Making Creativity Happen: Flanders DC

Download Making Creativity Happen: Flanders DC

Post on 18-Dec-2014

568 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie (23/04/12) van Carlo Vuijlsteke (Flanders DC) voor gastles aan de VUB - vak "politieke economie van de creatieve industrie" (Prof. Dr. Jan Loisen).

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Flanders District of CreativityMaking creativity happenCarlo Vuijlsteke 23 April 2012 Vrije Universiteit Brussel </li> <li> 2. Binnen welke context is Flanders DC ontstaan? Waarvoor staat Flanders DC? Creatieve industrien in Vlaanderen Specieke karakteristieken Waarom zijn creatieve industrien belangrijk? Voor welke uitdagingen staan de Vlaamse creatieve industrien?Outline </li> <li> 3. Binnen welke contextis Flanders DC ontstaan? </li> <li> 4. Een toekomst voor Vlaanderen? Finland? Vlaanderen Innovatiegedreven economieWelvaart per capita China &amp; India Productie-gedreven economie Factor-gedreven Sterkte = Sterke = Sterkte = economie Lage kosten Efcintie creativiteit? </li> <li> 5. Maatschappelijke uitdagingen </li> <li> 6. Waarvoor staatFlanders DC? </li> <li> 7. Vlaanderen wordt een internationale topregio die door haar ondernemingscreativiteit slimmer leert, leeft en concurreert. </li> <li> 8. Creatief Ondernemend Vlaanderen Vlaanderen ondernemendercreatiever maken maken </li> <li> 9. Innovatie? Wetenschap Technologie New product New service New process New business model Creatieve Maatschappij New answersIndustrien Markt </li> <li> 10. Een klein beetjecreativiteit </li> <li> 11. Wat doetFlanders DC? </li> <li> 12. Creatieve industrienin Vlaanderen </li> <li> 13. Denitie? </li> <li> 14. Flanders DC-KenniscentrumAan de Antwerp Management School </li> <li> 15. Architectuur Audiovisuele sector Beeldende kunsten Communicatie, pr, Reclame Cultureel Erfgoed &amp; Patrimonium Sectoren Designhet geheel van sectoren en activiteiten die Gedrukte Media een beroep doen op de input van menselijke creativiteit voor de creatie Gaming van economische, symbolische en Mode maatschappelijke meerwaarde, opgedeeld volgens verschillende stadia van de Muziek waardeketen (creatie, productie, verspreiding en consumptie), en die Nieuwe media bijdragen aan de uitbreiding van het creatieve voordeel in Vlaanderen. Podiumkunsten </li> <li> 16. Speciekekarakteristieken </li> <li> 17. Productieproces en kostenstructuurKarakteristieken Grote diversiteit en Intellectuele fragmentatie eigendomsrechten </li> <li> 18. Waarom zijn creatieveindustrien belangrijk? </li> <li> 19. &gt;120.000 23,9 miljard 7 miljard Mensen Omzet Toegevoegde waarde Economische impact </li> <li> 20. Economic impactMaatschappelijke impact </li> <li> 21. Driver van innovatie </li> <li> 22. Voor welke uitdagingenstaan de creatieve industrien? </li> <li> 23. 25 organisaties12 creatieve sectoren </li> <li> 24. Gezamenlijke visie </li> <li> 25. ViA Ronde TafelCreatieve Industrien </li> <li> 26. Naar een internationaletoekomst voor decreatieve industrien </li> <li> 27. CONTEXT Creatieve industrien zetten Vlaanderen op de kaart Wie als creatieveling Veel verspreide sector-initiatieven, weinig top- nancieel wil overleven, down botst al snel op de grenzen van onze Versnipperde internationale communicatie beperkte afzetmarkt Beleid &amp; middelen onvoldoende aangepast aan noden van creatieve industrien </li> <li> 28. BELEIDS- Beleidsoverschrijdend actieprogramma met een budget dat de economischeSUGGESTIES waarde van de sector weerspiegelt Meer gebruik van de buitenlandkantoren van de Vlaamse overheid als uitstalraam voor Vlaamse creativiteit Meer proactieve rol in EU-beleid rond creatieve industrien </li> <li> 29. Naar meer clusteringen samenwerking </li> <li> 30. CONTEXT Meer onderling samenwerking en clustering Meer samenwerking op beleidsniveau nodig Een betere cross-sectoraleOrganisatie en een gezamenlijke Meer samenwerking rond onderzoek Strategische orintatie helpen Crossovers met andere sectoren stimuleren zowel individuele actoren als Sectoren vooruit </li> <li> 31. BELEIDS- Transversale beleidsbrief: cultuur, media, economie, innovatie, onderwijs, werkSUGGESTIES Betrek Overleg Creatieve Industrien als prioritaire gesprekspartner Werk mee in onderzoek: maak relevante data beschikbaar; verjn statistische nomenclaturen en laat ze beter toepassen Investeer in experimenten en incubatoren die crossovers met andere sectoren bevorderen </li> <li> 32. Naar meerondernemendecreatieve industrien </li> <li> 33. CONTEXT Te weinig aandacht voor ondernemers- en zakelijke vaardigheden in opleidingen Zakelijke vaardigheden, inzicht in het werkveld Groot aanbod aan ondersteuning, maar en ondernemerschap zijn versnipperd competenties die kunnen Creatieven kunnen zich moeilijk vinden in helpen om een artistieke, bestaande tools &amp; steunmaatregelen voor creatieve activiteit te ondernemers consolideren en verder uit te bouwen </li> <li> 34. BELEIDS- Integreer competenties en gedragsindicatoren rond ondernemerschapSUGGESTIES in opleidingsproelen Investeer in n loket voor de creatieve industrien KMO-portefeuille openstellen voor freelancers en vzws uit de Creatieve Industrien </li> <li> 35. Naar een optimaalnancieel en scaal beleidvoor de creatieve industrien </li> <li> 36. CONTEXT Creatieven spreken de taal van nanciers niet en omgekeerd Toegang tot nanciering is een Investeringen vaak als te risicovol van de belangrijkste obstakels gepercipieerdvoor ondernemers in de creatieve industrien Startfase is cruciaal moment voor nanciering Symbolische meerwaarde is niet altijd in nancieel succes uit te drukken, maar kan wel scaal gevaloriseerd worden </li> <li> 37. BELEIDS- Schep gunstig investeringsklimaat en maak het bestaand aanbod aan nancieringsvormen toegankelijker voorSUGGESTIES creatieve industrien Start initiatieven die microkredieten voor creatieve starters bieden Schep een gunstig scaal klimaat; Onderzoek het uitbreiden van scale stimuli uit belendende sectoren </li> <li> 38. Naar een optimaleinfrastructuur voorde creatieve industrien </li> <li> 39. CONTEXT Creatieve industrien zijn een centrumactiviteit Actoren in de creatieve Clustering &amp; samenwerking werkt inspirerend industrien zijn vaak op zoek naar locaties die goed ingebed Virtuele infrastructuur: creatieve contentzijn in de publieke ruimte omdat steeds vaker online die interactie en uitwisseling stimuleren en bijgevolg nieuwe creatieve impulsen opleveren </li> <li> 40. BELEIDS- Zorg op regionaal en stedelijk beleidsniveau voor bedrijvenzones in de stad/regio voor de CreatieveSUGGESTIES Industrien en hun omkaderende organisaties Stimuleer clustering en samenwerking Stimuleer en ondersteun projecten die via digitale infrastructuur nieuwe afzetmarkten creeren en participatie verhogen </li> <li> 41. Naar een eerlijkevergoeding en eendoeltreffende beschermingvan creativiteit </li> <li> 42. CONTEXT Intellectuele eigendomsrechten staan onder druk Toegang tot nanciering is een Digitale evoluties plaatsen creatieve van de belangrijkste obstakels sectoren voor grote uitdagingenvoor ondernemers in de creatieve industrien Creatieven hebben het moeilijk om een...</li></ul>