ujian kecenderungan bakat

Download UJIAN KECENDERUNGAN BAKAT

Post on 18-Dec-2015

254 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tutorial Bimbingan & Kaunseling Kanak-kanak (EDU3107)

TRANSCRIPT

UJIAN KECENDERUNGAN BAKAT

UJIAN KECENDERUNGAN BAKATDISEDIAKAN OLEH :IZZATI JAZMIN BINTI JAMALUDINNUR FARHANA BINTI MOHD KASSIMApakah bakat?Bakat boleh di takrif sebagai 'syarat-syarat atau ciri-ciri yang dianggap merupakan tanda-tanda keupayaan seseorang individu untuk memperoleh pengetahuan, kemahiran atau se kumpulan tindak balas melalui latihan (yang khusus)', contohnya keupayaan bertutur atau menghasilkan muzik. Bakat ialah keupayaan untuk mempelajari sesuatu: Bakat perkeranian ialah keupayaan untuk memperoleh kemahiran yang berkaitan dengan tugas-tugas perkeranian; bakat scholastik ialah keupayaan untuk mempelajari apa yang diajar di dalam sesuatu kurikulumUJIAN BAKATDigunakan untuk membuat telahan tentang kebolehan pelajar belajar pada masa hadapanBakat merujuk kepada apa yang pelajar boleh belajarContoh: Ujian Bakat Bermain Bola Sepak, & Ujian Bakat Seni

DEFINISIUjian bakat digunakan untuk meramal pencapaian pelajar pada masa akan datang.Sesuai digunakan untuk penempatan pelajar serta pemilihan pengkhususan.Untuk membuat telahan bakat.Dapat meneliti keistimewaan seseorang.TUJUANMemberikan maklumat asas untuk membuat telahan tentang prestasi masa depan seseorang pelajar dalam sesuatu bidang.

Memilih calon yang sesuai dengan tugas tertentu, kemasukan ke program latihan, permohonan biasiswa dan sebagainya.Ujian bakat ialah untuk mengesan kebolehan istimewa yang dimiliki oleh pelajar samada dalam sukan, dalam persembahan,dalam kurikulum dan sebagainya.

Digunakan untuk meramal pencapaian murid pada masa akan datang.

Sesuai untuk mengetahui keistimewaan dan potensi murid dalam sesuatu bidang.

Mengelompokkan individu dalam kumpulan tertentu mengikut kebolehannya.Ujian jenis ini juga dibentuk untuk menelah prestasi seseorang murid dalam pelajaran atau kemahiran bahas asing yang akan dipelajarinya.

Ia selalu melibatkan data-data bahasa yang artificial, iaitu mengandungi unsur i) fonetikii) tatabahasaiii) perbendaharaan kata dan sebagainya.TUJUAN UJIAN BAKATCONTOH UJIAN BAKATUjian Kemasukan ke Maktab Perguruan (UKELP)Ujian permohonan biasiswaUjian kemasukan ke universitiUjian kemahiran bahasa (mendengar, bertutur, membaca dan menulis)KEPENTINGAN UJIAN BAKATMelalui ujian ini, pelbagai aktiviti bahasa dapat dilakukan. Contoh: meniru penyebutan bunyi-bunyi, mengubah bentuk dan struktur bahasa, dan menentukan makna berdasarkan konteks.

Hasil ujian ini guru dapat mengenalpasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat.