La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Espanya

Download La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Espanya

Post on 29-Jun-2015

1.263 views

Category:

Health & Medicine

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

La Fundaci Galatea ha estudiat la situaci personal i laboral dels pediatres a Espanya. Lestudi La salut, els estils de vida i les condicions de treball dels pediatres a Espanya sha realitzat amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria i amb el patrocini de Laboratorios Ordesa.

TRANSCRIPT

  • 1. Salut, estils de vida i condicions de treball dels pediatres a Espanya 9 dabril del 2014 Amb el suport de:

2. Enquesta autoadministrada (maig-juliol 2013) Via on line (873 / 4.547) Via postal (155 / 952) Seguiment telefnic (7.040 trucades a 4.615 pediatres) Resposta obtinguda: 1.028 pediatres (error 2,9) Mostra representativa a nivell de sexe, edat i CCAA Metodologia 3. 74 preguntes; 185 variables directes Caracterstiques sociodemogrfiques Estructura familiar i repartiment de tasques domstiques Situaci laboral i professional Estils de vida determinants de la salut Estat de salut s de serveis sanitaris i prctiques preventives Exercici professional i relaci amb els pacients Qestionari 4. El collectiu estudiat, representatiu del conjunt dels pediatres espanyols, est molt feminitzat i presenta diferncies importants dedat entre homes i dones, ssent aquestes ms joves. Est integrat majoritriament per treballadors assalariats que exerceixen en la atenci primria del sistema pblic de salut, per tamb estan representats els que exerceixen en el sector privat i a hospitals o serveis demergncies. Tant la seva estructura demogrfica com les seves condicions de treball sinterrelacionen i condicionen els seus hbits de vida i el seu estat de salut, aix com les seves opinions sobre diversos aspectes de lexercici professional. Informe de resultats: introducci 5. Especialitat molt feminitzada Ms dones (59%) i ms dones joves (47,9 anys vs. 54,8) Caracteritzaci sociodemogrfica de la mostra I 6. Nivell de formaci elevat 94% especialistes pediatria - 30% subespecialitat afegida - 25% doctorat (+ 6%) Caracteritzaci sociodemogrfica de la mostra II 7. Estructura familiar 8. Entorn familiar estructurat, en funci del seu cicle vital Estructura familiar I 9. Les dones tenen una major crrega de treball domstic Estructura familiar II 10. Les dones dediquen gaireb el doble dhores que els homes al treball domstic Estructura familiar III 11. Entorn laboral i condicions de treball 12. Diferent situaci laboral entre homes i dones La meitat dels homes tenen ms dun treball Entorn laboral i condicions de treball I 13. Treballen majoritriament al sector pblic. Ms les dones Entorn laboral i condicions de treball II 14. Treballen majoritriament en centres datenci primria. Ms les dones Entorn laboral i condicions de treball III 15. Relaci contractual: assalaritzaci i temporalitat Entorn laboral i condicions de treball IV 16. Percepci dinseguretat laboral sobretot entre els joves Entorn laboral i condicions de treball V 17. Horaris diversos i, en alguns casos, poc convencionals Entorn laboral i condicions de treball VI 18. Entorn laboral i condicions de treball VII Jornades extenses: gaireb la meitat treballa ms de 40 hores 19. Entorn laboral i condicions de treball VIII Els homes tenen jornades laborals ms llargues si no es comptabilitza el temps de treball domstic 20. Poques perspectives de promoci i dascendir a crrec de comandament, sobre tot en primria del sector pblic Entorn laboral i condicions de treball IX 21. Entorn laboral i condicions de treball X 22. Riscos psicosocials derivats de la crrega de treball i de la baixa participaci en les decisions comunes Entorn laboral i condicions de treball XI 23. Nivell de satisfacci laboral limitat. Major satisfacci amb les condicions de treball que amb el salari Entorn laboral i condicions de treball XII 24. Estils de vida determinants de la salut 25. Prctica dactivitat fsica intensa. Absncia de sedentarisme Estils de vida determinants de la salut I 26. Estils de vida determinants de la salut II Percentatge baix de fumadors, inferior al de la poblaci general CSE I 27. Estils de vida determinants de la salut III Consum dalcohol moderat. Similar al de poblaci general CSE I 28. Estils de vida determinants de la salut IV Dormen, de mitjana, una hora menys que la poblaci general CSE I 29. Estat de salut Lestructura dedat estableix diferncies en lestat de salut dhomes i dones. Pitjors indicadors de salut mental i estrs en conjunt (sobretot en dones) per bon estat de salut autopercebut 30. Estat de salut I Prevalena de trastorns crnics similar a la de la poblaci general 31. Estat de salut II Elevada prevalena dhipertensi, hipercolesterolmia i sobreps entre els homes 32. Estat de salut III 33. Estat de salut IV Pitjors indicadors en la salut i qualitat de vida de les dones 34. Estat de salut V 35. Estat de salut VI Prevalena de risc de mala salut mental (GHQ) superior a la de la poblaci general per similar a la daltres professionals sanitaris 36. Estat de salut VII Bon estat de salut autopercebut 37. s de serveis sanitaris 38. s de serveis sanitaris I La meitat dels pediatres t metge de capalera i histria clnica 39. s de serveis sanitaris II Lltima vegada que es van sentir malament van consultar amb collegues 40. s de serveis sanitaris III Consum de frmacs elevat en relaci a poblaci general CSE I 41. s de serveis sanitaris IV Propensi a automedicar-se 42. Prctiques preventives 43. Prctiques preventives I Controls peridics de la tensi i del colesterol adients amb la seva edat 44. Prctiques preventives II Dues terceres parts es posen la vacuna de la grip cada any 45. Lexercici professional en temps de canvi 46. Lexercici professional en temps de canvi I Dificultats en lexercici professional relacionades amb la situaci econmica actual 47. Lexercici professional en temps de canvi II Adaptaci a pacients amb problemes econmics o procedents daltres cultures 48. Lexercici professional en temps de canvi III Poc partidaris que les famlies utilitzin Internet per informar-se sobre salut infantil 49. Lexercici professional en temps de canvi IV Coordinaci insuficient entre professionals i nivells assistencials 50. Lexercici professional en temps de canvi V Percepci de prdua destatus social 51. www.fgalatea.org/ Ms informaci i accs a linforme de resultats