IZ GENERALNE KURIJE IZ TAJNIŠTVA IZ ŽIVOTA Akordi sjetne duše.....168 114 VJESNIK FRANJEVAČKE PROVINCIJE PRESVETOGA Pismo Generalnog ministra prigodom svetkovine Sv. Frane Draga braćo, ... ?· 2009-12-9

Download IZ GENERALNE KURIJE IZ TAJNIŠTVA IZ ŽIVOTA Akordi sjetne duše.....168 114 VJESNIK FRANJEVAČKE PROVINCIJE PRESVETOGA Pismo Generalnog ministra prigodom svetkovine Sv. Frane Draga braćo, ... ?· 2009-12-9

Post on 04-Feb-2018

238 views

Category:

Documents

14 download

TRANSCRIPT

<ul><li><p>113</p><p>VJE</p><p>SN</p><p>IK </p><p>FR</p><p>AN</p><p>JEV</p><p>A</p><p>KE</p><p> P</p><p>RO</p><p>VIN</p><p>CIJ</p><p>E </p><p>PR</p><p>ES</p><p>VE</p><p>TO</p><p>GA</p><p> O</p><p>TK</p><p>UP</p><p>ITE</p><p>LJA</p><p>4/2009</p><p>KAZALO</p><p>IZ GENERALNE KURIJE</p><p>Pismo Generalnog ministra prigodom svetkovine Sv. Frane ..................................................... 114</p><p>IZ TAJNITVA</p><p>Izvjetaj s Provincijskog kapitula odranoga u Splitu od 1. do 5. rujna 2009. ......................... 118</p><p>Primljen u novicijat ....................................................................................................................127</p><p>Napustio Zajednicu ...................................................................................................................127</p><p>IZ IVOTA PROVINCIJE</p><p>Oblaenje novaka na Trsatu ......................................................................................................128</p><p>XVI. Obiteljski susret ................................................................................................................129</p><p>Vinjanski molitvenik i pjesmarica .............................................................................................. 131</p><p>Ministransko hodoae po upi Vinjani ..................................................................................132</p><p>Proslava sveenikog reenja ....................................................................................................133</p><p>30. obljetnica sveenitva fra Marinka Vukaman ......................................................................135</p><p>Slavlje sv. krizme u HKM u Sindelfingenu ................................................................................ 137</p><p>Ministrantski susret u Wernau ..................................................................................................138</p><p>Hrvatsko hodoae u Marienthal .............................................................................................139</p><p>Proslava Gospe Velikoga hrvatskog krsnog zavjeta u Sindelfingenu ........................................ 140</p><p>NAI POKOJNICI</p><p> Fra Stanko Mandac ................................................................................................................ 143</p><p> Fra Mirko Buljac ..................................................................................................................... 148</p><p> Fra Drako Tekli ...................................................................................................................152</p><p> Fra Petar unjara ..................................................................................................................159</p><p>BIBLIOGRAFIJA</p><p>Povijesno-pastoralni vodi kroz upu Kijevo .............................................................................165</p><p>Jubilate Deo (Duhovne skladbe) ...............................................................................................166</p><p>Pijetao u dui ............................................................................................................................. 167</p><p>Akordi sjetne due .....................................................................................................................168</p></li><li><p>114</p><p>VJE</p><p>SN</p><p>IK </p><p>FR</p><p>AN</p><p>JEV</p><p>A</p><p>KE</p><p> P</p><p>RO</p><p>VIN</p><p>CIJ</p><p>E </p><p>PR</p><p>ES</p><p>VE</p><p>TO</p><p>GA</p><p> O</p><p>TK</p><p>UP</p><p>ITE</p><p>LJA</p><p>4/2009</p><p>Pismo Generalnog ministra prigodom svetkovine Sv. Frane</p><p>Draga brao,</p><p>Neka Gospodin Isus svakomu od vas daruje svako dobro i svoj mir.</p><p>Na poetku nae slube sveopem bratstvu, a nastavljajui ve ustaljeni obiaj, u prigodi svetkovine naega serafskog Oca sv. Franje, elimo vam uputiti bratski pozdrav i jednostavnu poruku kako bismo zajedno krenuli na put svoga franjevakog ivota i poslanja, s vjerodostojnou i otvoreni budunosti.</p><p>Proveli smo tri godine razmiljanja, produbljivanja i otkrivanja milosti poetaka, te smo doli do izvornog nadahnua svoje karizme, do iskonskog Franjina nadahnua, to mu ga je nadahnuo Gospodin, a koje je prethodilo potonjoj instituciji. Zajedno zahvaljujemo Gospodinu za brojne plodove to ga je taj uzlaz na izvorni pupoljak sigurno proizveo u Redu i u njegovim jedinicama. Bijae to poput povratka prvoj ljubavi, i kako bismo voljeli kad bi zanos i ar poetaka mogli i dalje hraniti i pokretati nau svakodnevnu vjernost! Vraajui se poetku svoje karizme susreli smo s novim oima Franju, ali nismo se htjeli vraati unatrag, kao povijesnoj i nostalginoj prolosti; naprotiv, ponovno smo posjetili osnovno Franjino iskustvo kao ikonu svoje budunosti, kao forma vitae koju smo svi pozvani ostvarivati i od nje uiniti rjeito svjedoanstvo za dananji svijet.</p><p>Kad slavimo milost poetaka, gledamo na Franju Asikoga. Ali Franjo, kako bi doao do sri svoga ivotnog nacrta, vidio je Isusa Krista, prisutna u poljubljenom gubavcu, vidljiva u Raspelu sv. Damjana, nadahnitelja u sluanoj Rijei u Porcijunkuli. I dok Franjo jo nije znao to treba initi, sam Gospodin mu je objavio kako treba ivjeti po nainu svetog Evanelja (OR 14). Franjo nas sve ponovno upuuje na Evanelje, na osobu siromanog i raspetog Krista! To je veliki dar to smo ga i mi primili! Za taj jedinstveni dar, kao i za druge bezbrojne darove koje primamo dar ivota, poziva, brae, Rijei, Euharistije trajno i duboko smo zahvalni Gospodinu.</p><p>Nedavni Generalni kapitul podsjetio nas je na to i jasno ponovno predoio: To je radosna vijest koju smo primili: Evanelje Isusa Krista Sina Bojega, dar koji je promijenio ivot Franje Asikog i koji mijenja ivot svakog od nas (Nositelji dara Evanelja [NDE] 5). Opsluivati sveto Evanelje (PPr 1,1), to znai slijediti nauku i stope Gospodina naega Isusa Krista (NPr 1,1) nae je pravilo i ivot (PPr 1, 1). Kao to je Franjo razumio samoga sebe u potpunosti u svjetlu Evanelja (Benedikt XVI.), tako smo i mi pozvani poi od Evanelja kako bismo ga ivjeli u razliitim </p><p>IZ GENERALNE KURIJE</p></li><li><p>115</p><p>VJE</p><p>SN</p><p>IK </p><p>FR</p><p>AN</p><p>JEV</p><p>A</p><p>KE</p><p> P</p><p>RO</p><p>VIN</p><p>CIJ</p><p>E </p><p>PR</p><p>ES</p><p>VE</p><p>TO</p><p>GA</p><p> O</p><p>TK</p><p>UP</p><p>ITE</p><p>LJA</p><p>4/2009</p><p>IZ GENERALNE KURIJE</p><p>i promjenjivim prilikama sadanjosti, u kojima se svatko od nas nalazi, zajedno s Franjom i onako kako nam je on prenio. Na taj nain, u radosnoj i stvaralakoj vjernosti (usp. VC 37), dat emo prikladne odgovore na znakove vremena, kako je to od nas zatraio Generalni kapitul iz 2003. (usp. Gospodin ti dao mir 6).</p><p>Da bismo mogli slijediti Evanelje izbliega (GGKK 5,2), kako smo obeali, i drati rijei, ivot i nauku i sveto Evanelje (NPr 22,12) Isusovo, trebamo na prvom mjestu prihvatiti u svom ivotu darovanu Rije, prihvatiti Evanelje kao besplatni dar koji nam se nudi svakog dana, prihvatiti ga ustrajnim molitvenim itanjem Rijei, koje isti nae nakane, vodi naa djela, podrava ar naeg poslanja. </p><p>Rijeima Izvanrednoga generalnog kapitula 2006., koji preuzima one Generalnog ministra, ponovimo sebi snano i s uvjerenjem: Vratimo se Evanelju i na e ivot zadobiti snove, ljepotu i milinu poetakaOslobodimo Evanelje i Evanelje e osloboditi nas (Gospodin nam govori na putu 14). Oslobodimo se duhovne obamrlosti, suhoparne navike, umora i mirenja sa sudbinom, kako bismo ponovno krenuli s Kristom i njegovom Rijeju, u Franjinoj pratnji, sa snanom eljom da budemo istinski Isusovi uenici u svijetu i za svijet.</p><p>Ali ne moemo biti pravi uenici ako nismo u isto vrijeme misionari i Isusovi svjedoci, pouava nas Franjo. Primljeno i prihvaeno Evanelje ne moemo zadrati samo za sebe: trebamo ga uzvratiti idui svijetom i navijetajui ga svim ljudima. To nam je rekao i Generalni kapitul nazivajui nas nositeljima dara Evanelja. Da, Evanelje koje je naa forma vitae, Evanelje koje je u poecima naeg Bratstva i naega evangelizatorskog poslanja trebamo uzvratiti svjedoanstvom uzajamne ljubavi u bratstvima, jasnim navjetajem, hrabrim evaneoskim odabirima, kako bismo utjelovili Evanelje na konkretan nain (NDE 8), stvaralakom matom koja zna nai, u razliitim okolnostima, nove i prikladne oblike za razliite primatelje u dananjem svijetu.</p><p>Dar Evanelja, prihvaen i uzvraen po evaneoskoj logici dara (usp. Gospodin nam govori na putu, 19ss), na je, dakle, osnovni zavjet. Po skoranjim povijesnim uspostavljanjima vjerojatnoga bitnog sadraja Prvog pravila predstavljenog papi Inocentu III., Franjo nije odredio nikakav nain apostolskih djelovanja. Jasno je, meutim, naznaio uvjete za sequela Christi, svoj nain shvaanja i elje da korjenito ivi Evanelje: duh molitve i pobonosti, bratstvo, siromatvo i malenost, navjetaj Evanelja mira (NDE 9), propovijedanje i evangelizacija (usp. GGKK 1, 2). To su prioriteti koje smo nastojali produbiti i ostvariti ovih posljednjih godina, a koje sada </p></li><li><p>116</p><p>VJE</p><p>SN</p><p>IK </p><p>FR</p><p>AN</p><p>JEV</p><p>A</p><p>KE</p><p> P</p><p>RO</p><p>VIN</p><p>CIJ</p><p>E </p><p>PR</p><p>ES</p><p>VE</p><p>TO</p><p>GA</p><p> O</p><p>TK</p><p>UP</p><p>ITE</p><p>LJA</p><p>4/2009</p><p>IZ GENERALNE KURIJE</p><p>nalazimo ukorijenjene u osnovnom odabiru Evanelja ivljena sine glossa, u kojem sami prioriteti pronalaze svoje karizmatsko jedinstvo. </p><p>Generalni kapitul htio je jo jednom predloiti prioritete kao osnovne vrjednote, pregledane i promotrene pod dvojakim svjetlom: s jedne strane kao evaneoske protenice uenika-misionara, i stoga u svjetlu evangelizatorskog poslanja i u perspektivi otvorenosti svijetu (Nalozi Generalnog kapitula 1); s druge kao obvezu i odgovornost svake jedinice koja treba pronai vlastiti nain ili postupak za prouavanje, produbljivanje i provedbu prioriteta (Nalozi Generalnog kapitula 6). </p><p>To je stvarni put to nam ga je Generalni kapitul 2009. naznaio, a na koji je svaki franjevac, bratstvo i jedinica pozvan uputiti se i prijei ve od sada. </p><p>Stalo nam je sada istaknuti bezuvjetno znaenje da svi uniemo u dinamiku logike dara kako bismo, prije svega, nadili svaki oblik pastoralne i duhovne nepokretnosti, kako bismo nadili bilo kakvu tenju ili kunju samopozivanja na sebe koje zaklanja svaki obzor, tako da se otvorimo, pa i liavajui se tolikih oblika nezasluenog prisvajanja, te poemo nastanjivati granice antropoloke i drutvene, lijeiti rane to su ih stvorile pukotine razlomljenog svijeta, s obvezom ujedinjavanja kako bi se nadvladale te i druge podjele, kao put uzvraanja (NDE 22). Isto tako smatramo kako je vano meu nama promicati drutvenu osjetljivost (usp. NDE 29-30) i uputiti se prema novoj zajednikoj evangelizaciji, promiui podjelu naeg poslanja sa svjetovnjacima, naom braom (usp. NDE 25-27).</p><p>Mi, novi generalni definitori, nastojat emo u drugoj polovici rujna i u prvom tjednu listopada zajedniki dublje promiljati o dokumentu Generalnog kapitula. U iduim mjesecima te oko Boia nastojat emo obznaniti svima vama plod svog razmiljanja i odluke to e nam ih Duh nadahnuti za poticanje Reda i ostvarenje kapitulskih naloga.</p><p>U ovoj prvoj poruci eljeli smo jednostavno podsjetiti sebe i vas na bitni sadraj naeg Pravila, Evanelje, koje je uostalom osoba samog Isusa, kojega smo obeali slijediti vema nego oponaati, kako bismo ga uinili ivim i vidljivim svojim suvremenicima.</p><p>Najbolji nain za aenje i slavljenje sv. Franje jest onaj da oivimo vjerno batinu to nam ju je ostavio: sluati i prihvatiti u nama Isusovo Evanelje, ivjeti ga vjerodostojno i s posvemanjom privolom, uzvratiti ga suvremenom ovjeku, hodei putevima svijeta kao manja braa evangelizatori, srcem okrenutim Gospodinu (NDE 10).</p></li><li><p>117</p><p>VJE</p><p>SN</p><p>IK </p><p>FR</p><p>AN</p><p>JEV</p><p>A</p><p>KE</p><p> P</p><p>RO</p><p>VIN</p><p>CIJ</p><p>E </p><p>PR</p><p>ES</p><p>VE</p><p>TO</p><p>GA</p><p> O</p><p>TK</p><p>UP</p><p>ITE</p><p>LJA</p><p>4/2009</p><p>IZ GENERALNE KURIJE</p><p>Sretna svetkovina naeg Oca svetog Franje, molei ga da nas blagoslovi kao svoju djecu i prati na putu Evanelja.</p><p>Rim, 17. rujna 2009.</p><p>Blagdan Rana naeg oca Franje </p><p>Vaa braa iz Generalnog definitorija:</p><p>fra Jos Rodrguez Carballo, ofm (Min. Gen.) fra Michael Anthony Perry, ofm (Vic. Gen.) fra Vincenzo Brocanelli, ofm (Def. Gen.) fra Vicente-Emilio Felipe Tapia , ofm (Def. Gen.) fra Nestor Incio Schwerz, ofm (Def. Gen.) fra Francis William Walter, ofm (Def. Gen.) fra Roger Marchal, ofm (Def. Gen.) fra Ernest Karol Siekierka, ofm (Def. Gen.) fra Paskalis Bruno Syukur, ofm (Def. Gen.) fra Julio Csar Bunader, ofm (Def. Gen.) fra Vincent Mduduzi Zungu, ofm (Def. Gen.) fra Aidan McGrath, ofm (Sec. Gen.)</p></li><li><p>118</p><p>VJE</p><p>SN</p><p>IK </p><p>FR</p><p>AN</p><p>JEV</p><p>A</p><p>KE</p><p> P</p><p>RO</p><p>VIN</p><p>CIJ</p><p>E </p><p>PR</p><p>ES</p><p>VE</p><p>TO</p><p>GA</p><p> O</p><p>TK</p><p>UP</p><p>ITE</p><p>LJA</p><p>4/2009</p><p>Izvjetaj s Provincijskog kapitula odranoga u Splitu od 1. do 5. rujna 2009.</p><p>PRVI DAN - 1. rujna 2009.</p><p>Provincijski kapitul zapoeo je euharistijskim slavljem u 9sati u Franjevakom klerikatu o. fra Ante Anti koje je predvodio predsjednik kapitula fra Matija Koren uz koncelebraciju kapitularaca.</p><p>U pozdravnoj rijei o. Vizitator je pozvao kapitularce da kroz razmiljanja i razgovore odgovorimo na pitanje: Gospodine, to nam je initi?</p><p>Tajnik Provincije prozvao je sve kapitularce. Od prozvanih nisu bili prisutni fra imun Bilokapi i fra Ante Male.</p><p>Nakon molitve i pozdrava Generalnog vizitatora pristupilo se usvajanju kapitulskih slubi, dnevnog reda i rasporeda. Kapitulske slube, koje je predloio Provincijski definitorij na sjednici odranoj 31. kolovoza u prostorijama provincijalata, proitao je o. Vizitator. Iste su prihvaene kako slijedi:</p><p> tajnik kapitula fra Frano Doljanin; pomonici tajnika fra Ivica Omazi i fra Ivan Rei; revizori spisa fra Ivica Erceg i fra Nikica Ajdui; animatori liturgije fra Jakov Udovii i fra Ante Babi; brojai glasova fra Ante Akrap (tajnik), fra Jakov Begonja i fra </p><p>Zoran Kutlea; porotnici fra Ante Gri, fra Mate Gveri i fra Frano </p><p>Bilokapi; perit fra Jure Brkan; tehnika sluba fra Ivan Maleti i fra Filip Budi; moderatori sjednica fra imun Bilokapi, fra Ivan Nimac i fra Bruno </p><p>Pezo.Predloen je i prihvaen dnevni raspored kako slijedi:</p><p>Utorak, 1. rujna 2009.</p><p>900 Misa De Spiritu Sancto</p><p>1030 Plenarna sjednica</p><p>1200 Srednji as</p><p>1300 Ruak</p><p>IZ TAJNITVA</p></li><li><p>119</p><p>VJE</p><p>SN</p><p>IK </p><p>FR</p><p>AN</p><p>JEV</p><p>A</p><p>KE</p><p> P</p><p>RO</p><p>VIN</p><p>CIJ</p><p>E </p><p>PR</p><p>ES</p><p>VE</p><p>TO</p><p>GA</p><p> O</p><p>TK</p><p>UP</p><p>ITE</p><p>LJA</p><p>4/2009</p><p>IZ TAJNITVA</p><p>1530 Kava</p><p>1600 Sluba itanja i plenarna sjednica</p><p>1730 Odmor</p><p>1800 Veernja i plenarna sjednica</p><p>2000 Veera</p><p>Srijeda, 2. rujna 2009.</p><p>730 Doruak</p><p>830 Jutarnja i plenarna sjednica</p><p>1000 Odmor</p><p>1030 Srednji as i plenarna sjednica</p><p>1200 Misa</p><p>1300 Ruak</p><p>1530 Kava</p><p>1600 Sluba itanja i plenarna sjednica </p><p>1730 Odmor</p><p>1800 Veernja i predskrutinij</p><p>2000 Veera</p><p>etvrtak, 3. rujna 2009.</p><p>700 Misa De Spiritu Sancto.</p><p>800 Doruak</p><p>900 Izborna sjednica</p><p>1300 Ruak</p><p>1530 Kava</p><p>1600 Sluba itanja</p><p>1800 Veernja i plenarna sjednica</p><p>2000 Veera</p><p>Petak, 4. rujna 2009.</p><p>730 Doruak</p><p>830 Jutarnja i plenarna sjednica</p><p>1000 Odmor</p></li><li><p>120</p><p>VJE</p><p>SN</p><p>IK </p><p>FR</p><p>AN</p><p>JEV</p><p>A</p><p>KE</p><p> P</p><p>RO</p><p>VIN</p><p>CIJ</p><p>E </p><p>PR</p><p>ES</p><p>VE</p><p>TO</p><p>GA</p><p> O</p><p>TK</p><p>UP</p><p>ITE</p><p>LJA</p><p>4/2009</p><p>IZ TAJNITVA</p><p>1030 Srednji as</p><p>1200 Misa</p><p>1300 Ruak</p><p>1530 Kava</p><p>1600 Sluba itanja</p><p>1730 Odmor</p><p>1800 Veernja i plenarna sjednica</p><p>2000 Veera</p><p>Subota, 5. rujna 2009.</p><p>730 Doruak</p><p>830 Jutarnja i plenarna sjednica</p><p>1000 Odmor/kratka sjednica nove Uprave</p><p>1030 Srednji as i plenarna sjednica</p><p>1230 Misa zahvalnica</p><p>1300 Ruak</p><p>O.Vizitator zahvalio je na gostoljubivosti brae za vrijeme vizitacije kao i Generalu reda na povjerenoj slubi. U svom izvijeu osvrnuo se na sljedee toke:</p><p> stanje Provincije; duh molitve i pobonosti; zajedniki ivot bratstva; poslanje i evangelizacija; formacija; vrenje autoriteta; materijalna obnova i financije.</p><p>U zakljuku je postavio pitanje: Kako definirati koncepciju Provincije, te to mi kao Provincija elimo ostvariti u Crkvi i naem narodu? </p><p>Provincijal fra eljko Toli u svom se izvjetaju osvrnuo na:</p><p> duhovno podruje; stanje u odgojnim zavodima; pastoralno podruje; kulturno podruje; graditeljsko podruje;</p></li><li><p>121</p><p>VJE</p><p>SN</p><p>IK </p><p>FR</p><p>AN</p><p>JEV</p><p>A</p><p>KE</p><p> P</p><p>RO</p><p>VIN</p><p>CIJ</p><p>E </p><p>PR</p><p>ES</p><p>VE</p><p>TO</p><p>GA</p><p> O</p><p>TK</p><p>UP</p><p>ITE</p><p>LJA</p><p>4/2009</p><p>IZ TAJNITVA</p><p> karita...</p></li></ul>

Recommended

View more >