la composició esquemes i equilibris

Download La composició esquemes i equilibris

Post on 08-Jul-2015

464 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Esquemes compositius i equilibri visual en la composició.

TRANSCRIPT

Diapositiva 1

Lorganitzaci de les formesLa composici Qu s composar?s un procs mitjanant el qual s'ordenen i organitzen els elements duna imatge per crear un efecte dunitat i ordre

Esquemes compositius L'esquema compositiu s un conjunt de lnies bsiques que organitzen els espais on estaran situats els elements del tema escollit per una composici.

Esquemes compositius simplesSolen estar formats per figures geomtriques, lnies rectes i corbes relacionades entre si o xarxes modulars.

Murillo, 1650, Nen captaireComposici amb forma de L

Esquemes compositius compostosCombinen en un mateix tema dos o ms esquemes compositius simples pel que dna a la composici major sensaci de complexitat

Esquemes compositius Simtric

Esquemes compositius Simtric

Triangular

Esquemes compositius En punta

Esquemes compositius En punta

En forma de T

Esquemes compositius En forma de L

Esquemes compositius En forma de L

En forma de S

Esquemes compositius En creu

Esquemes compositius En creu

En forma radial

Esquemes compositius En diagonal

Esquemes compositius En diagonal

En ovalat

Lm. 7: esquemes compositius A partir de formes geomtriques simples retallades en cartolina negre, heu de crear dos esquemes compositius, un radial i un altre en diagonal.

Lm. 7: esquemes compositius A partir de formes geomtriques simples retallades en cartolina negre, heu de crear dos esquemes compositius, un radial i un altre en diagonal.

Lequilibri visualL'equilibri visual duna composici s'aconsegueix amb la distribuci i compensaci correcta del pes visual en a posici de les formes.Segons es treballi lequilibri de les formes, ens pot fer dirigir la mirada cap a algun centre d'inters concret.

Wassily KandinskyLequilibri simtricLes formes s'organitzen respecte a un eix central.L equilibri simtric s estable i dna composicions ms esttiques.

Masaccio, La TrinidadLa simetria

El Naixement de venus, 1485, BoticelliLequilibri asimtricEl pes visual no est compensat a banda i banda de leix. Cadascun dels costats t una fora visual diferent.Lefecte en aquestes composicions s ms inestable i dinmic.

Edgard DegasLm. 8: lequilibri visualA partir de dos imatges publicitries, treballeu dos composicions, una amb equilibri simtric i una altra amb equilibri asimtric.