maankأ¤ytأ¶n, luonnonvarojen ja liikenteen ... aulis rantala (pj.) varely: mirja koskinen...

Download Maankأ¤ytأ¶n, luonnonvarojen ja liikenteen ... Aulis Rantala (pj.) VARELY: Mirja Koskinen (vesien- ja

Post on 05-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Maankäytön, luonnonvarojen ja liikenteen palvelut

  Antti Saartenoja ja Liisa Maria Rautio, vastuuvalmistelijat

  3.12.2017

 • Maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne/ Työsuunnitelman osa-alueet

  • Maankäyttö ( Antti Saartenoja) • Luonnonsuojelu (Antti Saartenoja) • Vesi- ja kalatalous sekä vesienhoito

  (Liisa Maria Rautio) • Vesistörakenteet (Liisa Maria Rautio) • Ympäristöseuranta ja –tietoisuus

  (Liisa Maria Rautio) • Liikenne (Antti Saartenoja)

 • Maankäyttö EP:n valmisteluvaiheen työsuunnitelma 1.8.2017-31.12.2018

  Teema Sisältö Aikataulu

  Maakuntakaavoitus - Palvelukokonaisuuden muotoilu - Paikkatietopalvelujen analyysi - Tehtävärakenteen muodostaminen - Osaamisen kehittämistarpeiden

  tunnistaminen

  1.9.2017-30.6.2018 1.11.2017-30.3.2018 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018

  Kuntakaavoituksen ja kuntien rakennustoimen edistäminen

  - Palvelukokonaisuuden muotoilu - Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa - Tehtävärakenteen muodostaminen - Osaamisen kehittämistarpeiden

  tunnistaminen

  1.9.2017-30.6.2018 1.11.2017-30.3.2018 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018

  Kulttuuriympäristön hoito ja rakennusperintö

  - Palvelukonseptin suunnittelu - Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa - Osaamisen kehittämistarpeen

  tunnistaminen

  1.9.2017-30.6.2018 1.11.2017-30.3.2018 1.1.-30.6.2018

 • Luonnonsuojelun edistäminen EP:n valmisteluvaiheen työsuunnitelma 1.8.2017-31.12.2018

  Teema Sisältö Aikataulu

  Luonnonsuojelun edistäminen

  - Palvelukokonaisuuden muotoilu - Tietojärjestelmät, sopimukset - Rajapinnan määrittäminen LUOVAan,

  metsä- ja maataloushallintoon - Tehtävärakenteen muodostaminen ls-alueiden hankinta, vs muut teht. - Osaamisen kehittämistarpeiden

  tunnistaminen

  1.9.2017 – 30.6.2018 1.1.-31.12.2018 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018

  Maastoliikennelain ja ulkoilulain mukaiset tehtävät

  - Palvelukonseptien muotoilu - Resurssitarveanalyysi - Osaamisen kehittämistarpeiden

  tunnistaminen

  1.9.2017-30.6.2018 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018

  Vieraslajien torjunta - Palvelukokonseptin muotoilu - Osaamisen kehittämistarpeiden

  tunnistaminen

  1.9.2017 – 30.6.2018 1.1. – 31.12.2018

 • Vesi- ja kalatalous sekä vesienhoito EP:n valmisteluvaiheen työsuunnitelma 1.8.2017 - 31.12.2018

  Teema Sisältö Aikataulu

  Pohjalaismaakuntien vesitiimin työskentely ja yhteistyöesitykset

  - Esitys vesien- ja merenhoidon yhteistyöstä - Esitys tulvariskien hallinnan yhteistyöstä - Esitys kuivatus- ja ojitustehtävien yhteistyöstä - Arvio muun yhteistyön tarpeesta ja

  mahdollisuuksista - Esitys vesi- ja kalahankkeiden avustamisesta

  1.11.2017 – 31.12.2018

  Läntisen Suomen vesi- ja kalatalouden sekä vesien- ja merenhoidon yhteistyö

  - Työryhmän organisoituminen - Yhteistyön tarpeet ja resurssit - Esitys kalatalouden yhteistyömalleista - Esitys vesien- ja merenhoidon

  yhteistyömalleista ja vesienhoidon koordinoinnista

  - Esitys tulvariskien hallinnan yhteistyömalleista - Esitys kuivatus- ja ojitusasioiden

  yhteistyömalleista

  1.9.2017 –30.9.2018 (Väliraportti 31.5.- 2018)

  Kalatalouden erityiskysymykset

  - Tarkennettu esitys kalataloustehtävien hoidosta ja yhteistyöstä

  1.3.2018 - 31.12.2018

  Pohjavesiin ja vesihuoltoon liittyvät erityskysymykset

  - Maakuntien tarkemmat tehtävät - Tarkennettu esitys pohjavesi- ja

  vesihuoltotehtävien hoidosta ja yhteistyöstä

  1.3.2018 -31.12.2018

 • Vesi- ja kalatehtävien yhteistyöselvitys

  läntisellä alueella

  6

  -Maakuntien välinen mahdollinen yhteistyö kala- ja vesitehtävissä sekä vesien- ja merenhoidossa - Läntisen Suomen työryhmän jäsenet

  Aulis Rantala (pj.) VARELY: Mirja Koskinen (vesien- ja merenhoito ja vesitalous), Kari Ranta-aho, Mikko Koivurinta ja Kyösti Nousiainen (kalatalous) HAMELY: Harri J. Mäkelä (vesienhoito ja vesitalous) PIRELY: Heidi Heino (vesienhoito ja vesitalous) EPOELY: Vincent Westberg (vesien- ja merenhoito), Liisa Maria Rautio (vesitalous) POSELY: Jorma Kirjavainen ja Hannu Salo (kalatalous)

  - Väliraportti 31.5.2018 - Loppuraportti 30.9.2018

 • Vesistörakenteet valmisteluvaiheen työsuunnitelma 1.8.2017 - 31.12.2018

  Teema Sisältö Aikataulu Maakuntien ja maakuntien tilakeskuksen välinen yhteistyö

  - Osapuolten tutustuminen - Valtakunnallisen työryhmän perustaminen - Esitys rahaliikenteen järjestämisestä - Esitys vastuiden jakaantumisesta - Esitys toiminnan organisoimisesta ja

  sopimuksesta tilakeskuksen kanssa

  1.8.2017 – 30.9.2018

  Vesistöhankkeiden luvat ja sopimukset

  - Vanhat luvat ja lupiin liittyvöt sopimukset sähköiseen muotoon

  - Esitys hankkeiden siirroksi valtiolta maakunnille - Muut sopimukset sähköiseen muotoon

  1.1.2017 - 31.5.2018

  Vesistörakenteet ja tietojärjestelmät

  - Vesistörakenteiden tietojärjestelmän (VESTY) tietojen tarkistaminen ja laajentaminen

  - Inventointitietojen liittäminen VESTYyn tai muuhun valtakunnalliseen järjestelmään

  - Keskeisten vanhojen suunnitelmien siirtäminen sähköiseen muotoon (jatkuu 2019)

  1.10.2017 - 31.12.2018

  Omaisuuskirjanpito - Omaisuuskirjanpidon tietojen tarkistaminen ja ajantasaistaminen

  - Omaisuuden siirron valmistelu

  1.1.2018 – 31.12.2018

  Vesistörakenteiden ylläpidon rahoitustarve

  - Tiedossa olevien uusien hankkeiden kartoitus - Vanhojen rakenteiden korjausvelan arviointi - Riittävät hanke-esitykset vesistörakenteiden

  kunnossapidon ja perusparannuksen ohjelmaan vuosille 2019 - 2023

  1.8.2017 – 30.9.2018

 • Vesistörakenteiden siirto maakunnille ja tilakeskukselle (valtakunnallinen työryhmä)

  8

   MMM:n vesistörakenteita koskevien tietojen kokoamisen ja dokumentoinnin varmistaminen

   Tehtävien vastuiden jakaantuminen maakuntien ja tilakeskuksen välillä, erityisesti patoturvallisuus

   Vesistörakenteiden ylläpito-ohjelman laatimis- ja hyväksymismenettely maakunnissa

   Perusparannushankkeen etenemismalli maakuntien ja tilakeskuksen yhteistyönä  Rahoitusmalli: MMM – maakunnat – tilakeskus  Mahdolliset tarkennukset lainsäädäntöön

   Aikataulu: 1.12.2017 – 30.9.2018

   Työryhmän jäsenet: - ELY-keskukset: Jukka Hassinen, Tommi Mäki (siht), Visa Niittyniemi, Kari Pehkonen, Liisa Maria Rautio (pj), Juha-Pekka Triipponen, Olli Utriainen - Maakuntien liitot: Frank Herring, Mika Riipi

  - Maakuntien tilakeskus: Olavi Hiekka, Mikko Hollmen - MMM: Pekka Kemppainen

 • Ympäristöseuranta ja -tietoisuus EP:n valmisteluvaiheen työsuunnitelma 1.8.2017-31.12.2018

  Teema Sisältö Aikataulu Hydrologinen seuranta - Neuvottelut SYKEn ja MMM:n kanssa

  hydrologisen tiedon tuottamisen järjestelyistä

  - Neuvottelut hydrologisen tiedon tuottamisen rahoituksesta ja resursseista

  - Mahdollisen yhteistyösopimuksen valmistelu

  1.10.2017 – 30.12.2018

  Vesien tilan seuranta - Keskustelut vesinäytteenoton ja vesianalytiikan tarjouskilpailun aluejaosta ja ajankohdasta

  - Kilpailutuksen valmistelun edistäminen

  1.10.2017 – 30.6.2018

  Muu ympäristöseuranta - Luontotyyppien ja lajien seuranta - Muu seuranta

  1.4.2018 -

  Ympäristötietoisuus - Viestintä, neuvonta ja tietoisuuden lisääminen

  1.4.2018 -

  Ympäristötietojärjestelmät - SYKEn ja maakuntien välisen yhteistyön varmistaminen

  - Hertta, Uljas, Vesty jne - Vesistöennusteet - Paikkatiedot, kiinteistötiedot

  1.10.2017 -

 • Pohjalaismaakuntien vesityöryhmä • Maakunnan liitot: Christine Bonn (Pohjanmaan liitto) ja Antti

  Saarteenoja/ sij. Markus Erkkilä (Etelä-Pohjanmaan liitto) sekä Keski-Pohjanmaan liiton edustaja

  • Kunnat: Kimmo Aaltonen (Kokkolan kaupunki), Juha Kauppinen (Vetelin Energia), Patrik Knutar (Vetelin ja Kaustisen kunnat)/ sij. Pia-Lena Närhi ja Pirjo Korhonen (Seinäjoen kaupunki)

  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Liisa Maria Rautio (EPO, puheenjohtaja), Kim Klemola (EPO), Jyrki Latvala (EPO), Tommi Mäki (EPO), Jukka Pakkala (EPO), Vincent Westberg (EPO), Antti Hakola (EPO), Suvi Saarniaho-Uitto (EPO)

  • Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalousviranomainen: Kyösti Nousiainen/ sij. Perttu Tamminen (VAR)

 • Liikenne EP:n valmisteluvaiheen työsuunnitelma 1.8.2017-31.12.2018

  Teema Sisältö Aikataulu

  Liikennejärjestelmä- suunnittelu

  - Palvelukonseptin muotoilu - Osaamisen kehittämistarpeet - Resurssitarpeiden määrittely

  1.9.2017-30.6.2018 1.1.-31.12.2018 1.1.-30.6.2018

  Tienpidon palvelut - Palvelukokonaisuuden muotoilu - Yhteistyöalueen valmistelu - Osaamisen kehittämistarpeet - Tietojärjestelmät, sopimukset - Yhteistyö LiVin ja LVM:n kanssa

  1.9.2017-30.6.2018 1.4.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 1.9.2017-31.12.2018

  Joukkoliikenne ja liikennepalvelut

  - Palvelukonsept

Recommended

View more >