fran galović - pjesme

Download Fran Galović - Pjesme

Post on 30-Sep-2014

2.487 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Fran Galovi: Z mojih bregov

Fran Galovi

Z mojih bregov

1

Fran Galovi: Z mojih bregov

SADRAJMOJEMU OCU _____________________________________ 3 PRAMALET _______________________________________ 4 1. V TRSJU ___________________________________ 4 2. KOPAI ___________________________________ 4 3. VINJE ____________________________________ 5 4. LASTAVICE ________________________________ 5 5. PLAVO NEBO ______________________________ 6 6. MESEINA ________________________________ 7 7. STARI GRAD _______________________________ 7 LETO ____________________________________________ 8 1. POD OREHOM______________________________ 8 2. LEPA KATA ________________________________ 8 3. KOSTANJ __________________________________ 9 4. PESMA Z DRUGOGA BREGA _________________ 10 5. PRED VEER______________________________ 10 6. POZDRAVLENJE ___________________________ 11 7. CRN - BEL ________________________________ 12 JESEN___________________________________________ 13 1. GROZDJE _________________________________ 13 3. POD BRESKVAMI __________________________ 13 5. JESENSKI VETER __________________________ 14 6. KUM MARTIN _____________________________ 15 7. V MRAKU_________________________________ 16 ZIMA____________________________________________ 17 2. KLET ____________________________________ 17 5. MEA___________________________________ 18 RJENIK ________________________________________ 20 ABECEDNI POPIS PJESAMA ________________________ 22

Napomena: Zbirka Z mojih bregov ostala je nedovrena. Bilo je predvieno 30 pjesama, od kojih je Galovi dovrio 22 prije pogibije. U rukopisu se navode i naslovi nenapisanih pjesama: Jesen 2. Klopotec; 4. Miholje Zima 1. V klancu; 3. Kraj jognja; 4. Zajci; 6. Veliki baril, 7. Zvezde;

Zbogom (zakljuna pjesma)

2

Fran Galovi: Z mojih bregov

MOJEMU OCUJa tebe dajem ove pjesme moje, To najlepi je i jedini dar, Kaj znam i morem dati; primli bar To zadnje cvetje domovine svoje. Govoril jesi navek, da je samo Vu goricaj ivlenja pravi raj, Koj nigdar ve ne dojde nam nazaj; Mi iemo ga, - ali - kaj mi znamo?! Spred nae kleti ovo cvetje za te Ja nabral jesem i vu pesme zvil, Tam gore dok sam s tebom samem bil I gledel, kak so dalko zvezde zlate. Ti razmel bode ove drage glase I v srcu ti bo teko, ja to znam, I ti si, kak i ja, tak strano sm, Ti z menom skupa aka stare ase. 27. maja 1913.

3

Fran Galovi: Z mojih bregov

PRAMALET1. V TRSJUPo zemle se revec vlee, Trsje mirno spi, Vrana dalko kvare i lee, Nebo se plavi. Meko je i jo se gazi Neje vroe ba, Jen debeli mravec plazi S trsa na brajda. Kakti steza, pona snega, Oblak stal se dog, Vu see je nakraj brega Poel cvesti glog.

15. VII. 1914.

2. KOPAIZarana so doli, ja sem jo spal, Crleni i zdeni, zmrnjeni si, ganico sem bre s poliem dal, A jognja od snoka je bilo v pei. Na bregu je veter rezal kak no, Ne nikoga uti, samo kome; Do frotuka dvapot zili so vdo, I kaa se pui na stolu z zdele. Al dolo je sonce; z otom kantom Donaal sem vino, pual se v beg; Preleva se se, samo pesma s pesmom Tijam na tretji otila je breg.

4

Fran Galovi: Z mojih bregov

Pijani smo se pelali domo I nekak do prve doli grabe, Prehitili smo se, ne zabim to: Nevesta me konola tripot v jame.

17. VII. 1914.

3. VINJEVinje cveto kak mleko, Beli se oblak nie, Sonce i zemla die, Doel sem, doel nazaj! Dogo granje je leko, ilica saka cvete, Vesel sem kakti dete, Nekaj bi tel, ali kaj? Belo je nebo meko, Se je vu jednem cvetu, Oblaki nekam ido; tel bi i ja daleko njimi po zlatem svetu, tel bi, al prelo je to! Vinje kak mleko cveto, Nebo je belo i meko, Po njem daleko, daleko, Oblaki nekam ido!

7. lipnja 1913.

4. LASTAVICEDole su denes. Videl sem dve. Io si gnezdo okraj hie. Lete polako. I pitam sako: "Kaj ste nam donesle, male, drage ftice? Vi z vetrom letite

5

Fran Galovi: Z mojih bregov

ez iroko morje, gde me nigdar ne bo, Gde je navek sonca i leta pono nebo. Kaj ni ne velite?" Onkraj kleti leo mlade lastavice I gnezda glede. Kaj so nam donesle? Sonce, sreo, mladost, ito, vino, cvetje, pesme i staro radost! Dok ile su ez tui nekod svet, Tu akala je na nje stara klet. I zato kome, Samo lete, Pone sree, I sonce i nebo i brege glede!

16. VII. 1914.

5. PLAVO NEBONa prislonjo pred podrum smo seli, Kraj nas je pijar pon, krilake smo na travo si deli Zvoni ez brege zvon. Mi molimo na polne tu Boga, A z breskvi cvet curi, Leti kraj granja pozlaenoga, Na vetru se beli. komimo... i tak lepo i leko I nebo je i se... I mislimo na nekaj daleko, A zvoni zvone...

19. VII. 1914.

6

Fran Galovi: Z mojih bregov

6. MESEINAZaaren je ziel, krvav i crlen, I visi nad golom umom, A oblak se proil po nebu zelen, Se nie se spua k bregom. Odnekod na vetru doletel je glas I otiel nekam ez no... Mi ne znamo... on je to akal na nas I rekel je zbogom plao... Vele, dok je mesec krvav i crlen, Da smrt se sprehaa s kosom... Gle, kak nas gledi ez te oblak zelen I visi nad golom umom - - -

18. VII. 1914.

7. STARI GRADZa onem bregom stari grad stoji: "I on, koj otpre sm elezne vrata, V podrumu bode nael bednje tri, Do vrha pone kufra, srebra, zlata..." To pripovest je stara; kulko pot Ja ul sem za njo i veruval jesem I spravlal sem se na daleki pot I mislil iti tam, al iel nesem. Pramalet dok je i nebeski lok Pon zvezdi dok se tam nad bregom kresi, Tak jezero me vlee otod rok: O grad, moj grad, kak lep i uden jesi! Med zlatom, znam, da ja bi nael njo, Princezo, koja spi, nit se ne krene, Al znam, da strano je daleko to, I nikadar da onde ne bo mene.

30. maja 1913.

7

Fran Galovi: Z mojih bregov

LETO1. POD OREHOMSonce je hitilo tenje ez granje po rose, i sakod po trave, I lete na megle, zelene i plave, Ranjenje, splaene senje. ito kak morje se nile, Kraj steze i mee se brazde so ive I bee i ume i bele i sive, Se ji je saki as vie. Deklin breg digel je glavo, ez granje i megle i tam je i neje, A sonce hie i seje Tenje i ranje plavo!

9. lipnja 1913.

2. LEPA KATAS podolja seno dii, A renje so lepe, crlene, Na nebu sonce gori, I listje se niti ne gene. Kraj zdenca dogo stoji Z vedricom vre soseda Kata I v zdenec nekaj gledi, Vedrica je v soncu ji zlata. Crnina i zima i kmica V globokem zdencu lei, A Kata i zlata vedrica Vu vroem soncu blei.

8

Fran Galovi: Z mojih bregov

Na glave je robec crleni, Kak jogenj arki gori... Pospani so oblaki leni, S podolja seno dii...

2. VI. 1913.

3. KOSTANJPrijatel moj stari, zakaj tak umi? Kesno je i no je, zakaj vre ne spi? "Gledim te zdavnja tak i prezmilavam, "Kak teko je pametnem takvem glavam!" Ti mi se potava, ja to dobro znam, Ali vezda more; ba sem isto sm. "Ja ne potam se, al gledim te dogo "I razmem tvoje misli se i togo." "Ja alosten nesem, zakaj bi i bil? "I dobre sem vole, malko sem i pil. "A kaj bo zutra, kaj bo potlam zatem, "Dok plakal se bo za tem krajem zlatem?" Kaj? Zutranjica mi neje na brige; Plakati se ne znam, - eto, to je se! "Al pove mi, dok skupa smo tak sami, "Kaj tebe ova zemla ni ne mami?" Ja nazaj ve ne mrem, da bi ba i tel, Drugi me je ivot odnesel i zel. "Al ove ivot lepi je i slaji, "I da ga pozna, tu bi ostal raji!" Vu tem kraju poznam samo svojo bol, Zato sem zakopal ovde srca pol. "Da pozna starce, koj so ovde bili, "Veselo kak so delali i pili!" Vmrli so i oni, tam na grobju spe, Mesto njih se vezda drugi vesele. "Da pozna ovo nebo, zvezde ove, "I ovo zemlo, kaj te k sebe zove!" Preve dobro poznam se kraj sebe to, Zato ne mrem pota najti vre domo. "O, dojdi k nam, jo neje se zgubleno. "Mladosti cvetje cvelo bo crleno!..." Lako no, moj stari! Zdavanja spi vre se, Meseina ide samo kraj steze.

10. lipnja 1913.

9

Fran Galovi: Z mojih bregov

4. PESMA Z DRUGOGA BREGATam dole samo ume se plave, ez vedro nebo vrana preletava, Vu toplem vetru dremle zrela trava, Pesme alosne rei sim lete: "Zakaj si me pustil, samo me ostavil, "Otiel si nekam, nesi mi ni javil! "I ja ne znam kam bi od alosti svoje, "Zakaj si me pustil, drago srce moje? "Svilo sem si slekla, vrata sem zaprla, "Sma sem i znam, da bodem skoro vmrla!"... Na drugi breg mi joi tam glede, A veter z mekem listjem poigrava, umi i epe; spi kraj pota trava, I samo ume v soncu se plave.

4. lipnja 1913.

5. PRED VEERez pola idem isto sm, A trava je vugana, I uma je pospana, Ja moram bre biti tam... Tam, gde se bregi zelene, Vu meseine mlane I sive i oblane, Tam najdem sreo: nit i se... ez pole to i umo to, Ja ne znam, je li zidem, I zato idem, idem, A pot je dog i dogi bo... Crni se mrak i strah v ume Za sakem drevom aka, A mene ela jaka Se dale vlee kraj see -

10

Fran Galovi: Z mojih bregov

Tam gore, gde je ni i se, Gde sen mi proi roke, Globoke i visoke, Od mirni zvezdi ez granje!

17. lipnja 1913.

6. POZDRAVLENJENeega se navek ja bojim, Al ega, ne znam, ne mrem zagoniti; V mraku samo ekam i stojim, I to je tak i druga ne mre biti. Znam da jempot nee dojde sim, Al to i gda, to nije moi rei, Ja ga akam, akam i gledim: Pove mi morti kaj se ne sme zrei. Njega nega, nit je ivel gda, Al mesec tenjo more mu prijeti Se on pote, se on steze zna I on bi mojo pamet mogel zeti. Pozdravlenje samo dok zvoni, Za njegve crne onda zabim trage, Vu tiini saki list komi, I ujem rei blaene i drage. Ta molitva zableni zvonov Starinska to je dua, soza mraka, Pesma zvezdi, senja ti bregov, Njo razme ovde cvet i trava saka. Ta molitva je nebeski dar; I zvoni dalko, dok zvone srebrni, Vidim: angel spua se uvar, I moji poti neso vie crni.

19. lipnja 1913.

11

Fran Galovi: Z mojih bregov

7. CRN - BELCrn-bel... crn-bel... V trsu popeva, Grozdje dozreva... Crn-bel... Dok veer se zmrai, On pesmo zavlai, Drago, starinsko, Veselo vinsko: Crn-bel... crn-bel.. Jesensko to pesmo Mi uli vre jesmo Tri