l'informatiu 537

Download L'Informatiu 537

Post on 22-Jul-2016

227 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Del 3 al 17 de juliol de 2015

TRANSCRIPT

 • SantaPerptuaDeMogoda

  5373-17 Juliol15

  Publicaci quinzenal

  LEscola Tcnica de Girona guanya el segon campionat escolar del vehicle elctric que impulsa lAMERC / pg 3

  Els sous dels regidors centren el primer Ple

  En portada / pg. 4

  Actualitat / pg. 10

  Cartips i Pla de mandat 2015-2019

  El CREVE de Santa Perptua va ser un dels equips participants a la II edici del Campionat ElectroCat celebrat a les installacions dHonda / Josep Cano

  / plec central

  LAjuntament de Santa Perptua obre el dilluns 6 de juliol el nou Centre de Formaci Ocupacional. Ledifici, de 1.265 metres quadrats, acollir la majoria de serveis de la Regidoria de Desenvolupament Local, que fins ara subicaven a la Granja Soldevila. Les obres de construc-ci daquest nou equipament municipal shan realitzat a travs de plans docupaci en els quals han participat 55 vens aturats del municipi i han suposat una inversi d1,4 milions deuros. El projecte sha emmarcat dins del programa de la Llei de barris.

  El 6 de juliol sobre el centre de suport a la formaci i ocupaci

  Les retribucions dels crrecs electes i el nomenament dels crrecs de confiana van centrar el debat del primer ple del mandat 2015-2019, celebrat el 29 de juny. Cinc membres de la Corporaci tindran dedicaci exclusiva. Lalcaldessa va explicar que es mantenen les retribucions de lanterior mandat i va recordar que fa quatre anys es va realitzar un estalvi de 216.000 euros en el cost poltic de lAjuntament.

  LElectroCat, una aposta innovadora de la FP

 • 2 / Del 3 al 17 de juliolPublicitat

 • / 3Del 3 al 17 de juliol

  En portada

  Lequip de lEscola Tcnica de Girona es va procla-mar vencedor de la segona edici del Campionat ElectroCat, que es va celebrar dissabte 27 de juny al mat a lInstitut de Seguretat dHonda. Sis quatri-cicles elctrics van participar nalment a la com-

  petici, adreada a alumnat de cicles formatius dautomoci i del CREVE de Santa Perptua. Una cursa per tandes de 20 minuts amb canvi de bate-ries al pit lane, un esllom i la superaci de rampes i desnivells van ser les proves de lElectroCat. El

  jurat tamb va valorar la feina tcnica prvia i la compenetraci de lequip, a ms del disseny, les prestacions i les caracterstiques del quadricicle, construt sobre una base motriu comuna: motor, variador i bateries.

  Redacci

  Van completar el podi del Campionat, lequip del Centre dActivitats Profes-sionals del Valls de les Franqueses, en segona posici, i lInstitut Palau Ausit, de Ripollet, guanyadors de la primera edici de lElectroCat, en tercera. Lequip del Centre de Recursos del Vehicle Elctric (CREVE) de Santa Perptua va obtenir la quarta plaa, mentre que el Centre dEstudis Monlau i el Centre dEstudis Roca, ambds de Barcelona, van ser cinqu i sis, respectivament. Inicialment, estava prevista la participaci de vuit equips, per finalment diven-dres es van retirar dues escoles, CEIR-ARCO Villarroel de Bar-celona i lINS Pere Martell de Tarragona, per problemes tcnics als seus vehicles.

  LAjuntament de Santa Per-ptua organitza aquest campio-nat escolar conjuntament amb les poblacions de lAssociaci de Municipis de lEix de la Riera de Caldes (AMERC) i compta amb la collaboraci de les empreses Honda, Mavilor, Tempel Group, Bdtrans, Luchana Transports i la Fundaci RACC. La direcci tcnica de lElectroCat s a crrec del Gremi de Tallers de Reparaci dAutombils de Sabadell i Pro-vncia de Barcelona.

  Lequip guanyador sha endut el motor, el variador i la bateria del vehicle. A ms, tots els parti-

  Sis equips participen finalment a la prova, que organitza lAMERC per impulsar el vehicle elctric

  Lequip de lEscola Tcnica de Girona guanya la segona edici del Campionat ElectroCat

  Foto de famlia dels organitzadors i participants de lElectroCat 2015 / Josep Cano

  cipants van rebre un trofeu que representa el logotip del certamen en cermica, obra de lartista per-petuenca Montserrat Riera. A lacte de lliurament de premis, van participar lalcaldessa de Santa Per-ptua, Isabel Garcia; lalcalde de Poliny, Javier Silva; el regidor de Desenvolupament Local perpe-tuenc, Joan Alcntara; el president del Gremi de Tallers i Repara-ci dAutombils de Sabadell i Comarca, Jos Manuel Lpez; el president de lassociaci Volt-tour, Patrick Renau; i el representant de lInstitut Catal de lEnergia (ICAEN), Joan Josep Escobar.

  Lalcaldessa, Isabel Garcia, va titllar despectacular el certa-men i va manifestar que si lany passat va ser el primer i ens ho vam prendre amb moltssima illusi i va ser de molta quali-

  tat i nivell, penso que enguany sha fet un pas ms en qualitat i els vehicles shan perfeccionat molt tant a nivell esttic com tcnic. Garcia va detallar que aquest certamen innovador i pioner a Catalunya es conso-lida i que, mentre lany passat hi van participar cinc equips, aquest han estat vuit, malgrat que final-ment dos es van retirar a ltima hora. Lalcaldessa tamb va agrair la implicaci dels centres i dels collaboradors i va destacar laposta municipal per impulsar i fomentar el sector del vehicle elctric.

  El professor de lequip de lEscola Tcnica de Girona Albert Casadesus es va mostrar molt satisfet pel triomf del seu equip i va voler agrair a lorganitzaci loportunitat de participar al Cam-pionat, i a lalumnat i la direcci

  del centre, la feina i el suport rebut. Casadesus va explicar que enguany ha estat el primer que lEscola sha implicat en el projecte del vehicle elctric i va indicar que lalumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior dAutomoci ha estat lencarregat de crear el vehicle amb el qual han guanyat la com-petici. Lalumnat de primer sha dedicat a la part elctrica, i els de segon, ms a la part estruc-tural, de transmissi, direcci, frenada, etc., va manifestar. El professor tamb va explicar que la sessi dentrenaments del 22 de maig va servir per veure quins factors eren els que calia millo-rar i a partir daqu vam fer les reparacions oportunes i al nal hem aconseguit trobar aquell punt que ens faltava i sortosa-ment hem aconseguit guanyar.

  Per la seva part, el pilot del vehicle del CREVE, Alejandro Cifuentes, va valorar molt positi-vament tant lexperincia com el treball realitzat per lequip local, que va quedar en quarta posici. Cifuentes va detallar que el vehi-cle va patir un problema amb la cadena durant la cursa i que ha estat una llstima perqu sin hagussim estat al podi segur. El pilot tamb va destacar que els entrenaments del mes de maig ens van servir per millorar els petits problemes que tenem i avui sha demostrat que tenem un cotxe potent.

  A ms del Campionat, lElectroCat va comptar amb la conferncia del pilot i espor-tista Albert Bosch El Dakar, sense benzina. Bosch va explicar com havia estat lexperincia dhaver estat enguany el primer corredor daquest ralli en participar amb un vehicle 100% elctric, amb lequip #AccionaDakar. Malgrat no haver aconseguit completar la prova, el pilot va considerar demostrat que s possible com-petir amb un vehicle elctric i que va ser un pas molt important en la transformaci cap a la sostenibili-tat en el mn del motor.

  En el marc de lactivitat, lAjuntament tamb va organit-zar sortides des del parc Central en vehicles elctrics. Un total de 50 persones es van desplaar a les installacions dHonda en tricicles, segways i bicicletes elctriques.

 • 4 / Del 3 al 17 de juliolEn portada

  Santa Perptua obre aquest 6 de juliol un nou centre de suport a la formaci i ocupaci

  Redacci

  LAjuntament de Santa Perptua obre el dilluns 6 de juliol el nou Centre de Formaci Ocupacional. Ledifici acollir la majoria de serveis de la Regidoria de Desenvolupament Local, que fins ara subicaven a la Granja Soldevila. Les obres de construcci daquest nou equi-pament municipal van comenar al novembre de 2013 i shan rea-litzat a travs de plans docupaci en els quals han participat 55 vens aturats del municipi, con-tractats una mitjana de sis mesos. Durant aquests primers dies de juliol es procedeix als trasllat dels serveis que durant lanterior mandat municipal oferia el Servei de Promoci Econmica i Indstria de lAjuntament de Santa Perptua de Mogoda.

  El nou Centre de Formaci Ocupacional ocupa una super-fcie de 1.265 m2 distributs en

  Lequipament acollir diversos serveis de la Regidoria de Desenvolupament Local

  El centre, que sha construt al costat de la Granja Soldevila, disposa de tres plantes i un semisoterrani / Josep Cano

  tres plantes i un semisoterrani de 570 m2, on subica un taller, sala de coordinador, la sala de professors, un vestidor, lavabos i quatre magatzems. La planta baixa, de 129,30 m2, est dedi-cada a la recepci amb espais per

  atendre al pblic i atenci indi-vidualitzada. La primera planta, de 268,63 m2, i part de la segona planta de 297 m2, estan destina-des a donar serveis de formaci i assessorament a la ciutadania i a les empreses. Aquesta ltima

  planta tamb acull el personal de la Regidoria de Desenvolupa-ment Local. El Club de la Feina continuar en la seva actual ubi-caci a la planta baixa de ledifici de la Granja Soldevila al costat de la recepci.

  Tamb a la Granja continua-ran les aules homologades per realitzar formaci. El projecte de construcci del nou Centre de Formaci Ocupacional ha supo-sat una inversi d1,4 milions deuros i semmarca dins de la Llei de barris. Lequipament tamb ha comptat amb el finanament de la Diputaci de Barcelona i de lIncasl fruit dels convenis subscrits per a la fina-litzaci de lactuaci de Gallecs.

  El projecte del nou edifici, dissenyat per Lloveras & Soler, SLP, va guanyar el concurs didees convocat el 2007. Lequip va adequar el projecte inicial per poder dur-lo a terme en fases.

  Lalcaldessa de Santa Perp-tua, Isabel Garcia, va destacar la necessitat de disposar daquest centre durant la jornada de portes obertes que lAjuntament de Santa Perptua va organitzar a labril. Unes 150 perso