informacijska pismenost, tamara zadravec

Download Informacijska pismenost, tamara zadravec

Post on 13-Dec-2014

4.002 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. INFORMATIKA PISMENOST sposobnost uporabe i rada s raunalnim sustavima, mreama i programimaINFORMACIJSKA PISMENOST skup vjetina, znanja i stavovaINFORMACIJSKI PISMENE OSOBE nauile su kako uiti znaju pronadi informaciju znaju koristiti informaciju pripremljene su za cjeloivotno uenje Definicija: ALA ( American Library Association )
  • 2. izloen smo informacijskom obilju informacije do nas dopiru nefiltrirane potiu pitanja o njihovoj autentinosti, valjanosti i pouzdanosti prepoznati vanost vrednovanje informacija tj. sadraja koji su nam potrebni
  • 3. Znati procijeniti rezultat pretraivanja i s time uskladu mijenjati strategiju pretraivanja: procijeniti vrijednost i vanost pretraenih informacija, uoiti praznine u pretraivanju i mijenjati strategiju pretraivanja,Znati pohraniti zapise: znati koristiti tehnologiju odabira i pohrane informacija, modi oblikovati sustav pohrane informacija, razlikovati tipove publikacija i pravilno ih navoditi (citirati).
  • 4. Informacijski pismena osoba zna odrediti karakter i opseg svoje informacijske potrebe. raspoznati vrste i formate informacijskih izvora poznavati formalne i neformalne naine stvaranja, organiziranja i irenja informacija, raspoznavati vrijednosti i razlike mogudih informacijskih izvora u razliitim formatima (npr. multimedija, website, knjiga), raspoznavati razliku izmeu popularnih i znanstvenih izvora informacija, razlikovati primarne od sekundarnih izvora informacija
  • 5. Informacijski pismena osoba oblikuje i primjenjuje strategiju pretraivanja: pronalazi kljune rijei i slui se tematskim tezaurusima, zna se koristiti kazalima, zna koristiti pretraivaeInformacijski Informacijski pismena osoba birapismena osoba zna najprikladniji sustav kako bikoristiti knjinini pronaao potrebnu literaturu:sustav: ispituje ciljeve, sadraj i organizaciju katalozi, razliitih sustava za pretraivanje meuknjinina informacija, sluba i sl. pronalazi najdjelotvorniji nain pristup
  • 6. Informacijski pismena osoba kritiki vrjednuje informacije i njihove izvore te ih usvaja u svoj sustav znanja i vrijednosti Znanje izluivanja temeljnih ideja iz prikupljenih informacija Vrjednuje informacije i izvore informacija
  • 7. Informacijski pismena osoba, pojedinano ili kao lan skupine, djelotvorno rabi informacije kako bi obavio odreene zadade uspjeno rabi informacije u planiranju i stvaranju odreenog proizvoda ili projekta uspjeno priopdava rezultate rade drugima
  • 8. Informacijski pismena osoba razumije vedinu ekonomskih, pravnih i drutvenih pitanja iz domene koritenja informacija te informacije koristi u skladu s naelima prava i etike free vs. fee pristup autorsko pravo i njegova zatita pridrava se naela netiquette-a koristi propisane lozinke i druge oblike ID za pristup informacijama, zna to je plagijat i falsificiranje znanstvenih rezultata te kakve su sankcije, zna kako se rabe ved objavljene informacije u vlastitom radu

View more