Godsdienst. Aanwinsten van 2–7010–1370–4 UFSIA: RG 2132 B 33 Zo gezegd, zo bemind: de mooiste teksten / Hans Bouma. ...

Download Godsdienst. Aanwinsten van  2–7010–1370–4 UFSIA: RG 2132 B 33 Zo gezegd, zo bemind: de mooiste teksten / Hans Bouma. ...

Post on 30-Apr-2018

219 views

Category:

Documents

3 download

TRANSCRIPT

 • Godsdienst. Aanwinsten van Anet

  Godsdienstwetenschap

  Matre Adam de Dryburgh: De triplici genere contemplationis /L. Reuviaux. Lille : Atelier national de reproduction destheses, 1999. 2 v.

  UFSIA: RG 2132 A 28

  12

  Bible moralisee: Codex Vindobonensis 2554, Vienna,Osterreichische Nationalbibliothek / [edit.] Gerald B. Guest. London : Miller, 1995. 144 p., ill. (Manuscripts inminiature ; 2). Facsimile. ISBN 1872501923

  SBA: 594929

  UIA: GER 930.27 GGUES 95

  UFSIA: RG 2016 C 37

  Bijbel voor de jeugd: het Oude Testament / [bew.] Olav E. vanOutryve ; [ill.] Reinhard Hermann. 2 ed. Averbode :Altiora, 1983. 375 p. ISBN 9031705470

  SBA: 624744

  Les amours chez Jean de la Croix / Andre Bord. Paris :Beauchesne, 1998. 184 p. (Beauchesne religions ; 24). ISBN 2701013704

  UFSIA: RG 2132 B 33

  Zo gezegd, zo bemind: de mooiste teksten / Hans Bouma. Kampen : Kok, 1999. 118 p. ISBN 9043500372

  BSA: LZ 191/1086

  Een wereld van religies / John Bowker. Tielt : Lannoo,1999. 200 p., ill. ISBN 9020935607

  HAHIVT: L 2 MB 42265

  BSA: LZ 105/376

  Les matres spirituels / Jacques Brosse. Paris : Larousse,1998. 264 p., ill. (La memoire de l'humanite ; 1998: 1). ISBN 2035053137

  UFSIA: RG 2129 A 32

  Het gelaat van de bevrijding: een heilsdenken in het spoor vanEmmanuel Levinas / Roger Burggraeve. Tielt : Lannoo,1986. 232 p. (Woord en beleving ; 8). ISBN 9020913093

  SBA: 624464

  BSA: LZ 28/128

  UFSIA: MAGB 10567

  Jean Gerson and De consolatione theologiae (1418): theconsolation of a biblical and reforming theology for adisordered age / Mark Stephen Burrows. Princeton, N.J. :Princeton Theological Seminary, 1988. 163 p. Xerocopie:University Microfilm 8818496

  UFSIA: RG 2117 D 41

  Deus existentia amoris: teologia della carita e teologia dellatrinita negli scritti di Riccardo di San Vittore (+1173) / PierluigiCacciapuoti. Turnhout : Brepols, 1998. 286 p. (Bibliotheca Victorina ; 9). ISBN 2503507646

  UFSIA: RG S 273:9

  Catherine of Siena / Giuliana Cavallini. London : Chapman,1998. 163 p. (Outstanding Christian thinkers series ;1998: 1). ISBN 0225667657

  UFSIA: RG 2127 F 27

  Christ among the medieval Dominicans: representations ofChrist in the texts and images of the Order of Preachers /[edit.] Kent Emery [jr.] ; [edit.] Joseph Wawrykow. NotreDame, Ind. : University of Notre Dame, 1998. 561 p., ill. (Notre Dame conferences in medieval studies ; 7). ISBN 0268008310

  UFSIA: RG 2141 B 19

  The apocryphal gospels of Mary in Anglo-Saxon England /Mary Clayton. Cambridge : Cambridge University Press,1998. 355 p. (Cambridge studies in Anglo-SaxonEngland ; 26). ISBN 0521581680

  UFSIA: Klass 3.2 P 8 APOCLA

  UFSIA: RG 1061 C 9

  Waakt en bidt! Communie- en gebedenboek / C. Coopman. Turnhout : Brepols, 1914. 520 p., ill.

  UFSIA: RG 4095 C 27

  Zijn er christenen in dit vrome land? Ontmoetingen op hetsnijpunt van inspiratie en inzet / Iny Driessen. Antwerpen :Unistad, 1988. 198 p. ISBN 9070276704

  SBA: 624425

  BSA: LZ 203/107

  UFSIA: MAGA 4562

  Je crois en l'Eglise: precarite institutionelle et Regne deDieu / Christian Duquoc. Paris : Cerf, 2000. 205 p. (Theologies ; 2000: 1). ISBN 2204062030

  BSA: LZ 166/931

  Brug of breuk? Dialoog tussen moslims en christenen /[edit.] Anissa Akhandas ; [edit.] Katrien Alexander ; [edit.] SvenCorthout ; e.a. Leuven : Davidsfonds, 1995. 186 p., ill. (Pax-Christi pocket ; 1995: 1). ISBN 9061529166

  UFSIA: RG 2118 C 26

  BSA: LZ 106/6/186

  Licht in de middeleeuwen: 1250 jaar Roksem en de kersteningin westelijk Vlaanderen / [edit.] Jean Luc Meulemeester ; e.a. Oudenburg : Stadsbestuur, 1995. 84 p., ill.

  MPM: BM 41134

  SBA: 630754

  UFSIA: RG 2120 A 24

  Litterature et religion au moyen age et a la Renaissance /[comp.] Jean-Claude Vallecalle ; [medew.] Pascale Blum ;e.a. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 1997. 220 p. (1116 litterature ; 1997: 1). ISBN 2729705732

  SBA: 611030

  UIA: GER 840.85 H 6 VALL 97

 • Hendrik Herps Spieghel der Volcommenheit in oberdeutscherUberlieferung: ein beitrag zur Rezeptionsgeschichteniederlandischer Mystik im oberdeutschen Raum / KristinaFreienhagen-Baumgardt. Leuven : Peeters, 1998. 177p. (Miscellanea Neerlandica ; 17). ISBN 9042900202

  SBA: 606056

  UFSIA: MAGB 39649

  UFSIA: RG 2087 C 9

  Geschonden lichaam: pastorale gids voor gemeenten diegeconfronteerd worden met seksueel geweld / R. RuardGanzevoort ; Alexander L. Veerman. Zoetermeer :Boekencentrum, 2000. 152 p. ISBN 9023906918

  BSA: LZ 218/432

  Die Theorie des spanischen Jesuiten Jose de Acosta (ca.15401600) uber den Ursprung der indianischen Volker ausAsien / Helga Gemegah. Frankfurt am Main : Lang, 1999. 254 p. (Hispano-Americana: Geschichte, Sprache, Literatur ;22). ISBN 3631348622

  SBA: 624637

  Scivias: Sache les voies: ou, Livre des visions / HildegardisBingensis ; [edit.] Pierre Monat. 2 ed. Paris : Cerf,1996. 729 p., ill. (Sagesses chretiennes ; 1996: 1). ISBN 220404864-X

  UFSIA: RG 2135 C 28

  Gastvrijheid is een rijk geschenk: een uitvinding van het hart /Anselm Hoste. Tielt : Lannoo, 1990. 105 p. ISBN 9020918559

  SBA: 624487

  BSA: LZ 203/128

  Hrotsvit of Gandersheim: a florilegium of her works /[edit.] Katharina Wilson. Woodbridge : Brewer, 1998. 130p. (Library of medieval women ; 1998: 3). ISBN 0859914895

  UFSIA: RG 2127 D 32

  Legenda aurea: edizione critica / Jacobus de Voragine ;[edit.] Giovanni Paolo Maggioni. 2 ed. Firenze : Sismel,1998. 2 v. (Millennio medievale ; 6). ISBN 8887027277

  UFSIA: RG 2133 C 5

  12

  De esse ad pulchrum esse: Schonheit in der Theologie Hugosvon St. Viktor / Lenka Karfkova. Turnhout : Brepols,1998. 537 p. (Bibliotheca Victorina ; 8). ISBN 2503506720

  UFSIA: RG S 273:8

  Studien zu den katholischen deutschen Bibelubersetzungen im16., 17. und 18. Jahrhundert / Uwe Koster. Munster :Aschendorff, 1995. 483 p. (ReformationsgeschichtlicheStudien und Texte ; 134). ISBN 3402037963

  SBA: 624787

  La Bible imprimee dans l'Europe moderne /[edit.] Bertram Eugene Schwarzbach ; Bibliotheque nationale deFrance. Paris : 1999. 476 p., ill. (Etudes et recherches ;1999: 1). ISBN 2717720839

  MPM: BM 34128

  SBA: 624855

  UFSIA: MAGB 47774

  Le diable / Georges Minois. Paris : Presses universitaires deFrance, 1998. 127 p. (Que sais-je? ; 3423). ISBN 2130495621

  RUCA: CB 08 F 2:3423

  UIA: GER 20 GMINO 98

  UFSIA: RG 2020 D 37

  Brides in the desert: the spirituality of the beguines / SaskiaMurk-Jansen. London : Darton, Longman and Todd,1998. 136 p. (Traditions of Christian spirituality series ;1998: 1). ISBN 023252193-X

  UFSIA: RG 2127 F 30

  Geheiligte Naturwissenschaft: die Kupfer-Bibel des JohannJakob Scheuchzer / Irmgard Musch. Gottingen :Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. 285 p., ill. (Rekonstruktion der Kunste ; 4). ISBN 3525479034

  SBA: 624856

  Storia di Cristo / Giovanni Papini. Firenze : Vallecchi,1961. 632 p.

  HAHIVT: LMAG 2 MB 42204

  Goddelijke fantasie: over religie, leren en identiteit / RikPinxten. Antwerpen : Houtekiet, 2000. 287 p. ISBN 9052405646

  SBA: D 624443

  BSA: LZ 105/402

  UFSIA: MAGB 47825

  UFSIA: PS 301.188.4 GPINX 2000

  Postmodernity, sociology and religion / [edit.] Kieran Flanagan ;[edit.] Peter C. Jupp. Basingstoke : Macmillan, 1999. 224p. ISBN 0333751981

  UFSIA: PS 301.188.4 GFLAN 99

  De invloed van Richard van Saint-Victor op Beatrijs vanNazareth / Kris Van Put. Leuven : KUL, Hoger Instituut voorWijsbegeerte, 1998. 83 p. Met: Bijlage. Van sevenmanieren van heileger minnen. Tekst en vertaling

  UFSIA: RG 2103 E 18

  Basiswerk; Bijlage

  Abraxas: alles over Satan & het satanisme / Stefan deRaedt-van Wien. Antwerpen : Hadewijch, 1997. 165 p.,ill. ISBN 9052404143

  SBA: D 598605

  UFSIA: RG 2020 C 34

  Saint Jean de la Croix: mystique et matre spirituel / FedericoRuiz. Paris : Cerf, 1994. 322 p. (Patrimoines:christianisme ; 1994: 1). ISBN 2204049387

  UFSIA: RG 2087 D 36

 • BSA: LZ 200/379

  The spiritual espousals: The third life = De geestelijke bruiloft:Het derde leven / van, Jan Ruusbroec ; [edit.] Wim van denDungen. Antwerp : 1998. 16 p., ill.

  UFSIA: RG 2121 H 1:48

  Amplexus: die Begegnung des Menschen mit dem dreieinen Gottin der Lehre des sel. Wilhelm von St. Thierry / Kai G.Sander. Langwaden : Bernardus-Verlag, 1998. 507 p. (Veroffentlichungen der ZisterzienserakademieMehrerau-Langwaden-Berlin ; 1998: 1). ISBN 3910082696

  UFSIA: RG 2132 B 27

  Evangelium nach Johannes erlautert fur die Praxis / BenediktSchwank. 2 ed. St. Ottilien : EOS, 1998. 558 p. ISBN 388096291-X

  BSA: LZ 129/704

  Op heilige grond: dagboek van een jaar bij de Maya's inGuatemala / Jos Smeets. Leuven : TGL, 1998. 160 p.,ill. (TGL: tijdschrift voor spiritualiteit ; 1998: 1)

  UFSIA: RG 4115 H 100

  Spel en devotie: techniek in volks- en devotieprenten: OudBegijnhof, Gemeentehuis van Anderlecht, 15 oktober 199815januari 1999. Brussel : 1998. 31 p., ill.

  UFSIA: RG ICON 3 D 33

  Liefde die liefde wekt: de bronnen van Taize. Averbode :Altiora, 1991. 110 p. ISBN 9031709239

  SBA: 624463

  BSA: LZ 197/72

  Russko-anglijskij religioznyj slovar' = Russian-English religiousdictionary / Oleg T. Tchalenko. Moscow : Nauka, 1998. 157 p. ISBN 5020225088

  HAHIVT: L 2 BV 3

  Leven met verbeelding: betekenisverandering van geloof engodsdienst in een postmoderne cultuur / Dick Tieleman. Kampen : Kok, 2000. 204 p. (Serie Kamper cahiers ;2000: 1). ISBN 9024292867

  BSA: LZ 108/613

  Un christianisme d'avenir: pour une nouvelle alliance entreraison et foi / Paul Valadier. Paris : Seuil, 1999. 228 p. ISBN 2020335441

  UFSIA: RG 2117 E 24

  Pastoraal perspectief: vorming tot reflectief pastoraat / J.A. vander Ven. Kampen : Kok, 2000. 200 p. (Serie theologieen empirie ; 32). ISBN 9043501409

  BSA: LZ 211/609

  Het oude levensverhaal van Willem van Saint-Thierry / PaulVerdeyen. Antwerpen : UFSIA, 1999. 19 p. Overdrukuit: Ons geestelijk erf. - 73:1(1999)

  UFSIA: RG Br 333:39

  Creativiteit, wegwijzing en dienstverlening: de rol van de kerkin de postindustriele stad / Hans Visser. 2 ed. Zoetermeer : Boekencentrum, 2000. 340 p. (Mission ;26). ISBN 9023917545

  UFSIA: MAGB 47648

  BSA: LZ 166/942

  Etudes sur la Regle de saint Benot: nouveau recueil / Adalbertde Vogue. Begrolles-en-Mauges : Abbaye de Bellefontaine,1996. 514 p. (Vie monastique ; 34). ISBN 2855890845

  UFSIA: RG 2132 B 26

  Wanneer de goden sterven: inleiding op Johannes van hetKruis / John Welch. Gent : Carmelitana, 2000. 286 p. ISBN 9076671036

  BSA: LZ 200/378

  Lieve God / Piet Worm. 3 ed. Haarlem : Gottmer,1980. ill. ISBN 902570493-X

  SBA: 624730

  Zand erover? Vereffenen, vergeven, verzoenen / [edit.] RogerBurggraeve ; [edit.] Didier Pollefeyt ; [edit.] Johan deTavernier. Leuven : Davidsfonds, 2000. 245 p. (Cahiers voor vredestheologie ; 12) ; (Pax-Christi pocket ; 2000:1). ISBN 9058260682

  BSA: LZ 185/803

  Kerkgeschiedenis

  Die Benediktinerabtei St. Eucharius-St. Matthias vor Trier /[edit.] Petrus Becker. Berlin : De Gruyter, 1996. 930 p. (Die Bistumer der Kirchenprovinz Trier: das Erzbistum Trier ;8). ISBN 3110150239

  UFSIA: RG S 103:34

  Tussen Gideonsbende en publieke kerk: een studie over hetgereformeerd protestantisme in Friesland, 15801650 / W.Bergsma. Hilversum : Verloren, 1999. 652 p., ill. ISBN 9065500448

  SBA: 624822

  UFSIA: VRG

  Bertinus redivivus: jubileumuitgave naar aanleiding van het1300-jarig overlijden van de heilige Bertinus (6981998) /Godfried Billiet ; Kristof Papin. Poperinge : ParochieSint-Bertinus, 1998. 64 p., ill.

  UFSIA: RG 2133 C 3

  Trois siecles du Carmel a Bruges, 16311931 / Louis van denBossche. Brugge : Desclee de Brouwer, 1931. 48 p.

  SBA: 624846

  UFSIA: RGBr 69:6

  De ontkerstening der Middeleeuwen: een terugblik op degeschiedenis van twaalf eeuwen christendom / Adriaan H.Bredero. Kapellen : Pelckmans, 1999. 540 p. (Mens entijd ; 1999: 1). ISBN 9028926720

  SBA: D 622928

 • BSA: LZ 278/14

  Jean Gerson and De consolatione theologiae (1418): theconsolation of a biblical and reforming theology for adisordered age / Mark Stephen Burrows. Princeton, N.J. :Princeton Theological Seminary, 1988. 163 p. Xerocopie:University Microfilm 8818496

  UFSIA: RG 2117 D 41

  Deus existentia amoris: teologia della carita e teologia dellatrinita negli scritti di Riccardo di San Vittore (+1173) / PierluigiCacciapuoti. Turnhout : Brepols, 1998. 286 p. (Bibliotheca Victorina ; 9). ISBN 2503507646

  UFSIA: RG S 273:9

  Sainte Waudru: patronne de Mons et de la region. Lareconnaissance des reliques de sainte Waudru, le 17 novembre1997, par Monseigneur Jean Huard, eveque de Tournai / Benotvan Caenegem. Mons : Office du Tourisme de la ville deMons, 1998. 24 p., ill.

  UFSIA: RG 2062 A 33

  Il Cottolengo e gli altri / Domenico Carena. Torino : Piccolacasa della Divina Provvidenza, 1995. 291 p., ill.

  UFSIA: RG 4084 D 17

  Parochies en bidplaatsen in het bisdom Terwaan voor 1300: eenrepertorium van de parochies van de dekenijen Veurne en Ieperen een overzicht van alle bidplaatsen van het bisdom / MarcCarnier. Brussel : Algemeen Rijksarchief, 1999. 408 p. (Studia ; 78)

  SBA: 624852

  Catherine of Siena / Giuliana Cavallini. London : Chapman,1998. 163 p. (Outstanding Christian thinkers series ;1998: 1). ISBN 0225667657

  UFSIA: RG 2127 F 27

  Les chapitres de dames nobles entre France et Empire: actes ducolloque d'avril 1996 / [edit.] Michel Parisse ; [edit.] PierreHeili ; Societe d'histoire locale de Remiremont. Paris :Messene, 1998. 345 p., ill. (Religio memori ; 1998: 1). ISBN 2911043367

  UFSIA: RG 2127 F 28

  La chretiente des origines a la fin du moyen age / [edit.] LudoMilis. Paris : Belin, 1998. 237 p. (Europe & histoire ;1998: 1). ISBN 2701121132

  SBA: 609589

  UFSIA: RG 2117 D 43

  Christ among the medieval Dominicans: representations ofChrist in the texts and images of the Order of Preachers /[edit.] Kent Emery [jr.] ; [edit.] Joseph Wawrykow. NotreDame, Ind. : University of Notre Dame, 1998. 561 p., ill. (Notre Dame conferences in medieval studies ; 7). ISBN 0268008310

  UFSIA: RG 2141 B 19

  Les cisterciens en Namurois, 13e-20e siecle / [edit.] JacquesToussaint. Namur : Societe archeologique de Namur,1998. 295 p., ill. (Monographies du Musee des Artsanciens du Namurois ; 15). Tentoonstellingscatalogus Museedes arts anciens du Namurois, du 20 juin au 27 septembre 1998

  UFSIA: RG 2132 D 17

  HAOWB: 29550

  Een leven van liefde: cistercienzers in de lage landen op wegnaar de 21ste eeuw / Bert Claerhout. Tielt : Lannoo,1999. 254 p. ISBN 9020937472

  SBA: D 621610

  UFSIA: MAGB 47649

  De remonstranten / E.H. Cossee ; Th.M. van Leeuwen ; M.A.Bosman-Huizinga. Kampen : Kok, 2000. 118 p. (SerieWegwijs ; 2000: 2). ISBN 9043501905

  BSA: LZ 299/160

  Bernhard von Clairvaux: Leben und Werk des beruhmtenZisterziensers / Peter Dinzelbacher. Darmstadt : Primus,1998. 497 p. ISBN 3896780271

  UFSIA: RG 2132 B 25

  Dochters van stilte: monialen in Belgie en Luxemburg van deMiddeleeuwen tot heden / [edit.] Andre Neuberg. Bastogne :Musee diocesain en Piconrue, 1998. 349 p., ill.

  SBA: 608203

  UFSIA: RG 2092 B 40

  The Cistercian abbeys of Britain: far from the concourse ofmen / [edit.] David Robinson ; [medew.] Janet Burton ; e.a. London : Batsford, 1998. 224 p., ill. ISBN 071348392-X

  UFSIA: RG 2132 A 27

  Ga mijn volk bevrijden: het denken van Cardijn / [edit.] JanBlanke ; [medew.] Emilie Arnould ; e.a. Zele : Reinaert,1982. 288 p., ill. ISBN 903100541-X

  SBA: 624373

  UFSIA: MAGB 7830

  UFSIA: RGHB 61.2.25

  Het leven van de zalige maagd Sint Clara / [edit.] Ludo Jongen ;[medew.] Herman de Groot ; e.a. Megen : Werkgroep SanDamianoreeks, 1998. 240 p. (San Damianoreeks ; 11). ISBN 9090114882

  SBA: 616021

  BSA: LZ 195/25/11

  UFSIA: RG 2063 B 32

  Emblematik und Kunst der Jesuiten in Bayern: Einflu undWirkung / [edit.] Peter M. Daly ; [edit.] G. Richard Dimler SJ ;[edit.] Rita Haub. Turnhout : Brepols, 2000. 291 p., ill. (Imago figurata: studies ; 3). ISBN 2503509673

  SBA: 624643

  Die Geschichte der Reimser Kirche / Flodoardus Remensis ;[edit.] Martina Stratmann. Hannover : HahnscheBuchhandlung, 1998. 544 p. (Monumenta Germaniaehistorica: scriptores ; 36). ISBN 377525434-X

 • UFSIA: RG 1076 C 1:6

  Die Theorie des spanischen Jesuiten Jose de Acosta (ca.15401600) uber den Ursprung der indianischen Volker ausAsien / Helga Gemegah. Frankfurt am Main : Lang, 1999. 254 p. (Hispano-Americana: Geschichte, Sprache, Literatur ;22). ISBN 3631348622

  SBA: 624637

  Dictionnaire historique des ordres religieux / AgnesGerhards. Paris : Fayard, 1998. 622 p., ill. ISBN 2213601739

  UFSIA: RG 23 A 12

  Mij is alle macht gegeven: een politieke geschiedenis van depausen / Mark Heirman. Antwerpen : Houtekiet, 2000. 240 p. ISBN 9052405662

  SBA: D 622229

  BSA: LZ 290/182

  Iconografie van Portugal tot Polen / Guido Hendrix. Leuven : KUL, Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid,1996. 266 p., ill. (Ontmoetingen met Lutgart vanTongeren, Benedictines en Cistercienzerin (118212461996) ;1). ISBN 9073683181

  SBA: 598862:1

  UFSIA: RG 2063 D 3:1

  Omtrent het Kopenhaagse Leven van Lutgart, de oudstevertaling van Thomas van Cantimpres Vita Lutgardis / GuidoHendrix. Leuven : KUL, Bibliotheek van de FaculteitGodgeleerdheid, 1997. 172 p. (Ontmoetingen met Lutgartvan Tongeren, Benedictines en Cistercienzerin(118212461996) ; 4). ISBN 9073683246

  SBA: 598862: 4

  UFSIA: RG 2063 D 3:4

  Hexenglaube und Hexenprozesse im Raum Rhein-Mosel-Saar /[edit.] Gunther Franz ; [edit.] Franz Irsigler ; [medew.] ElisabethBiesel. 2 ed. Trier : Spee, 1996. 545 p., ill. (TriererHexenprozesse: Quellen und Darstellungen ; 1). ISBN 3877601235

  UFSIA: RG 2127 F 25

  Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland:handboek religies, kerken, stromingen, organisaties / E.G.Hoekstra ; M.H. Ipenburg. 3 ed. Kampen : Kok, 2000. 748 kol. ISBN 9043500283

  UFSIA: MAGC 14960

  BSA: LZ L 293/202/3

  Libin Sahib was een heilige: de Antwerpse graaf Henri le Grelle(18651934) was ooggetuige van het werk van pater ConstantLievens in de Bengaalse missie, 18881889 / RobertHouthaeve. Moorslede : 2000. 398 p., ill. (India ; 4)

  SBA: 624474

  Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen / Ludo Jongen. Amsterdam : Bakker, 1998. 206 p., ill. ISBN 903511941-X

  SBA: 604613

  UFSIA: SGNV 1.4/JON.1

  UFSIA: RG 2063 B 31

  Nikolaus von Kues: Denker zwischen Mittelalter und Neuzeit /Karl-Hermann Kandler. 2 ed. Gottingen : Vandenhoeck &Ruprecht, 1997. 170 p., ill. ISBN 3525554303

  UFSIA: RG 2135 F 31

  De esse ad pulchrum esse: Schonheit in der Theologie Hugosvon St. Viktor / Lenka Karfkova. Turnhout : Brepols,1998. 537 p. (Bibliotheca Victorina ; 8). ISBN 2503506720

  UFSIA: RG S 273:8

  Die Buchkultur der Devotio moderna: Handschriftenproduktion,Literaturversorgung und Bibliotheksaufbau im Zeitalter desMedienwechsels / Thomas Kock. Frankfurt am Main : Lang,1999. 410 p. (Tradition - Reform - Innovation: Studienzur Modernitat des Mittelalters ; 2). ISBN 3631348371

  SBA: 624636

  UFSIA: VRG

  The libraries of the Augustinian canons / [edit.] Teresa Webber ;[edit.] Andrew G. Watson. London : British Library,1998. 572 p. (Corpus of British medieval librarycatalogues ; 6). ISBN 0712345019

  UFSIA: RG 1060 F 19

  Medieval women in their communities / [edit.] Diane Watt. Toronto : University of Toronto Press, 1997. 250 p. ISBN 0802081223

  UFSIA: RG 2127 F 29

  Oratorios de San Felipe Neri en Mexico: y un testimonio vivo,la fundacion del Oratorio de San Felipe Neri en la villa deOrizaba / Mariano Monterrosa Prado ; Arturo D. ChairezAlfaro ; Jorge H. Franco Barrera ; [edit.] Francisco Aguilera ;[ill.] Bob Schalkwijk. Mexico, D.F. : Centro de Asistencia yPromocion, 1992. 88 p., ill. ISBN 9686370110

  UFSIA: MAGMEXC 638

  UFSIA: RG 2062 A 34

  Mirakels historisch: de exempels van Caesarius vanHeisterbach over Nederland en Nederlanders / Jaap vanMoolenbroek. Hilversum : Verloren, 1999. 361 p., ill. (Middeleeuwse studies en bronnen ; 65). ISBN 9065500634

  SBA: 624809

  UFSIA: Hist DLIVI 163

  De beghardis et beguinabus: commentarius / Johann LorenzMosheim. Brussel : Algemeen Rijksarchief, 1998. 2 v. (Reprints ; 105)

  UFSIA: RG 2118 C 32

  12

  The catholic reformation / Michael A. Mullett. London :Routledge, 1999. 258 p. ISBN 0415189152

  SBA: 624876

 • Tweeduizend jaar kerken: van catacombe tot kathedraal /Edward Norman. 's-Gravenhage : SDU, 1990. 312 p. ISBN 9012065453

  SBA: 624403

  UFSIA: RGHB 50.9.2

  Un manuscrito inedito: la vida del Padre Ramos de la Pena,Cartujo de Jerez (+ 1707) / Francisco Panduro ;[edit.] Juan Mayo Escudero. Salzburg : Institut fur Anglistikund Amerikanistik, 1998. 151 p., ill. (AnalectaCartusiana ; 144). ISBN 3705201298

  UFSIA: RG S 116:144

  The reformation of community: social welfare and Calvinistcharity in Holland, 15721620 / Charles H. Parker. Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 221 p.,ill. (Cambridge studies in early modern history ; 1998: 1). ISBN 0521623057

  SBA: 624630

  UFSIA: Hist HIV 376

  Parochieregisters, 16161796: Oostwinkel: dopen /[edit.] Gilbert de Lille. Maldegem : Heemkundige Kring HetAmbacht, 1994. 450 p.

  UFSIA: RG 2027 C 24:1

  Parochieregisters, 16161796: Oostwinkel: huwelijken,overlijdens / [edit.] Gilbert de Lille. Maldegem :Heemkundige Kring Het Ambacht, 1994

  UFSIA: RG 2027 C 24:2

  100 jaar parochie HH. Anna en Joachim: AntwerpenLinkeroever, 18931993 / Emiel van Peel. Antwerpen :Parochie H. Anna & H. Joachim, 1994. 303 p., ill.

  SBA: 624848

  UFSIA: MAGC 12614

  De invloed van Richard van Saint-Victor op Beatrijs vanNazareth / Kris Van Put. Leuven : KUL, Hoger Instituut voorWijsbegeerte, 1998. 83 p. Met: Bijlage. Van sevenmanieren van heileger minnen. Tekst en vertaling

  UFSIA: RG 2103 E 18

  Basiswerk; Bijlage

  Atlas missionario portugues / A. da Silva Rego ; Eduardo dosSantos. 2 ed. Lisboa : Junta de Investigacoes do Ultramar,1964. 198 p., ill.

  HAHIVT: LMAG 2 Z 1

  Verschijningen uit het hiernamaals in de Vita Lutgardis / EmiliaStolfi ; Guido Hendrix. Leuven : KUL, Bibliotheek van deFaculteit Godgeleerdheid, 1998. 103 p. (Ontmoetingenmet Lutgart van Tongeren, Benedictines en Cistercienzerin(118212461996) ; 5). ISBN 9073683289

  SBA: 598862:5

  UFSIA: RG 2063 D 3:5

  John Henry Newman / Hans Tercic. Mechelen : Secretariaatvan de religieuzen, 2000. 27 p. (Groepsgesprek van dereligieuzen ; 201)

  BSA: LZ 100/71/201

  Thomas van Cantimpres Vita Lutgardis, Nederlandse vertalingvan de tweede versie naar Handschrift Brussel, KoninklijkeBibliotheek Albert I, 86098620 / Guido Hendrix. Leuven :KUL, Bibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid, 1997. 73p. (Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren, Benedictines enCistercienzerin (118212461996) ; 3). ISBN 9073683238

  SBA: 598562:3

  UFSIA: RG 2063 D 3:3

  L'eglise carolingienne et la mort: christianisme, rites funeraireset pratiques commemoratives / Cecile Treffort. Lyon :Presses Universitaires de Lyon, 1996. 216 p., ill. (Collection d'histoire et d'archeologie medievales ; 3). ISBN 2729705589

  UFSIA: RG 2037 C 56

  L'abbaye de Cluny: centre de l'Occident medieval / DominiqueVingtain. Paris : CNRS Editions, 1997. 125 p., ill. ISBN 2858222606

  UFSIA: RG 2132 D 16

  Voedselvoorschriften in boeteboeken: motieven voor hethanteren van voedselvoorschriften in vroeg-middeleeuwse Ierseboeteboeken, 5001100 / J.M.D. de Waardt. Rotterdam :Erasmus, 1996. 229 p. (Pantaleon ; 22). ISBN 9052350906

  SBA: 597416

  UFSIA: RG 2117 D 36

  The church in medieval Ireland / John Watt. 2 ed. Dublin :University College Dublin Press, 1998. 288 p. ISBN 190062110-X

  UFSIA: RG 2117 D 38

  Vergelijkende godsdienstwetenschap

  Brug of breuk? Dialoog tussen moslims en christenen /[edit.] Anissa Akhandas ; [edit.] Katrien Alexander ; [edit.] SvenCorthout ; e.a. Leuven : Davidsfonds, 1995. 186 p., ill. (Pax-Christi pocket ; 1995: 1). ISBN 9061529166

  UFSIA: RG 2118 C 26

  BSA: LZ 106/6/186

  Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland:handboek religies, kerken, stromingen, organisaties / E.G.Hoekstra ; M.H. Ipenburg. 3 ed. Kampen : Kok, 2000. 748 kol. ISBN 9043500283

  UFSIA: MAGC 14960

  BSA: LZ L 293/202/3

  Jalons sur la route de l'Islam / Said Kotb. Bruxelles :Ar-Rissala, 1980. 265 p.

  UFSIA: RG 2132 C 37

  Mahomets Alkoran, benevens een tweevoudige beschryving vanMahomets leven, en een verhaal van des zelfs reis ten hemel,gelijk ook zyn samenspraak met de Jood Abdias / Mohammed ;[vert.] Andre Duryer ; [edit.] Jan Hendrik Glazemaker ;[ill.] van, Johannes Lamsveld ; [ill.] CL. Zynde den twede en

 • laatste druk, met koopere plaaten verciert. Amsterdam : ByTimotheus ten Hoorn, 1696. 547 p., front., ill., 12 cm.

  UFSIA: MAGP 11.884

  Das Einhorn: Mythos und Signet, eine Ausstellung desMuseums fur Natur & Stadtkultur im Prediger SchwabischGmund, 12. November 1999- 5. Marz 2000 / Gerhard Rembold ;Gabriele Holthuis ; Eugen Banholzer ; e.a. SchwabischGmund : 1999. 119 p., ill. ISBN 398066743-X

  SBA: 624859

  Vraag het de rabbi: parels uit de chassidische wijsheid /[edit.] Abraham Hochwald. Zoetermeer : Boekencentrum,2000. 144 p. ISBN 9023990161

  BSA: LZ 106/4/334

Recommended

View more >