kronika školy

Download Kronika školy

Post on 11-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kronika skoly

TRANSCRIPT

 • Zkladn kola udovta Fullu, Maurerova 21, Koice

  KRONIKA KOLY

 • Privtali sme kolsk rok 2012/2013

  Nov kolsk rok sme aj tento raz vtali v slnen de na kolskom dvore. Prvkrt tam stli aj nai nov prvikovia, ktor sa u teili do koly, na svoj prv labikr. Dokali sa ho 3. 9. 2012.

 • Svet v nkupnom koku Akcie kolskho roku 2012/2013 odtartovali iaci 2.A triedy u 11. 9. 2012 exkurziou vo Svete v nkupnom koku. Na piatich stanoviskch s interaktvnymi objektmi a panelmi si iaci mohli zisti informcie o vrobe, spracovan a distribcii bavlny a bavlnenho obleenia, doslova odvi

  svoje obleenie a zisti, koko vody sa spotrebuje na ich vrobu. Tie mohli zaplati za okoldu a sledova, kde sa peniaze po ceste strcaj, pokm prdu k pestovateovi kakaa, m mohli pochopi rozdiel medzi konvennm a spravodlivm obchodom.

 • istme si zbky istenie zubov je pre nae zdravie vemi dleit. Od 1. 10. 2012 to vedia u aj nai iaci, ktor sa zastnili besedy s budcimi zubrkami. Dozvedeli sa, kedy je najlepie si isti zbky, ako si ich treba isti, ak zubn kefku pouva a aj to, koko zubnej pasty sta na sprvne vyistenie zubov. o myslte, koko? Sta jej o vekosti jednho malho hrku .

 • De jabk

  Ke sa pozrieme do medzinrodnho kalendra, njdeme tam mnostvo zaujmavch dn. Jednm z nich a zdrav je Medzinrodn de jabk, ktor sa v 1.A triede rozhodli 19. 10. 2012 oslvi. Teraz u urite bud zdrav .

 • De otvorench dver a 11. eurpsky de rodiov a kl

  Viete si predstavi, eby uiteov vymenili rodiia? My sme si to u predstavili a aj uskutonili . Takto vmena bola mon 24. 10. 2012 vaka Du otvorench dver, ktor bol zrove 11. eurpskym dom rodiov a kl. Nronos uiteskho umenia si vyskalo viac rodiov, ktor si pre deti pripravili zaujmav aktivity. V 1.A triede sa rodiia prili pozrie na svoje prvence, t odvnej sa do vyuovania aj zapojili a pripravili pre deti zaujmav aktivity.

 • iaci 2.A triedy privtali viacerch rodiov, ktor ich preniesli od abstraktnho vtvarnho umenia cez rozprvku a k pokusom v domcom vskumnom laboratriu.

 • iaci 2.B triedy sa na prvej vyuovacej hodine uili v uebni geografie. Nie eby sa pripravovali na vyuovanie na 2. stupni, ale pracovali s interaktvnou tabuou. Rodiia neostali v hanbe, tie ukzali, e je to pre nich hraka .

  Druhci si obkreslili svoje dlane a do kadej vpsali pravidl sprvania sa v kole. Rodiom ukzali aj to, ako vedia z lega vytvori geometrick tvary a ich zrkadlov obrazy.

 • tvrtci tie pracovali, o im sily staili. iaci 4.A sa okrem inho pustili do aranovania. Pracovali s rznymi plodmi ovocm a zeleninou, ale aj s kvetinami.

  V 4.B triede sa rodiia ocitli v role iaka, uitea i saiaceho. Na sa dvojc rodi - jeho diea sa iaci vemi teili. Odpoveda na 8 otzok typu najobbenejia farba, polievka, ron obdobie... dieaa, nebolo vdy jednoduch.

  Viac sa darilo Dvidom. Dvojica Domonkoovcov zskala prvenstvo.

 • Pri ilustrcii prslovia ,,Ke kocr nie je doma, myi maj hody" preukzali svoje schopnosti iaci, na tabuli aj rodiia.

  iaci sa nevedeli doka vroby altu a ntierky. Rodiia i mlad srodenci ich zodpovedne ochutnvali a prideovali body. Potvrdilo sa: Koko ud, toko chut. Prv miesto nakoniec zskali iaci vyrastajci na vidieku. Mono zroili sksenosti z domcej kuchyne.

 • Medzinrodn de kninc

  V de otvorench dver sme sa aktvne zastnili aj Medzinrodnho da kninc. 24. 10. 2012 iaky 2. stupa prevzali lohu pani knihovnky a pre iakov 1. stupa si pripravili zaujmav dopoludnie. iakov 2.B triedy poteili Smelm zajkom v Afrike, pre ktorho iaci navrhli lietadlo, ktorm by mohol lieta.

  Druhci sa nedali

  zahanbi a ukzali,

  ako vedia ta.

 • Etnografick mzeum Humno 25. 10. 2012 sa iaci 4.B triedy vybrali na exkurziu do Etnografickho mzea Humno v Koiciach. Uptalo ich vek mnostvo vystavench predmetov, ktor pouvali nai predkovia. Z rozprvania sprievodcu sa dozvedeli o ich jednoduchom spsobe ivota, o prci, udskch vlastnostiach a ivotnch sksenostiach.

 • Rdio Mauribox v Rdiu Koice a v Rdiu 9 Na naej kole vznikol tento kolsk rok rozhlasov krok, v ktorom sa iaci 2. stupa zoznamuj s rozhlasovou prcou moderovanm, strihanm zvuku, pripravovanm skladieb do vysielania a almi innosami, ktor s pre rozhlasov vysielanie nevyhnutn. Najzbavnejie s vinou jazykov rozcviky jazykolamy. Skste si niektor:

  Iiel ptros s ptrosicou a ptrosatkami Ptrosou ulicou. Odideologizovan deziluzionizmus.

  Retrospektvou preveroval perspektvu prospektu. Dolr Libra Rube.

  Kad rdio m svoj nzov a nai iaci si pre svoje budce kolsk rdio zvolili nzov Rdio Mauribox. Aby sa budce rozhlasov hviezdy inpirovali, navtvili dve rdi v Koiciach regionlne Rdio Koice a univerzitn Rdio 9. 8. 11. poctili svojou nvtevou Rdio Koice a 20. 11. Rdio 9.

  Zbery z Rdia Koice

 • V Rdiu 9 prejavili iaci aj svoju tvorivos. V krtkom workshope si pripravili slogany kolskho rdia a texty do zvuiek a jinglov, ktor si nahrali v nahrvacom tdiu Rdia 9. Ke sa spust vysielanie Rdia Mauribox, vetky ich produkty budete pou .

 • Projektov tde praktick financie Finann gramotnos sa oraz viac dostva do pozornosti kl. Dnes si totito s financiami nevedia poradi ani niektor dospel a preto je potrebn, aby sa s touto tmou stretli aj deti. Niektor maj vreckov, niektor si peniaze odkladaj do pokladniky, ale vedia, o s nimi urobia a na o je dobr ich poui? Aby to vetko vedeli, naa kola pre ne pripravila od 19. do 23. 11. 2012 tde aktivt zameranch prve na praktick financie. Zaali u aj najmen.

 • Priiel k nm Mikul A poslchali ste? S touto otzkou navtvil 6. 12. 2012 n obben Mikul kad triedu, aby zistil, i si deti zaslia sladkosti, ktor pre ne pripravil. A nebol sm spolonos mu robili aj dvaja anjeli a ert.

 • Pasovanie prvkov De Mikula sme si vybrali aj na pasovanie naich prvkov za skutonch iakov naej koly. U vedia nieo napsa, preta, zarecitova bsniku i zaspieva pesniku. Musme uzna, e si naozaj zaslia by naimi iakmi . A tu u s nai prvci z 1.A a 1.B.

 • Vianon akadmia a vianon jarmok

  Tesne pred vianonmi przdninami sme si v kole navodili vianon atmosfru akadmiou, ktor na 18. 12. 2012 pripravili iaci 1. stupa. Tento rok sme sa pozreli na to, ako vyzerali Vianoce v minulosti, ako vyzeraj dnes a ako by sa mohli slvi v budcnosti. Po vianonej akadmii si mohli rodiia a iaci kpi vianon vrobky, ktor pripravili iaci 1. aj 2. stupa.

 • Zkladn kola udovta Fullu, Maurerova 21, Koice 2012/2013 jg