graco oplossingen voor conventioneel luchtspuiten

Click here to load reader

Post on 21-Jul-2016

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • TritonHoogwaardige spuittoestellen voor fijne afwerking van hout en metaal

  B e w e z e n k w a l i t e i t. t o o n a a n g e v e n d e t e c h n o l o g i e .

 • Belangrijkste toepassingen

  Aanbrengen van grondverf, basislaag en deklaag voor:

  Algemenemetaalfabricage

  Agrarischebedrijvenendebouw

  Vrachtwagensenbussen

  Auto-onderdelenenbijwerken

  Spuiten van beitsen, lakken en deklagen voor:

  Houtenmeubilairenkasten

  Hout,ramenendeuren

  Gevormdhout

  Met toepassing van allerlei verschillende technieken:

  Conventioneel

  HVLP

  Compliant

  Elektrostatischluchtspuiten

  Eindelijk... een spuittoestel speciaal ontworpen voor de afwerkingsmarkt

  Kenmerken

  TRITON is ontwikkeld voor alle soorten metaal- en houtbewerking applicaties:

  Tr

  iTo

  n-s

  pu

  iTT

  oe

  sT

  el

  le

  n

  TriTon is een luchtgedreven membraanspuittoestel waarmee een hoogwaardige decoratieve afwerking kan

  worden aangebracht op onderdelen van hout en metaal.

  TriTon is een effectiever alternatief voor conventionele

  drukvaten en standaard membraanpompen.

  HOOgwAARdIgE AfwERKINg

  Dooreenlagepulsatieeneensoepelepompslagwisselingwordteenconstantspuitpatroongeleverd.

  gEBRuIKSvRIENdElIjK

  Doordesnellekleurwisselingenenhetsnelbijvullenvanmateriaalbespaartutijdengeld.

  ROBuuSTE cONSTRucTIE

  Depompvanroestvrijstaalofaluminiumkaneenbreedspectrumaanvloeistoffenverwerken.

 • Eindelijk... een spuittoestel speciaal ontworpen voor de afwerkingsmarkt

  TRITON-pomp van duurzaam metaalVoor weinig onderhoud en een lange levensduur.

  Luchtdruk regelaars met hoog debietLevert tot 35% extra luchtdebiet aan het pistool voor een superieure verstuiving.

  Gebruiksvriendelijk circulatie ventielBespaart materiaal en tijd tijdens het spoelen, voorpompen en kleurwisselingen.

  TRITON-toestellenVerkrijgbaar met algemeen metaal-, hout- of Watergedragen AirPro-pistool.

  TRITON-pomp met lage pulsatie

  Levert een constant spuitpatroon en een laag met uniforme dikte.

  Flexibele, lichte luchtslangDe gebruiker wordt minder snel moe. Heavy-duty zuigprestaties

  Spuit materialen met allerlei viscositeiten.

  AirPro- of PRO Xp-spuitpistoolSuperieure afwerkingskwaliteit voor conventionele, HVLP-, compliant- of elektrostatische toepassingen.

  Superieur spuittoestel voor afwerkingstoepassingen!verkrijgbaar met spuitpistool AirPro en elektrostatisch spuitpistool PRO Xp

 • OPBRENgST MET lAgE PulSATIE!

  Om uw drukvat- en bekerpistolen op te waarderen voor TRITON

  DedrukpulsatievandeTRITON-pompis50%minderdandievanstandaardmembraanpompen.

  NB: vergelijking tussen pompen, zonder materiaal druk regelaar

  High-performance afwerking

  Afwerking nu eenvoudig

  Bijvullen en bewaken van het materiaalpeil tijdens het spuiten voor een groter gebruiksgemak

  Volledige kleurwisseling in minder dan 3 minuten voor minder tijdverlies

  Circulatie ventiel bespaart tijd en vermindert het gebruik van oplosmiddel tijdens schoonmaken en kleurwisselingen

  verhoog uw standaardmembraanpompen op te waarderen voor TRITON

  POMP MET lANgERE lEvENSduuR Robuuste constructie van roestvrij staal of aluminium waardoor

  minder onderhoud vereist is dan bij een pomp van kunststof

  Twee maal zo grote opbrengst per slag

  Hoge opbrengst per slag betekent minder slijtage van de pomp

  EXTRA POMPvERMOgEN 30% meer zuigkracht dan een standaardmembraanpomp,

  zodat materialen met hogere viscositeit kunnen worden verwerkt

  SuPERIEuRE AfwERKINgSKwAlITEIT

  ConstantSpuitpatroonenlaagdikteoponderdelenConstantdebietnaarhetspuitpistool

  uw pompen opwaarderen!

  PRO XP ElEKTROSTATIScHE SPuITPISTOOlTOESTEllEN

  Afgebeeld: modelnr. 233747 met PRO Xp60-pistool

 • * De huidige prestaties kunnen varieren, afhankelijk van de gebruikte materialen en productie processen. Raadpleeg hierover uw dealer.

  Product informatie

  Airpro-hout-toepassings spuit systeem

  289645 60 289110 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289642 100 289110 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289646 60 289111 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289643 100 289111 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289647 289109 AirProconventioneelpistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289644 289109 AirProconventioneelpistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289638 60 289110 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289635 100 289110 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289639 60 289111 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289636 100 289110 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289640 289109 AirProconventioneelpistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289637 289109 AirProconventioneelpistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289628 60 289110 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289625 100 289110 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289629 60 289111 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289626 100 289111 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289630 289109 AirProconventioneelpistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)

  289627 289109 AirProconventioneelpistoolmetnozzlevan1,0mm(0.040in.)Airpro algemene metaal-Toepassings spuit systeem

  233468 288931 AirPro-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233469 288931 AirProconventioneelpistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233470 60 288938 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233471 100 288938 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  234911 60 288945 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  234912 100 288945 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233475 288931 AirProconventioneelpistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233476 288931 AirPro-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233477 60 288938 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233478 100 288938 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  234913 60 288945 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  234914 100 288945 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233482 288931 AirPro-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233483 288931 AirPro-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233484 60 288938 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233485 100 288938 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  234915 60 288945 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  234916 100 288945 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233489 288931 AirProconventioneelpistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233490 288931 AirProconventioneelpistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233491 60 288938 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  233492 100 288938 AirProHVLP-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  234917 60 288945 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  234918 100 288945 AirProCompliant-pistoolmetnozzlevan1,4mm(0.055in.)

  Alum

  inium

  Roes

  tvrij s

  taal

  onde

  rdee

  lnr. T

  riton

  -spu

  it sy

  steem

  Mon

  tage

  op

  emm

  er va

  n 5

  gallo

  n (1

  9 lite

  r)M

  ater

  iaal d

  rukr

  egela

  ar**

  Mon

  tage

  op

  vierp

  oot

  Aanz

  uigsla

  ng

  Gem

  ontee

  rd op

  twee

  wieli

  g kar

  retje

  Luch

  tslan

  g (25

  ft, 7

  ,6 m

  )

  Wan

  dmon

  tage

  Vloeis

  tofsla

  ng (2

  5 ft,

  7,6 m

  )

  onde

  rdee

  lnr. a

  pplic

  ator

  Besc

  hrijv

  ing ap

  plica

  tor

  **DeHVLP-,Compliant-,PROXp-installatieszijninclusiefmateriaaldrukregelaar:Aluminiumspuitsystemengebruikeneenmateriaaldrukregelaarvanacetaalvan4bar(0,4MPa,60psi).Roestvrijstalenspuitsystemengebruikeneenroestvrijstalenmateriaalregelaarvan7bar(0,7MPa,100psi).

  Selectie handboek TRITON-spuit systemen 1.Kiesdespuittoepassing2.Kiesdeconfiguratievandespuitsystemen2.Kieseenspuitsysteemvanaluminiumofroestvrijstaal3.KiesdeAirPro-spuittechnologie

  Montage op vierpoot

  WandmontageSifonbuis en emmer apart te bestellen.

  Montage op emmer

  Montage op karretje

  Montage op emmer

  WandmontageSifonbuis en emmer apart te bestellen.

  Montage op karretje

 • Keuzeoverzicht TRITON-spuitafwerkings spuit systemen

  1.Kiesdespuittoepassing2.Kiesdeconfiguratievandespuitsysteem2.Kieseeninstallatievanaluminiumofroestvrijstaal3.KiesdeAirPro-spuittechnologie

  Technische gegevensMaximalemateriaalwerkdruk 7bar(0,7MPa,100psi)Maximaleluchtinlaatdruk 7bar(0,7MPa,100psi)Maximaalmateriaaldebiet(pompop212slagen/min) 32l/min(8.5gpm)Pompslagvolume 160ml/slag(5oz/slag)Luchtinlaatfitting 1/4npt(i)Materiaaluitlaatfittingmetmateriaaldrukregelaarvanacetaal 3/8npt(u)Materiaaluitlaatfittingmetmateriaaldrukregelaarvanroestvrijstaal 3/8npsm(u)Pompinlaat 3/4npt(i)Pompuitlaat 3/8npt(i)Materiaaluitlaatfitting 3/8npt(u)

  gemiddeld luchtverbruikConventioneel Compliant HVLP ElektrostatischPistool:396l/min Pistool:339l/min Pisto