femeile şi bărbaţii parteneriat de muncă şi viaţăinternetului, atât la femei, cât şi la...

of 2 /2
SCURTĂ PREZENTARE © Institutul Naţional de Statistică – Tel. 021 318 18 71; [email protected] www.insse.ro Grafică: Direcţia de Editare a Publicaţiilor Statistice Femeile şi bărbaţii Parteneriat de muncă şi viaţă Disponibilitate: limba română Data apariţiei: 29 decembrie 2014 Periodicitate: la 2 ani Se găseşte la: Librăria INS Format: A4 / CD Preţ A4: 5€ Preţ CD: 4€ La peste 2000 de ani de la afirmaţia istoricului grec, asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi atingerea unui parteneriat real între ambele sexe în toate domeniile vieţii sociale reprezintă un obiectiv prioritar la nivel european. Putem vorbi de egalitate efectivă între sexe numai atunci când bărbaţii şi femeile se bucură de aceleaşi drepturi şi oportunităţi pe toate palierele sociale, inclusiv de o participare de natură economică şi de o putere decizională egale şi atunci când aspiraţiile, necesităţile şi modelele lor de comportament sunt valorizate şi susţinute în mod echitabil. De aici rezultă şi necesitatea unei documentări a fenomenelor realizată profesionist, principial, cu acurateţe şi rigoare statistică, oferind fundamentul, referinţa de la care se poate porni în creionarea programelor şi implementarea politicilor celor mai adecvate. Este ceea ce îşi propune să ofere lucrarea de faţă - un instrument de lucru realizat de către profesionişti, util tuturor celor interesaţi de problematică ori implicaţi în promovarea şi asigurarea egalităţii şi echităţii între femei şi bărbaţi, începând de la analişti, media, organizaţii non-guvernamentale şi până la factorii şi organismele cu rol de decizie legislativă şi administrativă. Tudorel Andrei Preşedintele Institutului Naţional de Statistică “Femeia nu este câtuşi de puţin inferioară bărbatului, în afara lipsei de putere.Xenofon Populaţia ocupată după nivelul de instruire, în anul 2013 Câştigul salarial mediu net, pe sexe România se plasează pe ultimul loc în ansamblul Uniunii Europene în ceea ce priveşte utilizarea calculatorului şi a Internetului, atât la femei, cât şi la bărbaţi. Pe primul loc se situează ţările nordice (Norvegia, Suedia) Efectele crizei financiare încă se reflectă în nivelul ratei de ocupare Bărbaţii reprezintă mai mult de jumătate din populaţia activă Gradul de ocupare al bărbaţilor este mai mare decât cel al femeilor Femeile patron sunt de aproape 3 ori mai puţine decât bărbaţii Activităţile “feminizate” ale economiei naţionale sunt sănătatea şi învăţământul Femeile predomină în grupa funcţionarilor administrativi Femeile lucrează, în medie, cu aproape două ore mai puţin pe săptămână, decât bărbaţii Şomajul afectează în mai mare măsură bărbaţii comparativ cu femeile Femeile sunt majoritare în cadrul populaţiei inactive de 15 ani şi peste Bărbaţii sunt mai bine remuneraţi în majoritatea activităţilor economice Deşi mai numeroase decât bărbaţii, pensia medie de asigurări sociale ce revine femeilor se situează sub cea a bărbaţilor pentru toate categoriile de pensii Veniturile gospodăriilor conduse de bărbaţi sunt sensibil mai mari decât ale celor în care femeile sunt capul gospodăriei

Author: others

Post on 21-Jan-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SCURTĂ PREZENTARE

  © Institutul Naţional de Statistică – Tel. 021 318 18 71; [email protected] www.insse.ro Grafică: Direcţia de Editare a Publicaţiilor Statistice

  Femeile şi bărbaţii Parteneriat de muncă şi viaţă

  Disponibilitate: limba română Data apariţiei: 29 decembrie 2014 Periodicitate: la 2 ani Se găseşte la: Librăria INS Format: A4 / CD Preţ A4: 5€ Preţ CD: 4€

  La peste 2000 de ani de la afirmaţia istoricului grec, asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi atingerea unui parteneriat real între ambele sexe în toate domeniile vieţii sociale reprezintă un obiectiv prioritar la nivel european. Putem vorbi de egalitate efectivă între sexe numai atunci când bărbaţii şi femeile se bucură de aceleaşi drepturi şi oportunităţi pe toate palierele sociale, inclusiv de o participare de natură economică şi de o putere decizională egale şi atunci când aspiraţiile, necesităţile şi modelele lor de comportament sunt valorizate şi susţinute în mod echitabil. De aici rezultă şi necesitatea unei documentări a fenomenelor realizată profesionist, principial, cu acurateţe şi rigoare statistică, oferind fundamentul, referinţa de la care se poate porni în creionarea programelor şi implementarea politicilor celor mai adecvate. Este ceea ce îşi propune să ofere lucrarea de faţă - un instrument de lucru realizat de către profesionişti, util tuturor celor interesaţi de problematică ori implicaţi în promovarea şi asigurarea egalităţii şi echităţii între femei şi bărbaţi, începând de la analişti, media, organizaţii non-guvernamentale şi până la factorii şi organismele cu rol de decizie legislativă şi administrativă.

  Tudorel Andrei Preşedintele Institutului Naţional de Statistică

  “Femeia nu este câtuşi de puţin inferioară bărbatului, în afara lipsei de putere.” Xenofon

  Populaţia ocupată după nivelul de instruire, în anul 2013

  Câştigul salarial mediu net, pe sexe

  România se plasează pe ultimul loc în ansamblul Uniunii Europene în ceea ce priveşte utilizarea calculatorului şi a Internetului, atât la femei, cât şi la bărbaţi. Pe primul loc se situează ţările nordice (Norvegia, Suedia)

  Efectele crizei financiare încă se reflectă în nivelul ratei de ocupare

  Bărbaţii reprezintă mai mult de jumătate din populaţia activă

  Gradul de ocupare al bărbaţilor este mai mare decât cel al femeilor

  Femeile patron sunt de aproape 3 ori mai puţine decât bărbaţii

  Activităţile “feminizate” ale economiei naţionale sunt sănătatea şi învăţământul

  Femeile predomină în grupa funcţionarilor administrativi

  Femeile lucrează, în medie, cu aproape două ore mai puţin pe săptămână, decât bărbaţii

  Şomajul afectează în mai mare măsură bărbaţii comparativ cu femeile

  Femeile sunt majoritare în cadrul populaţiei inactive de 15 ani şi peste

  Bărbaţii sunt mai bine remuneraţi în majoritatea activităţilor economice

  Deşi mai numeroase decât bărbaţii, pensia medie de asigurări sociale ce revine femeilor se situează sub cea a bărbaţilor pentru toate categoriile de pensii

  Veniturile gospodăriilor conduse de bărbaţi sunt sensibil mai mari decât ale celor în care femeile sunt capul gospodăriei

 • România, ca şi alte state membre ale Uniunii Europene, se confruntă cu consecinţele economice şi sociale complexe ale unei populaţii aflate într-un proces lent, dar continuu, de îmbâtrânire demografică

  Populaţia României continuă să scadă, însă cu intensităţi diferite pe sexe

  Emigraţia internaţională reprezintă unul din factorii importanţi care au cauzat scăderea populaţiei în perioada post-decembristă

  Populaţia feminină continuă să predomine atât la nivelul ţării, cât şi în cadrul grupelor de vârstă de peste 50 ani

  Fenomenul de îmbătrânire demografică este mai accentuat pentru populaţia feminină, decât pentru cea masculină

  În anul 2013 cei mai mulţi nou-născuţi au avut mame cu vârsta între 25-29 ani

  Vârsta medie la prima naştere este în continuă creştere

  Tinerii tind să amâne tot mai mult căsătoria

  Nivelul divorţialităţii se menţine relativ scăzut comparativ cu alte ţări europene

  Speranţa de viaţă este în creştere, dar diferenţa dintre sexe se menţine

  Supramortalitatea masculină se păstrează

  Femeile sunt majoritare în structura personalului medical

  În România, numărul medicilor şi stomatologilor care revine la 100000 locuitori are valori scăzute comparativ cu statele membre ale UE

  Valorile negative ale sporului natural au condus la scăderea populaţiei de vârstă şcolară atât în statele membre ale UE, cât şi în România, în ultima decadă

  Populaţia de vârstă şcolară a băieţilor a înregistrat valori superioare comparativ cu cea a fetelor

  Fetele preferă profilurile liceale: pedagogic, artistic, de servicii şi teoretic

  Studentele sunt majoritare în învăţământul universitar, juridic, medico-farmaceutic, artistic şi economic

  Cu excepţia învăţământului superior, cadrele didactice femei au fost majoritare în totalul personalului didactic, la toate nivelurile de educaţie

  Majoritatea adulţilor are nivel mediu de educaţie

  Femeile reprezintă majoritatea în rândul absolvenţilor cu studii superioare

  Utilizarea calculatorului reprezintă o atracţie atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, în mod egal

  Înaintarea în vârstă duce la diminuarea dorinţei de utilizare a calculatorului

  Nivelul de instruire este un factor de influenţă important în determinarea proporţiei utilizatorilor de calculator

  Internetul - instrument modern în domeniul informaţiilor şi comunicaţiilor - prezintă un interes foarte ridicat pentru ambele sexe

  În funcţie de statutul ocupaţional, se remarcă unele preocupări specifice în legătură cu utilizarea Internetului

  Navigarea pe Internet pentru cele mai importante activităţi se realizează în proporţii apropiate atât la femei, cât şi la bărbaţi

  Populaţia rezidentă pe sexe, la 1 ianuarie (mii persoane)

  Ani Total Masculin Feminin 2008 2012 2013 20141

  20635,520096,0 20020,1 19942,6

  10049,29777,1 9761,5 9738,4

  10586,310318,9 10258,6 10204,2

  1 Date provizorii.

  Ponderea principalelor cauze de deces pe sexe, în anul 2013

  Ponderea pe sexe şi profiluri a populaţiei şcolare din învăţământul liceal, în anul şcolar 2012/2013 (%)

  Structura persoanelor după utilizarea internetului, pe sexe