iedereen zijn eigen leefmilieu

Download Iedereen zijn eigen leefmilieu

Post on 25-Jan-2015

672 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Iedereen zijn eigen leefmilieuSprekers: Hermine de Bonth en Anouk van Tie. Toepassing van therapeutische leefmilieus in de zorg.

TRANSCRIPT

  • 1. Sociotherapeutische leefmilieus:toepassing in de V&V sector Kenniscentrum Archipel Hermine de Bonth, gz-psycholoogAnouk van Tiel, gz-psycholoog en functieleider leefmilieus

2. Inhoud Functieprogramma Sociotherapeutischeleefmilieus Wat zijn leefmilieus? Oefening clintprofiel 3. Functieprogramma leefmilieus 4. Kenniscentrum Archipel Oprichting Kenniscentrum Diverse zorg en functieprogrammas inontwikkeling Functieprogramma: Sociotherapeutischeleefmilieus 5. Het begin2005start leefmilieus Kenniscentrum Archipel landrijt;- Doelgroep: pg+ en gerontopsychiatrie- Aanleiding: omgaan met probleemgedrag2010expertteam leefmilieus samengesteld om hetfunctieprogramma te schrijven, ontwikkelen scholing,ondersteunen bij implementatie, pr 6. Wat zijn sociotherapeutischeleefmilieus? 7. OorsprongPsychiatrie:forensisch / organische psychiatrieb.v. ZOP GGZE 8. Basis leefmilieuconcept Leefmilieus Onderverdelen Samenhangend in groepen: aanbod: Clinten Zorg Medewerkers Behandeling Benadering Dagbesteding Huisvesting 9. Leefmilieus Stimulerend Structurerend Beschermend Begrenzend 10. Stimulerend leefmilieuKernbegrippen ClintZelf doen Graag actief en inSamen / groep contactPrikkelsUitdagenMedewerkerMaatschappij Begeleiding methanden op de rug 11. Stimulerend leefmilieu 12. Structurerend leefmilieuKernbegrippen ClintBalans rust en Eigen gang gaan enactiviteitduidelijkheid nodigStructuurIndividueel of kleine Medewerkergroep Structureren enbijsturen Empathisch directief 13. Structurerend leefmilieu 14. Beschermend leefmilieuKernbegrippen ClintToedekken KwetsbaarVeiligheid Behoefte aan rustRustHuiskamer sfeer MedewerkerMogen Zorgend Toedekkend 15. Beschermend leefmilieu 16. Begrenzend leefmilieuKernbegrippenClintBegrenzen 1 op 1 contactprobleemgedrag Snel in conflictIndividueelMoeten MedewerkerTolerantie Empathisch directief Begrenzen 17. Begrenzend leefmilieu 18. Leefmilieu schemaKernbegrippenClintMedewerkerStimulerendZelf doen Actief Begeleiding metleefmilieu PrikkelsZinvol bezig zijnhanden op de rug Uitdaging ContactenStimuleren Maatschappij Activeren Samen / groepSamen met clintStructurerendBalans rust enBasis structuurStructurerenleefmilieu activiteitEigen gang gaanConsequent Structuur DuidelijkheidBijsturen Individueel of kleineEmpathisch groepdirectiefBeschermendVeiligheidKwetsbaarZorgendleefmilieu RustAngstigToedekkend Sfeer Rust Overnemen waar Mogennodig Kleine groepBegrenzend Grensoverschrijdend 1 op 1 contact Begrenzenleefmilieu MoetenSnel in conflict Empathisch Weinig prikkels Op zichzelfdirectief IndividueelVeiligheidwaarborgen 19. Wat levert het op?Clinten:Team: Verminderen Expertise van probleemgedragmedewerkers wordt Verbeteren adequater ingezet groepsdynamiek Bewuster begeleiden en Clinten worden minder behandelen snel overvraagd of Bewust werken vanuit overprikkeldeen belevingsgerichte Minder dwaalgedrag visie Minder z.n. medicatie Teambuilding 20. Toepassing leefmilieusBinnen Archipel Ervaring met toepassing van de leefmilieus bij de doelgroepen JD / GP / PG / PG plus / NAH binnen verpleeg n verzorgingshuis. In ontwikkeling: dagbehandeling / gespecialiseerde somatische verpleeghuiszorg (bv revalidatie, jongeren) 21. Oefening clintprofiel 22. Doel Leren differentiren van clinten in deverschillende leefmilieus. 23. Opdracht Lees de volgende zes uitspraken van clinten Welke uitspraak hoort bij welk leefmilieu? Gebruik het leefmilieu schema als hulpmiddel 24. Uitspraken van clinten1. Ik raak snel in conflict met mijn omgeving2. Ik hou van gezelligheid en mensen om me heen3. Ik geniet van de rustige sfeer in de huiskamer4. Ik wil mijn eigen gang gaan, soms sluit ik aan bij een groepje5. Ik word bang als het te druk is of als ik fouten maak6. Ondanks mijn ziekte en ik graag actief bezig 25. Schema leefmilieusKernbegrippenClintMedewerkerStimulerendZelf doen Actief Begeleiding metleefmilieu PrikkelsZinvol bezig zijnhanden op de rug Uitdaging ContactenStimuleren Maatschappij Activeren Samen / groepSamen met clintStructurerendBalans rust enBasis structuurStructurerenleefmilieu activiteitEigen gang gaanConsequent Structuur DuidelijkheidBijsturen Individueel of kleineEmpathisch groepdirectiefBeschermendVeiligheidKwetsbaarZorgendleefmilieu RustAngstigToedekkend Sfeer Rust Overnemen waar Mogennodig Kleine groepBegrenzend Grensoverschrijdend 1 op 1 contact Begrenzenleefmilieu MoetenSnel in conflict Empathisch Weinig prikkels Op zichzelfdirectief IndividueelVeiligheidwaarborgen 26. Einde