fisa de date anrmap 2014

Download Fisa de Date ANRMAP 2014

Post on 28-Dec-2015

64 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Versiunea Mai 2014

TRANSCRIPT

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013

FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala:

Adresa:

Localitate:Cod postal:Tara:

Punct(e) de contact:

In atentia .......Telefon:

E-mail:Fax:

Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL):

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informatii pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Altele: completati anexa A.I

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior Altele: completati anexa A.II

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Altele: completati anexa A.III

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile : (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)! Pentru procedurile de licitatie deschisa, licitatie restransa, negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, dialog competitiv, autoritatea contractanta va avea in vedere termenele reglementate de prevederile legislative in vigoare.! Daca procedura aleasa este cerere de oferte, recomandam autoritatii contractante stabilirea termenelor prevazute pentru clarificari astfel incat sa se permita operatorilor economici o perioada suficienta de timp necesara analizei documentatiei de atribuire in vederea solicitarii de clarificari. Atragem atentia ca daca autoritatea contractanta nu analizeaza termenele la nivelul Fisei de date a achizitiei la momentul initierii procedurii, la completarea Invitatiei de participare se va avea in vedere ca termenul pana la data limita de depunere a ofertelor sa fie mai mare decat numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici. Diferenta dintre cele doua termene sa fie de minimum:

1. 2 zile de la data publicarii in SEAP a IP pentru contractele de produse de complexitate redusa;

2. 3 zile de la data publicarii in SEAP a IP pentru contractele de servicii sau de lucrari.

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

Agentie/birou national sau federal

Colectivitate teritoriala

Agentie/birou regional sau local

Organism de drept public

Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana Altele (precizati): Servicii publice generale

Aparare

Ordine si siguranta publica Mediu

Afaceri economice si financiare Sanatate

Constructii si amenajari teritoriale

Protectie sociala Recreere, cultura si religie

Educatie

Altele (precizati):

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante da nu

Sau, dupa caz Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica Electricitate

Prospectare si extragere a gazului si petrolului

Prospectare si extragere a carbunelui si a altor combustibili solizi Apa Servicii postale

Servicii feroviare

Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz

Activitati portuare

Activitati aeroportuare

! Daca autoritatea contractanta se incadreaza in categoria autoritatilor prevazute la art. 8 lit.d)-e) din OUG nr. 34/2006, va folosi formularul aferent utilitatilor - Fisa de date utilitati.Nota: Cu titlu de exemplu, autoritatile contractante care au obligatia utilizarii fisei de date utilitati sunt: CFR SA, CFR Calatori SA, CN Aeroporturi Bucuresti SA, ROMATSA, Metrorex SA, Regii autonome locale de transport urban de calatori, Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA, CN Administratia Canalelor Navigabile SA, Radiocomunicatii Navale ADIONAV SA, Regia Autonoma Administratia Fluviala a Dunarii de jos , CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime, CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA, Porturi Sulina, Braila, Zimnicea si Tn.Magurele; Hidroelectrica SA, Nuclearelectrica SA, Termoelectrica SA, Electrocentralele, Complexele energetice, Transelectrica SA, Electrica SA, Electrica Distributie, Electrica Furnizare, ENEL, E.ON, CEZ Distributie, Transgaz, Distrigaz, E.ON gaz Romania SA, Romgaz SA, Petrom SA, Compania Nationala a Uraniului, SC Radioactiv Mineral Magurele, SC Miniera Banat Anina SA, Companii de Apa etc.SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

______________________

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor (Alegeti o singura categorie - lucrari, produse sau servicii - cea care corespunde cel mai bine obiectului specific al contractului sau achizitiei dumneavoastra)! Tipul contractului trebuie sa fie in concordonanta cu codul CPV ales, sau cu codul CPV principal ales. Exemple de asa NU:

1) Tipul contractului este bifat ca fiind de servicii insa codul CPV este aferent unui produs. 2) Obiectul contractului presupune executia de lucrari iar codul CPV ales este de furnizare. Exemplu: tipul contractului este de lucrari, spre exemplu de marcaje rutiere, iar codul CPV aste de produse, respectiv marcaje rutiere;3) Tipul contractului este bifat ca fiind de servicii din categoriile cuprinse in Anexa 2 A ( categ.1 16) insa codul CPV mentionat la II.1.6 este aferent unui serviciu cuprins in Anexa 2 B. ( categ.17-27 ).! Pentru stabilirea tipului de contract, daca obiectul contractului inglobeaza atat lucrari cat si produse/servicii, obiectul principal al contractului va determina tipul de contract.! Daca obiectul principal al contractului este furnizarea unui produs care presupune operatiuni/lucrari de instalare a acestuia, contractul este definit ca fiind contract de furnizare, indiferent de valoarea lucrarilor de instalare. Concluzie ! Din nota privind determinarea valorii estimate trebuie sa reiasa informatiile necesare incadrarii contractului in categoria contractelor de furnizare/servicii/lucrari.

Note exemplificative:

1) Contractul ce are ca obiect inchiriere de masini este contract de furnizare;

2) Contractul ce are ca obiect inchiriere masini cu soferi este contract de prestari servicii.

a) Lucrari B) Produse c) Servicii

Executare Proiectare si executare

Executarea, prin orice

mijloace, a unei lucrari,conform cerintelor

specificate de autoritatea

contractantaCumparare Leasing

Inchiriere

Inchiriere cu optiune de cumparare

O combinatie intre acestea Categoria serviciilor: nr. (Pentru categoriile de servicii 1-27, consultati anexa II la Directiva 2004/18/CE).

Locul principal de executare........................

Cod NUTS Locul principal de livrare........................

Cod NUTS Locul principal de prestare........................

Cod NUTS

II.1.3) Procedura implicaUn contract de achizitii publice

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)

Incheierea unui acord-cadru ! Autoritatea contractanta nu poate alege incheierea unui acord-cadru pentru lucrarile noi de investitii fara caracter de repetabilitate sau pentru serviciile de proiectare ce nu sunt aferente unor lucrari cu caracter de repetabilitate.

! Incheierea unui acord cadru pentru executia de lucrari noi de investitii aduce atingere dispozitiilor art.143 din OUG 34/2006 si creaza totodata premisele unei utilizari abuzive a acestei metode speciale de atribuire tinand cont de obligatiile autoritatii contractante care decurg din incheierea acestuia, respectiv cele prevazute la art.145 si 147 alin.(2) din acelasi act normativ coroborat cu art.65 lit.b si c din HG nr.925/2006. ! Contractele de lucrari ce pot fi atribuite in baza unui acord-cadru se pot referi la executarea acelor lucrari pentru care exista marimi standard si aceleasi conditii de proiectare si executie, care sa permita stabilirea unor preturi si conditii de calitate unitare.

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz)

Acord-cadru cu mai multi operatori economici

Numarul sau, dupa caz, numarul maxim de participanti la acordul-cadru preconizat! Numarul completat nu poate fi mai mic de 3.

! Daca autoritatea contractanta doreste sa incheie acordul-cadru cu toti operatorii economici participanti care depun oferte admisibile, va bifa Numarul si va mentiona in sectiunea VI.3. ca va incheia acordul-cadru cu toti operatorii participanti la procedura care au oferte admisibile.! Daca autoritatea contractanta doreste sa limiteze numarul de operatori economici cu care va incheie acordul-cadru, va bifa numar maxim de participanti la acordul-cadru preconiza