laporan tahunan koperasi (projek koperasi)

Download Laporan Tahunan Koperasi (Projek Koperasi)

Post on 13-Nov-2015

60 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

teks

TRANSCRIPT

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  1

  SENARAI KANDUNGAN

  PERKARA MUKA SURAT

  Notis Mesyuarat Agung Tahunan 2

  Aturcara Perasmian 3

  Maklumat Korporat 4

  Anggota Lembaga Koperasi 5-9

  Pengurusan Koperasi 10-15

  Minit Mesyuarat Agung 16-24

  Penyata Kewangan Koperasi 25-79

  Pandangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) 78-81

  Ulasan Lembaga Atas 82-83

  Perbandingan Angka Sebenar Dengan Bajet 2013 84-87

  Penyata Kewangan Anak Syarikat 88-101

  Laporan Kehadiran

  Mesyuarat Lembaga Tahun 2013

  102-103

  Sorotan Kewangan Lima Tahun 104-107

  Lokasi Pejabat-Pejabat 108

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  2

  NOTIS DAN AGENDA

  MESYUARAT AGUNG KOPERASI SERBAGUNA GURU-GURU VOKASIONAL

  Kali Ke-16

  Menurut subseksyen 39 (1) Akta, mengikut Undang-undang Kecil perkara 27

  dan 29, Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Kali ke-16, Koperasi Serbaguna

  Guru-Guru Vokasional Berhad akan diadakan pada hari Ahad, 18hb April 2014,

  jam 8.30 pagi, bertempat di Hotel 11@Century, Johor Bharu.

  Agenda:

  1. Memilih Pengerusi Mesyuarat Agung Perwakilan Kali ke-16.

  2. Memilih sesuatu jawatankuasa yang terdiri dariapda Enam (06) orang

  Perwakilan dan Empat (04) orang Anggota Lembaga termasuk pengerusi

  untuk menentu sahkan draf minit mesyuarat agung

  3. Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Kali Ke 15

  4. Menimbangkan laporan Jawatankuasa Audit Dalaman

  5. Menimbangkan dan meluluskan Belanjawan Tahunan bagi tahun kewangan

  2013/2014

  6. Membahaskan usul-usul yang telah disampaikan kepada setiausaha

  sekurang-kurangya tujuh (07) hari sebelum mesyuarat agung tahunan

  bilangan 16

  7. Memilih anggota-anggota lembaga koperasi

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  3

  ATURCARA MESYUARAT AGUNG KOPERASI SERBAGUNA GURU-GURU

  VOKASIONAL KALI KE-16

  Dengan Peintah Aggota Lembaga,

  KOPERASI SERBAGUNA GURU-GURU VOKASIONAL

  ABG MOHD. SABIRIN

  SETIAUSAHA

  Jam 8.00 pagi : Pendaftaran Anggota Perwakilan

  Jam 8.20 pagi : Anggota Perwakilan mengambil tempat

  Jam 8.30 pagi : Bacaan Doa

  Ustaz Amin bin Muhammad

  Pembantu Hal Ehwal Islam

  Unit Hal Ehwal Islam, Daerah Batu Pahat

  : Ucapan alu-aluan

  Ybhg Encik Basir Bin Nor

  Pengerusi Koperasi Serbaguna Guru-guru Vokasional.

  : Ucapan Perasmian

  Ybhg Tn Hj Wan Harun bin Wan Amir

  Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia

  Johor.

  Jam 9.00 pagi : Mesyuarat Agung Koperasi Serbaguna Guru-Guru

  Vokasional mengikut agenda

  Jam 12.30 tengah

  hari

  : Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-16 ditangguhkan

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  4

  MAKLUMAT KORPORAT

  Anggota Lembaga Koperasi

  Jawatankuasa Audit Dalaman

  Basir Bin Nor Nor Azrinna Binti Mohd Yusof

  Pengerusi Pengerusi

  Hafizah Binti Hussin Nuratiqah Binti Zainal

  Naib Pengerusi Setiausaha

  Mazni Binti Mahamad Ajmi Izreen Izrena Binti Bujang

  Setiausaha Rini Firda Hidayati Binti Syaiful

  Abg Mohd Sabirin Bin Abg Muis Pejabat Berdaftar dan Alamat

  Penolong Setiausaha Pentadbiran

  No.27, Tingkat 1 & 2,

  Arina Mahirah Bt Zulkifli Jalan Mawar,

  Bendahari 50300 Kuala Lumpur,

  Malaysia.

  Juruaudit Luar

  RAMREZA & CO

  Bank Utama

  CIMB BANK BERHAD

  MALAYAN BANKING BERHAD

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  5

  Profil Anggota Lembaga Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional

  Pengerusi Naib Pengerusi

  Basir bin Nor Hafizah binti Hussin

  Setiausaha Naib Setiausaha

  Mazni binti Mahamad Ajmi Abg Mohd Sabirin Bin Abg Muis

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  6

  Bendahari

  Arina Mahirah binti Zulkifli

  Anggota Lembaga Koperasi (ALK) Anggota Lembaga Koperasi (ALK)

  Muhammad Syahir bin Che Nordin Maihani binti Shariff fuddin

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  7

  Anggota Lembaga Koperasi (ALK) Anggota Lembaga Koperasi (ALK)

  Hazrain Shafika binti Rosli Nooraniza binti Rikun

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  8

  Profil Jawatankuasa Audit Dalaman

  Pengerusi Setiausaha

  Nor Azrinna Binti Mohd Yusof Nuratiqah Binti Zainal

  JKAD JKAD

  Izreen Izrena Binti Bujang Rini Firda Hidayati Binti Syaiful

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  9

  Kakitangan

  Jabatan Pengurusan

  Muhammad Khairul Azwan Bin Roslan

  Pengurus - Ketua Jabatan

  Asmalyana Binti Reduan

  Setiausaha

  Merangkap Setiausaha Kerja Kepada Lembaga

  Jabatan Sumber Manusia & Keanggotaan

  Nadzirah binti Abd Talib

  Eksekutif Sumber Manusia - Ketua Jabatan

  Noraini Binti Osman

  Pegawai Kanan Sumber Manusia

  Jabatan Akaun

  Ikka Norzaima Binti Abd. Malek

  Eksekutif Kanan Kewangan - Ketua Jabatan

  Jabatan Pembiayaan

  Zunurain Binti Abdul Wahid

  Ketua Jabatan

  Pegawai Kanan Pembiayaan

  Jabatan Teknologi Maklumat

  Ali Bin Abu

  Pegawai Kanan Sistem Maklumat - Ketua Jabatan

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  10

  STRUKTUR PENGURUSAN KOPERASI SERBAGUNA GURU-GURU

  VOKASIONAL

  Pengurus koperasi dipilih dari kalangan dan oleh anggota dalam suatu rapat

  anggota. Ada kalanya rapat anggota tersebut tidak berhasil memilih seluruh anggota

  Pengurus dari kalangan anggota sendiri. Hal demikian umpamanya terjadi jika calon-

  calon yang berasal dari kalangan-kalangan anggota sendiri tidak memiliki

  kesanggupan yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang bersangkutan,

  sedangkan ternyata bahwa yang dapat memenuhi syarat-syarat ialah mereka yang

  bukan anggota atau belum anggota koperasi (mungkin sudah turut dilayani oleh

  koperasi akan tetapi resminya belum meminta menjadi anggota).

  PENGURUS BESAR

  JABATAN KEWANGAN

  & PEMBIAYAAN

  UNIT KEWANGAN UNIT

  PEMBIAYAAN & KEANGGOTAAN

  UNIT PEMBIAYAAN UNIT

  KEANGGOTAAN

  AR-RAHNU

  JABATAN SUMBER MANUSIA

  JABATAN STRATEGIK KORPORAT

  UNIT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN & PUSAT NIAGA

  ANAK-ANAK SYARIKAT SEKOLAH

  MENENGAH ELIT PARIT

  RAJA

  UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

  UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

  SETIAUSAHA MERANGKAP SETIAUSAHA

  KERJA

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  11

  seperti yang kami kutip dari KODEMAS.COM yang bergerak di bidang pelayanan

  jasa, berikut adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan pengurus koprasi:

  Pasal 21

  1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

  2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut :

  1. 1. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal

  dan berdedikasi terhadap koperasi;

  2. 2. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat

  kewirausahaan;

  3. 3. sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun kecuali

  pada saat pendirian koperasi;

  4. 4. antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda

  sampai derajat ketiga;

  5. 5. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun,terlibat organisasi

  terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

  3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 4(empat) tahun.

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  12

  4. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.

  5. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali

  untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam

  mengelola koperasi.

  6. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus

  terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.

  7. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur

  dan ditetapkan*dalam Anggaran Rumah Tangga.

  Pasal 22

  1. Jumlah Pengurus terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-

  banyaknya sesuai Keputusan Rapat Anggota.

  2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :

  1.1. Seorang Ketua

  1.2 Seorang Bendahari

  3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

  sesuai dengan kebutuhan organisasi-dan kegiatan usaha koperasi.

  4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk

  mengelola usaha koperasi.

 • Laporan Tahunan Koperasi Serbaguna Guru-Guru Vokasional 2013

  13

  5. Apabila koperasi belum mampu mengangkat manajer, maka salah satu dari

  Pengurus dapat bertindak sebagai manajer koperasi dan Pengurus yang

  bersangkutan harus melepaskan-sementara jabatannya sebagai Pengurus.

  6. Pengaturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang

Recommended

View more >