de gebruiker. Freudenberg Bausysteme houdt zich al vele jaren bezig met de emissies van bouwmaterialen. Zo worden nora vloerbedekkingen regelmatig door onafhankelijke instituten onderzocht ten aanzien van emissies. Dankzij de samenstelling van nora vloerbedekkingen is de emissie van substanties in concentraties die schadelijk zijn voor de gezondheid, uitgesloten. De onschadelijkheid van nora vloerbedekkingen van rubber werd getest door het Oostenrijkse Kunststonstituut (KI). In uitgebreide testverslagen werd voor norament 925 en noraplan vloerbedekkingen, en daarmee impliciet voor vele andere nora vloerbedekkingen met een gelijkaardige samenstelling, de onschadelijkheid in woon- en werkruimtes bevestigd. Het Swedish National Testing and Research Institute SP stelde in lange termijn onderzoeken van 26 weken zeer geringe emissies bij noraplan vloerbedekkingen vast. Verder zijn veel bedekkingen van het nora vloerbedekkingsprogramma gecerticeerd door het Amerikaanse GREENGUARD Environmental Institute (GEI). Het GEI is een wereldwijd erkend instituut met als zwaartepunt 'gezond binnenruimteklimaat'. Het beheert het GREENGUARD certicatieprogramma en publiceert geteste bouwmaterialen en -producten met geringe emissies. Alle gecerticeerde producten worden regelmatig onderworpen aan een emissiemeting. De voor de gezondheid en het milieu relevante criteria worden ook door het Oostenrijkse onderzoeksinstituut (o) gecontroleerd en bevestigd door het 'keurmerk voor elastische vloerbedekkingen'. Nog een test van de afgewerkte producten gebeurt in het kader van een omvattend kwaliteitszegelcontract door het Institut Fresenius Chemische und Biologische Laboratorien AG, Taunusstein/Duitsland.15 24. GEBRUIK BRANDGEDRAG Hoe reageert nora vloerbedekking in geval van brand?nora rubber vloerbedekkingen zijn vrij van PVC en halogenen. Daardoor ontstaat in geval van brand geen chloorwaterstofgas, dat de luchtwegen kan aantasten en indirecte schade aan gebouwen en apparatuur kan veroorzaken.16 25. nora rubber vloerbedekking zijn vrij van PVC en halogenen (bv. chloor). Daarom komt er in het geval van brand geen chloorwaterstofgas vrij, dat de luchtwegen kan aantasten. Door de verbinding van chloorwaterstof met bluswater ontstaat zoutzuur, dat gebouwen, machines en elektrische contacten ook buiten de directe brandhaard beschadigt. Dergelijke gevolgschade van de verbranding van PVC is vaak groter dan de directe brandschade. Dankzij de halogeenvrijheid vormen zich bij brand van de nora vloerbedekkingen alleen ook geen toxische, gehalogeneerde dioxines en furanen. nora bedekkingen zijn, enkele gebruiksafhankelijke uitzonderingen daargelaten, moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102, deel 1 resp. DIN EN 13 501 of equivalente internationale normen, zoals bv. ASTM E648, E662. Bij een deel van de vloerbedekkingen zijn de bij brand vrijkomende gassen volgens DIN 4102 als brandtoxicologisch onschadelijk geclassiceerd. Speciale brandwerende kwaliteiten kunnen met toestemming van de autoriteiten voor brandpreventie ook worden ingezet op plaatsen, waar niet-brandbare bouwmaterialen vereist zijn.norament bedekkingen voor toepassingsgebieden met speciale brandwerende eisen hebben brandremmende eigenschappen en zijn brandtoxicologisch onschadelijk. Ze zijn onder andere geschikt voor trappenhuizen en gangen.Na een grote brand was de in het gebouw gelegde norament bedekking nagenoeg onbeschadigd.17 26. RECYCLING, AFVALVERWERKING EN VERPAKKING 27. RECYCLING, AFVALVERWERKWat doet Freudenberg met de productieresten?Wat gebeurt er met het snijafval dat ontstaat bij het leggen, of met gebruikte nora vloerbedekking?Hoe staat het met de onschadelijkheid voor het milieu van het verpakkingsmateriaal? 28. KING EN VERPAKKING Productieresten zoals stansbramen en slijpsel van nora rubber vloerbedekking worden al lange tijd gerecycled. Ze worden gegranuleerd en vormen een onderdeel van de grondstoffenbasis van verschillende producten van Freudenberg. Daar worden ze als hoogwaardige vulstoffen en gedeeltelijk als decoratieve granulaten gebruikt, die in het design worden verwerkt.Voor de verwerking van snijafval en gebruikte vloerbedekkingen zijn er verschillende mogelijkheden: 1. Verwerking van de stof Gegranuleerde rubbervloeren worden door gespecialiseerde rmas verder verwerkt tot matten voor industrie of paardenstallen. 2. Volledige verwerking van de stof en thermische verwerking Energiewinning in de cementindustrie door thermische recycling. De vulstoffen blijven dankzij hun gunstige samenstelling achter in de cementklinker. 3. Thermische toepassing In principe als vervangingsbrandstof in plaats van gas of olie in warmtekrachtcentrales mogelijk, waardoor de energie in het brandbare materiaal benut wordt. Gesloopte nora bedekkingen en snijafval worden volgens de regelingen van de deelstaten verwerkt. Zo kunnen deze met ander afval, b.v. ook huisvuil, in geschikte verbrandingsinstallaties verwerkt worden. Grondslag zijn hier de op het moment van ter perse gaan actuele voorschriften.nora vloerbedekkingen worden geleverd in banen of tegels. Tegels worden naar wens van de klant ofwel los of gekartonneerd op pallets geleverd. Daarbij worden uitsluitend houten pallets gebruikt, die door Freudenberg Bausysteme in het kader van een Europees recyclingprogramma teruggenomen en opnieuw gebruikt worden. Het karton wordt op basis van oud papier vervaardigd en kan voor 100 % gerecycled worden. De banen worden op kartonnen kernen gerold, die vervaardigd zijn uit gerecycled karton. De kartonnen kernen worden eveneens teruggenomen en opnieuw gebruikt. Ook de verpakking van de rollen bestaat uit papier dat te recyclen valt. De afzonderlijke rollen worden staande op houten pallets verpakt met milieuvriendelijk en te recyclen polyethyleenfolie.18 29. norament vloerbedekking met een hoog recyclingaandeel tot 50 % worden bijvoorbeeld gebruikt in paardenstallen, golfclubs of schietruimtes.Slijpsel en stansbramen worden als recyclemateriaal gebruikt in de grondstoffenbasis van verschillende nora producten.De recycling van productieresten, bijvoorbeeld als decoratief granulaat, wordt bij Freudenberg al vele jaren in de praktijk gebracht.19 30. ERKENNING VAN DE MILIEUVRIENDELIJKHEID 31. ERKENNING VAN DE MILIEU Zijn er onafhankelijke instituten, die de milieuactiviteiten van Freudenberg Bausysteme KG respectievelijk de milieuvriendelijkheid van nora vloerbedekking bevestigen?Der Blaue Engel is het wereldwijd meest succesvolle teken voor milieuvriendelijke producten.Verleend voor alle noraplan standaard bedekkingenRegistratienummer: D-153-00016Regelmatige kwaliteitscontrole doorGecerticeerd volgens DIN EN ISO 14001 32. UVRIENDELIJKHEID Het ministerie voor milieu van de Duitse deelstaat Baden-Wrttemberg heeft in het kader van de stimulering van de milieuzorg in bedrijven en een milieubewuste bedrijfsstrategie haar waardering uitgesproken voor de uitstekende prestaties van de Freudenberg groep, waartoe ook Freudenberg Bausysteme KG behoort. Freudenberg Bausysteme KG heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan een toekomstgericht recyclingconcept. Freudenberg Bausysteme KG heeft zich al in 1996 als n van de eerste producenten van elastische vloerbedekkingen onderworpen aan een vrijwillige test van het milieumanagementsysteem volgens de verordening (EEG) 761/2001 en is in het EMAS-register geregistreerd onder nummer D-153-00016. Doel van deze voor heel Europa geldige verordening is om een proces van continue verbetering van de milieubescherming door de industrie te stimuleren en om de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om milieubeschermende maatregelen in de praktijk te brengen te versterken. Als wereldwijd marktleider op het gebied van rubber vloerbedekking beschouwde Freudenberg Bausysteme het als vanzelfsprekend om tot de eerste ondernemingen in de branche te behoren, die zich lieten certiceren volgens ISO 14001 (milieumanagementsysteem). In een onderzoeksverslag bevestigt het Oostenrijkse Kunststonstituut (KI) voor norament 925 en noraplan vloerbedekking, en daarmee impliciet voor vele andere vloerbedekkingen met een gelijkaardige samenstelling, de onschadelijkheid in woon- en werkruimtes. De door Freudenberg vervaardigde vloerbedekkingen worden door het gerenommeerde Institut Fresenius Chemische und Biologische Laboratorien AG, Taunusstein/Duitsland aan een regelmatige kwaliteitscontrole onderworpen. Deze controle wordt uitgevoerd in het kader van een omvattend kwaliteitszegelcontract. nora vloerbedekkingen mogen daarom het kwaliteitszegel vloerbedekkingen 'van geteste kwaliteit' dragen! De standaard bedekkingtypes uit de noraplan familie blijven onder de strenge eisen van de grondslag voor de verstrekking UZ 120 van RAL. Daarom werden deze geteste producten onderscheiden met het milieukeurmerk Blaue Engel. De voor de gezondheid en het milieu relevante criteria worden ook door het Oostenrijkse onderzoeksinstituut (o) gecontroleerd en bevestigd door het 'keurmerk voor elastische vloerbedekkingen'. Verder zijn vele nora vloerbedekkingen gecerticeerd door het Amerikaanse GREENGUARD Environmental Institute (GEI). Het GEI is een wereldwijd erkend instituut met als zwaartepunt 'gezond binnenruimteklimaat'. Het beheert het GREENGUARD certicatieprogramma en publiceert geteste bouwmaterialen en -producten met geringe emissies. Alle gecerticeerde producten worden regelmatig onderworpen aan een emissiemeting. Freudenberg Building Systems is lid van de U.S. Green Building Council. Dit is een van de leidende Amerikaanse organisaties van het bouwwezen, die milieubewustzijn, zuinigheid en gezondheidsaspecten in woon- en werkbereiken stimuleren.20 33. Consequente duurzaamheid staat al jaren centraal in de ondernemingspolitiek van Freudenberg. Dit wordt erkend door talrijke instituten en autoriteiten. Ook de positieve arbeidsomgeving in de productievestigingen is daar een teken van.21 34. ONDERNEMINGSFILOSOFIE TEN AANZIEN VAN DE BESCHERMING VAN HET MILIEU EN DE WERKNEMER 35. ONDERNEMINGSFILOSOFIE TEN AA Welke betekenis heeft de bescherming van het milieu en de werknemer bij Freudenberg? Vandaag de dag kan de familieonderneming Freudenberg terugblikken op een meer dan 150 jaar oude, succesvolle rmatraditie. Tijdens deze lange geschiedenis stond de gedachte van duurzaamheid altijd centraal bij ondernemingsbeslissingen. Zowel ten aanzien van de medewerkers als ten aanzien van producten en de invloed daarvan op mens en milieu. Daaruit resulteren talrijke projecten in de vestiging Weinheim, die de bescherming van en de zorg voor de natuur en daarmee het welbevinden van de mens dienen.Actie 'We all take care' 'We all take care' is een initiatief dat een beroep doet op elke afzonderlijke medewerker om zich persoonlijk in te zetten voor de verbetering van het milieu en de bescherming van de werknemer. In de hele onderneming moeten daardoor processen, producten en werkplekken nog veiliger worden. Succesvolle initiatieven, bijvoorbeeld met betrekking tot veilige materialen, betrouwbare producten, de bescherming van het milieu en vestigingsrisicos, veiligheidscultuur, veilige machines en gezondheid worden jaarlijks onderscheiden en gehonoreerd.Stop-programma voor meer werkveiligheid Sinds 1997 wordt bij Freudenberg Bausysteme het Stopprogramma voor voorbeeldige werkveiligheid in de praktijk gebracht. Ervan uitgaande dat meer dan 90 % van de arbeidsongevallen door menselijk handelen veroorzaakt worden, worden de handelswijzen van de medewerkers geanalyseerd. Veilig gedrag wordt positief gestimuleerd, onveilige handelingen worden verhinderd respectievelijk verbeterd. Op deze wijze kon de afgelopen 5 jaar het aantal ongevallen aanzienlijk worden teruggedrongen. 36. ANZIEN VAN DE BESCHERMING VAN HET MI Richtlijnen voor de bescherming van het milieu en de werknemer 1. Op lange termijn solide doelstellingen Aan de bescherming van het milieu en medewerk(st)ers tegen beroepsmatig veroorzaakte verwondingen en ziektes wordt binnen de onderneming veel belang gehecht. In de leiding van de onderneming worden deze gelijkgesteld aan de sociale en economische belangen. Tegenwoordig orinteert het handelen zich op solide en lange termijn doelstellingen. 2. Het haalbare realiseren De verantwoordelijke omgang met het milieu en de veiligheid van de klanten, medewerk(st)ers en omwonenden mag niet beperkt zijn tot een minimale vervulling van de betreffende wetgeving. De gevolgen van handelen evenals het succes van onze maatregelen moeten regelmatig gecontroleerd, gevalueerd en in een systematisch proces voortdurend verbeterd worden. Het doel is om de meest beschikbare techniek in te zetten, voorzover een toereikende rendabiliteit gegarandeerd is. 3. Preventief vermijden De onderneming ziet haar toekomst in gerichte probleemoplossingen. Dit betreft grondstoffen, processen, producten en logistiek. Het doel is om belastingen voor het milieu en veiligheidsrisicos in het bedrijf en storingen preventief te vermijden, niet om effecten te minimaliseren en schade te elimineren. 4. Nieuw over de hele lijn ontwikkelen Gebruikte grondstoffen, processen, nieuwe producten en logistiek moeten zo geselecteerd en ontwikkeld worden, dat ze een veilige en voor het milieu onschadelijke productie en een veilige toepassing en verwerking mogelijk maken. Voorzover mogelijk en zinvol moeten reststoffen teruggevoerd worden in de materiaalkringlopen. Anders worden ze verwerkt al naargelang de eisen die het materiaal stelt. Het doel is om natuurlijke hulpstoffen op alle gebieden te sparen. 5. Klanten informeren en adviseren Bescherming van het milieu en de werknemer kunnen positieve impulsen geven voor de afzet van onze producten. De onderneming wil deze kans actief benutten. Een verantwoordelijk preventief beleid ten aanzien van milieu en veiligheid is het fundament voor een zakelijke dialoog en een samenwerking op basis van vertrouwen met klanten, autoriteiten en het publiek. Klanten worden over de veilige en milieuvriendelijke omgang met en verwerking van onze producten genformeerd en geadviseerd.226. Werknemers bijscholen en motiveren Om onze doelstellingen in de praktijk te brengen is hetnoodzakelijk om de werknemers zo bij te scholen en te motiveren, dat ze hun activiteit uitoefenen in het bewustzijn van hun verantwoordelijkheid voor de realisering van deze richtlijnen. 7. Wereldwijde maatstaf Deze richtlijnen zijn de wereldwijde maatstaf voor ons handelen. Wij streven de realisering ervan ook na in de samenwerking met onze zakelijke partners. Geldig vanaf 01-01-1996 Besluit van de ondernemingsleiding van 24-03-1995 37. ILIEU EN DE WERKNEMER Tot het in vertrouwen informeren en adviseren van onze klanten behoort ook de dialoog over de veilige en milieuvriendelijke omgang met onze producten.In norament trapvormen gentegreerde veiligheidsstroken zijn een bijdrage aan de preventie van ongevallen en daarmee aan de bescherming van medewerksters en medewerkers.Het Stop-programma ter vermijding van arbeidsongevallen wordt bij Freudenberg met succes consequent in de praktijk gebracht.23 38. TOEPASSINGSGEBIEDEN EN REFERENTIES 39. TOEPASSINGSGEBIEDEN EN Heeft nora rubber vloerbedekking zich in de praktijk bewezen en is ze ook geschikt voor toepassingsgebieden met extreme eisen?Wonen wil zeggen, genieten van het thuis zijn en zich goed voelen. Daaraan draagt praktische, comfortabele en behaaglijke nora vloerbedekking bij.In mobiele toepassingsgebieden zoals bussen, treinen of schepen is een hoge slijtagebestendigheid en uitstekende brandwerende eigenschappen van belang. 40. N REFERENTIES norament en noraplan rubber vloerbedekking bewijst zich al tientallen jaren wereldwijd in de meest uiteenlopende gebouwen. Het brede assortiment met aangepaste functionele vloerbedekking voor de meest uiteenlopende eisen biedt voor nagenoeg alle toepassingsgebieden overtuigende oplossingen. Zo worden bijvoorbeeld in de gezondheidssector zeer hoge eisen op het vlak van hygine en verzorging gesteld. nora vloerbedekking verlegt hier de grenzen, van de operatiekamer tot aan het laboratorium en van de gymnastiekzaal tot aan het cafeteria. Het is daarom logisch dat ze zich onderscheidt in honderden klinieken, bejaarden- en verpleegtehuizen, rehabilitatiecentra en dokterspraktijken. Uitstekende brandwerende eigenschappen en de hoge slijtagebestendigheid zijn wezenlijke factoren voor de inzet ervan in publieke transportmiddelen zoals bussen, treinen en schepen of ook in druk bezochte entreehallen en trappenhuizen. nora vloerbedekking is uitstekend geschikt voor inzet in industrie en nijverheid. Hier worden speciale eigenschappen zoals elektrostatische geleiding, geschiktheid voor vorkheftrucks of olie- en vetbestendigheid geist. De aantrekkelijke designs, karakteristieke oppervlakken en het brede kleurenspectrum hebben in handels- en dienstverleningssectoren mogelijkheden voor overtuigende vormgeving. Ten slotte doet in woonruimtes, scholen en crches het aangename effect van welbevinden zich bijzonder gelden. Dit dankzij het hoge loopcomfort en de uitstekende contactgeluidsisolatie van de duurzaam elastische rubber vloeren. De som van deze voordelen en de milieuvriendelijkheid van nora rubber vloerbedekkingen is mede een doorslaggevende factor voor het feit dat ook talloze milieu-instituten hun vertrouwen stellen in deze producten. Voorbeelden hiervoor zijn het ministerie van milieu in Mnchen, het ministerie van milieubescherming in Augsburg, het milieu-, onderzoeks- en technologiecentrum UFT in Bremen, het milieulaboratorium van de stad Frankfurt, het ministerie van milieu in Hamburg of het vroegere federale ministerie van volksgezondheid in Berlijn en vele anderen.Door de beste hyginische eigenschappen en gemakkelijk onderhoud overtuigt nora vloerbedekking in de gezondheidssector.24Het brede kleurenspectrum en de grote designkeuze maken het mogelijk om een positieve ruimtelijke sfeer te creren. Dit draagt bij tot een aangename leer- en speelomgeving in scholen en kleuterscholen. 41. Aantrekkelijke designs en het brede kleurenspectrum creren in handelsen dienstverleningssectoren een overtuigende sfeer.Dankzij de praktische productvoordelen en de milieuvriendelijkheid ervan stellen talrijke instellingen uit de milieusector hun vertrouwen eveneens in nora rubber vloerbedekking.Extreem belastbaar en indien nodig ook olie- en vetbestendig: nora rubber vloerbedekking in de industrie.25 42. 26 43. bersee-Museum, Bremen: Hier verwijst de milieuvriendelijke nora vloerbedekking door de voorstelling van verschillende zeedieptes via een inhoudelijke designfunctie naar de natuur. 44. nora oorcoverings made of rubber leading worldwideEnvironmental declaration 2006 including up-to-date data records for the year 2004Meer uitgebreide informatie over het thema milieubescherming bij Freudenberg Bouwsystemen BV vindt u in onze milieuverklaring onder www.nora.com/nlFreudenberg Bausysteme KG 69665 WeinheimFreudenberg Bouwsystemen B.V. Belgistraat 14 NL-5171 PN Kaatsheuvel Tel.: 0 416 28 61 40 Fax: 0 416 28 61 49 E-Mail: [email protected] Internet: www.nora.com/nl Freudenberg Bausysteme KG D-69465 Weinheim Germany Telefoon: +49/62 01/80 66 33 Internet: www.nora.com106048.04/2007 BFWFreudenberg Bausysteme via FHP Vileda SCS Duisburgsesteenweg 58 B-3090 Overijse (Eizer) Tel.: 02-657 52 50 Fax: 02-657 53 30 Internet: www.nora.com/be