Lesbrief: Zo verkoop je een boek - Zo verkoop je een boek - Lesbrief.pdf · Zo verkoop je een boek…

Download Lesbrief: Zo verkoop je een boek - Zo verkoop je een boek - Lesbrief.pdf · Zo verkoop je een boek…

Post on 26-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden.

Lesbrief: Zo verkoop je

een boek Thema: Wat is er?

Zo verkoop je een boek

1

Inleiding Wanneer jij iets wilt verkopen, moet je altijd rekening houden met je doelgroep. Dat is de groep

mensen die waarschijnlijk genteresseerd is in jouw product. Het is belangrijk dat je jouw doelgroep op

de juiste manier aanspreekt. Daarnaast ben je als verkoper representatief, makkelijk in de omgang en

creatief. Je kunt reclames en etalages aanpassen op jouw doelgroep.

In deze lesbrief onderzoek je hoe een etalage is opgebouwd, je maakt een (deel van de) etalage van

een boekenwinkel en je verkoopt de boeken uit deze etalage. Tijdens deze lesbrief werk je steeds in

drietallen.

Waar moet de opdracht aan voldoen?

De etalage en het verkoopgesprek moeten aan de volgende eisen voldoen:

De etalage is opgebouwd uit: het product, opbouwmaterialen en decoratiematerialen.

De etalage is verzorgd. Het product is duidelijk zichtbaar in de etalage.

De decoratiematerialen bepalen het thema, maar leiden niet af van het product.

De verkoopmedewerker voert een verkoopgesprek. Het gesprek voldoet aan de volgende eisen:

De verkoopmedewerker is beleefd naar de klant.

De verkoopmedewerker informeert uit zichzelf naar de behoeften van de klant.

De verkoopmedewerker geeft de juiste informatie aan de klant.

Zo verkoop je een boek

2

Wat kun je en wat weet je na deze lesbrief?

Je weet wat de verschillende onderdelen van een etalage zijn.

Je kunt een etalage maken aan de hand van een thema.

Je kunt de etalage richten op een gekozen doelgroep.

Je weet hoe je het beste jouw doelgroep kunt bereiken.

Je kunt over de hoofdlijnen van een boek vertellen.

Je weet hoe je klanten moet aanspreken.

Je kunt in een verkoopgesprek de klant informeren.

Uit welke stappen bestaat de lesbrief?

Stap Zo verkoop je een boek

1. Orinteren

Verzamel informatie over etalages en de onderdelen.

Bepaal de doelgroep van een boek.

Brainstorm over je etalage.

2. Voorbereiden

Maak je planning.

Ontwerp je etalage.

Bereid een verkoopgesprek voor.

Verzamel materiaal en boeken.

3. Uitvoeren Ontwerp de etalage.

Verkoop een boek.

4. Afronden en

terugkijken

Beoordeel de etalages.

Kijk terug op deze lesbrief.

Zo verkoop je een boek

3

Stap 1: Orinteren

Moeilijke woorden Wat betekenen deze woorden? Zoek de betekenis op.

Moeilijk woord Wat betekent dit woord?

Auteur

Doelgroep

Decoratie

Informatie verzamelen

Je gaat informatie verzamelen over etalages.

a. Een etalage bestaat altijd uit drie onderdelen. Deze vind je in de tabel hieronder. Wat bedoelen we

met deze onderdelen? Probeer dat te omschrijven.

Onderdeel Wat wordt hiermee bedoeld?

Het product

Opbouwmaterialen

Decoratiematerialen

b. In de klas ligt een hele stapel boeken. Pak een boek. Blader er even in. Vul dan de tabel in.

http://www.marenc.nl/wp-content/uploads/2014/01/boeken.jpg

Zo verkoop je een boek

4

Vraag Antwoord

Wie heeft het boek geschreven?

Waar gaat het boek over?

Voor welke leeftijd is het boek?

Staan er plaatjes in het boek?

Lijkt het je een leuk boek? Ja / Nee

Omdat:

_______________________________________

Hoe zie je of een boek geschikt is voor kinderen of voor jongeren?

Wat voor boek vind jij echt een boek voor volwassenen?

c. Pak nog een aantal boeken.

Schrijf in de tabel hieronder voor wie dit boek geschreven is. Noteer ook waarom jij dit denkt.

Titel van het boek Doelgroep Omdat

Jongeren / Volwassen

Jongeren / Volwassen

Jongeren / Volwassen

Jongeren / Volwassen

Zo verkoop je een boek

5

__________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

Brainstormen

Je gaat brainstormen over een etalage. In de brainstorm mag je al je fantasie gebruiken. Geen idee is

te gek. Later ga je pas bepalen welke ideen je werkelijk gaat uitvoeren.

a. Schrijf boek etaleren in de middelste cirkel van de figuur.

b. Schrijf in de andere cirkels zoveel mogelijk woorden die bij je opkomen. Welke boeken kun je

gebruiken voor de etalage? Wat voor voorwerpen of informatie kun je nog meer gebruiken als

opbouwmateriaal of decoratiemateriaal? Hoe trek je de aandacht van de doelgroep?

Zo verkoop je een boek

6

Keuzes maken Na de brainstorm ga je kijken wat haalbaar is. Je kiest uit alles wat opgeschreven is. Denk daarbij

steeds aan de functie van de etalage en aan jouw doelgroep. Ga elke keer na of je keuzes daarbij

passen.

a. Lees goed door wat je hebt opgeschreven. Onderstreep de belangrijkste onderdelen. In ieder

geval de onderdelen waar je verder mee wilt.

b. Schrijf op wat je in de etalage wilt plaatsen.

c. Overleg met de docent welke spullen jullie mogen gebruiken.

Zo verkoop je een boek

7

Stap 2: Voorbereiden

De planning

Met onderstaande stappen maak je een eenvoudige planning. Werk je aan een grote

opdracht of werk je met meerdere personen, Gebruik dan de werkkaart: Planning maken.

Stap 2: Voorbereiden

Wat ga je doen?

Hoeveel tijd heb je nodig?

Stap 3: Uitvoeren

Wat ga je doen?

Hoeveel tijd heb je nodig?

Stap 4: Afronden

Wat ga je doen?

Hoeveel tijd heb je nodig?

Zo verkoop je een boek

8

Kijk of er werkkaarten zijn die je kunnen helpen om de opdracht uit te voeren, zoals de

werkkaart etalage maken en een verkoopgesprek voeren.

De etalage ontwerpen

a. Wat hebben jullie allemaal bedacht tijdens de brainstorm? Bespreek dat met de hele klas.

b. Je wilt met jouw etalage zoveel mogelijk positieve aandacht aan jouw boek naar keuze geven.

Hoe bereiken jullie dat met de etalage?

Boeken uit de bibliotheek halen

a. Haal tenminste 2 boeken uit de bibliotheek/mediatheek. Denk daarbij aan verhalen, romans en

gedichten. Zorg voor variatie. Deze 2 boeken komen als product in jouw etalage. Zij komen in het

middelpunt te staan. Tip: Overleg met je docent Nederlands of je dit boek ook mag gebruiken voor

je leeslijst.

b. Welke boeken ga je lenen?

Titel 1:

Waarom heb je dit boek gekozen?

Voor welke doelgroep is dit boek geschikt?

Titel 2:

Waarom heb je dit boek gekozen?

Voor welke doelgroep is dit boek geschikt?

Zo verkoop je een boek

9

c. Hoe ga je deze boeken goed onder de aandacht brengen in de etalage?

Verkoopgesprek voorbereiden

Je gaat straks een klant adviseren over een door jou gekozen boek. Hiervoor moet je natuurlijk wel

genoeg kennis hebben van dit boek.

a. Noteer van beide boeken de hoofdpunten die een klant moet weten over jouw boeken. Hoe zorg je

ervoor dat de klant na jouw verhaal het boek wil kopen? Let hierbij op dat je niet teveel van het

verhaal verklapt.

Boek 1

Boek 2

Zo verkoop je een boek

10

Wat heb je nodig?

Maak een benodigdhedenlijst voor de etalage. Probeer de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat

doe je door niet meer op de lijst te zetten dan je nodig hebt.

Benodigdheden Aantal Prijs Totale prijs

VRAAG TOESTEMMING AAN JE DOCENT OM VERDER TE GAAN MET STAP 3.

Zo verkoop je een boek

11

Stap 3: Uitvoeren

Uitvoeren

Je gaat nu de etalage maken. Kijk voordat je begint nog eens goed naar de eisen van de opdracht

die aan het begin van de lesbrief staan.

De etalage maken

a. Welke opbouwmaterialen ga je gebruiken?

b. Welke decoratiematerialen ga je gebruiken?

c. Voer je taak uit. Gebruik de Werkkaart: Etalage maken.

Zo verkoop je een boek

12

Een boek verkopen

Werk in een groep van drie.

a. Je hebt een paar boeken gelezen en in de etalage gezet. Er komt een klant in jouw winkel die over

n boek wat meer informatie wil. Jij gaat deze klant helpen en hem iets vertellen over het boek in

een verkoopgesprek. Welk boek wil je hiervoor gebruiken?

Titel van het boek:

Het boek is geschreven door:

b. Voer een verkoopgesprek. Dit doe je steeds in een groepje van drie: een verkoper, een klant en

iemand die aantekeningen maakt. Wissel steeds om, zodat iedereen alle rollen een keer heeft

gespeeld. Gebruik de Werkkaart: Verkoopgesprek voeren.

De situatie

De klant komt jouw winkel binnen en vraagt naar een boek uit de etalage. De verkoper geeft hem of

haar informatie over het volgende:

Hoe het boek heet

Wie de schrijver is

Wat de doelgroep is

Waar het boek over gaat

Wat er leuk is aan het boek

De verkoper hoeft niet af te rekenen, maar stuurt de klant op een vriendelijke manier naar de

kassa.

De klant probeert zoveel mogelijk vragen over het boek te bedenken.

Zo verkoop je een boek

13

De derde persoon beoordeelt de verkoper. Beantwoord de vragen en vul de tabel verder in.

Omcirkel het juiste antwoord of vul de tabel verder in.

Naam verkoper:

De verkoper groet de

klant bij binnenkomst.

Ja / Nee

De verkoper vraagt naar

de wensen van de klant.

Ja / Nee

De verkoper vertelt het

volgende over het boek.

Titel

Doelgroep

Waar het over gaat

Wat er leuk is aan het boek

Aan het einde van het

gesprek verwijst de

verkoper de klant naar

de kassa en groet de

klant vriendelijk.

Ja / Nee

Dit ging goed.

Dit zou ik anders doen.

Tip: Laat de derde persoon een filmpje maken van het gesprek, zodat je zelf ook terug kunt zien hoe jij

het deed als verkoper.

Zo verkoop je een boek

14

Stap 4: Afronden en terugkijken

Het resultaat

a. Loop langs de etalages. Maak aantekeningen en stel jezelf hierbij de volgende vragen:

Welk onderdeel (een boek, een poster, een voorwerp, enzovoorts) valt jou meteen op?

Waarvan denk je: h, wat is dat?

Is dit onderdeel ook het belangrijkste onderdeel van de etalage? Zou je dit onderdeel meer op

de achtergrond moeten plaatsen en hoe kun je dit doen?

Hoe zorg je ervoor dat de twee boeken in de etalage direct opvallen?

Zo verkoop je een boek

15

Zou jij n van de twee boeken direct gaan lezen als jij deze etalage ziet en waarom (niet)?

b. Bespreek de antwoorden op de vragen met de hele klas. Welke boeken trekken de meeste

aandacht? En waar komt dat door?

Kijk terug op deze lesbrief

a. Als het goed is, heb je bij de uitvoering gekeken naar de eisen waaraan de opdracht moet voldoen.

Wat vind jij, voldoet jouw resultaat van de opdracht aan de eisen? Kruis aan wat jij vindt.

Eis Voldoet? Omdat?

De etalage is opgebouwd uit: het

product, opbouwmaterialen en

decoratiematerialen.

Ja / Nee

Het product is duidelijk zichtbaar in

de etalage. Ja / Nee

De decoratiematerialen bepalen het

thema, maar leiden niet af van het

product.

Ja / Nee

De etalage is verzorgd. Ja / Nee

De verkoopmedewerker is beleefd

naar de klant. Ja / Nee

De verkoopmedewerker informeert

uit zichzelf naar de behoeften van

de klant.

Ja / Nee

De verkoopmedewerker geeft de

juiste informatie aan de klant. Ja / Nee

b. Waar was je goed in bij het maken van de etalage?

Ik was goed in:

Dat blijkt uit:

Zo verkoop je een boek

16

c. Wat vond je minder goed gaan?

Waarom vond je dat?

d. Wat zou je nog willen leren bij een volgende opdracht?

Wat betekent dit woordAuteur: Wat betekent dit woordDoelgroep: Wat betekent dit woordDecoratie: Wat wordt hiermee bedoeldHet product: Wat wordt hiermee bedoeldOpbouwmaterialen: Wat wordt hiermee bedoeldDecoratiematerialen: AntwoordWie heeft het boek geschreven: AntwoordWaar gaat het boek over: AntwoordVoor welke leeftijd is het boek: AntwoordStaan er plaatjes in het boek: Lijkt het je een leuk boek: Ja: OffNee: Offundefined: fill_2: fill_3: fill_4: fill_5: Titel van het boekRow1: Jongeren: OffVolwassen: OffOmdatJongeren Volwassen: Titel van het boekRow2: Jongeren_2: OffVolwassen_2: OffOmdatJongeren Volwassen_2: Titel van het boekRow3: Jongeren_3: OffVolwassen_3: OffOmdatJongeren Volwassen_3: Titel van het boekRow4: Jongeren_4: OffVolwassen_4: OffOmdatJongeren Volwassen_4: 1: 2: 1_2: 2_2: 1_3: 2_3: 1_4: 2_4: 1_5: 2_5: 1_6: 2_6: 1_7: 2_7: 1_8: 2_8: 1_9: 2_9: b 1: b 2: b 3: 1_10: 2_10: Hoeveel tijd heb je nodig: 1_11: 2_11: Hoeveel tijd heb je nodig_2: 1_12: 2_12: Hoeveel tijd heb je nodig_3: Hoe bereiken jullie dat met de etalage 1: Hoe bereiken jullie dat met de etalage 2: Hoe bereiken jullie dat met de etalage 3: Titel 1: fill_5_2: fill_6: fill_7: fill_8: Titel 2: fill_10: fill_11: fill_12: fill_13: c 1: c 2: c 3: c 4: fill_5_3: fill_6_2: fill_7_2: fill_8_2: fill_9: fill_10_2: fill_11_2: fill_12_2: BenodigdhedenRow1: AantalRow1: PrijsRow1: Totale prijsRow1: BenodigdhedenRow2: AantalRow2: PrijsRow2: Totale prijsRow2: BenodigdhedenRow3: AantalRow3: PrijsRow3: Totale prijsRow3: BenodigdhedenRow4: AantalRow4: PrijsRow4: Totale prijsRow4: a 1: a 2: b 1_2: b 2_2: fill_1: fill_2_2: undefined_2: Offundefined_3: Offundefined_4: Offundefined_5: OffTitel: OffDoelgroep_2: OffWaar het over gaat: OffWat er leuk is aan het boek: OffJa_2: OffNee_2: OffJa NeeDit ging goed: Ja NeeDit zou ik anders doen: Waarvan denk je h wat is dat 1: Waarvan denk je h wat is dat 2: de achtergrond moeten plaatsen en hoe kun je dit doen 1: de achtergrond moeten plaatsen en hoe kun je dit doen 2: fill_5_4: fill_6_3: fill_1_2: fill_2_3: aandacht En waar komt dat door 1: aandacht En waar komt dat door 2: aandacht En waar komt dat door 3: Ja_3: OffNee_3: OffOmdatJa Nee: Ja_4: OffNee_4: OffOmdatJa Nee_2: Ja_5: OffNee_5: OffOmdatJa Nee_3: Ja_6: OffNee_6: OffOmdatJa Nee_4: Ja_7: OffNee_7: OffOmdatJa Nee_5: Ja_8: OffNee_8: OffOmdatJa Nee_6: Ja_9: OffNee_9: OffOmdatJa Nee_7: fill_6_4: fill_7_3: fill_8_3: fill_9_2: c 1_2: c 2_2: fill_3_2: fill_4_2: d 1: d 2: