nil štraus - izdavačka kuća · pdf file15. dan 127 16. dan 140 17. dan 143 18. dan...

Click here to load reader

Post on 28-Feb-2019

369 views

Category:

Documents

22 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

STAJLOVI IZAZOVI I DNEVNICI

NIL TRAUS

bEOGRAD 2014.

Naslov originalaRules of the Game - Neil Strauss Copyright na prevod za Srbiju

Babun

Prevod sa engleskogZvonimir Bareti

Naslovna stranaD&D design

tampaTipo tampa

Tira:750

Prvo izdanjeBeograd 2014.

ISBN 978-86-83737-80-2

ITAJ ME

Da li si ti taj slabi?Upravo e dopustiti sebi da poput njega igra na komandu. Vidi itaj me na vrhu strane i jednostavno sledi uputstva kao ovca.

Znam o emu razmilja: ovo je knjiga i od tebe se oekuje da je proita.

Ali knjiga jo nije ni poela. Da li si proitao obavetenje o autorskom pravu? Verovatno nisi. A ako jesi, onda dobro doao u klub jer njegovi lanovi imaju lek za takve kao to smo mi.

Ako si jo uvek prisutan, voleo bih da te poduim prvoj lekciji razmiljaj svojom glavom! Nemoj samo ropski, nalik na robota, da okree strane.

Jer, to nije obina knjiga, zamiljena da se proita od poetka do kraja.

Ima mogunost izbora.Na primer, ako si ovde zarad itanja, onda otvori poslednju treinu

knjige naslovljenu Stajlovi dnevnici koja sadri prie o privlanosti, zavoenju, ljubavi, pohoti i gubitku prikupljene iz urnala u kojima sam ih objavljivao.

Ako si ovde da neto naui, onda poni s prvim delom knjige Staj-lovi izazovi, s radnim programom za tvoje vetine u druenju i ugovaranju ljubavnih sastanaka. Potom, kad god si raspoloen, uroni u odeljak Stajlovi dnevnici s priama o koristi i posledicama znanja koje si nagomilao.

Ako samo lista knjigu u potrazi za gomilom saveta o brzom ugovaranju ljubavnih sastanaka s nekom novom, iscepaj ovu stranicu i napravi od nje avion. Zatim ga lansiraj u sledei red. Moe da uini

isto sa svim sledeim stranama sve dok se ne sretne s nekim izuzetnim, vrlo verovatno redarem ili policajcem.

Na kraju, voleo bih da te podsetim na ono to sam rekao na poetku ovog poglavlja. Ti nisi slabi. Ja sam samo hteo da privuem tvoju panju. A bezobrazan nain se uvek namee kao najbolje reenje.

Moda je vreme za tvoju drugu lekciju: tajna pristupa ivotu jeste da se ne prihvata lino. Ono to ljudi ine i govore nije uvek u vezi s tobom. Obino su u tome sadrani njihovi strahovi.

Hvala na itanju...Nil traus

STAJLOVI IZAZOVI ixSTAJLOVI DNEVNICI 225

Dobrodoli u svetlu stranu Igre...

STAJLOVIIZAZOVIOvladajte igrOm za 30 dana

Posveeno majci i ocu. Slobodno ih okrivljuj za sve to nije u redu s tobom, ali ne zaboravi da im upie u zasluge sve to je u redu.

PANJA : NE ITAJ

ISKUENJE DA PROITA OVU KNJIGU OD KORICE DO KORICEU JEDNOM DAHU MOGLO BI DA BUDE VRLO SNANO.

TAKO OBINO DELUJU KNJIGE.

ALI NE OVA.

PRIDRAVAJ SE UPUTSTVA SVAKOG DANA PO JEDNO.IZUAVAJ PRIDODATE SAETKE.SPROVODI TERENSKE ZADATKE.

PRIDRAVAJ SE REDOSLEDA.

NA TVOJE REZULTATE, IGRU I IVOT UTICAE PROPUTENA JEDNA JEDINA LEKCIJA ILI ISKUSTVO.

BIO SI OPOMENUT.

SAdrAJ

Uvod: Zato smo ovde? 17

Kako igrati igru 21

Stajlovi izazovi: Dnevni zadaci 25

1. dan 27

2. dan 34

3. dan 38

4. dan 46

5. dan 49

6. dan 55

7. dan 64

8. dan 75

9. dan 79

10. dan 85

11. dan 93

12. dan 103

13. dan 112

14. dan 115

15. dan 127

16. dan 140

17. dan 143

18. dan 145

19. dan 151

20. dan 154

21. dan 157

22. dan 166

23. dan 172

24. dan 178

25. dan 184

26. dan 190

27. dan 192

28. dan 199

29. dan 207

30. dan 214

Nisam hteo da piem ovu knjigu.U stvari, mislio sam da to nikad neu uraditi.Zbunjen sam dok piem ovo kao to ste moda i vi dok se premiljate

da li da je uzmete u ruke. Zatim u vam rei zato ste zbunjeni. A potom emo se saglasiti da se prenemo i priznamo da smo ovde na istoj strani samo zbog jednog.

Proveo sam moje tinejderske godine i veinu dvadesetih usamljen, oajan i beznadeno neiskusan, sedei nemo na sporednim kolosecima dok su devojke bile opsednute momcima ija me je privlanost plaila.

Naavi se najnioj taki u mojoj ljubavnikoj karijeri, posle sunog prokletstva u trajanju od dve godine, ja sam u stvari krenuo da surfujem po internet sajtovima za upoznavanje mlade Ruskinje, Latinoamerikanke i Azijatkinje tiklirajui strane s onim devojkama koje su mi se inile pogodne za zajedniki ivot. Poverovao sam da mi nema drugog puta.

A onda sam iskusio raspad stvarnosti jedan od onih trenutaka koji su promenili tok mog ivota. Otkrio sam jedno tajno drutvo na internetu gde su se susretali mukarci s reputacijom najboljih ivih umetnika zavoenja i razmenjivali savete, prie i taktike nauene po nonim klubovima, ulicama i spavaim sobama irom sveta.

Gonjen beznadenim oajem, prikrio sam svoj identitet i pokucao na vrata tog sveta koji se lagano otvorio. U njemu sam se bacao niice pred uiteljima. Mislio sam da oni imaju kljueve kojima e otvoriti vrata zatvora mojih frustracija, strahova i nesigurnosti.

Oni nisu imali te kljueve. Ali ja ne bih ni za kakvo blago ovoga sveta trampio pustolovinu u koju sam se upustio. Jer, ona me je

UVOD Zato smo ovde?

PRAVILA IGRE18

nauila neto to nikad ne bih sam shvatio da sam u stvari sve vreme imao kljueve samo to nisam znao kako da ih pronaem ili kako da ih upotrebim.

Kad sam prikazao te moje godine u knjizi Igra pomislio sam da sam rekao sve na tu temu. Nakon toga hteo sam da se elegantno povuem. Iako sam neplanirano postao vrhunski strunjak za blic druenje, vie volim da sam uenik ivota, a ne profesor. Ja ne piem da bih poduavao, ve zato to uivam da ispredam prie.

Ipak, ova knjiga nije pria, barem ne u pravom smislu te rei. Ona je prirunik. Nije moje da piem priu, ve je vae da je ivite. Stranice ne okree zaplet radnje, ve vaa znatielja.

Industrije zdravlja i dobre fizike spreme nude hiljade programa smiljenih da vam pomognu da postignete svoje fizike ciljeve. A postoji i golema dobro uspostavljena industrija samopomoi za ene. Stranice Kosmopolitena, likovi iz serijala Seks i grad, nebrojene knjige, govorni ouprogrami i propratne industrije postoje skoro iskljuivo zbog ena ne bi li im pomogli u savladavanju izazova u ovom svetu.

Meutim, pejza za mukarce je potpuno drugaiji. Muka glad za seksom je zadovoljena posvuda u drutvu od stranica Maksima do bilborda koji oglaavaju dobar ivot koji propagira porno industrija s godinjim prihodom od 97 milijardi dolara. Gde god da se okrenu, mukarci vide slike ena za koje se pretpostavlja da su eljne. Ali, malo je dostupnih saveta koji e ih poduiti kako da privuku te ene, da shvate ko su, da im pomognu da poboljaju svoj nain ivota i drutvene vetine. Ako imamo u vidu da nae drutvene vetine determiniu tok naih ivota naih karijera, naih prijatelja, nae porodice, nae dece, nae sree onda je to jedna velika zanemarena oblast.

I tako, iako nisam imao takve namere kada sam napisao knjigu Igra, u slobodno vreme sam poeo da inim poneto ne bih li pomogao mnogim momcima koji su mi se posle njenog objavljivanja obratili posredstvom imejlova, telefonskih poziva ili pisama prepunih srceparajuih pria. Savetima sam usmeravao frustrirane tinejdere, tridesetogodinje muke devce, odskora razvedene biznismene, pa ak i rok zvezde i milijardere. Meutim, kako je broj ljudi kojima sam pomogao rastao, tako

19

se ubrzano punio moj inboks molbama sa svih strana sveta. Stotine su prerasle u hiljade, hiljade u desetine hiljada i ove u stotine hiljada. A veina njih nisu bili upci ili udaci, ve dobri momci oni za koje ene uvek govore da ih trae a istovremeno kao da nikad nisu privuene njima.

Stoga sam odluio da zagrizem metak i on je sada u vaim rukama.Stajlovi izazovi jeste jednostavan i praktian vodi o prilaenju i

privlaenju dobrih devojaka. Iako je zamiljen za najtee sluajeve, takoe se pokazao upotrebljiv i za mukarce koji su ve uspeni sa enama.

Ne postoji metod, sistem ili filozofija u pozadini Izazova. Jednostavno se navodi ono to funkcionie najbolje i najbre. Proveo sam pet godina u prikupljanju tog znanja, iveo ga i delio s drugima. Ja sam testirao specifian materijal sadran u ovoj knjizi na preko trinaest hiljada mukaraca razliite ivotne dobi, nacionalnosti i okruenja.

A rezultat je jednomeseni radni program za tvoju vetinu ophoenja u drutvu, privlaenja panje, ugovaranja ljubavnog sastanka i zavoenja.

Ja to zovem Stajlovi izazovi jer je to izazov koji ti nameem: Naui igru za trideset dana.

I oklevam da to uinim upravo zato to poslednja reenica zvui kao da se pretvaram u jednog od onih momaka koji ti se keze s korica knjiga o samousavravanju.

Ali ako ti pomogne, onda je ona vredna toga. U roku od trideset dana nas dvojica moemo da unapredimo ostatak naih ivota.

Hajde sada da preemo na tvoju priu.

UVOD: ZATO SmO OVDE?

PRAVILA IGRE20

Odbaci sve to zna o ugovaranju ljubavnog sastanka.Ako ita ovu knjigu, to je zato to neto u tvom ivotu ne funkcionie. A ako neto ne funkcionie, postoji samo jedan nain da se to rei na najbolji nain: Odbaci to potpuno i poni gradnju od temelja, ciglu po ciglu. Samo u tom sluaju moe da bude siguran da svaki pojedini deo funkcionie na najviem nivou, lien greke, s najsavremenijom tehnologijom.

Ukoliko si suvie zaplaen da prilazi devojkama koje te privlae, ako si nevin, ako nikad nisi imao pravu devojku, ako si krajnje stidljiv, ako se oporavlja od tekog raskida ili razvoda, ako pati zbog prokletstva duge sue, ako si umoran od gledanja drugih momaka koji uivaju u potpunosti, ako eli da privue dobre enske, ili ako si dobar s njima ali jo uvek nedov