motorola solution technology day st etersburg amac.md/obrazovanie/expoapa/2015.06.14-19_expoapa-2015

Download MOTOROLA SOLUTION TECHNOLOGY DAY ST ETERSBURG amac.md/obrazovanie/EXPOAPA/2015.06.14-19_EXPOAPA-2015

Post on 05-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MOTOROLA SOLUTION TECHNOLOGY DAY ST.PETERSBURG JUNE 9-11th

 • AUREL PRESURA PROIECT SCADA ÎN CADRUL UNEI MARI COMPANII DE UTILITĂȚI

 • THANK YOU S.C. RAJA S.A.

  CONSTANTA

  PAGE 3

  mailto:raja1@rajac.ro http://www.rajac.ro/

 • THANK YOU

  PAGE 4

 • S.C. RAJA S.A. CONSTANTA ROMANIA

  • Cel mai mare operator regional din România în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și al epurării apelor uzate;

  • Membru cu drepturi depline în Asociația Internatională a Apei (IWA);

  • Primul operator care a primit Licența de Operare Clasa I pe o perioadă de cinci ani;

  • Are un acționariat format din 34 de consilii locale și județene; • Deservește peste 750 000 de locuitori din județele Constanța,

  Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov și Prahova; • În timpul sezonului estival deservește peste 2,5 milioane de

  beneficiari.

  Aria de operare (7 judeţe)

  PAGE 5

 • THANK YOU

  • Licenţa clasa I nr. 1352/09.02.2011, emisă de A.N.R.S.C., prin care S.C. RAJA S.A. este operator pentru serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare;

  • ISO 9001:2008 nr. 2236/3 din 30.10.2013, emisă de SRAC, prin care se recertifică implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calitaţii conform condiţiilor;

  • ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) nr. 455/3 din 30.10.2013, emisă de SRAC, prin care se recertifică sistemul de management de mediu;

  LICENȚE ȘI CERTIFICATE

  PAGE 6

 • THANK YOU

  • OHSAS 18001:2007 nr. 111/3 din 30.10.2013, emis de SRAC, prin care se recertifică sistemul de management al sănătaţii şi securităţii ocupaţionale;

  • SR EN ISO 22000:2005 nr. 204/2 din 30.10.2013, emis de SRAC, prin care se recertifică implementarea sistemului de management al siguranţei alimentului;

  • SA 8000 nr. SA-1325-RO din 27.08.2012, emis de IQNet Ltd, care are ca scop îmbunataţirea condiţiilor de muncă la nivel mondial.

  PAGE 7

 • THANK YOU

  PAGE 8

 • ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

  • Alimentarea cu apă în 207 localităţi; • Colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere şi meteorice în 82

  de localităţi; • Epurarea şi evacuarea apelor uzate în 17 staţii de epurare; • Întreţinerea şi repararea echipamentelor utilizate în activităţi

  specifice; • Analize de laborator pentru apă potabilă şi apă uzată, în

  laboratoare acreditate RENAR.

  PAGE 9

 • SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

  111 surse de adâncime cu un număr de 446 puţuri cu o capacitate totală instalată de peste 12 mc/s

  • trei surse de suprafaţă: - Galeşu, cu o capacitate totală instalată de 3,75 mc/s; - Cernavodă (Dealul Vifor), cu o capacitate totală instalată de

  0,2 mc/s; - Predeal (Unghia Mică), cu o capacitate totală instalată de 0,1

  mc/s;

  PAGE 10

 • THANK YOU trei complexe de tratare a apei brute: - staţia de tratare Palas Constanta - staţia de tratare Dealu Vifor Cernavoda staţia de tratare Unghia Mica Predeal conducte de aducţiune şi distribuţie: L= 3.567,51 km

  166 rezervoare de apă cu un volum total înmagazinat de 302.547 mc

  76 staţii de pompare apă potabilă cu o capacitate totală de 31,23 mc/s

  SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

  PAGE 11

 • SISTEMUL DE CANALIZARE

  • Reţea de canalizare L= 1.514,68 km, din care 1297,80 km colectoare menajere şi pluviale şi 216 km conducte de refulare

  • 87 de staţii de pompare a apelor uzate cu o capacitate totală de 18,25 mc/s

  • 12 staţii de epurare în funcțiune, cu o capacitate maximă de 7.538 l/s, la care se adaugă alte 5 stații de epurare pentru care s-au finalizat lucrările de construcție și au fost puse în funcţiune în 2014.

  PAGE 12

 • THANK YOU

  PAGE 13

 • PROIECT SCADA IN CADRUL S.C. RAJA S.A CONSTANTA

 • “DE CE SCADA LA RAJA CONSTANTA?”

  S.C. RAJA S.A. CONSTANŢA îşi desfăşoară activitatea în localități din 7 judeţe ale ţării, ce totalizează o suprafaţă de cca 32.328 km2. Din punct de vedere tehnic, operarea unui sistem de alimentare cu apă şi canalizare atât de extins nu este eficientă dacă nu există informaţii în timp real despre presiuni, debite, concentraţie de clor, nivelul apei din rezervor, consum de energie electrică, etc.

  Sistemul SCADA conectează toate aceste elemente, permite calibrarea continuă a modelelor de operare, devenind un sistem foarte util şi eficient în dezvoltarea strategiilor de lucru.

  PAGE 15

 • Principalele obiective ale sistemelor SCADA sunt urmatoarele:

  – Automatizarea fiecărui sistem de alimentare cu apă în vederea

  funcţionării fără personal de exploatare;

  – Reducerea costurilor de intreţinere prin remedierea imediată

  a defecţiunilor, reducerea numărului de personal

  PAGE 16

 • THANK YOU

  monitorizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru administrarea și gestionarea resurselor de apă, consumurilor (necesarului de apă) și controlului calității apei (clor, debite, etc.)

  stocarea informațiilor cu privire la comportamentul unor sisteme de alimentare cu apă și de canalizare, pentru a realiza o înțelegere deplină a situațiilor apărute, conform necesităților;

  realizarea unui vârf de consum (necesar de apă), prin examinarea completă a funcționării sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

  PAGE 17

 • THANK YOU stabilirea funcționării eficiente a diverselor sisteme SCADA, minimizând astfel necesitatea inspecțiilor de rutină în diverse locuri îndepărtate ale unor sisteme de alimentare cu apă și de canalizare (intervenții în timp util);

  optimizarea reducerii consumului de energie electrică, atât de necesară funcționării diverselor tipuri de pompe;

  furnizarea unui sistem de alarmare, ce oferă posibilitatea diagnosticării eventualelor probleme ce pot apărea în sistemele de distribuție a apei și de canalizare, prin monitorizarea lor de la un punct central (dispecer).

  PAGE 18

 • SISTEM PILOT SCADA - COBADIN

  PAGE 19

  PAGE 19

 • THANK YOU Din punct de vedere al comunicației sistemul Cobadin este împărțit în 7 zone:

  PAGE 20

 • THANK YOU

  Obiectivul implementării acestui sistem SCADA a fost modernizarea sistemelor de alimentare cu apă din 25 de localităţi aflate pe raza judeţului Constanţa.

  Modernizarea a constat în principal în automatizarea, monitorizarea şi dispecerizarea acestor sisteme.

  Automatizarea celor 64 de locaţii existente în cele 25 de localităţi a fost realizată în funcţie de arhitectura sistemului de alimentare cu apă:

  1. Sistem de automatizare şi monitorizare puţ – bazin, puţ – reţea şi puţ – bazin şi reţea;

  2.a. Sistem de automatizare şi monitorizare bazin – reţea (sisteme cu tensiune de alimentare din reţeaua de distribuţie energ. el);

  PAGE 21

 • THANK YOU

  2. b. Sistem de automatizare şi monitorizare bazin – reţea (sisteme cu tensiune de alimentare din panou solar);

  3. Sistem de automatizare şi monitorizare bazin Staţie de Pompare – Reţea/Bazin/Reţea şi Bazin;

  La fiecare locație sunt instalate următoarele echipamente: tablouri electrice și de automatizare; tablouri RTU Motorola care vor asigura în principal comunicația și, în funcție de aplicație, automatizarea și monitorizarea locală; senzori și traductoare (măsură debit, nivel, presiune, concentrație de clor); electrovane pentru păstrarea rezervei de apă în caz de incendiu.

  PAGE 22

 • THANK YOU Funcții îndeplinite pentru fiecare sistem de alimentare cu apă

  (puțuri, bazine de stocare sau/și de distribuție și stații de pompare).

  • Afișarea de mărimi/stări și alarme referitoare la funcționarea stației de pompare.

  • Controlul, de la dispecerat, al regimului de funcționare al pompelor din stația de pompare Cobadin / puțuri

  • Selectarea regimului de funcționare al pompelor poate fi operat de la distanță de la dispecerat, individual, pentru fiecare pompă.

  PAGE 23

 • THANK YOU • Pompele din stația de pompare/puțuri pot fi pornite sau oprite

  prin comanda de la distanță, de la Dispecerat.

  Dispeceratul Scada Cobadin permite:  Monitorizarea parametrilor:

   Consum de energie electrică  Ore de funcționare ale pompelor  Consumul de apă (debitul pompat în rețea)  Concentrația de clor din apă  Nivelul apei în rezervoare  Nivele hidrostatice și hidrodinamice ale

  puțurilor  Starea comunicației

   Monitorizarea avariilor din sistemul de alimentare cu apă

  PAGE 24

 • THANK YOU

  PAGE 25

 • THANK YOU

  PAGE 26

 • THANK YOU

  PAGE 27

 • THANK YOU

  PAGE 28

 • EFICIENŢA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI SCADA COBADIN 1. Reducerea consumului de energie electrică cu 17.15% Reducere consum = 211 500 kwh /7 luni = 30 214 kwh/lună Economie: 30 214 kwh x 0,6 lei/kwh x 12 luni = 217 540 lei/an