litosfera terrestre

Download LITOSFERA TERRESTRE

Post on 10-Jul-2015

801 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LA LITOSFERA TERRESTRE

  Fenmens geolgics

 • RELACI ENTRE LMITS

  DE PLAQUES I DE

  ZONES SSMIQUES

  I VULCANISME

 • La superfcie de la Terra canvia constantment a causa dels agents geolgics.Les formes del relleu que ara veiem no han estat sempre aix, sin que shananat formant i modificant al llarg de milers de milions danys.Els agents geolgics interns poden modificar el relleu en poc temps. Les zones on lesplaques litosfriques entren en contacte sn les que presenten ms canvis. Els principals agents geolgics interns provoquen els plegaments, les falles, elsterratrmols i els volcans.

 • http://cassany.cat/1bat/tecto5.html

 • http://cassany.cat/1bat/tecto5.html

 • VOLCANS

 • TERRATRMOLSOSISMES

 • MODELAT DEL RELLEUhttp://blocs.xtec.cat/biogeobloc/biologia-i-geologia-4rt-eso/modelat-del-relleu/

 • MODELAT DEL RELLEUErosi. s el desgast de la roca produt pels agents erosius (vent, gel, aigua, etc.), que arrenquen o dissolen la roca prviament meteoritzada. En el curs alt, el riu t gran pendent i, per tant, molta energia, que utilitza per arrencar materials.Transport. Els fragments erosionats de roca (sediments) sn arrossegats pel vent o per laigua. En el curs mitj, el riu t menys desnivell i utilitza lenergia per traslladar els sediments arrencats al curs alt, i erosionar les partcules que mou cap a les conques de sedimentaci.

  Sedimentaci. Es produeix quan la fora del vent o de laigua minva. Els materials arrossegats es dipositen en les conques sedimentries (valls, fons dels llacs, desembocadura dels rius, mar o oce). En el curs baix, el riu perd pendent i energia, tot dipositant els materials transportats formant estrats o capes horitzontals.Estrat. Capa de sediments compactes dipositats en el fons de les conques de sedimentaci. Els materials sedimentats en la desembocadura del riu es troben molt desgastats i presenten formes arrodonides.Els materials es desgasten (erosionen) durant el transport, en xocar entre si i amb el fons del llit del riu.Els materials poc erosionats presenten cantells afilats.Meteoritzaci. Conjunt de processos que alteren la roca i fan que aquesta perdi consistncia i s'afebleixi (es trenquen o es desfan). Per exemple, els minerals de ferro es rovellen, les roques a poc a poc es van esquerdant pels canvis de temperatura, etc.

 • Meteoritzaci qumica Alteraci de les roques mitjanant reaccions qumiques com loxidaci (ferro rovellat) i la dissoluci (sal, guix + aigua de pluja). Meteoritzaci fsica o mecnica Alteraci de les roques deguda a canvis bruscos de temperatura, a pressions originades per la congelaci de laigua o al creixement de les arrels de les plantes. GelivaciDissoluciCarbonataciMETEORITZACI

 • Modelat glacialModelat fluvial EROSI Procs dinmic efectuat pels agents geolgics externs: torrents, rius, vent, glaceres, onatge del mar... Vall fluvialVall glacialAcci erosiva del vent Acci erosiva de lonatge del mar

 • TRANSPORT de material sedimentari.L'acci de les gelades sobre les muntanyes que envolten a la glacera fan que es desprenguin gran quantitat de fragments de roca que s'acumulen en caure, en els marges de la glacera. Aquestes acumulacions de pedres reben el nom de morenes laterals, que es mouen en desplaar-se la llengua glacial muntanya avall. Els materials s'enfonsen en el gel fins la base de la glacera on constitueixen la morena de fons. Quan es fon el gel de la glacera els sediments transportats es dipositen formant la morena terminal o frontal. Les dunes sn immenses acumulacions de sorra que es mouen empeses per la fora del vent.Les tempestes del desert sn produdes per l'acci del vent quan es mou amb molta energia sobre un terreny sense protegir per una coberta vegetal.

 • SEDIMENTACI de material transportat.Els tmbols sn estructures formades per un banc sorrenc, anomenat fletxa, que uneix un illot amb la costa. Els deltes sn estructures sedimentries que shan format per l'acumulaci de tot tipus de sediments dipositats per un riu a la seva desembocadura. Platja

 • Classifica aquests agents que actuen en el modelat del relleu. AT (atmosfrics), AB (biolgics) o AE (externs).* La humitat de l'aire que impregna el granit i el degrada. * El vent que quan bufa s'emporta la sorra del terra.* La crescuda d'un riu que s'emporta tot el que troba al seu cam. * Els forats fets pels conills quan excaven el seu cau. * Les arrels dels arbres que penetren dins de les roques i les trenquen. * L'onatge del mar que soscava un penya-segat. * Una glacera que erosiona una muntanya formant una vall en forma d'U. * Les variacions de la temperatura ambient. * Les partcules que, transportades pel vent, impacten contra les roques. * L'oxigen de l'aire que ataca mineral afeblint-los. * Infraestructures construdes: ponts, embassaments, desviament de rius... * Incendis en el paisatge.

 • volcnicavolcnicaplutnicaplutnicaGNIES

  CRTER

Recommended

View more >