kecenderungan memusat

Download Kecenderungan memusat

Post on 13-Apr-2016

35 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kjgkjjkjjnb

TRANSCRIPT

 • (MEASURES OF CENTRAL VALUE)MENGUKUR NILAI TENGAH

 • MENGUKUR NILAI TENGAHNyatakan pengenalan kaedah mengukur nilai titik tengahJelaskan kaedah mendapatkan nilai modJelaskan kaedah mendapatkan nilai medianJelaskan kaedah mendapatkan nilai minPelatih-pelatih mesti boleh :-

 • MENGUKUR NILAI TENGAHNyatakan pengenalan kaedah mengukur nilai titik tengahJelaskan kaedah mendapatkan nilai modJelaskan kaedah mendapatkan nilai medianJelaskan kaedah mendapatkan nilai minPelatih-pelatih mesti boleh :-

 • Sukatan kecenderungan memusatTerdiri dari mod, median dan min

  Sukatan ini memberi gambaran tentang kecenderungan pemusatan data

  Nilai ini mempengaruhi peratus taburan data yang akan dianalisa (nilai skor baru).

  Ukuran kecenderungan memusat dapat memberikan gambaran tentang pencapaian pelajar, atau boleh digunakan sebagai perbandingan pencapaian dengan pelajar dalam kelas yang lain.

  Ukuran Kecenderungan Memusat

 • MENGUKUR NILAI TENGAHNyatakan pengenalan kaedah mengukur nilai titik tengahJelaskan kaedah mendapatkan nilai modJelaskan kaedah mendapatkan nilai medianJelaskan kaedah mendapatkan nilai minPelatih-pelatih mesti boleh :-

 • (i) ModBagi skor tidak terkumpul :(a) Taburan skor dengan satu mod Contoh: Skor: 52, 54, 54, 54, 57, 57, 62, 63, 63, 65 (b)Taburan skor dengan dua nilai mod atau taburan dwimod. Contoh: Skor: 48, 53, 62, 62, 62, 63, 65, 70, 70, 70, 75 (c)Taburan skor tanpa nilai mod. Contoh: Skor: 48, 48, 62, 62, 63, 63, 70, 70, 75, 75 skor yang mempunyai kekerapan yang tertinggi dalam sesuatu taburan skor. Ukuran Kecenderungan Memusat

 • L =sempadan kelas bawah dalam kelas mod1=kekerapan kelas mod kekerapan kelas sebelumnya2=kekerapan kelas mod kekerapan kelas selepasnyac=saiz sempadan kelas Bagi Skor TerkumpulMod = L + cUkuran Kecenderungan Memusat

 • Sempadan kelas skor XKekerapan (f)Kekerapan longgokan 59.5 64.53

  3

  64.5 69.5

  10

  13

  69.5 74.5

  20

  33

  74.5 79.5

  15

  48

  79.5 84.5

  2

  50

  N = f = 50

  Jadual Taburan Kekerapan (bagi skor terkumpul)72.8Lc x = 72.8= 69.5 +Ukuran Kecenderungan Memusat Mod = L + c

 • Ringkasan :Mudah diperolehi (hanya dengan melihat)

  Tidak semua data mempunyai nilai mod

  Terdapat juga data mempunyai dwimod dan multimod

  Data mentah perlu disusun bagi memudahkan untuk dianalisa

  Tidak sesuai untuk menentukan nilai tengah kerana tidak menggunakan setiap skor dalam taburan dataUkuran Kecenderungan Memusat

 • MENGUKUR NILAI TENGAHNyatakan pengenalan kaedah mengukur nilai titik tengahJelaskan kaedah mendapatkan nilai modJelaskan kaedah mendapatkan nilai medianJelaskan kaedah mendapatkan nilai minPelatih-pelatih mesti boleh :-

 • (ii) Mediannilai yang terletak di kedudukan tengah (skor penengah) dalam sesuatu taburan skor yang disusun secara menaik atau menurun. Ukuran Kecenderungan Memusat Ukuran Kecenderungan Memusat

 • Bagi bilangan skor genap: Contoh Skor: 65, 65, 65, 68, 70, 74, 81, 81, 83, 86dengan N = bilangan skorBagi skor tidak terkumpul:(a) Bagi bilangan skor ganjil Contoh Skor: 30, 45, 48, 48, 54, 55, 60, 62, 68 Ukuran Kecenderungan Memusat 54= 5.5Median == 72Ukuran Kecenderungan Memusat

 • (c) Bagi skor dalam jadualUkuran Kecenderungan Memusat Iaitu nilai median terletak antara skor 67 dan 74.10.5

 • Bagi jadual taburan kekerapan longgokan dengan skor terkumpul L = sempadan kelas bawah dalam kelas median N = f = jumlah kekerapan s =jumlah kekerapan longgokan sebelum kelas median c =saiz sempadan kelas median f =kekerapan dalam kelas Median = L + N s c 2 fUkuran Kecenderungan Memusat

 • = 69.5 + 50 13 x 74.5 69.5Jadual Taburan Kekerapan (bagi skor terkumpul)= 72.5Ukuran Kecenderungan Memusat Median = L + N s c 2 fLc

 • MENGUKUR NILAI TENGAHNyatakan pengenalan kaedah mengukur nilai titik tengahJelaskan kaedah mendapatkan nilai modJelaskan kaedah mendapatkan nilai medianJelaskan kaedah mendapatkan nilai minPelatih-pelatih mesti boleh :-

 • (iii) Min Nilai purata skor, dihitung dengan menjumlahkan semua skor dan hasil tambahnya dibahagikan dengan jumlah bilangan skor @ jumlah kekerapan.Ukuran Kecenderungan Memusat

 • Min bagi skor tak terkumpul (tak berjadual) Contoh: Skor tanpa jadual

  Contoh Skor: 79, 76, 76, 70, 70, 70, 70, 69, 69, 64 M = 79 + 76 + 76 + 70 + 70 + 70 + 70 + 69 + 69 + 6410 = 71.3Ukuran Kecenderungan Memusat

 • (b) Min bagi skor tak terkumpul (berjadual) (ii) min sampel, =X = skor individuN = bilangan skor/pelajarn = bilangan skor/pelajarUkuran Kecenderungan Memusat

 • Jadual Taburan Kekerapan (bagi skor tak terkumpul)Daripada jadual kekerapan, = 71.2Ukuran Kecenderungan Memusat

 • (c)Min bagi skor terkumpulm = titik tengah bagi sesuatu kelas f = kekerapan bagi sesuatu kelasN = bilangan skor/pelajarMin, =Ukuran Kecenderungan Memusat

 • Ukuran Kecenderungan Memusat

 • Kesimpulan :Nilai Titik Tengah (mod, median dan min) mempengaruhi taburan data yang diperolehi.

  Rujuk pembelajaran yang lepas :

  Apabila :min < median < mod kelencongan negatifApabila :min > median > mod kelencongan positifApabila :min = median = mod lengkuk normal (normal curve)Ukuran Kecenderungan Memusat Digunakan untuk: - perbandingan pencapaian antara individu dengan kumpulan atau kumpulan dengan kumpulan

  - mencari sisihan piawai, skor piawai T, dan skor piawai Z

 • -ve+venormalUkuran Kecenderungan Memusat

  Chart1

  1400

  2240

  3360

  4800

  6990

  6850

  3780

  3020

  &A

  Page &P

  Sheet1

  14002240336048006990685037803020

  &A

  Page &P

  Sheet1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  &A

  Page &P

  Sheet2

  &A

  Page &P

  Sheet3

  &A

  Page &P

  Sheet4

  &A

  Page &P

  Sheet5

  &A

  Page &P

  Sheet6

  &A

  Page &P

  Sheet7

  &A

  Page &P

  Sheet8

  &A

  Page &P

  Sheet9

  &A

  Page &P

  Sheet10

  &A

  Page &P

  Sheet11

  &A

  Page &P

  Sheet12

  &A

  Page &P

  Sheet13

  &A

  Page &P

  Sheet14

  &A

  Page &P

  Sheet15

  &A

  Page &P

  Sheet16

  &A

  Page &P

  Chart1

  0.5

  1.8

  4.5

  8

  8

  4.5

  1.57

  0.52

  &A

  Page &P

  Sheet1

  2.512.7745.65.64.032.82.51

  0.51.84.5884.51.570.52

  &A

  Page &P

  Sheet1

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  &A

  Page &P

  Sheet2

  &A

  Page &P

  Sheet3

  &A

  Page &P

  Sheet4

  &A

  Page &P

  Sheet5

  &A

  Page &P

  Sheet6

  &A

  Page &P

  Sheet7

  &A

  Page &P

  Sheet8

  &A

  Page &P

  Sheet9

  &A

  Page &P

  Sheet10

  &A

  Page &P

  Sheet11

  &A

  Page &P

  Sheet12

  &A

  Page &P

  Sheet13

  &A

  Page &P

  Sheet14

  &A

  Page &P

  Sheet15

  &A

  Page &P

  Sheet16

  &A

  Page &P

 • LatihanSoalan 1Merujuk kepada data berikut di bawah, dapatkan nilai mod, median dan min.a. 81, 88, 77, 76, 71, 68, 73, 65, 63, 73, 63, 61b. 48, 78, 56, 95, 72, 38, 78, 77, 90, 56, 88, 79 c. 76, 89, 72, 65, 90, 88, 45, 36, 68, 95, 68, 59Soalan 2Jadual yang berikut menunjukkan keputusan satu ujian menaip bagi sekumpulan 45 orang pelajarCari (a) kelad mod, (b) min dan median bagi taburan kekerapan ini.

 • LatihanSoalan 3Diberikan taburan data skor mentah bagi 30 pelajar adalah seperti di bawah.Berdasarkan data tersebut, dapatkan : Selang kelas yang sesuai. Bilangan kelas = 7 Had atas, had bawah, sempadan atas dan sempadan bawah, titik tengah selang kelas Min, mod dan median Kesimpulan terhadap taburan markah tersebut.

  508273659889408872718046658941794798805089964564427980956380

Recommended

View more >