in voor zorg-najaarscongres 13044... · in voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | nieuwegein...

17
In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op 16 december > Keuzemogelijkheden ronde 1 > Keuzemogelijkheden ronde 2 > Keuzemogelijkheden ronde 3 > Masterpakketten

Upload: lekien

Post on 09-Feb-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein

> Informatie over het In voor zorg-najaarscongres

> Overzicht van het programma op 16 december

> Keuzemogelijkheden ronde 1

> Keuzemogelijkheden ronde 2

> Keuzemogelijkheden ronde 3

> Masterpakketten

Page 2: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Om u te helpen bij het maken van een keuze is het aanbod verdeeld in 7 thema’s. Elk thema heeft een eigen kleur die u terugvindt in het inschrijfformulier:

In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013

Masterpakketten

> Netwerksturing themalijn uitsluitend voor bestuurders > Eigen kracht > Flexibel organiseren > Ketens en netwerken > Leiderschap > Samenwerken aan integrale zorg en welzijn > Beleid

Themalijn Netwerksturing uitsluitend voor bestuurders

Bij ieder programmaonderdeel hebben we een ‘aanvink’ blokje geplaatst. Vink hier aan welke u wilt volgen. Op deze manier heeft u op uw print direct in beeld waar u voor gekozen heeft.

Presentatie Dialoogtafel Masterclass

In plaats van het reguliere congresprogramma kunt u een masterpakket volgen voor inhoudelijke verdieping op een bepaald thema. U kunt kiezen uit de pakketten: ‘cliëntparticipatie’ en ‘van netwerken naar ketens’. Een masterpakket bestaat uit 2 presentaties en 1 interactieve workshop.

Let op: Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als u voor een masterpakket kiest, doorloopt u het hele pakket en kunt u geen presentaties uit het reguliere programma volgen. Het plenaire programma in de ochtend kunt u wel bijwonen.

Speciaal voor bestuurders bieden wij het thema netwerksturing: van een hiërarchische organisatie naar een netwerkorganisatie. Deze start na het plenaire ochtendgedeelte. 11.00 - 11.30 uur Ontvangst bestuurders

11.30 - 12.45 uur Keuze uit drie presentaties: Brabantzorg, RSZK of Florence

12.45 - 13.30 uur Lunch

13.30 - 14.45 uur Presentatie Patrick Kenis

2

Page 3: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Overzicht programmaOntvangst en registratie

Plenaire openingHet congres zal worden geopend door Joris Slaets. Slaets is als hoogleraar ouderengeneeskunde verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en is één van de projectleiders van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO).

Een andere maatschappij, een andere zorg? Plenair gesprek onder leiding van Lennart Booij met staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS, Wim van der Meeren, CEO zorgverzekeraar CZ, Pieter de Kroon, voorzitter Raad van bestuur Vanboeijen en Hannie van Leeuwen, actieve oudere en prominent CDA-lid over actuele ontwikkelingen in maatschappij en zorg.

Pauze

Ronde 1 > Kies uit een keynote spreker, een presentatie of een dialoogtafel

Lunch

Ronde 2 > Kies uit een keynote spreker, een presentatie of een dialoogtafel

Wissel

Ronde 3 > Kies uit een keynote spreker, een presentatie of een dialoogtafel

Borrel

8.45 uur

9.30 - 10.00 uur

10.00 - 11.00 uur

11.00 - 11.30 uur

11.30 - 12.30 uur

12.30 - 13.45 uur

13.45 - 14.45 uur

14.45 - 15.00 uur

15.00 - 16.00 uur

Vanaf 16.00 uur

3

Page 4: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Eigen Kracht De Amarant Groep: Ehealth zorgt voor efficiëntere en goedkopere zorg

Sprekers: Saskia Emmerik, Amarant Groep

Annelies Hartmans, In voor zorg-coach

De Amarant Groep past eHealth toe. Doel? Efficiëntere en goedkopere zorg. Met het gezondheidsplatform Quli (quality of life) kunnen mensen zelf de regie voeren over hun begeleiding of behandeling. Hierdoor bespaart de Amarant Groep tot 20% op uren van zorgprofes-sionals. Tegelijkertijd verbetert de dienstverlening en krijgt de cliënt een volwaardigere positie terug in de maatschappij. Waaruit Quli bestaat? Een social media-platform met beeldbellen, een persoonlijk gezondheidsdossier en een app-store gericht op zelfredzaamheid. Saskia Emmerik en Annelies Hartmans vertellen u er alles over.

Ronde 1 11.30 - 12.30 uur

KEYNOTE SPREKER:

Jannie Visscher, SP wethouder Zorg en Welzijn, GroningenTerug naar de menselijke maat

Zij zal praktijk en visie van de gemeente Groningen voor de zorg voor haar burgers toelichten. De gemeente Groningen heeft plannen om de toegankelijkheid van de sociale voorzieningen te verbeteren. Inwoners kunnen straks met al hun hulp- of ondersteuningsvragen over bijvoorbeeld opvoeding, begeleiding en verzorging in de thuissituatie, in de eigen wijk terecht. De discussienota ‘Met elkaar voor elkaar, naar een gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein’ schetst de con-touren van een vernieuwing in het Sociale Domein. Wethouder Jannie Visscher van de SP zet zich in voor een sociale stad waar iedereen meedoet en mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug krijgen.

Netwerksturing: van een hiërarchische organisatie naar een netwerkorganisatie. Themalijn Uitsluitend voor bestuurders. Let op: dit onderdeel duurt van 11.30 tot 12.45 uur

Netwerksturing BrabantZorg: Meer componisten, minder dirigenten

Spreker: Henk van de Werfhorst, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg

BrabantZorg heeft op basis van haar kernwaarde aandacht een succesvolle beweging in gang gezet die de relatie tussen klant en medewerker centraal stelt. De ambitie van BrabantZorg? Dat medewerkers zich laten leiden door de bedoeling van de organisatie en minder door de systemen. U krijgt een compact overzicht van de stappen die BrabantZorg zette om deze beweging met meer dan 5.000 medewerkers in gang te zetten en de vaart erin te houden.

Netwerksturing RSZK: Ruimte voor de RivierNetwerksturing: betere levenskwaliteit voor mensen met dementie en hun familie

Sprekers: Dianne Engels, Lid Raad van Bestuur RSZK Corine Boer, In voor zorg-coach

De RSZK heeft met een In voor zorg-traject de dementieketen, zowel intern als extern verbeterd vanuit de gedachtegang van netwerksturing: het informele en professionele netwerk van een cliënt met dementie met elkaar verbinden. De cliënt en de familie merken dat de levenskwaliteit wordt verlengd. Tijdens deze presentatie gaat Dianne Engels in op hoe je netwerksturing aanpakt. En welke hobbels een organisatie moet nemen. Ook belicht zij de invloed en de rol van de zorg en welzijn-bestuurder in de richting van netwerken in gemeenten en regio.

Netwerksturing Florence: De mammoet en de bijenzwerm

Spreker: Ben van Gent, Lid Raad van Bestuur Florence

Hoe organiseert Florence zich om de kracht van een grote organisatie te koppelen aan de flexibiliteit op verschillende markten. Labels, franchising en de open organisatie komen aan bod. Ben van Gent zal vertellen over praktische uitwerkingen en de resultaten. En tot slot een gedroomde toekomst...

4

Flexibel OrganiserenReinier van Arkel: kansen in transitie

Sprekers: Anne-Marie van Eeftink, manager Reinier van Arkel groep

Ernst Scipio, In voor zorg-coach

De Reinier van Arkel groep is al meer dan 5 eeuwen een gespecialiseerde aanbieder van psychische en psychiatrische hulpverlening in de omgeving van Den Bosch. Tijdens de presentatie wordt de betekenis van de kanteling van de AWBZ naar de Wmo voor cliënten in de GGz geschetst. Het In voor zorg-traject van Reinier van Arkel is gestart met het in kaart brengen van de impact van de transitie op de organisatie van de ambulante begeleiding. Inmiddels is het verandertraject verbreed naar de organisatorische aanpassingen die Reinier van Arkel aan het invoeren is ten gevolge van de hervorming langdurige zorg.

Page 5: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Ronde 1 11.30 - 12.30 uur

Ketens en netwerkenKetenzorg West Utrecht: Samen sterker worden: keten lokaal integreren

Sprekers: Monique Spierenburg, senior programma-medewerker Vilans Marjon de Jong, dementieconsulent in Keten Dementie West Utrecht

Door lokaal en integraal te werken sluit Keten Dementie West Utrecht aan bij gemeentelijke ontwikkelingen. Dementieconsulenten werken straks via een lokale organisatie en zo dicht mogelijk bij de burger. Zij werken dan samen met huisarts, POH, ouderen-adviseur, PG-team, zorgorganisaties en een sociaal netwerk van mantelzorgers, familie en vrijwilligers. Maar hoe organiseert u dit? En hoe is de keten in de lokale infrastructuur ingebed? Wat zijn daarin de succesfactoren en waar wringt het? Aan de hand van praktijkvoorbeelden geeft Monique Spierenburg u antwoord. Ook gaat zij met u in discussie over hoe het dementienetwerk het best kan worden ingericht. Behouden maar wel gebiedsgericht werken? Verbinden aan verbreedde groep kwetsbare ouderen? Of op laten gaan in eerstelijns zorggroep of thuiszorg?

Flexibel OrganiserenVGZ: Het hoe, wat en waarom van de ZZP’er in de thuiszorg

Sprekers: Rob Gruntjes, Beleidscoördinator Zorg, AWBZ Zorgkantoren, Coöperatie VGZ Marloes Sonneveld, Zorginkoper, AWBZ Zorgkantoren, Coöperatie VGZ

VGZ zorgkantoor heeft in 2012 een pilot rondom contractering van ZZP’ers in de thuiszorg uitgevoerd. Dit heeft geleid tot landelijk beleid in 2013. Medewerkers van VGZ zullen in samenwerking met twee ZZP’ers vertellen over hun ervaringen.

Flexibel OrganiserenZorgspectrum: Cultuur op een zorgafdeling veranderen? Slim & Slank!

Sprekers: Martijn Edelbroek, projectleider van Slim & Slank Karen Bruysters, In voor Zorg-coach van Slim & Slank

De cultuur op een zorgafdeling? ‘Ik wacht af wat er op me afkomt.’ Maar hoe verander je die in: ‘Ik draag zelf verbeterpunten aan en zorg ook voor de uitvoer ervan? Zorgspectrum paste de In voor zorg-methode Slim & Slank toe. Resultaat? Efficiëntere werkproces-sen én betere zorg. Inmiddels is Slim & Slank een begrip geworden onder medewerkers van Zorgspectrum: zij durven elkaar aan te spreken als iets beter kan. Martijn Edelbroek en Karen Bruysters gaan met u in gesprek over de succesvolle methode!

Flexibel OrganiserenRIBW: Samenwerken in de wijk met zelforganiserende teams

Sprekers: Dicky Reitsma, teamadviseur/opleidings- adviseur RIBW Overijssel Gerard Kasper, teamadviseur RIBW Overijssel

De kwaliteit van zorg verbetert en zelforganiserende teams maken het werk leuker, maar hoe ziet de samenwerking met anderen in de wijk er dan uit?

Flexibel OrganiserenParnassia Haaglanden: Beter worden doe je thuis: samenwerking in de wijk Sprekers: Carmen van Westenbrugge, medewerker

GGZ team Bouwlust/ Vredenrust Barbara Cornelissen, projectleider Maatschappelijk Steunsysteem Den Haag & Leefstijl José van Gaalen, projectleider implementatie wijkgerichte GGZ teams Hanneke Keus, In voor zorg-coach bij Parnassia Haaglanden

Meer autonomie van de patiënt, in de eigen leefomgeving, zo kort en licht mogelijk: beter worden doe je thuis. Dit vraagt om wijkgerichte GGZ, flexibiliteit én samenwerking in de wijk. Met inzet van de expertise van anderen. De samenwerking tussen het wijkgerichte GGZ-team en het Maatschappelijk Steunsysteem van Parnassia Haaglanden is daar een goed voorbeeld van. Het gaat niet alleen om cliënten behandelen, maar ook om kwetsbare burgers met een psychiatrisch probleem te helpen aansluiting te vinden in de wijk. Tijdens deze interactieve presentatie vertellen Carmen, Barbara, José en Hanneke u er alles over.

Flexibel OrganiserenDe Ondernemende Huisarts: Nauwe samenwerking tussen huisartsen en ketenpartners

Spreker: Jan-Erik de Wildt, directeur bedrijfsvoering bij De Ondernemende Huisarts

De Ondernemende Huisarts (DOH) is een samenwerking tussen huisartsenpraktijken en ketenpartners. Samen bieden zij hoog-waardige eerstelijnszorg aan ongeveer 110.000 patiënten in de regio Eindhoven. Waarmee DOH zich onderscheidt? Geïntegreerde en generalistische zorg: dichtbij huis en ongeacht hoe iemand deze financiert. In alle DOH-praktijken werken meerdere huis-artsen samen met praktijkondersteuners en doktersassistentes. Er is een breed zorgpakket met diagnostische faciliteiten in huis, samenwerking met (eerstelijns) zorgaanbieders en zorgprogramma’s voor patiënten met een chronische aandoening. Jan-Erik de Wildt vertelt u alle ins en outs van het initiatief De Ondernemende Huisarts.

5

Flexibel Organiseren’s Heeren Loo Zorggroep: Evenwicht tussen maatwerk, lage kosten, kwaliteit én service

Spreker: Klazien Eefting, Projectmanager SSC ‘s Heeren Loo Zorggroep

‘s Heeren Loo Zorggroep ontwikkelt het Shared Service Centrum tot een integraal en optimaal ondersteuningsmodel. Hierbij staat de cliënt centraal én worden voordelen van schaalgrootte zichtbaar. De uitdaging vanuit de principes van LEAN en Rijnlands denken is het komen tot een herontwerp van processen waarbij een evenwicht is tussen maatwerk, lage kosten, kwaliteit én service. Klazien Eefting praat u graag bij over haar ervaringen.

Page 6: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Ronde 1 11.30 - 12.30 uur

LeiderschapZorgAccent: Betere woonzorg door zelfsturing

Sprekers: Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg bij Accent Mariëlle Moret, coach bij ZorgAccent Eefje Stokvis, woonzorgbegeleider bij ZorgAccent

ZorgAccent werkt met zelfsturende teams in de woonzorg. Gevolg? Een betere zorgkwaliteit en een leuker leven van bewoners en werknemers. Met minder regels, meer teamverantwoordelijkheid en meer samenwerking met familie en buurt. Ina kerkdijk, Mariëlle Moret en Eefje Stokvis geven u een kijkje in de keuken van het veranderingstraject Net als thuis.

LeiderschapZorgAccent: Het geheim van transitie? Goed leiderschap in de top

Spreker: Inez Sales, In voor zorg-coach

Het geheim van een goede transitie bij ZorgAccent? Goed leiderschap in de top: de Raad van Bestuur en de directeur WoonZorg droegen overal een heldere visie uit. In beeld, geluid, brochures en kleine handzame kaartjes. Gevolg: ZorgAccent-medewerkers ontwikkelden zich tot leiders. Als een zwerm spreeuwen nemen ze afwisselend het voortouw. Hierdoor werken teams niet alleen zelfstandiger, ook de organisatie wordt sterker. En de energie die dat oplevert is merkbaar in de hele organisatie. Ook bij de bewoners!

LeiderschapPhusis: klein blijven en samenwerken

Spreker: Bart de Bruin, directeur Phusis

Stichting Phusis is een kleinschalige woon- en werkcombinatie voor mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Vanuit een aantal (zorg)boerderijen, woningen, een kwekerij, een meubelmakerij, een garage, een restaurant, een woonwinkel en een hoveniersbedrijf ondersteund Phusis mensen met een beperking bij het wonen en werken. Meestal gaat het om mensen die zijn vastgelopen in hun leven en in de reguliere vormen van de hulpverlening. Op dit moment maken zo’n 60 mensen gebruik van de ondersteuning van Phusis. De meeste mensen blijven langer gebruik maken van de ondersteuning van Phusis, omdat ze een veilige en stimulerende omgeving nodig hebben. Bart de Bruin licht de mogelijkheden toe om in samenwerking met reguliere organisaties in de maatschappelijke opvang en gehandicaptenzorg tot een kleinschalig aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen te komen. Hij is tevens als projectleider betrokken bij Flinq-jeugd, het initiatief van Vanboeijen uit Assen en De Zijlen uit Tolbert. Een initiatief om te komen tot succesvol begeleid wonen en het hebben van zinvol werk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het zorgprogramma ‘de Dialoog’. Een evident based programma dat is ontwikkeld in samenwerking met de Rijks Universiteit van Groningen en Vanboeijen in de periode na de publicatie van de foto’s van Jolanda Venema.

LeiderschapParkinsonNet en ZZG Zorggroep: Strategische keuze voor kwaliteit

Sprekers: Marten Munneke, directeur ParkinsonNet Dick Herfst, voorzitter Raad van bestuur ZZG Zorggroep

ParkinsonNet en de ZZG Zorggroep werken in een In voor zorg- traject samen. Om de langdurige zorg voor Parkinson-patiënten in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te verbeteren. Professionals voor wie de zorg vooral uit de AWBZ wordt gefinancierd, zijn nauwelijks aangesloten bij het Parkinson-Net. Opmerkelijk, want veel Parkinson-patiënten maken gebruik van AWBZ-gefinancierde zorg. Het ontbreken van AWBZ-zorg binnen ParkinsonNet was een serieuze tekortkoming omdat continuïteit in de zorg wordt onderbroken. ParkinsonNet en ZZG Zorggroep werken nu aan een model om de zorg voor Parkinson-patiënten te verbeteren. Dat model kunnen andere organisaties ook gebruiken. Een strategische keuze voor kwaliteit leidt tot meer kwaliteit van leven voor patiënten. En tot kostenbesparingen. Want vallen en ondervoeding door ondermaatse zorg wordt zo voorkomen. Vooral interessant voor: bestuurders en management zorginstellingen, kwaliteitsmedewerkers, specialist ouderengeneeskunde

LeiderschapBeweging 3.0: Versterk zelforganisatie bij organisatie, cliënt én professional

Sprekers: Brigitte Jacobs, directeur Zorg, Verpleging en Behandeling bij Beweging 3.0 Marlijn Lenselink, bestuurder bij Beweging 3.0

Om ouderenzorg aantrekkelijk en betaalbaar te houden, moeten zorgorganisaties veranderen. Niet meer (woon)zorg aanbieden, maar mensen ondersteunen om voor zichzelf te blijven zorgen. Sámen met hun netwerk. Beweging 3.0 sluit vanaf het eerste moment aan op wat dat netwerk voor de cliënt kan betekenen. Ook maakt de zorgorganisatie verbindingen met andere organisaties die de cliënt kunnen ondersteunen. Dit vraagt om versterking van zelforganisatie: bij cliënt, zijn of haar omgeving en de professional. Wat dit betekent voor organisatie en medewerkers in de thuiszorg en de intramurale zorg? Brigitte Jacobs en Marlijn Lenselink leggen het u haarfijn uit.

6

Page 7: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Ronde 1 11.30 - 12.30 uur

BeleidMinisterie van VWS: Actuele ontwikkelingen Hervorming Langdurige Zorg

Sprekers: Gabriëlle Sogelée, Projectsecretaris Hervorming Langdurige Zorg Anno Pomp, coördinator Strategie van het ministerie van VWS

Tijdens deze presentatie belicht VWS een aantal actuele ontwikkelingen binnen de Hervorming Langdurige Zorg. Ook krijgt u de mogelijkheid om uw prangende vragen te stellen. Heeft u een vraag? U ontvangt uiterlijk 1 week voor het congres een bericht van ons hoe u uw vraag kenbaar kunt maken. In voor zorg! verwacht grote belangstelling. Heeft u zich aangemeld maar bent u op de dag toch verhinderd? Geef dit dan door via [email protected].

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnConnecting Hands: Maatwerk van mens tot mens.

Spreker: Jan Stuve, bestuurder Connecting Hands Bianca Schenkel, Hoofd Zorg

Connecting Hands ondersteunt mensen met een stevig probleem. Maar altijd vanuit de cliënt gedacht. En dat betekent soms dat de zorginstelling gespecialiseerde partners inschakelt. Zo is er sprake van maatwerk. En de methode van Connecting Hands is succesvol: steeds meer cliënten kloppen aan en gemeente Leeuwarden verwijst steeds vaker door. Bestuurder Jan Stuve vertelt over zijn werkwijze, de succesvolle factoren én de behaalde resultaten.

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnVilans: Samenwerking organiseren in de wijk

Spreker: Beatrijs Jansen, senior projectleider Vilans

Zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de mensen? Dat gebeurt straks in de wijk: van sociale wijkteams tot zelf- sturende wijkteams in de thuiszorg. Samenwerken is belangrijk: om cliënten goed van dienst te zijn én om slim gebruik te maken van beperkte middelen. Maar wie organiseert de samenwerking, wie neemt het voortouw? Managers in de thuiszorg verdwijnen. Het welzijnswerk wordt voor een belangrijk deel wegbezuinigd. De wijkverpleegkundige is straks de verbindende schakel tussen het sociale en medische domein. Wat kunnen, willen en moetenwe van die wijkverpleegkundige en van anderen verwachten?

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnMeander Groep Limburg:Zuid-Limburgse aanbieders werken samen in het sociale domein

Sprekers: Roger Ruijters, bestuurder MeanderGroep Zuid-Limburg Frans Wilms, bestuurder Stichting Radar in Maastricht

Een brede coalitie van aanbieders slaat de handen ineen. Om gemeenten te ondersteunen met expertise en creativiteit. En om ontwrichting in de eigen organisaties te voorkomen. Gemeenten krijgen proactieve aanbieders die zich binden aan outcome-indicatoren. Maar ze krijgen ook vertrouwen, regelruimte én duurzaamheid. Roger Ruijters en Frans Wilms zijn intensief betrokken bij het proces. Zij gaan graag in dialoog over aanpak, voor- en nadelen en de stand van zaken.

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnMOVIT-NPO: Multidisciplinaire samenwerking voor zorg voor ouderen. Hoe MOVIT de zorgverleners stimuleert en faciliteert samen op weg te gaan richting de zorg die ouderen willen. Flexibel vooruit!

Sprekers: drs. Tony (A.J.) Poot, Huisarts/onderzoeker en projectleider MOVIT

MOVIT team Ouderenberaad

MOVIT is een groot project binnen het NPO. Doel: de medische zorg in 43 verzorgingshuizen in Zuid-Holland Noord verbeteren. Er is een stevige multidisciplinaire samenwerking ontstaan tussen de betrokken huisarts, specialist ouderenzorg, apotheker en vertegenwoordiger van het verzorgingshuis. De ervaringen gebruikt MOVIT nu ook voor ouderen die thuis wonen: MOVIT-XM, een regionaal zorgmodel voor multidisciplinaire basiszorg in de wijk. Tijdens deze presentatie ziet u een dialoog tussen MOVIT-professionals en het Ouderenberaad Zorg & Welzijn Zuid-Holland Noord.

7

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnVGZ en gemeente ‘s-Hertogenbosch: Wijknetwerken: zorg dicht bij huis

Sprekers: Anke Bielderman, beleidscoördinator VGZ Hugo ter Steege, projectleider sociale wijkteams gemeente ‘s-Hertogenbosch

Coöperatie VGZ wil zorg dichtbij huis organiseren. Hiervoor moeten verschillende organisaties samenwerken: van zorgvragers tot -aanbieders, van woningbouworganisaties tot gemeenten en zorgverzekeraars. In wijknetwerken komen het zorgnetwerk én het sociale netwerk van de zorgvrager samen. De resultaten en ervaringen van de pilots in 25 gemeenten zijn veelbelovend. Zoals in ’s-Hertogenbosch. Waar de huisarts vooral gaat over ‘het lichaam en de geest’, gaat de wijkwerker over ‘het leven’ (werken, leren, rondkomen met geld, opvoeden en opgroeien, meedoen, vrije tijd besteden, je veilig voelen en wonen). De wijkverpleeg-kundige uit het sociale wijkteam is de schakel met de huisarts. Het wijkteam sluit in alles aan bij de kracht van bewoners zelf.

Page 8: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Ronde 2 13.45 - 14.45 uur

Samenwerken en netwerken zijn als organisatie-vorm erg populair op het moment. Tegelijkertijd weten we dat het bereiken van effectieve resultaten in samenwerkings- en netwerkverbanden ver van vanzelfsprekend is. Een eerste belangrijke vraag die beantwoord moet worden is wanneer het absoluut noodzakelijk is dat er samenwerking is tussen organisaties. Wanneer is het noodzakelijk het ingewikkelde pad in te slaan waarin informatie, middelen, activiteiten en competenties van meerdere verschillende onderdelen worden verbonden om op die manier resultaten te boeken die geen organisatie afzonderlijk tot stand kan brengen? Als we dan

begrijpen wanneer er samengewerkt en genetwerkt moet worden tussen organisaties dan dient zich een tweede vraag aan: hoe richt je dergelijke organisatie-systemen in dat ze ook de gewenste resultaten opleveren? Welke partijen moeten deel uitmaken van een netwerk? In welke netwerken moet je beter wel participeren en in welke beter niet? Hoe kan de sturing van een netwerk worden ingericht? Is vertrouwen belangrijk in netwerken of zijn er nog andere manieren om netwerken bij elkaar te houden? Wat vergt het van je eigen organisatie om in een netwerk te participeren?

Inspiratiesessie door Patrick Kenis: Academic Dean Antwerp Management School en Professor Policy en Organisation Studies Universiteit van Tilburg gaat nader in op verschillende strategische en operationele aspecten van netwerksturing.

Netwerksturing: van een hiërarchische organisatie naar een netwerkorganisatie. Themalijn Uitsluitend voor bestuurders. let op: dit onderdeel duurt van 13.30 tot 14.45 uur. (de presentatie start 15 min. eerder dan het reguliere programma)

KEYNOTESPREKER:

Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis: “Zorgen” in de eerste lijn

Zij gaat in op visie en activiteiten van de zorg-verzekeraar Menzis als motor voor integrale zorg. Menzis heeft al enige jaren met een aantal gemeenten een intensieve samenwerkingsrelatie op het gebied van preventie, wijkgerichte aanpak en andere zorgtrajecten. Samen met de gemeenten Groningen, Arnhem en Enschede, onderzoekt Menzis welke interventies echt werken en wat nodig is om ook daadwerkelijk een groter welzijn, een betere gezondheid en een hogere participatie te bewerkstellingen. Welke rol vult Menzis als zorgverzekeraar in om integrale zorg en welzijn voor kwetsbare groepen te bevorderen?

Eigen KrachtNoorderbrug: Zorg dichterbij voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Sprekers: Gerard Beukema, projectleider De Noorderbrug

Jan Thie, In voor zorg-coach Ina Diermanse, In voor zorg-coach

De Noorderbrug is specialist voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De organisatie vertelt over de pilot met beeldschermcommunicatie als onderdeel van de ambulante begeleiding van mensen met NAH. U krijgt alles te horen over de aanpak: welke apparatuur, welke cliënten en welke begeleiders zijn geschikt? Maar ook over de werkwijze en hoe De Noorderbrug aan de slag ging. Het resultaat van de pilot? Meer regie, minder reistijd en een lagere contacttijd. [naam] plaatst de resultaten in het perspectief van de transitie van AWBZ naar Wmo.

8

Page 9: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Ronde 2 13.45 - 14.45 uur

Eigen Kracht Gemeente Raalte: Zorg op afstand: wat levert het op?

Sprekers: Henk Pullen, programmamanager woonservice-gebieden bij gemeente Raalte Henry Mulder, in voor zorg-coach

Gemeentes, zorgverleners, woningcorporaties en zorgverzekeraars bundelen hun krachten om winst te halen uit zorg op afstand. Maar wat levert het op? Niet alleen in termen van geld, maar ook in termen van maatschappelijk, welzijn én gezondheid. Henk Pullen en Henry Mulder vertellen u alles over zorg op afstand en het rendement daarvan.

Eigen Kracht Langer zelfstandig thuis door technologie en innovatie

Spreker: Michel Peters, Manager Projecten & Advies Focus Cura

Focus Cura ondersteunt de implementatie van tientallen technologie projecten bij organisaties voor langdurige zorg. Wat zijn de do’s en don’ts van een succesvolle implementatie van technologische ondersteuning van de zorg voor cliënten door professionals? Michel Peters zal aan de hand van praktijkvoorbeelden kritische randvoor-waarden verkennen en een doorkijk geven naar ontwikkelingen in de komende jaren.

Flexibel OrganiserenEstinea: 12 jaar ervaring met zelfsturende teams in 24-uurs zorg

Sprekers: Beatrijs van Riessen, Raad van Bestuur Estinea

Tineke Roelofsen, regiomanager Estinea

Straks succesvol na alle veranderingen? Dan moet u als zorgaanbieder flexibel zijn. Estinea ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente. Sinds 1 april 1998 doet zij dit met zelfsturende en ondernemende medewerkers die snel en flexibel maatwerk realiseren voor cliënten. Centraal in alle veranderingen in de langdurige zorg staan doelmatigheid, regie bij de cliënt en het vergroten van zelfredzaamheid. De zelfsturing zoals Estinea dit heeft georganiseerd, heeft invloed op alle drie die elementen. Zelfsturing in de 24-uurs zorg is geen vanzelfsprekendheid. Argument is vaak dat die zorg complexer is met lager opgeleiden (MBO) in tegenstelling tot de HBO’ers in de wijkgerichte zorg. Beatrijs van Riessen en Tineke Roelofsen laten met 12 jaar ervaring zien dat het wél kan en werkt.

Flexibel OrganiserenNovadic Kentron: Gastvrijheid aan de voordeur (GGZ)

Sprekers: Roel Hermanides, Raad van Bestuur Toon Wouters, intern projectleider Novadic Kentron

Het project Novadic Kentron Verbindt! is een essentieel onderdeel van een groot veranderproces binnen de Novadic Kentron-Groep, een instelling voor verslavingszorg in Noord-Brabant. NK-Ver-bindt! gaat over de doorontwikkeling van de huidige centrale bureaudienst naar een gastvrije en professionele ingang. Deze doorontwikkeling is essentieel voor het effectief en efficiënt doorleiden naar de juiste zorgprogramma’s en zorgpaden, beantwoorden van informatievragen en genereren van kennis voor het verbeteren van de informatievoorziening, interne afstemming en processen. Hoe Novadic Kentron dat heeft aangepakt en de hele organisatie heeft meegekregen in deze verandering én de resultaten die zij hebben geboekt hoort u tijdens deze presentatie.

Eigen Kracht VitaValley over WeHelpen: Online marktplaats voor vinden, verbinden, organiseren en delen van hulp

Spreker: Dr. P.C. (Dik) Hermans, bestuurder VitaValley VitaValley neemt u mee in hun netwerk en werkwijze bij zorginnovatie. Welke innovatie-agenda volgen zij? En hoe pakken ze dat aan? Een voorbeeld van een innovatief initiatief waar VitaValley met 7 anderen in participeert is de samenwerking WeHelpen. WeHelpen.nl brengt mantelzorgers, patiënten en vrijwilligers bij elkaar. Meer over dit initiatief en de strategie voor duurzame implementatie en opschaling van VitaValley hoort u tijdens deze presentatie.

Meer informatie: www.wehelpen.nl

Eigen KrachtWoonzorg Haaglanden en Hulsebosch Advies: Samenkracht: samen op eigen kracht Sprekers: Loes Hulsebosch, eigenaar bij Hulsebosch Advies

Edwin Kuijt, wijkverpleegkundige bij WoonZorg Haaglanden

Samenkracht is een nieuwe methode om kwetsbare mensen zelf hun problemen op te laten lossen. Ze moeten alleen wél steun krijgen. Op eigen kracht heeft alleen zin als je tegelijkertijd bijdraagt aan versterking van zelfvertrouwen én steunsystemen. Eigen kracht door Samenkracht. Wie invulling geven aan Samenkracht? Ervaringsdes-kundigen die hun verhaal willen delen en professionals die hun cliënten ondersteunen. In een veilige en vertrouwde gespreksomge-ving ontstaat de beweging naar Samenkracht. Loes Hulsebosch en Edwin Kuijt vertellen u alles over het benutten van vrije professionele (zorg)ruimte, een beweging inrichten in plaats van een (zorg)proces en de effecten van deze interventie.

9

Flexibel OrganiserenIn voor zorg!: Online ondersteuning bij implementatie van zelfsturende teams

Sprekers: Joyce Theunissen, HRD adviseur In voor zorg! Vivian Heijnen, managing director Tulser

Vanaf oktober 2013 is In voor zorg! gestart met IVZO.net: een online platform voor taakondersteuning. Doel van dit platform is om professionals in de praktijk te helpen met kennis toe te passen om zelfsturende teams te implementeren. Bent u projectleider, manager, teamlid of een andere professional én bezig met de implementatie van zelfsturende teams dan heeft u met IVZO.net: 24 /7 toegang tot kennis die u onmiddellijk in uw werkpraktijk kunt toepassen contact met andere deelnemers en experts waarmee u in gesprek kunt gaan over zelfsturing in de zorg een voortgangsmonitor waarmee u uw eigen traject kunt monitoren. De presentatie IVZO.net laat zien hoe IVZO.net werkt en hoe u er gebruik van kunt maken.

Page 10: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Ronde 2 13.45 - 14.45 uur

LeiderschapOrganisatie-herontwikkeling

Spreker: Jaap Peters, organisatieactivist van Des Limes over het Rijnlandse gedachtengoed

Organisatie(her)ontwikkeling (deep change) in een staande organisatie is ingewikkeld. Het vergt verandering van denken en gedrag bij (1) professionals, (2) stafdiensten en (3) leidinggeven-den. Als uitgangspunt bij veel IVZ-trajecten geldt ‘regie bij de client’. Daardoor kan naast de cultuur, de structuur-component niet langer onbesproken blijven en is van een serieuze paradigma-shift sprake.

In deze interactieve workshop gaat Jaap in op:• een omvattende metafoor om het proces te duiden

(zodat eenheid van opvatting en een richting ontstaat)• de onvermijdbare problemen in een dergelijk complexe transitie

(gedoe en ongemak hou je toch)• de wijze waarop dat mogelijk kan worden aangepakt

(de grondwet van de veranderkunde)• een mogelijke aanpak waarbij de professionals, stafdiensten en

leidinggevenden op een adequate manier hierbij betrokken worden in een min of meer synchroon-proces (organiseer als coach het proces, niet de inhoud)

LeiderschapZZG Zorggroep: De komende jaren een overschot op de zorgarbeidsmarkt

Sprekers: René van het Erve, directeur/eigenaar Collegamento Advies

Wil Janssen, directeur Centrale diensten, ZZG Zorggroep

Momenteel is de arbeidsmarkt in de zorg volop in beweging. De financiering vanuit AWBZ krimpt sterk. Daarom gaf ZZG Zorggroep in 2009 opdracht om de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt in de gezondheidszorg met elkaar te vergelijken. Uitkomst van het onderzoek? In Nederland ontstaat de komende jaren een overschot aan helpenden en verzorgenden. Deze uitkomst spreekt de algemene opvatting over toekomstige tekorten in de zorg door vergrijzing tegen. Tot op de dag van vandaag ondersteunen de verkregen inzichten ZZG Zorggroep om zorgvuldig en met voldoende tijd te anticiperen op de arbeidsmarkt.

LeiderschapZorgbalans: Samen met medewerkers zoeken naar oplossingen

Spreker: Anja Schouten, voorzitter Raad van Bestuur bij Zorgbalans

De belangrijkste belofte van Zorgbalans aan cliënten? Samen zoeken naar een passende oplossing. Iedereen in de organisatie moet dan goed geïnformeerd zijn over fundamentele veranderingen in de zorg. Pas dan kan ieder zijn of haar eigen rol oppakken. In de veranderkrant staan de veranderagenda en concrete voorbeelden. In leergroepen wisselen werkers, managers en bestuursleden ervaringen uit. En met toolkits met veranderaanpakken en communicatie-instrumenten weet iedereen wat hij of zij kan doen. Kortom, we durven samen te delen, zijn voorspelbaar, aanspreek-baar, eerlijk en op tijd. Medewerkers van Zorgbalans houden zicht op het grotere plaatje en op hun eigen verandering. Vertrouwen hebben in elkaar en in de organisatie is belangrijk.

10

Ketens en netwerkenNetwerk Palliatieve Zorg Midden Holland: Hoe zorgt u ervoor dat de patiënt zelf de regie heeft?

Sprekers: Marjolijn van den Dool, coördinator bij Netwerk Palliatieve Zorg Midden Holland Diana Geers, transmuraal palliatief verpleegkundige

Wat zijn wensen en wat is noodzakelijk? Dat is soms een hele zoektocht voor patiënten, zijn of haar omgeving en zorgverleners. Marjolijn van den Dool en Diana Geers gaan in deze interactieve workshop op zoek naar hulpbronnen voor een antwoord op deze vraag. Weet u wat de wensen en behoeften zijn? Hoe vindt u dan uw weg in zorgland? En hoe helpt u de patiënt en zijn of haar omgeving om zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen te houden? U krijgt eenvoudige modellen waarmee u direct aan de slag kunt.

LeiderschapIVT Thuiszorg: Lokaal ondernemerschap binnen de WMO

Sprekers: Bram van de Langenberg, Raad van Bestuur IVT thuiszorg Ronnie van Gaal, senior-beleidsmedewerker gemeente ’s-Hertogenbosch

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Gemeenten en zorgaanbieders hebben een gezamenlijk belang als het gaat om het organiseren van goede dienstverlening voor hulpbehoevende inwoners. In een wereld die bol staat van verandering en onzekerheid, zijn alle partijen gebaat bij rust en duidelijkheid. Wat is de toegevoegde waarde van lokaal ondernemerschap voor een gemeente en haar inwoners? Waarin onderscheiden lokale aanbieders zich van grote markt-partijen? Hoe zorg je ervoor dat kleine lokale zorgaanbieders op het netvlies van de gemeente komen te staan?

Samenwerken aan Integrale zorg en welzijnGemeente Zoetermeer en Stichting Georganiseerde eerstelijns-zorg Zoetermeer: Huisarts en gemeente werken samen in de wijk

Sprekers: Klaasjan de Jong, wethouder Zorg, Welzijn, Ouderen & Groen bij Gemeente Zoetermeer Harry van den Hoeven, directeur bij Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer

Zorg en ondersteuning komen steeds dichter bij elkaar: de huisarts als spil van de eerstelijnszorg, de gemeente als ondersteuner. Voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid trekken verschillende organisaties met elkaar op. En dat allemaal in de buurt van de patiënt. In Zoetermeer is deze samenwerking al in volle gang. In wijkzorgnetwerken voor patiënten, in de ketenzorg voor chronisch zieken. In diverse Zoetermeerse wijken zijn gezondheidscentra aan-wezig. Klaasjan de Jong en Harry van den Hoeven vertellen hoe zij inhoud gaven aan de samenwerking en welke ambities zij hebben.

Page 11: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Ronde 2 13.45 - 14.45 uur

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnZorgpaden in de eerstelijn: zicht op implementatie

Sprekers: Annemarie Schaap, adviseur CC Zorgadviseurs Ariane Hamming, Coördinator Gezondheids-centra Zuid Nederland/Coördinator Geïntegreerde Eerstelijnszorg Geert van Rooij, Huisarts Centrum Huisartsen Schiedam

In de dagelijkse praktijk wordt de nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals steeds belangrijker. Zoals de samenwerking tussen huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige. In de samenwerking is het belangrijk dat een ieder goed weet wat hij van de ander kan verwachten en dat de verschillende stappen in het zorgproces op elkaar worden afgestemd. Zorgpaden zijn een goed middel om deze processen te stroomlijnen. In twee huisartspraktijken in Schiedam zijn vanuit het project Zichtbare Schakels, zorgpaden ontwikkeld. Deze zorgpaden geven een verbinding tussen wonen, gezondheidszorg en welzijn. ZonMw heeft besloten deze praktijkvoorbeelden van het werken met zorgpaden in de eerste lijn uit te werken. Dit heeft geresulteerd in een handleiding, waarin de werkwijze en de implementatie van de zorgpaden wordt toegelicht.

Kijk voor meer informatie op: www.eerstelijnszorgpaden.nl.

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnIn voor zorg!: Professionele regelruimte in integrale teams

Spreker: Bas Baanders, tranchemanager In voor zorg!

Integrale samenwerking binnen multidisciplinaire teams? Die is volgens Bas Baanders alleen mogelijk als er binnen de structuur van de zorg en begeleiding voldoende ruimte is voor professionele regelruimte. Bas Baanders vertelt u van alles over nut en noodzaak van professionele regelruimte in integrale teams.

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnDe Friese Wouden: Kleine wijkteams in het dorp Jubbega

Sprekers: Aukje Reinders-van der Galiën, directeur De Friese Wouden

Gert-Jan Schuinder, zorginhoudelijk adviseur VV&T Zorgkantoor Friesland

De medewerkers van De Friese Wouden werken in Jubbega in kleine wijkteams met een vaste samenstelling. Zo kunnen ze zorg eenvoudig en optimaal organiseren: klein, krachtig en dichtbij. In het Friese dorp is zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de cliënt en De Friese Wouden. Er is een perfecte match tussen lerende principes vanuit herstructurering en de methodiek van De Werkvloer Centraal. Aukje Reinders-van der Galiën en Gert-Jan Schuinder praten u bij over hun ervaringen.

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnAutismenetwerk Zuid-Holland Zuid: Hoe maak je een netwerk succesvol?

Sprekers: Jeroen Zomerplaag, In voor zorg-coach Annelien Theeuwes, directeur MEE Plus en

lid stuurgroep Autismenetwerk ZHZ 38 organisaties uit verschillende branches vormen het Autisme-netwerk Zuid-Holland Zuid. Samen willen ze autisten goede zorg en ondersteuning geven. Door meer met elkaar samen te werken én sneller in te spelen op actuele ontwikkelingen. De organisaties houden elkaar op de hoogte van elkaars expertise, mogelijk-heden en ervaringen. Met ondersteuning van In voor zorg! zoekt het Autismenetwerk naar eigentijdse manieren om medewerkers van de betrokken organisaties met elkaar te verbinden. Annelien Theeuwes en Jeroen Zomerplaag delen graag hun kennis en ervaring

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnPameijer: Howie the Harp: opleiding tot ervaringsdeskundige

Sprekers: Richard van Vliet, projectcoach bij Pameijer Natalie Bunschoten, manager Howie the Harp

Ronald Spoor, student

Howie the Harp is onderdeel van Pameijer en biedt in Rotterdam een opleiding aan mensen met eigen (cliënt)ervaring binnen de GGZ. Het concept komt oorspronkelijk uit New York en maakt daar onderdeel uit van Community Acces. Richard van Vliet geeft u een korte uitleg over het ontstaan van Howie the Harp en het huidige opleidingsprogramma. Student Ronald Spoor vertelt over zijn herstelervaring tijdens de opleiding. En over zijn ervaring in de huidige praktijk als stagiair. Uiteraard is er ruimte voor vragen. Stel ze dus gerust!

11

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnMOVIT-NPO: Multidisciplinaire samenwerking voor zorg voor ouderen. Hoe MOVIT de zorgverleners stimuleert en faciliteert samen op weg te gaan richting de zorg die ouderen willen. Flexibel vooruit!

Sprekers: drs. Tony (A.J.) Poot Huisarts/onderzoeker en projectleider MOVIT MOVIT team Ouderenberaad

MOVIT is een groot project binnen het NPO. Doel: de medische zorg in 43 verzorgingshuizen in Zuid-Holland Noord verbeteren. Er is een stevige multidisciplinaire samenwerking ontstaan tussen de betrokken huisarts, specialist ouderenzorg, apotheker en vertegenwoordiger van het verzorgingshuis. De ervaringen gebruikt MOVIT nu ook voor ouderen die thuis wonen: MOVIT-XM, een regionaal zorgmodel voor multidisciplinaire basiszorg in de wijk. U gaat in gesprek met MOVIT-professionals en het Ouderenberaad Zorg & Welzijn Zuid-Holland Noord.

Page 12: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Ronde 2 13.45 - 14.45 uurBeleidMinisterie van VWS: Actuele ontwikkelingen Hervorming Langdurige Zorg

Sprekers: Gabriëlle Sogelée, Projectsecretaris Hervorming Langdurige Zorg Anno Pomp, coördinator Strategie van het ministerie van VWS

Tijdens deze presentatie belicht VWS een aantal actuele ontwikkelingen binnen de Hervorming Langdurige Zorg. Ook krijgt u de mogelijkheid om uw prangende vragen te stellen. Heeft u een vraag? U ontvangt uiterlijk 1 week voor het congres een bericht van ons hoe u uw vraag kenbaar kunt maken. In voor zorg! verwacht grote belangstelling. Heeft u zich aangemeld maar bent u op de dag toch verhinderd? Geef dit dan door via [email protected].

BeleidHet TransitieBureau Wmo: hoe u ondersteund kunt worden

Spreker: Bert Holman, voorzitter Transitiebureau en projectleider Wmo ministerie van VWS

De functie extramurale begeleiding gaat van de AWBZ over naar de Wmo. Het TransitieBureau Wmo begeleidt dit proces. De belangrijkste taak? Zorgen dat gemeenten, aanbieders en cliëntenorganisaties elkaar vinden en goede afspraken maken. Bert Holman gaat in op actuele ontwikkelingen en geeft aan waarbij het TransitieBureau ondersteuning kan bieden.

12

Samenwerken aan Integrale zorg en welzijn Wijkzorg in Amsterdam

Sprekers: Margriet-Marie Govaart, projectleider Wijkzorg en zorgaanbieder

Margriet-Marie Govaart, projectleider wijkzorg in Amsterdam vertelt samen met een zorgaanbieder over de wijze waarop Amsterdam werkt aan wijkzorg in Amsterdam en hoe zij zich voorbereiden op de proeftuinen die in 2014 starten.

Page 13: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Eigen KrachtZonnehuisgroep Noord: Zorggemeenschap in de praktijk Spreker: Henk Duijst, bestuurder Zonnehuisgroep Noord

Zonnehuisgroep Noord is al een hele tijd bezig met de invulling van de participatiesamenleving. Intussen is er veel ervaring. Hoe introduceerde Zonnehuisgroep Noord het programma Zorggemeen-schap? Wat waren de valkuilen en de successen? U krijgt voorbeelden hoe Zorggemeenschap in de intramurale voorziening, in wijk en dorp vorm en inhoud krijgt. Ook neemt Zonnehuisgroep Noord u mee naar Wagenborgen (gemeente Delfzijl, 1.800 inwoners). De zorginstelling probeert daar sluiting van het bestaande woon- en zorgcomplex te voorkomen. Samen met inwoners, gemeente, welzijnswerk, eerste- lijnsvoorzieningen en het verenigingsleven. Een sterk voorbeeld van hoe Zorggemeenschap in de praktijk kan werken.

Flexibel OrganiserenZorgcentra Zuid West Drenthe: Klantgericht werken met kleine zelfregulerende teams

Spreker: Hester Jippes, medewerker beleid en kwaliteit ZZWD

Ondersteboven: klantgericht werken met kleine zelfregulerende teams is de werktitel van Zorgcentra Zuidwest-Drenthe voor de transitie naar zelfsturing in- en extramuraal. Heeft deze transitie geleid tot tevreden klanten, tevreden medewerkers en gezonde bedrijfsvoering? Welke resultaten zijn behaald? Welke instrumenten zijn gebruikt bij de cultuurverandering en de teamontwikkeling? Hester Jippes neemt u aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in de beantwoording van deze vragen.

Flexibel OrganiserenMeervoudig uniek - De Twentse Zorgcentra als 9+ Organisatie

Sprekers: Gerard Gutjens, clustermanager Dienst Behandeling en Zorgondersteuning De Twentse Zorgcentra

Edward Huizenga, partner Altuïtion

De Twentse Zorgcentra streeft naar het cijfer 9+ voor de beleving van de zorg, door zowel de cliënt, de medewerker als de cliëntvertegenwoordiger. Met de Cliënt Journey-methodiek is gekeken naar de emotionele drijfveren en (on)uitgesproken behoeften van cliënten. Juist op die momenten in de dag, die een belangrijke rol spelen bij de beleving van de zorg. In deze presentatie krijgt u inzicht in de Cliënt Journey methodiek in de praktijk en de resultaten?

Ronde 3 15.00 - 16.00 uur

KEYNOTE SPREKER:

Koos van der Velden, hoogleraar Public Health Eerstelijnsgeneeskunde Univer-sitair Medisch centrum Nijmegen

Hij betoogt: ‘Betere gezondheidszorg voor minder geld. Het kan! Wie een beetje op afstand naar de gezondheidszorg kijkt ziet dat vrijwel iedereen gevangene is van de kostenterreur en ieder zijn ‘eigen ding’ doet. Dat is een zere plek van de zorg”, aldus Koos van der Velden, hoogleraar Public Health. In het Nijmeegse Manifest geeft het UMC St Radboud oplossingsrichtingen die met partners uit de regio Nijmegen in de praktijk gebracht en getoetst worden.

Flexibel OrganiserenIn voor zorg!: Online ondersteuning bij implementatie van zelfsturende teams

Sprekers: Joyce Theunissen, HRD adviseur In voor zorg! Vivian Heijnen, managing director Tulser

Vanaf oktober 2013 is In voor zorg! gestart met IVZO.net: een online platform voor taakondersteuning. Doel van dit platform is om professionals in de praktijk te helpen met kennis toe te passen om zelfsturende teams te implementeren. Bent u projectleider, manager, teamlid of een andere professional én bezig met de implementatie van zelfsturende teams dan heeft u met IVZO.net: 24 /7 toegang tot kennis die u onmiddellijk in uw werkpraktijk kunt toepassen contact met andere deelnemers en experts waarmee u in gesprek kunt gaan over zelfsturing in de zorg een voortgangsmonitor waarmee u uw eigen traject kunt monitoren. De presentatie IVZO.net laat zien hoe IVZO.net werkt en hoe u er gebruik van kunt maken.

Eigen KrachtMOVISIE: It takes two to tango: dialoog over eigen regie

Spreker: Anouk Poll, Adviseur Sociale zorg bij Movisie

Professionals zijn druk op zoek naar hoe ze mooie begrippen als zelfregie en empowerment naar de praktijk kunnen vertalen. Wat zeggen en doen we nu concreet als we cliënten ruimte willen geven voor eigen regievoering? Anouk Poll gaat hierover graag met u in gesprek

13

Page 14: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Ronde 3 15.00 - 16.00 uurFlexibel OrganiserenStichting Vrijwaard: Kwaliteitssystemen kleinschalig wonen en zelfstandige teams

Spreker: Marja van de Kamer, kwaliteitscoördinator Stichting Vrijwaard

Hoe integreer je een kwaliteitssysteem binnen kleinschalig wonen en zelfstandige teams? Hoe meet je de kwaliteit? En hoe pas je verbeterpunten toe en hoe toets je die? Marja van de Kamer vertelt u er alles over.

Flexibel OrganiserenStandby thuiszorg, LaPorta Vitale en U Staat Centraal: Flexibele thuiszorgorganisaties:

Sprekers: Ingrid van Bilsen, LaPorta Vitale Nico Jouwe, LaPorta Vitale Lineke van de Scheur, U Staat Centraal Nicole Jorna, Standby Thuiszorg Menny Landman, Standby Thuiszorg

Standby Thuiszorg bemiddelt in Noord-Brabant voor gemiddeld 300 thuiswonende cliënten en kan 600 gediplomeerde zzp’ers inzetten. Palliatieve en psycho-geriatrische zorg zijn de belangrijk-ste werkterreinen voor Standby. De organisatie verwerkt jaarlijks 200.000 zorguren en telt 12 vaste medewerkers. U Staat Centraal werkt met een team van 150 betrokken freelance zorgverleners en verpleegkundigen nauw samen met familie, buren en vrijwilligers aan cliëntgerichte thuiszorg in de Leidse en Haagse regio. LaPorta Vitale werkt in Delft en omgeving met freelance hulpverleners die geselecteerd zijn op professionaliteit, ervaring en persoonlijkheid voor dementerende ouderen en mensen met een begeleidings-vraag. Alle drie zullen zij hun ervaringen delen over het werken met ZZPers aan cliëntgerichte thuiszorg.

Ketens en netwerkenBureau HHM en ROSET: Zorgindebuurt Spel: laat bestaande kaders los en zie nieuwe perspectieven

Sprekers: Judith Kippers, Bureau HHM

Klaas Pool, ROSET Toby van der Ploeg, ROSET

Het is 16 december 2018 en het is gelukt! Burgers, informele zorgverleners en hulpverleners uit de eerste- en tweedelijn vormen een sluitend zorgnetwerk in een echte participatiesamen-leving. Vandaag kijkt u op speelse wijze met elkaar terug: Wat maakte nu dat het gelukt is? Waarom zagen we hier vijf jaar geleden zo tegenop? Welke belemmeringen hebben we opgeruimd en hoe dan? U laat via het spel zien hoe en waarom dit netwerk functioneert. Het gesprek gaat over drie thema’s: (1) buurtgerichte zorg, waaronder samenwerking van ketenpartners en gemeenten (2) voorkomen van zorg, waaronder zelfzorg en preventie en (3) zorg op de juiste plaats, waaronder van 2e naar 1e lijn en 1e naar 0e lijn. Het spel kent drie categorieën: waarheid (kennisvragen), doen (evaluatievragen) en durven (out of the box vragen). Uw uitdaging is daarbij het loslaten van bestaande kaders en door u bewust te worden van uw eigen belemmeringen nieuwe perspectieven te leren zien.

LeiderschapOrganisatie-herontwikkeling

Spreker: Jaap Peters, organisatieactivist van Des Limes over het Rijnlandse gedachtengoed

Organisatie(her)ontwikkeling (deep change) in een staande organisatie is ingewikkeld. Het vergt verandering van denken en gedrag bij (1) professionals, (2) stafdiensten en (3) leidinggeven-den. Als uitgangspunt bij veel IVZ-trajecten geldt ‘regie bij de client’. Daardoor kan naast de cultuur, de structuur-component niet langer onbesproken blijven en is van een serieuze paradigma-shift sprake.

In deze interactieve workshop gaat Jaap in op:• een omvattende metafoor om het proces te duiden

(zodat eenheid van opvatting en een richting ontstaat)• de onvermijdbare problemen in een dergelijk complexe transitie

(gedoe en ongemak hou je toch)• de wijze waarop dat mogelijk kan worden aangepakt

(de grondwet van de veranderkunde)• een mogelijke aanpak waarbij de professionals, stafdiensten en

leidinggevenden op een adequate manier hierbij betrokken worden in een min of meer synchroon-proces (organiseer als coach het proces, niet de inhoud)

LeiderschapIn voor zorg!: Bestuur en toezicht in transitie

Sprekers: Spreker: Bas Baanders, tranchemanager In voor zorg!

Transities in de langdurige zorg hebben ingrijpende gevolgen voor de manier waarop bestuurders en toezichthouders hun rollen invullen. Zo moeten zij steeds vaker samenwerken. Bijvoorbeeld als ze strategisch beleid ontwikkelen en uitvoeren. Bas Baanders gaat graag met u in discussie over over de rollen en het beleid die nu én morgen nodig zijn.

14

Page 15: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Ronde 3 15.00 - 16.00 uur

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnUniversitair Medisch Centrum Groningen SamenOud: het integrale zorgmodel van de toekomst?

Spreker: Dr. Klaske Wynia, onderzoeker Integrated Care en programmaleider SamenOud, Universitair Medisch Centrum Groningen

SamenOud is een nieuw zorgmodel voor langdurige zorg en begeleiding. Bij het ontwerp ervan was het oude zorgmodel (voor kortdurende zorg) het vertrekpunt. Doel van SamenOud? Dat ouderen zich goed voelen en zo lang mogelijk zelfredzaam thuis blijven wonen. SamenOud organiseert samenhangende zorg en begeleiding dicht bij de mensen thuis en verbindt maatschap-pelijke instellingen en zorgorganisaties. Er wordt efficiënt gewerkt met in elke huisartsenpraktijk een Ouderenzorg Team. Tussen het team en een breed netwerk van (in)formele hulpverleners zijn korte lijnen. De eerste resultaten? Ouderen voelen zich veilig door de structurele aandacht. En last but not least: kostenbesparing.

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnGemiva-SVG: WMO bestendige dagactiviteiten in Zuid-Holland

Spreker: naam volgt

Onder de werktitel “Treedt naar buiten” zijn de dagactiviteiten van Gemiva – SVG Groep, werkzaam in verschillende gemeenten in de provincie Zuid-Holland, in ander jasje gestoken. In plaats van intramurale dagbesteding is een groot deel van de cliënten werkzaam bij organisaties in wijken en buurten. Resultaat tevreden cliënten die actief participeren in de samenleving en leegstaande ruimte die verhuurd wordt aan andere organisaties. In deze presentatie worden de ervaringen die in dit verander-proces zijn opgedaan en de tools die in het proces zijn ontwikkeld met u gedeeld.

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnDe Regenboog Groep: Participatie in de praktijk

Spreker: Hans Wijnands, directeur Mara Quast, coördinator buddyprojects

Nynke Vlieger, programma coördinator bij De Regenboog Groep

De Regenboog Groep is een Amsterdamse vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met sociale of financiële problemen, zoals (ex)dak- en thuislozen, (ex)verslaafden en mensen met psychiatrische klachten. Met buddy’s- en maatjesprojecten ondersteunt de Regenboog Groep een actieve deelname aan de maatschappij. De sprekers zullen de wijze waarop de regenboog Groep vrijwilligers bindt en ambulant inzet voor moeilijke doelgroepen, zoals (O)GGZ en de groep mensen die gebruik maakt van de voedselbanken. Vanuit de eigen (thuis)situatie van cliënten wordt, indien nodig, aansluiting en samenwerking gezocht met de formele zorg.

Meer informatie: www.deregenboog.org

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnCaransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau

Spreker: Arie Jongejan, Directeur/bestuurder Caransscoop ROS

Caransscoop is een regionale ondersteuningsorganisatie (ROS) die vanuit een maatschappelijke opdracht advies en ondersteuning biedt aan de eerste lijn in de regio’s Apeldoorn, Arnhem, Salland, Oude IJssel en Zutphen. Centraal daarbij staat stimulering van integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg. Maar Caransscoop richt zich óók op regionale organisaties die een bijdrage willen leveren aan ‘samenhangende zorg in de buurt’. Hoe de organisatie dat doet? Door netwerken met partners in wonen, welzijn en zorg te stimuleren en te onderhouden. We maken verbinding tussen beleid en praktijk; door te informeren, aan te jagen en te adviseren. Daarbij houden we rekening met de regionale context. Tijdens de presentatie krijgt u voorbeelden uit stad en platteland.

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnUMC Utrecht - Julius Centrum: Ouderen langer zelfstandig door proactieve en gestructureerde zorg

Sprekers: Dhr. Raf Hirsch, huisarts, voorzitter Raad van Bestuur, Stichting Gezondheidscentra De Bilt Dr. Nienke Bleijenberg, postdoc onder-zoeker UMC Utrecht, afdeling Julius Centrum

De huidige reactieve huisartsenzorg sluit niet aan bij de behoeftes van kwetsbare ouderen. Gevolg: onnodige ziektelast en achteruit-gang in dagelijks functioneren en levenskwaliteit. Het Om U-project heeft 2 methodes voor proactieve ouderenzorg: vroege opsporing van kwetsbaarheid met een computerprogramma (U-PRIM) én een gestructureerd zorgprogramma door de praktijkverpleegkundige ouderenzorg (U-CARE). Tijdens deze presentatie krijgt u uitleg over de Om U-methodiek en handreikingen voor implementatie in de huidige praktijk. Ook gaat Julius Centrum in op de afstemming met andere zorgverleners, wonen en welzijn.

15

Samenwerken aan integrale zorg en welzijnGoudOud in Warffum: dorpsbewoners gaan het zelf doen.

Sprekers: Francie Kaaijk, bestuurslid GoudOud in Warffum Diane Beerlage, bestuurslid GoudOud in Warffum Patrick Boon, bestuurslid GoudOud in Warffum

Je zal in de 90 zijn en je dorp uit moeten omdat het zorgcentrum dicht gaat. In het noord-Groningse dorp Warffum is dit gebeurd. Het dorp is in opstand gekomen en heeft gesteld: ‘Dit nóóit meer!, we gaan het zelf doen’. Vanaf nu is het Goud (Gronings voor goed) oud worden in Warffum. Het initiatief GoudOud bestaat uit drie pijlers: bouwen, regelen en samenwerken. De plannen zijn er, gemaakt met en door het dorp. De initiatieven groeien. Het geld? Daar zijn we zelf ook mee bezig. Zorgverleners die willen werken naar onze ideeën kunnen meedoen. Zo niet? Dan gaat u het toch een dorpje verderop proberen. Meer informatie: www.goudoudinwarffum.nl

Page 16: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

Ronde 3 15.00 - 16.00 uurBeleidMinisterie van VWS: Actuele ontwikkelingen Hervorming Langdurige Zorg

Sprekers: Gabriëlle Sogelée, Projectsecretaris Hervorming Langdurige Zorg Anno Pomp, coördinator Strategie van het ministerie van VWS

Tijdens deze presentatie belicht VWS een aantal actuele ontwikkelingen binnen de Hervorming Langdurige Zorg. Ook krijgt u de mogelijkheid om uw prangende vragen te stellen. Heeft u een vraag? U ontvangt uiterlijk 1 week voor het congres een bericht van ons hoe u uw vraag kenbaar kunt maken. In voor zorg! verwacht grote belangstelling. Heeft u zich aangemeld maar bent u op de dag toch verhinderd? Geef dit dan door via [email protected].

16

Samenwerken aan Integrale zorg en welzijnKarakter en ’s Heeren Loo: Samen eerder én beter antwoord

Sprekers: Saskia van Dongen, directeur bedrijfsvoering Annet Arkes, projectleider bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie Anneke van Lindenberg, medewerker bij actieteam Present! Stephanie Lang, medewerker bij actieteam Present!

Jongeren met een verstandelijke beperking hebben veel vaker psychiatrische problemen dan andere jongeren. En maar al te vaak worden zij pas geholpen als zij al zijn vastgelopen. In het Present!-traject combineren ’s Heeren Loo en Karakter hun expertises om deze jongeren en hun netwerk eerder en beter te helpen. Ontschotten en leren samenwerken is dan een voorwaarde! Een actieteam zoekt met in- en externe experts naar voor- spellende indicatoren en innovatieve interventies. In de bijeen-komst wordt u meegenomen in de visie, aanpak en boeiende resultaten van het Present!-traject. En: als u wilt denkt u mee over de volgende stap!

Page 17: In voor zorg-najaarscongres 13044... · In voor zorg-najaarscongres 16 december 2013 | Nieuwegein > Informatie over het In voor zorg-najaarscongres > Overzicht van het programma op

MasterpakkettenIn plaats van het reguliere congresprogramma kunt u een masterpakket volgen voor inhoudelijk verdieping op een bepaald thema. U kunt kiezen uit de pakketten: ‘cliëntparticipatie’ en ‘van ketens naar netwerken’. Een masterpakket bestaat uit 2 presentaties en 1 interactieve workshop. Let op: Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als u voor een master-pakket kiest, doorloopt u het hele pakket en kunt u geen presentaties uit het reguliere programma volgen. Het plenaire programma in de ochtend kunt u wel bijwonen.

Ronde 1 van 11.30 - 12.30 uurHogeschool Windesheim Flevoland: Participeren vanuit eigen kracht

Spreker: Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg bij Hogeschool Windesheim Flevoland

Cliëntparticipatie en de eigen regie versterken: het klinkt tegenstrijdig. Je participeert op basis van je eigen kracht of je eigen deskundigheid (meedenken, meedoen). De eigen regie versterken heeft een impliciete niet-kracht in zich. Want waarom zou je die anders willen versterken? Lineke Verkooijen bespreekt de volgende vragen: wat is cliëntparticipatie? Waartoe dient het? Hoe verhoudt zich dat tot de eigen regie van de cliënt, als die eigen regie het eigen leven is? Of gaat het over een andere regie?

Ronde 2 van 13.45 – 14.45 uurGGZ Friesland: Cultuurverandering op een afdeling ‘met geschiedenis’

Spreker: Michel Dijkman, teammanager kliniek Nij Lankum bij GGZ Friesland

Een afdeling ‘met geschiedenis’ veranderen in een afdeling waar patiënt en verpleegkundigen samen werken aan herstel? Michel Dijkman laat het u stap voor stap zien via een infographic. Deze cultuurverandering draagt bij aan de ambulantisering van de patiënt met een ernstige psychiatrische aandoening. Het resultaat is cliënten die deel uitmaken van de maatschappij. Bij deze presentatie komen de volgende thema’s voorbij: transparantie, inspirerend leiderschap, zelfsturing, kwetsbaar durven zijn, kaders stellen, trots zijn op je vak en een gezamenlijke ambitie creëren.

Ronde 3 van 15.00 – 16.00 uurParnassia: Ervaringsdeskundigheid in een Klinisch Centrum voor Acute Psychiatrie (GGZ)

Spreker: Arjan van den Berg, Ervaringsdeskundige en Projectmedewerker ervaringsdeskundigheid bij GGZ Parnassia

Wat is de betekenis van ervaringsdeskundigheid in een klinische setting? En wat is de waarde ervan? U hoort het van ervaringsdeskundige Arjan van den Berg. De winst zit niet zozeer in de bijzondere relatie met patiënten, maar in de unieke rol van de ervaringsdeskundige in het behandelteam. De patiënt krijgt méér te zeggen over zijn of haar behandeling. Gevolg: herstel door gedeelde verantwoor-delijkheid en samenwerking. Ook vertelt Arjan over de eerste bevindingen van ervaringsdeskundigheid in de praktijk: separatie en dwangmedicatie terugdringen. De presentatie is met beeld en geluid.

Ronde 1 van 11.30 - 12.30 uurIn voor zorg! en Zorgorganisatie: Ketenzorg verbinden aan werken in de wijk

Spreker: Arjan Biemans

Wijkgericht werken kent vaak een andere schaal dan de bestaande ketens en netwerken in de zorg. Ook hebben we daarin vaak met andere partijen te maken. Bewegen deze twee manieren van werken naar elkaar toe? Of zijn ze juist lastig te verenigen? Welke beweging is hierin te zien? En voor welke keuzes staan verschillende netwerken en samenwerkingsvormen? U hoort het tijdens deze presentatie.

Ronde 2 van 13.45 – 14.45 uurCaransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau

Spreker: Arie Jongejan, Directeur/bestuurder Caransscoop ROS

Caransscoop is een regionale ondersteuningsorganisatie (ROS) die vanuit een maatschappelijke opdracht advies en ondersteuning biedt aan de eerste lijn in de regio’s Apeldoorn, Arnhem, Salland, Oude IJssel en Zutphen. Centraal daarbij staat stimulering van integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg. Maar Caransscoop richt zich óók op regionale organisaties die een bijdrage willen leveren aan ‘samenhangende zorg in de buurt’. Hoe de organisatie dat doet? Door netwerken met partners in wonen, welzijn en zorg te stimuleren en te onderhouden. We maken verbinding tussen beleid en praktijk; door te informeren, aan te jagen en te adviseren. Daarbij houden we rekening met de regionale context. Tijdens de presentatie krijgt u voorbeelden uit stad en platteland.

Ronde 3 van 15.00 – 16.00 uurRSZK: Ruimte voor de Rivier Netwerksturing: betere levenskwaliteit voor mensen met dementie en hun familie

Sprekers: Dianne Engels, Lid Raad van Bestuur RSZK Corine Boer, In voor zorg-coach De RSZK heeft met een In voor zorg- traject de dementieketen, zowel intern als extern verbeterd vanuit de gedachtegang van netwerksturing: het informele en professionele netwerk van een cliënt met dementie met elkaar verbinden. De cliënt en de familie merken dat de levenskwaliteit wordt verlengd. Tijdens deze presentatie gaat Dianne Engels in op hoe je netwerksturing aanpakt. En welke hobbels een organisatie moet nemen.

Cliëntparticipatie Van ketens naar netwerken

17