17 | zorg (voor) communicatie | hr in de zorg 2016 |

42
ZORG voor COMMUNICATIE Communiceren in de zorg- en dienstverlenende sector

Upload: svengoossens

Post on 11-Feb-2017

141 views

Category:

Recruiting & HR


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

ZORG voor COMMUNICATIECommuniceren in de zorg- en dienstverlenende sector

Page 2: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Hallo!Ik ben JudithCommunicatieverantwoordelijke Zorgbedrijf Roeselare

@judithderyckere

Page 3: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Wat staat er op het programma?

Over communicatie

Hoe organiseer je communicatie rond een (veranderings)project?

Page 4: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Waaromzijn we hier?

“Omdat wij werken met mensen voor mensen.”

Page 5: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

OVER COMMUNICATIE

Page 6: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

1.Communicatie is doen

Page 7: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Communicatie is doen

Page 8: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Communicatie als basiselement in een organisatie:

Communicatie als beleidsdoelstelling

Communicatie opnemen in HRM-praktijken

Communicatie als onderdeel van …

Communicatie is doen

Communicatie is geen lege doos, maar onderdeel van de routines en processen

Page 9: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Uit de praktijk

Zorgbedrijf Roeselare

Visie Zorgbedrijf Roeselare:Onze werking is transparant en we communiceren actief met onze klanten, medewerkers en de buitenwereld.

Beleidsdoelstelling Zorgbedrijf Roeselare (2016 – 2021):We communiceren actief in een dialoog met medewerkers, (potentiële) klanten en andere belanghebbenden.

Actieplan Zorgbedrijf Roeselare:Realiseren van een grotere bekendheid van de organisatie en de verschillende soorten dienstverlening extern.

Acties Zorgbedrijf Roeselare: Nieuwe website voor het Zorgbedrijf Roeselare Externe profilering Zorgbedrijf Roeselare

Page 10: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

2.Communicatie is strategie

Page 11: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Wat isje kader?

Identiteit van je organisatie

▪ Waarom ben jij anders dan anderen?▪ Waarom moeten klanten voor jou kiezen?▪ Welke waarden en normen wil je meegeven aan je klanten?

Je merkenstrategie Impact op wat je zegt en je visuele voorstelling

Structuur van je ‘merk’

▪ Waar ligt de zwaartekracht van je organisatie?▪ Vanuit welk niveau wordt gecommuniceerd?

Page 12: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Uit de praktijk

Zorgbedrijf Roeselare

“Het Zorgbedrijf Roeselare, gerund als een groei-onderneming, omsluit verschillende zorgactiviteiten voor elke stap van uw leven. We voorzien kindzorg, thuiszorg en ouderenzorg.”

(Uittreksel merkenstrategie Zorgbedrijf Roeselare)

Page 13: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

3.Communicatie vraagt middelen en overtuigingskracht

Page 14: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Wat zijnje middelen?

Communicatie vraagt middelen en overtuigingskracht

Maar met creativiteit en samenwerken kan je ook al veel

Zoek het talent in je organisatie, geef hen ruimte

Het vergroot je draagvlak en impact van je communicatieacties

Zorg voor goeie afspraken

Page 15: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Uit de praktijk

Zorgbedrijf Roeselare

1 Communicatieverantwoordelijke – maar wel een ‘team’ communicatie

Stuurgroep communicatie – vertegenwoordigers vanuit beleid

Decentrale verantwoordelijkhedenBeheer websiteRedactie intranetFlyers activiteiten

Aantal ondersteunende medewerkers op basis van talenten

Verpleegkundige als hoofdredacteur personeelsblad Redactieraad zijn vrijwillige medewerkersAdministratief medewerkers rekrutering als beheerder sociale mediaVrijwilliger voor kleine filmprojecten

Page 16: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

COMMUNICATIE BIJ VERANDERINGEN

Page 17: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

1.Een visie op de toekomst

Page 18: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Een visieop de toekomst

Heeft iedereen hetzelfde beeld over het eindresultaat?

Management = strategie

Verstaanbare, aantrekkelijke en concrete boodschap

Waar willen we naartoe (concreet) Waarom? Wat gebeurt er als we niet veranderen? Wat winnen we door wél te veranderen? Wat is de impact van de verandering op de werking en de medewerkers?

Communicatie = draagvlak

Page 19: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Een visieop de toekomst

Een goede boodschap in een slechte verpakking zal zijn doel missen

en

een mooie verpakking zonder inhoud zal uiteindelijk toch kleur moeten bekennen

Vertaling merkenstrategie Multi-inzetbaar

Zorg voor een ondersteunende visuele voorstelling

Page 20: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Een visieop de toekomst

Zet in op betrokkenheid

Betrokkenheid van de werkvloer vraagt extra inspanning en tijd, maar maakt de implementatie zo veel gemakkelijker!

Op maat van de doelgroep Meer achtergrond = meer draagvlak Betrokkenen worden ambassadeurs

Vergeet de criticaster niet!

Ontdek de weerstand en bereid je voor Betrekken doet de weerstand vaak al verminderen (Er wordt naar mij geluisterd!)

Page 21: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

MAAR! Je moet het menen

Walk the talk!

Page 22: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Uit de praktijk

Zorgbedrijf Roeselare

Page 23: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Uit de praktijk

Zorgbedrijf Roeselare

Page 24: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

2.De beleving op de werkvloer als startpunt

Page 25: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Beleving op de werkvloer Een visie vertaal je op maat van je doelgroep.

Op welke groepen heeft je verandering een impact?Hoe staan die groepen t.o.v. je verandering?Wie heb je nodig als ambassadeur?Wat zijn oorzaken van weerstand?Waar hechten groepen veel belang aan?

Wie heeft nood aan feiten?Wie heeft nood aan instructies?Wie heeft nood aan voorbeelden?

Pas je boodschap aan per doelgroep

Hoe staat je doelgroep t.o.v. de verandering?

Page 26: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Beleving op de werkvloer Maar hoe doe je dat?

Actief opvolgen van beslissingen en argumentering vanuit bestuur en management

Bevragen van betrokkenen naar hun verwachtingen

Streven naar goed inzicht in de operationele werking

Voldoende zichtbaar op de werkvloer

Inzetten van informele netwerken!

Page 27: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Uit de praktijk

Zorgbedrijf Roeselare

Van ZorgBEDRIJF Roeselare naar ZORGbedrijf Roeselare

“Waarom wordt er gesproken van een bedrijf? Zal alles dan om winst draaien?”

“Wij maken toch geen producten, bij ons gaat het om zorg door en voor mensen?”

“Alles zal dus draaien rond geld en de kwaliteit van onze zorg zal moeten wijken!”

Page 28: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

3.De juiste kanalen voor de juiste mensen

Page 29: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

“ “Ook “niet sexy” kanalen zijn nog steeds relevant.”

Standaard brief Meldingsborden Personeelsblad op papier Traditionele presentatie …

Page 30: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

4.Communicatie is doen

Page 31: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Communicatie is doen

1. ALTIJD intern voor extern

Je eerste externe communicatie is altijd je interne communicatie:

Medewerkers helpen informatie te verspreiden én zijn geloofwaardig

Medewerkers weten waar info terug te vinden is in geval van vragen

Medewerkers hebben het gevoel gewaardeerd te worden

Page 32: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Communicatie is doen

2. Transparantie van begin tot einde

Transparantie over timing:

Procescommunicatie Communicatie over communicatie is ook belangrijk

Stop de roddels

Transparantie over inhoud:

Het is wat het is Breng negatieve boodschappen naar iedereen, maar eerst naar de betrokken

doelgroep.

Stop de roddels

Page 33: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Communicatie is doen

3. Leidinggevenden aan de top

Geloofwaardigheid

Voeling met de werkvloer

Zij “vangen” de eerste vragen

Zorg dat leidinggevenden als eerste op de hoogte zijn

Page 34: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Communicatie is doen

4. Face-to-face is the way to go

Juiste accenten leggen gaat gemakkelijker

Extra duiding mogelijk

Medewerkers kunnen onmiddellijk vragen stellen en bezorgdheden uiten

Geloofwaardigheid

Engageer de top bij cruciale veranderingen!

Page 35: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Uit de praktijk

Zorgbedrijf Roeselare

Lunch- en infosessies

1. Vrijblijvende Lunchsessies:

Na aankondiging oprichting Zorgbedrijf Presentatie over de middag door OCMW-secretaris, gevolgd door

vraagstelling Op verschillende locaties

2. Infosessies:

5 Infosessies naar aanloop van concrete opstart

Eerste verplichte infosessie voor ondersteunende diensten gericht op impact op deze diensten

Vrijblijvende infosessies voor operationele diensten

Inhoud

Wat is Zorgbedrijf Roeselare en waarom? Wat is de impact op medewerkers en klanten? Op welke manier zet Zorgbedrijf Roeselare zich op de markt? Antwoorden op vooraf ingestuurde vragen

Page 36: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Communicatie is doen

5. Communicatie op maat

6. Herhalen, herhalen, herhalen

Blijf je kernboodschap telkens herhalen

Blijf herhalen welke rol medewerkers spelen

100% consistentie!

Page 37: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Communicatie is doen

7. Lanceren met pit

Een leuke teaser trekt de aandacht

Op de dag van de lancering is bescheidenheid niet aan de orde

Ondersteun een boodschap visueel

Reken niet op toeval – zoek op voorhand ambassadeurs (vergeet je medewerkers niet!)

Creativiteit hoeft niet duur te zijn. Ga op zoek naar de juiste accenten

Page 38: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Communicatie is doen

Doe wat je zegt: wees oprecht én meen het

Geloof in wat je zegt: wees enthousiast

8. Walk the talk

Page 39: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Communicatie is doen

9. Conversatie, interactie en participatie

De converserende organisatie:

Geen klassieke zender - ontvanger meer

Ontvangers interpreteren een boodschap en worden zelf zender

Ontvangers willen hun visie meegeven en willen gehoord worden

Zet in op participatie en geef ze voer voor communicatie

Page 40: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Uit de praktijk

ThuisverplegingZorgbedrijf Roeselare

Creativiteit

Durf

Strategisch plan

Interne communicatie

Ambassadeurs

Consistentie

Page 41: 17 | Zorg (voor) communicatie | HR in de Zorg 2016 |

Uit de praktijk

ThuisverplegingZorgbedrijf Roeselare

Creativiteit

Durf

Strategisch plan

Interne communicatie

Ambassadeurs

Consistentie