napredni proizvodni postupci

Download Napredni proizvodni postupci

Post on 08-Aug-2015

230 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prihvat obradka i alata kod obrade odvajanjem cestica

TRANSCRIPT

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUILITE U ZAGREBUZavod za tehnologiju Katedra za alatne strojeve

Seminarski rad iz kolegija NAPREDNI PROIZVODNI POSTUPCI PRIHVAT OBRADAKA I ALATA KOD OBRADE ODVAJANJEM ESTICA

Prof.dr.sc. Toma Udiljak

Ime i prezime: Smjer: Ra. In

Matija Petranovi

Zagreb, svibanj 2010. 1

Sadraj:Sadraj:.................................................................................................................. 2 Popis slika............................................................................................................... 3 Terminologija..........................................................................................................4 1.Uvod.................................................................................................................... 4 2.Kriteriji ocjenjivanja sustava za rukovanje ..........................................................6 2.1.Tehniki zahtjevi...........................................................................................6 2.2.Preciznost .....................................................................................................7 2.3.Pouzdanost....................................................................................................7 2.4.Vrijeme sekundarnih procesa........................................................................8 2.5. Trokovi........................................................................................................9 3. Openito o steznim napravama........................................................................10 3.1. Vrste steznih naprava................................................................................12 3.2. Osnovna pravila konstruiranja steznih naprava.........................................14 4. Funkcije sustava za rukovanje obradcima i alatima.........................................15 4.1. Rukovanje obradkom..................................................................................18 4.1.1. Funkcija stezanja..................................................................................18 4.1.2. Funkcija izmjene..................................................................................20 4.1.3. Funkcija pohrane..................................................................................24 4.2. Rukovanje alatom.......................................................................................25 4.2.1 Funkcija stezanja...................................................................................25 4.2.2. Funkcija izmjene..................................................................................26 4.2.3. Funkcija pohrane..................................................................................29 5. Literatura:.........................................................................................................30

2

Popis slikaSlika 1. Sustavi za rukovanje..................................................................................5 Slika 2. Alatni stroja sa vie vretena koja se okreu...............................................9 Slika 3. Klasifikacija sustava za rukovanje obradcima i alatima...........................16 Slika 4. Prikaz procesa koji dovodi do interakcije izmeu alata i obradka za vrijeme procesa obrade........................................................................................17 Slika 5. Stezne naprave za obradke.....................................................................18 Slika 6. Modularni sustav......................................................................................19 Slika 7. Computer aided fixturing.........................................................................19 Slika 8. Tokarilica s vie vretena s automatskim dovoenjem ipki pogled 1.......20 Slika 9. Tokarilica s vie vretena s automatskim dovoenjem ipki pogled 2.......20 Slika 10. Tokarilica s vie vretena s automatskim dovoenjem ipki pogled 3.....21 Slika 11. Sustav sutomatskog dovoenja ipki.....................................................21 Slika 12. Okretna platforma za zavarivanje..........................................................22 Slika 13. Okretna platforma tip 1..........................................................................22 Slika 14. Okretna platforma tip 2..........................................................................22 Slika 15. Vibracioni konvejer................................................................................23 Slika 16. Industrijski robot za izmjenu obradaka..................................................23 Slika 17. Paletni spremnik....................................................................................24 Slika 18. Robot upravlja skladitem......................................................................24 Slika 19. Principi stezanja alata............................................................................25 Slika 20. Primjer alatne obrtne glave....................................................................26 Slika 21. Prihvatna naprava s jednom rukom.......................................................27 Slika 22. Prihvatna naprava s duplom rukom.......................................................27 Slika 23. Izmjenjiva alata u obliku koare...........................................................28 Slika 24. Prikaz blizine spremnika s alatom i obradka..........................................29 Slika 25. Spremnici alata......................................................................................29 Slika 26. Spremnika alata u obliku lanca..............................................................30

3

Terminologija- machining tools alatni strojevi - machining obrada odvajanjem estica - tool and workpiece handling systems sustavi za rukovanje alatom i obradcima - cutting speed brzina rezanja - clamping and changing devices naprave za stezanje i izmjenu - end mill glodalo - lathe tokarilica - spindle power snaga vretena - workpiese holder dra obradka - feeding systems sustavi za punjenje - cutting proces proces rezanja - fixture uvrivanje - fixturing components komponente za uvrivanje - magazines spremnici - chuck stezna glava - turntable okretna platforma - bar loader sustav za automatsko dovoenje ipki - collets ahure za zatezanje - turrets obrtna glava - gripping device prihvatna naprava - pick - up concepts koncepti za podizanje

1.UvodPosljednjih godina uloen je znaajan napor u optimizaciju vremena ciklusa, procesa rezanja i znanja o procesima. U jednu ruku, to je dovelo do zapostavljanja daljnjeg istraivanja i razvoja sustava za 4

rukovanje alatima i obradcima. Ovi sustavi imaju veliki utjecaj uporabljivost alatnih strojeva. Postoji velika raznolikost sustava za rukovanje alatima i obradcima koji mogu biti koriteni za razliite obradke, alate i procese. Sustavi za rukovanje alatima i obradcima imaju veliku ekonomsku vrijednost koja iznosi 1.71 milijardu dolara to iznosi oko 50% cijelog amerikog trita alatima.Tablica 1.

Alatni strojevi moraju posjedovati odreena svojstva i karakteristike koje e osigurati njihovu kvalitetu. Ta svojstva su tvrdoa, stabilnost u procesu, visoka dinamika i preciznost. Sustavi za rukovanje su suelja alatnih strojeva za alate i obradke.

Slika 1. Sustavi za rukovanje

Zahtjevi kupaca na mogunosti alatnih strojeva proizlaze iz globalnog trita. Tu se radni uinak mjeri pomou trokovne uinkovitosti, protoka podataka, pouzdanosti i kvalitete, ovisno o zadacima obrade odvajanjem estica. Proizvoai alatnih strojeva na ove zahtjeve reagirali su ponudom modularnih rjeenja, tj. rjeenja koja se mogu precizno prilagoditi zahtjevima pojedinih kupaca. Temeljne dijelove 5

proizvode sami proizvoai alatnih strojeva dok razne standardne dijelove kupuju od vanjskih prodavaa. Primjeri tih standardnih dijelova su vodilice, sustavi regulacije, radna vretena i leajevi. Proizvoai alatnih strojeva i prodavai standardnih dijelova moraju garantirati da su njihovi proizvodi kompatibilni i da e zadovoljiti svim zahtjevima kupaca. Meunarodni standardi olakavaju postizanje suglasnosti oko standardnih suelja koja se pojavljuju u sustavima za prihvat alata. Kada nisu definirani temeljni standardi, proizvoai alatnih strojeva suoavaju se s dilemom procjene sustava za rukovanje alatima i obradcima. Za realizaciju specifinog zadatka dostupno je mnogo raznih rjeenja. Ta rjeenja nije jednostavno usporediti, stoga je potrebno ocijeniti radni uinak podsustava unutar alatnog stroja. U ovom seminaru biti e rijei o mnogo kriterija ocjenjivanja po kojima se klasificira i vrednuje funkcionalnost i operabilnost takvih sustava. Fokus je na tehnikim aspektima kao to su mehanika konstrukcija, suelja stroja, pouzdanost, preciznost, mogunost odravanja i trokovi rada strojeva.

2.Kriteriji ocjenjivanja sustava za rukovanjeDa bi se mogli ocijeniti postojei sustavi za rukovanje alatima i obradcima potrebno je objasniti kriterije po kojima se takvo ocjenjivanje moe provesti. Kriteriji: tehniki zahtjevi preciznost pouzdanost vrijeme sekundarnih procesa trokovi

2.1.Tehniki zahtjeviAlatni strojevi i periferija su tehniki sustavi koji zahtjevaju interakciju bez potekoa izmeu njihovih dijelova. Ta interakcija omoguava izvoenje zadanih operacija na alatnim strojevima brzo i bez problema. Naprave za stezanje i izmjenu moraju biti podeene u skladu sa konceptom proizvodne linije. Moraju se analizirati proizvodni zahtjevi i ogranienja. Posebna panja mora se posvetiti analiziranju steznih naprava zato jer one znatno utjeu na dinamiku procesa (krutost i priguenje). Uzimaju se u obzir 6

brzina rezanja i maksimalno optereenje. Ovi parametri su jako bitni iz razloga to sustavi za rukovanje alatima i obradcima moraju biti dizajnirani tako da mogu izdrati sva naprezanja. Analizom glodala mogue je ustanoviti i predvidjeti rezne sile i

Recommended

View more >