nemŠČina - vseh novic... · ich habe eine schwester. habe uporabljamo samo s prvo osebo ednine....

Download NEMŠČINA - vseh novic... · Ich habe eine Schwester. Habe uporabljamo samo s prvo osebo ednine. (ich)

Post on 18-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 77NEMINA

  Brigita Lovenjak in Monika Krani

  rAzlAgE IN vAjE zA boljE ocENE v sEdMEM rAzrEdu

  ZZV NEM 7 2010 notranjost.indd 1 28.7.2010 9:25:40

 • Zbirka Znam Za ve

  nemina 7Razlage in vaje za bolje ocene v sedmem razredu

  Avtorici: Brigita Lovenjak, Monika KraniStrokovni pregled: Renata JakiLektoriranje nemkega besedila: Nataa ebularLektoriranje slovenskega besedila: Sabina TameIlustracije: Marta BartoljFotografije: Dreamstime, Shutterstock (glej vire na zadnji strani)

  Zaloba Rokus Klett, d. o. o.Stegne 9 b1000 LjubljanaTelefon: (01) 513 46 00Telefaks: (01) 513 46 99E-pota: rokus@rokus-klett.siwww.rokus-klett.si

  Zaloba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridrane.

  Brez pisnega dovoljenja zalonika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakrnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. lena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kritev avtorske pravice.

  Vse knjige in dodatna gradiva Zalobe Rokus Klettdobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

  CIP - Kataloni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  811.112.2(075.2)(076)

  LOVENJAK, Brigita, 1968- Znam za ve. Nemina 7 : razlage in vaje za bolje ocene vsedmem razredu / Brigita Lovenjak in Monika Krani ; [ilustracije Marta Bartolj]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. -(Zbirka Znam za ve)

  ISBN 978-961-271-042-21. Krani, Monika251571456

  ZZV NEM 7 2010 notranjost.indd 2 28.7.2010 9:25:40

 • Kazalo

  Sedanjik glagolov sein in haben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Osebni zaimki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Pravilni glagoli v sedanjiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Doloni in nedoloni len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Ednina mnoina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Nepravilni glagoli v sedanjiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Tvorjenje povedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Predlogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Nikalnici nicht in kein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Ponovitveni test 1-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Ponovitveni test 5-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Slovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Reitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  Vendar to e ni vse. Na koncu zbirke najde dva ponovitvena testa. Prvega rei, ko predela prva tiri poglavja, drugega pa, ko predela e druga tiri poglavja. Oba testa imata 60 tok, ki so prav tako razdeljene na tretjine, za katere velja isto, kot zgoraj. Vse reitve vaj in testov lahko preveri v sklopu na koncu zbirke Reitve. e pa med branjem odkrije neznane besede, si pomagaj s slovarkom, ki ga prav tako najde na koncu zbirke.

  Tako, sedaj pa kar pogumno! Saj ve, vaja dela mojstra. Malce se mora potruditi in bo zagotovo lo. Viel Glck! Veliko sree!

  Moin moin,

  ima teave z nemino? Uh, nisi edini. To je potem pravi naslov zate. Vendar brez skrbi, z zbirko vaj Znam za ve Nemina lahko izbolja in utrdi svoje znanje nemine. Zbirka ima 9 poglavij, ki vsebujejo najbolj zahtevno snov sedmega razreda. Vsako poglavje je razdeljeno na tiri sklope: Besedilo, Razlaga, Vaje in Test. Jeziki na vrhu strani ti olajajo navigacijo, tako da vedno ve, kje si. V sklopu Besedilo najprej srea besedilo, v katerem so predstavljene tiste slovnine strukture, ki jih poglavje v nadaljevanju obravnava. Te strukture so vedno obarvane, tako da jih laje odkrije. V drugem sklopu Razlaga - ti bom pojasnil, kako so sestavljene doloene strukture in kako jih uporablja. Za utrditev tega znanja nato rei naloge v sklopu Vaje, na koncu pa svoje znanje preveri v sklopu Test.

  Naloge v testih so tokovane. Skupno tevilo tok v vseh testih na koncu poglavij je 45. Da bo laje ocenil svoje znanje, pa velja sledee: 0-15 tok: ne zna e dovolj (e enkrat dobro poglej razlago.), 16-30 tok: zna e precej (Utrdi tiste strukture, ki so ti povzroile najve teav.), 31-45 tok: zna veliko (Bravo! Le tako naprej.).

  ZZV NEM 7 2010 notranjost.indd 3 28.7.2010 9:25:42

 • 4

  TestVajeRazlagaBesedilo

  Sedanjik glagolov sein in haben

  Lena: Hallo! Ich bin Lena. Wer bist du?Sonja: Ich bin Sonja. Lena: Bist du neu hier?Sonja: Ja, ich bin aus Slowenien. Wir sind bei Tante Emma.Lena: Hast du Ferien?Sonja: Ja, ich habe eine Woche frei.Lena: Das ist toll! Und wer ist das?Sonja: Das ist mein Bruder Leon. Lena: Oh! Er ist noch klein.Sonja: Hast du auch Geschwister?Lena: Ich habe eine Schwester, eine groe Schwester.Sonja: Du hast Glck. Sie hat bestimmt viel Zeit fr dich.Lena: Ja. Wir haben ein Hobby. Das ist Musik.Sonja: Schn! Oh, es ist schon spt! Bis morgen! Tschss!Lena: Bis morgen! Tschss!

  SEDANJIK GLAGOLOV SEIN IN HABENSonja je na poitnicah v Avstriji. Na igriu spozna novo prijateljico. Preberi njun pogovor.

  Ich bin Sonja.

  TestVajeRazlagaBesedilo

  ZZV NEM 7 2010 notranjost.indd 4 28.7.2010 9:25:45

 • 5

  TestVajeBesedilo Razlaga

  Spet so se spletla nova prijateljstva. elim si, da bi tudi midva skozi to zbirko vaj postala prijatelja. Velja? Meni je ime Matze. To je skrajano od Mathias. Ampak tako me klie samo moja mama, e sem ga kaj polomil. Tako, da mi ti reci kar Matze. Prav?V prejnjem besedilu se skriva tudi nekaj slovnice. Pa poglejva, kam pes taco moli

  Nekatere besede so obarvane rdee. To so razline oblike glagola biti v sedanjiku.

  Ich bin Lena.

  Bin uporabljamo samo s prvo osebo ednine. (ich)

  Wer bist du?

  Bist uporabljamo samo za drugo osebo ednine. (du)

  Er ist noch klein.

  Ist uporabljamo za tretjo osebo ednine. (er, sie, es)

  Wir sind bei Tante Emma.

  Sind uporabljamo za prvo in tretjo osebo mnoine in za vikalno obliko. (wir, sie, Sie)

  Ihr seid sehr brav.

  Seid pa uporabljamo samo za drugo osebo mnoine. (ihr)

  Kot vidi, se glagol sein (biti) pojavlja v razlinih oblikah, zato je najbolje, da se te naui kar na pamet. Sicer je v slovenini zelo podobno: jaz sem, ti si, on je itn.

  Saj ni tako teko, kajne? Narediva e nekaj vaj, pa bo lo.

  Zdaj pa poglejva e modre besede. Jih prepozna?To je glagol haben, ki ga v slovenino prevajamo z imam, ima, ima Tudi v nemini ima razline oblike.

  Ich habe eine Schwester.

  Habe uporabljamo samo s prvo osebo ednine. (ich)

  Du hast Glck.

  Hast uporabljamo samo za drugo osebo ednine. (du)

  Er hat viel Zeit.

  Hat uporabljamo za tretjo osebo ednine. (er, sie, es)

  Wir haben ein Hobby. Ihr habt auch frei.

  Haben uporabljamo za prvo in tretjo osebo mnoine in za vikalno obliko. (wir, sie, Sie)

  Habt pa uporabljamo samo za drugo osebo mnoine. (ihr)

  ZZV NEM 7 2010 notranjost.indd 5 28.7.2010 9:25:49

 • 6

  TestVajeRazlagaBesedilo

  Sedanjik glagolov sein in haben

  1 Prvemu delu povedi poii ustrezno nadaljevanje.

  2 Ugotovi, po katerem vrstnem redu poteka pogovor.

  1. Martin sind dicke Freunde.

  4. Ich seid auch hier.

  2. Du bin aus Slowenien.

  5. Ihr ist meine Freundin Lisa.

  3. Ich und Monika bist sehr nett.

  6. Das ist 38 Jahre alt.

  Hallo! 1 Guten Tag!

  Wie alt bist du?Wer bist du?

  Ich bin 13.

  Ich bin Toni.

  TestVajeRazlagaBesedilo

  ZZV NEM 7 2010 notranjost.indd 6 28.7.2010 9:26:00

 • 7

  TestVajeRazlagaBesedilo

  3 Podrtaj ustrezno obliko glagola sein.

  4 Zapii ustrezno obliko glagolov sein ali haben, kot kaeta primera.

  Sie je vikalna oblika.Uporabi mnoinsko obliko glagola!

  a) Wir seid/sind/ist vier Schler der Klasse 7a.

  b) Wer bist/ist/bin du? Ich sind/ist/bin Martin.

  c) Die Mllers bist/sind/ist die Eltern von Tom und Molly.

  d) Das bist/ist/sind mein Bruder und das ist/seid/ist meine Schwester.

  e) Entschuldigung, ist/bist/sind Sie Frau Holm? Nein, ich bist/bin/sind Frau Schmidt.

  sein haben

  du bist

  wir

  Peter (er)

  ihr

  Helmut Knorr (er) hat

  Teresa Brunn (sie)

  ich

  ZZV NEM 7 2010 notranjost.indd 7 28.7.2010 9:26:02

 • 8

  TestVajeRazlagaBesedilo

  Sedanjik glagolov sein in haben

  5 Izberi ustrezno obliko glagola haben in jo oznai.

  6 Dopolni z ustrezno obliko glagola haben.

  a) H du ein Hobby?b) Daniel h einen Hund und zwei Goldfische.c) Petra, Claudia, h ihr Haustiere? Wir h eine Katze.d) Wer h eine Maus? - Markus. e) Sarah, h du einen Freund? Ich h viele Freunde! f ) Frau Bauer, Sie h nur einen Sohn, nicht wahr? Stimmt, ich habe nur einen Sohn.

  a) Hannes Angst.haben x hat habt

  b) Die Klasse morgen einen Deutschtest.hat haben habt

  c) Vi

Recommended

View more >