Lifestyle Drugs

Download Lifestyle Drugs

Post on 15-Jan-2016

38 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lifestyle Drugs. Sodelujoi: Olivera Peanac Teja Lipovek Jaka Strel Branka Mrvalj Barbara Zupin iva Petrin Mirjana Janjatovi Mentorja: doc. dr. Mojca Kran in David Osredkar tudijsko leto 2004/2005. Anabolni androgeni steroidi. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Lifestyle DrugsSodelujoi:

  Olivera Peanac Teja Lipovek Jaka StrelBranka Mrvalj Barbara Zupin iva Petrin

  Mirjana Janjatovi

  Mentorja: doc. dr. Mojca Kran in David Osredkar

  tudijsko leto 2004/2005

 • Anabolni androgeni steroidiKaj so: sintetini derivati androgenov, najpogosteje testosterona imajo anabolne uinke spodbujajo sintezo proteinov

  Uporaba: zdravljenje anemij, hudih infekcij, karcinoma dojke, pomanjkanja rastnega hormona pri otrocih

  Aplikacija: peroralna ali parenteralna

  testosteron nastaja v celicah Leydigovih lez izvorna substanca je holesterol, prekurzorja sta dehidroepiandrosteron in androstendion 3 % plazemskega testosterona je v bioloko aktivniprosti obliki

 • Uinki anabolnih steroidov 1Neeleni uinki:1. Maskulinizacija pri enskahrast dlak po obrazu in poveana poraenost telesaizostanek menstrualnega cikla, inhibicija tvorbe foliklov in ovulacijeatrofija dojk, poveanje klitorisa in miine maseizguba las (moka pleavost)znianje glasu

  2. Feminizacija pri mokihginekomastijaatrofija testisov in zmanjana produkcija spermijev

  3. Sprememba razpoloenja, poveanje agresivnosti in spolne sle, zmedenost ter motnje spanja

  4. Motnje rasti pri otrocih, virilizacija in ginekomastija

  5. Vpliv na kardiovaskularni sistem: hipertrofija levega ventrikla

 • Uinki anabolnih steroidov 2Toksini uinki:

  1.Povianje vrednosti testov jetrne funkcije in pojav holestatskega ikterusa

  2.Poveana verjetnost nastanka adenokarcinoma jeter po dolgotrajni uporabi

  3.Poveana nagnjenost k aterosklerozi (zaradi porasta skupnega holesterola in padca HDL) in hipertenziji

  4. Retenca vode in soli, lahko povzroi edeme (predvsem pri bolnikih z boleznimi ledvic in srca)

 • Anabolni steroidi v portuuporaba anabolnih steroidov je med vrhunskimi portniki prepovedana

  zmanjujejo koliino maobnih zalog v telesu in poveujejo dele vode v njem, zato uporabniki hitro pridobivajo na telesni masi, veinoma na raun vode

  detekcijska doba anabolikov v krvi: od tirih dni (klenbuterol) do osemnajstih mesecev (nandrolon)

  jemati je treba prave odmerke, dovolj piti in jesti, naporno trenirati in odpoiti telo po ciklu jemanja

  Steroidni prohormonski nadomestki

  Eritropoetin

  Rastni hormon

 • Zdravila za zdravljenje debelosti 1Orlistat (Xenical)

  zaviralec absorpcije maob

  reverzibilni inhibitor gastrine in pankreatine lipaze

  neeleni uinki: oljnat feces, abdominalne boleine, slabost, bruhanje, vetrovi, poveana defekacija, fekalna inkontinenca, zmanjana absorpcija lipidotopnih vitaminov (A, D, E, K)

 • Zdravila za zdravljenje debelosti 2Sibutramin (Reductil)zaviralec apetitazavira ponovni privzem NA in 5-HTstimulira termogenezo prek adrenerginih receptorjev 3neeleni uinki: anoreksija, poveanje srne frekvence in arterijskega pritiska, suha usta, glavobol, konstipacija, slabost, poveano potenje ter nespenost

  Fentermin (Adipex)podoben amfetaminudeluje na noradrenergini sistem, ne deluje na dopaminergini sistemneeleni uinki: glavobol, nespenost, nemir, razdraenost, palpitacije, tahikardija in povianje arterijskega pritiska

 • Zdravila za zdravljenje debelosti 3Kombinacija efedrina in kofeina

  efedrin povea sproanje noradrenalina, kar zmanja vnos hrane in pospei termogenezokofein zmanja razgradnjo noradrenalinaneeleni uinki: tremor, nespenost, vrtoglavica

  Nadomestki maob

  prehranski dodatki, ki posnemajo vlogo normalnih maob in zmanjujejo kalorino vrednost ivilnarejeni na osnovi ogljikovih hidratov, beljakovin ali maob

 • Zdravljenje erekcijskih motenj

  sildenafil,vardenafil, tadalafil so selektivni zaviralci fosfodiesteraz tipa 5 (PDE5).Spolno vzburjenje [cGMP] v gladkih miicah, kar jih sprosti ter omogoa veji dotok krvi v tkivo. PDE5 normalno hidrolizirajo cGMP. apomorfin je D2 dopaminergini agonist, deluje na hipotalamus descendentne poti medenine ivce uravnava erekcijo Viagra (sildenafil) Levitra (vardenafil)Cialis (tadalafil) Uprima (apomorfin)

 • Zdravila, ki delujejo na CS 1Primeri antidepresivov e v uporabi za lifestyle namene:

  fluoksetin (Prozac): bulimija, PMS, hujanjesertralin (Zoloft): posttravmatska stresna motnja, PMS, hujanjeparoksetin (Paxil/Seroxat): socialna fobija buproprion (Zyban): odvajanje od kajenja AntidepresiviPrimarno se uporabljajo za zdravljenje depresije, bipolarnih motenj in razlinih drugih bolezenskih stanj

 • Zdravila, ki delujejo na CS 2Stimulanti in atomoksetinza klinino zdravljenje ADHD, tudi za izboljanje koncentracije pri otrocih (bolje ocene v oli) in odraslih (pri napornem delu)metilfenidat (Ritalin), dekstroamfetam (Adderall)atomoksetin (Strattera) je nestimulantni selektivni zaviralec ponovnega privzema noradrenalina

  Zaviralci receptorjev antagonisti noradrenalina in adrenalina na adrenerginih receptorjih Za ublaitev treme pred nastopi, prepreevanje napadov panike pred predstavitvami/predavanji

 • UporabaNa klininem podroju uporabljajo steroide kot uinkovita zdravila pri zdravljenju:anemij, levkemije, karcinoma dojk hereditarnega angioedema, posledic Turnerjevega sindroma hudih infekcij pomanjkanja antitrombina oziroma prebitka fibrinogena pomanjkanja rastnega hormona pri otrocih kortikosteroidnih kardiomiopatijabnormalne funkcije testisovkot nadomestki konvencionalnim terapijamDajejo jih tudi pri velikih kirurkih operacijah. Poskuajo jih uporabljati tudi v kombinaciji z drugimi zdravili pri bolnikih z AIDS-om. Steroidi, ki jih uporabljajo na klininem podroju, so: testosteron, nandrolon, boldenon, bolasteron, hidroksitestosteron, ketotestosteron, androstenolon, epitestosteron, kortizon, metitestosteron, dehidroepiandrosteron AplikacijaAplikacija steroidov je lahko oralna ali v obliki injekcije. Injicirani steroidi so v telesu prisotni dalj asa in so tako laje dokazljivi, zato portniki raje posegajo po oralnih pripravkih. Problem pri teh je, da preobremenjujejo jetra in ne uinkujejo tako dolgo. Potrebna je tudi veja koliina, ker se jih veliko unii, e preden pridejo v krvni obtok.Metabolizem in delovanje testosterona Testosteron nastaja v intersticijskih celicah Leydigovih lez, iz katerih se sporoa pod vplivom luteinizirajoega hormona (LH) anteriorne hipofize. V manjih koliinah se izloa tudi v ovariju in skorji nadledvinice. Izvorna substanca za sintezo testosterona je holesterol, njegova prekurzorja pa sta dehidroepiandrosteron in androstenedion, ki se sproata iz gonad ali skorje nadledvinice in se postopoma pretvorita v testosteron v jetrih. Ko se izloi iz testisov se veina testosterona vee na albumin ali beta globulin, ki se imenuje spolni hormon vezavni protein. Le okoli 3 % plazemskega testosterona je v prosti obliki, ki je bioloko aktivna. Vezani hormon pa slui kot rezervoar testosterona. Veina testosterona se po vstopu s pasivno difuzijo v celice s pomojo encima 5- reduktaze pretvori s hidroksilacijo v aktivneji dihidrotestosteron. Testosteron in dihidrotestosteron se veeta na znotrajceline androgenske receptorje, ki delujejo na transkripcijo genov. Veina uinkov testosterona znotraj celice nastane zaradi poveane tvorbe proteinov v tarni celici. Testosteron se metabolizira v jetrih v 17-ketosteroid androsteron in v njegov metabolni izomer etioholanolon, ki se izloita z urinom. Preostanek pa se izloi v polarni obliki.Med embrionalnim razvojem je testosteron odgovoren za maskulinizacijo urogenitalnega trakta. V prenatalnem in zgodnjem postnatalnem obdobju vpliva na funkcionalno organizacijo centralnega ivnega sistema. V puberteti povzroi tvorbo akcesornih spolnih organov mokega in nastajanje sekundarnih spolnih znakov. Androgeni sproijo spermatogenezo v testisih in dozorevanje spermijev. Anabolni uinek androgenov se kae v poveani koliini beljakovin v telesu in s tem vejo miino maso pri mokemStranski uinki zdravljenja z anabolnimi steroidi so: 1. Maskulinizacija pri enskah, ki ima naslednje znailnosti:rast dlak po obrazu in poveana poraenost telesaakneizostanek menstrualnega cikla, inhibicija tvorbe foliklov, ovulacije (ker AS inhibirajo tvorbo TSH in LH, kar zniia nivo progesterona in estrogena)atrofija dojkpoveanje klitorisa in miine maseizguba las (moka pleavost)pri nosenicah se lahko pojavi zastoj rasti ali celo smrt plodaznianje glasuFeminizacija pri mokem (nastane, ker se lahko v doloenih tkivih androgeni pretvorijo v estrogene in ker prevelika koliina androgenov zmanja izloanje gonadotropina) ima naslednje znailnosti:ginekomastija (se tvori zaradi povianega nivoja kroeih estrogenov, ki se tvorijo s pretvorbo anabolnih steroidov)atrofija testisov in zmanjana produkcija spermijev (zaradi zmanjanega izloanja FSH in LH)Pri obeh spolih povzroi spremembo razpoloenja, poveanje agresivnosti, spolne sle, pojavi se zemdenost in motnje spanjaMotnje rasti pri otrocih, virilizacija in ginekomastijaVpliv na kardiovaskularni sistem:hipertrofija levega ventriklazmanjana diastolna relaksacija srcaToksini uinki delovanja anabolnih steroidov so:Poveanje testov jetrne funkcije in pojav holestatskega ikterusa. To povzroijo velike doze oralnih preparatov testosterona, ki imajo metilno skupino na poloaju 17.Poveana verjetnost nastanka adenokarcinoma jeter po dolgotrajni uporabi.Poveana nagnjenost k aterosklerozi (zaradi porasta skupnega holesterola in padca HDL) in hipertenziji. Retencija vode in soli, ker se povea reabsorbcija natrija v distalnih tubulih, kar se kae v obliki edemov (predvsem pri bolnikih z boleznimi ledvic in srca).

  ANABOLNI STEROIDI V PORTUHormoni Anabolni steroidiUporaba anabolnih steroidov je med profesionalnimi portniki prepovedana. Kljub temu se jih v elji po imboljih rezultatih nekateri posluujejo, saj poveujejo miino maso in pospeujejo eritropoezo (zato poveujejo viskoznost krvi). Poleg tega zmanjujejo koliino maobnih zalog v telesu in poveujejo dele vode v njem, zato uporabniki h

Recommended

View more >