kurumsal kimlik rehberi corporate identity guide...kurumsal kimlik rehberleri, kurumlar varoldukça...

of 35/35
Kurumsal Kimlik Rehberi Corporate Identity Guide

Post on 24-Jul-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kurumsal Kimlik Rehberi Corporate Identity Guide

 • Sunuş

  Eski bir matematikçi olan “Hero of Alexandria”nın eski tapınaklara su dağıtmak için jetonile çalışan bir sistem kullandığı düşünülürse, satış otomatlarının tarihinin milattan önce215 yıllarına kadar dayandığı söylenebilir.

  Yakın geçmişte, 1888’li yıllardan sonrasına bakıldığında “Thomas Adams of Newyork”şirketinin tren istasyonlarında Tutti Frutti sakız makinalarının kullanması, günümüzinsanlarının alışveriş alışkanlıkları için devrim niteliğinde olmuştur.

  Küresel satış otomatı endüstrisi sadece Amerika’da 30 milyar dolarlık bir ekonomikhacime sahip bir sektördür.Teknolojinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıile birlikte satış otomatlarının kullanılması vazgeçilmez bir kazanç yöntemi olmuştur. Satışotomatı işletmecileri diğer iş kollarına kıyasla büyük bir avantaj ve kazanç kapısınıaralamaktadırlar.Diğer bilinen satış yöntemleriyle kıyaslandığında satış otomatıişletmeciliği tamamen nakit, sürekli ve öngörülebilir bir gelir kaynağı sağlamaktadır.

  Rulomatik, geliştirdiği üretim stratejileri doğrultusunda yaptığı doğru hamlelerle bir dünyaşirketine dönüşmekte ve uluslararası platformlara da taşıdığı pek çok başarı eldeetmektedir.

  Rulomatik gelecek odaklı düşünürken çıtayı her zaman daha yükseğe koymayı misyonedinmiştir. Ticari faaliyetlerinde de, proaktif, iç görülü yaklaşımlarla makro trendleri,toplumsal psikolojiyi ve zamanın ruhunu iyi takip ederken, doğru projeler ve doğruürünlerle çağın hep önünde olmayı hedeflemektedir.

  Elinizde bulunan doküman ile Rulomatik sizin için neden ideal olduğunu öğrenin. Ayrıcaelinizde bulunan doküman ile Rulomatik büyüme ve başarı için iş global iş ortaklarıyla(distribütörleri/bayileri) nasıl işbirliği yaptığını öğrenin. Lütfen ihtiyaç duyduğunuz herkonuyla ilgili olarak temsilciniz ile hep temasta olunuz. Elinizde bulunan doküman ile ilgiligüncellemeler oluştukça size ayrıca ileteceğiz.

  Saygılarımızla,

  Rulomatik™

 • Presentation

  An old mathematician, “Hero of Alexandria”used a coin-operated system to distribute water to ancient temples, the history of vending machines can be said to date back to 215 BC.

  In the recent past, after 1888,” Thomas Adams of Newyork " company's use of Tutti Frutti chewing gum machines in railway stations has been revolutionary for the shopping habits of today's people.

  The Global Vending Machine industry is a sector with an economic volume of $ 30 billion in America alone.With the development of technology and the spread of internet usage, the use of vending machines has become an indispensable method of profit. Vending machine operators open the door to a great advantage and gain compared to other business lines.Compared to other known sales methods, vending machine management provides an entirely cash, continuous and predictable source of income.

  Rulomatik is turning into a world Company with the right moves in line with the production strategies it has developed and has achieved many successes it has carried to international platforms.

  Rulomatik has always had a mission to set the bar higher when thinking about the future. In its business activities, it aims to be ahead of the times with the right projects and the right products, while following macro trends, social psychology and the spirit of the time well with proactive, inner vision approaches.

  Find out why Rulomatik is ideal for you with the document in your hand. Also find out how Rulomatik cooperates with business global partners (distributors/resellers) for growth and success with the document you have. Please be in contact with your representative at all times regarding any issues you need. We will give you further updates on the document you have.

  Best regards,

  Rulomatik™

 • LiderlikHer zaman olduğu gibi yeniliklerde başı çeken, örnek alınanı yaratan,öncü kurum olarak yola devam edeceğiz. İlerici düşünerek, cesur veazimli olarak, yetkin davranarak, gerçek anlamda lider olmayısürdüreceğiz.

  Engel Tanıma!

  Leadership We aim to lead. Wherever we work, we have to be world-class. We areand will continue to be pioneers, setting examples and takinginitiatives. Only through determination, courage, progressive thinkingand an empowering approach can we achieve true leadership.

  Cut Thru!

 • Bölüm 1 | Section 1

  ŞİRKET TANITIM BROŞÜRÜ

  COMPANY INFORMATION BROCHURE

 • “Rulomatik” ticari markamızın mali kaydı vesahibi Otomatsan Makine Sanayi TicaretLimited Şirketi-Türkiye (Türk Ticaret SicilNo: 92598 Mersis No: 0226067374509913) ‘dir2019'da sekizinci yılını kutlayan firmamız,teknik altyapısını ve üretim gücünü hergeçen gün arttırarak başarılı üretici olarakimza atmaktadır. Ürettiği ve geliştirdiği herürünün, müşterilerine ve hizmet verdiğisektöre sağlayacağı katkı ile birlikte, çevreve insan sağlığına duyarlı olmasına dadikkat ederek projelerini "toplumsal fayda"bilinciyle sonuçlandırmaktadır. Otomatsan,yarattığı bu değerler ile Dünya ekonomisinebüyük katkı sağlamanın yanında, sahipolduğu kaynakları da sektörüntedarikçisinden tüketicisine kadar bütünkatmanlarını geliştirmek için kullanmayadevam etmektedir. Özellikle, üretici firmaolmanın ötesine geçen bir anlayışla, insanodaklı üretimlerde yer alan Otomatsan,kültür-sanat faaliyetlerine, çalışanlarınınmoral motivasyonunu yükselteceketkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerineönem vermektedir.

  The financial record and owner of our trademark ''Rulomatik'' is Otomatsan Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi-Türkiye (Turkish Trade Registry Number: 92598 Mersis No: 0226067374509913). Our company, which celebrated its eighth year in 2019, has been increasing its technical infrastructure and production power day by day as a successful producer. Every product that it produces and develops, with the contribution it provides to its customers and the sector it serves, concludes its projects with the awareness of, ''social benefit'' while also paying attention to the environment and human health. In addition to contributing greatly to the World economy with these values, Otomatsan continues to use its resources to develop all its layers from supplier to consumer. In particular, is involved in people-oriented productions with an understanding that goes beyond being a manufacturer.Otomatsan places importance on the activities that will increase the motivation of the employees and the social responsibility projects culture-art activities

  Rulomatik™ | Otomatsan

 • Rulomatik™ | Otomatsan

  ŞİRKET PROFİLİOtomatik satış makineleri, tek kullanımlık içhazne ürünleri, temizlik ve hijyen ekipmanlarıüretimi.

  Günümüz itibariyle 23 ülkede yer alıyoruz,hizmet vereceğimiz hedef ülkeler haritadabelirtilmiştir.

  Kuruluş Yılı : 2011-2000 m² Kapalı Alan-16 Uluslararası Patent-Küresel Ticaret Gücü-63 Personel

  Otomatsan Yazılım, Donanım, Mekatronik,Elektronik sanayi konularında üretim yapan,Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki üretimtesisi ve toplam 2000 m² kapalı alanda üretimyapan, senede 4750 adetin üzerinde yüksekteknolojili Elektronik Cihaz imal edebilen birkuruluştur.

  YAKINDA 74 ÜLKEDEYİZ!

  COMPANY PROFILEManufacture of vending machines, disposable inner reservoir products, cleaning and hygiene equipment.

  As of today, we are located in 23 countries and the target countries that we will serve are indicated on the map.

  Founded In 2011-2000 m² Closed Area-16 International Patents-Global Trading Power-63 Staff

  Otomatsan is a company that manufactures software, hardware, mechatronics, electronic industry, manufacturing plant in Bursa Organized Industrial Zone and manufacturing in a total closed area of 2000 m² and producing more than 4750 high tech electronic devices per year.

  WE ARE IN 74 COUNTRIES SOON!

  Ekler | Additions

  Kurumsal Kimlik Rehberleri, kurumlarvaroldukça işlevini sürdürmesi, kurumlargeliştikçe ve ihtiyaçları arttıkça üzerinde ilgiligüncellemeler yapılması gereken kitaplardır.

  Rulomatik™ Kimlik Rehberi de zaman içindegüncellenecek, gerektiğinde mevcut sayfalaryenileriyle değiştirilecek veya ekler bölümüneyeni sayfalar gelecektir. Bu gibi durumlarda yenisayfaları sizlere ulaştıracağız.

  Corporate guidelines have to be updated in order to respond to growing needs of the foundations, as to maintain their existence.

  Rulomatik™ Guidelines will be updated in time. Present pages will be renewed or added to “Additions” page. In such conditions, we will be transmitting you new pages

 • The size relationship of the ram’s Rulomatik™ symbol and the Rulomatik name has been carefully determined and must not be altered. Please note that the space between the symbol and the Rulomatik name (marked below as “x”) is equal to the space between the ends of the letter “c”.

  Oranlar | Proportions

  Rulomatik™ sembolü ve Rulomatik yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Rulomatik™ sembolü ve Rulomatik yazısının arasındaki boşluk “c” harfinin üst ve alt bacakları arasındaki boşlukla (“x” ile gösterilen) eşit olmalıdır.

  x

  c

  x

  c

 • The safety area around the Rulomatik™ logotype is suggested on all sides to be at least the height of the lowercase letters, marked below as “y”.

  It is understood that in narrow columns, it may not be possible to maintain the safety area on both sides of the lockup.

  Güvenlik Alanı | Safety Area

  Rulomatik™ logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) -aşağıda “y” ile gösterilen- miniskül harflerin yüksekliği kadar olmalıdır.

  Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir.

  Rulomatik™ logotaypının minimum kullanımölçüsü 20 mm’dir.

  Where the Rulomatik™ logotype needs to appear to identify the business as a Koç Holding company and a member of the Koç Group, the acceptable minimum size is 20 mm.

  Minimum Boyut | Minimum Size

  20 mm

  Minimum Kullanım Ölçüsü Minimum Acceptable Size

 • Rulomatik™ sembolünün temel kullanım rengiRulomatik mavisidir. (Pantone Warm Blue)Kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veyakılavuzda etiketlenmiş renkler dikkatealınmalıdır. Rulomatik™ sembolü, kurumsalkimlik kılavuzunda belirlenmiş siyah, beyaz,mavi dışında başka hiçbir renktekullanılmamalıdır.

  The basic color for the ram’s horns symbol is Rulomatik™ blue. (Pantone Warm Blue) Should be specified as such or carefully labeled with color chips supplied in this guideline. No other colors are to be used except black, white, and blue as specified in these guidelines.

  Renk | Color

  Pantone® 2728C (100% - 50%)C:48 - M:68 - Y:181 - K:7 - R:194 - G:32 - B:50

  Pantone® 2727CC:155 - M:196 - Y:226 - K:2 - R:147 - G:24 - B:63

  Pantone® 350CC:35 - M:112 - Y:206 - K:2 - R:236 - G:29 - B:91

  BEYAZ / WHITE%100 / 100%

  SİYAH / BLACK%100 / 100%

 • Black is to be used for the Rulomatik name whenever white, off-white, pastel or light colors of paper stock are being used, with the Rulomatik™ symbol printed in blue . This rule must be applied except for one-color printing where both elements are to appear in black or dropped out to white.

  Rulomatik yazısı; beyaz, açık ton ve pastelzeminler üzerinde mavi Rulomatik™ sembolüile birlikte siyah kullanılmalıdır. Tek renkbaskılı işlerde veya her iki öğenin de beyazveya siyah kullanılması gereken zeminlerdışında bu kurala mutlaka uyulmalıdır.

  Rulomatik™ Logotaypının Farklı Zeminlerde KullanımıThe Use of the Rulomatik™ Logotype on Various Backgrounds

  Rulomatik Yazısı: Beyaz. (Siyahın %40 değerininkullanılamadığı tek renk baskılar için geçerlidir.)

  Siyah Zemin Üzerinde KullanımUse On Black

  Rulomatik Name: White. (For use in one color printing where a 40% tint of black is not possible.)

  Beyaz Zemin Üzerinde KullanımUse On White

  Rulomatik™ Sembolü: 4 Renk. Koç Yazısı: 4 Renk.(Dört renk baskı için kullanım seçeneğidir.)

  Rulomatik™ Symbol: 4 Color. Rulomatik Name: 4 Color.(Option for use in four colors printing.)

  Gri Zemin Üzerinde KullanımUse On Grey

  Rulomatik Yazısı: Beyaz. (Tek renk baskı için geçerlidir.)

  Rulomatik Name: White. (For use in one color printing.)

 • When using the Rulomatik™ logotype on a photograph, choose the version that allows the most contrast with the background.

  The ram’s horns symbol should also be considered in black or white when the use of the ram’s horns in red will not appear legibly.

  Rulomatik™ logotaypı, fotoğraflı bir zeminüzerinde uygulandığında zeminle en fazlakontrast oluşturan versiyonu kullanılmalıdır.

  Koç sembolünün zeminde okunaklı olmadığıdurumlarda siyah veya dişi (beyaz)kullanılabilir.

  Rulomatik™ Logotaypının Fotoğraf Üzerinde Kullanımı The Use of the Rulomatik™ Logotype on Photos

 • Dikey Rulomatik™ LogotaypıVertical Rulomatik™ Logotype

  Rulomatik™ sembolü ve Rulomatik yazısının altlı/üstlü kullanım seçeneği, aşağıda gösterildiği gibidir.

  Symbol of Rulomatik™ and writing of Rulomatik top/bottom options of usage is shown below.

  The basic alphabet for Rulomatik™ logotype and many other Rulomatik owned companies’ logotypes are typeset in Roboto.

  Some letters in the alphabet have been modified to Turkish-language accents and carefully redesigned for Rulomatik applications.

  Kurumsal Yazı KarakteriPrimary Typeface

  Rulomatik™ logotaypı ve birçok Rulomatik Topluluğu şirket logotayplarında kullanılan kurumsal yazı karakteri Roboto'dur.

  Alfabedeki bazı harfler üzerinde minimal değişiklik yapılmıştır.

  Roboto

  abcdefgğhıijklmnoöprsştuüvwxyz ABCDEFGĞHIIJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ

  1234567890

 • İyimserlikModern dünyanın bir parçasıyız ve dünyayı daha iyi bir yer halinegetirebileceğimize inanırız. Odaklanma yeteneğimiz ve dinamiktavırımızla her zaman doğru yönde hareket etmeye kararlıyız. Dünyahakkında daha fazla öğrenmeye ve sunduğu fırsatları değerlendirmeyeson derece istekliyiz.

  Hayal Et!

  OptimismWe are part of the fabric of modern life and believe in making the world a better place. We are focused, dynamic and determined to move in the right direction. We’re eager to learn about the world and to embrace the opportunities it presents.

  Imagine!

 • Rulomatik™ Logotyapı Yanlış Kullanımlar Misuse of the Rulomatik™ Logotype

  Rulomatik™ sembolü ve Rulomatik yazısı yer değiştirmemelidir.Do not reverse the order of the Rulomatik™ name and the symbol.

  Rulomatik™ sembolü ve Rulomatik yazısı arasındaki mesafe değiştirilmemelidir.Do not change the amount of space between the symbol and the Rulomatik™ name.

  Rulomatik™ sembolü ve Rulomatik yazısı birbirlerinin üzerine yerleştirilmemelidir.Do not overlay the symbol and the Rulomatik™ name.

  Rulomatik™ sembolü ve Rulomatik yazısının boyut oranları bozulmamalıdır.Do not change the size relationship between the symbol and the Rulomatik™ name.

  Rulomatik™ logotaypı için belirtilen renk kombinasyonları dışında kullanım yapılmamalıdır. Except for the color combinations specified for the coach logo, use should not be made.

  Rulomatik™ logotaypı farklı bir form içinde uygulanmamalıdır.Do not put the Rulomatik™ logotype in a shape.

  Rulomatik™ sembolü simetrisiz bir şekilde kullanılmamalıdır.The Rulomatik™ symbol should not be used without symmetry.

  Rulomatik™ sembolü farklı bir form içinde uygulanmamalıdır.Do not use the symbol in a shape.

  Rulomatik™ logotaypı farklı bir yazı karakteri ile yazılmamalıdır.Do not set the Rulomatik™ logotype in another typeface.

 • Rulomatik™ Logotaypı; Görüntü ve Zemin Üzerinde Yanlış Kullanımlar Misuse of the Rulomatik™ Logotype on Photos and Backgrounds

  Aşağıdaki örnekler, karmaşık zemin üzerindeRulomatik™ logotaypının kontrastlığının yetersizkaldığı ve okunaklığını yitirdiği durumlarıgöstermektedir. Benzeri uygulamalardankaçınılmalıdır.

  The examples below illustrate situations where the Rulomatik™ logotype is not legible because of complex backgrounds and lack of contrast between the logo and the image.

 • Rulomatik™ Logotaypı; Yanlış Uygulamalar - Örnek 1 Misuse of the Rulomatik™ Logotype - Sample 1

  Rulomatik™ logotaypını sponsorluk, web adresivb. durumlarda imza gibi kullanırken,çevresindeki bilgi, resim gibi unsurlar birbiriyleilişkilendirilmemelidir. Bu tip bilgiler güvenlikalanının dışında tutulmalıdır.

  When using the Rulomatik™ logotype as a signature, specifing sponsorship, web address etc; do not add any information as a lockup. Such messages should be treated separately outside the safety area.

  www.rulomatik.com

  www.rulomatik.comwww.rulomatik.com

 • Rulomatik™ Logotaypı; Yanlış Uygulamalar - Örnek 2 Misuse of the Rulomatik™ Logotype - Sample 2

  Rulomatik™ logotaypının etrafında her zamanyeterli güvenlik alanı bırakılmalıdır. Aşağıdadoğru ve yanlış kullanımları gösteren örnekleryer almaktadır. Rulomatik™ logotaypınınkullanıldığı tüm durumlarda güvenlik alanınadikkat edilmeli ve bu alan korunmalıdır.

  It is always important to keep enough clear space around the Rulomatik™ logotype. Below are two examples showing the correct and incorrect use. Whenever the Rulomatik™ logotype is used, the safety area must be maintained.

 • Rulomatik™ Logotaypının Uygulanmaması Gereken Yerler Where the Rulomatik™ Logotype Should Not be Used

  Rulomatik™ logotaypının yer alacağı basılıişler/ malzemeler dikkatle belirlenmiştir.

  Rulomatik™ logotaypının kullanıldığı tümmateryaller için Otomatsan Kurumsal İletişimDirektörlüğü’ne danışılması gerekmektedir.

  The placement of Rulomatik™ logotype is carefully defined in all kinds of prints/materials.

  All kinds of materials printed with Koç logotype must be referred to the Office of Corporate Communications, Otomatsan.

 • Dayanışmaİnsanlar ve ilişkiler yaptığımız işin merkezini oluşturur. Ortaklarımızla,dağıtımcılarımızla, küresel aktörlerle olan bağımız ve onlarlagerçekleştirdiğimiz ekip çalışması bizim için yaşamsal öneme sahiptir.Dayanışmaya inanırız. Hem Türkiye’yle hem de bütün dünyayla…

  Paylaş!

  SolidarityWe put people and relationships at the centre of what we do. Team work and connecting with partners, distributors and world thinkers are crucial to us. We believe in solidarity with Turkey – and with the rest of the world.

  Share!

 • Kartvizit | Business Card

  Boyut: 90 mm x 50 mm Renk: Pantone Warm Red + Siyah Kağıt: 300 gr Çift Taraflı Bristol Font: Roboto, 6-13 pt.

  Size: 90 mm x 50 mm Color: Pantone Warm Red + Black Paper: 300 gr Double Sided Bristol Font: Roboto, 6-13 pt.

 • Antetli Kağıt | Lettherhead

  Boyut: 210 mm x 297 mm Renk: Pantone Warm Red + Siyah Kağıt: 80 gr 1. Hamur Font: Roboto, 8 pt.

  Size: 210 mm x 297 mm Color: Pantone Warm Red + Black Paper: 80 gr Offset Paper Font: Roboto, 8 pt.

 • Diplomat Zarf | DL Envelope

  Boyut: 240 mm x 110 mm Renk: Pantone Warm Red + Siyah Kağıt: 110 gr 1. Hamur Font: Roboto 8 pt.

  Size: 240 mm x 110 mm Color: Pantone Warm Red + Black Paper: 110 gr Offset Paper Font: Roboto, 8 pt.

  Zarflar | Announcement Envelopes

  Boyut: Çeşitli Size: Various

 • Fatura | Invoice

  Boyut: 240 mm x 110 mm Renk: Pantone Warm Red + Siyah Kağıt: 110 gr 1. Hamur

  Size: 240 mm x 110 mm Color: Pantone Warm Red + Black Paper: 110 gr Offset Paper

 • Boyut: 230 mm x 105 mm Renk: Pantone WarmRed + Siyah Kart, diplomat zarf içine sığabilecekölçüde tutulmalıdır.

  Saygılarımızla Kartı | Compliments Card

  Size: 230 mm x 105 mm Color: Pantone Warm Red + Black Sized to fit in the DL envelope.

 • Dosya Kapağı | Folder Cover

  Aşağıda dosya kapağı örneğine yer verilmiştir. Rulomatik™ logotaypı baskı, varak veya gofre olarak uygulanabilir.

  A folder cover is shown below. The Rulomatik™ logotype can be printed, stamped in foil or embossed on the cover.

 • Dosya İçi | Inner Folder

 • E-Posta İmzası | E-Mail Signature

  Ö nerilen imza standardı aşağıda gösterilmektedir.Tüm bilgiler Arial 11 punto; ad, soyad bilgileri Arial Bold 11 puntodur. Tüm gönderilen mesaj lar Arial 11 punto ile yazılmalıdır.

  The suggested layout for the signature is shown below. All information is set in Arial 11 pt, with the employee’s name set in Arial Bold 11 pt.All outgoing mails should be set in Arial 11 pt.

  Bayrak | Flag

 • Dikey Banner | Vertical Banner

  Flama | Pennant

 • Filigran | Filigran

  Ambalaj kağıtları, zarf iç leri vb. kullanımlarda; Rulomatik™ sembolünü tekrar ederek bir desen oluşturulacaksa, sağına veya soluna gelecek olan sembollerin arasında sembol genişliğinin 1/2’si, aşağı ve yukarısına gelecek olan sembollerin arasına da sembol genişliğinin 1/4’ü kadar mesafe bırakılmalıdır. Bu mesafe sembolün okunurluğu iç in gereklidir.

  Rulomatik™ logotaypını tekrar ederek desen oluşturulmamasına dikkat edilmelidir.

  When applying the Rulomatik™ symbol as a repeated pattern to be used on wrapping papers and liner, please space the symbols apart with a distance of 1/2 of its width from left and right and 1/4 of its width from top and bottom. This allows the symbol enough safety area to be easily read.a

  Please note that the Rulomatik™ logotype should not be used in a pattern.

 • Zarf İçi | Envelope Lining

  Güvenlik amacıyla zarf içlerine aşağıdaki gibi bir uygulama yapılabilir.

  For security purposes the pattern may be used as an envelope liner.

  Rulomatik™ Topluluğu çalışanları içinRulomatik™ logotaypını kullanmadan, sadeceRulomatik™ sembolü ile yaka iğnesi, koldüğmesi veya herhangi bir takı yapılabilir.Bu tür uygulamalar ancak Otomatsan Kurumsalİletişim Direktörlüğü tarafından yönetilebilir.

  Yaka Rozeti - Kol Düğmeleri | Lapel Badge - CufflinksAll kind of jewelries such as pins, cufflinks etc. can be designed for Rulomatik™ employees using the ram’s horns symbol without the Koç name.Please refer to the Office of Corporate Communications, Otomatsan for such applications.

 • Otomatsan promosyonları, hediyelik eşya veaksesuarlarında Rulomatik™ sembolü,Rulomatik yazısı olmadan kullanılabilir.Rulomatik™ sembolü bir tasarım öğesi olarakbüyük veya tüm ambalajı kaplayacak şekildedekoratif bir unsur olarak yerleştirilebilir.

  Promosyon Malzemeleri | Promotional ItemsFor use on Otomatsan internal promotions, professional giveaways and accessories, it is permissible to use the Rulomatik™ symbol without the Rulomatik name. The Rulomatik™ can also be used in a decorative way, such as large and wrapped around a bag.

  Bloknot | Notepad

 • Aşağıda, kurallar doğrultusunda hazırlanan birörneğe yer verilmiştir.

  Tanıtım ve Duyurularda Rulomatik™ Logotaypının Kullanımı Yerleşim Örneği Using the Rulomatik™ Logotype on Advertising and for Activities Layout Sample

  The location of the logotype according to the rules is shown on a layout below.

 • Marka veya kurumların fuar standlarında biradet Rulomatik™ logotaypı yer almalıdır.Rulomatik™ logotaypı marka veya kurumunlogotaypından büyük olamaz.

  Fuar Standlarında Rulomatik™ Logotaypının Kullanımı The Use of Rulomatik™ Logotype In Exhibition Stands

  A Rulomatik™ logotype must be available at the exhibition stands of brand or organizations.

  The Rulomatik™ logotype size can not exceed the size of the logotype of the brand or organization.

  Kağıt Kullanımı | Paper Usage

  Otomatsan ve iştirak faaliyet raporlarında, %100geri dönüştürülmüş ve FSC sertifikalı kağıtkullanılır.

  Üretim süreçlerinde çevre dostu teknolojilerin kullanımına özen gösterilir.

  100% recycled and FSC certified paper is used in Otomatsan and affiliate activity reports. Care is taken to use environmentally friendly technologies in production processes.

 • Değer KatmakDeğer katmaya ve büyümeye, sadece parayı değil, insanları, fikirleri,teknolojiyi ve çevreyi de içine alan bütünsel bir yaklaşımla bakarız.Şirketimizi uzun vadeli bir perspektifle yönetiriz.

  Geliş!

  Value CreationWe take a holistic approach to value creation and growth, encompassing not only money, but people, ideas, technology and the environment. We take a long-term view on running our company.

  Grow!