fiziologia rinichiului

30
FIZIOLOGIA FIZIOLOGIA RINICHIULUI RINICHIULUI FIZIOPATOLOGIA FIZIOPATOLOGIA RINICHIULUI RINICHIULUI

Upload: iacob-maria

Post on 04-Jul-2015

1.167 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

FIZIOLOGIA FIZIOLOGIA RINICHIULUIRINICHIULUI

FIZIOPATOLOGIA FIZIOPATOLOGIA RINICHIULUIRINICHIULUI

Page 2: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

FIZIOLOGIA RINICHIULUIFIZIOLOGIA RINICHIULUI

Page 3: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

Rinichii sunt un grup de organe Rinichii sunt un grup de organe pereche, care alaturi de pereche, care alaturi de plamani, intestine si piele, plamani, intestine si piele, participa sub diferite forme la participa sub diferite forme la eliminarea deseurilor din eliminarea deseurilor din organism.organism.

Acestia sunt localizati de-o Acestia sunt localizati de-o parte si de alta a coloanei parte si de alta a coloanei vertebrale, imediat sub cusca vertebrale, imediat sub cusca toracica. Sunt localizati toracica. Sunt localizati retroperitoneal fata de retroperitoneal fata de organele tubului digestiv din organele tubului digestiv din cavitatea abdominala.cavitatea abdominala.

Page 4: FIZIOLOGIA RINICHIULUI
Page 5: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

Rolul rinichilorRolul rinichilor

Functia de excretie sau de epurare a Functia de excretie sau de epurare a organismului de substante nefolositoare organismului de substante nefolositoare exogene si endogene;exogene si endogene;

Rol in mentinerea echilibrului acido-bazic;Rol in mentinerea echilibrului acido-bazic;

Rol in mentinerea echilibrului Rol in mentinerea echilibrului hidroelectrolitic;hidroelectrolitic;

Rol endocrin.Rol endocrin.

Page 6: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

CuprinsCuprins1. Date de morfofiziologie renala1. Date de morfofiziologie renala

2. Mecanismul de formare al urinei2. Mecanismul de formare al urinei

3. Rolul rinichiului in echilibrul acido-bazic3. Rolul rinichiului in echilibrul acido-bazic

4. Functia endocrina a rinichiului4. Functia endocrina a rinichiului

5. Reglarea activitatii rinichiului5. Reglarea activitatii rinichiului

Page 7: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

1. Date de morfofiziologie renala1. Date de morfofiziologie renalaRinichiul prezinta pe sectiune 3 zone bine deosebite: Rinichiul prezinta pe sectiune 3 zone bine deosebite: - capsula fibro-conjunctiva- capsula fibro-conjunctiva - zona corticala - zona corticala - zona medulara- zona medulara

Unitatea morfologica si functionala a rinichiului este nefronul. Parenchimul Unitatea morfologica si functionala a rinichiului este nefronul. Parenchimul renal este compus din numerosi nefroni iar urina se formeaza ca urmare a renal este compus din numerosi nefroni iar urina se formeaza ca urmare a activitatii acestor nefroni.activitatii acestor nefroni.

Un nefron este compus din doua parti principale: un glomerul si un tub urinifer.Un nefron este compus din doua parti principale: un glomerul si un tub urinifer.

Glomerulul renal: - arteriola aferentaGlomerulul renal: - arteriola aferenta - capilare- capilare - capsula- capsula

Substanta corticala este compusa din glomeruli si din portiuni sinuoase Substanta corticala este compusa din glomeruli si din portiuni sinuoase proximale si distale ae tubilor, iar substanta medulara este formata din proximale si distale ae tubilor, iar substanta medulara este formata din segmentele descendente si ascendente ale tubilor si din sistemul de canale segmentele descendente si ascendente ale tubilor si din sistemul de canale colectoare. colectoare.

Page 8: FIZIOLOGIA RINICHIULUI
Page 9: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

2. Mecanismul de formare al urinei2. Mecanismul de formare al urinei

2.1. Filtrare glomerulara2.1. Filtrare glomerulara

2.2. Reabsorbtie tubulara2.2. Reabsorbtie tubulara

2.3. Excretie-secretie tubulara2.3. Excretie-secretie tubulara

2.4. Mecanisme de transport transtubular2.4. Mecanisme de transport transtubular

Page 10: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

2.1. Filtrarea glomerulara2.1. Filtrarea glomerularaIn aceasta prima etapa a formarii urinei, are loc procesul de ultrafiltrare, intregit de un al In aceasta prima etapa a formarii urinei, are loc procesul de ultrafiltrare, intregit de un al

doilea proces fizic – difuziunea.doilea proces fizic – difuziunea.

Ultrafiltratul glomerular ajunge in spatiul urinar dupa ce a traversat peretele pluristratificat Ultrafiltratul glomerular ajunge in spatiul urinar dupa ce a traversat peretele pluristratificat al membranei filtrante. al membranei filtrante.

Dinamica filtrarii glomerulare-factorii filtrarii glomerulare. Dinamica filtrarii glomerulare-factorii filtrarii glomerulare. Formarea urinei primitive Formarea urinei primitive necesita interventia unor forte capabile sa separe proteinele de apa si substantele necesita interventia unor forte capabile sa separe proteinele de apa si substantele solvite in plasma si in acelasi timp sa forteze faza lichida sa traverseze membrana solvite in plasma si in acelasi timp sa forteze faza lichida sa traverseze membrana filtranta, semipermeabila. Acestea sunt reprezentate de presiunea hidrostatica, filtranta, semipermeabila. Acestea sunt reprezentate de presiunea hidrostatica, presiunea coloidosmotica si presiunea intracapsulara.presiunea coloidosmotica si presiunea intracapsulara.

Presiunea eficace de filtrare variaza in limite de 30-40 mmHg.Presiunea eficace de filtrare variaza in limite de 30-40 mmHg.

Difuziunea reprezinta un mecanism cu rol important in realizarea filtrarii glomerulare, Difuziunea reprezinta un mecanism cu rol important in realizarea filtrarii glomerulare, intrucat se poate desfasura chiar si in lipsa unor diferente de presiune hidrostatica, intrucat se poate desfasura chiar si in lipsa unor diferente de presiune hidrostatica, depinzand exclusiv de gradientul de concentratie a moleculelor aflate de o parte si de depinzand exclusiv de gradientul de concentratie a moleculelor aflate de o parte si de alta a membranei filtrante. In mod normal la nivelul celor doi rinichi rezulta prin alta a membranei filtrante. In mod normal la nivelul celor doi rinichi rezulta prin procesul de ultrafiltrare aproximativ 125-130 ml de urina primara in fiecare minut.procesul de ultrafiltrare aproximativ 125-130 ml de urina primara in fiecare minut.

Page 11: FIZIOLOGIA RINICHIULUI
Page 12: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

2.2. Reabsorbtia tubulara 2.2. Reabsorbtia tubulara

Reabsorbtia tubulara este procesul de Reabsorbtia tubulara este procesul de trecere a unor constituenti din urina trecere a unor constituenti din urina primara in torentul sangvin prin fenomene primara in torentul sangvin prin fenomene de transport activ si pasiv.de transport activ si pasiv.

Cea mai mare parte a reabsorbtiei are loc la Cea mai mare parte a reabsorbtiei are loc la nivelul tubilor proximali, reprezentand 80% nivelul tubilor proximali, reprezentand 80% din intregul proces. Aici se reabsorb in din intregul proces. Aici se reabsorb in intregime: glucoza, mari cantitati de apa, intregime: glucoza, mari cantitati de apa, Na, acizii aminati, Cl, K.Na, acizii aminati, Cl, K.

Page 13: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

2.3. Excretia si secretia tubulara2.3. Excretia si secretia tubulara

Se refera la trecerea, din torentul sangvin al Se refera la trecerea, din torentul sangvin al vaselor peritubulare in lumenul tubular, al vaselor peritubulare in lumenul tubular, al unor ioni, a ureei, amoniacului, acidului unor ioni, a ureei, amoniacului, acidului hipuric sau a unor substante toxice, hipuric sau a unor substante toxice, medicamentoase, care au ajuns in medicamentoase, care au ajuns in organism in mod accidental sau incidental.organism in mod accidental sau incidental.

Prin procesul de excretie-secretie se Prin procesul de excretie-secretie se realizeaza indepartarea principalilor realizeaza indepartarea principalilor produsi toxici din plasma. produsi toxici din plasma.

Page 14: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

2.4. Mecanisme de transport 2.4. Mecanisme de transport transtubulartranstubular

Procese (bidirectionale):Procese (bidirectionale):

-pasive-pasive

-active -mecanisme enzimatice -active -mecanisme enzimatice (transport impotriva gradientului, inhibitie (transport impotriva gradientului, inhibitie competitiva).competitiva).

Page 15: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

3. Rolul rinichiului in echilibrul 3. Rolul rinichiului in echilibrul acido-bazicacido-bazic

Intretinerea vietii si mai ales fenomenele legate de desfasurarea in bune conditii Intretinerea vietii si mai ales fenomenele legate de desfasurarea in bune conditii a activitatii celulare reclama in mod indispensabil mentinerea constanta a a activitatii celulare reclama in mod indispensabil mentinerea constanta a reactiei mediului intern (pH=7,35-7,45). De aceea orice variatie cat de mica reactiei mediului intern (pH=7,35-7,45). De aceea orice variatie cat de mica catre aciditate sau alcalinitate a pH-ului este contracarata imediat prin catre aciditate sau alcalinitate a pH-ului este contracarata imediat prin intermediul sistemelor tampon care actioneaza la nivelul lichidelor circulante intermediul sistemelor tampon care actioneaza la nivelul lichidelor circulante ale organismului si, in mod particular, in plasma sanguina. ale organismului si, in mod particular, in plasma sanguina.

Sistemele tampon reprezinta insa mecanisme temporare si, adesea, de Sistemele tampon reprezinta insa mecanisme temporare si, adesea, de eficacitate incompleta in restaurarea pH-ului extracelular.eficacitate incompleta in restaurarea pH-ului extracelular.

In organism exista permanent o tendinta spre acidoza. Aceasta acidoza are In organism exista permanent o tendinta spre acidoza. Aceasta acidoza are drept urmare aparitia acizilor fosforic, sulfuric, lactic. Rinichiul compenseaza drept urmare aparitia acizilor fosforic, sulfuric, lactic. Rinichiul compenseaza excesul de acizi formati, excretandu-i si, in acelasi timp, recuperand bazele. excesul de acizi formati, excretandu-i si, in acelasi timp, recuperand bazele.

Exista mai multe mecanisme prin care rinichiul efectueaza excretia de acizi si Exista mai multe mecanisme prin care rinichiul efectueaza excretia de acizi si conservarea bazelor:conservarea bazelor:

- secretia tubulara a ionului de hidrogen;- secretia tubulara a ionului de hidrogen; - reabsorbtia aproape totala a bicarbonatului;- reabsorbtia aproape totala a bicarbonatului; - excretia de amoniac.- excretia de amoniac.

Page 16: FIZIOLOGIA RINICHIULUI
Page 17: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

4. Functia endocrina a rinichiului4. Functia endocrina a rinichiului

Pana in prezent, sunt unanim acceptati ca Pana in prezent, sunt unanim acceptati ca produsi secretati la nivelul rinichiului: produsi secretati la nivelul rinichiului: renina, factorul vasodilatator- medulina, renina, factorul vasodilatator- medulina, eritropoietina (hipoxia este un factor eritropoietina (hipoxia este un factor stimulator al eritropoiezei) si stimulator al eritropoiezei) si kininogeninele. Datorita capacitatii de kininogeninele. Datorita capacitatii de sinteza si eliberare a acestor substante se sinteza si eliberare a acestor substante se atribuie rinichiului rol de glanda endocrina.atribuie rinichiului rol de glanda endocrina.

Page 18: FIZIOLOGIA RINICHIULUI
Page 19: FIZIOLOGIA RINICHIULUI
Page 20: FIZIOLOGIA RINICHIULUI
Page 21: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

5. Reglarea activitatii rinichiului5. Reglarea activitatii rinichiului

5.1. Mecanisme nervoase:5.1. Mecanisme nervoase:

● ● dovezi: dovezi: →→ stari de coma (anurie, poliurie); stari de coma (anurie, poliurie); →→ punctie bulbara (albuminurie, punctie bulbara (albuminurie, glicozurie, anurie);glicozurie, anurie);● ● reflexe: reflexe: → → viscero-renale;viscero-renale; → → reno-renale;reno-renale; → → conditionate de scoarta conditionate de scoarta cerebrala;cerebrala;● ● efecte: → vasomotie renala efecte: → vasomotie renala → → sectionarea nervilor renali→vasodilatatiesectionarea nervilor renali→vasodilatatie

Page 22: FIZIOLOGIA RINICHIULUI
Page 23: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

5.2. Mecanisme hormonale:5.2. Mecanisme hormonale:

Interventia glandelor endocrine in activitatea Interventia glandelor endocrine in activitatea renala se manifesta indeosebi asupra renala se manifesta indeosebi asupra mecanismelor prin care rinichiul participa la mecanismelor prin care rinichiul participa la mentinerea balantei hidrosaline corecte a mentinerea balantei hidrosaline corecte a organismului. organismului.

Hormoni: antidiuretic, aldosteron, adeno-hipofizari, Hormoni: antidiuretic, aldosteron, adeno-hipofizari, tiroidieni, parathormonul, vitamina D.tiroidieni, parathormonul, vitamina D.

Actiunea acestor hormoni se exercita fie direct la Actiunea acestor hormoni se exercita fie direct la nivelul rinichiului, fie indirect, prin modificarea nivelul rinichiului, fie indirect, prin modificarea factorilor care regleaza distributia si miscarea factorilor care regleaza distributia si miscarea apei si electrolitilor in organism.apei si electrolitilor in organism.

Page 24: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

Fiziopatologia renala urmareste cuprinde Fiziopatologia renala urmareste cuprinde mecanismelor prin care sunt perturbate functiile mecanismelor prin care sunt perturbate functiile nefronului generand:nefronului generand:

Tulburari ale functiei glomerulareTulburari ale functiei glomerulare

BTulburari ale functiei tubulareBTulburari ale functiei tubulare

Afectiuni rezultate din leziunile sistemului Afectiuni rezultate din leziunile sistemului tubulo interstitial tubulo interstitial

Tulburari ce apar ca urmare ale unor Tulburari ce apar ca urmare ale unor afectiuni vasculare renaleafectiuni vasculare renale

Page 25: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

1.Tulburarile functiei glomerulare1.Tulburarile functiei glomerulare presupun afectarea filtrarii glomerulare presupun afectarea filtrarii glomerulare care poate fi cantitativa sau calitativacare poate fi cantitativa sau calitativa

A. A. Tulburarile cantitativeTulburarile cantitative se refera la modificari ale diurezei: poliuria, oliguria, se refera la modificari ale diurezei: poliuria, oliguria, anuriaanuria

PoliuriaPoliuria poate sa apara datorita: -scaderii cantitatii de ADH sau lipsa de poate sa apara datorita: -scaderii cantitatii de ADH sau lipsa de raspuns a rinichiului la ADH(diabet insipid)raspuns a rinichiului la ADH(diabet insipid)

- eliminarii prin urina a unor substante cu - eliminarii prin urina a unor substante cu actiune osmotica: glucoza(diabet zaharat), uree(IRA faza de recuperare)actiune osmotica: glucoza(diabet zaharat), uree(IRA faza de recuperare)

-pielonefrite cu pierdere de sare in care -pielonefrite cu pierdere de sare in care scade reabsorbtia de Nascade reabsorbtia de Na

AnuriaAnuria poate sa poate sa apara datorita: -scaderii volumului de sange (hemoragii, apara datorita: -scaderii volumului de sange (hemoragii, arsuri, edeme)arsuri, edeme)

- scaderii debitului cardiac (stenoze, - scaderii debitului cardiac (stenoze, tamponada cardiaca, aritmii, soc cardiogen)tamponada cardiaca, aritmii, soc cardiogen)

- vasoconstrictie renala ce apare intr-o - vasoconstrictie renala ce apare intr-o vasodilatati sistemica: soc septic, alergic, sdr hepatorenalvasodilatati sistemica: soc septic, alergic, sdr hepatorenal

- cauze glomerulare: inflamatii(scad suprafata - cauze glomerulare: inflamatii(scad suprafata de filtrare)de filtrare)

- cauze tubulare: necroza ce poate fi data de - cauze tubulare: necroza ce poate fi data de substante nefrotoxice sau de ischemiesubstante nefrotoxice sau de ischemie

- obstructii de cai renale- obstructii de cai renale

Page 26: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

B.Tulburarile calitative B.Tulburarile calitative se refera la prezenta in urina a unor constituenti se refera la prezenta in urina a unor constituenti anormali: proteine, hematii, leucocite, cilindrii.anormali: proteine, hematii, leucocite, cilindrii.

ProteinuriaProteinuria poate sa fie de cauza: poate sa fie de cauza:- glomerulara: sindrom nefritic(neselectiva), sindrom nefrotic(selectiva)glomerulara: sindrom nefritic(neselectiva), sindrom nefrotic(selectiva)- tubulara(lizozim si B2 microglobulina): pielonefrite, nefropatie tubulara(lizozim si B2 microglobulina): pielonefrite, nefropatie

analgezica(ingestie de fenacetina), nefropatie dupa substante nefrotoxiceanalgezica(ingestie de fenacetina), nefropatie dupa substante nefrotoxice- extrarenala: mielom multipluextrarenala: mielom multipluHematuriaHematuria e clasificata in: e clasificata in:- glomerulara: glomerulonefrite, sdr Henoch-Schonleinglomerulara: glomerulonefrite, sdr Henoch-Schonlein- nonglomerulara: litiaza renala, cancer renal, tbc, traumatisme, cistita nonglomerulara: litiaza renala, cancer renal, tbc, traumatisme, cistita

hemoragicahemoragicaLeucocituriaLeucocituria poate sa fie: poate sa fie:- aseptica: tbc renalaseptica: tbc renal- septica: pielonefrita acutaseptica: pielonefrita acutaCelulele epitelialeCelulele epiteliale apar datorita descuamarii cailor urinare: cistita, necroza apar datorita descuamarii cailor urinare: cistita, necroza

tubularatubularaacutaacutaCilindriiCilindrii sunt mulaje proteice ale lumenului tubilor distali si colectori.Ei pot fi: sunt mulaje proteice ale lumenului tubilor distali si colectori.Ei pot fi:- celulari: hematici, leucocitari, celule epitelialecelulari: hematici, leucocitari, celule epiteliale- acelulari: hialini, granulosi, pigmentariacelulari: hialini, granulosi, pigmentari

Page 27: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

B.Tulburarile functiei tubulare B.Tulburarile functiei tubulare intereseaza mai mult tubii contorti proximali siintereseaza mai mult tubii contorti proximali sidistali distali 1.Afectarea tubilor contorti proximali presupune alterarea reabsorbtiei Na, K,1.Afectarea tubilor contorti proximali presupune alterarea reabsorbtiei Na, K, glucozei, fosfatilor, Ca, acidului uric, bicarbonatglucozei, fosfatilor, Ca, acidului uric, bicarbonata. Alterarea reabsorbtiei fosfatilor apare in: sindrom Fanconi, rahitism vitaminoa. Alterarea reabsorbtiei fosfatilor apare in: sindrom Fanconi, rahitism vitaminoD rezistent, IRC, hiperparatiroidism, intoxicatii tubulare cu medicamente D rezistent, IRC, hiperparatiroidism, intoxicatii tubulare cu medicamente (Gentamicina), encefalopatia portala(Gentamicina), encefalopatia portalab. Alterarea reabsorbtiei Ca: hiperparatiroidii, osteoliza, IRCb. Alterarea reabsorbtiei Ca: hiperparatiroidii, osteoliza, IRCc.Alterarea reabsorbtiei acizilor aminati: Hartnup, cistinuriac.Alterarea reabsorbtiei acizilor aminati: Hartnup, cistinuria

2. Afectarea tubilor contorti distali presupune alterarea secretiei de electroliti (Na,K),2. Afectarea tubilor contorti distali presupune alterarea secretiei de electroliti (Na,K),reabsorbtiei de H2O si alterarea echilibrului hidric si acido bazicreabsorbtiei de H2O si alterarea echilibrului hidric si acido bazica.Alterarea reabsorbtiei de H2O: diabet insipid, pielonefrite, amiloidoza renala, a.Alterarea reabsorbtiei de H2O: diabet insipid, pielonefrite, amiloidoza renala, b.Alterarea reabsorbtiei si secretiei de electroliti: - reabsorbtia de Na: IRC, Addison,b.Alterarea reabsorbtiei si secretiei de electroliti: - reabsorbtia de Na: IRC, Addison,tratamente cu economisitoare de K(Spironolactona)tratamente cu economisitoare de K(Spironolactona) - secretia de K: sdr Fanconi, pielonefrita - secretia de K: sdr Fanconi, pielonefrita

cronica, IRA, diuretice care economisesc sodiu si elimina K(Furosemid)cronica, IRA, diuretice care economisesc sodiu si elimina K(Furosemid)

3. Alterarea echilibrului acido bazic3. Alterarea echilibrului acido bazicTendinta organismului e spre acidoza. Rinichiul se opune prin: excretia de H sub forma Tendinta organismului e spre acidoza. Rinichiul se opune prin: excretia de H sub forma

de amoniu, de fosfati si sulfati si reabsorbtia de bicarbonatide amoniu, de fosfati si sulfati si reabsorbtia de bicarbonati

Page 28: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

Insufienta renala : acuta si cronicaInsufienta renala : acuta si cronicaIRA reprezinta pierderea relativ brutala si reversibila a functiei renale si care IRA reprezinta pierderea relativ brutala si reversibila a functiei renale si care

apare pe un rinichi relativ sanatos. Poate fi de origine prerenal , renala si apare pe un rinichi relativ sanatos. Poate fi de origine prerenal , renala si postrenalapostrenala

1.Cea prerenala poate cauzata de: 1.Cea prerenala poate cauzata de: a.hipoperfuzia renala : scaderea volumului circulant, pierderi gastrointestinale, a.hipoperfuzia renala : scaderea volumului circulant, pierderi gastrointestinale,

hemoragii masive, pierderi renale, arsuri, anasarca, vasoconstricte hemoragii masive, pierderi renale, arsuri, anasarca, vasoconstricte renala(tratament cu NA, amfotericina B), cresterea vascozitatii sangeluirenala(tratament cu NA, amfotericina B), cresterea vascozitatii sangelui

b.Scaderea debitului cardiac: valvulopatii, tamponada cardiaca, infarct b.Scaderea debitului cardiac: valvulopatii, tamponada cardiaca, infarct miocardicmiocardic

c. Cresterea concentratiei ureei sanguine: aport proteic crescut, c. Cresterea concentratiei ureei sanguine: aport proteic crescut, hipercatabolism proteic(tratament cu corticosteroizi, tetracicline, boli hipercatabolism proteic(tratament cu corticosteroizi, tetracicline, boli consumptive)consumptive)

2.Cea postrenala apare in urma obstructiei cailor excretoare: calculi, inflamatii, 2.Cea postrenala apare in urma obstructiei cailor excretoare: calculi, inflamatii, tumori, hipertrofia prostatei, fibroza retroperitonealatumori, hipertrofia prostatei, fibroza retroperitoneala

3.Cea renala poate sa apara datorita:3.Cea renala poate sa apara datorita:a.perfuziei renale scazute ceea ce duce si la o filtrare glomerulara scazuta si in a.perfuziei renale scazute ceea ce duce si la o filtrare glomerulara scazuta si in

cosencinta poate sa apara ischemiacosencinta poate sa apara ischemiab.Substante nefrotoxice exogene sau endogene(cele exogene sunt filtrate b.Substante nefrotoxice exogene sau endogene(cele exogene sunt filtrate

gomerular si apoi prin reabsorbtia apei se concentreaza la nivelul tubilor gomerular si apoi prin reabsorbtia apei se concentreaza la nivelul tubilor contorti proximali determinand leziuni necrotice, pe cand cele endogene contorti proximali determinand leziuni necrotice, pe cand cele endogene sunt reabsorbite la nivelul tubilor contorti distali)sunt reabsorbite la nivelul tubilor contorti distali)

Page 29: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

IRA cuprinde 4 faze:IRA cuprinde 4 faze:1.1. Faza preanurica in care alterarea functiei renale e mascata de Faza preanurica in care alterarea functiei renale e mascata de

manifestarile clinice ale afectiunii cauzalemanifestarile clinice ale afectiunii cauzale2.2. Faza oligoanurica care se caracterizeaza prin:Faza oligoanurica care se caracterizeaza prin: - retentie de substante azotate(creste ureea, creste creatinina datorita scaderii - retentie de substante azotate(creste ureea, creste creatinina datorita scaderii

filtrarii si hipercatabolismului proteic)filtrarii si hipercatabolismului proteic)- retentie hidro-salina ducand la o hiperhidratare extracelulara si apoi - retentie hidro-salina ducand la o hiperhidratare extracelulara si apoi

intracelularaintracelularaNa plasmatic scade ducand la scaderea presiunii hidrostatice cu hipovolemie Na plasmatic scade ducand la scaderea presiunii hidrostatice cu hipovolemie

activandu-se sistemul renina angiotensina aldosteronactivandu-se sistemul renina angiotensina aldosteronK plasmatic creste ducand la aparitia tulburarilor de ritm la nivel cardiacK plasmatic creste ducand la aparitia tulburarilor de ritm la nivel cardiacMg creste iar impreuna cu scaderea Ca si K plasmatic e responsabil de aparitia Mg creste iar impreuna cu scaderea Ca si K plasmatic e responsabil de aparitia

manifestarilor nervoasemanifestarilor nervoase- acidoza metabolica care apare datorita productiei de radicali acizi, - acidoza metabolica care apare datorita productiei de radicali acizi,

hipercatabolismului proteic dar si incapacitatii rinichiului de a retine hipercatabolismului proteic dar si incapacitatii rinichiului de a retine bazele si elimina aciziibazele si elimina acizii

3. Faza poliurica in care diureza se dubleaza3. Faza poliurica in care diureza se dubleaza4. Faza de recuperare care poate sa fie completa sau partiala4. Faza de recuperare care poate sa fie completa sau partiala

Page 30: FIZIOLOGIA RINICHIULUI

IRCIRC este pierderea progresiva si ireversibila a numarului de nefroni functionali ce apare este pierderea progresiva si ireversibila a numarului de nefroni functionali ce apare pe un rinichi lezat anteriorpe un rinichi lezat anterior

Manifestari clinice din IRC sunt grupate in mai multe sindroameManifestari clinice din IRC sunt grupate in mai multe sindroame1.1. Sindromul urinar cuprinde o serie de modificari: diureza osmotica, oliguria, poliuriaSindromul urinar cuprinde o serie de modificari: diureza osmotica, oliguria, poliuria2.2. Sindromul de retentie azotata : ureea sanguina creste depinzand de aportul Sindromul de retentie azotata : ureea sanguina creste depinzand de aportul

alimentar di catabolismul proteic, creste creatinina, acidul uricalimentar di catabolismul proteic, creste creatinina, acidul uric3.3. Tulburarile hidroelectrolitice si acido baziceTulburarile hidroelectrolitice si acido baziceHiponatremia prin pierdere de sodiua si prin reabsorbtie deficitaraHiponatremia prin pierdere de sodiua si prin reabsorbtie deficitaraHiperkaliemia prin deficit de eliminareHiperkaliemia prin deficit de eliminareHipocalcemia e asocita cu hipermagneziemie si hiperfosfatemie Hipocalcemia e asocita cu hipermagneziemie si hiperfosfatemie Acidoza se instaleaza datorita reducerii capacitatii rinichiului de a produce amoniu si a Acidoza se instaleaza datorita reducerii capacitatii rinichiului de a produce amoniu si a

excreta sarcini acideexcreta sarcini acide44 Sindromul anemic apare datorita hemolizei exagerate(data de acumularea Sindromul anemic apare datorita hemolizei exagerate(data de acumularea

produsilor toxici, alterarea transportului ionic) si datorita insuficientei procesului de produsilor toxici, alterarea transportului ionic) si datorita insuficientei procesului de eritropoieza( deficit de eritropoietina)eritropoieza( deficit de eritropoietina)

55 Sindromul hipertensiv apare datorita secretiei in exces de substante presoare prin Sindromul hipertensiv apare datorita secretiei in exces de substante presoare prin sistemul renina angiotensina aldosteron si reducerea capacitatii hipotensoare a sistemul renina angiotensina aldosteron si reducerea capacitatii hipotensoare a rinichiuluirinichiului

66 Sindromul uremic duce la tulburatri digestive(greata, varsaturi, stomatite),tulburari Sindromul uremic duce la tulburatri digestive(greata, varsaturi, stomatite),tulburari cardiovasculare(insuficienta cardiaca data de HTA si modificarile cardiovasculare(insuficienta cardiaca data de HTA si modificarile hidroelectrolitice), tulburari ale metabolismului fosfocalcic, tulburar hidroelectrolitice), tulburari ale metabolismului fosfocalcic, tulburar sanguine,respiratorii si neuropsihicesanguine,respiratorii si neuropsihice