kwaliteit emissiemetingen in nederland rol van platform kwaliteit luchtmetingen

Download Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van Platform Kwaliteit Luchtmetingen

Post on 16-Jan-2016

39 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kwaliteit emissiemetingen in Nederland Rol van Platform Kwaliteit Luchtmetingen. Contactdag LABS 3 oktober 2008 VITO – Mol Kees van den Bosch SenterNovem - InfoMil. Inhoud. 1. Problematiek /aanleiding 2. Doel / uitgangspunten 3. Status / rol 4. Deelnemende organisaties 5. Werkwijze - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Inhoud1. Problematiek /aanleiding2. Doel / uitgangspunten3. Status / rol4. Deelnemende organisaties5. Werkwijze6. Resultaten tot nu toe7. Huidige activiteiten

 • Problematiek / aanleidingUitvoeren van metingenvan emissies naar atmosfeer: complexeaangelegenheidKwaliteitsborging/-verbeteringmetingen: expertise vereistKwaliteitsverbetering van emissiemetingen vereist: nauwe samenwerking in de keten: -> bevoegde gezag -> bedrijf -> meetbureau -> laboratorium Niet voldoende kennisover emissiemetingen en processen

 • Problematiek / aanleidingGeen expliciete kwaliteitseisenGeen eenduidige afsprakenWeinig kennis en/of kennisuitwisseling actorenGeen sluitend toezichtGevolg: - wankele basis monitoring luchtbeleid - prijs/kwaliteit staat onder druk

 • Problematiek / aanleiding

 • Doel en uitgangspunten PKLPKL staat voor (verbeterde) samenwerking tussen het bevoegd gezag en de verschillende organisaties betrokken bijluchtemissiemetingen en luchtkwaliteitmetingen in het milieuveld.

  Door:waar nodig stimuleren verhoging van de kwaliteit van luchtmetingen: waarborging, goede uitvoering2. uitwisselen van ervaringen, kennis en andere informatie3. zo mogelijk ontwikkelen van gemeenschappelijke visie4. te komen tot aanbevelingen.

 • Doel en uitgangspunten PKL1. Een succesvolle aanpak vereist een goede samenwerking tussen alle schakels in de keten 2. Kwaliteit op maat 3. Toezicht is noodzakelijk voor de bestendiging van een goede kwaliteit 4. Publiek en privaat toezicht kunnen elkaar versterken en aanvullen

 • Status / rol PKLOverleg op brancheniveauDeelnemende personen zijn geen vertegenwoordigers maar: - afkomstig uit de kring van - belangenbehartigersGeen bevoegdheden of mandaatKracht van het PKL ligt in het uitdragen van gemeenschappelijke visie PKL: signaleert, identificeert, initieert, stimuleert, faciliteert en adviseert

 • Deelnemende organisaties PKLDCMR EnergieNedFHI FeNeLabInfoMilIPOVROMNEaNENOLMRvASCIOSFME-CWMVKLVAVNCIVNGVNO-NCW VNPI

 • Werkwijze PKL3 keer per jaar plenair overlegagendacommissieactieve deelnemerswerkgroepjesmeningspeiling informatieproductenpresentatiesjaarlijks werkplansecretariaat door InfoMil

 • Enkele resultaten tot nu toe PKLPKL symposium op 14 september 2004Meetparagraaf NeRdefinitie representatieve bedrijfsomstandighedenInventarisatie mogelijkheden ringonderzoeken Systematiek derdelijnscontroles: VKL en VitoNTA monsterconservering

 • Huidige activiteiten PKLPrestatiekenmerken derdelijnscontrolesAfspraken detectiegrenzen en onzekerhedenOntwikkeling cursus emissiemetingen met VVMKwaliteitsborging advieswerkzaamheden: uitvoeren van luchtkwaliteit berekeningenOpstellen NPR EN-NEN 14181Identificatie gewenste activiteiten InfoMil

 • Meer informatie PKLwww.infomil.nlsecretaris PKL: +31 70 373.5940 / +31 70 379.7411 vandenbosch@infomil.nl

  Vragen?

  **Meer nadruk op controleren emissies*Meer nadruk op controleren emissies*Meer nadruk op controleren emissies*Meer nadruk op controleren emissies*Meer nadruk op controleren emissies*Meer nadruk op controleren emissies*Meer nadruk op controleren emissies*Meer nadruk op controleren emissies*Meer nadruk op controleren emissies*Meer nadruk op controleren emissies*

Recommended

View more >