ifs aerospace & defense

of 1 /1
IFS APPLICATIONS TM AEROSPACE & DEFENSE STABILNÍ PLATFORMA PRO LETECTVÍ A OBRANU IFS si udržuje vedoucí postavení ve světovém žebříčku dodavatelů softwarových řešení pro oblasti Enterprise Asset Managementu v segmentu letectví a obrany. Mezi klíčové zákazníky se řadí armádní složky USA, Velké Británie, ale také vedoucí společnosti zbrojařského průmyslu, BAE Systems, Lockheed Martin, Saab, General Dynamics a další. Technologická řešení jsou použita v sektoru námořních, pozemních a vzdušných sil. Potřebám sektoru A&D (letectví a obrana) se cíleně věnuje specializovaná divize IFS Defense, která disponuje rozsáhlými zkušenostmi v této specifické sféře. Klíčovou oblastí je Asset Management a související činnosti, především dostupnost prostředků, řízení změn, spolupráce s externími složkami a v neposlední řadě řízení výkonnosti. Tyto procesy, známé z podnikového řízení, jsou v segmentu A&D výrazně komplexnější a robustnější. Požadavek na otevřenost, snadnou integraci a změnu je podpořen otevřenou IFS platformou. Modularita a flexibilita systému s rostoucími požadavky se přizpůsobí A&D subjektům v průběhu expanze, případně změny. Požadavky této povahy jsou klíčové z důvodů minimalizace rizik ve zbrojních programech, které mají dlouhodobou povahu s vysokou mírou nejistoty. Více infomací pro oblast A&D na www.ifsworld.com/ifsdefence, kancelář pro ČR: [email protected] A&D MANUFACTURING SOLUTION Pro výrobní podniky s profilem výroby na zakázku, podporou projektového řízení zahrnující fázi návrhu, vývoje, produkce, včetně životního cyklu produktu. MILITARY FLEET & ASSET MANAGEMENT SOLUTION Podpora řízení armádních jednotek s optimalizací životního cyklu. Sledované parametry: bezpečnost, výkonnost, náklady a dostupnost. MILITARY COMPLEX ASSEMBLY MRO SOLUTION Podpora MRO činnosti pro komplexní zařízení - zejména letecké motory, pomocné napájecí jednotky (APU), podvozky vyžadující demontáž a montáž dle protokolu. DEFENCE HEAVY MAINTENANCE SOLUTION Řízení aktivní údržby, generálních oprav pro transportní prostředky, letadla, lodě, ponorky a pozemní vozidla. MILITARY COMPONENT MRO SOLUTION Řízení procesu opravy, modernizace, kompletace celků. Komerčně orientovaná služba. A & D M A N U F A C T U R I N G C L S / P B L / M R O P R O V I D E R S D E F E N S E F O R C E S F L E E T O P E R A T O R S MILITARY SPARE PARTS MANAGEMENT SOLUTION Řízené plánování náhradních dílů, optimálně zajišťující potřeby s minimalizací rizik a nákladů. RELIABILITY CENTRED MAINTENANCE TOOLKIT Specializovaný program pro námořní, pozemní a vzdušné síly, který při omezeném finančním rozpočtu definuje údržbu pro části, jež mají v případě poruchy zásadní dopad na provoz. ERP in A&D Informační systém pro horizontální procesy, např. CRM, Finance, HR, Business Inteligence, přizpůsobené specifickým potřebám A&D sektoru. MARITIME UNIT MAINTENANCE MANAGEMENT SOLUTION Automatizované řízení údržby pro námořní síly. Použito na všech platformách námořních sil Velké Británie. A&D CORPORATE PERFORMANCE MANAGEMENT Nástroj řízení efektivity/výkonnosti firmy, divizí a procesů, výkonnostní řízení pro strategická rozhodování v sektoru obrany.

Upload: ifs-czech

Post on 13-Jun-2015

328 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stabilní platforma pro letectví a obranu

TRANSCRIPT

Page 1: IFS Aerospace & Defense

IFS APPLICATIONSTM

AEROSPACE& DEFENSE

STABILNÍ PLATFORMA PRO LETECTVÍ A OBRANUIFS si udržuje vedoucí postavení ve světovém žebříčku dodavatelů softwarových řešení pro oblasti Enterprise Asset Managementu v segmentu letectví a obrany. Mezi klíčové zákazníky se řadí armádní složky USA, Velké Británie, ale také vedoucí společnosti zbrojařského průmyslu, BAE Systems, Lockheed Martin, Saab, General Dynamics a další. Technologická řešení jsou použita v sektoru námořních, pozemních a vzdušných sil.

Potřebám sektoru A&D (letectví a obrana) se cíleně věnuje specializovaná divize IFS Defense, která disponuje rozsáhlými zkušenostmi v této specifi cké sféře. Klíčovou oblastí je Asset Management a související činnosti, především dostupnost prostředků, řízení změn, spolupráce s externími složkami a v neposlední řadě řízení výkonnosti. Tyto procesy, známé z podnikového řízení, jsou v segmentu A&D výrazně komplexnější a robustnější. Požadavek na otevřenost, snadnou integraci a změnu je podpořen otevřenou IFS platformou. Modularita a fl exibilita systému s rostoucími požadavky se přizpůsobí A&D subjektům v průběhu expanze, případně změny. Požadavky této povahy jsou klíčové z důvodů minimalizace rizik ve zbrojních programech, které mají dlouhodobou povahu s vysokou mírou nejistoty.

Více infomací pro oblast A&D na www.ifsworld.com/ifsdefence, kancelář pro ČR: [email protected]

A&D MANUFACTURING

SOLUTION Pro výrobní podniky s profi lem výroby na zakázku, podporou

projektového řízení zahrnující fázi návrhu, vývoje, produkce, včetně

životního cyklu produktu.

MILITARY FLEET & ASSET

MANAGEMENT SOLUTION

Podpora řízení armádních jednotek s optimalizací životního cyklu.

Sledované parametry: bezpečnost, výkonnost, náklady a dostupnost.

MILITARY COMPLEX ASSEMBLY MRO

SOLUTION Podpora MRO činnosti pro

komplexní zařízení - zejména letecké motory, pomocné napájecí

jednotky (APU), podvozky vyžadující demontáž a montáž dle protokolu.

DEFENCE HEAVY MAINTENANCE

SOLUTION

Řízení aktivní údržby, generálních oprav pro transportní prostředky, letadla, lodě, ponorky a pozemní

vozidla.

MILITARY COMPONENT MRO

SOLUTION

Řízení procesu opravy, modernizace, kompletace

celků. Komerčně orientovaná služba.

A&

D MANUFACTURING

CLS/P

BL/MRO PROVIDERS

DEFENSE FORCES

FL

EET OPERATORS

MILITARY SPARE PARTS

MANAGEMENT SOLUTION

Řízené plánování náhradních dílů, optimálně zajišťující potřeby

s minimalizací rizik a nákladů.

RELIABILITY CENTRED MAINTENANCE TOOLKIT

Specializovaný program pro námořní, pozemní a vzdušné síly, který při omezeném fi nančním

rozpočtu defi nuje údržbu pro části, jež mají v případě poruchy zásadní

dopad na provoz.

ERP in A&D

Informační systém pro horizontální procesy, např. CRM, Finance, HR,

Business Inteligence, přizpůsobené specifi ckým potřebám A&D sektoru.

MARITIME UNIT MAINTENANCE MANAGEMENT

SOLUTION Automatizované řízení údržby pro

námořní síly. Použito na všech platformách námořních sil Velké

Británie.

A&DCORPORATE

PERFORMANCE MANAGEMENT

Nástroj řízení efektivity/výkonnosti fi rmy, divizí a procesů, výkonnostní řízení pro strategická rozhodování

v sektoru obrany.