gerard de ruiter hitma filtratie - platform hitma filtratie doel: het verbeteren van levensduur en...

Download Gerard de Ruiter HITMA Filtratie - Platform HITMA Filtratie Doel: Het verbeteren van levensduur en betrouwbaarheid

Post on 08-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Platform tandwielen April 2009

  OliereinheidOliereinheid & & oliemanagementoliemanagement

  HITMA Filtratie

  HITMA Filtratie

  Gerard de RuiterGerard de Ruiter

  Platform tandwielen April 2009

  Inhoud

  � Doel oliereinheid & oliemanagement

  � Oliereinheid

  Hoe ontstaat vervuiling

  Beleving markt over tandwielkasten

  Relatie vervuiling en betrouwbaarheid

  Waterverontreiniging

  � Oliemanagement

  Totale reinheidscontrole

  Wat levert het op?

  Filosofie

  � Conclusie

 • Platform tandwielen April 2009

  Oliereinheid & oliemanagement

  HITMA Filtratie

  Doel:

  � Het verbeteren van levensduur en

  betrouwbaarheid van onderdelen en/of

  systemen

  Hoe:

  � Door toepassen van oliereinheid en

  oliemanagement !

  Platform tandwielen April 2009

  Oliereinheid

  � Oliereinheid, geeft aan hoe schoon de

  olie/smeer olie is.

  � Leveranciers, producenten en gebruikers

  geven eigenlijk aan hoe verontreinigd de

  olie/smeerolie mag zijn voor “normaal

  gebruik” als het systeem opereert binnen

  de gestelde garantiecondities.

  � Voorbeeld:

  Industrie tandwiel kast, ISO 18/16/14

 • Platform tandwielen April 2009

  1- Door nieuwe en/of bestaande componenten:

  cilinders, slangen, motoren, pompen, reservoirs,

  afsluiters, tandwielen, lagers, pakkingen etc.

  2 - Externe vervuiling: - Via het reservoir > beluchting <

  - Via cilinderafdichtingen

  - Via lagerafdichtingen

  3 - Gegenereerde vervuiling: - Systeem in bedrijf > slijtage <

  - Assemblage systeem

  - Vloeistofveroudering

  - Inbreken in het systeem

  4 - Door onderhoud: - In- en uitbouwen van componenten

  - Bijvullen van het reservoir

  Oliereinheid Hoe ontstaat vervuiling

  Platform tandwielen April 2009

  Reinheid van olie/smeer olie in de praktijk

  ISO 13/9 (NAS 4) 5 micron ßßx(5)x(5) � 1000 filter

  (reinheidseis voor servo- en/of critische systemen)

  ISO 15/12 (NAS 6) 12 micron ßßx(12)x(12) � 1000 filter

  (reinheidseis voor algemene hydrauliek)

  ISO 18/15 (NAS 9) nieuwe olie ongefiltreerd

  ISO 21/19 (NAS 12) filtratie onvoldoende

  Oliereinheid

 • Platform tandwielen April 2009

  Oliereinheid Tandwielkasten – opmerkingen en beleving in markt !

  � Groot en robuust

  � Over gedimensioneerd !

  � Kan draaien op vuile olie !

  � Oneindige levensduur !

  � Kan grote hoeveelheid slijtage aan !

  Oliereinheid & oliemanagement

  is dat belangrijk dan ????

  Platform tandwielen April 2009

  “70% of failures to bearings in industrial gear boxes are

  caused by the ingression of dirt”, Forschungs

  Vereiningung Antriebstechnik 1993

  “Contaminant in the lubricant acounts for about 80% of

  gear tooth wear and bearing distress”, Godfrey,1996

  “Gearbox failures frequently initiate at the bearings”,

  S.Polak,Neale & Associates,1999

  “80 to 90% of the technical problems of failures within a gearbox is related to the bearings”, G Elffers,2001

  Oliereinheid Citaten over storingen in tandwielkasten

 • Platform tandwielen April 2009

  Source: SKF,Bearing Journal No 242, 1993

  0 5 10 15 20 25 30

  rolling bearings

  gears

  valves

  pistons/cylinders

  brakes/clutches

  miscellaneous

  Failure Frequency %

  C o

  m p

  o n

  e n

  t D

  a m

  a g

  e d

  Oliereinheid Onderdelen beschadigd door vervuild smeermiddel twk

  Platform tandwielen April 2009

  ��������� �� � �

  � � � � �� ��

  � � � � � � � � �� � � �� �

  ������ ��������������

  ���� �!

  ��" ��# $� �" ��

  % � �

  ��#

  �'� ���#�����"

  ��( '��)�*��� �+�'��)�

  �� �� $� (� �+,���

  ,�"��� �� ����",

  Oliereinheid Reparatiekosten overzicht in Windturbines

 • Platform tandwielen April 2009

  “ Wij hebben de oliereinheid in hydraulieksystemen

  goed doorontwikkeld in de laatste jaren.

  Echter de bestaande situatie met oliereinheid en

  filtratie in tandwielkasten is in 2001 waar we waren

  met hydrauliek ongeveer 15 tot 20 jaar geleden ”

  Corus G. Elffers, 2001

  Oliereinheid – statement 2001 Status reinheids klasse in tandwiel kasten

  Platform tandwielen April 2009

  Oliereinheid – slijtage vormen Tandwielkasten

  � Polijsten

  � Micro-pitting

  � Pitting

  � Abrasive slijtage

  “deeltjes tussen twee bewegende delen”

  � Adhesive slijtage

  “toppen van deeltjeslassen

  samen”

  � Afbladderen van tanden

  � Corrosie

 • Platform tandwielen April 2009

  • 50% of components need replacing through wear.- E. Rabinowicz Massachusetts Inst. Of Tech., 1981

  • 55% of problems reported due to dirt. - DTI Survey of Hydraulic Equipment, 1983

  • Bearing with 100µm filtered oil has 1/100th life of 3µm filtered oil. - Jackobson, SKF, 1987

  • 70% of hydraulic failures to hydraulic components are caused by dirt, E.C. Fitch, OSU, 1972

  Oliereinheid - hydrauliek Citaten over betrouwbaarheid hydrauliek systemen

  Platform tandwielen April 2009

  12.3/10.1/7.4

  14.2 / 11.3

  14.8 / 11.7

  16.5 / 13.4

  20.6 / 15.8

  21.3 / 16.31972

  1983

  1992

  1996

  1998

  Year 2001*

  * Using on-line or in-line monitoring

  * Limited sample size

  ISO Codes

  Oliereinheid - hydrauliek Evolutie ISO 4406 reinheids bepaling in hydrauliek systemen

 • Platform tandwielen April 2009

  MEAN TIME BETWEEN FAILURES (hours)

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  D ir t

  L e v e l (I

  S O

  C o d e ) RESULTS OF DTI SURVEY 1984

  >3>3µµmm

  >5>5µµmm

  >15>15µµmm Wear Mode

  Abrasive Fatigue

  Oliereinheid - vuil - MTBF Relatie tot vuil, betrouwbaarheid MTBF en filterfijnheid

  Platform tandwielen April 2009

  0 10 20 3030 40 50

  Filter Rating (Particle size, µm, where Bèta = 200)

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  M ill

  io n

  s o

  f C

  y c le

  s T

  o F

  a ti g

  u e

  F a

  ilu re

  Source: SKF, 1993

  6.1

  3.3

  2.1 1.0

  Relative Life

  Oliereinheid – levensduur lagers Effect van filtratie op levensduur lagers

 • Platform tandwielen April 2009

  1,000

  10,000

  100,000

  1,000,000

  0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

  Operating time (hours)

  N o

  o f

  p a

  rt ic

  le s >

  2 .5

  u m

  3um

  Filter

  40um

  Filter

  25um

  Filter 6um

  Filter

  Source: Bachu, Sayles & McPhearson, Imperial College UK., 1988

  Oliereinheid – filtratieniveau Effect van filtratieniveau op kettingreactie bij “geared pairs””

  Platform tandwielen April 2009

  P R

  O B

  A B

  IL IT

  Y O

  F F

  A IL

  U R

  E

  Catastrophic

  failures due to dirt

  “Normal” failures

  Failures due to

  accelerated wear

  OPERATING TIME

  End of useful Life

  Oliereinheid – systeemstoringen Systeemstoringen zijn te verdelen in:

 • Platform tandwielen April 2009

  Loss of Usefulness

  Obsolescence (15%)

  Surface Degradation

  (70%)

  Accidents (15%)

  Corrosion (20%) Mechanical Wear (50%)

  ABRASION ADHESIONFATIGUE EROSION

  •E Rabinowicz, Lecture to ASLE, 1981

  Oliereinheid – waterverontreiniging Een van de redenen voor vervanging component is corrosie > water

  Platform tandwielen April 2009

  Oliereinheid – waterverontreiniging Effect van water op olie

  � Vermindert smeerfilmdikte

  - Verlies van smering

  - Versnelde oppervlaktevermoeiing

  � Corrosie van oppervlakte

  � Vloeistofoxidatie (veroudering)

  � Uit elkaar vallen van additieven in olie

  � IJsvorming bij lage temperatuur

  � Schuimvorming

 • Platform tandwielen April 2009

  Oliereinheid – waterverontreiniging Oorzaak – voorkomen door gebruik van

  � Koelers, warmtewisselaar

  - detecteren water sensoren downstream

  � Bijvullen – oliemanagement

  � Regenwater lekkage buitenopstelling

  � Condensatie grote temperatuurverschillen

  � Lekkage door tankdeksels, versleten afdichtingen – onderhoud

  � Hygroscopische beluchters (silicagel)

  � Vacuümdehadratie-unit

  (zowel vrij als opgelost water)

  Platform tandwielen April 2009

  Oliemanagement Totale reinheidscontrole (total fluid management)

View more