falsafah pendidikan di barat sehingga abad ke-18

Download Falsafah Pendidikan Di Barat Sehingga Abad Ke-18

Post on 18-Jan-2016

49 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

chill

TRANSCRIPT

Falsafah Pendidikan di Barat Sehingga Abad Ke-18

Falsafah Pendidikan di Barat Sehingga Abad Ke-18INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan MalaysiaFalsafah Pendidikan Di Zaman Tamadun Yunani Falsafah pendidikan Barat bermula dari zaman tamadun Yunani kira-kira lebih 2000 tahun. Pada tempoh masa itu, semua bidang disiplin adalah digolongkan di bawah disiplin falsafah. Maka, Falsafah pendidikannya boleh diinterpretasi daripada cabangan epistemologi dan dialog-dialog yang telah direkodkan daripada ahli-ahli falsafah seperti Socrates, Plato, dan Aristotle.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan MalaysiaPandangan tokoh Barat tentang pendidikan Socrates ( 469-399 TM), ahli falsafah Yunani yang terkemuka, berpendapat tujuan pendidikan ialah melatih pelajar agar menjadi rakyat yang berakhlak mulia, lebih penting daripada pemerolehan ilmu. Mengikut beliau, seorang berakhlak mulia adalah dengan memperoleh ilmu yang canggih. Oleh itu, Socrates menegaskan ilmu ialah kebaikan yang diperolehi melalui pemikiran logikal atas soalan-soalan yang dikemuka. Dengan kaedah ini, konsep tepat akan dapat dihayati secara nyata. Mengikut Socrates, ilmu yang sebenar tidak boleh diperolehi daripada persepsi.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia Plato (428-348), memandang pendidikan sebagai proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. menyokong pendapat socrates bahawa tujuan pendidikan ialah memberi latihan moral kewarganegaraan yang baik. Plato percaya seseorang hanya mendapat ilmu apabila dia berusaha bersungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran secara kritis. mengikut Plato, orang yang cintai kecantikan , benda yang baik atau tindakan yang adil adalah orang yang ada pendapat, tetapi bukan ilmu.INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia Bagi Plato, pendapat adalah berkaitan dengan objek yang dipersepsi, dan boleh disalahertikan.Manakala, ilmu yang sebenar adalah di luar persepsi dan berkaitan dengan dunia abadi yang tidak boleh disalahertikan. Plato, dalam buku Republic, menjelaskan fungsi pendidikan sebagai pemilihan pelajar yang sesuai untuk melatih mereka berdasarkan potensi masing-masing.INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan MalaysiaAristotle (384- 322 SM), dalam bukunya Politik menghuraikan pendidikan sebagai ilmu yang bersifat etikal dan politikal. Tujuan pendidikan ialah memberikan setiap warganegara segala peluang untuk mencapai kebahagian hidupnya.Logik yang diperkenalkan oleh Aristotle adalah berkaitan rapat dengan pemikiran deduktif, iaitu mengaplikasiakan generalisasi umum untuk menghuraikan kes khusus atau membentuk generalisasi baru.Logik Aristotle menggunakan silogisme yang merangkumi dua premis yang benar dan satu kesimpulan sah. Sebagai contoh:Premis 1: Semua manusia adalah makhluk yang fana.Premis 2 : Plato ialah manusia.Kesimpulan : Plato ialah makhluk yang fana. INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan MalaysiaPerkembangan Falsafah Pendidikan di Negeri-Negeri Eropah Selepas Aristotle, perkembangan falsafah pendidikan tidak dapat diteruskan sehingga kedatangan zaman pembaruan Renaissance di negeri-negeri Eropah. INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan MalaysiaTokoh falsafah dan pendidikan zaman Renaissance Thomas Aquinas (1225-1274 TM) ialah seorang ahli falsafah kristian dan Aristotelian. Teori pendidikan Aquinas adalah berdasarkan idea persepsi sensori Aristotle. Beliau menggunakan siri hujah-hujah berlandaskan pendekatan argumentatif ( a priori) dan (a posteriori), serta kuasa efisyen dan kuasa akhir. Keempat-empat konsep ini adalah penting untuk menjustifikasikan konsep atau pernyataan yang berkaitan,khasnya teori,konsep/idea yang berkaitan dengan pendidikan. Aquinas juga membentuk sistem dualisme iaitu sistem perhubungan falsafah dan agama dengan pemikiran logikal dan kepercayaan.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia- Di bawah konteks falsafah pendidikan , teori epistemologi yang berlandaskan empirisisme dan rasionalisme merupakan 2 maznah yang paling berpengaruh terhadap pendidikan masa kini. INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan MalaysiaModel RasionalismeModel rasionalisme menarik perhatian ahli falsafah pendidikan seperti Descartes, Leibniz, dan Spinoza yang didapati daripada demonstrasi formal dalam logik dan matematik tanpa pemerhatian atau eksperimen. Mereka berusaha membentuk semula secara kritis segala ilmu manusia dengan mengaplikasikan pemikiran tulen asas dan aksiomnya.INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia1. Rene DescartesBerpendapat minda dan tubuh manusia adalah dua benda yang berlainan dan tanpa hubunkait. Iaitu perubahan kualiti objek di bawah pelbagai keadaan yang berlainan akan hanya dikonsepsi oleh minda dan bukan persepsi sensori.Berpendapat bahawa intuisi dan deduksi sebagai kaedah yang utama adalah digunakan untuk memperoleh ilmu. INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia-Pada tahun 1619, Descartes menemu sesuatu kaedah universal untuk mendapat kebenaran. Dikenali sebagai Peraturan Descartes yang merangkumi:1. Peraturan idea yang jelas dan tepat, iaitu hanya menerima idea yang jelas dan tepat2. Peraturan analisis, iaitu membahagi setiap masalah dan memeriksanya setiap komponen untuk mendapat penyelesaian.3. Peraturan progresif dari mudah ke kompleks.4. Peraturan sintesis, iaitu mensintesis semua elemen dan menggunakan refleksi untuk memastikan tiada ditinggalkan.INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia-Leibniz (1646-1716)

Seorang rasionalistidak setuju dengan Descartes bahawa minda dan tubuh adalah entiti yang berlainan.Beliau mengusulkan multi-teori yang menyatakan dunia ialah dibentuk dengan unit-unit yang banyak melalui daya pergerakan secara terus-menerus.INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan MalaysiaSpinoza (1632-1677)Beliau berpendapat mindadan tubuh manusia adalah satu unit individu.Kedua-duanya adalah atribut Tuhan, dan berdasarkan teori mereka berinteraksi antara satu sama lain.

Menurut Spinoza, teori ilmu merangkumi 4 tahap.Khabar angin/ cakap-cakap orang diterima sebagai kenyataan orang.Persepsi ilmu didapati daripada pengalaman yang mengeliru dan kabur. Intirasi sesuatu perkara diinferensi daripada intisari perkara yang lain, tetapi bukan sama-sama tepat atau sempurna. Konsep yang dipersepsi daripada intisarinya atau ilmu dengan penyebab yang terdekat.INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan MalaysiaSpinoza mengenal pasti 3 kategori ilmu:

Ilmu berdasarkan tahap pendapat atau perasmian ilmu berdasarkan tahap pemikiran logikal ilmu berdasarkan intuisiINSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan MalaysiaModel Empirisime-Ahli-ahli empirisime berpendapat persepsi berdasarkan pengalaman sensori adalah ilmu yang sebenar.Mereka menegaskan semua ilmu harus didapati melalui organ-organ deria.

Francis BaconBacon menolak kaedah deduksi yang dicadangkan oleh Aristotle.Beliau mencadangkan kaedah induksi untuk memperolehi ilmu.Mengikut Bacon,untuk mendapatkan ilmu yang sebenar, kita harus mengikis prejudis individu serta konsep negatif dan menggunakan kajian dengan pemerhatian secara langsung.INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan MalaysiaJohn Locke ( 1632-1704)Memandang kanak-kanak sebagai tabula rasa iaitu papan batu yang kosong.- Kanak-kanak mulanya tidak mempunyai apa-apa ilmu, dan pelbagai pengalaman yang disediakan dalam alam belajar akan membentuk tingkah laku mereka.Ibu bapa harus memainkan peranan sebagai tuotr yang rasional untuk membentuk anak-anak mereka.Locke tidak bersetuju penggunaan hukuman dera terhadap kanak-kanak tentang tindakan disiplin.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan MalaysiaMengikut Locke, idea diklasifikasikan kepada 2 kategori.1. Idea daripada sensasi, iaitu input daripada melihat, mendengar,menghidu, merasa dan menyentuh.2. Idea daripada refleksi , iaitu operasi minda manusia di bawah pelbagai cara, seperti pemikiran, perasaan, kepercayaan, dan pemikiran kritis dan kreatif.INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian Pendidikan MalaysiaBerkeley ( 1685-1753)-Menegaskan bahawa perlunya kita ada pengalaman langsung sebelum kitamemahami sesuatu.-Kita tidak boleh memahami sesuatu yang kita tidak ada pengalamannya.

Hume (1711-1776)-Bersetuju dengan ida Locke bahawa idea umum atau abstrak adalah koleksi idea-idea khusus yang memberikan makna generalisasi yang lebih sempuran.-Hume pula berpendapat bahawa memori dan imaginasi adalah digunakan untuk mengekal dan menyusun idea-idea mengikut sesuatu ertib tertentu.INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIAKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAInstitut Pendidikan Guru MalaysiaKementerian P