nauwkeurig & efficiënt wegen

Download Nauwkeurig & efficiënt wegen

Post on 06-Apr-2017

267 views

Category:

Engineering

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Nauwkeurig & Efficint WegenGood Weighing Practice

  Nauwkeurig wegen: Doorslaggevend voor uw processen

 • 2

  Wegen is belangrijk

  De lijm moet plakken.

  Dat is belangrijk.

  3

  Gegarandeerde kwaliteit - Kostenverlaging Betrouwbare audits

  Wij willen kwalitatief hoogwaardige producten produceren.

  Wij willen kosten besparen en uitgaven verminderen.

  Wij moeten voldoen aan ISO en andere voorschriften.

  Hoe kunnen uw weegsystemen helpen,

  om aan bovenstaande eisen te voldoen?

  4

 • 3

  "De methodes en verantwoordelijkheden voor het kalibreren en herkalibreren

  van testmiddelen, voor de bewaking van activiteiten, die staan in de

  voorschriften, de voedselveiligheidsvoorschriften en de kwaliteitsvoorschriften

  alsmede in andere procescontroles [], moeten gedocumenteerd en

  gemplementeerd worden."

  SQF 2000 Guidance hoofdstuk 6.4.1.1 Methods & Responsibilities of Calibration of Key Equipment (Methodes en verantwoordelijkheden voor het kalibreren van centrale uitrusting)

  Richtlijnen voor weegschalen - Voedingsmiddelenindustrie

  Hoe zetten wij dit

  om in de praktijk?

  Risicogebaseerde, wereldwijde weegnorm

  Een risicogebaseerd management van weegschalen maakt

  een betere controle over het gehele meetproces mogelijk, wat

  productkwaliteit waarborgt en proceskosten verlaagt.

  GWP vat de eisen van alle actuele kwaliteitsmanagement-

  systemen samen en zet ze om in eenvoudige weegprocessen.

 • 4

  7

  Vragen beantwoord door GWP

  Wat is de juiste weegschaal voor mij?

  Hoe weten we dat we in regel zijn met ons kwaliteitssyteem en met richtlijnen en reglementering?

  Hoe vermijd ik kosten wanneer we batches moeten herbeginnen?

  Wat is het voordeel van een weegschaal te calibreren?

  Moeten we de weegschaal testen? Hoe? Hoe dikwijls?

  Kan ik minder testen indien ik een weegsysteem aankoop met intelligente functiemogelijkheden?

  Pharma Manager

  4 eenvoudig te beantwoorden vragen

  Hoe nauwkeurig zijn mijn weegschalen?

  Voer ik teveel of

  te weinig tests uit?

  Heb ik een overzicht van

  de status van alle apparaten?

  Is onze documentatie volledig?

 • 5

  De eisen aan een weegschaal worden transparant en wetenschappelijk gedocumenteerd.

  Belangrijk zijn in het bijzonder:

  - Het kleinste en grootste gewicht

  - Nauwkeurigheidseisen

  - Te vervullen kwaliteitsnormen

  Evaluatie

  200g / 0.01mg 4000g / 0.01g 60kg / 1g 600kg / 50g

  Kennis over de meetonzekerheid en het minimale gewicht is voorwaarde voor het kiezen van een geschikt, nauwkeurig meetinstrument.

  Keuze

  Welke weegschaal kan 200 g met een

  nauwkeurigheid van minimaal 1 % wegen?

 • 6

  11

  Calibratie

  Calibration

  Vaststellen van de meetonzekerheid en het

  minimum gewicht geven de zekerheid dat de

  weegschaal werkzaam is binnen de

  toleranties.

  Aanduiding via het display

  van het MinWeigh

  verzekert bijkomende

  veiligheid en beperkt het

  risico op onnauwkeurige

  metingen.

  GWP garandeert goede resultaten gedurende de gehele levensduur van het weegsysteem.

  Duidelijke aanbevelingen worden gegeven voor

  routinetests met betrekking tot de risico's voor de gebruiker:

  - Hoe moet het weeginstrument getest worden?

  - Hoe vaak?

  - In hoeverre kunnen de uitgaven voor tests verminderd worden?

  Risicominimalisering en kostenbesparingen worden behaald, doordat alleen dat getest wordt, wat ook werkelijk vereist is. Op deze manier worden goede weegresultaten blijvend behaald.

  Routinegebruik

 • 7

  De correcte maatregelen voor goed wegen

  Risico (van onnauw

  keurige meetresultaten)

  Zekerheids-factor

  Calib

  ratio

  n

  Kalibratie

  Meetonzekerheid &

  Minimaal gewicht

  InstallatieCorrect wegen,

  Kies de

  juiste weegschaal

  Meetonzekerheid,

  minimaal gewicht,

  zekerheidsfactor

  Omgevingsinvloeden

  Kleinste netto-gewicht> Minimaal gewicht

  Routinetests

  1 2

  4 5

  3

  4

  2

  5

  Wegen van monsters met kleine massa is kritiek

  80% onzekerheid

  0.2 kg 1.8kg

  Capaciteit: 3.000kg

  Afleesbaarheid: 1kg

  Wat u afleest is niet wat u krijgt! Elke meting heeft een meetonzekerheid. Om reproduceerbaar te kunnen wegen, moet men deze weten.

 • 8

  Vaak worden onnodige tests uitgevoerd

  5%Belasting

  Karakteristieke curve metgevoeligheidsafwijking

  Correcte gevoeligheid

  nominale capaciteit

  Weergave

  Gewicht 1: Aanbevolen

  5%

  Voorbeeld: Gevoeligheidstest

  Gevoeligheid wordt zinvol met gewicht 1 getest. Aanvullende gevoeligheidstests met lager gewicht zijn onnodig.

  Hoe garandeert u nauwkeurig wegen?

  Oplossing Gebruik van de juiste weegschaal met

  de overeenkomstige nauwkeurigheidsgrens = minimaal gewicht

  Risicogebaseerde prestatieverificatie:met uitsluitend zinvolle tests

  Verkeerde opvattingen:

  "Wat u afleest is wat u krijgt" Onnauwkeurige meetresultaten

  Verkeerde of redundante tests veroorzaken onnodige kosten

  Minimaal gewicht

  Prestatieverificatie

 • 9

  Wat betekent nauwkeurigheid

  Wat ik zie100.0g

  Wat ik krijg: Mogelijke massa's bij dezelfde weergave100.0 0.5g

  MEETONZEKERHEID

  Wat ik kan accepteren100.0g 1%

  PROCESTOLERANTIE

  Reproduceerbaarheid RP

  Afleesbaarheid RD

  Niet-lineairiteit NL

  Excentriciteit EC

  Gevoeligheid SE

  Meetonzekerheid van een weegschaal

  Nominale eigenschap:

  Meeteigenschappen:

  Al deze eigenschappen dragen bij aan de meetonzekerheid van de weegschaal.

 • 10

  Vaststelling van de meetonzekerheid

  Calibratie van niet-automatische elektronische instrumenten

  Meetonzekerheid U

  Gewicht W

  Herhaalbaarheidsfout Vw

  Afrondingsfout Vr

  Afwijking door excentrische lasten Ve

  Afwijking door niet-lineariteit Va

  Afwijking door calibratiegewichten VK

  WvWvWvvvU2

  K

  2

  a

  2

  erw2 ++++=

  Verloop van de meetonzekerheid

  Relatieve meetonzekerheid [%] = Absolute meetonzekerheid / gewicht

  Meeto

  nzekerh

  eid

  [k

  g o

  f %

  ]

  Max.gewicht [kg]

 • 11

  Verloop van de meetonzekerheid

  Meeto

  nzekerh

  eid

  [%

  ]

  Max.Gewicht [kg]

  Procestolerantie [%]

  (Nauwkeurigheidseisen van de klant)

  Bij kleine gewichten kan de relatieve meetonzekerheid zo hoog zijn, dat de meting niet meer betrouwbaar is!

  Nauwkeurigheidsgrens Minimaal gewicht

  Meetonzekerheid bij kleine gewichten

  Weergegeven gewicht

  [kg]

  Absolute

  meetonzekerheid

  [g]

  0,001 2,00

  0,01 2,00

  0,1 2,00

  0,2 2,01

  1 2,04

  10 2,47

  100 6,70

  O [kg] = 0,002 + 4,7e-5 x gewicht

  Concreet voorbeeld: Bepaling van de meetonzekerheid tijdens de kalibratie

  KCC 150/s Afleesbaarheid = 1g

  00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

  11.11.21.31.41.51.61.71.81.9

  2

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Un

  cert

  ain

  ty U

  [g

  ]

  Weight [kg]

 • 12

  Weergegeven gewicht

  [kg]

  Absolute

  meetonzekerheid [g]

  Relatieve

  meetonzekerheid [%]

  0,001 2,00

  0,01 2,00

  0,1 2,00

  0,2 2,01

  1 2,04

  10 2,47

  100 6,70 0,0067 % 0.0067100kg

  6.70g=

  Meetonzekerheid bij kleine gewichten

  KCC 150/s Afleesbaarheid = 1g O [kg] = 0,002 + 4,7e-5 x gewicht

  20 %8 g gewicht 12 g

  Meetonzekerheid bij kleine gewichten

  KCC 150/s Afleesbaarheid = 1g O [kg] = 0,002 + 4,7e-5 x gewicht

  Weergegeven gewicht

  [kg]

  Absolute

  meetonzekerheid [g]

  Relatieve

  meetonzekerheid [%]

  0,001 2,00 200

  0,01 2,00 20

  0,1 2,00 2

  0,2 2,01 1

  1 2,04 0,20

  10 2,47 0,025

  100 6,70 0,0067

 • 13

  Meetonzekerheid bij kleine gewichten

  KCC 150/s Afleesbaarheid = 1g

  Weergegeven gewicht

  [kg]

  Absolute

  meetonzekerheid [g]

  Relatieve

  meetonzekerheid [%]

  0,001 2,00 200

  0,01 2,00 20

  0,1 2,00 2

  0,2 2,01 1

  1 2,04 0,20

  10 2,47 0,025

  100 6,70 0,0067

  Welke meetresultaten zijn nog betrouwbaar?Waar ligt de grenswaarde van deze weegschaal, enhoe krijg ik nog betrouwbare weegresultaten?

  Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten wij weten, hoe nauwkeurig u metingen wilt uitvoeren.

  Betrouwbaarheid van de weegresultaten

  KCC 150/s Afleesbaarheid = 1g

  Grenswaarde = minimaal gewicht

  De meting moet met een nauwkeurigheid van minimaal 1 % worden uitgevoerd, dat wil zeggen dat de maximaal toegestane meetonzekerheid bij 1% mag liggen.

  OK

  Niet

  OK

  Weergegeven gewicht

  [kg]

  Absolute

  meetonzekerheid [g]

  Relatieve

  meetonzekerheid [%]

  0,001 2,00 200

  0,01 2,00 20

  0,1 2,00 2

  0,2 2,01 1

  1 2,04 0,20

  10 2,47 0,025

  100 6,70 0,0067

 • 14

  00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

  11.11.21.31.41.51.61.71.81.9

  2

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Max. (150 kg)Gewicht [kg]

  1 %

  0,2 kg

  Ore

  l (in %

  )

  Relatieve meetonzekerheid [%] van deze 150 kg weegschaal

  Hoe zwaar mag de kleinste proefmassa zijn, die op deze weegschaal met een nauwkeurigheid van 1% vastgesteld kan w