glava 11 vannastavne aktivnosti -...

of 20/20
103 GLAVA 11 Vannastavne aktivnosti

Post on 29-Jul-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 103

  GLava 11

  vannastavne aktivnosti

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  104

  11.1 Tradicionalni susreti Zajednice domova učenika

  Na osnovu ostvarene saradnje Doma učenika i studenata Spasić - Mašera sa Zajednicom domova učenika – Beograd, 14 učenika naše Škole učestvo-valo je u ovoj tradicionalnoj manifestaciji, ove godine manifestacija je bila planirana za period od 26. do 29.X 2017.g.

  Podijelili su sa nama svoje utiske i rekli nam kako ih je u putu prema Be-ogradu pratilo lijepo vrijeme, kako su uživali u druženju, u ljepotama pri-rode i slušanju muzike te kako su u večernjim časovima stigli u Beograd.

  Drugog dana učenici su, po programu, posjetili Muzej Nikole Tesle, lju-bazni kustosi su ih upoznali sa životom i djelom Nikole Tesle, potom su odgledali film i prezentaciju, rekli su nam da im se prezentacija posebno dopala. Sljedeća aktivnost bila je učestvovanje u eksperimentima, u raz-govoru sa našim učenicima zaključujemo da su bili oduševljeni. Posebno značajna za njih je bila i informacija da se u Muzeju nalazi urna sa pepe-lom slavnog Nikole Tesle.

  Nakon obilaska Muzeja, učenici su ostatak vremena, do večere, proveli razgledajući grad uz pratnju vodiča.

  Poslije večere, naši učenici su izveli dvije tačke:

  1. Exs and Oxs - muzička numera2. My name is Mitar - Poetski i dramski prikaz

  Publika nije krila zadovoljstvo – nagradili su ih burnim i dugotrajnim aplauzom, a organizatori su ih posebno pohvalili.

  Trećeg dana učenici su, u prijepodnevnim časovima, učestvovali u debati i sportskim aktivnostima, pohvaljujemo ih za postignute dobre rezultate. U popodnevnim časovima, organizovana je posjeta Međunarodnom sajmu knjiga, veče je bilo rezervisano za žurku.

  Profesori i vaspitači koji su pratili naše učenike rekli su nam da su mladi puni utisaka, da su ostvarili nova poznanstva, da su uživali u druženju i razmjeni iskustava te kako su stalno ponavljali da bi ovakva druženja mogla biti i češća.

  Ponašanjem i rezultatima učenici su na najbolji način predstavili: Ško-lu, Dom, grad Kotor, a samim tim i Crnu Goru. Ispred naše Škole išli su sljedeći učenici: Nikola Mrvaljević, Miloš Drinčić, Bojan Ćorović, Bo-ris Krivokapić, Nebojša Perutović, Dragiša Maksimović, Todor Raičević, Dario Atanasovski, Nikola Femić, Branko Ivanović, Vasilije Damjanović, Aleksandar Mušikić, Nina Bradonjić i Ahmed Osmanović.

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  105

  Učenike su pratili: Slavko Ostojić-pomoćnik direktora Škole, Miloš Nike-zić i Stefana Gavrilović, oboje vaspitači iz Doma učenika Spasić i Mašera.

  Slika 57. ▲ (sa lijeva na desno) vaspitač Miloš Nikezić, Ahmed Osmano-vić, Nikola Femić, Branko Ivanović, Aleksandar Mu-

  šikić i Todor Raičević.

  Slika 58. ► Učenici koji su održali predstavu “My name is Mitar”: (gore sa lijeva na desno): Todor Raičević, Branko Ivano-vić, Dragiša Maksimović, Aleksandar Mušikić, Ni-kola Mrvaljević, Nebojša Perutović, Bojan Ćorović i Ahmed Osmanović; (do-

  lje) Drinčić Miloš.

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  106

  11.2 Učenici odsjeka ŠaC posjetili vatrogasnu jedinicu Kotor

  Dana 18.04.2018. učenici odjeljenja I1, špeditersko-agencijskog i carin-skog tehničara, posjetili su Službu zaštite i spasavanja - Vatrogasnu je-dinicu Kotor.

  Tom prilikom održano je predavanje vezano za sam nastanak službe koja pod ovim nazivom datira od 2007.godine.

  Učenicima je predstavljen značaj postojanja ove ustanove i upoznati su sa načinom rada specijalnih sred-stava za gašenje požara.

  Zahvaljujemo ljubaznim domaćini-ma, na čelu sa komandirom stanice Maksimom Mandićem, na vremenu koje su odvojili za našu posjetu.

  Ovu posjetu organizovale su profe-sorice Nataša Perović i Slavica Raj-man.

  Slika 59. Učenici u posjeti Vatrogasnoj jedinici

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  107

  Slika 60. Učenice špedicije u vatrogasnom vozilu

  11.3 bibliotečka sekcijaUčenicima Srednje pomorske škole ponuđena je bibliotečka sekcija.

  Ciljna grupa za bibliotečku sekciju u ovoj školskoj godini bili su učenici drugih i četvrtih razreda, tokom čitave godine učenici su redovno i rado učestvovali u planiranim aktivnostima.

  Polaznici sekcija posjetili su Gradsku biblioteku i čitaonicu Kotor, Bib-lioteku Fakulteta za pomorstvo kao i Biblioteku Pomorskog muzeja u Ko-toru i upoznali se sa bibliotečkim poslovanjem pomenutih institucija.

  Polaznici sekcija redovno su informisani i o kulturnim i javnim aktivnos-tima opštinskih biblioteka, a u nekima su i sami učestvovali. Ispratili su promociju publikacije Dobrotska pjesmarica autorke Aleksandre Tomović, učestvovali su u obilježavanju Svjetskog dana poezije kao i u manifestaciji Noć knjige.

  stručna voditeljka sekcije:Dragana Franić, prof.

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  108

  11.3.1 Promocija publikacije Dobrotske pjesmarice

  Povodom proslave 21. novembra - Dana Opštine Kotor u kotorskom Kinu Boka u Starom gradu u srijedu 22. novembra 2017. godine održana je promocija publikacije Dobrotske pje-smarice autorke Aleksandre Tomović.

  Na promociji su, pored autorke, govo-rile gđa Ružica Danilović i gđa Jasmi-na Bajo.

  Organizatori su bili JU Kulturni cen-tar Nikola Đurković / Gradska biblio-teka i čitaonica uz podršku Ministar-stva kulture u Vladi Crne Gore.

  Budući da su odabrane pjesme nasta-jale u Dobroti, u 16. i 17. vijeku, na narodnom jeziku i to na teme koje su vječita inspiracija primorskih mjesta

  – na teme: plovidbe, pomoraca i žena koje su čekale pomorace, bibliote-karka Dragana Franić ponudila je našim učenicima da isprate književno veče sa ciljem da istu promociju i sami prirede u školi, za učenike drugih razreda koji izučavaju barok.

  Promocija u Srednjoj pomorskoj školi će uslijediti čim je učenici osmisle.

  Slika 61. Naši učenici na promociji knjige

  Slika 62. Promocija publikacije Do-brotske pjesmarice

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  109

  11.3.2 Javni čas u slavu Svjetskog dana poezije

  Kotorska Gradska biblioteka i čitaonica obi-lježila je Svjetski dan poezije, 21. mart. Našu Školu svojom autorskom pjesmom predsta-vila je Milica Radulović, učenica četvrtog razreda (odsjek ŠAC).

  Gradska biblioteka i čitaonica Kotor četvrtu godinu zaredom organizovala je javni čas na kojem učenici osnovnih i srednjih škola kao i djeca iz vrtića sa teritorije opštine Kotor recituju autorsku i poeziju poznatih autora, slogan ovogodišnjeg javnog časa bio je stih Ivana V. Lalića Sad je doba boja i južnog vjetra u listanju žurnom.

  U muzičkom dijelu programa nastupio je mladi kotorski bend G# kojeg čine Gojko Daković, Isidora Nikolić i Sonja Tešović.

  Svjetski dan poezije ustanovljen je od strane Uneska 1999. godine u cilju promocije čitanja, pisanja, objavljivanja i proučavanja poezije širom svi-jeta.

  Autorsku pjesmu naše Milice možete pročitati u glavi Godišnjaka pod nazivom Naši maturanti.

  Bravo za Milicu, bravo za svakog/ku od učesnika/nica !

  Milica je zahvalila na podršci svojoj profesorici Vesni Barbić i svom odje-ljenjskom starješini Milošu Triviću.

  Slika 63. Učenica Milica Radulović sa profesoricom Vesnom Barbić

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  110

  11.4 Kancelarija za prevencijuSaradnja Srednje pomorske škole i opštinske Kancelarije za prevenciju narkomanije, bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja nastavljena je i u školskoj 2017/18. godini.

  Godišnji plan Kancelarije imao je, pored redovnih aktivnosti, i dva poseb-na segmenta: prvi segment bio je obilježavanje Dana Opštine Kotor kao i Svjetskog dana djeteta, drugi segment bio je organizacija humanitarnog turnira u basketu.

  O aktivnostima Kancelarije čitajte u nastavku...

  stručna voditeljka sekcije:Dragana Franić, prof.

  Slika 64. Naši učenici na radionicama Kancelarije za prevenciju

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  111

  11.4.1 Predstava Pozdravi nekog omladinskog pozorišta Sinhro

  Polaznici radionica Kancelarije za prevenciju narkomanije, bolesti zavi-snosti i rizičnih ponašanja odgledali su predstavu koja se bavi tematikom koja je srodna onoj koju i sami obrađuju na radionicama.

  Tekst za predstavu napisala je glumica Marija Rakočević, a režiju je pot-pisao glumac i reditelj Đorđije Tatić. Sam dramski tekst nastao je kao adaptacija knjige Pozdravi nekog, psihologa Vesne Ognjenović i Budimira Nešića.

  Predstava je donijela ispovijesti djece, uglavnom maloljetnih delikvena-ta, koja su završila u ustanovama za nezbrinutu i ostavljenu djecu ili u kazneno-popravnim domovima. Govorilo se o djeci koja su bila izložena nasilju ili su ih roditelji ostavili, neka su im oduzeta jer se nijesu ponašali kao roditelji. Pojedini su uspijeli da se snađu u životu, dok je većina kre-nula stranputicom (prostitucija, krađe, nasilje, narkomanija....). Za njih uvijek važi zakon jačega i borba za opstanak. Što se tiče likova u tekstu, lik psihologa im daje nadu kada saznaju da je i ona jedna od njih, da je i ona odrasla u jednom takvom domu, ali je završila školu i ima stabilan život zahvaljujući hraniteljskoj porodici…

  Igrali su mladi glumci-amateri, studenti iz više crnogorskih gradova, oku-pljeni u glumačkoj družini Sinhro.

  Utisak naših učenika – polaznika radionica Kancelarije, nakon odgledane predstave, jeste da je poruka predstave snažna, mučna i da ih je natjerala da se zamisle nad ljudskim sudbinama, probudila u njima želju da dru-gima pomognu, ako ničim drugim, barem uhom koje će pažljivo saslušati muku.

  Slika 65. Predstava Pozdravi nekog

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  112

  11.4.2 Predstava Snaga ljubavi

  Povodom obilježavanja Dana opštine Kotor kao i povodom Svjetskog dana djeteta, učenici Srednje pomorske škole i Gimnazije, inače volonteri op-štinske Kancelarije, izveli su 20. novembra, u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković, predstavu Snaga ljubavi.

  Predstava je nastala kao plod rada na sekcijama prevencije u zajednici koje pohađaju učenici. Glumci/volonteri htjeli su poručiti da ljubav mije-nja ljude, da predrasude ne treba hraniti, da treba prihvatati različito-

  sti, te da snaga ljubavi pomjera granice i da se čovjek uvijek može vratiti na pravi put.

  Scenario je napisala učenica Sanela Spahić, a igrali su: Dušan Lučić, Sanela Spahić, Kri-stina Radulović, Katja Fabian, Hasan Kurti, Igor Šekarić, Nikola Katić, Nikola Vasiljević, Željka Drinčić, Amer Hadžić, Petar Đolović, Aleksandra Benusi i Martin Krivokapić. Na-rator je bila učenica Emilija Burić.

  Slika 66. Učenici/glumci: (sa lijeva na desno, odozgo na dolje): Petar Đolović, Dušan Lučić, Kristina Radulović, Sanela Spahić (autorka scenarija), Martin Krivokapić, Hasan Kurti, Katja Fa-bian, Željka Drinčić, Igor Šekarić, Nikola Katić i Amer Hadžić

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  113

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  114

  11.4.3 Turnir Lopta i koš, zar nam treba još?

  Volonteri i volonterke Kancelarije za prevenciju narkomanije, bolesti zavi-snosti i rizičnih ponašanja Kotor uz podršku zaposlenih u Kancelariji i profesorica Dragane Franić i Milice Mrdak, organizovali su, u drugom se-gmentu godišnjeg plana Kancelarije, turnir u basketu pod nazivom Lopta i koš, zar nam treba još?. Turnir je održan 12. maja u sali Srednje pomor-ske škole, zbog vremenskih uslova nije održan na Plagentima gdje je prvobit-no bio planiran.

  Cilj ovog turnira bila je promocija sporta i zdravih stilova života. Prijav-ljeno je 17 ekipa, a organizatori su pu-tem sponzorstava obezbijedili i vrijed-ne nagrade. Novac od učešća doniran

  je u humanitarne svrhe, za liječenje djevojčice Maše Baošić.

  Finansijsku i tehničku podršku ovom turniru dali su Opština Kotor, Turi-stička organizacija Kotor, diskoteka Maximus i naša Škola.

  Za vrijedan rad, polaznici radionica nagrađeni su trodnevnim druženjem na Žabljaku u junu mjesecu.

  Slika 67. Volonteri promovišu turnir

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  115

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  116

  11.4.4 nagradni boravak na Žabljaku

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  117

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  118

  11.5 maturanti zaplesali kadril

  Tradicionalni ples maturanata - ka-dril priređen je u petak, 18. maja, na trgu ispred katedrale Svetog Tri-puna.

  Oko dvije stotine kotorskih matura-nata Srednje pomorske škole i Gi-mnazije Kotor izvelo je u podne najveći sinhronizovani ples na pla-neti.

  Maturante su za nastup, u okviru kojeg je predstavljen popularni val-cer četvorki, pripremali profesori fi-zičkog vaspitanja obje škole.

  Slika 68. Maturanti plešu kadril ispred katedrale Sv. Tripuna

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  119

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  120

  11.6 Učenički parlamentUčenički parlament bavi se pitanjima koja su od značaja za kvalitet živo-ta i rada učenika Srednje pomorske škole. U radu Učeničkog parlamenta učestvuje po jedan predstavnik svake odjeljenjske zajednice Škole. Par-lament je i u toku šk.2017/18.god. razmatrao pitanja koja su od značaja za učenike, davao prijedloge za poboljšanje rada Škole direktoru, odnosno Nastavničkom vijeću, ali i pokretao aktivnosti učenika u skladu sa njiho-vim interesovanjima.

  Ciljevi rada Učeničkog parlamenta:

  • Ostvarivanje sloboda učenika: govora, izražavanja sopstvenog mišlje-nja, udruživanja

  • Ostvarivanje sopstvenih prava, ne ugrožavajući prava drugih

  • Razvijanje demokratskih znanja i vrijednosti, kroz prihvatanje razli-čitosti

  • Osnaživanje mladih za donošenje zajedničkih odluka prihvatljivih za sve strane

  • Podsticanje ličnog razvoja učenika

  • Razvijanje samopouzdanja i lične odgovornosti

  • Razvijanje spremnosti za prihvatanje različitosti, razvijanje samokon-trole i objektivnosti

  • Ostvarivanje bolje komunikacije, uvažavanja, poštovanja, aktivnog slušanja

  • Poboljšanje atmosfere života i rada u Školi

  • Razvijanje kolektivnog odnosa i partnerstva sa nastavnicima, struč-nim saradnicima, direktorom, pomoćnikom direktora i drugim zapo-slenim u Školi

  • Osnaživanje mladih za bolje razumijevanje potreba i problema svojih vršnjaka, kao i prihvatanje vjerskih, rasnih, nacionalnih, imovinskih i polnih različitosti

  • Osnaživanje mladih za pokretanje i učestvovanje u projektima u sa-radnji sa organima Škole i lokalnom zajednicom

  • Bolja informisanost učenika

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  121

  Članovi Učeničkog parlamenta u ovoj šk.godini bili su:

  odjeljenje Ime i prezimeI a Krsto PržicaI b Luka Mirković1. a Bastijan Živković1. b Aleksandar GregoI 1 Nađa SrdićII a Aleksandar GlavanII b Aleksandar Begović2. a Borislav Stanjević2. b Vasilije JokovićII1 Itana Dragojević

  III a Martima de CiccoIII b Vasilije Ćirković3. a Krsto Milutin3. b Ilija RadonjićIII1 Luka KrivokapićIV a Aleksandar TomićIV b Nina Dejanović4. a Ilija Čajević4. b Dušan JančićIV 1 Milica Radulović

  koordinatorka Učeničkog parlamenta:Marija Milošević, profesorica

  predsjednica Učeničkog parlamenta:Nina Dejanović

  zamjenik predsjednice: Krsto Milutin

  zapisničar: poslove zapisničara obavljali su predsjednica i zamjenik predsjednice

 • Godišnjak Srednje pomorske škole Kotor za šk. 2017/2018. god.

  122

  11.6.1 aktivnosti parlamenta u šk. 2017/18. god.Osim uobičajenih aktivnosti Parlamenta, izdvajamo sljedeće:

  • Dana, 02.10.2017.godine u Srednjoj pomorskoj školi održana je fokus grupa na temu Položaj učenika u školi i njihova participacija u krei-ranju pravila i donošenju odluka u školi. Fokus grupa organizivana je u okviru šireg istraživanja Unije srednjoškolaca Crne Gore na temu Položaj učenika u školama. U radu grupe učestvovalo je 11 učenika trećeg i četvrtog razreda naše Škole. Učenici su diskutovali o pravilima ponašanja u Školi, o uticaju učenika na izbor i realizaciju sadržaja u redovnoj nastavi, zatim o uticaju učenika na rad i funkcionisanje odje-ljenjskih zajednica, kao i o značaju i položaju Učeničkog parlamenta u Školi. Moderator grupe bila je Biljana Petrović-Njegoš, školska pe-dagogica.

  • Osim u radu pomenute fokus grupe, naša Škola učestvovala je i u an-ketiranju učenika i nastavnika u okviru pomenutog istraživanja Unije srednjoškolaca.

  • Dana, 26.10.2017. godine u Srednjoj pomorskoj školi održana je de-bata u organizaciji Unije sredenjoškolaca Crne Gore i Organizacije za zaštitu ljudskih prava, na temu adolescencije i problema odrastanja.

  • Predstavnici Parlamenta učestvovali su na treningu za podsticanje učeničkog aktivizma u organizaciji Unije srednjoškolaca Crne Gore.

  • Takođe, predstavnik Parlamenta učestvovao je i na Generalnoj skupštini Unije srednjoškolaca Crne Gore.